Kwartierstaat van Veronique BLOK

Generatie I

1    Veronique BLOK, geb. Zaandam 18-12-1973, dinsdagmiddag in het Johannes ziekenhuis te Zaandam, winkelbediende, dr. van Arie BLOK (zie 2) en Margaretha Gerarda Irène (Margriet) CHARBO (zie 3), otr. Hoorn 16-06-1999, tr. Hoorn 16-06-2000 Pieter Jacob Abraham (Peter) WIJNGAARDEN, geb. Zaandam 18-12-1970, timmerman, administratief medewerker, uitvoerder,  zoon van Pieter Wijngaarden, tuinman en Trijntje Adriana Smit, schoonmaakster.

Generatie II

2    Arie BLOK, geb. Zaandam 27-10-1937, op het Sluispad 13, tuinknecht hovenier Jansen, knecht houthandel Van Wessem, arbeider papierfabriek Schenk, elektromonteur Tot & Beers, radiomonteur Wastora, zn. van Hendrik Gerardus (Henk) BLOK (zie 4) en Trijntje (Trijn) MOL (zie 5), otr. Zaandam 23-09-1969, tr. Zaandam 09-10-1969.
3    Margaretha Gerarda Irène (Margriet) CHARBO, geb. Overschie (gem. Rotterdam) 14-11-1941, aan de Hogenbanweg 5, ged. (r.k.) Overschie (gem. Rotterdam) 14-11-1941 (get.: peter: Hermanus Jacobus Scheltens, tandarts, wonende Aalsmeer, zwager van de ouders, meter: Irena Joséphina Maria Sanders, zonder beroep, wonende Eindhoven, zuster van de moeder), in de St. Petrus-Banden, adm. medwerkster belastingkantoor Moret & Starke, Brinkman & Co. Rotterdam, buurt- en clubhuiswerken Amsterdam, Koninklijke houthandel William Pont b.v. Zaandam, bejaardenhulp, dr. van Jacques Jozef Antonius CHARBO (zie 6) en Leonie Eugenie Corrie Marie (Zus) SANDERS (zie 7).
Uit dit huwelijk:
   1.  Veronique BLOK (zie 1).

Generatie III

4    Hendrik Gerardus (Henk) BLOK, geb. Zaandam 12-06-1914, op het Jagerspad (gezindte: N.H.), overzetter Ruyterveerpont, arbeider sloopbedrijf, Meypro, overl. Zaandam (gem. Zaanstad) 13-08-1988, in Oostergouw, gecr. Driehuis-Westerveld 18-08-1988, zn. van Arie BLOK (zie 8) en Alewer WIEPJES (zie 9), tr. Koog a/d Zaan 30-04-1937.
5    Trijntje (Trijn) MOL, geb. Zaandijk 24-08-1915, op het Zonnepad (gezindte: N.H.), dienstertje, dr. van Simon MOL (zie 10) en Impje VELTHUIS (zie 11).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie BLOK (zie 2).
   2.  Simon (Siem) BLOK, geb. Zaandam 28-03-1940, schilder.
   3.  Hendrik Gerardus (Gerard) BLOK, geb. Zaandam 14-09-1943, kraanmachinist.
   4.  Alewer (Alie) BLOK, geb. Zaandam 15-01-1948, inpakster.
   5.  Impje (Immie) BLOK, geb. Zaandam 23-01-1950, inpakster.

6    Jacques Jozef Antonius CHARBO, geb. Oldenzaal 24-12-1908 (gezindte: r.k.), econoom, directeur Nationale Coöperatieve Raad Rotterdam van 1934-1937, directiesecretaris HAKA (Handelskamer) van 1937-1947, directeur HAKA, later Coöp-Nederland Rotterdam van 1947-1966, van 1950-1973 heeft hij als kroonlid zitting in de Sociaal Economische Raad te Den Haag en van 1969-1976 is hij lid van het Sociaal Economisch Comité te Brussel, overl. Heelsum 28-11-2001, gecr. Beuningen 03-12-2001, zn. van Willem CHARBO (zie 12) en Maria Wilhelmina (Marie) ALKEMADE (zie 13). Op zondag 11-6-1939 verloven Leonie en Jacques zich. Tr. Eindhoven 23-04-1940, tr.kerk Eindhoven 23-04-1940 (St. Joris).
7    Leonie Eugenie Corrie Marie (Zus) SANDERS, geb. Eindhoven 30-11-1916, in Willemstraat 10 (gezindte: r.k.), dr. van Johannes Mathias (Jan) SANDERS (zie 14) en Marie Elise Leonie LELOUP (zie 15).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Gerarda Irène (Margriet) CHARBO (zie 3).
   2.  Roelant Arthur Willebrord (Roel) CHARBO, geb. Rotterdam 23-01-1943, ged. (r.k.) Rotterdam, in St. Petrus-Banden, boekhouder Polysplastic Rotterdam, antiquaar Amsterdam.
   3.  Elisabeth Anna Maria (Els) CHARBO, geb. Rotterdam 11-06-1944, ged. (r.k.) Rotterdam, in St. Petrus-Banden, Wellfareleidster Rode Kruis, huishoudelijke hulp Amsterdam.
   4.  Jeroen George CHARBO, geb. Rotterdam 20-12-1945, ged. (r.k.) Rotterdam, in St. Petrus-Banden, boekhouder Dungelman Rotterdam.
   5.  Maarten Jan CHARBO, geb. Rotterdam 06-09-1947, ged. (r.k.) Rotterdam, in St. Petrus-Banden, boekhouder.
   6.  Vincent Jan CHARBO, geb. Rotterdam 09-05-1952, ged. (r.k.) Rotterdam, in St. Petrus-Banden.

Generatie IV

8    Arie BLOK, geb. Amsterdam 14-12-1886, in de Gerard Doustraat 230 (gezindte: N.H.), werkman, chauffeur, groenteventer, gemeentereiniger, overl. Zaandam 29-12-1962, in de Beukenlaan 14, gecr. Driehuis-Westerveld 02-01-1963, zn. van Hendrik Gerardus BLOK (zie 16) en Louize Charlotte LABOHM (zie 17), tr. (1) Zaandam 09-06-1910 Alewer WIEPJES (zie 9), tr. (2) Zaandam 22-12-1948 Maaike SCHREUDER, geb. Sneek 20-04-1889, overl. Zaandam 27-09-1972, in het Erasmushuis, dr. van Johannes Schreuder en Maaike Visser.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Gerardus (Henk) BLOK (zie 4).
9    Alewer WIEPJES, geb. Zaandijk 11-05-1884, in de Domineestuin, Achter de Kerk (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 20-05-1940, in de Beukenlaan 14, begr. Zaandam 23-05-1940, dr. van Adrianus WIEPJES (zie 18) en Stijntje ZWART (zie 19).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 8).

10    Simon MOL, geb. Koog a/d Zaan 02-01-1890, op het Relkepad, Wijk B (gezindte: N.H.), olieslager, overl. Zaandam 27-09-1961, aan het Alb. Hahnplantsoen 10, begr. Zaandam 30-09-1961, zn. van Frans MOL (zie 20) en Trijntje MAZEREEUW (zie 21), tr. Oostzaan 20-09-1912. Simon van Wensveen ondertekent deze huwelijksakte niet, daarentegen deed hij dit wel bij zijn eigen huwelijksakte.
11    Impje VELTHUIS, geb. Oostzaan 07-10-1892, in de Zuiderkerkbuurt, Wijk A, nr. 218 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 16-01-1959, aan het Alb. Hahnplantsoen 10, begr. Zaandam 20-01-1959, dr. van Jan VELTHUIS (zie 22) en Grietje LUST (zie 23).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans MOL, geb. Zaandijk 04-01-1913, kunstharsstoker, overl. Hoorn 18-05-1981, begr. Hoorn 21-05-1981.
   2.  Jan MOL, geb. Zaandijk 03-04-1914, pluimveehoudersknecht, landarbeider, fabrieksarbeider, overl. Oostzaan 20-02-1989, gecr. Driehuis-Westerveld 24-02-1989.
   3.  Trijntje (Trijn) MOL (zie 5).
   4.  Grietje (Griet) MOL, geb. Zaandijk 15-05-1917.
   5.  Immetje (Im) MOL, geb. Zaandijk 22-09-1919, overl. Ursem 27-12-1999.
   6.  Klazina (Sien) MOL, geb. Oostzaan 30-01-1922.
   7.  Maartje (Ma) MOL, geb. Oostzaan 20-09-1923.
   8.  Geertruida Wilhelmina (Geert) MOL, geb. Oostzaan 08-03-1926, winkelierster.
   9.  (Meisje doodgeboren) MOL, geb. Oostzaan 09-05-1928, overl. Oostzaan 09-05-1928.
   10.  Simon (Siem) MOL, geb. Oostzaan 12-04-1930, hoofd interne dienst gezondheidszorg, overl. Enkhuizen 06-01-2000.
   11.  Mina (Mien) MOL, geb. Koog a/d Zaan 21-03-1932, kantoorbediende.
   12.  Wilhelmina (Wil) MOL, geb. Koog a/d Zaan 02-10-1934, kantoorbediende.

12    Willem CHARBO, geb. Oeffelt 28-12-1877, in de Kerkhoek, nr. 104 (gezindte: r.k.), onderwijzer, schoolhoofd, directeur normaalschool, rijksinspecteur van het lager onderwijs, overl. Eindhoven 06-11-1945, in de Ruusbroeclaan 13, begr. Eindhoven 10-11-1945, op het St. Joriskerkhof, zn. van Jacobus (Kobbus) CHARBO (zie 24) en Elizabeth/Elisabeth (Beth) van WELL (zie 25), tr. Noordwijk 29-05-1907.
13    Maria Wilhelmina (Marie) ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 26-11-1875, huis nr. 271 (gezindte: r.k.), overl. Eindhoven 01-03-1945, in de Ruusbroeclaan 14, dr. van Cornelis ALKEMADE (zie 26) en Johanna van der MEER (zie 27).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques Jozef Antonius CHARBO (zie 6).
   2.  Johanna Francisca Maria (Jo) CHARBO, geb. Oldenzaal 10-05-1912 (gezindte: r.k.), advocate, overl. Lisse 30-04-2002, begr. Lisse 04-05-2002.

14    Johannes Mathias (Jan) SANDERS, geb. Helmond 07-04-1883, in Wijk D (gezindte: r.k.), commies secretarie te Tilburg en Gemert, gemeentesecretaris te Lieshout (1905) en Eindhoven, overl. Eindhoven 28-06-1960, in het St. Josephziekenhuis, begr. Eindhoven 01-07-1960, op het St. Joriskerkhof, zn. van Peter SANDERS (zie 28) en Hendrina van den BOGAARD (zie 29), tr. Helmond 26-10-1909. De moeder van de bruidegom, Hendrina van den Bogaard, ondertekent de akte als H. v.d. Boogaart.
15    Marie Elise Leonie LELOUP, geb. Helmond 20-11-1885, in Wijk B (gezindte: r.k.), overl. Den Bosch 29-05-1973, in de Schumannstraat 3, bij haar dochter Irene en schoonzoon Jan de Haes, begr. Eindhoven 01-06-1973, op het St. Joriskerkhof, dr. van Jan Hendrik LELOUP (zie 30) en Cornelia Wilhelmina Maria van KRAAIJ (zie 31).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arthur Eugene Emille Henri SANDERS, geb. Gemert 01-09-1911 (gezindte: r.k.), horlogemaker, overl. Eindhoven 10-10-1983.
   2.  Leonie Eugenie Corrie Marie (Zus) SANDERS (zie 7).
   3.  Irenne Josephine Marie (Irène) SANDERS, geb. Eindhoven 02-08-1921 (gezindte: r.k.), maatschappelijk werkster.

Generatie V

16    Hendrik Gerardus BLOK, geb. Gouda 10-08-1853, bezijden de St. Janskerk, Letter A, nr. 4 (gezindte: N.H.), timmerman, overl. Oegstgeest 30-11-1933, in het Gesticht Endengeest, zn. van Arie BLOK (zie 32) en Maria ENDENBURG (zie 33), tr. Zaandam 08-06-1880.
17    Louize Charlotte LABOHM, geb. Zaandam 27-02-1860, in de Westzijde, nr. 134 (gezindte: N.H.), overl. Noordwijk 12-02-1925, in de Limburg van Stirumstraat 32, aangegeven door haar zonen Louis Daniël Blok, 42 jr., machinist, wonende Amsterdam en Johan Gerard Blok, 33 jr., kapper, wonende Noordwijk, dr. van Louis Daniël LABOHM (zie 34) en Sara Maria RUPP (zie 35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Sara BLOK, geb. Zaandam 16-04-1881 (gezindte: N.H.), overl. Den Haag 04-05-1951.
   2.  Louis Daniël BLOK, geb. Amsterdam 08-09-1882 (gezindte: N.H.), machinist, smid, overl. Amsterdam 12-06-1936.
   3.  Hendrik Gerardus BLOK, geb. Amsterdam 13-09-1884 (gezindte: N.H.), loopjongen, broodbakker, overl. Amsterdam 15-12-1964.
   4.  Arie BLOK (zie 8).
   5.  Louize Charlotte (Wies) BLOK, geb. Amsterdam 16-01-1889 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam (gem. Zaanstad) 26-05-1980.
   6.  Johan Gerard BLOK, geb. Zaandam 19-04-1891 (gezindte: N.H.), kapper, overl. Leiden 25-09-1938.
   7.  Gerardus Wilhelmus BLOK, geb. Zaandam 16-04-1893 (gezindte: N.H.).
   8.  Jacoba Gerarda BLOK, geb. Zaandam 16-04-1893 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 08-10-1893.
   9.  Augustina Jacoba BLOK, geb. Zaandam 10-05-1895 (gezindte: N.H.), overl. Amsterdam 18-07-1983.
   10.  Johanna BLOK, geb. Zaandam 13-10-1898 (gezindte: N.H.), overl. Rijswijk 05-03-1982.
   11.  Cornelia BLOK, geb. Zaandam 13-10-1898 (gezindte: N.H.), overl. Amsterdam 11-01-1967.

18    Adrianus WIEPJES, geb. Wormerveer 12-08-1852, op het Schoolpad (gezindte: N.H.), olieslager(sknecht), overl. Zaandijk 13-03-1902, in Wijk B, nr. 80, zn. van Dirk WIEPJES (zie 36) en Marijtje KORT (zie 37), tr. Zaandijk 25-01-1880. De vader van de bruidegom ondertekent de huwelijksakte niet, daar hij "verklaard heeft niet te kunnen teekenen als de schriftkunde niet verstaat".
19    Stijntje ZWART, geb. Zaandijk 16-06-1852, in de Domineestuin Achter de Kerk (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 13-04-1922, in de Domineestuin nr. 21, dr. van Cornelis ZWART (zie 38) en Aaltje/Alewer MANS (zie 39).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk WIEPJES, geb. Zaandijk 13-12-1882 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 09-01-1884.
   2.  Alewer WIEPJES (zie 9).
   3.  Marijtje (Marijt) WIEPJES, geb. Zaandijk 03-06-1886 (gezindte: N.H.), overl. in Amerika.
   4.  Klazina WIEPJES, geb. Zaandijk 16-10-1887 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 06-07-1888.
   5.  Cornelis Dirk WIEPJES, geb. Zaandijk 21-04-1890 (gezindte: N.H.), cacaobewerker, voorman, houtbewerker, krantenbezorger, pulparbeider, overl. Zaandam 12-12-1964.
   6.  Dirk WIEPJES, geb. Zaandijk 05-01-1894 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 07-01-1894.
   7.  Klazina Maria WIEPJES, geb. Zaandijk 29-01-1895 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 12-02-1960.

20    Frans MOL, geb. Zaandam 11-01-1854, in de Oostzijde 973 (gezindte: N.H.), boerenarbeider, overl. Koog a/d Zaan 08-01-1915, in Wijk B, nr. 65, zn. van Albert MOL (zie 40) en Klaasje STADT (zie 41), tr. (1) Koog a/d Zaan 16-12-1883 Trijntje MAZEREEUW (zie 21), tr. (2) Koog a/d Zaan 28-05-1893 Geertruida KEIJZER, geb. Haarlemmermeer 25-08-1868 (gezindte: N.H.), huishoudster, wasvrouw, overl. Koog a/d Zaan 22-08-1953, dr. van Abraham Keijzer en Dirkje Spaanderman.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klazina MOL, geb. Koog a/d Zaan 21-02-1884 (gezindte: N.H.), overl. Koog a/d Zaan 10-11-1959.
   2.  Trijntje MOL, geb. Koog a/d Zaan 14-02-1886 (gezindte: N.H.), overl. Koog a/d Zaan 04-03-1970, begr. Zaandijk 06-03-1970.
   3.  Albert MOL, geb. Koog a/d Zaan 17-01-1888 (gezindte: N.H.), stijfselmaker, fabrieksarbeider, chef, controleur bij "De Bijenkorf", overl. Koog a/d Zaan 04-06-1976, gecr. Driehuis-Westerveld 09-06-1976.
   4.  Simon MOL (zie 10).
   5.  (Meisje doodgeboren) MOL, geb. Koog a/d Zaan 29-04-1892, overl. Koog a/d Zaan 29-04-1892.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Cornelis MOL, geb. Koog a/d Zaan 29-10-1893 (gezindte: N.H.), fabrieksarbeider, broodventer, overl. Koog a/d Zaan 14-11-1970, gecr. Driehuis-Westerveld 18-11-1970.
   7.  Dirkje MOL, geb. Koog a/d Zaan 01-03-1895 (gezindte: N.H.), dienstertje, fabrieksarbeidster, overl. Koog a/d Zaan 14-11-1974, begr. Zaandijk 18-11-1974.
   8.  Pietertje MOL, geb. Koog a/d Zaan 05-09-1896 (gezindte: N.H.), overl. Koog a/d Zaan 16-06-1969, begr. Zaandijk 19-06-1969.
   9.  Alida MOL, geb. Koog a/d Zaan 02-01-1898 (gezindte: N.H.), dienstbode bij de fam. Kalker, fabriekarbeidster bij koekfabriek van Delft, overl. Koog a/d Zaan 24-03-1985, gecr. Driehuis-Westerveld 28-03-1985.
   10.  Sijgie MOL, geb. Koog a/d Zaan 16-02-1900 (gezindte: N.H.), overl. Koog a/d Zaan 23-11-1984, gecr. Driehuis-Westerveld 27-11-1984.
   11.  Jannetje MOL, geb. Koog a/d Zaan 24-08-1901 (gezindte: N.H., r.k.), inpakster, cheffin koekfabriek van Delft, overl. Harderwijk 02-08-1984, gecr. Lelystad 05-08-1984.
   12.  Francina MOL, geb. Koog a/d Zaan 19-05-1903 (gezindte: N.H.), overl. Koog a/d Zaan 29-08-1986, gecr. Driehuis-Westerveld 02-09-1986.
   13.  Abraham (Bram) MOL, geb. Koog a/d Zaan 29-11-1905 (gezindte: N.H.), los werkman, fabrieksarbeider, houtbewerker, beschuitbakker, overl. Zaanstad 10-11-1988.
   14.  Willem MOL, geb. Koog a/d Zaan 16-05-1908 (gezindte: N.H.), broodventer, overl. Koog a/d Zaan (gem. Zaanstad) 20-04-1992, gecr. Zaandam (gem. Zaanstad) 23-04-1992.
   15.  Jacob (Jaap) MOL, geb. Koog a/d Zaan 03-02-1912 (gezindte: N.H.), werkman, plaatknecht, portier Burgerziekenhuis Amsterdam, overl. Amsterdam 07-12-1972.
21    Trijntje MAZEREEUW, geb. Wormer 02-03-1856, in Huis nr. 16 (gezindte: N.H.), overl. Koog a/d Zaan 03-05-1892, op het Relkepad, Wijk B, dr. van Simon MASEREEUW/MAZEREEUW (zie 42) en Trijntje VEKEN (zie 43).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 20).

22    Jan VELTHUIS, geb. Graftermeer (gem. Graft) 04-10-1863 (gezindte: N.H.), visser, arbeider, boerenknecht, overl. Oostzaan 29-12-1938, in Wijk C, nr. 287, zn. van Cornelis VELTHUI(J)S (zie 44) en Maartje SCHOEMAKER (zie 45), tr. (1) Oostzaan 08-07-1887. De moeder van de bruid, Maria Veen, ondertekent de huwelijksakte niet daar zij "verklaarde niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd" Grietje LUST (zie 23), tr. (2) Oostzaan 07-06-1907 Wilhelmina BOUTERSE, geb. Den Helder 18-06-1879, als dr. van de ongehuwde Cornelia Johanna Hen, waarvan de vader onbekend is (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 21-01-1949, als dr. van Leendert Bouterse en Cornelia Johanna Hen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maartje VELTHUIS, geb. Oostzaan 11-01-1888 (gezindte: N.H.), overl. Beemster 26-06-1913.
   2.  Mietje VELTHUIS, geb. Oostzaan 04-03-1889 (gezindte: N.H.).
   3.  Impje VELTHUIS (zie 11).
   4.  Jan VELTHUIS, geb. Oostzaan 09-11-1894 (gezindte: N.H.), loswerkman, overl. Zaandam 29-05-1945.
   5.  Cornelis VELTHUIS, geb. Oostzaan 18-05-1897 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 20-01-1974, in de Kraakstraat 19.
   6.  Jacob (Jaap) VELTHUIS, geb. Oostzaan 01-10-1899 (gezindte: N.H.), fabrieksarbeider, loswerkman, overl. Oostzaan 21-05-1983.
   7.  Albert VELTHUIS, geb. Oostzaan 06-08-1901 (gezindte: N.H.), loswerkman, grondwerker, gemeentewerker, overl. Zaanstad 25-12-1992.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Cornelia Johanna VELTHUIS, geb. Oostzaan 14-05-1908 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 07-09-1988.
   9.  Grietje VELTHUIS, geb. Oostzaan 27-05-1910 (gezindte: N.H.), werkster in verpleeghuis, overl. Zaanstad 25-01-1992.
   10.  Wilhelmina VELTHUIS, geb. Oostzaan 21-04-1912 (gezindte: N.H.), overl. Zaanstad 03-09-1988.
   11.  Jannetje VELTHUIS, geb. Oostzaan 02-06-1913 (gezindte: N.H.).
   12.  Maartje (Ma) VELTHUIS, geb. Oostzaan 20-07-1915 (gezindte: N.H.).
   13.  Willem VELTHUIS, geb. Oostzaan 22-03-1919 (gezindte: N.H.), fabrieksarbeider, overl. Oostzaan 30-06-1942.
23    Grietje LUST, geb. Oostzaan 04-11-1864, in Wijk C, nr. 35 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 23-08-1903, in Wijk C, nr. 46, dr. van Jan LUST JACOBSZ (zie 46) en Maria VEEN (zie 47).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 22).

24    Jacobus (Kobbus) CHARBO, geb. Vierlingsbeek 19-01-1840 (gezindte: r.k.), dienstknecht Vierlingsbeek, veldwachter Oeffelt (1871-1908), overl. Mill en St. Hubert 05-12-1923, zn. van Laurenzius/Laurens (Laurens) SCHERBO/(S)CHARBO (zie 48) en Johanna HULSKEN (zie 49), tr. Vierlingsbeek 19-02-1868. De bruid Elizabeth, haar ouders en de moeder van de bruidegom, ondertekenen de huwelijksakte niet daar "zij de schrijfkunst niet geleerd hebben".
25    Elizabeth/Elisabeth (Beth) van WELL, geb. Afferden (gem. Bergen) (Lb) 31-10-1847 (gezindte: r.k.), dienstmeid, vroedvrouw, overl. Sittard 05-01-1931, aangegeven door haar zoon Willem, 53 jaar, inspecteur in het lager onderwijs wonende te Doetinchem, dr. van Michael/Michiel van WEL(l) (zie 50) en Johanna T(H)E(E)UWSEN (zie 51).
Uit dit huwelijk:
   1.  Laurens CHARBO, geb. Vierlingsbeek 06-05-1868 (gezindte: r.k.), overl. Vierlingsbeek 11-07-1868.
   2.  Laurens CHARBO, geb. Vierlingsbeek 05-07-1869 (gezindte: r.k), arbeider, stationsbediende, overl. Beeck/Duisburg (Dld) ?-10-1893.
   3.  Johanna (Anna) CHARBO, geb. Vierlingsbeek 20-08-1871 (gezindte: r.k.), overl. Zevenaar 05-09-1939.
   4.  Maria Christina Jozepha (Marie) CHARBO, geb. Oeffelt 25-12-1873, in Kerkhoecke, Wijk A (gezindte: r.k.), overl. Halsteren 01-09-1954.
   5.  Antonia (Tonia) CHARBO, geb. Oeffelt 20-12-1875, in Kerkhoecke, Wijk A (gezindte: r.k.), gezelschapsdame in Brussel, overl. Veghel 26-02-1947.
   6.  Willem CHARBO (zie 12).
   7.  Theodora (Dora) CHARBO, geb. Oeffelt 11-03-1880, in Kerkhoecke, Wijk A (gezindte: r.k.), overl. Sittard 21-12-1961.
   8.  Petrus (Piet) CHARBO, geb. Oeffelt 04-06-1882, in Kerkhoecke, Wijk A (gezindte: r.k.), (hoofd)onderwijzer, overl. Losser 19-03-1960, begr. Losser 22-03-1960.
   9.  Petronella Johanna (Nel) CHARBO, geb. Oeffelt 23-07-1884, in Kerkhoecke, Wijk A (gezindte: r.k.), overl. Nijmegen 09-11-1944, begr. Brakkenstein 15-11-1944.
   10.  Margaretha Elisabeth (Bertha) CHARBO, geb. Oeffelt 12-07-1885, in Kerkhoecke, Wijk A (gezindte: r.k.), gezelschapsdame in Brussel, overl. Helmond 02-06-1956.
   11.  Arnoldus Jacobus (Jacques) CHARBO, geb. Oeffelt 09-09-1887, in Kerkhoecke, Wijk A (gezindte: r.k.), banketbakker, overl. Ronse/Renaix (Blg.) 19-02-1959.
   12.  Christina Maria Johanna (Stien) CHARBO, geb. Oeffelt 25-02-1889, in Kerkhoecke, Wijk A (gezindte: r.k.), overl. Beek (Lb.) 24-09-1967.

26    Cornelis ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 18-11-1836 (gezindte: r.k.), timmerman, overl. Noordwijk 10-08-1928, in de Voorstraat 83, aangegeven door zijn zoons Cornelis Gerardus Alkemade, 64 jr., zonder beroep en Petrus Alkemade, 50 jr., timmerman, beiden wonende Noordwijk, begr. Noordwijk 13-08-1928, zn. van Kornelis/Cornelis ALKEMADE (zie 52) en Petronella Catharina Cecilia van LAN(D)SCHOT (zie 53), tr. Alkemade 05-02-1863.
27    Johanna van der MEER, geb. Alkemade 10-12-1840, in Wijk E (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 27-07-1914, in de Voorstraat 83, aangegeven door haar echtgenoot Cornelis Alkemade, 77 jr., zonder beroep en haar zoon Gerardus Cornelis Alkemade, 39 jr., klerk aan de gasfabriek, beiden wonende Noordwijk, dr. van Gerard/Gerrit van der MEER (zie 54) en Grietje van der KLUGT (zie 55).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Gerardus Jozef ALKEMADE, geb. Noordwijk 04-12-1863 (gezindte: r.k.), timmerman, overl. Noordwijk 08-11-1950, begr. Noordwijk 11-11-1950.
   2.  Gerardus Petrus ALKEMADE, geb. Noordwijk 23-01-1865 (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 02-09-1865.
   3.  Petronella Maria (Pietje) ALKEMADE, geb. Noordwijk 19-02-1866 (gezindte: r.k.), overl. Lisse 26-08-1937, begr. Lisse 30-08-1937.
   4.  Margaretha (Grietje) ALKEMADE, geb. Noordwijk 14-04-1867 (gezindte: r.k.), overl. Venlo 26-05-1958.
   5.  Anna ALKEMADE, geb. Noordwijk 14-09-1868 (gezindte: r.k.), overl. Oude Ade 01-01-1944.
   6.  Wilhelmina Antonia ALKEMADE, geb. Noordwijk 14-11-1871 (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 03-06-1872.
   7.  Gerardus Cornelis ALKEMADE, geb. Noordwijk 16-08-1874, klerk gasfabriek, overl. Noordwijk 03-05-1918.
   8.  Maria Wilhelmina (Marie) ALKEMADE (zie 13).
   9.  Wilhelmina Petronella ALKEMADE, geb. Noordwijk 06-06-1877 (gezindte: r.k.), overl. Warmond 23-05-1975.
   10.  Petrus ALKEMADE, geb. Noordwijk 08-08-1878 (gezindte: r.k.), timmerman, overl. Noordwijk 19-04-1958.

28    Peter SANDERS, geb. Helmond 07-02-1837 (gezindte: r.k.), fabrieksarbeider, overl. Helmond 07-04-1894, zn. van Henricus SANDERS (zie 56) en Maria Anna PLUWERS/PLEUGERS (zie 57), tr. Helmond 15-05-1872. De broer van Hendrina, Hubertus, getuige bij het huwelijk, ondertekent de akte met H. v.d. Boogaart, terwijl Hendrina ondertekent met H.v.d. Bogaard. De achternamen van Hubertus en Hendrina worden eveneens op deze wijze in de akte geschreven.
De moeder van de bruid, Petronella van de Kerkhof, ondertekent de akte niet, daar zij verklaard heeft niet te kunnen schrijven.
29    Hendrina van den BOGAARD, geb. Helmond 22-02-1843 (gezindte: r.k.), eigenares bakkerij, overl. Helmond 22-02-1912, aangegeven door haar 28 jarige zoon Johannes Mathias (Jan) Sanders, gemeentesecretaris te Gemert, dr. van Nicolaas van den BOOGAART/BOGAARD (zie 58) en Petronilla/Petronella van de KERKHOF (zie 59).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Petronella Josephina (Marie) SANDERS, geb. Helmond 15-03-1873 (gezindte: r.k.), overl. Helmond 06-04-1935.
   2.  Johannes Nicolaus Antonius SANDERS, geb. Helmond 21-07-1874 (gezindte: r.k.), bakker, huisknecht, overl. Asten 02-01-1945.
   3.  Henricus Maria (Harry, broeder Cassianus) SANDERS, geb. Helmond 20-05-1876 (gezindte: r.k.), priester, kloosterbroeder, letterzetter, overl. Maastricht 11-03-1953, als Broeder Cassianus.
   4.  Petrus Johannes (Piet (broeder Nicephorus)) SANDERS, geb. Helmond 08-10-1878 (gezindte: r.k.), kloosterling, onderwijzer, overl. Zevenaar 16-04-1953, als broeder Nicephorus.
   5.  Johannes Josephus SANDERS, geb. Helmond 16-03-1881 (gezindte: r.k.), overl. Helmond 25-04-1882.
   6.  Johannes Mathias (Jan) SANDERS (zie 14).

30    Jan Hendrik LELOUP, geb. Sittard 30-09-1852, in de Limbrichtsestraat 348 (gezindte: r.k.), boekdrukker, fabrikant, overl. Helmond 18-08-1923, zn. van André Pierre Michel LELOUP (zie 60) en Maria Elisabeth NOTERMANS (zie 61), tr. Helmond 09-05-1881. Peter Andries Michiel Leloup en Maria Elisabeth Notermans, beiden winkelier en wonende te Sittard, geven via notaris Jan Leopold Palmen in Valkenburg hun schriftelijke toestemming tot het huwelijk van hun zoon Jan Hendrik met Cornelia Wilhelmina Maria van Kraaij. Maria Elisabeth Notermans verklaarde "niet te kunnen teekenen wegens verstijving der twee voorste vingers der rechterhand".
De getuigen verklaren onder ede de identiteit van de vader van de bruidegom, waar de naam in het certificaat van de nationale militie en in de notariële toestemming voorkomt als Michiel, terwijl in het geboorte extract de naam als Michel geschreven staat.
Ook wordt onder ede de identiteit van de bruid verklaard in de notariële toestemming tot het huwelijk waarin de bruid voorkomt met de voornamen Cornelia Maria Wilhelmina terwijl in het geboorte extract Cornelia Wilhelmina Maria geschreven staat.
31    Cornelia Wilhelmina Maria van KRAAIJ, geb. Helmond 09-06-1855, in Wijk B (gezindte: r.k.), modiste, overl. Helmond 11-09-1916, begr. Helmond 16-09-1916, dr. van Walterus van KRAAIJ (zie 62) en Catharien PIETERSE (zie 63).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pierre Andreas Michel Joseph LELOUP, geb. Helmond 08-03-1882 (gezindte: r.k.), koopman, overl. Helmond 13-01-1936, begr. Helmond 16-01-1936.
   2.  Marie Elise Leonie LELOUP (zie 15).
   3.  Jean Henri Gérard LELOUP, geb. Helmond 31-05-1888 (gezindte: r.k.), reiziger, horlogemaker, overl. Driebergen-Rijsenburg 27-11-1966, begr. Driebergen-Rijsenburg 30-11-1966.
   4.  François Pascal Jules LELOUP, geb. Helmond 19-07-1890 (gezindte: r.k.), horlogemaker, overl. Helmond 11-05-1964.
   5.  Marie Eugenie LELOUP, geb. Helmond 16-09-1896 (gezindte: r.k.), overl. Bakel 21-05-1980.

Generatie VI

32    Arie BLOK, geb. Gouda 28-05-1825, op den Groeneweg (gezindte: N.H.), kerkebediende, pijpenmakersknecht, overl. Gouda 24-12-1886, achter de Sint Janskerk letter A, nummer 29, zn. van Hendrik Dirks BLOK (zie 64) en Lena/Helena de HAAS (zie 65), tr. Gouda 15-05-1851. Maria Endenburg ondertekent de huwelijksakte niet, daar zij verklaarde "uit hoofde van niet in het schrijven bedreven te zijn hare naam niet te kunnen teekenen".
33    Maria ENDENBURG, geb. Gouda 13-06-1825, op de Varkensmarkt letter F no. 132 (gezindte: N.H.), overl. Gouda 28-03-1877, in het huis achter de Sint Jans kerk, letter N, nr. 129, dr. van Gerardus/Gerrit (Gerrit) ENDENBURG (zie 66) en Johanna van LEEUWEN (zie 67).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Gerardus BLOK (zie 16).
   2.  Gerardus Hendrik BLOK, geb. Gouda 09-10-1854 (gezindte: N.H.), overl. Gouda 05-02-1855.
   3.  Leendert Johan BLOK, geb. Gouda 10-01-1856 (gezindte: N.H.).
   4.  Gerardus Hendrik BLOK, geb. Gouda 01-06-1857 (gezindte: N.H.), overl. Gouda 17-07-1860.
   5.  Jacoba Gerarda BLOK, geb. Gouda 10-11-1860, overl. Gouda 13-05-1862.
   6. Arie Pieter BLOK, geb. Gouda 07-04-1862 (gezindte: N.H.).
   7.  Jacoba Gerarda BLOK, geb. Gouda 29-11-1863 (gezindte: N.H.).
   8.  Pieternella Elizabeth BLOK, geb. Gouda 01-08-1865.

34    Louis Daniël LABOHM, geb. Amsterdam 27-11-1816, in de Granestraat 10K (gezindte: N.H.), stukadoor, overl. Zaandam 07-04-1897, in Wijk K, nr. 15, zn. van Hermann Anton LABOHM (zie 68) en Louise Charlotte WUILLEMIN (zie 69), tr. Leiden 03-03-1842.
35    Sara Maria RUPP, geb. Leiden 18-02-1819, op de Oudevest, Wijk 5, N 308 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 03-06-1895, in Wijk K, nr. 40, dr. van Johannes RUPP (zie 70) en Sara van der WALLE (zie 71).
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Anton LABOHM, geb. Amsterdam 07-05-1842 (gezindte: N.H.), stukadoor, overl. na 1901.
   2.  Sara Maria LABOHM, geb. Amsterdam 23-10-1843, overl. Amsterdam 19-11-1918.
   3.  Louis Daniël LABOHM, geb. Amsterdam 20-09-1844 (gezindte: N.H.), koffiehuishouder, overl. na 1910.
   4.  Johan Hendrik LABOHM, geb. Zaandam 09-10-1847 (gezindte: N.H.), overl. >27-5-1873, vertrekt op 27-5-1873 naar Crefeld.
   5.  Nicolaas Frederik LABOHM, geb. Zaandam 03-11-1849 (gezindte: N.H.), overl. Egmond 05-11-1943.
   6.  Gustaaf Adolf LABOHM, geb. Zaandam 12-07-1852 (gezindte: N.H.), overl. Den Bosch 02-10-1917.
   7.  Franciscus Jacobus LABOHM, geb. Zaandam 08-05-1854 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 24-11-1924, in Dam 4.
   8.  Willem Alexander LABOHM, geb. Zaandam 29-05-1856 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 31-07-1863.
   9.  Hendrik Marinus LABOHM, geb. Zaandam 08-02-1858 (gezindte: N.H.), stukadoor, overl. na1-8-1886, vertrekt op 31-7-1886 naar Crefeld.
   10.  Louize Charlotte LABOHM (zie 17).

36    Dirk WIEPJES, geb. Wormerveer 20-02-1823 (gezindte: N.H.), werkman, papiermakersknecht, overl. Zaandijk 25-12-1895, in Wijk D, Achter de Kerk, zn. van Pieter Jansz WEEPIES/WIEPJES (zie 72) en Klaasje H(O)OGEBOOM (zie 73), tr. Wormerveer 18-02-1849. De bruidegom, Dirk, en zijn moeder, Klaasje Hogeboom, ondertekenen de huwelijksakte niet. Zij verklaren niet te kunnen schrijven.
37    Marijtje KORT, geb. Wormerveer 10-11-1823 (gezindte: N.H.), werkster, overl. Zaandijk 17-06-1903, in Wijk D, nr. 80, dr. van Adrianus/Arie KORT (zie 74) en Hillegond OMBERS/HOMMERS (zie 75).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje WIEPJES, geb. Wormerveer 19-01-1849 (gezindte: N.H.), overl. Koog a/d Zaan 22-03-1928 91 u.
   2.  Adrianus WIEPJES (zie 18).

38    Cornelis ZWART, geb. Zaandam 20-08-1822, in de Westzijde, nr. 1154 (gezindte: N.H.), schuitenmaker, scheepstimmerman, overl. Zaandijk 10-01-1894, in Wijk D, nr. 48, Achter de Kerk, zn. van Aart/Arie ZWART (zie 76) en Engeltje Cornelisse SCHILP (zie 77), tr. (1) Zaandijk 10-12-1843 Aaltje/Alewer MANS (zie 39), tr. (2) Koog a/d Zaan 01-07-1860 Aaltje EIJKEL, geb. Koog a/d Zaan 02-10-1823 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 09-08-1867, dr. van Cornelis Eijkel en Maartje Bosselaar.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Engeltje SWART, geb. Zaandijk 07-01-1844, overl. Zaandam 08-03-1847.
   2.  Stijntje ZWART, geb. Zaandijk 11-05-1846 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 09-04-1847, als Stijntje Swart.
   3.  Levenloos kind SWART, geb. Zaandijk 29-05-1848, overl. Zaandijk 29-05-1848.
   4.  Aart SWART, geb. Zaandijk 18-03-1850, overl. Zaandijk 20-03-1850.
   5.  Stijntje ZWART (zie 19).
   6.  Cornelis ZWART, geb. Zaandijk 03-10-1854 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 14-04-1856.
   7.  Cornelis ZWART, geb. Zaandijk 27-12-1857 (gezindte: N.H.), scheepmaker, overl. na3-3-1886, ,op 3-3-1886 geeft hij te Wilnis een doodgeboren kind aan.
   8.  (Zoontje doodgeboren) ZWART, geb. Zaandijk 10-01-1859, overl. Zaandijk 10-01-1859.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Aart ZWART, geb. Zaandijk 08-03-1862, overl. Zaandijk 16-03-1862.
   10.  Maartje ZWART, geb. Zaandijk 10-12-1864, overl. Zaandijk 28-08-1867.
39    Aaltje/Alewer MANS, geb. Zaandijk 13-05-1822, als Aaltje in Wijk 2, nr, 118 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 13-01-1859, als Alewer in Wijk 2, Achter de Kerk, dr. van Pieter Sijmonsz MANS (zie 78) en Stijntje Hendriks VOOGD (zie 79).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 38).

40    Albert MOL, geb. Zaandam 20-10-1819, in Oostzijde, nr. 99 (gezindte: N.H.), boerenarbeider, landman, winkelier, koopman, overl. Koog a/d Zaan 05-12-1875, op het Reëlepad, 1e Wijk, nr. 97, zn. van Frans MOL (zie 80) en Antje DRAL (zie 81), tr. Zaandam 05-11-1837. I.v.m. het overlijden van zijn ouders, alle grootouders van zowel vaders als moeders kant compareren op 26-10-1837 voor mr. Dirk Merens Allardszoon, vrederechter en de griffier Franciscus Boogaard, de familieraad bestaande uit van vaders zijde: Cornelis Half, onderwijzer, Maarten Duivis, landman, en Jacob Duivis, landman, allen wonende te Zaandam. Van moeders zijde: Aris Rol, olieslager, oom, Pieter Mars, olieslager, aangehuwd oom, beiden wonende Zaandam, Gerrit de Ridder, kuiper, aangehuwd oom, wonende Oostzaan.
41    Klaasje STADT, geb. Zaandam 22-02-1814. Canton N. 2e Departement van de Zuiderzee, ged. (N.H.) Zaandam 27-03-1814, haar vader Cornelis is mennoniet, overl. Koog a/d Zaan 12-12-1867, over de Dijksloot, 2e Wijk, nr. 24, dr. van Cornelis STAD(T) (zie 82) en Jannetje Jans (de) VOS (zie 83).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje MOL, geb. Zaandam 10-05-1838, overl. Zaandam 13-05-1838.
   2.  Cornelis MOL, geb. Zaandam 31-08-1839, overl. Zaandam 13-07-1844.
   3.  Antje MOL, geb. Zaandam 15-02-1841 (gezindte: N.H.), overl. na 1891.
   4.  Albert MOL, geb. Zaandam 02-11-1842, overl. Zaandam 15-11-1842.
   5.  Jannetje MOL, geb. Zaandam 10-09-1844, overl. Zaandam 28-10-1844.
   6.  Cornelis MOL, geb. Zaandam 25-11-1845 (gezindte: N.H.), arbeider, landman, koopman, winkelier, overl. Oostzaan 03-11-1920.
   7.  Jannetje MOL, geb. Zaandam 16-11-1847 (gezindte: N.H.), dienstbode, overl. Westzaan 03-11-1872.
   8.  Pietertje MOL, geb. Zaandam 16-10-1849, overl. Zaandam 03-03-1851.
   9.  Pietertje MOL, geb. Zaandam 02-10-1851 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 09-10-1918.
   10.  Frans MOL (zie 20).
   11.  Albert MOL, geb. Zaandam 29-01-1856, overl. Zaandam 17-05-1857.
   12.  Albert MOL, geb. Zaandam 23-11-1858 (gezindte: N.H.), landbouwer, overl. Koog a/d Zaan 27-08-1937.

42    Simon MASEREEUW/MAZEREEUW, geb. Jisp 24-08-1826 (gezindte: N.H.), arbeider, nachtwacht, huisknecht, overl. Koog a/d Zaan 21-05-1885, op het Pinkepad, 2e Wijk, nr. 193a, zn. van Krelis/Cornelis MAZEREEUW (zie 84) en Trijntje WILKS (zie 85), tr. Wormer 19-03-1854, trouwt als Masereeuw en tekent met Mazereeuw de huwelijksakte.
43    Trijntje VEKEN, geb. Wormer 04-04-1830 (gezindte: N.H.), boerenmeid, huishoudster, overl. Koog a/d Zaan 13-05-1902, in Wijk D, nr. 78, dr. van Hotze VE(E)KEN (zie 86) en Jannetje BOOM (zie 87).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis MAZEREEUW, geb. Wormer 04-08-1854, overl. Wormer 23-09-1854.
   2.  Trijntje MAZEREEUW (zie 21).
   3.  Hotze/Hotse MAZEREEUW, geb. Koog a/d Zaan 13-01-1860 (gezindte: N.H.), olieslager, overl. Koog a/d Zaan 30-03-1943.
   4.  Jannetje MAZEREEUW, geb. Koog a/d Zaan 10-05-1862 (gezindte: N.H.), overl. Den Helder 10-01-1890.
   5.  Cornelia MAZEREEUW, geb. Koog a/d Zaan 29-09-1866 (gezindte: N.H.).

44    Cornelis VELTHUI(J)S, geb. de Woude (gem. Akersloot) 06-04-1820, ged. (N.H.) Akersloot 09-04-1820 (get.: Neeltje Jans Groot), arbeider, overl. Oostzaan 06-02-1905, in de Haal, Wijk C, nr. 97, zn. van Jacob VELDHUIJSEN/VELTHUIS (zie 88) en Jannetje Gerrits GROOT (zie 89), tr. (1) Graft 14-06-1846 Guurtje VISKOPER, geb. Graft 26-10-1821 (gezindte: N.H.), boerenmeid, overl. Oostgraftdijk (gem. Graft) 15-11-1850, dr. van Gerrit Viskoper en Maartje Rietvoort, tr. (2) Graft 09-10-1851. Door een brand zijn helaas o.a. alle huwelijksbijlagen van Graft tot 1889 verloren gegaan. Echtgenote is Maartje SCHOEMAKER (zie 45).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jannetje VELDHUIS, geb. Graft 16-11-1846 (gezindte: N.H.), dienstbode, overl. Oostzaan 23-03-1913.
   2.  Maartje VELTHUIS, geb. Graft 15-07-1848 (gezindte: N.H.), overl. Graft 23-11-1860.
   3.  Grietje VELTHUIS, geb. Graft 16-10-1850 (gezindte: N.H.), dienstbode, overl. Wormer 22-10-1886.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Impje VELTHUIS, geb. Westgraftdijk 09-02-1852 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 16-04-1891.
   5.  Jaapje VELTHUIS, geb. Graft 08-03-1854 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 14-03-1925.
   6.  Engeltje VELTHUIS, geb. Graft 18-03-1857, overl. Graft 05-12-1860.
   7.  Jacob VELTHUIS, geb. Graft 03-09-1860 (gezindte: N.H.).
   8.  Jan VELTHUIS (zie 22).
   9.  Engeltje VELTHUIS, geb. Oostzaan 11-05-1867 (gezindte: N.H.).
   10.  Cornelis VELTHUIS, geb. Wijdewormer 04-02-1871 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 01-08-1906.
45    Maartje SCHOEMAKER, geb. Graft 04-10-1828 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 26-02-1897, in de Haal, Wijk C, nr. 87, dr. van Jan SCHOEMAKER (zie 90) en Immetje/Impje GROOT (zie 91).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 44).

46    Jan LUST JACOBSZ, geb. Oostzaan 24-10-1820, in N. 16 (gezindte: N.H.), jager, arbeider, visser, overl. Oostzaan 09-05-1900, in het Noordeinde, Wijk B, nr. 200a, zn. van Jacob Jansz LUST (zie 92) en Aag(t)je DUBBELT/DUBBELD (zie 93), tr. Oostzaan 06-08-1848. De bruid, Maria, ondertekent de huwelijksakte niet. Zij heeft verklaard "de schrijfkunst niet geleerd te hebben".
47    Maria VEEN, geb. Oostzaan 05-09-1825 (gezindte: N.H.), dienstbode, overl. Oostzaan 02-01-1891, in de Haal, Wijk C, nr. 71, dr. van Jan VEEN (zie 94) en Alida/Aaltje BOL (zie 95).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagtje LUST, geb. Oostzaan 24-02-1849, overl. Oostzaan 02-06-1849.
   2.  Jan LUST, geb. Oostzaan 22-01-1850 (gezindte: N.H.), arbeider, visser, overl. Oostzaan 22-01-1897.
   3.  Jacob LUST, geb. Oostzaan 07-11-1851 (gezindte: ..), arbeider, visser, overl. Oostzaan 29-03-1938.
   4.  Albert LUST, geb. Oostzaan 06-02-1853 (gezindte: N.H.), boerenknecht, koopman, arbeider, visser, overl. Oostzaan 11-10-1902.
   5.  Aaltje LUST, geb. Oostzaan 24-07-1854 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 07-06-1916.
   6.  Aagje LUST, geb. Oostzaan 10-02-1856 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 20-09-1953.
   7.  Jannetje LUST, geb. Oostzaan 27-04-1861 (gezindte: N.H.), overl. Bloemendaal 20-07-1893, in "Meerenburg".
   8.  Grietje LUST (zie 23).
   9.  Pieter LUST, geb. Oostzaan 23-11-1867 (gezindte: N.H.), arbeider, kalkbrander, overl. Warnsveld 15-03-1954.

48    Laurenzius/Laurens (Laurens) SCHERBO/(S)CHARBO, geb. Geldern (Dld) 14-01-1798, ged. (r.k.) Geldern 14-01-1798 (get.: Laurenzius Grippert, Elizabeth Herrings), als Laurentius Scherbo, potbakker, marskramer, koopman, scharenslijper, overl. Vierlingsbeek 22-09-1861, als Laurens Charbo, zoon van Peter Charbo en Anna Maria Goedt. De naam van zijn moeder Goedt wordt ook genoemd in de geboorteakte van zijn jongste zuster Johanna, zn. van Petrus/Peter SCHERBO (zie 96) en Anna Maria Elisabeth HOET/GOEDT (zie 97), tr. Het is (nog) onbekend of Laurens en Johanna gehuwd zijn en waar. In de geboorteakten van de eerste drie kinderen wordt vermeld dat zij nog ongehuwd zijn.
49    Johanna HULSKEN, geb. Warden(Dld) 01-01-1800. Haar juiste geboorteplaats is onbekend. Zowel Werden als Warden worden gebruikt. (gezindte: r.k.), kraamster, overl. Vierlingsbeek 01-12-1879, aangegeven door haar schoonzoon Peter Martens, 46 jr., schoenmaker, geh. met Elisabeth, dr. van Jacobus HÜLSKEN (zie 98) en Anna Maria S(CH)MITIN(G) (zie 99).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Elisabeth SCHARBO, geb. Wijer/Venraij 09-08-1821, overl. Broeckhuijzen 26-08-1821.
   2.  Maria Elisabeth (S)CHARBO, geb. Venlo 18-11-1822, als Maria Elisabeth Scharbo (gezindte: r.k.), overl. Vierlingsbeek 21-02-1840, als Anna Maria Elisabeth Charbo.
   3.  Elizabeth (S)CHARBO, geb. Haps 05-10-1825, als Elisabeth Scharbo, ged. (r.k.) Haps 06-10-1825 (get.: peter: Johannes Lauf, zwager van de moeder en meter: Elisabeth Scharbo, zuster van de vader), kraamster, overl. Vierlingsbeek 31-10-1910, als Elisabeth Charbo.
   4.  Margaretha CHARBO, geb. ca. 1828 (gezindte: r.k.), overl. Vierlingsbeek 17-06-1904. Volgens de overlijdensakte zou zij geboren zijn in Haps. Haar geboorte en doop zijn daar echter niet gevonden.
   5.  Jacob SCHARBO, geb. 07-02-1830, overl. Vierlingsbeek 24-02-1830, volgens de overlijdensakte zou hij in Venraij zijn geboren. Zijn geboorteaangifte is aldaar echter niet gevonden.
   6.  Geertruij CHARBO, geb. Vierlingsbeek 25-03-1832 (gezindte: r.k.), overl. Vierlingsbeek 25-03-1892.
   7.  Anna Catharina CHARBO, geb. Vierlingsbeek 26-12-1834 (gezindte: r.k.), overl. Vierlingsbeek 05-01-1835.
   8.  Johanna Maria CHARBO, geb. Vierlingsbeek 11-02-1836 (gezindte: r.k.).
   9.  (Meisje doodgeboren) CHARBO, geb. Vierlingsbeek 20-09-1838, overl. Vierlingsbeek 20-09-1838.
   10.  Jacobus (Kobbus) CHARBO (zie 24).
   11.  Christina CHARBO, geb. Vierlingsbeek 01-04-1843 (gezindte: r.k.).

50    Michael/Michiel van WEL(l), geb. Afferden (gem. Bergen) (Lb.) 04-09-1807, ged. (r.k.) Afferden 05-09-1807 (get.: Gerardus Jansen i.p.v.Johannes Wilberts, Maria Jacobs (grootmoeder)), dagloner, dienstknecht, akkerman, overl. St. Anthonis 31-03-1891, als Michiel van Wel, zoon van Willem van Wel en Petronella Willems, zn. van Wilhelmus van WELL (zie 100) en Petronella WILBERTS/WILMS (zie 101), tr. Bergen (Lb) 18-09-1830. Het bruidspaar, de ouders van de bruidegom, Willem van Well en Petronella Willems, en de moeder van de bruid, Petronella van Kuijk, ondertekenen de huwelijksakte niet. Zij verklaarden niet te kunnen schrijven.
51    Johanna T(H)E(E)UWSEN, geb. Afferden 15-07-1802 (gezindte: r.k.), dienstmeid, akkervrouw, overl. St. Anthonis 15-10-1884, als Johanna Theeuwsen, dr. van Andreas THEUWSEN (zie 102) en Petronella van KUI(J)K/VAN CUIJK (zie 103).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem van WELL, geb. Afferden 14-04-1831 (gezindte: r.k.), landbouwer, overl. Sambeek 22-01-1884, als Willem van Wel.
   2.  Petronella van WELL, geb. Afferden 26-01-1834 (gezindte: r.k.).
   3.  Andreas van WELL, geb. Afferden 14-02-1836 (gezindte: r.k.).
   4.  Michiel van WELL, geb. Afferden 17-04-1838 (gezindte: r.k.).
   5.  Gerardus van WELL, geb. Afferden 10-05-1841 (gezindte: r.k.), overl. na 1869.
   6.  Anna Maria van WELL, geb. Afferden 28-05-1843 (gezindte: r.k.), overl. na 1885.
   7.  Elizabeth/Elisabeth (Beth) van WELL (zie 25).

52    Kornelis/Cornelis ALKEMADE, geb. Noordwijk 25-06-1808, ged. (r.k.) Noordwijk 25-06-1808 (get.: Pieter van der Plas, broer van de moeder en Maartje Klinkenberg, gehuwd met Pieter van der Plas), timmerman(sknecht), overl. Noordwijk-Binnen 26-04-1883, in huis nr. 74, aangegeven door zijn zoon Cornelis, 47 jr., timmerman, zn. van Cornelis Meesze ALKEMA(DE) (zie 104) en Aaltje/Alida van der PLAS (zie 105), tr. (1) Noordwijk 26-11-1833. De moeder van de bruidegom, Aaltje van der Plas, ondertekent de acte niet, daar zij "verklaarde niet te kunnen schrijven of ondertekenen" Petronella Catharina Cecilia van LAN(D)SCHOT (zie 53), tr. (2) Noordwijk 31-10-1861 Antje/Anna van der MEER, geb. De Poel, ged. (r.k.) Alkemade 01-09-1793 (get.: Jacob Hogerwerf en Marijtje van der Meer, zuster van de vader), overl. Noordwijk 04-04-1864, dr. van Adrianus/Aris van der MEER (zie 108) en Cornelia Gerrits VINK, tr. (3) Noordwijk 20-10-1864 Cornelia RIETMEYER, geb. Noordwijk 26-06-1819 (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 16-03-1892, dr. van Hendrik Rietmeyer, zeeman en Krijntje Vink.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alida ALKEMADE, geb. Noordwijk 17-05-1834 (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 03-04-1922.
   2.  Pieter ALKEMADE, geb. Noordwijk 11-10-1835 (gezindte: r.k.), overl. Coimandai (Australië 12-08-1897.
   3.  Cornelis ALKEMADE (zie 26).
   4.  Theodorus Jacobus ALKEMADE, geb. Noordwijk 16-05-1838, overl. Noordwijk 11-01-1839.
   5.  Theodorus Jacobus ALKEMADE, geb. Noordwijk 13-08-1839 (gezindte: r.k.), overl. Den Haag 09-08-1921.
   6.  Adrianus ALKEMADE, geb. Noordwijk 22-01-1842, overl. Noordwijk 19-09-1842.
53    Petronella Catharina Cecilia van LAN(D)SCHOT, geb. Noordwijk 05-11-1805, geboren als Petronella Catharina Caecilia van Landschot, ged. (r.k.) 05-11-1805 (get.: Joannes Baal en Catharina Caecilia van Landschot), overl. Noordwijk-Binnen 04-02-1856, overleden als Petronella Cecilia Katharina van Lanschot, in huis nr. 292, aangegeven door haar zwager Willem, 38 jr., timmerman, wonende Noordwijkbinnen, dr. van Petrus/Pieter van LAN(D)SCHOT (zie 106) en Dorothea (Doortje) JANSEN (zie 107).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 52).

54    Gerard/Gerrit van der MEER, geb. Alkemade 27-08-1812 (gezindte: r.k.), bouwman, landbouwer, overl. Alkemade 27-02-1898, in Wijk E, nr. 13, aangegeven door zijn zoon Aris, 47 jr., landbouwer, wonende Alkemade, zn. van Adrianus/Aris van der MEER (zie 108) en Alida/Aaltje van POELI(J)K (zie 109), tr. Alkemade 26-07-1838, met notariële toestemming van de moeder van de bruidegom Maria Lucia Maas "mits dat huwelijk door eenen bevoegden ambtenaar worde voltrokken". Zij tekent niet daar zij verklaart "wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven".
 

55    Grietje van der KLUGT, geb. Sassenheim 15-04-1815, canton Noordwijk, Provincie Holland Zuidelijk gedeelte, dochter van Johanna Lorremans (gezindte: r.k.), overl. Alkemade 25-01-1897, in Wijk E nr.13, aangegeven door haar zoon Aris van der Meer, 45 jr., landbouwer, wonende Alkemade, dr. van Jacob Dirksz van der KLUGT (zie 110) en Johanna/Jannetje Jans LAERMANS/LOREMANS/LAREMANS (Bogaards) (zie 111).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida van der MEER, geb. Alkemade 05-05-1839 (gezindte: r.k.), overl. Alkemade 14-01-1850.
   2.  Johanna van der MEER (zie 27).
   3.  Cornelia van der MEER, geb. Alkemade 04-08-1842 (gezindte: r.k.), overl. Alkemade 13-04-1852.
   4.  Anna/Antje van der MEER, geb. Alkemade 24-09-1844 (gezindte: r.k.), overl. (Oude Aa) Alkemade 02-06-1926.
   5.  Wilhelmina Antonia van der MEER, geb. Alkemade 23-10-1846 (gezindte: r.k.), overl. Alkemade 08-05-1871.
   6.  Anthonia van der MEER, geb. Alkemade 16-11-1848 (gezindte: r.k.), overl. Alkemade 01-09-1856.
   7.  Aris van der MEER, geb. Alkemade 05-02-1851 (gezindte: r.k.), landbouwer, overl. na 1932.
   8.  Alida Cornelia van der MEER, geb. Alkemade 27-01-1856 (gezindte: r.k.), overl. Alkemade 26-09-1856.
   9.  Alida Cornelia van der MEER, geb. Alkemade 17-11-1858 (gezindte: r.k.), overl. na 1932.

56    Henricus SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 23-07-1807 (get.: Thomas Maas en Catharina Sanders, zuster van de vader), vleeshouwer, varkensslager, wever, overl. Helmond 19-03-1873, zn. van Joannes/Jan Michiel SANDERS (zie 112) en Maria Lucia MAES/MAAS (zie 113), tr. Woensel en Eckhart 18-04-1834.
57    Maria Anna PLUWERS/PLEUGERS, ged. (r.k.) Den Bosch 28-06-1809 (get.: Albertus Pluwers en Anna Wilten), naaister, overl. Helmond 19-10-1863, als Maria Anna Pleugers, aangegeven door haar zoon Petrus Sanders, fabrieksarbeider, 26 jr., wonende Helmond, dr. van Carolus PLUWERS (zie 114) en Petronella WILTEN/WELTEN (zie 115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna SANDERS, geb. Helmond 05-11-1835 (gezindte: r.k.), overl. Helmond 03-08-1843.
   2.  Peter SANDERS (zie 28).
   3.  Carolus (Karel) SANDERS, geb. Helmond 20-11-1838 (gezindte: r.k.), slager, winkelier, wever, fabrieksarbeider, overl. Helmond 05-07-1910.
   4.  Maria Lucia SANDERS, geb. Helmond 06-08-1840 (gezindte: r.k.), kamslaagster (vervaardigster van weverskammen), overl. Helmond 22-06-1885.
   5.  Margaretha SANDERS, geb. Helmond 20-07-1842 (gezindte: r.k.), kamslaagster, vervaardigster van weverskammen, overl. Helmond 05-02-1912.
   6.  Jan Michiel SANDERS, geb. Helmond 13-09-1844 (gezindte: r.k.), fabrieksarbeider, wever, overl. Breda 31-01-1927.
   7.  Anna Maria SANDERS, geb. Helmond 06-11-1846 (gezindte: r.k.), kamslaagster, overl. Mierlo-Hout 04-03-1929, in het Liefde-Gesticht.
   8.  Hendrika SANDERS, geb. Helmond 25-05-1850, eigenaresse bakkerij van Gerven, overl. Helmond 21-06-1926.

58    Nicolaas van den BOOGAART/BOGAARD, ged. (r.k.) Mierlo 25-04-1790 (get.: Antonius van de Eijnde en Henrica van Vlercke), herbergier te Woensel, tabakssnijder, tabakskerver, overl. Helmond 25-07-1846, zn. van Henricus van den BO(O)GAERT/BOGAARD (zie 116) en Anna GORIS (zie 117), tr. (1) Stratum 25-01-1823 Johanna GEBOERS, ged. (r.k.) Stratum 07-12-1794 (get.: peter: Jacobus Strijbos en meter: Anna Slaets), overl. Woensel en Eckart 15-06-1831, in de Lijmbeekstraat, dr. van Paulus Geboers en Arnoldina Strijbos, tr. (2) Woensel 28-01-1832 Petronilla/Petronella van de KERKHOF (zie 59).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Maria Theresia van den BOOGAART, geb. Stratum 24-06-1823 (gezindte: r.k.), overl. Woensel 08-08-1839.
   2.  Anna van den BOGAARD, geb. Stratum 12-12-1824 (gezindte: r.k.).
   3.  Godefridus van den BOGAART, geb. Woensel 28-09-1826 (gezindte: r.k.).
   4.  Joannes van den BOGAART, geb. Woensel 04-08-1828 (gezindte: r.k.).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Joannes van den BOGAART, geb. Woensel 04-12-1832 (gezindte: r.k.), winkelier, overl. Helmond 15-01-1897.
   6.  Hendrikus van den BOGAART, geb. Woensel 17-12-1834 (gezindte: r.k.), magazijnknecht, overl. Helmond 21-07-1912.
   7.  (Doodgeboren zoontje) van den BOGAARD, geb. Woensel 30-12-1836, overl. Woensel 30-12-1836.
   8. Hubertus van den BOGAART, geb. Woensel 14-02-1839 (gezindte: r.k.), boekhandelaar, klerk, overl. na 1894.
   9.  Hendrina van den BOGAARD (zie 29).
59    Petronilla/Petronella van de KERKHOF, geb. Aarle Rixtel, ged. (r.k.) Aarle-Rixtel 02-03-1806 (get.: Joannes de Vries en Elisabeth van de Kerkhof), gedoopt als Petronilla, overl. Helmond 26-06-1874, dr. van Joannes Henricus van de KERKHOF/KERKHOVE (zie 118) en Hendrina/Henrica WAGEMANS (zie 119).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 58).

60    André Pierre Michel LELOUP, geb. Sittard 02-11-1808 (gezindte: r.k.), zilversmid, winkelier, overl. Sittard 09-05-1886, aangegeven door zijn zoon Nicolaas Leloup, bakker, zn. van André Pierre Michel LELOUP (zie 120) en Marie Ide CLAUWEN (zie 121), tr. Broeksittard 01-05-1848, tr.kerk Broeksittard 02-05-1848 (r.k.).
61    Maria Elisabeth NOTERMANS, geb. Broeksittard 09-11-1823, ged. (r.k.) Broeksittard 09-11-1823 (get.: Petrus Mathias Jonaue en Anna Maria Bachaus), winkelierster, overl. Helmond 06-07-1902, als Marie Elise, aangegeven door Herman Hendrik van Elssen, 48 jr., pettenmaker, schoonzoon, dr. van Nicolaus NOTERMANS (zie 122) en Elisabeth Maria WILMS (zie 123).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolas LELOUP, geb. Sittard 21-05-1849 (gezindte: r.k.), bakker, overl. Sittard 21-06-1902.
   2.  Maria Elisabeth Francisca Hubertina LELOUP, geb. Sittard 28-09-1850 (gezindte: r.k.), overl. na 1871.
   3.  Jan Hendrik LELOUP (zie 30).
   4.  Karel LELOUP, geb. Sittard 21-08-1854 (gezindte: r.k.), boekdrukker, overl. na 03-1882, vertrokken naar Brussel 30-5-1882.
   5.  Anna Maria (Minetje) LELOUP, geb. Sittard 11-10-1856 (gezindte: r.k.), overl. na 06-1877, vertrokken naar Brussel.
   6.  Joseph LELOUP, geb. Sittard 05-09-1858 (gezindte: r.k.), boekdrukker, overl. Helmond 06-03-1939.

62    Walterus van KRAAIJ, geb. Helmond 15-04-1825 (gezindte: r.k.), huisschilder, overl. Helmond 26-08-1865, zn. van Jacobus van KRAAIJ (zie 124) en Cornelia de KONING (zie 125), tr. Helmond 07-06-1854. De moeder van de bruid, Willemina Roefs, ondertekent de huwelijksakte niet.
63    Catharien PIETERSE, geb. Helmond 03-12-1825 (gezindte: r.k.), naaister, winkelierster, overl. Heeze 07-12-1903, dr. van Gerardus PIETERSE (zie 126) en Wilhelmina ROEFS (zie 127), tr. (1) Helmond 07-06-1854. De moeder van de bruid, Willemina Roefs, ondertekent de huwelijksakte niet Walterus van KRAAIJ (zie 62), tr. (2) Helmond 25-06-1866 Hubertus Henricus PETERS, geb. Roermond 13-12-1837 (gezindte: r.k.), overl. Helmond 31-10-1898, wonende Aarle-Rixtel, zoon van Jan Leenard Peters en Catharina Edelbroeck.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Wilhelmina Maria van KRAAIJ (zie 31).
   2.  Gerardina Egberdina van KRAAIJ, geb. Helmond 24-04-1857 (gezindte: r.k.), overl. Helmond 05-02-1861.
   3.  Gerardina Jacoba (Grada) van KRAAIJ, geb. Helmond 12-11-1862 (gezindte: r.k.), overl. voor3-1939.

Generatie VII

64    Hendrik Dirks BLOK, ged. (geref., N.H.) Gouda 04-05-1788, kerkbediende, pijpenmakersknecht, overl. Gouda 21-08-1832, op de Groeneweg in het huis letter D nr. 36, aangegeven door zijn zoon Dirk, 21 jr., pijpmakersknegt, wonende Gouda, zn. van Dirk Roelantsz BLOK (zie 128) en Willemijntje van ROON (zie 129), tr. Gouda 02-12-1810.
65    Lena/Helena de HAAS, ged. (geref., N.H.) Gouda 22-12-1790 (get.: Cornelia van der Draaij, grootmoeder van vaderskant), pijpmaakster, overl. Gouda 29-09-1848, in de Lak, letter L, nr. 114, dr. van Hendrik de HAAS (zie 130) en Aagje LORYN (zie 131).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk BLOK, geb. Gouda ca. 1811, pijpmakersknecht.
   2.  Aagje BLOK, geb. Gouda 27-10-1813 (gezindte: N.H.).
   3.  Wilhelmina BLOK, geb. Gouda 30-05-1815 (gezindte: N.H.), overl. 1859.
   4.  Hendrik BLOK, geb. Gouda 17-10-1817, overl. Gouda voor 1819.
   5.  Hendrik BLOK, geb. Gouda 26-01-1819 (gezindte: N.H.), pijpenmaker.
   6.  Leendert BLOK, geb. Gouda 13-05-1820 (gezindte: N.H.), overl. Gouda 17-12-1875.
   7.  Cornelis BLOK, geb. Gouda 09-01-1823 (gezindte: N.H.).
   8.  Arie BLOK (zie 32).
   9.  Pieter BLOK, geb. Gouda 08-10-1827 (gezindte: N.H.).
   10.  Hendrica BLOK, geb. Gouda 29-04-1830 (gezindte: N.H.).

66    Gerardus/Gerrit (Gerrit) ENDENBURG, geb. Gouda 16-11-1803 (gezindte: geref., N.H.), bediende, touwslagersknecht, zeepziedersknecht, overl. Zuiderzee 23-08-1841, zn. van Frans ENDENBURG (zie 132) en Willemijntje/Willemina van OUDHEUSDEN (zie 133), tr. Gouda 16-08-1826.
67    Johanna van LEEUWEN, geb. Gouda 21-11-1801, ged. (geref., N.H.) Gouda 21-11-1801, naaister, overl. Gouda 01-04-1841, in het huis op de Oosthaven letter A nr. 34, dr. van Aart van LEEUWEN (zie 134) en Jacoba/Koosje GLASBEEK (zie 135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria ENDENBURG (zie 33).
   2.  Willem Frans ENDENBURG, geb. Gouda 19-09-1828 (gezindte: N.H.), pijpenmaker, pijpenfabrikant.
   3.  Johannes ENDENBURG.

68    Hermann Anton LABOHM, geb. Astrup (gem. Wardenburg) (Dld.) 21-09-1783, stukadoor, overl. Amsterdam 16-01-1849, overleden op het Repsepad, aangegeven door zijn zonen Louis Daniël, wonende Zaandam en Johann Hendrik, wonende Amsterdam, Egelantiersgracht, beiden stukadoor, zn. van Johann/Jean LABOHM (zie 136) en Anna Maria GRUBE (zie 137), tr. (1) Amsterdam 13-12-1812 Anna Christina JANSSEN, geb. Wieffelstede, departement der monde van Wesel (Dld) 04-05-1781 (gezindte: N.H.), overl. Amsterdam 23-09-1814, dr. van Rob Janssen en Margrete Hindriks, tr. (2) Amsterdam 07-08-1816 Louise Charlotte WUILLEMIN (zie 69).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Hendrick LABOHM, geb. Amsterdam 21-12-1812 (gezindte: N.H.), overl. Amsterdam 12-01-1850.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Louis Daniël LABOHM (zie 34).
69    Louise Charlotte WUILLEMIN, geb. Amsterdam 23-02-1796, ged. (Waals geref.) Amsterdam 28-02-1796 (get.: Jean Etienne Menetraij en Louise Marguerite Boulanger), in de Walerkerk, overl. Zaandam 15-06-1870, overlijden in Westzijde No. 172, aangegeven in Amsterdam 27-6-1870, dr. van Daniël Nicolas WUILLEMIN (zie 138) en Anna Alheid KLINGMEYER/KLINGENMEIJER (zie 139).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 68).

70    Johannes RUPP, geb. Leiden ca. 1793, logementhouder, koopman, overl. Leiden 13-05-1852, op de Oude Cingel, zn. van Johannes RUPP (zie 140) en Catharina ROGGE (zie 141), tr. Leiden 29-07-1812. De moeder van de bruidegom, Catharina Rogge, de ouders van de bruid, Pieter van der Walle en Maria Robert, de getuigen Elias Vermond en Abraham Schregel ondertekenen de akte niet daar zij verklaard hebben niet te kunnen tekenen.
71    Sara van der WALLE, geb. Leiden, ged. (geref., N.H.) Leiden 20-05-1792 (get.: Abraham Schreegel en Sara Robert, gehuwd met een broer van de vader, Zacheus), in de Hooglandsche kerk, koopvrouw, overl. Leiden 31-12-1870, in de Galgstraat, dr. van Pieter van der WALLE (zie 142) en Maria ROBERT (zie 143).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina RUPP, geb. Leiden 20-04-1815, in Wijk 5, nr. 686 (gezindte: N.H.), overl. Leiden 26-11-1858.
   2.  Pieter RUPP, geb. Leiden 18-02-1817, in Wijk5, nr. 686, Schuijtstraat (gezindte: N.H.), overl. Woerden 28-08-1847, aangegeven Leiden 4-9-1847.
   3.  Sara Maria RUPP (zie 35).

72    Pieter Jansz WEEPIES/WIEPJES, geb. Wormer 10-10-1781, als Pieter Weepies (gezindte: Fries doopsgez., mennoniet), arbeider, olieslagersknecht, overl. Wormerveer 07-03-1829, als Pieter Wiepjes, zn. van Jan Pietersz WEEPIES/WIEPJES (zie 144) en Grietje Pouwels WIL(E) (zie 145), otr. (1) Wormerveer 24-04-1807, impost pro deo, tr.kerk Wormerveer 10-05-1807, bruidegom woont in WormerAntje Dirks de JONG, ged. (geref.) Krommenie 19-03-1780, overl. Wormerveer 28-08-1809, dr. van Dirk Ijsbrandtsz de Jong en Grietje Claas Root, otr. (2) Wormerveer 06-04-1810, tr. Wormerveer 22-04-1810, voor het gerecht, als weduwnaar, in de GrasmaandStijntje Klaas SCHIPPER, geb. Oostzaan 18-01-1788, ged. (geref.) Oostzaan 23-01-1788, overl. Wormerveer 08-10-1813, in Wijk 3, nr. 263, dr. van Klaas Schipper en Jannetje P.S. Groot, tr. (3) Wormerveer 30-04-1815, als Pieter Weepies Klaasje H(O)OGEBOOM (zie 73).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan WIEPJES, geb. Wormerveer 16-10-1807, ged. (geref., N.H.) Wormerveer 26-12-1807, stijfselmakersknecht, overl. Koog a/d Zaan 06-08-1859.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jannetje WIEPJES, geb. Wormerveer 12-02-1811, ged. (N.H.) Wormerveer 17-02-1811 (get.: Jannetje Pietersdr. Groot, grootmoeder), huishoudster, overl. Oostzaan 03-12-1898.
Uit het derde huwelijk:
   3.  Klaas WIEPJES, geb. Wormerveer 22-09-1815, overl. Wormerveer 26-10-1815.
   4.  Dirk WIEPJES, geb. Wormerveer 22-09-1815, overl. Wormerveer 17-10-1815.
   5.  Salomo WIEPJES, geb. Wormerveer 21-05-1818, overl. Wormerveer 04-01-1820.
   6.  Salomon WIEPJES, geb. Wormerveer 03-12-1820 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 31-05-1855.
   7.  Dirk WIEPJES (zie 36).
73    Klaasje H(O)OGEBOOM, geb. Wormerveer 17-01-1794, ged. (geref., N.H.) Wormerveer 19-01-1794, werkster, overl. Wormerveer 10-11-1853, op het Wormersepad, dr. van Salomon HOOGEBOOM (zie 146) en Jannetje de JONG (zie 147).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 72).

74    Adrianus/Arie KORT, geb. Wormerveer 30-09-1792, ged. (geref., N.H.) Wormerveer 07-10-1792, arbeider, werkman, papiermakersknecht, overl. Wormerveer 27-11-1856, aan het Hennepad, zn. van Klaas Adriaansz KORT (zie 148) en Jannetje Pieters van BERGEN (zie 149), tr. Wormerveer 29-01-1815.
75    Hillegond OMBERS/HOMMERS, geb. Wormerveer, als Hillegond Ombers, ged. (r.k.) Wormer 09-03-1791 (get.: Geertje Jacobs Bank), werkster, overl. Wormerveer 14-04-1855, als Hillegond Hommers aan het Hennepad, dr. van Jan Gerritsz OMBERS (zie 150) en Klaasje Jacobs BANK (zie 151).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje KORT, geb. Wormerveer 29-07-1815 (gezindte: N.H.), overl. Wormerveer 04-03-1886.
   2.  Klaasje KORT, geb. Wormerveer 04-02-1818 (gezindte: N.H.), overl. na 1849.
   3.  Dieuwertje KORT, geb. Wormerveer 14-10-1819 (gezindte: N.H.), overl. Nieuwendam 17-03-1907.
   4.  Klaas KORT, geb. Wormerveer 19-08-1821 (gezindte: N.H.), papiermaker, overl. Wormerveer 14-05-1856.
   5.  Marijtje KORT (zie 37).
   6.  Geertruida KORT, geb. Wormerveer 26-03-1825, overl. Wormerveer 26-06-1825.
   7.  Pieternelle KORT, geb. Wormerveer 28-08-1826 (gezindte: N.H.), overl. Wormerveer 27-01-1866.
   8.  Pietertje KORT, geb. Wormerveer 03-02-1828 (gezindte: N.H.), overl. Wormerveer 06-09-1833.
   9.  Geertje KORT, geb. Wormerveer 29-09-1829 (gezindte: N.H.).
   10.  Jan KORT, geb. Wormerveer 26-11-1833, overl. Wormerveer 19-07-1834.

76    Aart/Arie ZWART, geb. Westzaandam 19-02-1798, ged. (geref., N.H.) Westzaandam 25-02-1798 (get.: Maartje Aarts Brat), olieslager, sjouwer, overl. Amsterdam 24-01-1830, in het huis van arrest, zn. van Stoffel Jansz SWART/ZWART (zie 152) en Grietje Hendriks BORG/BORCH (zie 153), tr. Zaandam 27-07-1817.
77    Engeltje Cornelisse SCHILP, geb. Oostzaandam 13-10-1792, aan de Zuiddijk, ged. (geref., N.H.) Oostzaandam 14-10-1792, overl. Zaandam 22-09-1865, in de Westzijde, nr. 1083, dr. van Cornelis Arentsz SCHILP (zie 154) en Fijtje Jacobs GROOT (zie 155).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stoffel ZWART, geb. Zaandam 11-09-1817 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 17-07-1852.
   2.  Fytje ZWART, geb. Zaandam 28-03-1819 (gezindte: N.H.).
   3.  Cornelis ZWART, geb. Zaandam 17-06-1821, overl. Zaandam 29-03-1822.
   4.  Cornelis ZWART (zie 38).
   5.  Arent ZWART, geb. Zaandam 28-03-1825 (gezindte: N.H.), tuinman, overl. Zaandam 10-11-1904.
   6.  Aart ZWART, geb. Zaandam 08-05-1830 (gezindte: N.H.), fabrieksarbeider.

78    Pieter Sijmonsz MANS, geb. Zaandijk 06-08-1783, ged. (geref., N.H.) Zaandijk 10-08-1783, arbeider, overl. Zaandijk 08-04-1844, in huis 219, Achter de Kerk, zn. van Sijmon Harmensz MANS (zie 156) en Neeltje Pieters van der MEER (zie 157), otr. Zaandijk 22-02-1805, impost pro Deo, tr.kerk Zaandijk 10-03-1805 (geref.).
79    Stijntje Hendriks VOOGD, geb. Zaandijk 27-03-1786, ged. (geref., N.H.) Zaandijk 02-04-1786, overl. Zaandijk 14-07-1854, in het huis Achter de Kerk, dr. van Hendrik Jurriaansz VOOGD (zie 158) en Alewer Gerrits BLOKKER (zie 159).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik MANS, geb. Zaandijk 15-06-1807, ged. (geref., N.H.) Zaandijk 23-06-1807 (get.: Alewer Gerrits Blokker, grootmoeder), overl. Maarsen 16-01-1844, aangegeven Zaandijk 6-2-1844.
   2.  Sijmon MANS, geb. Zaandijk 21-03-1810, ged. (geref., N.H.) Zaandijk 25-03-1810 (get.: Alewer Gerrits Blokker, grootmoeder), overl. Zaandijk 27-04-1864.
   3.  Gerrit MANS, geb. Zaandijk 26-01-1813, overl. Zaandijk 15-12-1813.
   4.  Neeltje MANS, geb. Zaandijk 14-10-1815 (gezindte: N.H.), overl. Nieuwendam 21-01-1902.
   5.  Gerrit MANS, geb. Zaandijk 03-11-1818 (gezindte: N.H.), overl. Zaandijk 29-04-1882.
   6.  Aaltje/Alewer MANS (zie 39).
   7.  Harmen MANS, geb. Zaandijk 05-05-1825 (gezindte: N.H.), overl. Zaandam 07-07-1867.
   8.  Jurriaan MANS, geb. Zaandijk 02-04-1829, overl. Zaandijk 10-06-1829.

80    Frans MOL, geb. Oostzaandam 11-04-1794, ged. (geref., N.H.) Oostzaandam 13-04-1794, visser (1816), koopman (1817-1819), arbeider (1820), overl. Zaandam 20-07-1820, in Westzijde, nr. 1125, het huis van zijn zuster Elisabeth, zn. van Pieter Gerritse MOL (zie 160) en Femmetje SPIEGELENBURG (zie 161), tr. Zaandam 03-12-1815.
81    Antje DRAL, geb. Oostzaan 05-10-1784, ged. (geref., N.H.) Oostzaan 10-10-1784, overl. Zaandam 24-04-1820, in de Oostzijde, nr. 99, dr. van Albert Jansz ETZE/DRAL (zie 162) en Geertje Gerrits KNIJN/KLO(O)KER (zie 163).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje MOL, geb. Zaandam 31-07-1817 (gezindte: N.H.), overl. Wijdewormer 18-09-1872.
   2.  Geertje MOL, geb. Zaandam 28-10-1818, overl. Zaandam 13-04-1819.
   3.  Albert MOL (zie 40).

82    Cornelis STAD(T), geb. Oostzaandam 06-12-1782, ged. (mennoniet. Waterlands doopsgez.) Oostzaandam 27-03-1803, olieslager, overl. Zaandam 29-03-1865, in de Oostzijde, nr. 797, zn. van Klaas Cornelisz STAD (zie 164) en Trijntje Jans DEKKER (zie 165), otr. Westzaandam en Zaandijk 05-12-1806, als Cornelis Stad, pro deo, tr.kerk Oostzaandam 21-12-1806 (geref.).
83    Jannetje Jans (de) VOS, geb. Westzaan 04-10-1779, op het Zuident, ged. (geref., N.H.) Westzaan 10-10-1779 (get.: Antje Gerrits Vos), overl. Zaandam 25-06-1841, als de Vos in de Oostzijde, nr. 975, dr. van Jan Gerritsz VOS (zie 166) en Neeltje Willems BOOY (zie 167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje STADT, geb. Oostzaandam 12-01-1809, ged. (N.H.) Zaandam 12-02-1809, overl. Zaandam 15-07-1843.
   2.  Trijntje STADT, geb. Oostzaandam 11-12-1811, ged. (N.H.) Zaandam 26-01-1812, haar vader Cornelis is mennoniet, overl. Zaandam 25-10-1891.
   3.  Klaasje STADT (zie 41).

84    Krelis/Cornelis MAZEREEUW, geb. Oostknollendam (gem. Wormer) 23-07-1798, ged. (geref., N.H.) Wormerveer 05-08-1798, boerenknecht, arbeider, overl. Jisp 07-04-1873, in huis nr. 47, zn. van Sijmen Cornelisz MASEREE(UW) (zie 168) en Jantje Arijaans BREEMER/BREEMS (zie 169), tr. Jisp 17-12-1825, gehuwd als Cornelis en door hem ondertekend met C. Masereeuw.
85    Trijntje WILKS, geb. Schellingwoude 04-11-1804, ged. (geref., N.H.) Schellingwoude 18-11-1804 (get.: Hendrikje Greuning), overl. Jisp 29-12-1879, in huis nr. 27, dr. van Jacob Jansz WILLIKZE/WILKS (zie 170) en Antje Frans GREUNING (zie 171).
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon MASEREEUW/MAZEREEUW (zie 42).
   2.  Antje MAZEREEUW, geb. Jisp 04-03-1829 (gezindte: N.H.), overl. Jisp 28-10-1833.
   3.  Jannetje MAZEREEUW, geb. Jisp 03-10-1830 (gezindte: N.H.), overl. Den Helder 10-01-1890.
   4.  Antje MAZEREEUW, geb. Jisp 23-06-1835 (gezindte: N.H.).
   5.  Geertje MAZEREEUW, geb. Jisp 12-09-1837 (gezindte: N.H.), overl. Jisp 31-12-1838.

86    Hotze VE(E)KEN, geb. Wormer 12-02-1802, als Hotze Cornelis Veeken in de Wormer Ring (gezindte: doopsgez.), timmermansknecht, overl. Wormer 12-10-1844, als Hotze Veken in huis nr. 12, zn. van Cornelis Pietersz VE(E)KEN (zie 172) en Trijntje Hotze KLAVER (zie 173), tr. Wormer 24-05-1829, als Hotze Veken.
87    Jannetje BOOM, geb. Wormer 08-12-1807, ged. (geref., N.H.) Wormer 09-12-1807 (get.: Femmetje de Liefde), overl. Wormer 27-03-1848, in huis nr. 12, dr. van Jacob Jansz BOOM (zie 174) en Aaltje Pieters van HESSELINGE(N) (zie 175).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje VEKEN (zie 43).
   2.  Aaltje VEKEN, geb. Wormer 27-12-1831 (gezindte: N.H.).
   3.  Cornelis VEKEN, geb. Wormer 20-03-1834 (gezindte: N.H.), overl. Wormer 13-01-1835.
   4.  Cornelia VEKEN, geb. Wormer 17-11-1835 (gezindte: N.H.), overl. Wormer 03-07-1840.
   5.  Cornelis VEKEN, geb. Wormer 27-05-1838 (gezindte: N.H.), kastelein, overl. Krommenie 29-05-1879, in Zuideinde nr. 125.
   6.  Jan VEKEN, geb. Wormer 24-11-1840 (gezindte: N.H.), overl. Wormer 15-07-1928.
   7.  Jacob VEKEN, geb. Wormer 20-02-1842 (gezindte: N.H.), overl. Wormerveer 11-02-1893, aangegeven te Wormer 18-2-1893.

88    Jacob VELDHUIJSEN/VELTHUIS, geb. Zuid Schermeer, als Jacob Veldhuijsen, ged. (geref., N.H.) Akersloot 20-06-1784, watermolenaar, overl. de Woude (gem. Akersloot) 05-07-1857, als Jacob Velthuis in het huis, zijnde een watermolen, zn. van Arian/Arean Jacobsz TROMP/VELTHUI(J)S/VELDHUIJZEN (zie 176) en Geesje Cornelis (zie 177), otr. Akersloot 12-08-1809, tr.kerk Akersloot 27-08-1809 (geref.), als Jacob Velthuis.
89    Jannetje Gerrits GROOT, geb. Markenbinnen 20-01-1786, ged. (geref., N.H.) Uitgeest 05-02-1786, overl. Graft 13-08-1859, dr. van Gerrit Sijmonsz GROOT (zie 178) en Maartje Pieters BESSE(N) (zie 179).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arien Jacobsz VELTHUIS, geb. Knollendam 29-04-1810, ged. (N.H.) Akersloot 13-05-1810 (get.: Guurtje van Graftdijk), begr. Akersloot 07-06-1810, aangegeven, impost pro deo.
   2.  Geesje VELTHUIS, ged. (geref., N.H.) Akersloot 31-03-1811 (get.: Guurtje Graftdijk), overl. Graft 25-09-1884.
   3.  Maartje VELTHUIS, geb. Westgraftdijk 21-05-1812, ged. (N.H.) Akersloot 28-05-1812 (get.: vader en moeder), overl. Graft 29-12-1871.
   4.  Gerrit VELTHUIS, geb. Westgraftdijk 29-06-1817, ged. (N.H.) Akersloot 13-07-1817 (get.: vader en moeder), arbeider, overl. Graft 11-02-1877.
   5.  Cornelis VELTHUI(J)S (zie 44).
   6.  Pieter VELTHUIS, geb. Akersloot 17-12-1822, ged. (N.H.) Markenbinnen 25-12-1822, "wegens het ruwe weder te Markenbinnen gedoopt" Arbeider, overl. Jisp 17-12-1872.

90    Jan SCHOEMAKER, geb. Westgraftdijk 05-11-1794, ged. (geref., N.H.) Graft 09-11-1794, houtzagersknecht, koopman in houtwaren, arbeider, overl. Westgraftdijk 16-11-1847, zn. van R(e)ijndert BELIJ/SCHOEMAKER (zie 180) en Engeltje Maartens 't HART (zie 181), tr. Graft 25-12-1815. De bruid, Impje Groot, ondertekent de akte niet. Zij verklaart niet te kunnen schrijven.
91    Immetje/Impje GROOT, geb. Oostknollendam ca. 1793, boerenmeid, overl. Westgraftdijk 03-08-1840, dr. van Cornelis Arisz GROOT (zie 182) en Maartje Pieters POPPE(N) (zie 183).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje SCHOEMAKER, geb. Graft 12-07-1817 (gezindte: N.H.), overl. Graft 18-12-1884.
   2.  Cornelis SCHOEMAKER, geb. Graft 18-08-1821 (gezindte: N.H.), hekelaar, overl. Graft 15-04-1888.
   3.  Reindert SCHOEMAKER, geb. Graft 28-08-1824 (gezindte: N.H.), slachter.
   4.  Maartje SCHOEMAKER (zie 45).
   5.  Eegje SCHOEMAKER, geb. Graft 30-11-1830 (gezindte: N.H.), overl. Graft 17-06-1832.
   6.  Maarten SCHOEMAKER, geb. Graft 31-10-1833 (gezindte: N.H.), overl. Graft 10-03-1889.

92    Jacob Jansz LUST, geb. Oostzaan 22-08-1779, ged. (geref., N.H.) Oostzaan 22-08-1779, visser, jager, overl. Oostzaan 05-02-1852, in huis nr. 194, zn. van Jan Pietersz LUST (zie 184) en Grietje Jacobs FRA(A)IJ (zie 185), otr. Oostzaan 01-05-1807, tr.kerk Oostzaan 17-05-1807 (geref.).
93    Aag(t)je DUBBELT/DUBBELD, geb. Oostzaan 17-08-1786, als Aagje Dubbelt, ged. (geref., N.H.) Oostzaan 20-08-1786, overl. Oostzaan 30-08-1852, als Aagtje Dubbeld in huis nr. 194, dr. van Albert DUBBELT (zie 186) en Trijntje Jans PRINS (zie 187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje LUST, geb. Oostzaan 07-05-1808, ged. (geref., N.H.) Oostzaan 15-05-1808, overl. Oostzaan 14-06-1875, in Wijk B nr. 147.
   2.  Albert LUST, geb. Oostzaan 05-06-1810, ged. (geref., N.H.) Oostzaan 24-06-1810, arbeider, overl. Oostzaan 21-06-1845.
   3.  Trijntje LUST, geb. Oostzaan 31-03-1814, ged. (geref.) Oostzaan 17-04-1814, overl. Oostzaan 29-04-1814.
   4.  Trijntje LUST, geb. Oostzaan 01-06-1816 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 16-08-1820.
   5.  Jan LUST JACOBSZ (zie 46).
   6.  Trijntje LUST, geb. Oostzaan 21-11-1823 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 06-10-1870.

94    Jan VEEN, geb. Oostzaan 02-01-1798, naam der Moeder Jannetje Klaver, ged. (geref., N.H.) Oostzaan 14-01-1798, werkman, boerenknecht, nachtwacht, overl. Oostzaan 14-09-1877, in Wijk N, nr. 24, als zoon van Tjerk, i.p.v. Jurriaan, Veen en van Jannetje Vleeshakker, zn. van Jurejan/Jurriaan (van) VEEN (zie 188) en Jannetje VLEESHAKKER/KLAVER (zie 189), tr. Oostzaan 21-09-1823.
95    Alida/Aaltje BOL, geb. Oostzaan 25-03-1801, als Alida, ged. (r.k.) Nieuwendam 26-03-1801 (get.: Maria Wigman), r.k. gedoopt met de toestemmning van de moeder omdat de vader "acatolica" is, dienstbaar, overl. Oostzaan 18-12-1885, als Aaltje in Wijk A, nr. 30, dr. van Tjarik/Tjerk Arentsz BOL (zie 190) en Maria La RIEVIERE/REVEJE (zie 191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurriaan VEEN, geb. Oostzaan 09-01-1824 (gezindte: N.H.), visser.
   2.  Maria VEEN (zie 47).
   3.  Lijsje VEEN, geb. Oostzaan 22-03-1830 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 19-06-1860.
   4.  Tjerk VEEN, geb. Oostzaan 19-09-1835 (gezindte: N.H.).
   5.  Jaapje VEEN, geb. Oostzaan 30-05-1840 (gezindte: N.H.), overl. Oostzaan 19-07-1918.

96    Petrus/Peter SCHERBO, geb. Kopenhagen  ca. 1756 (gezindte: r.k.), schoenlapper, overl. na 04-1808, tr.kerk Geldern (Dld) 01-06-1797 (r.k.).
97    Anna Maria Elisabeth HOET/GOEDT, geb. Sauo/Senfterfeld (Dld.) (gezindte: r.k.), overl. na 04-1808.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laurenzius/Laurens (Laurens) SCHERBO/(S)CHARBO (zie 48).
   2.  Anna Elisabeth SCHERBO, geb. Geldern (Dld.) 22-03-1800, als Scharbau (gezindte: r.k.), trouwt als Elisabeth Cherbo te Bochum.
   3.  Anna Catharina SCHERBO, geb. Geldern (Dld.) 13-07-1802, als Scharbeau (gezindte: r.k.).
   4.  Anna Clara SCHERBO, geb. Dormagen/Düsseldorf 09-10-1805, als Scharboz (gezindte: r.k.), trouwt als Clara Scharbo.
   5.  Anna Maria (Johanna) SCHERBO, geb. Venlo 19-04-1808, als Anna Maria Charbon, dochter van Anna Maria Goedt, gehuwd als Johanna Scherbo van Geldern (gezindte: r.k.).

98    Jacobus HÜLSKEN, geb. Xanten (Dld) ca. 1766 (gezindte: r.k.), handelaar in koste waaren, overl. Rheinberg (Dld) 09-04-1816, zn. van Gerardus Jacobus HÜLSKEN (zie 196) en Anna Maria SCHMITZ (zie 197), tr.
99    Anna Maria S(CH)MITIN(G), geb. Overvoort (Dld) ca. 1777 (gezindte: r.k.), overl. Oploo 21-09-1827, wonende te Venlo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna HULSKEN (zie 49).
   2.  Anna Maria HULSKEN, geb. Goch 14-02-1801, ged. (r.k.) Goch 18-02-1801, overl. Venraij 15-12-1877.
   3.  Jean Jacques HULSKEN, geb. Breyell (Rijnland) (Dld) 03-08-1808 (gezindte: r.k.).

100    Wilhelmus van WELL, ged. (r.k.) Afferden 17-11-1776 (get.: Joannes van Well, oom en Joanna Jacobs), dagloner, overl. Afferden 13-11-1846, zn. van Michael van WELL (zie 200) en Maria JACOBS (zie 201), tr. Ottersum 29-04-1806.
101    Petronella WILBERTS/WILMS, geboren als Wilberts, ged. (r.k.) Kessel a/d Niers 15-03-1779, dagloner, overl. Afferden 09-11-1845, als Petronella Wilms, dr. van Joannes WILBERS/WELBERS (zie 202) en Leonarda/Helena PIETERS (zie 203).
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael/Michiel van WEL(l) (zie 50).
   2.  Joannes Theodor van WELL, ged. (r.k.) Afferden 15-12-1809 (get.: Joannes Driessen, Cornelia van Well), akkerman, overl. Afferden 28-10-1877.
   3.  Maria Helena van WELL, ged. (r.k.) Afferden 25-07-1812 (get.: Joannes Gerats, Gerarda Velmans), overl. na 1897.
   4.  Maria van WELL, ged. (r.k.) Afferden 05-11-1815 (get.: Petrus Wilberts, Wilhelmine van Well).
   5.  Joanna van WELL, ged. (r.k.) Afferden 11-09-1819 (get.: Paul Winnekers, Petronella Beumers).

102    Andreas THEUWSEN, geb. Kevelaer ca. 1767 (gezindte: r.k.), overl. Afferden 27-08-1830, zn. van Lambertus THEUWSEN (zie 204) en Johanna HERTOGS (zie 205), tr.kerk Afferden 29-01-1797.
103    Petronella van KUI(J)K/VAN CUIJK, geb. Afferden ca. 1768 (gezindte: r.k.), akkervrouw, overl. Afferden 22-08-1831, in huis B, dr. van Gisbert van CUIJK (zie 206) en Jacomina HENDRIX (zie 207), tr.kerk (1) voor 1795 Hermanus HERMENS, overl. Faliry 04-10-1796, tr.kerk (2) Afferden 29-01-1797 Andreas THEUWSEN (zie 102).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johanna T(H)E(E)UWSEN (zie 51).

104    Cornelis Meesze ALKEMA(DE), geb. Noordwijk-Binnen, als Cornelis Alkema, ged. (r.k.) Noordwijk 19-01-1773 (get.: Mees Keesze Alkema en Lijsje Pieterse Does, grootmoeder), als Cornelis Alkema, landbouwer, overl. Noordwijk-Binnen 29-09-1827, in de Zonneveldstraat, huis nr. 177, als Cornelis Alkemade, aangegeven door zijn zoon Mees Alkemade, 27 jr., landbouwer, wonende Noordwijkbinnen, zn. van Mees Henderikze ALKEMA(DE) (zie 208) en Neeltje Pieters SEKVELD/SEGVELDT (zie 209), otr. Noordwijk 24-05-1799, gaarder 4e classis f6,--, als Cornelis Alkemade en Elsje van der Plas, tr. Noordwijk 09-06-1799, tr.kerk Noordwijk 09-06-1799 (r.k.).
105    Aaltje/Alida van der PLAS, geb. Noordwijk-Binnen, geboren als Aaltje, ged. (r.k.) Noordwijk 30-05-1774 (get.: Huibert Leenderze van der Plas, broer van de vader en Antje Barentze Scherphof), kruidenteelster, overl. Noordwijk-Binnen 30-07-1839, in het huis nr. 177 in de Zonneveldstraat, als Alida van der Plas, aangegeven door haar zoons, Mees, 39 jr., en Pieter Alkemade, 36 jr., beiden landbouwer en wonende Noordwijkbinnen, dr. van Arie Leendersz van der PLAS (zie 210) en Trijntje Pieters CAPITEIJN/CAPTEIJN (zie 211).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mees ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 13-07-1800, ged. (r.k.) Noordwijk 13-07-1800 (get.: Hendrik Alkemade en Marie Easman), landbouwer, overl. Noordwijk 24-09-1867.
   2.  Arie ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 22-11-1801, ged. (r.k.) Noordwijk 22-11-1801 (get.: Leendert van der Plas, broer van de moeder en Marie Broekhof, gehuwd met Leendert van der Plas), overl. Noordwijk 17-05-1868.
   3.  Pieter ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 03-02-1803, ged. (r.k.) Noordwijk 04-02-1803 (get.: Pieter van Alkemade en Willemijntje van Boom), overl. Noordwijk-Binnen 26-05-1803.
   4.  Petrus ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 15-05-1804, ged. (r.k.) Noordwijk 15-05-1804 (get.: Pieter Alkemade en Wimpie van der Boom), landbouwer, overl. Noordwijk 10-06-1868.
   5.  Trijntje ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 21-05-1805, ged. (r.k.) Noordwijk 22-05-1805 (get.: Pieter van der Plas, broer van de moeder en Maartje Klinkenberg, gehuwd met Pieter), overl. Noordwijk-Binnen voor 1809.
   6.  Neeltje ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen, ged. (r.k.) Noordwijk 21-06-1806 (get.: Willem Alkemade en Cornelia Alkemade), overl. Zoeterwoude 13-12-1834.
   7.  Kornelis/Cornelis ALKEMADE (zie 52).
   8.  Trijntje ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 31-07-1809, ged. (r.k.) Noordwijk 31-07-1809 (get.: Jeroen Gordijn (geh. met) en Trijntje van der Plas, zuster van de moeder), overl. Noordwijk-Binnen 11-12-1809, begr. Noordwijk 14-12-1809.
   9.  Trijntje ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 11-08-1810, ged. (r.k.) Noordwijk 11-08-1810 (get.: Jeroen Gordijn (geh. met) en Trijntje van der Plas), overl. Noordwijk-Binnen 01-09-1810, begr. Noordwijk 03-09-1810.
   10.  Trijntje ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 09-07-1811, ged. (r.k.) Noordwijk 11-07-1811 (get.: Jeroen Gordijn (geh. met) en Trijntje van der Plas), overl. Noordwijk-Binnen 26-08-1811, begr. Noordwijk 29-08-1811.
   11.  Hendrik ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 09-09-1812 (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk-Binnen 04-05-1885.
   12.  Trijntje ALKEMADE, geb. Noordwijk -Binnen 14-02-1815 (gezindte: r.k.), overl. Zoeterwoude 15-03-1853.
   13.  Marijtje ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 24-01-1816 (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk-Binnen 09-06-1816.
   14.  Willem ALKEMADE, geb. Noordwijk-Binnen 30-05-1818 (gezindte: r.k.), timmerman, overl. Budel 24-11-1900.

106    Petrus/Pieter van LAN(D)SCHOT, ged. (r.k.) Den Haag 12-07-1780, vroedmeester, chirurgijn, apotheker te Noordwijkbinnen, overl. Noordwijk 04-07-1805, als Pieter Lanschot, aangegeven door zijn echtgenote Dorothea Jansen, gaarder f3,--, zn. van Cornelis Franciscus van LANSCHOT (zie 212) en Joanna Elisabeth van HAEREN (zie 213), otr. Noordwijk 15-04-1803, gaarder, beiden in de 2e klasse f12,-- en 1e proclamatie is Noordwijk 17-4-1803, tr. Noordwijk 14-08-1803, voor het gerecht, tr.kerk Noordwijk 20-08-1803 (r.k.).
107    Dorothea (Doortje) JANSEN, ged. (r.k.) Noordwijk 20-10-1780 (get.: Gerrardus Huige van Stijn en Grietje Huige van Stijn, oom en zuster van de moeder), overl. Noordwijk 02-04-1829, in het huis no. 151, in de Oude Zeestraat, dr. van Joannes Albertus Hermanus JANSEN (zie 214) en Neeltje Huijge van STIJN (zie 215), otr. (1) Noordwijk 15-04-1803, gaarder, beiden in de 2e klasse f12,-- en 1e proclamatie is Noordwijk 17-4-1803, tr. Noordwijk 14-08-1803, voor het gerecht, tr.kerk Noordwijk 20-08-1803 (r.k.) Petrus/Pieter van LAN(D)SCHOT (zie 106), tr. (2) Noordwijk 18-09-1806 Cornelis HOGERWAARD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje van LANSCHOT, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 27-09-1804 (get.: peter: Hendrik van Lanschot en meter: Catharina Bank), overl. Noordwijkbinnen 29-08-1807.
   2.  Petronella Catharina Cecilia van LAN(D)SCHOT (zie 53).

108    Adrianus/Aris van der MEER, geb. Nieuwe Wetering, ged. (r.k.) Alkemade 19-06-1758 (get.: Leuntie Gerrids Slingerland, grootmoeder), overl. Alkemade 17-08-1828, in huis nr. 366, Wijk E, als Aris, aangegeven door zijn behuwd zoon Willem Kwakkerbos, 50 jr., bouwman, wonende Alkemade, die niet op de hoogte was dat zijn schoonvader weduwnaar was van Kornelia Gerrits Vink, zn. van Cornelis Cornelisz van der MEER (zie 216) en Apollonia Gerrids (Leuntje) SLINGERLAND (zie 217), otr. (1) Alkemade 11-10-1782. Oude Wetering voor het regthuys en Alkemade 25-10-1782, impost prodeoCornelia Gerrits VINK, geb. Nieuwe Wetering, ged. (r.k.) Alkemade 28-10-1760 (get.: peter: Marten Lijdenbos en meter: Trijntje Finck), gedoopt als Cornelia Finck, dochter van Gerrit Finck en Marijtje van Velse, overl. Oude Ade, als Cornelia Hendr. Vink, begr. Rijnsaterwoude 17-07-1805, impost f 3,--, otr. (2) Alkemade 03-01-1806, voor het gerecht, in de classe van f3,-- voor de bruidegom, weduwnaar van Kornelia Hend. Vink, tr. Alkemade 19-01-1806, voor Schout en Schepenen, tr.kerk Alkemade 19-01-1806 (r.k.) Alida/Aaltje van POELI(J)K (zie 109).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje/Anna van der MEER, geb. De Poel, ged. (r.k.) Alkemade 01-09-1793 (get.: Jacob Hogerwerf en Marijtje van der Meer, zuster van de vader), overl. Noordwijk 04-04-1864, tr. Noordwijk 31-10-1861 Kornelis/Cornelis ALKEMADE (zie 52).
   2.  Dirk van der MEER, geb. de Poel, ged. (r.k.) Alkemade 10-10-1795 (get.: Jacob Hogerwerf en Maartje van der Meer, zuster van de vader).
   3.  Gerritje van der MEER, geb. de Poel, ged. (r.k.) Alkemade 05-02-1797 (get.: Cornelis van der Meer, broer van de vader en Maartje Gerritsz Vink).
   4.  Gerrit van der MEER, geb. de Poel, ged. (r.k.) Alkemade 26-02-1798 (get.: Cornelis van der Meer, broer van de vader en Marijtje van Zeil).
   5.  Dirkje van der MEER, geb. Oud Aa, ged. (r.k.) Alkemade 23-06-1799 (get.: Jacob Hogerwerf en Marritje van der Meer, zuster van de vader).
   6.  Jannetje van der MEER, geb. Oud Aa, ged. (r.k.) Alkemade 20-08-1800 (get.: Gerrit Dirkze Theijs en Lijsje Dirks Theijs).
   7.  Jacob van der MEER, geb. Oud Aa, ged. (r.k.) Alkemade 15-12-1802 (get.: Cornelis van der Meer, broer van de vader en Maartje van der Meer, zuster van de vader).
   8.  Marijtje van der MEER, geb. Oud Aa, ged. (r.k.) Alkemade 26-12-1804 (get.: Dirk Hendrikze Vink en Marijtje Derkse van de Linde).
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Teunisje van der MEER, geb. Oude A, ged. (r.k.) Alkemade 30-11-1806 (get.: Cornelis van der Meer, broer van de vader en Marijtje van Keil).
   10.  Cornelia van der MEER, ged. (r.k.) Alkemade 26-10-1808 (get.: Cornelis van der Meer, broer van de vader en Marijtje van Keil).
   11.  Cornelius van der MEER, ged. (r.k.) Alkemade 22-10-1810 (get.: Jan van der Meer en Antje van der Meer).
   12.  Gerard/Gerrit van der MEER (zie 54).
109    Alida/Aaltje van POELI(J)K, geb. Esselickerwoude, als Alida Poelik, ged. (r.k.) Rijnsaterwoude 14-05-1779 (get.: Klaas van Poelik en Claasje van der Zwaan), bouwster, overl. Alkemade 04-03-1834, als Aaltje van Poelijk in huis nr. 60 E, aangegeven door haar behuwd zoon, Willem Kwakkenbos, 61 jr., bouwman, wonende in Alkemade, dr. van Wilhelmus/Willem Danielsz (van) POELI(J)K (zie 218) en Teunisje Leenders van ZUIDWIJK/(van) ZUIJTWIJK (zie 219).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 108).

110    Jacob Dirksz van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 24-10-1774 (get.: Cornelis Jacobse van der Klugt en Neeltje van Kesteren), daggelder, overl. Sassenheim 10-05-1821, in huis nr. 6, zn. van Dirk Huijge van der KLUGT (zie 220) en Maria/Marijtje Jeroense van TOL (zie 221), otr. Lisse 28-04-1797, het eerste gebod 30-4-1797, tr. Lisse 28-05-1797, tr.kerk Lisse 28-05-1797 (r.k.).
111    Johanna/Jannetje Jans LAERMANS/LOREMANS/LAREMANS (Bogaards), geb. Beek en Donk ca. 1778 (gezindte: r.k.), arbeidster, overl. Sassenheim 14-06-1829, in huis nr. 7, als Laremans. De naam van haar moeder is bij de aangevers onbekend, dr. van Johannes LAERMANS (zie 222) en Helena van den BROEK (zie 223).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 05-07-1798.
   2. Johannus van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 26-06-1799.
   3.  Maria van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 18-11-1800.
   4.  Helena van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 07-08-1802, overl. voor 1813.
   5.  Theodora van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 05-12-1803.
   6.  Theodorus van der KLUGT, geb. Voorhout 09-02-1806, ged. (r.k.) Sassenheim 09-02-1806 (get.: Pieter Schrama en Grietje van der Klugt).
   7.  Anna van der KLUGT, geb. Voorhout 12-07-1808, ged. (r.k.) Sassenheim 12-07-1808 (get.: Pieter Schrama en Grietje van der Klugt).
   8.  Hendrina van der KLUGT, ged. (r.k.) Sassenheim 09-10-1810 (get.: Jan Loman en Aaltje Langeveld).
   9.  Helena van der KLUGT, geb. Sassenheim 25-10-1812 (gezindte: r.k.).
   10.  Grietje van der KLUGT (zie 55).

112    Joannes/Jan Michiel SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 15-02-1761, vleeshouwer, slager, bakker, overl. Helmond 23-06-1826, zn. van Michael/Michiel Joannes (Michel) SANDERS (zie 224) en Maria KETS (zie 225), otr. (1) Vlierden 18-05-1793, voor schepenen, tr.kerk Vlierden 02-06-1793 (r.k.) Hendrina van (de) LOO, geb. Vlierden, ged. (r.k.) Deurne 17-12-1763 (get.: Godefridus van Loo en Joanna Meulendijk), overl. Helmond 07-06-1798, aangegeven als Henrica Sanders, dr. van Joannes Antony van de Loo en Petronella Meulendijk, tr.kerk (2) Helmond 26-08-1798 (r.k.) Maria Lucia MAES/MAAS (zie 113).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  (kind doodgeboren) SANDERS, geb. Helmond 08-04-1794 (gezindte: r.k.), begr. Helmond 08-04-1794.
   2.  (kind doodgeboren) SANDERS, geb. Helmond 23-06-1795 (gezindte: r.k.), begr. Helmond 23-06-1795.
   3.  Peternel SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 01-12-1796, begr. Helmond 02-12-1796.
   4.  (kind doodgeboren) SANDERS, geb. Helmond 06-02-1798, begr. Helmond 06-02-1798.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Henrica SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 11-07-1799 (get.: Wilhelmus Maes en Joanna van de Loo), overl. Helmond 20-08-1799.
   6.  Michael SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 23-04-1800 (get.: Wilhelmus Kuijpers en Anna Maria Sanders, zuster van de vader), overl. Helmond 04-05-1800.
   7.  Thomas SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 23-04-1800 (get.: Henricus Maas en Petronilla Maas), overl. Helmond 04-05-1800.
   8.  Thomas SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 29-07-1801 (get.: Leonardus Sanders, broer van de vader en Petronilla Maes), arbeider, fabriekswerker, wever, overl. Helmond 19-02-1870.
   9.  Michael SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 29-04-1803 (get.: Joannes Josephus Bovrie en Jozyn Maas), vleeshouwer, overl. Helmond 11-04-1834.
   10.  Henrica SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 30-08-1804 (get.: Franciscus Maas en Catharina Sanders, zuster van de vader), overl. Helmond 26-04-1807.
   11.  Wilhelmus SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 02-10-1805 (get.: Joannes van Mierlo, echtgenoot van Catharina Sanders en Joanna Maas), overl. Helmond 26-11-1805.
   12.  Henricus SANDERS (zie 56).
   13.  Maria Catharina SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 18-10-1808 (get.: Joannes Wilhelmus Jaspers en Anna Maria Sanders, zuster van de vader), overl. Helmond 03-12-1808, begr. Helmond 05-12-1808.
   14.  Pierre/Peter SANDERS, geb. Helmond 22-06-1812 (gezindte: r.k.), vleeshouwer, overl. Helmond 21-05-1852.
113    Maria Lucia MAES/MAAS, ged. (r.k.) Stiphout 23-12-1772, overl. Helmond 19-06-1854, dr. van Thomas MAES (zie 226) en Francisca HAREMANS (zie 227).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen (zie onder 112).

114    Carolus PLUWERS (gezindte: r.k.), hoedenmaker, overl. na 1844, tr.
115    Petronella WILTEN/WELTEN, geb. Deurzen (gem. Ravenstein) ca. 1778 (gezindte: r.k.), overl. Woensel 03-05-1844.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna PLUWERS/PLEUGERS (zie 57).

116    Henricus van den BO(O)GAERT/BOGAARD, ged. (r.k.) Mierlo 26-09-1763 (get.: Justus Godefridus van den Bogaert en Antonia Ackers), landbouwer/bouwman, overl. Mierlo 26-04-1838, aangegeven door zijn zoon Arnold, landbouwer, 43 jr., wonende Mierlo, zn. van Joannis/Jan van den BOGAERT (zie 232) en Hendrina/Henrica ACKERS (zie 233), tr.kerk Mierlo 09-10-1785.
117    Anna GORIS, geb. Mierlo ca. 1764 (gezindte: r.k.), landbouwster, overl. Mierlo 08-03-1824, dr. van Jan GO(O)RIS (zie 234) en Elisabeth van GANSEWINKEL (zie 235).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus van den BOOGAARD, ged. (r.k.) Mierlo 06-09-1786 (get.: Adrianus Gooris en Henrica Akkers), landbouwer, overl. na 1838.
   2.  Nicolaas van den BOOGAART/BOGAARD (zie 58).
   3.  Rogerus/Rochus van den BOOGAARD, geb. Mierlo 09-01-1796 (gezindte: r.k.), landbouwer, overl. Mierlo 03-12-1871.
   4.  Johannes van den BOGAERT/BOOGAARD, ged. (r.k.) Mierlo 05-06-1798, overl. Mierlo <5-07-1799.
   5.  Johannes van den BOOGAARD, geb. Mierlo 05-09-1799 (gezindte: r.k.), landbouwer, overl. na 1838.
   6.  Arnoldus van den BOOGAARD, geb. Mierlo 07-06-1802 (gezindte: r.k.), bouwman, overl. Mierlo 16-02-1881.
   7.  Reinir van den BOGAERT/BOOGAARD, geb. Mierlo ca. 1804 (gezindte: r.k.), bouwman, overl. Mierlo na 1838.
   8.  Henricus van den BOGAERT/BOOGAARD, ged. (r.k.) Mierlo 06-05-1805, overl. Mierlo na 1838.
   9.  Elisabeth van den BOOGAARD (gezindte: r.k.), overl. Mierlo 29-01-1855.

118    Joannes Henricus van de KERKHOF/KERKHOVE (gezindte: r.k.), olieslager, overl. voor 1846, otr. Aarle-Rixtel 17-01-1801, tr. Aarle-Rixtel 01-02-1801, als Johannes Hendrikus van de Kerkhove.
119    Hendrina/Henrica WAGEMANS, ged. (r.k.) Aarle-Rixtel 18-07-1779 (get.: Hubertus van de Vranden en Barbara Berkers), overl. Aarle-Rixtel 19-12-1846, dr. van Henricus WAGEMANS (zie 238) en Petronilla van de VRANDEN (zie 239).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrica van de KERKHOF, ged. (r.k.) Aarle-Rixtel 15-01-1802 (get.: Henricus van de Kerkhof Petronella van de Vrande, weduwe van Henricus Wagemans, grootmoeder).
   2.  Theodorus van de KERKHOF, ged. (r.k.) Aarle-Rixtel 01-08-1804 (get.: Cornelis Huijsmans en Henrica van Duijnhoven).
   3.  Petronilla/Petronella van de KERKHOF (zie 59).
   4.  Henricus van de KERKHOF, ged. (r.k.) Aarle-Rixtel 15-04-1809 (get.: Franciscus van Duijnhoven en Dorothea van de Kerkhof), timmerman.
   5.  Ida van de KERKHOF, geb. Aarle-Rixtel 05-02-1811 (gezindte: r.k.), landbouwster.
   6.  Theodorus van de KERKHOF, geb. Aarle-Rixtel ca. 1812 (gezindte: r.k.), olieslager, overl. Aarle-Rixtel 20-12-1846.
   7.  Johanna van de KERKHOF, geb. Aarle-Rixtel 08-05-1819 (gezindte: r.k.), landbouwster.
   8.  Maria van de KERKHOF (gezindte: r.k.).

120    André Pierre Michel LELOUP, geb. Luik (Blg) 25-11-1762 (gezindte: r.k.), zilversmid, overl. Sittard 09-04-1849, zn. van André LELOUP (zie 240) en Maria Anna PERÉE (zie 241), tr. Sittard 30-04-1802.
121    Marie Ide CLAUWEN, ged. (r.k.) Sittard 21-10-1768, in de St. Petrusparochie, huishoudster, overl. Sittard 14-10-1838, aangegeven door haar schoonzoon Frans Beltjens, koopman, 32 jr., wonende Sittard, die de ouders Arnold en Gertrudis Habets aangeeft i.p.v. Peter Arnold en Anne Marie Habets, dr. van Peter Arnold CLAUWEN (zie 242) en Anne Marie HABETS (zie 243).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Ida LELOUP, geb. Sittard 26-01-1803 (gezindte: r.k.), koopvrouw, overl. Sittard 07-07-1879.
   2.  André Pierre Michel LELOUP (zie 60).
   3.  Gilles André LELOUP, geb. Sittard 27-11-1810, overl. Sittard 04-04-1813.

122    Nicolaus NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht (Lb) 05-05-1783 (get.: Nicolaus Notermans, grootvader en Maria Catharina Erkens), moeder heet Maria Elisabeth Krekelbergh, akkerman, overl. Broeksittard 02-11-1867, zn. van Joannes Henricus/Jan Hendrik NOTERMANS (zie 244) en Maria Elisabeth ER(C)KENS (Krekelberg(h)) (zie 245), tr. Wehr (Dld) 22-04-1806, tr.kerk Wehr (Dld) 22-04-1806 (r.k.).
123    Elisabeth Maria WILMS, ged. (r.k.) Broeksittard 30-08-1785, akkervrouw, overl. Broeksittard 16-03-1864, dr. van Joannes/Jean WILMS (zie 246) en Anne Mechtild DOLS (zie 247).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Henricus NOTERMANS, geb. Broeksittard 17-07-1807, ged. (r.k.) Broeksittard 17-07-1807 (get.: Joannes Henricus Notermans, grootvader en Anna Mechtildis Dols).
   2.  Joannes NOTERMANS, geb. Broeksittard 10-10-1809, ged. (r.k.) Broeksittard 10-10-1809 (get.: Joannes Wilms en Maria Elisabeth Erckens, grootmoeder), overl. Broeksittard 03-10-1811.
   3.  Joannes Josephus NOTERMANS, geb. Broeksittard 03-01-1812, ged. (r.k.) Broeksittard 03-01-1812 (get.: Joannes Josephus Notermans, broer van vader en Anna Mechtildis Dols, grootmoeder en Maria Cornelia Wöesten).
   4.  Maria Theresia NOTERMANS, geb. Broeksittard 31-07-1815, ged. (r.k.) Broeksittard 31-07-1815 (get.: Andreas Dols en Maria Theresia Neijs), overl. na 1848.
   5.  Anna Cornelia NOTERMANS, geb. Broeksittard 14-10-1818, ged. (r.k.) Broeksittard 14-10-1818 (get.: Theodorus Paulissen en Maria Cornelia Notermans).
   6.  Maria Judith NOTERMANS, geb. Broeksittard 16-02-1821, ged. (r.k.) Broeksittard 16-02-1821 (get.: Martinus Debets en Maria Judith Notermans), overl. Broeksittard 02-10-1851.
   7.  Maria Elisabeth NOTERMANS (zie 61).
   8.  (Doodgeboren meisje) NOTERMANS, geb. Broeksittard 18-08-1826 22.00 u., overl. Broeksittard 18-08-1826 22.00 u.
   9.  Maria Cecilia NOTERMANS, geb. Broeksittard 21-04-1828 21.00 u., ged. (r.k.) Broeksittard 22-04-1828 (get.: Joannes Wilhelmus Breijdenrath en Mathias Mulleners en Maria Cecilia Schurgers), begr. Broeksittard 26-04-1828.
   10.  (Doodgeboren meisje) NOTERMANS, geb. Broeksittard 21-10-1829 9.00 u., overl. Broeksittard 21-10-1829 9.00 u.
   11.  (Doodgeboren zoon) NOTERMANS, geb. Broeksittard 12-06-1832 7.00 u., overl. Broeksittard 12-06-1832 7.00 u.
   12.  Jan Willem NOTERMANS, geb. Broeksittard 18-10-1833 (gezindte: r.k.).

124    Jacobus van KRAAIJ, ged. (r.k.) Helmond 09-03-1780 (get.: Nicolaas van Kraaij en Jacoba van Liempt), koopman, bakker, slager, overl. Hogenmierden? na 1854, zn. van Gerardus van KREIJ/VAN KRAAIJ (zie 248) en Johanna Maria van LIEMDT/VAN LIEMPT (zie 249), tr. Helmond 04-02-1815.
125    Cornelia de KONING, ged. (r.k.) Oirschot 04-02-1793 (get.: Anthonius de Koning en Wilhelmina van den Boom), parochie St. Odulphus, dienstmeid, overl. Helmond 28-03-1833, wonende te Oirschot, dr. van Walterus de KONING (zie 250) en Maria van den BOOM (zie 251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria van KRAAIJ, geb. Helmond 22-11-1815 (gezindte: r.k.).
   2.  Maria Catharina van KRAAIJ, geb. Helmond 16-11-1819.
   3.  Walterus van KRAAIJ (zie 62).

126    Gerardus PIETERSE, geb. Helmond 11-08-1779 (gezindte: r.k.), wever, overl. Helmond 06-11-1852, aangegeven door Peter Andries Valentijn, kleermaker 42 jr., wonende Helmond, behuwdzoon, zn. van Gerardus PIETERSE (zie 252) en Johanna van DUPPEN (zie 253), tr.
127    Wilhelmina ROEFS, geb. Helmond ca. 1782 (gezindte: r.k.), overl. Helmond 07-12-1857, aangegeven door haar schoonzoon Walterus van Kraaij, 32 jr., huisschilder, dr. van Jacobus ROEFS (zie 254) en Joanna Maria van HOECK (zie 255).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharien PIETERSE (zie 63).
   2.  Henderika PIETERSE.
   3.  Godefrida PIETERSE.

Generatie VIII

128    Dirk Roelantsz BLOK, ged. (geref.) Gouda 11-11-1735, begr. Gouda 31-12-1808, zn. van Roelant Dirksz BLOK (zie 256) en Trijntje SARAZIJN (zie 257), tr.kerk Gouda 02-03-1766.
129    Willemijntje van ROON, ged. (geref.) Gouda 31-01-1748, begr. Gouda 19-09-1808, dr. van Willem Jorisz van ROON (zie 258) en Cornelia van GEYN (zie 259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catrina BLOK, ged. (geref.) Gouda 08-06-1766, begr. Gouda 31-12-1808.
   2.  Cornelia BLOK, ged. (geref.) Gouda 14-09-1768.
   3. Roeland BLOK, ged. (geref.) Gouda 20-02-1771, overl. Gouda 25-08-1817.
   4.  Engelina BLOK, ged. (geref.) Gouda 12-10-1774.
   5.  Cornelis BLOK, ged. (geref.) Gouda 18-10-1778.
   6.  Dirkie BLOK, ged. (geref.) Gouda 21-09-1781.
   7.  Willem BLOK, ged. (geref.) Gouda 06-04-1785.
   8.  Hendrik Dirks BLOK (zie 64).

130    Hendrik de HAAS, ged. (geref.) Gouda 16-11-1763 (get.: Jannetje de Haas), pijpmakersknegt, overl. Gouda 08-06-1817, in huis letter N, nr. 59, Vischsteegje, zn. van Leendert de HAAS (zie 260) en Cornelia van der DRAAY (zie 261), tr.kerk Gouda 03-09-1786.
131    Aagje LORYN, ged. (geref. remons.) Gouda 27-07-1765, tapster, overl. Gouda 29-07-1834, in het huis letter N, nr. 99, Vischsteegje, dr. van Arie LOREYN (zie 262) en Ariaantje PEUSELAAR (zie 263).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia de HAAS, ged. (geref.) Gouda 03-12-1786 (get.: Paulina Fabel).
   2.  Arriaantje de HAAS, ged. (geref.) Gouda 04-01-1789 (get.: Ariaantje Peuselaar, grootmoeder van moederskant).
   3.  Lena/Helena de HAAS (zie 65).
   4.  Ijda de HAAS, ged. (geref.) Gouda 30-03-1793 (get.: Yda Lorein, zuster van de moeder).
   5.  Leendert de HAAS, ged. (geref.) Gouda 30-05-1795 (get.: Yda Lorein, zuster van de moeder).
   6.  Arie de HAAS, geb. Gouda 30-01-1797, ged. (geref.) Gouda 01-02-1797 (get.: Yda Lorein, zuster van de moeder), pijpmakersknecht, schippersknecht, overl. Gouda 28-09-1832.
   7.  Pieter de HAAS, geb. Gouda 04-07-1799, ged. (geref.) Gouda 07-07-1799 (get.: Yda Lorein, zuster van de moeder).

132    Frans ENDENBURG, ged. (geref.) Gouda 18-05-1774, kleermakersknecht, pijpmakersknegt, overl. Gouda 20-10-1816, in huis letter a nr. 25 op de Nieuwehaven, zn. van Arien ENDENBURG (zie 264) en Johanna SIEVERS/SIEWERS (zie 265), tr. Gouda 22-04-1798.
133    Willemijntje/Willemina van OUDHEUSDEN, ged. (geref., N.H.) Gouda 13-05-1778, schoonmaakster, overl. Gouda 26-08-1835, dr. van Cornelis van OUDHEUSDEN (zie 266) en Grietje TROMPERT (zie 267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus/Gerrit (Gerrit) ENDENBURG (zie 66).

134    Aart van LEEUWEN, ged. (geref.) Gouda 25-05-1777, pijpmakersknecht, overl. Gouda 08-01-1806, zn. van Claas van LEEUWEN (zie 268) en Johanna SULLER (zie 269), tr.
135    Jacoba/Koosje GLASBEEK, ged. (geref.) Gouda 29-12-1773, pijpmaakster, overl. Gouda 17-04-1813, in het Huis getekend Letter A No. 34, op de Oosthaven, dr. van Leendert GLASBEEK (zie 270) en Maria de BEUN (zie 271).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna van LEEUWEN (zie 67).

136    Johann/Jean LABOHM, ged. Astrup (Dld) 10-03-1759, overl. voor 1812, zn. van Johann LABOHM (zie 272) en Catharina Elisabeth FOCKEN (zie 273), tr.kerk Astrup (Dld) 03-11-1780.
137    Anna Maria GRUBE, geb. Selm (Dld) ca. 1760, overl. Astrup (Dld) na 1823, dr. van Gerhard Heinrich GRUB(B)E (zie 274) en Bernardine BERGMAN (zie 275).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johann Friedrich LABOHM, geb. Wardenburg (Dld) 27-02-1781, ged. Wardenburg 27-02-1781, overl. na 1821.
   2.  Hermann Anton LABOHM (zie 68).
   3.  Johann Diederich LABOHM, ged. Astrup (Dld) 23-10-1785.
   4.  Johann LABOHM, geb. Astrup 28-11-1787, ged. Astrup (Dld) 28-11-1787, overl. Wardenburg (Dld) 21-05-1858.
   5.  Anne Catharine LABOHM, geb. Astrup (Dld) 18-02-1792, ged. Astrup 18-02-1792.
   6.  H(e)inrich Anton LABOHM, geb. Astrup (Dld) 22-11-1793, ged. Astrup 22-11-1793, overl. Amsterdam 01-11-1846.

138    Daniël Nicolas WUILLEMIN, geb. Courgeveaux, kanton Bern (Zwit.) ca. 1752 (gezindte: geref., N.H.), korendrager, koornzetter, overl. Amsterdam 21-09-1820, in de Baauwe Erf No. 9 Kanton 4, aangegeven door zijn zoon Daniel Frederic Wuillemin, 26 jr., wonende Egelantierstraat N 200, tr.kerk Amsterdam 11-09-1789 (Walerkerk), als Anna Klingenmeijer van Gehrede.
139    Anna Alheid KLINGMEYER/KLINGENMEIJER, geb. Gehrde, vorstendom Osnabrück (Dld.) 06-03-1764, ged. (Evang. Luth.) Gehrde 06-03-1764 (get.: Johann Ameling Kessen, Alheid Meyers, Colona Anna Grönlohs), winkelierster, plaatsbewaarster in de Nieuwekerk, overl. Amsterdam 14-07-1835, in de Grachtstraat No. 14, Kanton 9, als Anna Alida Klingenmeijers, dr. van Johann Friedrich KLINGMEYER/KLINGEMEIJER (zie 278) en Lücke Alheid LANVER (zie 279).
Uit dit huwelijk:
   1.  Susane Marie WUILLEMIN, geb. Amsterdam 20-05-1791, ged. (Waals geref.) Amsterdam 29-05-1791 (get.: de vader en Susane Catherine Hubert).
   2.  Daniël Frederic WUILLEMIN, geb. Amsterdam 26-11-1792, ged. (geref.) Amsterdam 02-12-1792 (get.: de vader en de moeder), overl. Amsterdam 19-12-1867.
   3.  Jeanne Henriëtte WUILLEMIN, geb. Amsterdam 09-07-1794, ged. (Waals geref.) Amsterdam 13-07-1794 (get.: vader, Jeanne Henriëtte Klingenmeijers), in de Walerkerk, overl. Amsterdam 06-11-1811.
   4.  Louise Charlotte WUILLEMIN (zie 69).
   5.  Jeanette Marie WUILLEMIN, geb. Amsterdam 26-01-1798, ged. (Waals geref.) Amsterdam 04-02-1798 (get.: Jean Ulrich Frütiger, Anna Maria Kroese), in de Walerkerk, overl. Amsterdam 07-04-1877.
   6.  Louis Daniël WUILLEMIN, geb. Amsterdam 17-05-1801, ged. (Waals geref.) Amsterdam 31-05-1801 (get.: vader), in de Walerkerk, ten doop gehouden door de vader, overl. Suriname 14-11-1816, over boord geslagen bij Zandvoort tijdens reis naar Suriname, aangegeven Amsterdam 4-2-1818.
   7.  Anna Caterine WUILLEMIN, geb. Amsterdam 24-03-1804, ged. (Waals geref.) Amsterdam 08-04-1804, in de Walerkerk, ten doop gehouden door de moeder, overl. Amsterdam 10-12-1874.
   8.  Henri Jean WUILLEMIN, geb. Amsterdam 03-03-1807, ged. (Waals geref.) Amsterdam 22-03-1807 (get.: Daniël Nicolas Wuillemin, Anna Alida Klingemijers), in de Walerkerk, ten doop gehouden door de moeder.
   9.  Anna Lucie WUILLEMIN, geb. Amsterdam 10-08-1809, ged. (Waals geref.) Amsterdam 27-08-1809 (get.: vader en moeder), in de Walerkerk, ten doop gehouden door de moeder.
   10.  Jean Isac WUILLEMIN, ged. (geref.) Amsterdam 12-12-1811.

140    Johannes RUPP, geb. Oppenheim (Oost.) ca. 1760, koopman, logementhouder, overl. Leiden 03-01-1842, aangegeven door zijn zoon Johannes, 53 jr. koopman,en schoonzoon Johannes Boon, 61 jr., schipper, zn. van Johannes RUPP (zie 280) en Johanna Maria (zie 281), tr.
141    Catharina ROGGE, geb. Leiden ca. 1766, herbergier, overl. Leiden 18-02-1828, in de Haarlemmerstraat, Wijk 6, no. 241, aangegeven door haar echtgenoot en zoon Johannes Rupp. Dr. van Jacobus ROGGE (zie 282) en Catharina SCHOP (zie 283).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes RUPP (zie 70).

142    Pieter van der WALLE, ged. (geref., N.H.) Leiden 10-11-1754 (get.: Pieter van Peene, grootvader en Adriana van Stolberg), in de Loodskerk, wever, lakenwerker, overl. Leiden 10-02-1827, in de Bakkersteeg, Wijk 2 no. 540, aangegeven door zijn schoonzoon Johannes Rupp, koopman, gehuwd met Sara. De naam van zijn moeder, Trijntje Peene, was bij de aangevers niet bekend, terwijl de voornaam van zijn vader Pieter i.p.v. Gijsbert wordt vermeld, zn. van Gijsbert van der WALLE (zie 284) en Trijntje van PEENE (zie 285), tr.kerk Leiden 24-08-1777 (in de Pieterskerk).
143    Maria ROBERT, ged. (geref., N.H.) Leiden 17-06-1753, in de Hooglandsche kerk, V111-139, overl. na 1827, dr. van Israel Jansz ROBBERT (zie 286) en Stijntje van HOEKEN (zie 287).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 19-07-1778 (get.: Gijsbert van der Walle en Jannetje Vermouw, grootouders), in Hooglandsche kerk, carsaaywerker, overl. Leiden 30-09-1811.
   2.  Israel van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 07-12-1780 (get.: Kristina Rober), in de Hooglandsche kerk.
   3.  Jannetje van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 20-10-1784 (get.: Gijsbeth van der Walle en Jannetje Vermouw, grootouders), in de Hooglandsche kerk, overl. Gravenstein, Leiden 01-08-1808.
   4.  Christina van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 12-04-1787 (get.: Jannetje Rober), in de Hooglandsche kerk, overl. Leiden 25-12-1836.
   5.  Maria Catharina van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 25-02-1790, in de Hooglandsche kerk, fruitverkoopster, overl. na 1817.
   6.  Sara van der WALLE (zie 71).

144    Jan Pietersz WEEPIES/WIEPJES, geb. Wormer ca. 1741, jaar is onbekend daar hij mennoniet is, ged. (Fries doopsgez.) Wormer 12-04-1767, begr. Wormer 15-09-1797, aangegeven door zijn broer Jacob Wiepjes, impost f 3,--, zn. van Pieter Heertjes WIEPKES (de Gorter) (zie 288) en Sijtje Jacobs de WILDE (zie 289), otr. (1) Wormer 02-08-1766, als Jan Pietersz Heertjes, impost pro deo, tr. Wormer 17-08-1766, voor Schout en SchepenenTrijntje Dirks KRAMER, ged. (r.k.) Wormer 12-09-1743 (get.: Anne Aares), begr. Wormer 15-06-1776, dr. van Dirk Crelisz Groen en Aagje Claas de Boer, otr. (2) Jisp 29-10-1779, otr. Wormer 30-10-1779, als Wiebjes, voor de bruidegom impost pro deo, tr. Wormer 14-11-1779, voor het gerecht als Wiebjes, tr.kerk Wormer 14-11-1779 (geref.), als WiebjesGrietje Pouwels WIL(E) (zie 145).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adam WIEPJES, geb. Wormer 28-09-1768 (gezindte: doopsgez.), arbeider, overl. na1-5-1815.
   2.  kind WIEPJES, geb. Wormer 1769, begr. Wormer 05-12-1769, impost pro deo, als kind van Jan Pietersz Wiepjes.
   3.  kind WIEPJES, geb. Wormer 1770, begr. Wormer 24-09-1770, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepjes.
   4.  kind WIEPJES, geb. Wormer 1770, begr. Wormer 19-10-1770, impost pro deo, als kind van Jan Pietersz Wiepjes.
   5.  kind WIEPKES, geb. Wormer 1773, begr. Wormer 29-01-1773, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepkes.
   6.  kind WIEPJES, geb. Wormer 1773, begr. Wormer 13-02-1773, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepjes.
   7.  kind WEEPIES, geb. Wormer 1773, begr. Wormer 24-04-1773, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepjes.
   8.  kind WEEPIES, geb. Wormer 1776, begr. Wormer 20-01-1776, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepjes.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Pieter Jansz WEEPIES/WIEPJES (zie 72).
   10.  kind WIEPKES, geb. Wormer 1785, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepkes.
   11.  Zijtje WIEPJES, ged. (geref., N.H.) Wormer 29-06-1787, overl. Beets 21-01-1858, als Sijtje Wijpes.
   12.  Grietje WIEPJES, geb. Wormer 25-03-1790, ged. (geref.) Wormer 05-04-1790, begr. Wormer 20-10-1805, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepjes.
   13.  kind WIEPKES, geb. Wormer 1792, begr. Wormer 18-07-1792, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepkes.
   14.  kind WIEPJES, geb. Wormer 1793, begr. Wormer 30-03-1793, aangegeven impost pro deo, als kind van Jan Wiepjes.
   15.  kind WEEPIES, overl. Wormer 20-10-1805.
145    Grietje Pouwels WIL(E), ged. (geref.) Jisp 02-08-1753 (get.: Vrouwke Hindriks), overl. Wormer 18-02-1809, aangegeven op 18 Sprokkelmaand Dr. van Pouwel WIL (zie 290) en Grietje Hindriks de BRUIN (zie 291).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 144).

146    Salomon HOOGEBOOM, geb. Koog a/d Zaan, overl. voor 1815, tr.kerk Wormerveer 24-11-1793.
147    Jannetje de JONG, geb. Wormerveer, overl. na 1815.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje H(O)OGEBOOM (zie 73).
   2.  Lammert HOGEBOOM, geb. Koog a/d Zaan 29-05-1796, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 05-06-1796 (get.: Neeltje Hogeboom), overl. voor 1811.
   3.  Geertje HOGEBOOM, geb. Koog a/d Zaan 29-05-1796, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 05-06-1796 (get.: Aaltje de Jongh), overl. Wormerveer 13-09-1796, impost pro deo, aangegeven te Westzaan.

148    Klaas Adriaansz KORT, ged. (geref.) Wormerveer 03-07-1766, V111-148, overl. Wormerveer 16-10-1808, zn. van Adrianus Carelsz KORT (zie 296) en Dieuwertje Claes KRUIJT (zie 297), tr.kerk Wormerveer 27-07-1788 (geref.).
149    Jannetje Pieters van BERGEN, ged. (geref., N.H.) Wormerveer 25-11-1764, overl. Wormerveer 29-02-1828, dr. van Pieter Jansz van BERGEN (zie 298) en Bregje Coenraads van der MARKT (zie 299), tr.kerk (1) Wormerveer 27-07-1788 (geref.) Klaas Adriaansz KORT (zie 148), tr. (2) Wormerveer 13-04-1817 Jan Klaasz HEERE, geb. Wormerveer 18-10-1773, ged. (geref.) Wormerveer 24-10-1773, overl. Wormerveer 27-09-1835, zoon van Jan Heere en Neeltje Simons Bakker.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Breg(t)je KORT, geb. Wormerveer 28-12-1788, ged. (geref., N.H.) Wormerveer 28-12-1788, overl. Wormerveer 05-05-1859, aan het Zaandijkerwegje.
   2.  Adrianus KORT, geb. Wormerveer 18-08-1791, ged. (geref.) Wormerveer 21-08-1791, overl. Wormerveer, begr. Westzaan 17-10-1791, aangegeven te Westzaan impost begraven, pro deo.
   3.  Adrianus/Arie KORT (zie 74).
   4.  Dieuwertje KORT, geb. Wormerveer 28-02-1795, ged. (geref.) Wormerveer 05-04-1795.
   5.  Pieternelle KORT, geb. Wormerveer 26-09-1797, ged. (geref., N.H.) Wormerveer 01-10-1797, overl. Wormerveer 04-12-1823.
   6.  Pieter KORT, geb. Wormerveer 07-01-1800, ged. (geref.) Wormerveer 12-01-1800, overl. Womerveer 26-06-1814.
   7.  Hendrik KORT, geb. Wormerveer 30-07-1802, ged. (geref.) Wormerveer 01-08-1802.

150    Jan Gerritsz OMBERS (gezindte: r.k.), overl. voor 1815, tr.
151    Klaasje Jacobs BANK, geb. Assendelft ca. 1767, overl. Wormerveer 01-06-1840, op 't Hennepad No. 109.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegond OMBERS/HOMMERS (zie 75).

152    Stoffel Jansz SWART/ZWART, ged. (geref.) Oostzaandam 08-11-1764, overl. Zaandam 17-05-1835, als Stoffel Zwart, zn. van Jan Stoffelsz SWART (zie 304) en Maartje/Maritje Arends BRAT (zie 305), otr. Westzaandam 17-04-1788. Zaandam 20-4-1788 pro deo, tr.kerk Westzaandam 04-05-1788.
153    Grietje Hendriks BORG/BORCH, geb. Kalenburg 31-01-1763 (gezindte: geref.), overl. Koog a/d Zaan 29-07-1826, in N. 47.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan ZWART, geb. Westzaandam 29-06-1788 (gezindte: geref.).
   2.  Hendrik ZWART, geb. Westzaandam 07-01-1790 (gezindte: geref.), sjouwerman.
   3.  Pieter ZWART, geb. Westzaandam 04-05-1793 (gezindte: geref.).
   4.  Maartje ZWART, geb. Westzaandam 25-06-1795 (gezindte: geref.), overl. voor 1801.
   5.  Aart/Arie ZWART (zie 76).
   6.  Maartje SWART, ged. (geref.) Zaandijk 12-09-1800.
   7.  Pietertje SWART, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 20-09-1803.

154    Cornelis Arentsz SCHILP, geb. Koog a/d Zaan 01-09-1766 (gezindte: doopsgez.), arbeider, overl. Zaandam 19-05-1826, zn. van Arent Claasz SCHILP (zie 308) en Engeltje Cornelisse VET (zie 309), tr.kerk (1) Koog a/d Zaan 24-07-1791 (geref.) Fijtje Jacobs GROOT (zie 155), tr. (2) Aaltje EIJDENBERG, overl. Zaandam 27-10-1815, tr. (3) Antje van der VELDE, overl. Zaandam 12-12-1819.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Engeltje Cornelisse SCHILP (zie 77).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Barent SCHILP, geb. Westzaandam 25-12-1807 (gezindte: doopsgez.), gruttersknecht.
155    Fijtje Jacobs GROOT, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 15-07-1764 (get.: Maartje Jans Witvelt), overl. Oostzaandam 21-01-1799, begr. Oostzaandam 24-01-1799, impost f3-14-0, dr. van Jacob Klaasz GROOT (zie 310) en Jannetje Jans WITVELT (zie 311).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 154).

156    Sijmon Harmensz MANS, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 05-02-1741, begr. Zaandijk 19-10-1801, op Kerkhof B impost f "12", zn. van Harman Sijmonsz MAN(S) (zie 312) en Guurtje Pieters (zie 313), otr. Zaandijk en Koog 28-12-1765, tr.kerk Zaandijk 12-01-1766 (geref.).
157    Neeltje Pieters van der MEER, ged. (geref., N.H.) Zaandijk 05-03-1741, overl. Zaandijk 13-06-1822, in huis N. 215, dr. van Pieter Claasz van der MEER (zie 314) en Guurtje Frederiks TROMPETTER (zie 315).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Sijmonsz MANS, ged. (geref.) Zaandijk 27-02-1766.
   2.  Pieter Sijmonsz MANS, ged. (geref.) Zaandijk 05-06-1768, overl. < 03-1781.
   3.  Guurtje Sijmons MANS, ged. (geref.) Zaandijk 17-06-1770, overl. < 05-1773.
   4.  Guurtje Sijmons MANS, ged. (geref.) Zaandijk 03-05-1773.
   5.  Harmen Sijmonsz MANS, ged. (geref.) Zaandijk 22-08-1775.
   6.  Pieter Sijmonsz MANS, ged. (r.k.) Zaandijk 24-03-1781, overl. < 06-1783.
   7.  Pieter Sijmonsz MANS (zie 78).

158    Hendrik Jurriaansz VOOGD, tr.
159    Alewer Gerrits BLOKKER, overl. na-03-1810.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje Hendriks VOOGD (zie 79).

160    Pieter Gerritse MOL, geb. Volendam, ged. (r.k., vanaf 1783 geref.) Edam 28-03-1743 (get.: Trijntje Jans), in de St. Nicolaaskerk, viskoper, visser, rentenier, overl. Zaandam 18-09-1821, nr. 199 0/Z, zn. van Gerrit Krelisse MOL (zie 320) en Welmoet Jans (zie 321), otr. (1) Edam 27-12-1767, tr. Edam 27-12-1767, voor het gerecht, tr.kerk Edam 20-01-1768 (St. Nicolaaskerk) Grietje Taams, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 30-03-1750, als Margarita, dr. van Thames Jansen en Neeltje Jans, overl. Volendam 07-02-1772, begr. Edam 10-02-1772, impost f " 12 ", in graf Z:K; No 315, otr. (2) Edam 29-04-1775, impost pro deo en haar derde gebod 7-5-1775, tr. Edam 14-05-1775, voor het gerecht, tr.kerk Edam 14-05-1775 (St. Nicolaaskerk) Neeltje Sijmons/Sijmens, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 04-08-1740, overl. Volendam 04-05-1781, begr. Edam 07-05-1781, impost f -12-, dr. van Sijmen Janse en Trijntje Crelis, otr. (3) Edam en Amsterdam 22-09-1783. In de ondertrouwakten, zowel in Edam, 22-9-1783, als in Amsterdam, 25-9-1783, wordt aangegeven dat hij gereformeerd is, terwijl zijn eerste twee huwelijken in Edam rooms katholiek waren. In de ondertrouwakte van Edam wordt vermeld dat hij weduwnaar is, in Amsterdam is dat niet het geval. Hij is rooms katholiek gedoopt en vanaf 1783 is het gehele nageslacht gereformeerd, later hervormd. Pieter Gerritsz woont op de Buytenkant, Femmetje op Cattenburg, tr. Amsterdam 25-09-1783 Femmetje SPIEGELENBURG (zie 161).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelius Pietersz, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 06-11-1769 (get.: Trijntje Crelis, tante van de vader), vermoedelijk jong overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Simon MOL, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 04-02-1776 (get.: meter: Lijsbeth Sijmese), visser, overl. Zaandam 21-03-1829.
   3.  Elbrecht MOL, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 12-08-1778 (get.: meter: Maretie Claas), vermoedelijk jong overleden.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Elisabeth MOL, ged. (geref.) Amsterdam 04-06-1784 (get.: Sijmen Spiegelenburg, broer van de moeder en Elisabeth de Voij, zijn echtgenote), in de Oude Kerk door ds. Cuperus, overl. Zaandam 16-11-1821, in Westzijde, nr. 1125.
   5.  Jan Piet MOL, ged. (geref.) Amsterdam 02-11-1785 (get.: Gerrit Cornelissen Mol en Harremijntje van Bronswijk, grootouders), overl. Oostzaandam 15-11-1805, impost pro deo.
   6.  Siemon/Simon MOL, ged. (geref.) Amsterdam 21-12-1787 (get.: Siemen Spiegelenburg, broer van de moeder en Elisabeth de Voij, zijn echtgenote), in de Oude kerk, visser, overl. Zaandam 08-09-1846, in Oostzijde nr. 217.
   7.  Geertruij MOL, ged. (geref.) Amsterdam 30-08-1789 (get.: Hendrik Spiegelenburg, broer van de moeder en Geertruij Spiegelenburg, tante), in de Nieuwe kerk, overl. Oostzaandam 30-04-1792, impost pro deo.
   8.  Welmoed/Wilhelma MOL, ged. (r.k.) Oostzaandam 23-01-1792 (get.: Neeltje Jans Elscher en Joanna van Haag; meter: Aaltje Gerrits Mol, zuster van de vader). Daar Welmoed geen rooms katholieke naam is wordt de naam "omgedoopt" in Wilhelma. De familie Mol-Spiegelenburg is eigenlijk gereformeerd, vandaar dat er toestemming van hen nodig is om hun dochtertje katholiek in de Bonifaciuskerk aan de Oostzijde te laten dopen. Overl. Oostzaandam 25-01-1792.
   9.  (Kind doodgeboren) MOL, geb. Oostzaandam 23-01-1792, overl. Oostzaandam 23-01-1792, impost pro deo, aangegeven door de vader.
   10.  Frans MOL (zie 80).
   11.  Harmijntje MOL, geb. Oostzaandam 29-12-1795, ged. (geref.) Oostzaandam 03-01-1796 (get.: Hendrik Spiegelenburg, broer van de moeder en Harmeintje van Bronswijk, grootmoeder), overl. Oostzaandam 06-07-1798, impost pro deo.
161    Femmetje SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 19-02-1764 (get.: Hendrik Boskamp en Femmetie Hagedore, grootmoeder), in de Zuiderkerk, mutsenmaakster, overl. Oostzaandam 05-05-1811, in huis N. 273, begr. Oostzaandam 08-05-1811, dr. van Jan SPIEGELENBURG (zie 322) en Hermina/Harmijntje van BRONSWIJK (zie 323).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 160).

162    Albert Jansz ETZE/DRAL, ged. (geref.) Oostzaan 09-10-1757, gedoopt als Albert Jansz Etze, overl. Oostzaan 26-03-1798, als Dral, aangegeven door Jan Kloker, impost f3,--, begr. Oostzaan 28-03-1798, in het graf van Jan Cornelisz Dral 3 diep, zn. van Jan Cornelisz DRAL/ETZE (zie 324) en Grietje Alberts LOOPER/KLAP (zie 325), otr. Oostzaan 09-08-1776, als Albert Jansz Dral en Geertje Gerrits Klooker, beiden wonende in de Heul, tr.kerk Oostzaan 25-08-1776.
163    Geertje Gerrits KNIJN/KLO(O)KER, geb. Oostzaan, in de Haal, ged. (geref.) Oostzaan 23-02-1755, gedoopt als Geertje Knijn, overl. Oostzaan 02-04-1807, als Geertje Kloker, 52 in de Haal gehuwd geweest nalatende 7 kinderen, begr. Oostzaan 04-04-1807, impost, pro deo, in kerkgraf, 1 diep, dr. van Gerrit Cornelisz KNIJN/KLOOKER (zie 326) en Maritje/Maartje/Marijtje Jans de WIT (zie 327).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Alberts DRAL, geb. Oostzaan 28-12-1776, ged. (geref.) Oostzaan 29-12-1776.
   2.  Maartje Alberts DRAL, geb. Oostzaan 26-06-1778, ged. (geref.) Oostzaan 05-07-1778, overl. Oostzaan voor 1784.
   3.  Gerrit Albertsz DRAL, geb. Oostzaan 07-10-1779, ged. (geref.) Oostzaan 10-10-1779.
   4.  Jan Albertsz DRAL, geb. Oostzaan 19-12-1780, ged. (geref.) Oostzaan 24-12-1780.
   5.  Maartje Alberts DRAL, geb. Oostzaan 15-04-1783, ged. (geref.) Oostzaan 20-04-1783.
   6.  Antje DRAL (zie 81).
   7.  Cornelis Albertsz DRAL, geb. Oostzaan 04-01-1786, ged. (geref.) Oostzaam 11-01-1786.
   8.  Guurtje Alberts DRAL, geb. Oostzaan 19-08-1787, ged. (geref.) Oostzaan 19-08-1787, overl. Oostzaan voor 1789.
   9.  Guurtje Alberts DRAL, geb. Oostzaan 12-12-1788, ged. (gerf.) Oostzaan 14-12-1788.
   10.  Willem Albertsz DRAL, geb. Oostzaan 23-04-1790, ged. (geref.) Oostzaan 25-04-1790.
   11.  Dirk Albertsz DRAL, geb. Oostzaan 25-06-1791, ged. (geref.) Oostzaan 03-07-1791, overl. Oostzaam voor 1795.
   12.  Aagje DRAL, geb. Oostzaan 08-03-1793, ged. (geref.) Oostzaan 10-03-1793.
   13.  Dirk Albertsz DRAL, geb. Oostzaan 05-06-1794, ged. (geref.) Oostzaan 08-06-1794, begr. Oostzaan 14-02-1795, in Noord Ende, impost f 1,-.
   14.  Dirk Albertsz DRAL, geb. Oostzaan 18-04-1796, ged. (geref.) Oostzaan 24-04-1796.

164    Klaas Cornelisz STAD, ged. (mennoniet) Oostzaandam 18-01-1787, tr.
165    Trijntje Jans DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis STAD(T) (zie 82).
   2.  Jan Klaasz STAD, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 04-08-1786.

166    Jan Gerritsz VOS, zn. van Gerrit VOS (zie 332) en NN NN (zie 333), tr.
167    Neeltje Willems BOOY, dr. van Willem BOOY (zie 334) en NN NN (zie 335).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje Jans VOS, ged. (geref.) Westzaan 08-07-1764.
   2.  Guurtje Jans VOS, ged. (geref.) Westzaan 29-11-1765.
   3.  Willem Jansz VOS, ged. (geref.) Westzaan 11-05-1766.
   4.  Aafje VOS, geb. Westzaan, op het Zuident, ged. (geref.) Westzaan 17-06-1770 (get.: Gerrit Ciels Koster), overl. voor 1775.
   5.  Gerrit Jansz VOS, geb. Westzaan 19-03-1772, op het Zuident, ged. (geref.) Westzaan 22-03-1772 (get.: Antje Gerrits Vos).
   6.  Aafje VOS, geb. Westzaan 22-04-1775, op het Zuident, ged. (geref.) Westzaan 23-04-1775 (get.: Antje Gerrits Vos).
   7.  Aaltje Jans VOS, geb. Westzaan 11-03-1777, op het Zuident, ged. (geref.) Westzaan 16-03-1777 (get.: Stijntje Willems Booy).
   8.  Jannetje Jans (de) VOS (zie 83).

168    Sijmen Cornelisz MASEREE(UW), als Sijmen Maseree, ged. (geref., N.H.) Opperdoes 02-03-1760 (get.: Aarjaantie Gnoejes), overl. Jisp 30-05-1831, als Simon Mazereeuuw, zn. van Cornelis Sijmonsz MASEREEUW (zie 336) en Pietertje Pieters LANGEDIJK (zie 337), tr.kerk Opperdoes 29-02-1784, als Sijmon Kornelisz Musereûw en Jantje Aarsensz Breens, haar derde voorstel.
169    Jantje Arijaans BREEMER/BREEMS, ged. (geref., N.H.) West Woud 07-09-1755, vroedvrouw, overl. Jisp 24-10-1833, als Jannetje Breems, dr. van Arijaan Jansz BREEMER (zie 338) en Geertje STOPPEL (zie 339).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerdt Sijensz MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 05-02-1786, overl. Opperdoes < 07-1788.
   2.  Lijsbeth Sijmens MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 01-04-1787, overl. Opperdoes <1-02-1794.
   3.  Gerd Sijmensz MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 20-07-1788, overl. Jisp 09-10-1803.
   4.  Geertje Sijmens MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 07-03-1790, overl. Den Helder 23-11-1829.
   5.  Cornelis Sijmensz MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 20-02-1791, overl. Opperdoes <5-08-1798.
   6.  Lijsbeth Sijmens MAZEREEUW, ged. (r.k.) Opperdoes 01-02-1794.
   7.  Aarjen sijmensz MAZEREEUW, geb. Oostknollendam, ged. (geref.) Wormerveer 12-03-1797.
   8.  Krelis/Cornelis MAZEREEUW (zie 84).

170    Jacob Jansz WILLIKZE/WILKS, geb. Schellingwoude 24-08-1741, ged. (geref.) Schellingwoude 27-08-1741 (get.: Maria van Boekels), als Jacob Willikze, overl. Schellingwoude 10-06-1807, als Jacob Wilks, begr. Schellingwoude 10-06-1807, impost pro deo, zn. van Jan WILLIKZE (zie 340) en Trijntje Jacobs JAGT (zie 341), otr. (1) Schellingwoude 06-05-1769 Jannetje COK/KOK, ged. (geref.) Schellingwoude 27-04-1749, begr. Schellingwoude 22-10-1792, tr.kerk (2) Schellingwoude 20-09-1793 Aaltje Cornelis COUT/KOUWT, geb. Katwoude, ged. (geref.) Monnickendam 16-04-1761 (get.: Geertje Langh), overl. Schellingwoude, begr. Schellingwoude 06-07-1794, impost 3e klasse f 6,-,-, dr. van Cornelis Cout en Aafje Hendriks, tr. (3) Schellingwoude 23-09-1800, als Jacob Wilksz, weduwnaar, na drie Zondaagse geboden Antje Frans GREUNING (zie 171).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje WILLIKS, geb. Schellingwoude 29-12-1771, ged. (geref.) Schellingwoude 01-01-1772 (get.: Magdalena Kok, zuster van de moeder), begr. Schellingwoude 07-01-1772.
   2.  Jan WILLIKS, geb. Schellingwoude 05-02-1773, ged. (geref.) Schellingwoude 14-02-1773 (get.: Trijntje Williks), begr. Schellingwoude 04-08-1773.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  (doodgeboren kind) WILLIKZE, geb. Schelliongwoude 02-06-1794, begr. Ransdorp 02-06-1794.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Trijntje WILKS (zie 85).
   5.  Jacob WILLIKZE/WILKS, geb. Schellingwoude 09-08-1807, ged. (geref.) Schellingwoude 23-08-1807, door de moeder ten doop gehouden, daar de vader reeds overleden was.
171    Antje Frans GREUNING, geb. Schellingwoude 20-03-1777, ged. (geref.) Schellingwoude 23-03-1777 (get.: Aaltje Keijzer van Zunderdorp). Antjes Vader, Frans Greuning voor ziekte absent, overl. Schellingwoude 07-05-1811, begr. Schellingwoude 11-05-1811, in de kerk van Schellingwoude, dr. van Frans GREUNING (zie 342) en Mietje STEENING (zie 343).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 170).

172    Cornelis Pietersz VE(E)KEN, geb. Wormer 28-03-1772, ged. (geref.) Wormer 29-03-1772, schuitmaker, overl. Wormer 02-07-1834, aangegeven door zijn zoon Hotse, zn. van Pieter Pietersz VE(E)KEN (zie 344) en Dieuwer Willems BREEUWS (zie 345), otr. Wormer 30-06-1798, impost pro deo voor beiden.
173    Trijntje Hotze KLAVER, geb. Jisp, overl. na 1829.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotze VE(E)KEN (zie 86).

174    Jacob Jansz BOOM, geb. Purmerland 18-03-1771, ged. (geref., N.H.) Purmerland 18-03-1771, venter, koopman, werkman, overl. Wormer 11-11-1829, in N. 12, zn. van Jan Jacobsz BOOM (zie 348) en Eefje Claas BLEEKER/BAKKER (zie 349), otr. (1) Wormer 16-03-1799, impost, voor de bruidegom pro deo, voor de bruid f 3,--Trijntje Arends de LIEVDE, begr. Wormer 18-12-1799, aangegeven impost f 3,--, otr. (2) Wormer 08-03-1800, impost f3,-, tr. Wormer 23-03-1800 Aaltje Pieters van HESSELINGE(N) (zie 175).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan BOOM, geb. Wormer circa 1802, korenmolenaar.
   2.  Jannetje BOOM (zie 87).
175    Aaltje Pieters van HESSELINGE(N), geb. Meppel ca. 1776, overl. Wormer 14-03-1828, in N. 12, dr. van Pieter van HESSELINGEN (zie 350) en Aukje de VRIES (zie 351), otr. (1) Wormer 08-03-1800, impost f3,-, tr. Wormer 23-03-1800 Jacob Jansz BOOM (zie 174), tr. (2) Jan ROOTS, overl. voor 1800.
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen (zie onder 174).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Sijtje Jans ROOTS, geb. Akersloot 05-09-1795, ged. (geref.) Akersloot 13-09-1795 (get.: Bregje Roots).

176    Arian/Arean Jacobsz TROMP/VELTHUI(J)S/VELDHUIJZEN, geb. Zuid-Schermeer 13-10-1742, als Arian Tromp (gezindte: geref.), overl. Zuid-Schermeer in Graft 14-01-1799, impost pro deo, aangegeven door zijn zoon Pieter Trompe, als Arijan Tromp, Velthuijzen genaamd, begr. Driehuizen, zn. van Jacob Muusz TROMP (zie 352) en Aafje Ariaens (zie 353), otr. (1) Graft 19-07-1783, als Arean Jacobsz Velthuijs wednr. impost, beiden onvermogend Geesje Cornelis (zie 177), tr. (2) Graft 22-12-1787, impost pro deoAefje Cornelis de WIT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob VELDHUIJSEN/VELTHUIS (zie 88).
   2.  Pieter TROMP, overl. na 1798.
177    Geesje Cornelis, geb. Westgraftdijk, ged. (geref.) Graft 29-06-1760, begr. Zuid-Schermer 02-11-1787, dr. van Cornelis Muusz (zie 354) en Yda Hendriks (zie 355).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 176).

178    Gerrit Sijmonsz GROOT, ged. (geref.) Uitgeest 21-10-1759 (get.: Ariaantje Jans), zn. van Sijmen Jacobsz GROOT (zie 356) en Stijntje Jans (zie 357), tr. Uitgeest 25-08-1785, impost trouwen, voor de bruid f 3,-,- en de bruidegom pro deo, tr.kerk Uitgeest 11-09-1785 (geref.).
179    Maartje Pieters BESSE(N), geb. Marken-Binnen, ged. (geref.) Uitgeest 14-12-1760, dr. van Pieter Hendriksz BESSE (zie 358) en Aagje Everts HUISMAN/VOOGD (zie 359).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Gerrits GROOT (zie 89).
   2.  Sijmon Gerritsz GROOT, geb. Uitgeest 17-02-1788, ged. (geref.) Uitgeest 20-02-1788 (get.: Aagje Everts Maatje).
   3.  Maartje Gerrits GROOT, ged. (geref.) Uitgeest 19-04-1789, overl. Uitgeest voor 1793.
   4.  Maartje Gerrits GROOT, ged. (geref.) Uitgeest 02-12-1792.
   5.  Cornelis Gerritsz GROOT, ged. (geref.) Uitgeest 15-12-1793.

180    R(e)ijndert BELIJ/SCHOEMAKER, ged. (geref.) Jisp 12-08-1764 (get.: Maritje Boezes), gedoopt als Reijndert Belij, schoolmeester, overl. Westgraftdijk 17-03-1832, aangegeven door zijn schoonzoon Cornelis de Jongh, als zoon van Jan Jacobsz Belij Schoemaker, zn. van Jan Jacobsz BELIJ (zie 360) en Maartje Reynder MOYERS (zie 361), tr.
181    Engeltje Maartens 't HART, geb. Wormerveer ca. 1763, overl. Westgraftdijk 05-09-1826, dr. van Maarten 't HART (zie 362) en Geertje SCHENK (zie 363).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan SCHOEMAKER (zie 90).

182    Cornelis Arisz GROOT, overl. Oostknollendam 09-12-1808, otr. Wormer 04-09-1784, impost pro deo, tr. Wormer 19-09-1784, voor het gerecht, tr.kerk Wormer 19-09-1784 (r.k.).
183    Maartje Pieters POPPE(N), geb. ca. 1763, overl. Oostknollendam 17-05-1810, aangegeven op 18-5-1810 door Jan C. Poppe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Immetje/Impje GROOT (zie 91).
   2.  (dood kind) GROOT, geb. ca. 1797, overl. Wormer 10-06-1797, impost pro deo, aangegeven Cornelis Arisz Groot kind.
   3.  Aris Cornelisz GROOT.

184    Jan Pietersz LUST, geb. Oostzaan 18-02-1749, ged. (geref.) Oostzaandam 18-02-1749, timmerman, overl. Oostzaan 26-05-1828, aangegeven door zijn schoonzoon Jan Klut, arbeider, zn. van Pieter Jansz LUST (zie 368) en Dieuwertje Jans (zie 369), otr. Oostzaan 24-11-1775, tr.kerk Oostzaan 10-12-1775.
185    Grietje Jacobs FRA(A)IJ, geb. Oostzaan 10-02-1751, in Kathoeke, ged. (geref.) Oostzaan 10-02-1751, overl. Oostzaan 13-09-1822, aangegeven door haar zoon Jacob Lust, dr. van Jacob Pietersz FRAAIJ (zie 370) en Trijntje Willems DIL(LE) (zie 371).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter LUST, geb. Oostzaan 12-11-1776, ged. (geref) Oostzaan 17-11-1776, jager, overl. Oostzaan 17-01-1805, impost pro deo.
   2.  Jacob Jansz LUST (zie 92).
   3.  Trijntje LUST, geb. Oostzaan 28-10-1782, ged. (geref.) Oostzaan 03-11-1782, overl. Oostzaan 27-09-1872.

186    Albert DUBBELT (gezindte: geref.), tr.
187    Trijntje Jans PRINS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aag(t)je DUBBELT/DUBBELD (zie 93).

188    Jurejan/Jurriaan (van) VEEN, geb. Oostzaan 03-02-1770, als Jurejan van Veen, ged. (geref.) Oostzaan 08-02-1770, overl. Oostzaan 06-04-1808, als Jurriaan Veen, op het Zuideinde, nalatende 7 kinderen, zn. van Gerrit van VEEN (zie 376) en Elisabeth WESTERHEIDE (zie 377), tr.kerk (1) Oostzaan 12-08-1792 Eefje Willems de WIT, overl. Oostzaan 09-02-1797, otr. (2) Oostzaan 21-04-1797, impost f3,-- voor Jurri Veen weduwnaar en Jannetje Klaver pro deo, tr.kerk Oostzaan 20-06-1797 (geref.) Jannetje VLEESHAKKER/KLAVER (zie 189).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit VEEN, geb. Oostzaan 20-12-1793.
   2.  Antje VEEN, ged. (geref.) Oostzaan 02-03-1795 (get.: Willempje Wit).
   3.  Lijsje VEEN, geb. Oostzaan 1796 (gezindte: geref.), overl. Oostzaan 1796.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jan VEEN (zie 94).
   5.  Jannetje VEEN, ged. (geref.) Oostzaan 25-01-1800 (get.: Willem Derlagen).
   6.  Maritje VEEN, ged. (geref.) Oostzaan 10-03-1802 (get.: Niesje de Vries).
   7.  Jacob VEEN, ged. (geref.) Oostzaan 09-05-1805 (get.: Maartje Vleeshakker).
   8.  Johanna VEEN, ged. (geref.) Oostzaan 10-12-1806 (get.: Johanna Kuijper).
189    Jannetje VLEESHAKKER/KLAVER, ged. (geref.) Holijsloot 16-08-1772 (get.: haar moeder Jaapje Vleeshakker), de vaders Naam is niet opgegeven, omdat het Kint buyten Huwelijk in onecht geteelt was. Het Kind wierd zelfs door de Moeder ten doop gehouden, overl. Zaandam 17-12-1828, dr. van Jaapje/Jacobje VLEESHAKKER (zie 379).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 188).

190    Tjarik/Tjerk Arentsz BOL, geb. Oostzaan 08-03-1770, ged. (geref.) Oostzaan 11-03-1770, overl. Oostzaan 29-01-1825, aangegeven door zijn schoonzoon Jan Veen, zn. van Arent Cornelisz BOL (zie 380) en Aafke Tjariks de VRIES (zie 381), otr. Oostzaan 15-04-1796, pro deo, Tjerk Bol, gereformeerd met Maria Revejeir van de Roomsche Godsdienst, tr.kerk Oostzaan 24-05-1796.
191    Maria La RIEVIERE/REVEJE, geb. Amsterdam ca. 1778 (gezindte: r.k.), overl. Oostzaan 27-11-1808, als Maria Reveje, in het kraambed, op het Zuideinde, nalatende 3 kinderen, na bevallen te zijn van een doodgeboren kind.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida/Aaltje BOL (zie 95).
   2.  Jacobus BOL, geb. Oostzaan 13-11-1803, ged. (r.k.) Nieuwendam 13-11-1803 (get.: Jacob Heek en Maria Wegman), met goedkeuring van de moeder is Jacobus rooms katholiek gedoopt omdat Tjerk niet katholiek is.
   3.  Adrianus BOL, geb. Oostzaan 29-12-1805, ged. (r.k.) Nieuwendam 29-12-1805 (get.: Maria van Heek), r.k. gedoopt met goedkeuring van de moeder, omdat de vader acatolica is.
   4.  (doodgeboren kind) BOL, geb. Oostzaan 27-11-1808, overl. Oostzaan 27-11-1808.

196    Gerardus Jacobus HÜLSKEN, overl. voor 1816, tr. voor 1766.
197    Anna Maria SCHMITZ, overl. voor 1816.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus HÜLSKEN (zie 98).

200    Michael van WELL, ged. (r.k.) Afferden 02-06-1725 (get.: Gijsbertus van den Klef en Allegunda Deckers), overl. Afferden 17-08-1799, zn. van Wilhelmus van WELL (zie 400) en Hendrina/Henrica COENEN/KOENEN (zie 401), tr.kerk Afferden 25-09-1759.
201    Maria JACOBS, geb. Afferden 01-12-1738 (gezindte: r.k.), overl. Afferden 23-04-1810, dr. van Cornelius JACOBS (zie 402) en Petronella ten HAEF/VAN den HAEF (zie 403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van WELL, ged. (r.k.) Afferden 29-07-1761 (get.: Gerardus van Swamen en Theodora Thunessen), overl. Afferden 20-11-1761.
   2.  Hendrina van WELL, ged. (r.k.) Afferden 29-07-1761 (get.: peter: Wilhelmus van Well, grootvader en meter: Petronella ten Haef, grootmoeder), overl. Afferden 08-02-1775.
   3.  Cornelia van WELL, ged. (r.k.) Afferden 08-09-1763 (get.: peter: Theodor van Well, oom en meter: Gertrudis Jacobs).
   4.  Joanna van WELL, ged. (r.k.) Afferden 05-05-1765 (get.: peter: Hermanus van Well en meter: Joanna Jacobs), overl. Afferden 04-05-1768.
   5.  Maria van WELL, ged. (r.k.) Afferden 21-03-1767 (get.: peter: Gerardus van Swaemen en meter: Anna Maria Rutten), overl. Afferden 21-03-1773.
   6.  Wilhelmina van WELL, ged. (r.k.) Afferden 07-10-1769 (get.: peter: Gerardus van Well, oom en meter: Joanna Jacobs), overl. Afferden 07-01-1772.
   7.  Joanna van WELL, ged. (r.k.) Afferden 27-09-1771 (get.: peter: Gisbertus van de Klef/Jacobs en meter: Anna Hilgers/Heiligers), overl. Afferden 01-01-1773.
   8.  Wilhelmina van WELL, ged. (r.k.) Afferden 05-11-1773 (get.: peter: Gerardus van Swaemen en meter: Anna Maria Rutten, tante), overl. Afferden 16-08-1775.
   9.  Wilhelmus van WELL (zie 100).

202    Joannes WILBERS/WELBERS, ged. (r.k.) Kessel a/d Niers 19-01-1757, overl. Hommersum 10-10-1823, zn. van Willibrordus WELBERTS/WELBERT (zie 404) en Maria LOEMANS (zie 405), tr.kerk Hassum (Dld) 26-08-1778 (r.k.).
203    Leonarda/Helena PIETERS, ged. (r.k.) Bergen (Lb.) 15-12-1751, overl. Hommersum 04-07-1819, dr. van Peter HENDRICKS/PETERS (zie 406) en Petronella BROWERS (zie 407).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella WILBERTS/WILMS (zie 101).

204    Lambertus THEUWSEN, tr.
205    Johanna HERTOGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas THEUWSEN (zie 102).

206    Gisbert van CUIJK, tr.
207    Jacomina HENDRIX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella van KUI(J)K/VAN CUIJK (zie 103).

208    Mees Henderikze ALKEMA(DE), geb. Noordwijk ca. 1743 (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 24-03-1813, in de Zonneveldstraat, zn. van Henderick Meesze van ALKEMA(DE) (zie 416) en Lijsbeth Pieters DOES (zie 417), otr. Noordwijk 17-09-1769, als Neeltje Pieters Segvelt, gaarder pro deo, tr.kerk Noordwijk 24-09-1769 (r.k.).
209    Neeltje Pieters SEKVELD/SEGVELDT, ged. (r.k.) Noordwijk 30-10-1747 (get.: Cornelis Pieterse Schravendijk en Annitje Piters Kapitein), overl. Noordwijk-Binnen 17-03-1802, aangegeven door haar echtgenoot Mees Alkemade, impost f 3,--, dr. van Piter Wilmze van SEGVELDT/VAN ZEGVELD (zie 418) en Neeltje Pieters CAPITAIN/CAPETEIJN/KAPITEIN (zie 419).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderik Meesze ALKEMA, geb. Noordwijk-Binnen, ged. (r.k.) Noordwijk 14-11-1769 (get.: peter: Henderik Alkema en meter: Ceesje Alkema), overl. Noordwijk 23-12-1825.
   2.  Piter Meesze ALKEMA, geb. Noordwijk-Binnen, ged. (r.k.) Noordwijk 12-01-1771 (get.: peter: Ari Pieterse Brama en meter: Neeltje Gerridze van Schie).
   3.  Cornelis Meesze ALKEMA(DE) (zie 104).
   4.  Willem Meesze ALKEMA, geb. Noordwijk-Binnen, ged. (r.k.) Noordwijk 07-10-1775 (get.: peter: Huibert Cornelisse Alkema en meter: Aaltje Dirkze Kruisweg), overl. Noordwijk 28-11-1839.

210    Arie Leendersz van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 28-02-1737 (get.: Cobus Jacobz en Barber Aris), landbouwer, overl. Noordwijkbinnen 24-03-1824, in het huis No. 165, aangegeven door zijn schoonzoon Cornelis Alkemade, landbouwer, wonende Noordwijkbinnen, die de leeftijd van 92 jaar i.p.v. 87 opgeeft. Zn. van Leonardus/Leendert Pieterse van der PLAS (zie 420) en Cornelia Arens/Aris BERKHOUT (zie 421), otr. Noordwijk 21-04-1767, gaarder pro deo, tr.kerk Noordwijk 10-05-1767 (r.k.).
211    Trijntje Pieters CAPITEIJN/CAPTEIJN, ged. (r.k.) Noordwijk 10-03-1739 (get.: Kees Dijk en Leentje Pieters), overl. voor 1824, tussen 1780 en 1824, dr. van Pieter Florisse CAPTEIJN (zie 422) en Trijntje Banke (zie 423).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 02-12-1767 (get.: peter: Leendert van der Plas en meter: Caatje van der Plas, broer en zuster van de vader), overl. Noordwijk 20-05-1812.
   2.  Piter van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 19-11-1768 (get.: peter: Bank Kapitein en meter: Trijntje Heemskerke), overl. Noordwijk 28-10-1814.
   3.  Teunisje van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 25-12-1769 (get.: peter: Piter Janzen en meter: Yda Kapitein), overl. Noordwijkbinnen 16-05-1770.
   4.  Cornelis van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 06-01-1771 (get.: peter: Piter Janzen en meter: Yda Piterze Kapitein).
   5.  Trijntje van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 18-09-1772 (get.: peter: Lauris Kolfmaker en meter: Cornelia Piterze Kapitein), overl. Noordwijkbinnen 05-07-1831.
   6.  Aaltje/Alida van der PLAS (zie 105).
   7.  Bank van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 18-08-1775 (get.: peter: Bank Pieterze Capitein en meter: Trijntje Huibertze Heemskerk), overl. Noordwijkbinnen 07-09-1775.
   8.  Kind doogeboren van der PLAS, geb. Noordwijkbinnen 25-07-1777, overl. Noordwijkbinnen 25-07-1777.
   9.  Bank/Pancras van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 03-12-1778 (get.: peter: Bank Pieterze Capitein en meter: Trijntje Huibertze Heemskerk), overl. Noordwijk 22-02-1864.
   10.  Ida van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkbinnen 02-09-1780 (get.: peter: Janzen en meter: Lena Pieterze Capitein).

212    Cornelis Franciscus van LANSCHOT, ged. (r.k.) Waalwijk 20-06-1744, gieter, koopman, overl. Den Haag 08-01-1815, zn. van Lambertus van LANSCHOT (zie 424) en Catharina WIERX (zie 425), tr.kerk Den Haag 01-05-1773.
213    Joanna Elisabeth van HAEREN, ged. (r.k.) Den Haag 01-09-1745, overl. Baarle-Nassau 01-03-1836, ten huize van de aangever Adriaan Havermans, bouwnman, wonende in Wijk B, nr. 43, dr. van Henricus van HAEREN (zie 426) en Margaretha van der DUSSEN (zie 427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus van LANSCHOT, ged. (r.k.) Den Haag 01-02-1774, overl. >9-12-1808.
   2.  Hendricus van LANSCHOT, ged. (r.k.) Den Haag 25-11-1775, soldaat, overl. Den Haag 02-01-1840.
   3.  Johanna Catharina van LANSCHOT, ged. (r.k.) Den Haag 05-07-1777, overl. Den Haag 14-03-1815.
   4.  Petrus/Pieter van LAN(D)SCHOT (zie 106).

214    Joannes Albertus Hermanus JANSEN, ged. (r.k.) Wesel (Dld) 1752, in de St. Martinikerk, overl. na 1808, zn. van Joannes JANSEN (zie 428) en Dorothea HESSING (zie 429), otr. (1) Noordwijk 29-03-1776, als Jansen, geb: te Wesel uit land van Kleeff, gaarder, in de classis van beide f6,-- is f12,--, tr.kerk Noordwijk 14-04-1776 (r.k.), als Jan Janze Echtgenote is Neeltje Huijge van STIJN (zie 215), otr. (2) Noordwijk 16-08-1788, gaarder f 30,--, tr.kerk Noordwijk 31-08-1788 (r.k.) Trijntje Willems HOOGTIJLING.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Doortje JANSSEN, ged. (r.k.) Noordwijk 01-08-1776 (get.: peter: Antonius Jansen, broer van de vader en meter: Margaretha Jansen).
   2. Willempje JANSSEN, ged. (r.k.) Noordwijk 13-08-1777 (get.: peter: Jan Huige van Stijn, broer van de moeder en meter: Barber Brinkhorst, grootmoeder).
   3.  Joannes JANSSEN, ged. (r.k.) Noordwijk 03-05-1779 (get.: peter: Antonius Janzen, broer van de vader en meter Grietje Huige van Stijn, zuster van de moeder).
   4.  Dorothea (Doortje) JANSEN (zie 107).
   5.  Joannis JANZEN, ged. (r.k.) Noordwijk 06-01-1782 (get.: peter: Lambertus Janzen en meter: Margaretha Kesman).
   6.  Barbara JANSEN, ged. (r.k.) Noordwijk 07-06-1783 (get.: peter: Willem van Oort en meter: Grietje Huige van Stijn, zuster van de moeder).
   7.  Wilhelmus JANZEN, ged. (r.k.) Noordwijk 28-12-1784 (get.: peter: Willem van Oort en meter: Grietje Huigd van Stijn, zuster van de moeder).
   8.  Barabara/Bartje JANZEN, ged. (r.k.) Noordwijk 16-09-1786 (get.: peter: Willem van Oort en meter: Grietje Huige van Stijn, zuster van de moeder).
   9.  Catharina JANSEN, ged. (r.k.) Noordwijk 06-12-1787 (get.: peter: Willem Jansen, broer van de vader en meter: Mareitje van Dam).
215    Neeltje Huijge van STIJN, ged. (r.k.) Noordwijk 05-06-1754 (get.: Floris Arisz van Steenvooden en Aagje Mezen Besu), overl. Noordwijk 06-04-1788, aangegeven door haar echtgenoot Jan Jansen, gaarder pro deo, dr. van Huijg Willemse van STEYN/VAN STEIN/VAN STIJN (zie 430) en Barbara B(R)INKHORST (zie 431).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 214).

216    Cornelis Cornelisz van der MEER (gezindte: r.k.), zn. van Cornelis Pietersz van der MEER (zie 432) en Marijtje Bastiaens van EGMONT (zie 433), tr. Alkemade 20-06-1735, voor het gerecht, tr.kerk Nieuwe Wetering gem. Alkemade 19-06-1735.
217    Apollonia Gerrids (Leuntje) SLINGERLAND, ged. (r.k.) Lisse 31-12-1710 (get.: Arij Jacobse en Trijntje Jacobs), dr. van Gerrit Jacobse SLINGELAND (zie 434) en Arijaantge Floores/Floris van der WOL (zie 435).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sebastianus Cornelisz van der MEER, geb. Nieuwe Wetering, ged. (r.k.) Alkemade 17-10-1735 (get.: peter: Dirk Gerridse van der Teijs en meter: Aaltie Corn. van der Meer), overl. Nieuwe Wetering < 10-1736.
   2.  Sebastianus Cornelisz van der MEER, geb. Nieuwe Wetering, ged. (r.k.) Alkemade 16-10-1736 (get.: peter: Dirk Gerridse en meter: Aaltie Corn. van der Meer).
   3.  Gerardus Cornelisz van der MEER, geb. Nieuwe Wetering, ged. (r.k.) Alkemade 13-02-1738 (get.: peter: Jacob Gerridse Slingerland en meter: Marijtje Corn. van der Meer).
   4.  Maria Cornelis van der MEER, geb. Nieuwe Wetering, ged. (r.k.) Alkemade 19-03-1740 (get.: peter: Gerrid Dirk Tijs en meter: Lijsie Corn. van der Meer).
   5.  Cornelis Cornelisz van der MEER, geb. Nieuwe Wetering, ged. (r.k.) Alkemade 02-05-1752 (get.: peter: Gerrid Dirkse Teijs en meter: Cornelis van der Meer i.p.v. Anna van der Meer).
   6.  Adrianus/Aris van der MEER (zie 108).

218    Wilhelmus/Willem Danielsz (van) POELI(J)K, geb. Rijnsaterwoude, ged. (r.k.) Rijnsaterwoude 27-10-1752 (get.: Pieter van den Bosch en Maartje van den Bosch), zn. van Daniël Claasz van POELIK (zie 436) en Aaltje AKERBOOM (zie 437), otr. Rijnsaterwoude 01-05-1778, 3 proclamatiën en 3-5-1778, gaarder voor beiden totaal f 6,--, tr. Rijnsaterwoude 19-05-1778.
219    Teunisje Leenders van ZUIDWIJK/(van) ZUIJTWIJK, geb. Rijnsaterwoude (gezindte: r.k.), overl. Nieuwe Wetering 23-05-1789.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida/Aaltje van POELI(J)K (zie 109).
   2.  Martina Willems POELIK, ged. (r.k.) Rijnsaterwoude 29-08-1780 (get.: peter: Cornelis Zuidewijk en meter: Pleuntje Zuidewijk), overl. Rijnsaterwoude 04-10-1780, aangegeven in Nederduits geref. gemeente.
   3.  Martina Willems POELIK, ged. (r.k.) Rijnsaterwoude 25-12-1781 (get.: peter: Cornelis Zuijdewijk en meter: pleuntje Zuidewijk).
   4.  Helena/Lena Willems (van) POELIK, ged. (r.k.) Woubrugge 23-09-1783 (get.: peter: Cornelis Suijdwijk en meter: Mattie van Wegt), overl. Esselickwoude 02-03-1787, aangegeven door haar vader als Lena Poelik, gaarder f 3,-.
   5.  Helena Willems van POELIK, geb. Esselickerwoude, ged. (r.k.) Woubrugge 01-04-1787 (get.: peter: Cornelis suijdewijk en meter: Mattie van Wegt).

220    Dirk Huijge van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 20-04-1726 (get.: Jan Leenderse en Cornelia Leenders), overl. Lisse 30-06-1781, begr. Lisse 04-07-1781, impost pro deo, aangegeven door zijn echtgenote Marijtie Jeroensd: van Tol, zn. van Huijgh Cornelisse van der KLUGT (zie 440) en Agneesje Leenders/Linders van STARRENBURGH (zie 441), otr. Noordwijkerhout en Lisse 16-05-1765, gaarder, pro deo, zowel te Noordwijkerhout 16-5-1765, als te Lisse, 17-5-1765, waar Dirk Huijge van der Klugt ondertekent met zijn merk X, tr. Noordwijkerhout en Lisse 02-06-1765, in beide plaatsen voor het gerecht, tr.kerk Lisse 02-06-1765 (r.k.).
221    Maria/Marijtje Jeroense van TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 25-03-1732 (get.: Cornelis Jansse van Tol en Clara Jansse van Tol), overl. Lisse, begr. Lisse 10-03-1783, impost, onvermogend, dr. van Jero(en) Jansse (van) TOL (zie 442) en Immetje Fransse van OOSTDAM (zie 443).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes Dirks van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 06-08-1767 (get.: peter: Jacob van Mierop en meter: Magtildus van der Klugt).
   2.  Grietje Dirks van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 30-07-1769 (get.: peter: Jan van der Klugt en meter: Trijntje van der Klugt).
   3.  Huig Dirkse van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 05-10-1770 (get.: peter: Hendrik Zoetermeer en meter: Neeltje Jeroense van Tol, zuster van de moeder).
   4.  Hendrik Dirkse van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 24-07-1773 (get.: peter: Pieter Hoogtijting en meter: Teuntje van Thol).
   5.  Jacob Dirksz van der KLUGT (zie 110).

222    Johannes LAERMANS, tr.kerk na 04-1769.
223    Helena van den BROEK (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus LAERMANS, buitenechtelijk, ged. (r.k.) Beek en Donk 13-04-1769.
   2.  Johanna/Jannetje Jans LAERMANS/LOREMANS/LAREMANS (Bogaards) (zie 111).

224    Michael/Michiel Joannes (Michel) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 13-10-1738, slachter, overl. Helmond 14-01-1790, zn. van Joannes Wouter (Jan) SANDERS (zie 448) en Anna EIJNHOUTS (zie 449), tr.
225    Maria KETS, ged. (r.k.) Helmond 03-04-1737, overl. Helmond 30-04-1806, dr. van Leonardus KETS (zie 450) en Anna Maria van der WEERDEN (zie 451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 29-01-1760, overl. Helmond 11-02-1760.
   2.  Joannes/Jan Michiel SANDERS (zie 112).
   3.  Catharina SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 19-01-1763, spoelster, overl. Helmond 04-04-1824.
   4.  Ida SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 29-10-1764, overl. Helmond 14-06-1775.
   5.  Joanna Maria SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 30-10-1766, overl. Helmond 30-11-1766.
   6.  Mechtildid SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 14-10-1767, overl. Helmond 21-10-1767.
   7.  Franciscus SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 16-12-1768, overl. Helmond 27-12-1768.
   8.  Joanna Maria SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 23-08-1770, overl. Helmond 18-05-1846.
   9.  Leonardus SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 27-10-1772, overl. Helmond 17-01-1773.
   10.  Leonardus SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 25-12-1773, wever, overl. Helmond 16-05-1840.
   11. Joanna Catharina SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 21-06-1776, overl. Helmond 28-06-1776.

226    Thomas MAES, tr.
227    Francisca HAREMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Lucia MAES/MAAS (zie 113).

232    Joannis/Jan van den BOGAERT, overl. Mierlo, tr.
233    Hendrina/Henrica ACKERS, overl. Mierlo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus van den BO(O)GAERT/BOGAARD (zie 116).

234    Jan GO(O)RIS, geb. Mierlo ca. 1726 (gezindte: r.k.), bouwman, overl. Mierlo 04-08-1818, zn. van Arnoldus GORIS (zie 468) en Maria VERHEES (zie 469), tr.
235    Elisabeth van GANSEWINKEL (gezindte: r.k.), overl. voor 1824.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna GORIS (zie 117).
   2.  Maria GORIS (gezindte: r.k.), overl. na 1818.

238    Henricus WAGEMANS, ged (r.k.). Aarle-Rixtel 13-02-1719, overl. Aarle-Rixtel 13-03-1800, zn. van Joannes WAGEMANS (zie 476) en Joanna COLEN (zie 477), tr.kerk Aarle-Rixtel 01-03-1778.
239    Petronilla van de VRANDEN, overl. Aarle-Rixtel 12-04-1803.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina/Henrica WAGEMANS (zie 119).

240    André LELOUP (gezindte: r.k.), bakker, overl. voor 1802, tr.
241    Maria Anna PERÉE (gezindte: r.k.), overl. voor 1802.
Uit dit huwelijk:
   1.  André Pierre Michel LELOUP (zie 120).

242    Peter Arnold CLAUWEN (gezindte: r.k.), overl. na 1802, tr.
243    Anne Marie HABETS (gezindte: r.k.), overl. na 1802.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Ide CLAUWEN (zie 121).

244    Joannes Henricus/Jan Hendrik NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 30-01-1759 (get.: Gertrudis Schulpen en Joannes Feller), akkerman, overl. Sittard 09-10-1838, zn. van Nicolaus NOTERMANS (zie 488) en Maria Catharina DEMANDT (zie 489), tr.kerk Obbicht 11-09-1781 (r.k.), als Krekelberg.
245    Maria Elisabeth ER(C)KENS (Krekelberg(h)), geb. Overhoven (Sittard) ca. 1758 (gezindte: r.k.), overl. Sittard 12-02-1821.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaus NOTERMANS (zie 122).
   2. Maria Cathharina NOTERMANS, ged. (r.k.) Sittard 16-12-1785 (get.: Franciscus Geijer, Maria Notermans Ritzen en Catharien).
   3.  Anna Cornelia NOTERMANS, ged. (r.k.) Sittard 17-01-1789 (get.: Henricus Erckens en Anna Margaretha Notermans, zuster van de vader).
   4.  Maria Josepha NOTERMANS, ged. (r.k.) Sittard 16-02-1792 (get.: Josephus Joannes van Thor en Maria Notermans Ritzen).
   5.  Joannes Josephus NOTERMANS, ged. (r.k.) Sittard 01-09-1793 (get.: Joannes Josephus Notermans en Elisabeth Erckens), overl. na 1811.
   6.  Maria Sijbilla NOTERMANS, ged. (r.k.) Sittard 01-06-1796 (get.: Petrus Notermans, broer van de vader en Maria Catharina Frenken).

246    Joannes/Jean WILMS (gezindte: r.k.), landbouwer, overl. na 1805, tr.kerk Sittard 29-04-1781.
247    Anne Mechtild DOLS (gezindte: r.k.), overl. na 1811.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Maria WILMS (zie 123).

248    Gerardus van KREIJ/VAN KRAAIJ, ged. (r.k.) Helmond 21-08-1737, overl. Helmond 06-01-1807, zn. van Adrianus Jansse van KREIJ (zie 496) en Henrica Gerit Gerts van de PAS (zie 497), tr.
249    Johanna Maria van LIEMDT/VAN LIEMPT, ged. (r.k.) Helmond 15-03-1742, overl. Helmond 22-04-1786, dr. van Ambrosius van LIEMDT (zie 498) en Maria Catharina van LISHOUT (zie 499).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan van KREIJ, ged. (r.k.) Helmond 24-07-1763.
   2.  Maria van KREIJ, ged. (r.k.) Helmond 27-12-1764.
   3.  Henricus van KREIJ, ged. (r.k.) Helmomd 02-08-1766.
   4.  Anna Christina van KREIJ, ged. (r.k.) Helmond 31-07-1768.
   5.  Ambrosius van KREIJ, ged. (r.k.) Helmond 28-08-1769.
   6.  Petrus van KREIJ, ged. (r.k.) Helmond 31-05-1772.
   7.  Jacobus van CREIJ, ged. (r.k.) Helmond 28-01-1775, overl. voor 1777.
   8.  Jacobus van KRAAIJ, ged. (r.k.) Helmond 17-10-1776, overl. voor 1780.
   9.  Maria Catharina van KRAAIJ, ged. (r.k.) Helmond 13-02-1778.
   10.  Jacobus van KRAAIJ (zie 124).

250    Walterus de KONING (gezindte: r,k,), landbouwer, herbergier, overl. Oirschot ? voor 1833, tr.
251    Maria van den BOOM (gezindte: r.k.), tapster, overl. Oirschot ? na 1833.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia de KONING (zie 125).

252    Gerardus PIETERSE (gezindte: r.k.), overl. voor 1852, tr.
253    Johanna van DUPPEN (gezindte: r.k.), overl. voor 1852.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus PIETERSE (zie 126).

254    Jacobus ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 07-08-1749, overl. Helmond 24-06-1806, zn. van Willem ROEFS (zie 508) en Christina Jacobs JANSEN (zie 509), tr. Helmond 28-04-1776, schout en schepenen.
255    Joanna Maria van HOECK, ged. (r.k.) Helmond 03-01-1754, overl. Helmond 07-11-1807, dr. van Jan van HOECK (zie 510) en Joanna Elizabeth REYNDERS (zie 511).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 10-02-1777, wever.
   2.  Maria Catharina ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 03-10-1778, overl. Helmond 07-09-1827.
   3.  Wilhelmina ROEFS (zie 127).
   4.  Johanna Elisabeth ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 16-11-1786.
   5.  Willem ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 07-02-1789, wever.

Generatie IX

256    Roelant Dirksz BLOK, ged. (geref.) Gouda 11-03-1711, schoolmeester, zn. van Dirk BLOK (zie 512) en Aletta/Aeltje van DRENT (zie 513), tr. Gouda 18-09-1735.
257    Trijntje SARAZIJN, ged. (geref.) Gouda 14-05-1713, dr. van Gerrit SARAZIJN (zie 514) en Jannetje (zie 515).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Roelantsz BLOK (zie 128).
   2.  Cornelis BLOK, ged. (geref.) Gouda 02-11-1738, overl. Gouda voor 1750.
   3.  Aletta BLOK, ged. (geref.) Gouda 05-05-1741, schoolvrouw.
   4.  Johanna BLOK, ged. (geref.) Gouda 05-01-1744.
   5.  Cornelis BLOK, ged. (geref.) Gouda 25-06-1749.

258    Willem Jorisz van ROON, ged. (geref.) Gouda 10-03-1724, zn. van Joris van ROON (zie 516) en Theuntje BRAMMERT (zie 517), tr.
259    Cornelia van GEYN, ged. (geref.) Gouda 27-08-1717, dr. van Claas van GEYN (zie 518) en Cornelia de BRUIJN (zie 519).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijntje van ROON (zie 129).

260    Leendert de HAAS, ged. (geref.) Gouda 26-06-1734 (get.: Jaapje de Haas, zuster van de vader), zn. van Jan de HAAS (zie 520) en Cornelia SCHILDERIK (zie 521), tr. Gouda 12-01-1755.
261    Cornelia van der DRAAY, ged. (geref., rem.) Gouda 30-05-1733, overl. na 1790.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik de HAAS (zie 130).
   2.  Johannes de HAAS, ged. (geref.) Gouda 01-05-1767 (get.: Fytje Zeverboom).

262    Arie LOREYN, tr. Gouda 31-07-1763.
263    Ariaantje PEUSELAAR, ged. (geref.) Gouda 04-02-1746, overl. Gouda na 1788, dr. van Pieter PEUSELAAR (zie 526) en Aagje VERSLUIS (zie 527).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk LOREIN, ged. Gouda 26-09-1763.
   2.  Aagje LORYN (zie 131).
   3.  Barbera LOREIN, ged. Gouda 16-12-1767.
   4.  Pieter LOREIN, ged. Gouda 01-01-1770.
   5.  Yda LOREIN, ged. (geref.) Gouda 22-07-1772 (get.: Saartje van Stralen, aangehuwde tante van moederskant).
   6.  Dirkje LOREIN, ged. (geref.) Gouda 16-08-1775 (get.: Jannigje Peuselaar, tante van moederskant).
   7.  Jannigje LOREIN, ged. (geref.) Gouda 15-10-1777 (get.: Jannigje Peuselaar, tante van moederskant).
   8.  Dirk LORYN, ged. (geref.) Gouda 15-01-1779 (get.: Sara van Stralen, aangehuwd tante van moederskant), pijpmakersknecht.
   9.  Cornelis LOREIN, ged. (geref.) Gouda 18-04-1781 (get.: Sara van Stralen, aangehuwd tante van moederskant).
   10.  Sara LORYN, ged. (geref.) Gouda 27-08-1784 (get.: Sara van Stralen, aangehuwd tante van moederskant).
   11.  Jacob LOREIN, ged. (geref.) Gouda 03-12-1786 (get.: Sara van Stralen, aangehuwd tante van moederskant), overl. Gouda <11-1788.
   12.  Jacob LOREIN, ged. (geref.) Gouda 16-11-1788 (get.: Sara van Stralen, aangehuwd tante van moederskant).

264    Arien ENDENBURG, ged. (geref.) Gouda 10-02-1717, in St. Jan, zn. van Frans Ariensz ENDENBURG (zie 528) en Anna Gerrits LICHTHART (zie 529), tr.kerk (1) Gouda 15-11-1711 Trijntje van der BOOM, ged. (geref., remons.) Gouda 15-11-1711, begr. Gouda 19-05-1765, weduwe van Cornelis Slappendel, dr. van Leendert Gijse van der Boon en Jannichie Aerts Backer, tr. (2) Gouda, tr.kerk Gouda 04-01-1767 Johanna SIEVERS/SIEWERS (zie 265).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Frans ENDENBURG (zie 132).
265    Johanna SIEVERS/SIEWERS, ged. 15-09-1711.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 264).

266    Cornelis van OUDHEUSDEN, ged. (geref.) Gouda 21-08-1743, tr.kerk Gouda 05-05-1772.
267    Grietje TROMPERT, ged. (geref.) Gouda 03-11-1747.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijntje/Willemina van OUDHEUSDEN (zie 133).

268    Claas van LEEUWEN, tr.kerk Gouda 28-07-1776.
269    Johanna SULLER, ged. (geref.) Gouda 28-04-1752.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart van LEEUWEN (zie 134).

270    Leendert GLASBEEK, ged. (geref.) Gouda 10-07-1743, tr.kerk Gouda 11-09-1768.
271    Maria de BEUN, ged. (geref.) Gouda 01-06-1740.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba/Koosje GLASBEEK (zie 135).
   2.  Elisabeth GLASBEEK, ged. (geref.) Gouda 27-11-1776.

272    Johann LABOHM, ged. Wardenburg (Dld) 31-10-1718, zn. van Oldig EILERS (zie 544) en Anna Margaretha LA(H)BOHM (zie 545), tr.kerk (1) Wardenburg(Dld) 16-11-1741 Gersche DRANTEMAN, tr.kerk (2) Wardenburg(Dld) 19-11-1754 Catharina Elisabeth FOCKEN (zie 273).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Oldig LABOHM, ged. Wardenburg (Dld) 23-09-1742.
   2.  Anna Margrete LABOHM, ged. Astrup (Dld) 15-10-1743.
   3.  Johann Dierk LABOHM, ged. Astrup (Dld) 22-01-1746.
   4.  Martin Friederich LABOHM, ged. Astrup (Dld) 22-01-1750.
   5.  Johann Hinrich LABOHM, ged. Astrup (Dld) 14-06-1751.
   6.  Beate LABOHM, ged. Wardenburg (Dld) 17-12-1753.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Gesche LABOHM, ged. Wardenburg (Dld) 06-01-1756.
   8.  Dirk Anton LABOHM, ged. Wardenburg (Dld) 28-11-1757.
   9.  Johann/Jean LABOHM (zie 136).
   10.  Johann Diederich LABOHM, ged. Astrup (Dld) 08-12-1760.
   11.  Gerhard LABOHM, ged. Astrup (Dld) 04-10-1763.
   12.  Friederich LABOHM, ged. Astrup (Dld) 18-03-1765.
   13.  Marie Catharina LABOHM, ged. Wardenburg (Dld) 18-06-1767.
   14.  Johan Hinrich LABOHM, ged. Wardenburg 04-06-1769.
273    Catharina Elisabeth FOCKEN, geb. Of (Wardenburg Dld) ca. 1720.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 272).

274    Gerhard Heinrich GRUB(B)E, ged. (r.k.) Selm (Westfalen Dld) 20-03-1732, in Sankt Ludger, zn. van Henricus GRUBE (zie 548) en Anna Maria HÜSERS (zie 549), tr.kerk Selm 18-11-1760 (r.k.), in Sankt Ludger.
275    Bernardine BERGMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria GRUBE (zie 137).

278    Johann Friedrich KLINGMEYER/KLINGEMEIJER (gezindte: Evang. Luth.), overl. Gehrde 1768, otr. Gehrde 03-12-1758, tr.kerk Gehrde 27-01-1759 (Evang. Luth.).
279    Lücke Alheid LANVER, ged. Gehrde 12-12-1730, overl. >10-1768, dr. van Johann LANVER (zie 558) en Catharina OVERFELD (zie 559).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Alheid KLINGMEYER, geb. Gehrde (Dld.) 19-05-1759, ged. (Evang. Luth.) Gehrde 20-05-1759 (get.: Johann Gerd Stroecker, Alheid Espenhorst itzo Hoverkamps, Catharina Hoverkamps), overl. Gehrde 05-06-1759, begr. Gehrde 07-06-1759.
   2.  Johann Arend KLINGMEYER, geb. Gehrde 19-05-1759, ged. (Evang. Luth.) Gehrde 20-05-1759 (get.: ouders), de nooddoop wordt door de vroedvrouw aan huis van het reeds overleden kind gegeven, overl. Gehrde 19-05-1759, begr. Gehrde 21-05-1759.
   3.  Johann Friedrich KLINGMEYER, geb. Gehrde 26-07-1760, ged. (Evang. Luth.) Gehrde 26-07-1760 (get.: vroedvrouw Moddelmann), overl. Gehrde 26-07-1760.
   4.  (niet vermeld) KLINGMEYER, geb. Gehrde 26-07-1760, ged. (Evang. Luth.) Gehrde 26-07-1760 (get.: Jürgen Arling, Johann Hermann Vosbrink, Catharina Alheid Lanver), vermoedelijk vrij jong overleden. Tussen 1761 en 1768 zijn er geen begraafboeken aanwezig.
   5.  Catharina Alheid KLINGMEYER, geb. Gehrde 18-08-1761, ged. (Evang. Luth.) Gehrde 24-08-1761 (get.: Johann Arend Lanver, Anna Aheid Arlings, Catharina Lücke Donner), overl. na 1792.
   6.  Anna Alheid KLINGMEYER/KLINGENMEIJER (zie 139).
   7.  Anna Margaretha KLINGMEYER/KLINGEMEYERS, geb. Gehrde 13-09-1766, ged. (Evang. Luth.) Gehrde 21-09-1766 (get.: Heinrich Schutte, Anna Christina Jacobs to Drehle, Margaretha Gerdruth Förster), overl. Gehrde 22-10-1793, overleden aan de cholera, begr. Gehrde 23-10-1793.
   8.  Maria Elisabeth KLINGMEYER, geb. Gehrde 04-10-1768, ged. (Evang. Luth.) Gehrde 09-10-1768 (get.: Johann Vosbrinck, Maria von Felde, Elisabeth Meyersche uxor Menschendorf), overl. Gehrde 21-07-1773, begr. Gehrde 23-07-1773.

280    Johannes RUPP, tr.
281    Johanna Maria.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes RUPP (zie 140).

282    Jacobus ROGGE, tr.
283    Catharina SCHOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob ROGGE, geb. Leiden 15-06-1760.
   2.  Catharina ROGGE (zie 141).
   3.  Anthony ROGGE, geb. Leiden.

284    Gijsbert van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 10-05-1729 (get.: Gijberth Rijke, Marijtje Staats), in de Hooglandsche kerk, grijnwerker, overl. Leiden 29-07-1799, zn. van Johannes/Hannes van der WALLE (zie 568) en Elisabeth STAATS (zie 569), tr.kerk (1) Leiden 23-05-1751, in de Loodskerk Trijntje van PEENE (zie 285), tr.kerk (2) Leiden 22-11-1761, in de Hooglandsche kerkJannetje VERMOUW, ged. Leiden 29-07-1727, in de Hooglandsche kerk, overl. Leiden 02-01-1795, dr. van Jan Fremoux en Marijtje Bejaer.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 07-09-1752 (get.: Johannes van der Walle en Elisabeth Staats, grootouders), in de Hooglandsche kerk.
   2.  Pieter van der WALLE (zie 142).
   3.  Zacheus van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 02-12-1756 (get.: Jan van Peenen en Susanne van Dalen), in de Hooglandsche kerk.
   4.  Gerrit van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 23-08-1759 (get.: Zacheus van Peene en Femmetje Stuuvels), in de Hooglandsche kerk.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jan van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 27-07-1762 (get.: Johannes Marrekis en Jannetje van Peene), in de Hooglandsche kerk.
   6.  Elisabet van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 10-02-1765 (get.: Abraham Matje en Lijsbeth van der Walle, zuster van de vader), in de Loodskerk, begr. Leiden 15-02-1765, op het Papegaaysbolwerk.
   7.  Elisabet van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 14-06-1767 (get.: Johannes Boma en Rebekka de Groot), in de Hooglandsche kerk, begr. Leiden 00-04-1769, op het Papegaaysbolwerk.
   8.  Abraham van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 11-10-1770 (get.: Johannes van der Walle en grootvader, Rebecca de Groot), in de Hooglandsche kerk.
285    Trijntje van PEENE, ged. (geref.) Leiden 25-03-1725, in de Loodskerk, begr. Leiden 1?-01-1761, in de Papegaaysbolwerk Dr. van Pieter van PEENE (zie 570) en Judith van DOESBURG (zie 571).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 284).

286    Israel Jansz ROBBERT, tr.
287    Stijntje van HOEKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria ROBERT (zie 143).

288    Pieter Heertjes WIEPKES (de Gorter), geb. Wormer (gezindte: doopsgez.), overl. Wormer 17-09-1753, aangegeven als Pieter de Gorter, impost pro deo,, begr. Wormer 22-09-1753, zn. van Heertje WIEPKES (zie 576) en Neeltje Pieters BANNINGH (zie 577), tr. (1) Wormer 15-02-1721, als Pieter Heertjes, impost f 3,-- en voor gerechtMaertien Jans OOMS, geb. Oosthuizen, overl. Wormer voor 1734, otr. (2) Wormer 03-02-1734, impost pro deo, tr. Wormer 21-02-1734, als Pieter Heerties Wednr Sijtje Jacobs de WILDE (zie 289).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  kind de GORTER, geb. Wormer 1722, begr. Wormer 19-05-1722, aangegeven impost pro deo, als kind van Pieter de Gorter.
   2.  kind de GORTER, geb. Wormer 1724, begr. Wormer 1724, aangegeven impost pro deo, als kindje van Pieter de Gorter.
   3.  kind de GORTER, geb. Wormer 1726, begr. Wormer 27-04-1726, aangegeven impost pro deo, als kind van Pieter de Gorter.
   4.  Neeltje Pieters de GORTER, ged. (geref.) Wormer 22-10-1730.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Heertje Pietersz WIEPKES, geb. Wormer ???? 1736, ged. (mennniet) Wormer 23-03-1766.
   6.  Jacob Pietersz WIEPJES, geb. Wormer ca. 1739, ged. (mennoniet) Wormer 23-03-1766, overl. Wormer 16-11-1808, 69 jaar.
   7.  Jan Pietersz WEEPIES/WIEPJES (zie 144).
   8.  kind de GORTER, geb. Wormer ca. 1743, begr. Wormer 12-04-1743, aangegeven impost pro deo.
   9. Krelis/Cornelis Pietersz de GORTER, ged. (geref.) Wormer 05-11-1744, overl. Beverwijk 21-05-1803, voor het raadhuis van Beverwijk "met den koorden gestrafft dat er den dood is na gevolgt" ,impost f 2,-,-.
   10.  Maritje Pieters de GORTER, ged. (geref.) Wormer 13-04-1747, begr. Wormer 08-07-1749, aangegeven impost pro deo.
   11.  Maartje Pieters de GORTER, ged. (geref.) Wormer 08-05-1749, als Maartje Pieters de Gorter, overl. Oostknollendam 18-09-1809, als Maartje Pieters Wiepjes.
289    Sijtje Jacobs de WILDE, ged. (r.k.) Medemblik 20-01-1715 (get.: Aaltien Jans), begr. Wormer 19-05-1762, aangegeven door de weesvaders van Wormer, impost pro deo, dr. van Jacob Jansz de WILDE (zie 578) en Maartie Pieters GROENE (zie 579).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 288).

290    Pouwel WIL, tr.
291    Grietje Hindriks de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Pouwels WIL(E) (zie 145).

296    Adrianus Carelsz KORT, ged. (geref.) Waddinxveen 09-04-1741, overl. voor 1811, zn. van Carel Adriaans KORT (zie 592) en Maria Claas RADDER (zie 593), tr. Zaandijk 30-03-1766, impost pro deo.
297    Dieuwertje Claes KRUIJT, ged. (geref.) Zaandijk 26-08-1742, overl. Zaandijk 15-06-1811, in huis nr. 109, dr. van Claes Jansz KRIJT (zie 594) en Eefje Dirks ROOS (zie 595).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Adriaansz KORT (zie 148).
   2.  Maria Adriaans KORT, ged. (geref.) Wormerveer 12-05-1768, overl. Westzaan 15-10-1805, aangegeven, impost pro deo.
   3.  Jan Adriaansz KORT.

298    Pieter Jansz van BERGEN, ged. (geref.) Jisp 08-08-1723, overl. Wormerveer 18-05-1799, begr. Wormerveer 14-12-1760, in graf no. 157, zn. van Jan Pietersz van BERGEN (zie 596) en Jannetje Crelis (zie 597), tr.kerk (1) Wormerveer 12-11-1747 Maartje Dirks TIMMER (gezindte: geref.), overl. voor 1760, tr.kerk (2) Wormerveer 14-12-1760 Bregje Coenraads van der MARKT (zie 299).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk Pietersz van BERGEN, ged. Wormerveer 27-07-1749.
   2.  Jan Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 02-04-1752, overl. Wormerveer voor 1753, tussen 2-4-1752 en 23-4-1753.
   3.  Jannetje Pieters van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 26-12-1752.
   4.  Jan Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 23-04-1753, overl. Wormerveer voor 1755, tussen 23-4-1753 en 12-1-1755.
   5.  Jan Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 12-01-1755.
   6.  Cornelis Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 20-03-1757.
   7.  Pieter Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 04-11-1759.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Coenraad Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 06-09-1761, overl. Wormerveer 06-10-1761, impost pro deo, aangegeven door zijn vader, begr. Westzaan.
   9.  Coenraad Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 12-03-1763, overl. Wormerveer 24-01-1767, impost pro deo, aangegeven door zijn vader, begr. Westzaan.
   10.  Jannetje Pieters van BERGEN (zie 149).
   11.  Bregje Pieters van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 08-06-1766, overl. Wormerveer 30-09-1769, begr. Westzaan, impost pro deo.
   12.  Coenraad Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 27-07-1767, overl. Wormerveer 24-11-1767, begr. Westzaan, impost pro deo.
   13.  Coenraad Pietersz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 29-06-1769.
299    Bregje Coenraads van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 17-11-1724, overl. Wormerveer 24-06-1783, aangegeven 25-6-1783 door Cornelis van Bergen, impost f 3,--, dr. van Coenraad Aernoutsz van der MARKT (zie 598) en Bregje Jans BAKKER (zie 599), tr.kerk (1) Wormerveer 10-05-1750 Pieter Jansz BRUIN, ged. (geref.) Zaandijk 13-07-1724, overl. voor 1760, zoon van Jan Gerrits Bruin en Aafje Jans Pater, tr.kerk (2) Wormerveer 14-12-1760 Pieter Jansz van BERGEN (zie 298).
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen (zie onder 298).

304    Jan Stoffelsz SWART, geb. Koog a/d Zaan, overl. Zaandijk voor 1807, otr. Oostzaandam 28-07-1764, impost pro deo, tr.kerk Oostzaandam 19-08-1764, als Maritje Arends op 't Slijspat.
305    Maartje/Maritje Arends BRAT, overl. Zaandijk 11-01-1807, als Maartje Brat, begr. Zaandijk 15-01-1807, in graf nr. 15, impost f " 12 ".
Uit dit huwelijk:
   1.  Stoffel Jansz SWART/ZWART (zie 152).
   2.  Trijntje Jans SWART, geb. Oostzaandam 23-07-1767 (gezindte: geref.).
   3.  Jacob Jansz SWART, geb. Oostzaandam 05-03-1769 (gezindte: geref.).
   4.  Aart Jansz SWART, geb. Oostzaandam 29-01-1771 (gezindte: geref.).
   5.  Jaapje Jans SWART, geb. Oostzaandam 28-10-1772 (gezindte: geref.).
   6.  Jan Jansz SWART, geb. Oostzaandam 01-02-1777 (gezindte: geref.).

308    Arent Claasz SCHILP, begr. Zaandijk 03-01-1795, op het kerkhof, impost f " 12 ", tr.kerk Oostzaandam 19-08-1764.
309    Engeltje Cornelisse VET, begr. Koog a/d Zaan 07-01-1808.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Arends SCHILP, geb. Koog a/d Zaan 22-07-1764 (gezindte: geref.).
   2.  Cornelis Arentsz SCHILP (zie 154).

310    Jacob Klaasz GROOT, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 04-08-1726, zn. van Klaas Jacobsz GROOT (zie 620) en Guurtje Pieters (zie 621), tr.kerk Koog a/d Zaan 04-07-1751 (geref.).
311    Jannetje Jans WITVELT, dr. van Jan WITVELT (zie 622) en NN NN (zie 623).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fijtje Jacobs GROOT (zie 155).

312    Harman Sijmonsz MAN(S), ged. (geref.) Oostzaan 18-09-1709, zn. van Sijmon Gerritsz MAN (zie 624) en Grietje Harmens RASAR (zie 625), tr.kerk Koog a/d Zaan 17-04-1740 (geref.).
313    Guurtje Pieters, geb. Jisp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmon Harmensz MANS (zie 156).
   2.  Pieter Harmansz MANS, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 13-05-1742, overl. Koog a/d Zaan voor 1745.
   3.  Pieter Harmansz MANS, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 04-04-1745.
   4.  Grietje Harmans MANS, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 09-03-1750.
   5.  Aafje Harmans MANS, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 27-02-1752.

314    Pieter Claasz van der MEER, tr.
315    Guurtje Frederiks TROMPETTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Pieters van der MEER (zie 157).

320    Gerrit Krelisse MOL, geb. Volendam, ged. (r.k., na 1783 geref.) Edam 23-01-1716 (get.: Geertje Jacobs, dr. van Jacob Janse en Jannetje Jans), in de St. Nicolaaskerk, viskoper, overl. Amsterdam 01-09-1800, wegens "verval", aangegeven als Gerrit Cornelisz Mol, begr. Amsterdam 02-09-1800, op het St. Anthoniuskerkhof, impost pro deo, zn. van Krelis Gerritsz (zie 640) en Lijsbet SOUWERS (zie 641), otr. (1) Edam 07-07-1737, haar "darde" gebod, tr. Edam 07-07-1737, voor het gerecht, tr.kerk Edam 08-07-1737 (r.k., St. Nicolaaskerk) Welmoet Jans (zie 321), tr.kerk (2) Amsterdam 26-08-1785 Hermina/Harmijntje van BRONSWIJK (zie 323).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 18-01-1738 (get.: meter: Trijntje Jans, zuster van de moeder), in de St. Nicolaaskerk.
   2.  Pieter Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 31-10-1739 (get.: meter: Lijsbeth Jans), in de St. Nicolaaskerk, overl. Volendam voor 1743.
   3.  Aaltje Gerrits, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 08-06-1741 (get.: meter: Leentje Jans), in de St. Nicolaaskerk, overl. na 1791.
   4.  Pieter Gerritse MOL (zie 160).
   5.  Cornelius Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 28-11-1744 (get.: meter: Trijntje Jans, zuster van de moeder), in de St. Nicolaaskerk, overl. Volendam voor 1753.
   6.  Cornelia Gerrits, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 23-08-1746 (get.: meter: Trijntje Jans, zuster van de moeder), in de St. Nicolaaskerk.
   7.  Henrikus Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 20-10-1748 (get.: meter: Leentje Jans, zuster van de moeder), in de St. Nicolaaskerk, overl. Volendam voor 1752.
   8.  Henrikus Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 27-03-1752 (get.: meter: Neeltje Jans), in de St. Nicolaaskerk, overl. Volendam voor 1753.
   9.  Cornelius Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 12-06-1753 (get.: meter: Grietje Tijmes, grootmoeder), in de St. Nicolaaskerk, overl. Volendam voor 1758.
   10.  Henrikus Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 12-06-1753 (get.: meter: Trijntje Jans, zuster van de moeder), in de St. Nicolaaskerk.
   11.  Cornelius Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 06-07-1758 (get.: Trijntje Jans, zuster van de moeder), in de St. Nicolaaskerk, overl. na 1774.
321    Welmoet Jans, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 20-08-1716 (get.: Grietie Knelis), in de St. Nicolaaskerk, overl. Amsterdam, overleden tussen 1776 en 1785 vermoedelijk als Welmoet Jans Op 't Water, dr. van Jan Claesz HOORN (zie 642) en Aeltie Pieters (zie 643).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 320).

322    Jan SPIEGELENBURG, geb. Amsterdam, ged. (geref.) Amsterdam 07-02-1740 (get.: Willem van Deventer en Aeltie Spiegelenburg), in de Oosterkerk, scheepstimmerman, op Kattenburg, begr. Amsterdam 14-11-1777, op het St. Anthoniuskerkhof, zn. van Sijmon Jansz SPIEGELENBURG (zie 644) en Rinsje Andries BOGAARD (Blaauw) (zie 645), tr. Amsterdam 02-11-1759.
323    Hermina/Harmijntje van BRONSWIJK, geb. Amsterdam, ged. (geref.) Amsterdam 11-06-1741 (get.: Jan Hagendoren en Swanet Koijmans), in de Nieuwekerk, bij haar geboorte is haar vader reeds overleden, overl. Amsterdam 06-02-1797, in de Klijne Kattenburgerstraat, aan de tering, onvermogend aangegeven, begr. Amsterdam 08-02-1797, op het Anthoniuskerkhof, dr. van Jeremias van BRONSWIJK (zie 646) en Femmetje HAGENDOREN/HAGEDOORN (zie 647), tr. (1) Amsterdam 02-11-1759 Jan SPIEGELENBURG (zie 322), tr.kerk (2) Amsterdam 26-08-1785 Gerrit Krelisse MOL (zie 320).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rinsie SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 01-04-1761 (get.: Simon Spiegelemburg en Rinsie Bogaart, grootmoeder), in de Zuiderkerk.
   2.  Simon SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 12-09-1762 (get.: Simon Spiegelenburg en Rinsie Boogaart, grootmoeder), in de Nieuwekerk.
   3.  Femmetje SPIEGELENBURG (zie 161).
   4.  Hendrik SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 17-11-1765 (get.: Herman Boskamp en Adriana van Bronswijk, grootmoeder), in de Oudekerk.
   5.  Maria SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 19-08-1767 (get.: Pieter van der Linden en Maria Spiegelenburg), in de Zuiderkerk.

324    Jan Cornelisz DRAL/ETZE, ged. (geref.) Oostzaan 22-09-1720, overl. Oostzaan 16-01-1800, pro deo, zn. van Cornelis Jansz (zie 648) en Maartie/Maritje Gerrits GIETER (zie 649), otr. Oostzaan 07-05-1751, als Jan Dral Grietje Klap, tr.kerk Oostzaan 23-05-1751.
325    Grietje Alberts LOOPER/KLAP, ged. (geref.) Oostzaan 02-03-1727, overl. Oostzaan 15-01-1764, 3e klasse f3,--, dr. van Albert Jacobsz LOOPER (zie 650) en Trijntje Jacobs (zie 651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jansz ETZE, ged. (geref.) Oostzaan 05-12-1754, overl. Oostzaan voor 1758.
   2.  Cornelis Jansz ETZE, ged. (geref.) Oostzaan 05-12-1754.
   3.  Albert Jansz ETZE/DRAL (zie 162).
   4.  Maartje Jans ETZE, ged. (geref.) Oostzaan 17-01-1762.

326    Gerrit Cornelisz KNIJN/KLOOKER, geb. Oostzaan, in de Haal, ged. (geref.) Oostzaan 28-09-1727, overl. Oostzaan 03-11-1774, als Gerrit Corn. Klooker, pro deo, zn. van Cornelis Pietersz (zie 652) en Aafje Gerrits (zie 653), otr. Oostzaan en Purmerend 31-12-1751, als Gerrit Cornelisz. Knijn, Weduwnaar, tr. Oostzaan 16-01-1752, tr.kerk Oostzaan 16-01-1752.
327    Maritje/Maartje/Marijtje Jans de WIT, geb. Purmerend ca. 1730, overl. Oostzaan 07-11-1767, overleden in het kraambed, na bevallen te zijn van haar dochtertje Neeltje, aangegeven door haar echtgenoot Gerrit Cornelisz Knijn, pro deo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Gerritsz KLOOKER, ged. (geref.) Oostzaan 16-09-1753, landbouwer in de Purmer.
   2.  Geertje Gerrits KNIJN/KLO(O)KER (zie 163).
   3.  Jan Gerritsz KLOOKER, ged. (geref.) Oostzaan 02-05-1756.
   4.  Jannitje Gerrits KLOOKER, ged. (geref.) Oostzaan 18-11-1759.
   5.  Willem Gerritsz KLOOKER, ged. (geref.) Oostzaan 10-10-1762.
   6.  Antje Gerrits KLOOKER, ged. Oostzaan 11-03-1764, overl. Purmerend 23-05-1832.
   7.  Neeltje Gerrits KLOOKER, ged. (geref.) Oostzaan 01-11-1767.

332    Gerrit VOS, tr.
333    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerritsz VOS (zie 166).
   2.  Antje Gerrits VOS.

334    Willem BOOY, tr.
335    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Willems BOOY (zie 167).
   2.  Stijntje Willems BOOY.

336    Cornelis Sijmonsz MASEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 16-10-1727 (get.: Jannetje Cornelis), overl. Opperdoes 04-01-1804, zn. van Sijmen Cornelisz MAZEREEUW (zie 672) en Wijve Gerrits SLIKKER (zie 673), tr. Opperdoes 04-01-1756.
337    Pietertje Pieters LANGEDIJK, ged. (geref.) Twisk 11-01-1733 (get.: Liesbeth Jans Schelvis), geboren een maand na haar vaders overlijden, begr. Opperdoes 20-02-1806, dr. van Pieter Abrahamsz LANGEDIJK (zie 674) en Trijntje Gerrits (zie 675).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Cornelis MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 26-09-1756.
   2.  Pieter Cornelisz MAZEREEUW, ged. (geref) Opperdoes 11-12-1757, overl. Opperdoes 17-01-1822.
   3.  Jannetje Cornelis MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 14-01-1759.
   4.  Sijmen Cornelisz MASEREE(UW) (zie 168).
   5.  Jacob Cornelisz MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 06-09-1761.
   6.  Jan Cornelisz MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 02-01-1763.
   7.  Wijven Cornelis MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 06-05-1764, overl. na 1770.
   8.  Trijntje Cornelis MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 25-08-1768, overl. voor 1770.
   9.  Trijntje Cornelis MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 18-02-1770, overl. na 1771.
   10.  Wijven Cornelis MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 08-11-1771, overl. Twisk 03-10-1834.
   11. Trijntje Cornelis MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 07-03-1773.

338    Arijaan Jansz BREEMER, tr.
339    Geertje STOPPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Arijaans BREEMER/BREEMS (zie 169).

340    Jan WILLIKZE (gezindte: geref.), begr. Schellingwoude 02-08-1760, impost pro deo, otr. Schellingwoude 18-02-1741, tr.kerk Schellingwoude 05-03-1741.
341    Trijntje Jacobs JAGT (gezindte: geref.), overl. Schellingwoude 18-06-1782, in de klasse van f3,-, dr. van Jacob Claasz JAGHT (zie 682) en Grietje Jans (zie 683).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jansz WILLIKZE/WILKS (zie 170).
   2.  Willem Jansz WILLIKZE, geb. Schellingwoude 21-03-1743, ged. (geref.) Schellingwoude 24-03-1743 (get.: Grietje Jans, huisvrouw van Gijsbert Kool, grootmoeder).
   3.  Jan Jansz WILLIKZE, geb. Schellingwoude 22-07-1745, ged. (geref.) Schellingwoude 25-07-1745 (get.: Grietje Jans, huisvrouw van Gijsbertus Kool, grootmoeder).
   4.  Trijntje Jans WILLIKZE, geb. Schellingwoude 03-03-1749, ged. (geref.) Schellingwoude 05-03-1749 (get.: Grietje Jans, huisvrouw van Gijsbertus Kool, grootmoeder).
   5.  Hendrikje Jans WILLIKZE, geb. Schellingwoude 09-05-1751, ged. (geref.) Schellingwoude 09-05-1751 (get.: Grietje Jans, huisvrouw van Gijsbertus Kool, grootmoeder).

342    Frans GREUNING (gezindte: geref.), begr. Schellingwoude 28-05-1788, in de 4 klasse van f3,-, tr.kerk Ransdorp 04-10-1760, pro deo.
343    Mietje STEENING (gezindte: geref.), begr. Schellingwoude 05-09-1795, in de 4e klasse f3,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje GREUNING, geb. Schellingwoude 11-12-1767, ged. (geref.) Schellingwoude 13-12-1767 (get.: Aaltje Keijzer).
   2.  Marritje GREUNING, geb. Schellnigwoude 25-01-1771, ged. (geref.) Schellingwoude 27-01-1771 (get.: Aaltje Dominicus).
   3. Gerritje GREUNING, geb. Schellingwoude 02-08-1773, ged. (geref.) Schellingwoude 18-08-1773 (get.: Aaltje Dominicus), overl. voor 1775.
   4.  Gerritje GREUNING, geb. Schellingwoude 26-03-1775, ged. (geref.) Schellingwoude 26-03-1775 (get.: Aaltje Keijzer van Zunderdorp).
   5.  Antje Frans GREUNING (zie 171).
   6.  Hendrik GREUNING, geb. Schellingwoude 25-11-1779, ged. (geref.) Schellingwoude 28-11-1779 (get.: Aaltje Velthuijzen).

344    Pieter Pietersz VE(E)KEN, ged. (geref.) Wormer 13-02-1735, overl. Wormer 23-05-1778, aangegeven, impost f 3,-,-, zn. van Pieter Pietersz VEKEN (zie 688) en Antje Pieters BLO(E)M (zie 689), tr. (1) Wormer 18-08-1761, impost f 6,-Neeltje Cornelis PIL(LE)KES, ged. (geref.) Wormer 12-02-1736, overl. Wormer 13-06-1768, aangegeven, impost pro deo, dr. van Cornelis Pietersz Pillekes en Neeltje Claas de Roo, tr. (2) Wormer 03-05-1771, impost trouwen voor de bruidegom f 3,-- en de bruid pro deo Dieuwer Willems BREEUWS (zie 345).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Pietersz VEKEN, ged. (geref.) Wormer 24-10-1762.
   2.  Lijsbeth Pieters VEKEN, ged. (geref.) Wormer 06-11-1763.
   3.  Cornelis Pietersz VEKEN, ged. (geref.) Wormer 27-04-1766, overl. Wormer 09-09-1769, aangegeven, impost pro deo.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Cornelis Pietersz VE(E)KEN (zie 172).
345    Dieuwer Willems BREEUWS, geb. Wormer, overl. Wormer 23-07-1779.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 344).

348    Jan Jacobsz BOOM, zn. van Jacob BOOM (zie 696) en NN NN (zie 697), tr.
349    Eefje Claas BLEEKER/BAKKER, dr. van Claas BLEEKER (zie 698) en NN NN (zie 699).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jansz BOOM (zie 174).

350    Pieter van HESSELINGEN, tr.
351    Aukje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Pieters van HESSELINGE(N) (zie 175).

352    Jacob Muusz TROMP, tr.
353    Aafje Ariaens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maertje Jacobs TROMP, ged. (geref.) Zuid-Schermer 16-06-1734, overl. Zuid-Schermer <28-5-1741.
   2.  Muus Jacobsz TROMP, ged. (geref.) Zuid-Schermer 29-07-1736.
   3.  Arian Jacobsz TROMP, ged. (geref.) Zuid-Schermer 04-04-1739, overl. Zuid-Schermer <1-10-1742.
   4.  Maartje Jacobs TROMP, ged. (geref.) Zuid-Schermer 28-05-1741.
   5.  Arian/Arean Jacobsz TROMP/VELTHUI(J)S/VELDHUIJZEN (zie 176).

354    Cornelis Muusz, tr.
355    Yda Hendriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Cornelis (zie 177).

356    Sijmen Jacobsz GROOT, geb. Uitgeest, tr. Uitgeest 02-05-1750, impost pro deo.
357    Stijntje Jans, geb. Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis Sijmensz GROOT, ged. (geref.) Uitgeest 07-10-1753 (get.: Ariaantje Jans).
   2.  Jan Sijmonsz GROOT, ged. (geref.) Uitgeest 19-11-1755 (get.: Ariaantje Jans).
   3.  Gerrit Sijmonsz GROOT (zie 178).
   4.  Jannetje Sijmens GROOT, ged. (geref.) Uitgeest 23-12-1764 (get.: Ariaantje Jans).
   5.  Grietje Sijmens GROOT, ged. (geref.) Uitgeest 24-01-1768 (get.: Ariaantje Jans).

358    Pieter Hendriksz BESSE, overl. Markenbinnen 31-08-1794, zn. van Hendrik Jans BESSE (zie 716) en Maartje Crelis (zie 717), otr. Uitgeest 12-10-1755, tr.kerk Oostknollendam 26-10-1755 (geref.).
359    Aagje Everts HUISMAN/VOOGD, ged. (geref.) Oostknollendam 11-07-1735, overl. Markenbinnen 15-03-1816, dr. van Evert Huijberts (zie 718) en Maartje Claas (zie 719).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 29-08-1756, overl. voor 1769.
   2.  Evert Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 06-08-1758.
   3.  Cornelis Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 28-10-1759, overl. voor 1763.
   4.  Maartje Pieters BESSE(N) (zie 179).
   5.  Cornelis Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 22-04-1764.
   6.  Jan Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 01-09-1765.
   7.  Gerrit Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 25-01-1767.
   8. Gerrit Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 26-06-1768.
   9.  Hendrik Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 30-06-1768.
   10.  Jacob Pietersz BESSE, moeder Aagje Evers Voogd, ged. (geref.) Uitgeest 06-12-1769.
   11.  Pieter Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 03-11-1771.
   12.  Guurtje Pieters BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 27-06-1773.
   13.  Claas Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 19-03-1775, overl. voor 1780.
   14.  Grietje Pieters BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 31-03-1776.
   15.  Claas Pietersz BESSE, ged. (geref.) Uitgeest 18-04-1779.
   16.  Cornelis Pietersz BESSE.

360    Jan Jacobsz BELIJ, ged. (geref.) Jisp 02-04-1736 (get.: Aafke Crelis), zn. van Jacob Jansz BELIJ (zie 720) en Trijntje Cornelis PLOEGERS (zie 721), otr. Jisp 31-10-1761, tr.kerk Jisp 15-11-1761.
361    Maartje Reynder MOYERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritje Jans BELIJ, ged. (geref.) Jisp 12-05-1763 (get.: Maritje Boeze).
   2.  R(e)ijndert BELIJ/SCHOEMAKER (zie 180).
   3.  Jacob Jansz BELIJ, ged. (geref.) Jisp 19-07-1767 (get.: Maritje Boezes).

362    Maarten 't HART, tr.
363    Geertje SCHENK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje Maartens 't HART (zie 181).

368    Pieter Jansz LUST, geb. Oostzaan, in de Haal, ged. (geref.) Oostzaan 10-10-1717, overl. Westzaandam, op 't Kuijperspad, nu de noordkant van de Gedempte Gracht, begr. Westzaandam 03-07-1794, op 't steene Kerkhof in graf 77, impost f 3 ", zn. van Jan Pietersz LUST (zie 736) en Grietje Alberts (zie 737), otr. Oostzaan 28-05-1745, tr.kerk Oostzaan 13-06-1745.
369    Dieuwertje Jans, geb. Abberkerk, begr. Westzaandam 21-12-1799, op 't steene Kerkhof in graf 77.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Pieters LUST, geb. Oostzaan, in de Kerkbuurt, ged. (geref.) Oostzaan 23-03-1746, begr. Oostzaan 03-07-1766.
   2.  Jan Pietersz LUST (zie 184).
   3.  Grietje Pieters LUST, ged. (geref.) Oostzaan 01-04-1753, overl. Oostzaan 19-03-1819.
   4.  Pieter Pietersz LUST, ged. (geref.) Oostzaan 03-07-1757, overl. Oostzaan 30-11-1816.

370    Jacob Pietersz FRAAIJ, tr.
371    Trijntje Willems DIL(LE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jacobs FRA(A)IJ (zie 185).

376    Gerrit van VEEN, tr.kerk (1) Oostzaan 23-03-1777 Brechtje de VRIES, tr. (2) Elisabeth WESTERHEIDE (zie 377).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jurejan/Jurriaan (van) VEEN (zie 188).
377    Elisabeth WESTERHEIDE, overl. Oostzaan 21-12-1776.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 376).

379    Jaapje/Jacobje VLEESHAKKER, ged. (geref.) Holysloot 05-05-1748, overl. Amsterdam 11-05-1787, impost, onvermogend, overleden aan "borstige " ziekte, begr. Amsterdam 13-05-1787, op het Karthuizer Kerkhof, dr. van Frederik Jansz VLEESHAKKER (zie 758) en Jannetje LIPKES (zie 759), tr.kerk (2) Amsterdam 20-12-1776. Jacoba, wonend in Uijtdam wordt geassisteerd door haar vader, die eveneens in Uijtdam woont. In de kantlijn staat vermeld: "Sij Mans doot Goet". Zij tekent met een +Hinderik Hilders UETTERMARK, geb. Leijer ca. 1741 (gezindte: geref.).
Uit de eerste relatie:
   1.  Jannetje VLEESHAKKER/KLAVER (zie 189).

380    Arent Cornelisz BOL, ged. (geref.) Oostzaan 17-02-1743, wonend Kerkbuurt, overl. Oostzaan of Watergang na 1817, zn. van Cornelis Arentsz BOL (zie 760) en Giertje Willems MES (zie 761), otr. Watergang 14-04-1769, tr.kerk Watergang 11-06-1769 (geref.).
381    Aafke Tjariks de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjarik/Tjerk Arentsz BOL (zie 190).

400    Wilhelmus van WELL, ged. (r.k.) Weeze 29-08-1688, overl. Afferden 28-02-1768, zn. van Hermanus van WELL (zie 800) en Mechtildis te (de) RIJCK (zie 801), tr.kerk (1) ca. 1710 Hendrina/Henrica COENEN/KOENEN (zie 401), tr.kerk (2) Afferden 09-11-1732 Theodora THEUNISSEN, overl. Afferden 04-05-1762.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Theodorus van WELL, ged. (r.k.) Afferden 11-07-1711 (get.: Theodorus Coenen, oom en Elisabeth Hoolmans, grootmoeder), overl. Afferden voor 1717.
   2.  Johannes van WELL, ged. (r.k.) Afferden 26-10-1713 (get.: Henricus Artz en Maria Coenen, tante), overl. na 1752.
   3.  Theodorus van WELL, ged. (r.k.) Afferden 03-12-1717 (get.: Joannes Driessen en Elisabeth Hoolmans), overl. Afferden 02-08-1788.
   4.  Hermanus van WELL, ged. (r.k.) Afferden 16-04-1720 (get.: Hermanus Jaspers en Antonia Theunissen), overl. na 1766.
   5.  Cosmas Ludovicus van WELL, ged. (r.k.) Afferden 31-01-1723 (get.: Gertrudis Peters namens de hoogwelgeborene Domicella Anna Maria Marchionis van Hoesbroek), overl. Afferden 28-02-1730.
   6.  Michael van WELL (zie 200).
   7.  Gerardus van WELL, ged. (r.k.) Afferden 02-06-1725 (get.: Gerardus Rutten en Joanna Deckers), overl. Afferden 01-09-1795.
   8.  Mechtildis van WELL, ged. (r.k.) Afferden 08-08-1727 (get.: Gerardus Jansen en Maria Tijlen).
   9.  Wilhelmus van WELL, ged. (r.k.) Afferden 02-09-1729 (get.: Joannes ter Velden, i.p.v. Joannes van Well, vermoedelijk grootvader en Helena Derreck, i.p.v. Theodora Coenen, tante), overl. Afferden 03-09-1729.
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Hendrina van WELL, ged. (r.k.) Afferden 07-04-1735 (get.: Mathias Peters i.p.v. Anton Jacobs en Joanna Theunissen), overl. Afferden 11-02-1788.
   11.  Sibilla van WELL, ged. (r.k.) Afferden 19-12-1737 (get.: Lambertus Theunissen, Johanna Kerckhof i.p.v. Allegonda Theunissen), overl. Afferden 24-05-1788.
   12.  Maria van WELL, ged. (r.k.) Afferden 11-10-1740 (get.: Mathias Peeters en Maria Theunissen), overl. Afferden 30-05-1806.
   13.  Wilhelmina van WELL, ged. (r.k.) Afferden 27-04-1744 (get.: Joannes Reintjes en meter: Anna Jacobs), overl. Afferden 02-10-1789.
401    Hendrina/Henrica COENEN/KOENEN, ged. (r.k.) Hülm 30-11-1684, begr. Afferden 14-03-1731, dr. van Joannes COENEN/KOENEN (zie 802) en Elisabeth HOOLMANS (zie 803).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 400).

402    Cornelius JACOBS (gezindte: r.k.), begr. Afferden 13-08-1762, tr.kerk Afferden 27-04-1727.
403    Petronella ten HAEF/VAN den HAEF, ged. (r.k.) Afferden 13-09-1694, begr. Afferden 14-09-1781, dr. van Lucas ten HAEF/VAN den HAEF (zie 806) en Maria GERATS (zie 807).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria JACOBS (zie 201).

404    Willibrordus WELBERTS/WELBERT, geb. Ottersum ca. 1720 (gezindte: r.k.), dagloner, begr. Kessel a/d Niers 11-11-1784, tr.kerk (1) voor 1745 Petronella LENSEN, overl. ca. 1748, tr.kerk (2) ca. 1749 Maria LOEMANS (zie 405).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Joannes WILBERS/WELBERS (zie 202).
405    Maria LOEMANS, ged. (r.k.) Kessel 27-05-1730, overl. na 1786, dr. van Theodorus/Derick LOEMANS (zie 810) en Helena COENEN (zie 811).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 404).

406    Peter HENDRICKS/PETERS, geb. Bergen ?-8-1723 (gezindte: r.k.), dagloner, begr. Bergen 19-12-1790, zn. van Christian HENDRICKS/PETERS (zie 812) en Maria van den KERKHOFF (zie 813), tr.kerk (1) Bergen 07-01-1747 Petronella BROWERS (zie 407), tr.kerk (2) Bergen 08-10-1758 Catharina LENDERS, overl. Bergen 27-03-1792.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leonarda/Helena PIETERS (zie 203).
407    Petronella BROWERS, ged. (r.k.) Bergen 05-06-1724, dagloner, begr. Bergen 14-05-1758, dr. van Petrus BROWERS (zie 814) en Maria COPPIS (zie 815).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 406).

416    Henderick Meesze van ALKEMA(DE), ged. (r.k.) Velsen na 1705, overl. Noordwijk 18-11-1754, als Hendrik Alkemade aangegeven, gaarder pro deo, zn. van Bartholomeus Cornelisz van ALCKEMA (zie 832) en Cornelia Jans (zie 833), otr. (1) Velsen 23-03-1727 Marijtje CORNELIS, overl. Velsen 31-01-1741, otr. (2) Noordwijkerhout 24-06-1741, impost pro deo Lijsbeth Pieters DOES (zie 417).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Mees Henderikze ALKEMA(DE) (zie 208).
   2.  Piter Hendrikze ALKEMADE, ged. (r.k.) Noordwijk 06-01-1747 (get.: peter: Thijs Pieterse Does en meter: Willemeintje Hendriks Braam).
   3.  Cornelia Hendriks van ALKEMADE, ged. (r.k.) Noordwijk 13-08-1751 (get.: peter: Jan Pieterze Does en meter: Marijtje Henderiks van Alkemade).
   4.  Henderik Hendrikze van ALKEMA, ged. (r.k.) Noordwijk 27-05-1755 (get.: peter: Piter Teunise Does en meter: Piternelletje Jans Does).
417    Lijsbeth Pieters DOES (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 19-01-1785, aangegeven door haar (2e) echtgenoot Jeroen van Dam, gaarder pro deo, dr. van Pieter DOES (zie 834) en NN NN (zie 835), otr. (1) Noordwijkerhout 24-06-1741, impost pro deo Henderick Meesze van ALKEMA(DE) (zie 416), tr.kerk (2) Noordwijk 20-11-1763 Jeroen van DAM, overl. na 1785.
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder 416).

418    Piter Wilmze van SEGVELDT/VAN ZEGVELD, geb. Amsterdam, tr. Noordwijk 12-02-1747, tr.kerk Noordwijk 12-02-1747 (r.k.).
419    Neeltje Pieters CAPITAIN/CAPETEIJN/KAPITEIN, ged. (r.k.) Noordwijk 15-07-1726, dr. van Pieter Hendricksz CAPETEIJN/CAPTAIN (zie 838) en Neeltie Gerrits van SCHIE (zie 839).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Pieters SEKVELD/SEGVELDT (zie 209).

420    Leonardus/Leendert Pieterse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 17-03-1701 (get.: Maarten Pieterse, broer van de vader en Neeltje Leenderts, zuster van de vader), landbouwer, overl. Noordwijk 21-12-1774, gaarder, pro deo, aangegeven door zijn schoonzoon Jan de Haas, gehuwd met Caetje, zn. van Pieter Leenderse van der PLAS (zie 840) en Wilhelmina Huijbers (Willempje/Willemtje) HEEMSKERK (zie 841), tr. Noordwijk 16-10-1729, impost f -1-4:0, en gerecht, tr.kerk Noordwijk 16-10-1729 (r.k.).
421    Cornelia Arens/Aris BERKHOUT (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 09-04-1768, gaarder pro deo, aangegeven door haar echtgenoot Leendert van der Plas. Dr. van Aris Janse BERKHOUT (zie 842) en Risje Willems van der MEER (zie 843).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Leenderse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 26-11-1729 (get.: peter: Claes van der Plas, oom van de vader en meter: Neeltje Pieters, zuster van de vader), overl. Noordwijk 04-06-1760.
   2.  Caetje Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 07-04-1731 (get.: peter: Cobus Arise en meter: Marijtje Aris), overl. Noordwijk 20-03-1786.
   3.  Joannes/Jan Leenderse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 18-10-1732 (get.: peter: Huijber Janse en meter: Agnisie Pieters), overl. Leiderdorp 06-10-1794.
   4.  Huybert Leenderse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 08-05-1735 (get.: peter: Willem Arise en meter: Huybertie Pieters, zuster van de vader), overl. Noordwijk 08-01-1802.
   5.  Arie Leendersz van der PLAS (zie 210).
   6.  Willemtje/Wiilemijntje Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 27-12-1738 (get.: peter: Pieter Leenderse, grootvader en meter: Aagje Pieters, zuster van de vader), overl. Noordwijk 21-01-1812.
   7.  Claes Leenderse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 30-05-1740 (get.: peter: Hendrik Willemse en meter: Jaepie Aris), overl. Oegstgeest 15-03-1770.
   8.  Leendert Leenderse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 08-11-1741 (get.: peter: Maerte Cornelisse Coopeker en meter: Maertie Pieters van der Plas, zuster van de vader), overl. Noordwijk 12-02-1742.
   9.  Leonardus/Leendert Leenderse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 14-01-1743 (get.: peter: Jan Gerridbranze Huisman en meter: Meinsje Piters van der Plas, zuster van de vader), daggelder, overl. Noordwijk 26-01-1812.
   10.  Barabara Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 18-06-1744 (get.: peter: Ari Henderikze en meter: Marijtje Jans Huisman), overl. Noordwijk 20-06-1744.
   11.  Neeltje Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 06-04-1746 (get.: peter: Cornelis Langeveld en meter: Marijtje Jans Huisman), overl. Noordwijk 18-06-1746.
   12.  Neeltje Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 17-10-1749 (get.: peter: Cornelis Langeveld en meter: Marijtje Jans Huisman).

422    Pieter Florisse CAPTEIJN, overl. Noordwijk 01-03-1764, gaarder pro deo, aangegeven door zijn dochter Trijntje Capteijn, tr.
423    Trijntje Banke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Pieters CAPITEIJN/CAPTEIJN (zie 211).
   2.  Bank Pieterse CAPTEIJN.
   3.  Yda Pieters CAPTEIJN.
   4.  Cornelia Pieters CAPTEIJN.
   5.  Neeltje Pieters CAPTEIJN.

424    Lambertus van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op zand 29-10-1706, koopman, herbergier, overl. Waalwijk 26-05-1770, zn. van Adrianus Franciscus/Fransis van LAN(t)SCHOT (zie 848) en Elisabeth Lamberts van den HOVE (zie 849), tr. Breda 11-03-1731.
425    Catharina WIERX (gezindte: r.k.), overl. na1-2-1774.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 21-09-1733, overl. Loon op Zand 26-03-1734.
   2.  Paulina van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 06-09-1736.
   3.  Cornelis Franciscus van LANSCHOT (zie 212).
   4.  Catharina van LANSCHOT, ged. (r.k.) Waalwijk ca. 1746, overl. Waalwijk 06-04-1821.

426    Henricus van HAEREN, ged. (r.k.) Gestel ca. 1713, overl. Den Haag 07-06-1780, tr. Den Haag 26-12-1745.
427    Margaretha van der DUSSEN, ged. (r.k.) Stockum (B).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Elisabeth van HAEREN (zie 213).

428    Joannes JANSEN, tr.
429    Dorothea HESSING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Albertus Hermanus JANSEN (zie 214).
   2.  Anthonius JANSEN, ged. (r.k.) Wesel (Dld) 1754, in de Martinikerk.
   3.  Maria Catharina JANSEN, ged. (r.k.) Wesel (Dld) 1756, in de Martinikerk.
   4.  Anna Catharina JANSEN, ged. (r.k.) Wesel (Dld) 1758, in de Martinikerk.
   5.  Wilhelmus JANSEN, ged. (r.k.) Wesel (Dld) 1759, in de Martinikerk.
   6.  Albertus JANSEN, ged. (r.k.) Wesel (Dld) 1762, in de Martinikerk.

430    Huijg Willemse van STEYN/VAN STEIN/VAN STIJN (gezindte: r.k.), overl. voor 1795, zn. van Willem van STEYN/VAN STEIN/VAN STIJN (zie 860) en NN NN (zie 861), otr. Noordwijk 17-11-1743, voor beiden gaarder f 3, 0, -, tr. Noordwijk 01-12-1743, tr.kerk Noordwijk 01-12-1743 (r.k.), als Barbara Jans Brinkhorst.
431    Barbara B(R)INKHORST, ged. (r.k.) Sassenheim 07-11-1717 (get.: Jeroen Meertens en Annetje Meertens), overl. Noordwijk-Binnen 02-11-1795, gaarder in de eerste classe f 30,-- , aangegeven door haar zoon Jan Huige van Stein, Dr. van Jan Willemse B(R)INKHORST (zie 862) en Marijtje/Maartje Maartens DUIJNDAM (zie 863).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Huige van STEIN, ged. (r.k.) Noordwijk 03-10-1744 (get.: peter: Gerrid Janzen Ooms en meter: Maagdalena Willems van Stein), overl. voor 1749.
   2.  Jan Huige van STEIN, ged. (r.k.) Noordwijk 21-09-1745 (get.: peter: Frans Jacobse van Veen en meter: Marijtje Maartens Duijndam, grootmoeder).
   3.  Gerrid Huige van STEIN, ged. (r.k.) Noordwijk 28-09-1746 (get.: peter: Jan Ooms en meter: Aafje Jans Vogelstruig).
   4.  Maritje Huijge van STEYN, ged. (r.k.) Noordwijk 17-08-1747 (get.: peter: Gerrit Ooms en meter: Maartje Willems van Stijn).
   5.  Wilm Huige van STEIN, ged. (r.k.) Noordwijk 19-01-1749 (get.: peter: Harmen Boom en meter: Grietje Huigen).
   6.  Grietje Huige van STEIN, ged. (r.k.) Noordwijk 22-03-1750 (get.: peter: Cornelis van Stein en meter: Aagje Meezen Beschouw), overl. Noordwijk < 12-1751.
   7.  Grietje Huige van STEIN, ged. (r.k.) Noordwijk 11-12-1751 (get.: peter: Gerrid Arisz van Stein en meter: Marijtje Mezen Besu).
   8.  Neeltje Huige van STEYN, ged. (r.k.) Noordwijk 21-05-1753 (get.: peter: Gijsbert van Steijn en meter: Grietje Huigen Vogelstruijg), overl. Noordwijk voor6-1754.
   9.  Neeltje Huijge van STIJN (zie 215).

432    Cornelis Pietersz van der MEER, geb. Nieuwewetering (gezindte: r.k.), otr. Alkemade 24-09-1701, gaarder voor beiden f 6.0.0,, tr. Alkemade 10-10-1701.
433    Marijtje Bastiaens van EGMONT, geb. Blokland (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth van der MEER, ged. (r.k.) Alkemade 01-11-1711 (get.: peter: Merten Bastiaen en meter: Antie Bastiaen).
   2.  Cornelis Cornelisz van der MEER (zie 216).
   3.  Aaltie Cornelis van der MEER.
   4.  Marijtje Cornelis van der MEER.
   5.  Cornelia Cornelis van der MEER.
   6.  Anna Cornelis van der MEER.

434    Gerrit Jacobse SLINGELAND, geb. Heemstede (gezindte: r.k.), zn. van Jacob SLINGELAND (zie 868) en NN NN (zie 869), tr. Voorhout 03-10-1705.
435    Arijaantge Floores/Floris van der WOL, ged. (r.k.) Heemstede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Apollonia Gerrids (Leuntje) SLINGERLAND (zie 217).
   2.  Jacob Gerritse SLINGELAND.

436    Daniël Claasz van POELIK, geb. Bunning(graafschap Geldere), overl. Esselickerwoude 01-03-1784, aangegeven door zijn zoon Willem van Poelik, impost f 3,--, otr. Rijnsaterwoude 23-12-1751, en impost, pro deo, tr.kerk Rijnsaterwoude 11-01-1752 (r.k.).
437    Aaltje AKERBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus/Willem Danielsz (van) POELI(J)K (zie 218).
   2.  Nicolaas/Klaas Daniëlsz van POELIK, ged. (r.k.) Rijnsaterwoude 27-10-1752 (get.: peter: Pieter van den Bosch en meter: Maartje van den Bosch).

440    Huijgh Cornelisse van der KLUGT, ged. (r.k.) Lisse 21-07-1689 (get.: Leendert Engelsz en Jannitge Huijghe), overl. Lisse 17-12-1754, als Huijg van der Klugt, begr. Lisse 22-12-1754, als Huijg Cornelisse van der Kluft, onvermogend, aangegeven door zijn zoon Leendert van Kluft, die de akte ondertekent met zijn merk X, zn. van Cornelis/Crelis Huijghe van der KLUFT (zie 880) en Maritgen/Marijtje/Maartje Jacobs KOK (zie 881), otr. Lisse 09-05-1716, 10-5-1716 te Heemstede, impost onvermogend voor Agniesje Leenders Starrenburgh en te Lisse, impost onvermogend voor Huijgh Corn: van der Klught, als Huijg Cornelisse van der Kluft, proclamatien.
Zowel de bruidegom als de bruid ondertekenen hun akte voor onvermogen met hun merk +, tr. Lisse 24-05-1716, tr.kerk Lisse 24-05-1716 (r.k.).
441    Agneesje Leenders/Linders van STARRENBURGH, geb. Veur (gezindte: r.k.), overl. Lisse 06-11-1755, als Niesje Linders Sterrenburgh, begr. Lisse 12-11-1755, impost, onvermogend, door haar zoon Cornelis Huijgen van der Kluft aangegeven die heeft verklaard dat "den boedel van de overledene onvermogend is om 's lands regt van 't begraven te betalen". Hij heeft getekend met zijn merk +, dr. van Leendert STARRENBURG (zie 882) en NN NN (zie 883).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Huijge van der KLUFT, ged. (r.k.) Lisse 07-04-1723 (get.: peter: Jan Leenderse en meter: Leuntje Leenders), overl. Lisse voor2-1730.
   2.  Dirk Huijge van der KLUGT (zie 220).
   3.  Doris Huijge van der KLUFT, ged. (r.k.) Lisse 23-05-1727 (get.: peter: Jan Leenderse en meter: Cornelia Leenders).
   4.  Leendert Huijge van der KLUFT, ged. (r.k.) Lisse 12-02-1730 (get.: peter: Jan Starrenburgh en meter: Leentje Starrenburgh).
   5.  Cornelis Hujge van der KLUFT.

442    Jero(en) Jansse (van) TOL, geboren als Jero Tol, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 14-03-1704 (get.: Jan Willemse Tol en Griet Janse Tol), als Jeroen van Tol, begr. Noordwijkerhout 25-01-1776, impost, pro deo, als Jeroen van Tol, zn. van Jan Willemse TOL (zie 884) en Teunisje Cornelis (zie 885), tr.
443    Immetje Fransse van OOSTDAM (gezindte: r.k.), dr. van Frans van OOSTDAM (zie 886) en NN NN (zie 887).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Jeroense van TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 19-07-1725 (get.: peter: Teunis Willemse van Tol en meter: Wilmpje Jans, zuster van de vader), overl. Noordwijkerhout voor9-1726.
   2.  Jacoba Jeroense van TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 17-09-1726 (get.: Teunis Willemse van Tol en meter: Wilmpje Jans, zuster van de vader).
   3.  Joannes Jeroense van TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 29-03-1728 (get.: peter: Sijmen Claase en meter: Hendrijna Jans, zuster van de vader).
   4.  Simon Jeroense van TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 10-09-1729 (get.: peter: Dirk Jansse van Tol en meter: Willemijntje Fransse).
   5.  Maria/Marijtje Jeroense van TOL (zie 221).
   6.  Antonia Jeroense van TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 18-08-1734 (get.: peter: Engel Janse van Tol en meter: Neeltje Jansse van Tol).
   7.  Cornelia Jeroense (van) TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 07-06-1736.
   8.  Francisca Jeroense (van) TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 16-03-1739.
   9.  Franciscus Jeroense (van) TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 13-10-1744.
   10.  Willem Fransse (van) TOL.

448    Joannes Wouter (Jan) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 14-05-1695, slagter, beenhouwer, overl. Helmond 23-02-1769, zn. van Wouter Marcelissen SANDERS (zie 896) en Joanna Hendrickse (Jenneke) van WOENSEL (zie 897), tr.kerk Helmond 31-10-1723 (r.k.).
449    Anna EIJNHOUTS (gezindte: r.k.), overl. Helmond 24-10-1769, dr. van Jan Michielsen EIJNHOUTS (zie 898) en Elisabeth Peter GOORTS (zie 899).
Uit dit huwelijk:
   1.  Waltherus (Wouter) SANDERS, ged. (r.k.) Helnond 01-09-1724, slagter,, overl. Asten, na 12-1-1770.
   2.  Joannes Janse (Jan) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 12-05-1726, slagter, pachter van het bestiael van 1759-1767, overl. Helmond 18-02-1768.
   3.  Joanna SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 28-02-1729, overl. na 1749.
   4.  Elizabetha SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 31-10-1730, jong overleden.
   5.  Everardus Janse (Evert) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 20-04-1732, slagter, pachter van het bestiael van 1760-1793, wever, overleden na 1797 en voor 1813.
   6.  Marcellus Janse (Marcelis) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 30-07-1735, slagter, pachter van het bestiael van 1764-1793, overl. Helmond 07-04-1811.
   7.  Elisabeth SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 03-05-1737, overl. Helmond 19-02-1738.
   8.  Michael/Michiel Joannes (Michel) SANDERS (zie 224).
   9.  Elizabeth SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 26-11-1740, overl. Helmond 21-06-1813.
   10.  Christianus SANDERS, ged. (r.k.) Aarle-Rixtel 25-01-1743.

450    Leonardus KETS (gezindte: r.k.), tr.
451    Anna Maria van der WEERDEN (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria KETS (zie 225).

468    Arnoldus GORIS, overl. Mierlo, tr.
469    Maria VERHEES, overl. Mierlo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan GO(O)RIS (zie 234).

476    Joannes/Jois WAGEMANS, ged. (r.k.) Aarle 22-09-1686, overl. > 1754  tr.
477    Joanna/ Jennke Jan Colen, ged. (r.k.) Beek en Donk 17-04-1694, begr. Beek en donk 09-05-1734
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus WAGEMANS (zie 238).

488    Nicolaus NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 07-02-1717 (get.: Margaretha Engbrock, grootmoeder en Nicolaas Demandt), landbouwer, overl. Obbicht 06-01-1784, begr. Obbicht 08-01-1784, in de kerk, omdat er geen graf gedolven kon worden i.v.m. de vorst, zn. van Maximilianus NOTERMANS (zie 976) en Maria DEMANDT (Golstein) (zie 977), tr.kerk (1) Obbicht 25-06-1741 Maria Catharina DEMANDT (zie 489), tr.kerk (2) Berg a/d Maas 16-10-1780 (r.k.) Maria Ida PENNERS, ged. (r.k.) Berg a/d Maas 15-04-1762 (get.: Maria Beeren en Hubertus Penners), dr. van Joannes Penners en Ida Beeren.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Margaretha NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 20-03-1742 (get.: Maria Demandt en Henricus Demandt).
   2.  Maria Catharina NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 08-12-1743 (get.: Catharina Pijls enTheidorus van Dilsen).
   3.  Joanna Maria NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 30-05-1746 (get.: Margaretha Decrauw en Josephus Notermans, broer van de vader).
   4.  Anna Barbara NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 15-11-1748 (get.: Anna Barbara Demandt en Joannes Notermans, broer van de vader).
   5.  Petrus NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 07-04-1751 (get.: Judith Houben en Petrus Notermans, broer van de vader).
   6.  Maria Gertrudis NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 07-11-1754 (get.: Anna Maria Houben en Antonius Notermans).
   7.  Maximilianus NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 04-08-1757 (get.: Maria Ecrevisse en Maximilianus Notermans, grootvader).
   8.  Joannes Henricus/Jan Hendrik NOTERMANS (zie 244).
489    Maria Catharina DEMANDT (gezindte: r.k.), begr. Obbicht 23-04-1767.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 488).

496    Adrianus Jansse van KREIJ (gezindte: r.k.), tr. (1) Henrica Gerit Gerts van de PAS (zie 497), tr. (2) Elisabeth HENDRICKS, overl. Helmond 1750/1.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna van KROEIJ, ged. (r.k.) Helmond 20-02-1734, overl. voor 1736.
   2.  Joanna van KROEIJ, ged. (r.k.) Helmond 05-10-1735, overl. Helmomd voor 1753.
   3.  Gerardus van KREIJ/VAN KRAAIJ (zie 248).
   4.  Franciscus van KROEIJ, ged. (r.k.) Helmond 25-11-1740.
   5.  Henricus van KROEIJ, ged. (r.k.) Helmond 17-06-1742, overl. voor 1751.
   6.  Petronella van KROEIJ, ged. (r.k.) Helmond 06-02-1744.
   7.  Nicolaus van KREIJ, ged. (r.k.) Helmond 01-03-1746.
   8.  Wilhelmus van KREIJ, ged. (r.k.) Helmond 26-09-1748.
   9.  Henricus van KREIJEL, ged. (r.k.) Helmond 22-09-1750, overl. Helmond voor 1754.
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Joanna van KROEIJ, ged. (r.k.) Helmond 13-08-1752, overl. Helmond voor 1756.
   11.  Henricus van KROEIJ, ged. (r.k.) Helmond 22-11-1753.
   12.  Joanna van KROIJ, ged. (r.k.) Helmond 01-07-1755.
   13.  Jacobus van KROEIJ, ged. (r.k.) Helmond 08-05-1758.
497    Henrica Gerit Gerts van de PAS (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 496).

498    Ambrosius van LIEMDT, tr.kerk Helmond 29-01-1741 (r.k.).
499    Maria Catharina van LISHOUT, ged. (r.k.) Helmond 17-11-1715, dr. van Dirk Andriessen Andreas van LISHOUT (zie 998) en Maria Christina SANDERS (zie 999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria van LIEMDT/VAN LIEMPT (zie 249).
   2.  Maria Catharina van LIEMDT, ged. (r.k.) Helmond 09-03-1744.
   3.  Joannes Jacobus van LIEMDT, ged. (r.k.) Helmond 28-06-1748.
   4.  Jacobus van LIEMDT, ged. (r.k.) Helmond 09-10-1750.
   5.  Joannes Franciscus van LIEMDT, ged. (r.k.) Helmond 26-02-1755.

508    Willem ROEFS, geb. Helmond ca. 1700, geen doopboeken tussen 1700-1710 aanwezig (gezindte: r.k.), overl. Helmond 01-11-1780, zn. van Frans ROEFS (zie 1016) en Maria van den HEUVEL (zie 1017), tr.kerk (1) ca. 1725 Petronella van den BOGAERT (gezindte: r.k.), overl. Helmond ca. 1728, tr. (2) Helmond na 1729 Christina Jacobs JANSEN (zie 509).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frans ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 10-10-1726, overl. na 1770.
   2.  Johanna ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 26-09-1727.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Catharina ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 13-07-1743.
   4.  Jacobus ROEFS (zie 254).
509    Christina Jacobs JANSEN, overl. Helmond 01-02-1781.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 508).

510    Jan van HOECK, tr.
511    Joanna Elizabeth REYNDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria van HOECK (zie 255).

Generatie X

512    Dirk BLOK, tr.kerk Gouda 11-09-1701.
513    Aletta/Aeltje van DRENT, ged. Gouda 28-04-1675, dr. van Dirk van DRENT (zie 1026) en Barbara ARIENS (zie 1027).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barber BLOK, ged. Gouda 25-11-1701, overl. Gouda voor 1703.
   2.  Barber BLOK, ged. Gouda 03-12-1702.
   3.  Roelant BLOK, ged. Gouda 14-11-1706, overl. Gouda voor 1711.
   4.  Geertruijt BLOK, ged. Gouda 17-04-1709.
   5.  Roelant Dirksz BLOK (zie 256).

514    Gerrit SARAZIJN, tr.
515    Jannetje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje SARAZIJN (zie 257).

516    Joris van ROON, ged. Gouda 15-10-1696, zn. van Hendrick Hendricks van ROON (zie 1032) en Geertruijt Joris BOUWMAN (zie 1033), tr.kerk Gouda 28-07-1720.
517    Theuntje BRAMMERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jorisz van ROON (zie 258).
   2.  Hendrik van ROON, ged. Gouda 09-06-1728.
   3.  Pieter van ROON, ged. Gouda 21-10-1733.

518    Claas van GEYN, tr.kerk Haastrecht 09-05-1711.
519    Cornelia de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth van GEYN, ged. Haastrecht 24-03-1712.
   2.  Jacobus van GEYN, ged. Haastrecht 19-10-1713.
   3.  Maria van GEYN, ged. Haastrecht 01-02-1715.
   4.  Cornelia van GEYN (zie 259).
   5.  Christina van GEYN, ged. Gouda 20-03-1720.

520    Jan de HAAS, ged. Gouda 22-11-1705, zn. van Benjamin Pieters de HAAS (zie 1040) en Heyltje Leendert van EYCK (zie 1041), tr.kerk Gouda 27-04-1727.
521    Cornelia SCHILDERIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan de HAAS, ged. Gouda 07-03-1728 (get.: Jannigje van Duren).
   2.  Benjamin de HAAS, ged. Gouda 08-03-1730 (get.: Japikje de Haas, zuster van de vader).
   3.  Barbera de HAAS, geb. Gouda, in de Speldemakerssteeg, ged. Gouda 28-03-1732 (get.: Hendrikje Duren).
   4.  Leendert de HAAS (zie 260).
   5.  Aagje de HAAS, geb. Gouda, in de Speldemakerssteeg, ged. Gouda 31-08-1736 (get.: Jannigje Schilderik, zuster van de moeder).

526    Pieter PEUSELAAR, tr.kerk (1) Gouda 11-05-1727 Aagje VERSLUIS (zie 527), tr.kerk (2) Gouda 04-12-1768 Yda van de KORNPUT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arij PEUSELAAR, ged. Gouda 01-01-1723, overl. Gouda <27-8-1730.
   2.  Arij PEUSELAAR, ged. Gouda 27-03-1730 (get.: gegevens van Jan Lafeber).
   3.  Syna PEUSELAAR, ged. Gouda 01-01-1733.
   4.  Jacob PEUSELAAR, ged. Gouda 24-10-1734, overl. Gouda <1-11-1736.
   5.  Kornelis PEUSELAAR, ged. Gouda 24-10-1734.
   6.  Jakob PEUSELAAR, ged. Gouda 16-11-1736, overl. Gouda voor2-1739.
   7.  Jakop PEUSELAAR, ged. Gouda 09-02-1739.
   8.  Jannigje PEUSELAAR, ged. Gouda 01-12-1741.
   9.  Cornelia PEUSELAAR, ged. Gouda 07-09-1743.
   10.  Ariaantje PEUSELAAR (zie 263).
   11.  Kornelis PEUSELAAR, ged. Gouda 08-07-1750.
527    Aagje VERSLUIS, overl. Gouda voor 1768.
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 526).

528    Frans Ariensz ENDENBURG, geb. Gouda, cleyngarenspinder, overl. voor 1747, zn. van Arien Cornelissen ENDENBURG (zie 1056) en Grietje Franssen DAUW (zie 1057), tr.kerk Gouda 19-04-1716.
529    Anna Gerrits LICHTHART, overl. Gouda 21-02-1747, aan de Nieuwe Haven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arien ENDENBURG (zie 264).

544    Oldig EILERS, ged. Wardenburg (Dld) 22-01-1688, zn. van Johann EILERS (zie 1088) en Talcke WANDSCHERER (zie 1089), tr.kerk (1) Wardenburg (Dld) 20-02-1716 Anna Margaretha LA(H)BOHM (zie 545), tr.kerk (2) Gouda 11-11-1723Beata GRAMBERG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johann LABOHM (zie 272).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Anna Margaretha LABOHM, ged. Wardenburg 12-09-1724.
   3.  Maria Engel LABOHM, ged. Wardenburg (Dld) 07-09-1726.
   4.  Catharina Sophia LABOHM, ged. Wardenburg (Dld) 08-12-1736.
545    Anna Margaretha LA(H)BOHM, overl. Wardenburg (Dld) voor 1723.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 544).

548    Henricus GRUBE, ged. (r.k.) Selm (Westfalen Dld) 20-11-1701, in Sankt Ludger, zn. van Stephanus GRUBE (zie 1096) en Margreta/Catharina FISSCHER (zie 1097), tr.
549    Anna Maria HÜSERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhard Heinrich GRUB(B)E (zie 274).

558    Johann LANVER, tr.kerk Gehrde (Dld) 13-02-1723.
559    Catharina OVERFELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ann Alheid LANVER, ged. Gehrde (Dld) 20-06-1724.
   2.  Gerd Herm LANVER, ged. Gehrde (Dld) 06-10-1725.
   3.  Johann LANVER, ged. Gehrde (Dld) 25-04-1728.
   4.  Lücke Alheid LANVER (zie 279).
   5.  Trin Alheid LANVER, ged. Gehrde 03-05-1733.
   6.  Jürgen LANVER, ged. Gehrde (Dld) 20-09-1735.
   7.  Johann Arend LANVER, ged. Gehrde (Dld) 04-05-1738.
   8.  Johann Herm LANVER, ged. Gehrde (Dld) 04-05-1741.
   9.  Gerd LANVER, ged. Gehrde (Dld) 24-05-1746.

568    Johannes/Hannes van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 02-04-1690 (get.: Claes van der Wallen, broer, Neeltgen van der Wallen, zuster van de vader), in de Gasthuiskerk, lakenwerker, overl. Leiden ??-01-1773, zn. van Abraham van der WALLE (zie 1136) en Geertruij Arents van der WERP (zie 1137), tr.kerk (1) Leiden 30-04-1713, in de Hooglandsche kerkMaria van den BERGH, begr. Leiden 00-05-1727, in in Hooglandsche kerk, tr.kerk (2) Leiden 08-08-1728, in de Pieterskerk Elisabeth STAATS (zie 569).
Uit het eerste huwelijk:
   1. Geertruid van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 14-02-1714 (get.: Abraham van der Walle, Geertruid Arends, grootouders), in de Marekerk, begr. Leiden 00-10-1714, in Bolwerk.
   2.  Jan/Hannes van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 30-06-1716 (get.: Abraham van der Walle, Jannetje van der Post, broer van de vader met echtgenote), in de Hooglandsche kerk.
   3.  Geertruy van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 29-04-1721 (get.: Abraham van der Walle, Geertruij Aerrens, grootouders), in de Hooglandsche kerk, begr. Leiden 00-12-1722, in Bolwerk.
   4.  Geertje van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 31-05-1724 (get.: Abraham van der Walle, Geertruij Arents, grootouders), in de Pieterskerk, begr. Leiden 00-06-1724, (Bolwerk).
   5.  Abraham van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 05-12-1725 (get.: Reinir Vincourt, Neeltje van der Walle, zuster van de vader met echtgenoot), in de Marekerk.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Gijsbert van der WALLE (zie 284).
   7.  Reinier van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 19-10-1730 (get.: Reinier Vincourt, Maria van der Walle, zuster van de vader met echtgenoot), in de Hooglandsche kerk, begr. Leiden ??-12-1732, in Bolwerk.
   8.  Elisabeth van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 18-01-1733 (get.: Klaas van der Walle, Ariaentje Bouwmans, broer van de vader met echtgenote), in de Hooglandsche kerk.
   9.  Neeltje van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 12-09-1734 (get.: Dirk van den Berg, Neeltje Vinkeheuvel), in de Loodskerk.
   10.  Johannes van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 09-02-1738 (get.: Reinier Rinkoert, Marija van der Walle, zuster van de vader met echtgenoot), (Loodskerk), begr. Leiden ??-4-1739, in Bolwerk.
569    Elisabeth STAATS, ged. (geref.) Leiden 06-01-1697, begr. Leiden ??-06-1759, in de Papegaaysbolwerk, dr. van Andries STAATS (zie 1138) en Sara Jans BOLIVIER (zie 1139).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 568).

570    Pieter van PEENE, tr.
571    Judith van DOESBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje van PEENE (zie 285).

576    Heertje WIEPKES, geb. Joure (gezindte: doopsgez.), begr. Wormer 01-03-1728, aangegeven als Heertie Wipkes, impost begraven f 3,-,-, otr. Wormer 31-08-1692, tr. Wormer 16-09-1692.
577    Neeltje Pieters BANNINGH, geb. Jisp.
Uit dit huwelijk:
   1.  kind WIEPKES, geb. Wormer 1703, begr. Wormer 26-11-1703, aangegeven impost f 3,--, als Heertie Wiepkes kind.
   2.  kind WIEPKES, geb. Wormer 1705, begr. Wormer 20-02-1705, aangegeven impost f 3,--, als Heertie Wiepkes kind.
   3.  kind WIEPKES, geb. Wormer 1711, begr. Wormer 06-07-1711, aangegeven impost f 3,--, als Heertie Wiepkes kind.
   4.  Pieter Heertjes WIEPKES (de Gorter) (zie 288).

578    Jacob Jansz de WILDE, geb. Stroe, tr.kerk Medemblik 19-11-1708.
579    Maartie Pieters GROENE, geb. Medemblik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtje Jacobs de WILDE (zie 289).

592    Carel Adriaans KORT, ged. Gorinchem 26-03-1706, zn. van Adriaan Claasz de CORT (zie 1184) en Maria Carels van NIFTRICK (zie 1185), otr. Waddinxveen 20-11-1733, impost pro deo als Carel de Corte van Gorcum, tr.kerk Waddinxveen 06-12-1733.
593    Maria Claas RADDER, ged. Waddinxveen 19-01-1701, overl. na 1740, dr. van Claes Cornelisz RADDER (zie 1186) en Pieternella Isaaks VERHARDT (zie 1187), otr. (1) Waddinxveen 07-01-1724, tr.kerk Waddinxveen 23-01-1724 Dirk Gerritsz van der STARRE/STERRE, ged. (waddinxveen) 08-01-1699, overl. Waddinxveen 18-04-1725, zoon van Gerrit Dirks van der Starre en Geertje Jans de Lang, otr. (2) Waddinxveen 20-11-1733, impost pro deo als Carel de Corte van Gorcum, tr.kerk Waddinxveen 06-12-1733 Carel Adriaans KORT (zie 592).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Marija Carels KORT, ged. Waddinxveen 29-01-1736.
   2.  Klaas Carelsz KORT, ged. Waddinxveen 24-11-1737, overl. Noord-Waddinxveen 24-10-1819, in huis nr. 111.
   3.  Pieternella Carels KORT, ged. Waddinxveen 02-11-1738.
   4.  Adrianus Carelsz KORT (zie 296).

594    Claes Jansz KRIJT, tr. Westzaan 27-09-1739, "ten Huyse van de Bruyd getrouwt", want 4 dagen later wordt hun 1e kind reeds gedoopt.
595    Eefje Dirks ROOS, ged. Zaandijk 09-08-1716, overl. Zaandijk 15-11-1779, aangegeven, begr. Westzaan, impost f 3,--, dr. van Dirk Claasz ROOS (zie 1190) en Dieuwertje Dirks PRINS (zie 1191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Claesz KRIJT, ged. Zaandijk 01-10-1739.
   2.  Jacob Claesz KRIJT, ged. Zaandijk 29-01-1741.
   3.  Dieuwertje Claes KRUIJT (zie 297).
   4. Grietje Claes KRIJT, ged. Zaandijk 02-01-1746, overl. Zaandijk 05-04-1746, begr. Westzaan, impost pro deo.
   5.  Grietje Claes KRIJT, ged. Zaandijk 07-04-1748, overl. Zaandijk 27-01-1751, aangegeven, begr. Westzaan 27-01-1751, impost f 3,--.

596    Jan Pietersz van BERGEN, geb. Jisp (gezindte: geref.), zn. van Pieter Claasz van BERGEN (zie 1192) en Neeltie PIETERS (zie 1193), tr.kerk Jisp 26-11-1719.
597    Jannetje Crelis, ged. Wormer 22-11-1699, dr. van Cornelis Cornelisz (zie 1194) en Trijntje Cornelis (zie 1195).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis Jansz van BERGEN, ged. (geref.) Jisp 01-09-1720 (get.: Neel Pieters), overl. Jisp voor 1721, tussen 1-9-1720 en 20-11-1721.
   2.  Crelis Jansz van BERGEN, ged. (geref.) Jisp 20-11-1721 (get.: Antjen Arijans), overl. Zaandijk 10-01-1798, aangegeven, begr. Westzaan, impost pro deo.
   3.  Pieter Jansz van BERGEN (zie 298).
   4.  Trijntje Jans van BERGEN, ged. (geref.) Jisp 18-11-1725 (get.: Maritje Sijmons), overl. Jisp voor 1729, tussen 18-11-1725 en 3-7-1729.
   5.  Trijntje Jans van BERGEN, ged. (geref.) Wormer 03-07-1729.
   6.  Guurtje Jans van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 03-02-1732, overl. Wormerveer voor 1735, tussen 3-2-1732 en 27-2-1735.
   7.  Guurtje Jans van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 27-02-1735, overl. Westzaan 24-01-1761, aangegeven, begr. Westzaan 24-01-1761, impost pro deo.
   8.  Klaas Jansz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 20-04-1738, overl. voor 1809.
   9.  Jacob Jansz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 09-10-1740, overl. Wormerveer voor 1743, tussen 9-10-1740 en 30-3-1743.
   10.  Jacob Jansz van BERGEN, ged. (geref.) Wormerveer 30-03-1743, overl. Zaandijk <4-10-1793.

598    Coenraad Aernoutsz van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 10-06-1696, begr. Zaandijk 05-02-1777, aangegeven, zn. van Aernout Jansz van der MARKT (zie 1196) en Grietje Jacobs (zie 1197), tr.kerk Westzaan 21-11-1717.
599    Bregje Jans BAKKER, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 13-05-1696, overl. Zaandijk 05-06-1750, dr. van Jan Jansz VERWEEL/BAKKER (zie 1198) en Antje METS (zie 1199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Coenraads van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 25-01-1720, overl. Zaandijk 03-05-1775, aangegeven, begr. Westzaan, impost pro deo, op het kerkhof onder de zerken nr. 7.
   2.  Grietje Coenraads van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 20-02-1721, overl. Wormerveer 18-02-1798, begraven in graf no. 78.
   3.  Jannetje Coenraads van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 04-10-1722, overl. Zaandijk 26-10-1723, impost pro deo, aangegeven door haar vader.
   4.  Bregje Coenraads van der MARKT (zie 299).
   5.  Aernout Coenraadsz van der MARKT, geb. Zaandijk 15-03-1726, ged. (geref.) Zaandijk 17-03-1726, mr. koperslager, overl. Oost-Zaandam 24-12-1803, begr. Oost-Zaandam 27-12-1803, impost f 3,--, in de Oosterkerk.
   6.  Neeltje Coenraads van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 25-04-1728, overl. Zaandijk voor 1731, tussen 20-11-1729 en 23-9-1731.
   7.  Lijsbeth Coenraads van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 20-11-1729, overl. Westzaandam 15-08-1766, begr. Westzaandam 17-08-1766.
   8.  Neeltje Coenraads van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 23-09-1731, overl. Zaandijk 28-01-1732, impost pro deo, aangegeven in Westzaan.
   9.  Jan Coenraadsz van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 25-05-1733, overl. Zaandijk 10-07-1733.
   10.  Jan Coenraadsz van der MARKT, ged. (geref.) Zaandijk 12-08-1736, overl. Zaandijk 18-11-1736, impost pro deo, aangegeven in Westzaan.

620    Klaas Jacobsz GROOT, tr.kerk Koog a/d Zaan, Oostzaandam 02-05-1717.
621    Guurtje Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Klaasz GROOT, ged. Koog a/d Zaan 03-04-1718.
   2.  Grietje Klaas GROOT, ged. Koog a/d Zaan 10-09-1719.
   3.  Pieter Klaasz GROOT, ged. Koog a/d Zaan 17-08-1721.
   4.  Jacob Klaasz GROOT, ged. Koog a/d Zaan 21-03-1723.
   5.  Jacob Klaasz GROOT (zie 310).

622    Jan WITVELT, tr.
623    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Jans WITVELT (zie 311).
   2. Maartje WITVELT.

624    Sijmon Gerritsz MAN, otr. Koog a/d Zaan 30-10-1704.
625    Grietje Harmens RASAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Sijmons MANS, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 03-11-1706.
   2.  Harman Sijmonsz MAN(S) (zie 312).
   3.  Jacob Sijmonsz MANS, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 13-12-1711.
   4.  Niesje Sijmons MANS, ged. (geref.) Koog a/d Zaan 15-02-1718.

640    Krelis Gerritsz, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 23-12-1690 (get.: Geertie Jans), in de St. Nicolaaskerk, overl. na 1732, zn. van Gerrit Jansz/Janse (zie 1280) en Neeltie Krelis Abelsz (zie 1281), tr. Edam 10-06-1714, trouwt voor het gerecht als Cornelis Gerritsz TABIS, tr.kerk Edam 10-06-1714 (r.k., in de St. Nicolaaskerk).
641    Lijsbet SOUWERS, geb. de Kuijnder, overl. na9-1-1732.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Krelisse MOL (zie 320).
   2.  Grietje Krelis, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 04-09-1717 (get.: Griet Jans, dr. van Jan Janse en Grietje Krelis, tante van de vader), in de St. Janskerk.
   3.  Krelis Krelisse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 31-05-1722 (get.: Neeltje Krelis, grootmoeder), in de St. Nicolaaskerk, overl. na 1758.
   4.  Jan Krelisse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 14-01-1724 (get.: Maretje Krelis), in de St. Nicolaaskerk, overl. voor 1729.
   5.  Neeltje Krelis, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 18-02-1726 (get.: Geertje Jans), in de St. Nicolaaskerk.
   6.  Joannes Krelisse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 23-05-1729 (get.: Geert Jacobs, dr. van Jacob Janse en Jannetje Jans), in de St. Nicolaaskerk, overl. Volendam voor 1733.
   7.  Jan Krelisse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 09-01-1733 (get.: Grietje Jans, dr. van Jan Janse en Grietje Krelis, tante van de vader), in de St. Nicolaaskerk, overl. na 1774.

642    Jan Claesz HOORN (gezindte: r.k.), zn. van Claas Jansz HOORN (zie 1284) en Trijn Heins CAT (zie 1285), otr. Edam 02-05-1706, tr. Edam 02-05-1706, voor het gerecht.
643    Aeltie Pieters (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Janse HOORN, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 05-01-1707 (get.: Claesie Gerrebrants).
   2.  Trijn Jans HOORN, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 01-06-1708 (get.: Claesie Gerrebrants).
   3. Welmoet Jans HOORN, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 22-09-1709 (get.: Welmoet Pieters), overl. Volendam voor 1712.
   4.  Welmoet Jans HOORN, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 29-12-1711 (get.: Claasie Gerrebrants), overl. Volendam voor 1713.
   5.  Welmoet Jans HOORN, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 06-06-1713 (get.: Deuw Reijers).
   6.  Knelis Janse HOORN, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 10-09-1714 (get.: Claasie Gerrebrants).
   7.  Welmoet Jans (zie 321).
   8.  Leentje Jans HOORN, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 15-11-1720 (get.: Geertje Jans).
   9.  Aeltje Jans HOORN, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 28-10-1723 (get.: Aeltie Krelis).

644    Sijmon Jansz SPIEGELENBURG, geb. Amsterdam, ged. (geref.) Amsterdam 21-09-1698 (get.: Marritje Jans), in de Eilandskerk, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 20-08-1760, op Cattenburg, onvermogend aangegeven, begr. Amsterdam 22-08-1760, op het St. Anthoniuskerkhof, zn. van Johannus/Jan Fransz SPIEGELENBURG (zie 1288) en Theuntien Sijmens (zie 1289), otr. (1) Amsterdam 03-11-1724, zijn ouders zijn reeds overledenNiesje WOLGRIJS, overl. Amsterdam 08-10-1736, otr. (2) Amsterdam 08-02-1737. Daar haar ouders in 1737 reeds overleden waren, wordt Rinsje bij haar huwelijk geassisteerd door haar voogd Harmanus Portier die in Harlingen woont. Zowel Rinsje als Simon wonen op Cattenburg te Amsterdam, tr.kerk Amsterdam 08-02-1737 Rinsje Andries BOGAARD (Blaauw) (zie 645).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan SPIEGELENBURG (zie 322).
   2.  Maria SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 25-03-1742, in de Oosterkerk.
   3.  Pieternella SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 09-12-1744, in de Zuiderkerk, overl. Amsterdam 13-11-1741.
   4.  Andries SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 08-10-1747 (get.: Pieter van Veen, Catharina de Wit), in de Oosterkerk.
   5.  Frans SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 04-01-1750 (get.: Jan van Veen, Aeltie Spiegelenburg), in de Oosterkerk.
   6.  Sijmon SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 25-04-1755 (get.: Jan van den Berg, Aeltie Spiegelenburg), in de Oudekerk.
   7.  Geertruij SPIEGELENBURG, ged. (geref.) Amsterdam 09-04-1758 (get.: Jan van Veen, Geertruij Tiggelaar), in de Oudekerk.
645    Rinsje Andries BOGAARD (Blaauw), geb. Harlingen, ged. (geref.) Harlingen 22-05-1712, overl. Amsterdam 03-08-1775, op Kattenburgerstraat 1, aangegeven door Harmijntje van Bronswijk, onvermogend, begr. Amsterdam 06-08-1775, op het St. Anthonius kerkhof, dr. van Andries Andriesz (zie 1290) en Aafke Jans (zie 1291).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 644).

646    Jeremias van BRONSWIJK, geb. Schuijlenburg ca. 1707, overl. Amsterdam 07-11-1741, op de Regelantiersgragt bij de Prinsegragt, aangegeven door Anna van der Weijden, onvermogend, 2 kinderen achterlatend, begr. Amsterdam 08-11-1741, op het Karthuizerkerkhof, tr.kerk Amsterdam 12-10-1736.
647    Femmetje HAGENDOREN/HAGEDOORN, geb. Veldhuijsen ca. 1703, overl. na-02-1764.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana van BRONSWIJK, ged. (geref.) Amsterdam 07-04-1738 (get.: Herman Hagedoorn en Hermina van Bronswijk). N.Z. Kapel.
   2.  Hermina/Harmijntje van BRONSWIJK (zie 323).

648    Cornelis Jansz, ged. (geref.) Oostzaan 15-11-1693, zn. van Jan Cornelisz (zie 1296) en Grietje Gerrits (zie 1297), tr.
649    Maartie/Maritje Gerrits GIETER, ged. (geref.) Oostzaan 28-11-1700, begr. Oostzaan 25-05-1747, dr. van Gerrit Cornelisz GIETER (zie 1298) en Grietie Cornelis (zie 1299).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelisz DRAL/ETZE (zie 324).
   2.  Gerrit Cornelisz DRAL, ged. (geref.) Oostzaan 05-07-1722.

650    Albert Jacobsz LOOPER, ged. (geref.) Oostzaan 05-01-1690, zn. van Jacob Albertsz (zie 1300) en Grietje Dircks (zie 1301), tr.
651    Trijntje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Alberts LOOPER/KLAP (zie 325).

652    Cornelis Pietersz, tr.
653    Aafje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Cornelisz KNIJN/KLOOKER (zie 326).

672    Sijmen Cornelisz MAZEREEUW, ged. (geref.) Opperdoes 19-12-1700 (get.: Neel Louwerens), zeevarende, berger, overl. ? -11-1781, zn. van Cornelis Claasz MASEREEU (zie 1344) en Maartien Sijmons SEEU (zie 1345), tr.kerk Opperdoes 05-01-1727.
673    Wijve Gerrits SLIKKER, geb. Opperdoes ? 1702, ged. (geref.) Opperdoes, overl. Opperdoes na 1770.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Sijmonsz MASEREEUW (zie 336).
   2.  Gerdt Sijmensz MAZEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 05-02-1730, overl. Opperdoes 05-06-1730.
   3.  Gerdt Sijmensz MAZEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 21-01-1731, overl. Opperdoes 06-02-1731.
   4.  Trijntje Sijmens MAZEREEU, ged. (geref) Opperdoes 23-03-1732, overl. Opperdoes voor 1734.
   5.  Trijntje Sijmens MAZEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 01-01-1734, overl. Opperdoes 12-05-1734.
   6.  Gerdt/Gerrit Sijmensz MAZEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 12-02-1736, overl. Andijk 06-04-1769.
   7.  Pieter Sijmensz MAZEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 12-10-1738, overl. Opperdoes 19-10-1800.
   8.  Marij Sijmens MAZEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 29-10-1741, overl. Opperdoes 11-11-1824.

674    Pieter Abrahamsz LANGEDIJK, overl. ? -11-1732, tr.
675    Trijntje Gerrits, overl. na 1733.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Pieters LANGEDIJK (zie 337).

682    Jacob Claasz JAGHT, geb. Zunderdorp, overl. voor 1729, otr. Schellingwoude 17-11-1715, tr.kerk Schellingwoude 24-11-1715 (geref.). De getuige Sijmon Kramer is gehuwd met Angenietje Jans in 1710. Zij is vermoedelijk de zuster van Grietje Jans.
683    Grietje Jans, begr. Schellingwoude 11-12-1755, impost pro deo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannitje Jacobs JAGT, ged. (geref.) Schellingwoude 04-06-1719, overl. Schellingwoude 22-01-1724.
   2.  Trijntje Jacobs JAGT (zie 341).

688    Pieter Pietersz VEKEN (gezindte: geref.), tr. voor 1634.
689    Antje Pieters BLO(E)M.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Pietersz VE(E)KEN (zie 344).
   2.  Trijnke (Trijntje) Pieters VEKEN, ged. (geref.) Wormer 26-03-1738, overl. Wormer 30-10-1800, aangegeven, impost pro deo.
   3.  Maertje Pieters VEKEN, ged. (geref.) Wormer 06-04-1740.
   4.  Neelke Pieters VEKEN, ged. (geref.) Wormer 26-07-1741.

696    Jacob BOOM, tr.
697    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jacobsz BOOM (zie 348).

698    Claas BLEEKER, tr.
699    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eefje Claas BLEEKER/BAKKER (zie 349).

716    Hendrik Jans BESSE, geb. Markenbinnen, zn. van Jan Hendriks BESSE (zie 1432) en Guert Maartens (zie 1433), tr.kerk Uitgeest 01-01-1724.
717    Maartje Crelis, geb. Ursem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Hendriksz BESSE (zie 358).

718    Evert Huijberts, geb. Markenbinnen, otr. Uitgeest 01-01-1729, impost, tr.kerk Oostknollendam 16-01-1720 (geref.).
719    Maartje Claas, geb. Westgraftdijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Everts HUISMAN/VOOGD (zie 359).

720    Jacob Jansz BELIJ, ged. (geref.) Jisp 14-11-1700, begr. Jisp 09-06-1755, zn. van Jan Jacobsz BELIJ (zie 1440) en Anne Willems (zie 1441), otr. Jisp 26-11-1735, tr.kerk Jisp 11-12-1735.
721    Trijntje Cornelis PLOEGERS, ged. (geref.) Jisp 13-01-1704, dr. van Cornelis Jansz PLOEGER (zie 1442) en Guurtje (zie 1443).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jacobsz BELIJ (zie 360).
   2.  Antjen Jacobs BELIJ, ged. (geref.) Jisp 31-03-1737 (get.: Aafke Crelis), overl. Jisp voor 1748, tussen 7-5-1739 en 15-12-1747.
   3.  Trijnke Jans BELIJ, ged. (geref.) Jisp 07-05-1739 (get.: Aafje Crelis).
   4.  Antje Jacobs BELIJ, ged. (geref.) Jisp 15-12-1747 (get.: Duyfje Cornelis).
   5.  Garment Jacobsz BELIJ, ged. (geref.) Jisp 25-05-1749 (get.: Duyfje Cornelis).

736    Jan Pietersz LUST, ged. (geref.) Oostzaan 18-02-1694, begr. Oostzaan 08-08-1731, zn. van Pieter Jansz LUSTIE (zie 1472) en NN NN (zie 1473), otr. Oostzaan 24-11-1775, tr.kerk Oostzaan 10-12-1775 (geref.).
737    Grietje Alberts, geb. Oostzaan, in de Heul, ged. (geref.) Oostzaan 27-09-1693, dr. van Albert Pieterse (zie 1474) en Aeltje Jans (zie 1475).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Jans LUST, geb. Oostzaan, in de Haal, ged. (geref.) Oostzaan 25-08-1715, overl. Oostzaan voor 1716.
   2.  Aaltje Jans LUST, geb. Oostzaan, in de Haal, ged. (geref.) Oostzaan 06-08-1716.
   3.  Pieter Jansz LUST (zie 368).

758    Frederik Jansz VLEESHAKKER, overl. na 1776, tr.kerk (1) voor 1746 Jannetje LIPKES (zie 759), otr. (2) Schellingwoude 12-03-1775, tr.kerk Uijtdam 26-03-1775 (geref.) Immetje Everts KAT, geb. Uijtdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eurtje VLEESHAKKER, ged. (geref.) Holysloot 13-03-1746, begr. Holysloot 31-01-1795.
   2.  Jaapje/Jacobje VLEESHAKKER (zie 379).
   3.  Jannetje VLEESHAKKER, ged. (geref.) Holysloot 17-05-1750, overl. na 1772.
   4.  Frerik VLEESHAKKER, ged. (geref.) Holysloot 24-12-1752.
   5.  Vrouwtje VLEESHAKKER, ged. (geref.) Holysloot 13-04-1755, begr. Holysloot 11-09-1778.
759    Jannetje LIPKES, begr. Holysloot 16-11-1773, impost 4e klasse f 3,-,-.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 758).

760    Cornelis Arentsz BOL, geb. Oostzaan, in Kathoecke, ged. (geref.) Oostzaan 16-11-1712, overl. Oostzaan 19-06-1766, zn. van Arent Cornelisz BOL (zie 1520) en Grietje Jans (zie 1521), otr. Oostzaan 06-05-1742, beijde in 't Zuijd ent, tr.kerk Oostzaan 31-05-1742 (geref.).
761    Giertje Willems MES, geb. Oostzaan, in Zent (Zuijt ent), ged. (geref.) Oostzaan 25-02-1720, dr. van Willem Jansz MES (zie 1522) en Immetje Jacobs (zie 1523).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent Cornelisz BOL (zie 380).

800    Hermanus van WELL (gezindte: r.k.), overl. Weeze ca. 1690, tr.kerk (1) Weeze 05-02-1675 Margaretha van WIJCKEN (gezindte: r.k.), overl. voor 1682, tr.kerk (2) Weeze 17-09-1682 Lysbeth RIJKERS (gezindte: r.k.), overl. Weeze na 1685, tr.kerk (3) Weeze 29-08-1688 Mechtildis te (de) RIJCK (zie 801).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henricus van WELL, ged. (r.k.) Weeze 20-03-1676, overl. Weeze voor 1679.
   2.  Henrica van WELL, ged. (r.k.) Weeze 23-02-1677.
   3.  Henricus van WELL, ged. (r.k.) Weeze 02-10-1678.
   4.  Jan van WELL, ged. (r.k.) Weeze 12-12-1679.
   5.  Lysbeth van WELL, ged. (r.k.) Weeze 27-12-1680.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Henricus van WELL, ged. (r.k.) Weeze 06-01-1684.
   7.  Joes van WELL, ged. (r.k.) Weeze 15-11-1685.
Uit het derde huwelijk:
   8.  Wilhelmus van WELL (zie 400).
801    Mechtildis te (de) RIJCK (gezindte: r.k.), overl. na 9-1696.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 800).

802    Joannes COENEN/KOENEN, ged. (r.k.) Hülm 06-10-1652, begr. Hülm 12-05-1715, zn. van Theodorus COENEN (zie 1604) en Mechtildis DRIESSEN (zie 1605), tr.kerk ca. 1683.
803    Elisabeth HOOLMANS (gezindte: r.k.), overl. Hülm 19-05-1730.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina/Henrica COENEN/KOENEN (zie 401).

806    Lucas ten HAEF/VAN den HAEF (gezindte: r.k.), overl. voor 1705, tr.kerk voor 1694.
807    Maria GERATS (gezindte: r.k.), begr. Afferden 08-08-1731.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella ten HAEF/VAN den HAEF (zie 403).

810    Theodorus/Derick LOEMANS (gezindte: r.k.), overl. na1-2-1748, tr.kerk voor 1725.
811    Helena COENEN (gezindte: r.k.), overl. na1-5-1757.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria LOEMANS (zie 405).

812    Christian HENDRICKS/PETERS (gezindte: r.k.), tr.kerk (1) Bergen 15-05-1710 Maria van den KERKHOFF (zie 813), tr.kerk (2) Bergen (L) 26-01-1727 Mechtildis VALCKS (gezindte: r.k.).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Peter HENDRICKS/PETERS (zie 406).
813    Maria van den KERKHOFF, ged. (r.k.) Bergen 10-03-1687, begr. Bergen 27-07-1726, dr. van Joannes van den KERKHOFF (zie 1626) en Petronella aen gen POORT/AEN de PORT (zie 1627).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 812).

814    Petrus BROWERS, geb. ca. 1702 (gezindte: r.k.), begr. Bergen 06-02-1752, 50 jaar oud. Tr.kerk voor 1723.
815    Maria COPPIS, ged. (r.k.) Bergen 22-03-1698, overl. Bergen, 50 jaar oud, begr. Bergen 27-07-1748, dr. van Henricus COPPIS (zie 1630) en Margaretha Aerts (zie 1631).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella BROWERS (zie 407).

832    Bartholomeus Cornelisz van ALCKEMA (gezindte: r.k.), zn. van Cornelis Bartolomeus van ALCKEMADE (zie 1664) en Grietge Cornelis van der CLERCK (zie 1665), tr. Velsen 03-08-1704, pro deo.
833    Cornelia Jans (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderick Meesze van ALKEMA(DE) (zie 416).
   2.  Cornelis Bartholomeus van ALKEMA, geb. Velsen.

834    Pieter DOES, tr.
835    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth Pieters DOES (zie 417).
   2.  Thijs Pieterse DOES.

838    Pieter Hendricksz CAPETEIJN/CAPTAIN, zn. van Hendrick CAPETEIJN/CAPTAIN (zie 1676) en Annetje Mees van STEENVOORDEN (zie 1677), otr. Noordwijk 05-06-1729.
839    Neeltie Gerrits van SCHIE, ged. (r.k.) Noordwijk 16-05-1702, dr. van Gerrit Woutersz van SCHIE (zie 1678) en Neeltje Pieters SCHRAVENDIJK (zie 1679).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetje Pieters CAPETEIJN, ged. (r.k.) Noordwijk 10-07-1725, overl. Noordwijk voor 1729, tussen 15-7-1726 en 12-11-1728.
   2.  Neeltje Pieters CAPITAIN/CAPETEIJN/KAPITEIN (zie 419).
   3.  Hendrik Pietersz CAPETEIJN, ged. (r.k.) Noordwijk 18-09-1727, overl. Noordwijk <1-11-1728.
   4.  Hendrik Pietersz CAPETEIJN, ged. (r.k.) Noordwijk 12-11-1728.
   5.  Annetje Pieters CAPETEIJN, ged. (r.k.) Noordwijk 12-11-1728.
   6.  Wijntje Pieters CAPETEIJN, ged. (r.k.) Noordwijk 20-07-1730, overl. Noordwijk <2-06-1734.
   7.  Jan Pietersz CAPETEIJN, ged. (r.k.) Noordwijk 11-12-1731.
   8.  Wijntje Pieters CAPETEIJN/CAPTAIN, ged. (r.k.) Noordwijk 08-06-1734.

840    Pieter Leenderse van der PLAS (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 02-03-1758, gaarder f 3, -, aangegeven door de erfgenamen, zn. van Leendert Pieterse van der PLAS (zie 1680) en Neeltje Claes ONDERWATER (zie 1681), otr. Noordwijk 11-04-1699, 12-4-1699, haar derde gebod en impost,, tr.kerk Lisse 26-04-1699 (r.k.).
841    Wilhelmina Huijbers (Willempje/Willemtje) HEEMSKERK, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 24-06-1677, overl. Noordwijk 23-01-1755, gaarder f 3,--, aangegeven door haar echtgenoot Pieter van der Plas, dr. van Huijbert Hendricksz de Oude HEEMSKERK (zie 1682) en Agnees/Agniesje Cornelis (van) ZEESTRATEN (zie 1683).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia/Neeltje Pieters van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 07-01-1700 (get.: peter: Claes Leendertse en meter: Dirkje Leendertse, broer en zuster van de vader).
   2.  Leonardus/Leendert Pieterse van der PLAS (zie 420).
   3.  Agnes Pieters van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 16-11-1702 (get.: peter: Huijbert en meter: Merijtje Jacobs), overleden tussen 14-2-1705 en 18-7-1706.
   4.  Maria/Maertje Pieters van der PLAS, ged. (r.k.) Heemstede 14-02-1705.
   5.  Agnes/Niesje Pieters van der PLAS, ged. (r.k.) Heemstede 18-07-1706, overl. Noordwijk 20-05-1788.
   6.  Hubertus Pieterse van der PLAS, ged. (r.k.) Heemstede 21-02-1708.
   7.  Cornelius Pieterse van der PLAS, ged. (r.k.) Heemstede 10-05-1710, overl. Heemstede voor3-1711.
   8.  Cornelius Pieterse van der PLAS, ged. (r.k.) Heemstede 16-03-1711.
   9.  Huybertje Pieters van der PLAS, ged. (r.k.) Heemstede 16-03-1714.
   10.  Susanna Pieters van der PLAS, ged. (r.k.) Heemstede 16-03-1714.
   11.  Agatha/Agje/Aafje Pieters van der PLAS, ged. (r.k.) Heemstede 29-09-1715.
   12.  Meynsje Pieters van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 25-04-1719, overl. Noordwijk 25-04-1774.
   13.  Huybert Pieterse van der PLAS, ged. 30-12-1720, overl. voor 1724.
   14.  Huybert Pieterse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 27-01-1724 (get.: peter: Pieter Kesse en meter: Agniesje Dames), overl. Noordwijk 13-03-1793.

842    Aris Janse BERKHOUT, geb. Leimuiden, tr.kerk Leimuiden 08-01-1705 (Ned. Duits geref.).
843    Risje Willems van der MEER, geb. Aalsmeer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Arens/Aris BERKHOUT (zie 421).
   2.  Cobus Arise BERKHOUT.
   3.  Marijtje Aris BERKHOUT.
   4.  Willem Arise BERKHOUT.
   5.  Barbara Aris BERKHOUT.
   6.  Jaepie Aris BERKHOUT.

848    Adrianus Franciscus/Fransis van LAN(t)SCHOT, ged. (r.k.) Rijsbergen 04-03-1682, brouwer in het Gekroonde Hert te Loon op Zand, begr. Loon op Zand 15-10-1731, zn. van Cornelis Cornelisz van LANTSCHOT (zie 1696) en Paulina Antonis JONCKER (zie 1697), tr. Loon op Zand 10-07-1705.
849    Elisabeth Lamberts van den HOVE, ged. (r.k.) Loon op Zand 30-10-1683 (get.: Joannes Adriani van den Hove en Theodora Dominicusdr Schenckels), overl. Loon op Zand 26-03-1734, dr. van Lambertus Adrianus van den HOVE (zie 1698) en Maria Dominicus SCHENCKELS (zie 1699).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus van LANSCHOT (zie 424).
   2.  Paulina van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 30-06-1708, overl. Loon op Zand 22-12-1719.
   3.  Cornelis van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 12-07-1710, overl. Loon op Zand voor 1712.
   4.  Cornelis van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 03-11-1711, poorter van Den Bosch 19-7-1737, grondlegger bankiershuis van Lanschot te Den Bosch, overl. Antwerpen 03-12-1789.
   5.  Maria van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 05-02-1714, jong overleden.
   6.  Johannes Franciscus van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 16-01-1716, jong overleden.
   7.  Anna Maria van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 25-08-1717, overl. Loon op Zand 03-08-1796.
   8.  Paulina van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 22-12-1719, overl. Loon op Zand 23-06-1785.
   9.  Dominicus van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 10-07-1722, begr. Loon op Zand 23-01-1723.
   10.  Maria Theresia van LANSCHOT, ged. (r.k.) Loon op Zand 30-10-1723, overl. Waalwijk 26-08-1805.

860    Willem van STEYN/VAN STEIN/VAN STIJN, tr.
861    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijg Willemse van STEYN/VAN STEIN/VAN STIJN (zie 430).
   2.  Maagdalena Willems van STEYN.
   3.  Marijtje Willems van STEYN.
   4.  Cornelis Willemsz van STEYN.
   5.  Gijsbert Willemsz van STEYN.

862    Jan Willemse B(R)INKHORST, ged. (r.k.) Noordwijk 15-02-1680, zn. van Willem Jansz BINKHORST (zie 1724) en Neeltje Willems (zie 1725), otr. Noordwijk 22-01-1717, tr. Noordwijk 07-02-1717, voor het gerecht

Op den 7en february 1717: sijn voor de voorn: Schout en Schepenen na voorlesinge van het ordinarie formulier & daar op gedane beloften in den Hen: Egten staat bevestigt Jan Willemß Binkhorst met Marijtie Maartens Duijndam
bron: Algemeen Rijksarchief Zuid-Holland Den Haag DTB Noordwijk trouwen gerecht 1710-1724 inv. nr. 10:1 blz. 14, tr.kerk Noordwijk 09-02-1717 (r.k.).
863    Marijtje/Maartje Maartens DUIJNDAM, geb. Lisse (gezindte: r.k.), overl. na 1745, dr. van Maarten DUIJNDAM (zie 1726) en NN NN (zie 1727).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara B(R)INKHORST (zie 431).

868    Jacob SLINGELAND, tr.
869    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jacobse SLINGELAND (zie 434).
   2.  Apollonia Jacobs SLINGELAND.
   3.  Aryaantje Jacobs SLINGELAND.

880    Cornelis/Crelis Huijghe van der KLUFT, geb. Lisse (gezindte: r.k.), vlasser, overl. Lisse 01-09-1718, begr. Noordwijk 04-09-1718, impost, onvermogend, aangegeven door zijn zoon Jacob Cornelisse van der Kluft, die die impostakte ondertekent met de hoofdletters IVDK, zn. van Huijch Jansz van der KLUFT (zie 1760) en Trijntje Cornelis van HEEMSKERK (zie 1761), otr. Lisse 26-09-1688, huwelijk proclamatiën,, tr.kerk Lisse 26-09-1688 (r.k.).
881    Maritgen/Marijtje/Maartje Jacobs KOK (gezindte: r.k.), overl. Lisse 20-11-1727, begr. Lisse 23-11-1727, impost, onvermogend omdat de boedel onvermogend is, aangegeven door haar zoon Jan van der Klucht, dr. van Jacob Abrahamsz KOK/COCK (zie 1762) en Grietje Dirks van STEIJN (zie 1763).
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijgh Cornelisse van der KLUGT (zie 440).
   2.  Jan Cornelisse van der KLUFT, overl. na 1727.
   3.  Jacob Cornelisse van der KLUFT, overl. na 1718.
   4.  Machtildis Cornelis van der KLUFT.
   5.  Trijntje Cornelis van der KLUFT.

882    Leendert STARRENBURG, tr.
883    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agneesje Leenders/Linders van STARRENBURGH (zie 441).
   2.  Jan Leenderse STARRENBURG.
   3.  Apollonia/Leuntje STARRENBURG.
   4.  Cornelia Leenders STARRENBURG.

884    Jan Willemse TOL, zn. van Willem Pietersz van THOL (zie 1768) en NN NN (zie 1769), tr.
885    Teunisje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jans TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 14-09-1691.
   2.  Nicolaus Jansse TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 22-02-1696 (get.: peter: Pieter van Tol en meter: Willemtje Cornelis).
   3.  Cornelia Jans TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 20-01-1699 (get.: peter: Jan Willemse van Tol, senior en meter: Baefje Jans).
   4.  Wilhelma Jans TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 05-08-1701 (get.: peter: Teunis Willemse Tol en meter: Annitje Jans).
   5.  Jero(en) Jansse (van) TOL (zie 442).
   6.  Hendrica Jans TOL, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 14-02-1707 (get.: peter: Cornelis Joosten en meter: Grietje Pieterse Tol).
   7.  Dirk Jansse TOL, geb. Noordwijkerhout.
   8.  Cornelis Jansse TOL, geb. Noordwijkerhout.
   9.  Clara Jans TOL, geb. Noordwijkerhout.
   10.  Engelmundus Jansse TOL, geb. Noordwijkerhout.

886    Frans van OOSTDAM, tr.
887    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Immetje Fransse van OOSTDAM (zie 443).

896    Wouter Marcelissen SANDERS, geb. Helmond (gezindte: r.k.), overl. Helmond 24-10-1709, zn. van Marcelius/Marselis Jan (Marselis) SANDERS (zie 1792) en Mechtildis Wouters (zie 1793), tr.kerk Helmond 31-10-1688 (r.k.).
897    Joanna Hendrickse (Jenneke) van WOENSEL, overl. Helmond na 1706.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 03-03-1690.
   2.  Marcellus SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 28-09-1691, overl. Helmond 18-02-1748.
   3.  Hendrina SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 09-01-1693, overl. Helmond 20-02-1752.
   4.  Joannes Wouter (Jan) SANDERS (zie 448).
   5.  Catharina SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 11-12-1696.
   6.  Mechtildis (Meggel) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 13-06-1704, na 30-1-1730 

898    Jan Michielsen EIJNHOUTS, tr.
899    Elisabeth Peter GOORTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna EIJNHOUTS (zie 449).

976    Maximilianus NOTERMANS (gezindte: r.k.), begr. Obbicht 02-11-1758, zn. van Joannes NOTERMANS (zie 1952) en Margaretha ENGBROX/ENGBROCK (zie 1953), tr.
977    Maria DEMANDT (Golstein) (gezindte: r.k.), overl. na 1758.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 24-02-1712 (get.: Joannes Notermans, grootvader en Catharina Houben), moeder heet Maria Golstein, overl. Obbicht <11-3-1715.
   2.  Joannes NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 09-08-1713 (get.: Joannes Notermans, grootvader, Anna van Dilsen en Joannes Demandt).
   3.  Petrus Notermans NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 11-03-1715 (get.: Henricus Demandt, Anna Decrauw en Joannes Demandt).
   4.  Nicolaus NOTERMANS (zie 488).
   5.  Josephus NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 31-07-1720 (get.: Generosa Dna. de Ruijssenbergh, Theodorus Houben, Anna a Eken en Joannes Demandt).
   6.  Joannes Antonius NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 21-09-1723 (get.: Margaretha Decrauw en Antonius Prinsen).
   7.  Agidius NOTERMANS, ged. (r.k.) Obbicht 21-05-1726 (get.: Maria Houben en Joannes Endenbroek).

998    Dirk Andriessen Andreas van LISHOUT (gezindte: r.k.), overl. Helmond, voor 7-6-1766, tr. Helmond 29-11-1711, voor schout en schepenen.
999    Maria Christina SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 02-07-1687, overl. Helmond <7-06-1766, dr. van Joannes Henricus SANDERS (zie 1998) en Maria Joannes BEX/BECKS (zie 1999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus van LISHOUT, ged. (r.k.) Helmond 06-02-1713.
   2.  Maria Catharina van LISHOUT (zie 499).
   3.  Johannes van LISHOUT, ged. (r.k.) Helmond 27-07-1718.
   4.  Henrica van LISHOUT, ged. (r.k.) Helmond 20-05-1720.
   5.  Joanna Maria van LIESHOUT, ged. (r.k.) Helmond 29-04-1723.
   6.  Maria Elisabetha van LIESHOUT, ged. (r.k.) Helmond 08-11-1729.
   7.  Andreas van LIESHOUT, ged. (r.k.) Helmond 27-01-1731.

1016    Frans ROEFS, geb. Helmond ca. 1665 (gezindte: r.k.), deken van het timmerambacht (1689), burgemeester (1689-1690), zn. van Philips ROEFS (zie 2032) en Catharina van der VELDE (zie 2033), tr. Helmond 11-02-1685, voor schout en schepenen.
1017    Maria van den HEUVEL, geb. Gemert (gezindte: r.k.), overl. Helmond 1728.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 26-11-1685.
   2.  Willemijn ROEFS, ged. (r.k.) Helmomd 17-03-1687, overl. Helmond, jong overleden.
   3.  Jan ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 1689.
   4.  Peter ROEFS, ged. (r.k.) Helmond 26-03-1691.
   5.  Willem ROEFS (zie 508).
   6.  Phlippina ROEFS, geb. Helmond (gezindte: r.k.).
   7.  Anna Margaretha ROEFS, geb. Helmond (gezindte: r.k.).

Generatie XI

1026    Dirk van DRENT, tr.kerk Gouda 28-02-1672.
1027    Barbara ARIENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje van DRENT, ged. Gouda 29-06-1672.
   2.  Aletta/Aeltje van DRENT (zie 513).
   3.  Aris van DRENT, ged. Gouda 28-06-1678.
   4.  Jacob van DRENT, ged. Gouda 23-01-1682.
   5.  Roel van DRENT, ged. Gouda 08-08-1685.
   6.  Helena van DRENT, ged. Gouda 20-02-1688.

1032    Hendrick Hendricks van ROON, tr.kerk Gouda 16-09-1692.
1033    Geertruijt Joris BOUWMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joris van ROON (zie 516).

1040    Benjamin Pieters de HAAS, tr.kerk (1) Gouda 15-09-1699 Cathalijntje Pieters FRESÉ, overl. Gouda, in het Agniete Clooster "huysvrouw van Benjamin Aerts", begr. Gouda 15-04-1701, aangegeven, tr.kerk (2) Gouda 02-06-1702 Heyltje Leendert van EYCK (zie 1041).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Lena de HAAS, ged. Gouda 18-08-1702.
   2.  Pieter de HAAS, ged. Gouda 23-12-1703, begr. Gouda 27-12-1770, aangegeven.
   3.  Jan de HAAS (zie 520).
   4.  Leendert de HAAS, ged. Gouda 11-12-1707.
   5.  Jaapie de HAAS, ged. Gouda 16-08-1711.
   6.  Willemijntje de HAAS, ged. Gouda 30-08-1715.
1041    Heyltje Leendert van EYCK.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 1040).

1056    Arien Cornelissen ENDENBURG, cleyngarenspinder of lijndraayer, overl. Gouda voor 1714, zn. van Cornelis ENDENBURG (zie 2112) en Heyltgen Gerrits (zie 2113), tr.kerk Gouda 24-10-1688 (r.k.), in St. Jan.
1057    Grietje Franssen DAUW, overl. Gouda 12-10-1714, als weduwe, in de Vlamingstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Ariensz ENDENBURG (zie 528).

1088    Johann EILERS, tr.kerk Wardenburg (Dld) 08-10-1673.
1089    Talcke WANDSCHERER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna EILERS, geb. Wardenburg (Dld) ca. 1681.
   2.  Auguste Christine EILERS, ged. Wardenburg (Dld) 11-02-1683.
   3.  Johanna EILERS, ged. Wardenburg (Dld) 26-06-1685.
   4.  Oldig EILERS (zie 544).

1096    Stephanus GRUBE, tr.
1097    Margreta/Catharina FISSCHER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina GRUBE, ged. (r.k.) Selm (Westfalen Dld) 02-02-1696, in Sankt Ludger.
   2.  Henricus GRUBE (zie 548).
   3.  Wilhelmus GRUBE, ged. (r.k.) Selm (Westfalen Dld) 29-11-1705, in Sankt Ludger.

1136    Abraham van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 16-09-1659 (get.: Zeila Claes), in de Hooglansche kerk, lakenwever, begr. Leiden ??-01-1728, zn. van Johannes van der WALLE (zie 2272) en Jannetgen Claes (zie 2273), otr. Leiden 29-08-1682.
1137    Geertruij Arents van der WERP, overl. voor 1724.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 19-05-1683 (get.: Jan van der Walle en Grietje Krul, broer van de vader met echtgenote), in de Pieterskerk.
   2.  Abraham van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 14-01-1685 (get.: Johannes van der Walle, grootvader, Johannes van der Walle, soon, Jannetje Claes, grootmoeder, Grietje Krul, gehuwd met Johannes van der Walle), in de Hooglandsche kerk, begr. Leiden ??-11-1686, in de Hooglandsche kerk.
   3.  Abraham van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 27-07-1687 (get.: Dirk Claasz en Geertje), in de Loodskerk.
   4.  Johannes/Hannes van der WALLE (zie 568).
   5.  Klaas van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 17-08-1692 (get.: Johannes van der Walle en Grietje Krul, broer van de vader, met echtgenote), in de Hooglandsche kerk.
   6.  Jannetje van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 04-03-1696 (get.: Jan van der Wallen en Jannetje Klaas, grootouders), in de Loodskerk.
   7.  Catharina van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 14-08-1698 (get.: Jacob de Lange en Maria Hoevenagel), in de Hooglandsche kerk, begr. Leiden ??-08-1698, in Bolwerk.
   8.  Katharina van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 22-04-1700 (get.: Jacob de Lange en Maria Hoevenagel), in de Hooglandsche kerk, begr. Leiden ??-07-1700, in Bolwerk.
   9.  Arend van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 10-06-1701 (get.: Paschier van Eijke en Katrin Jacobsdr), in de Pieterskerk, begr. Leiden 22-01-1702, in Bolwerk.
   10.  Arend van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 16-01-1703 (get.: Vuijvlugt Jansz de Jongh en Lijsbeth Vuyrvlughtsdr de Jong), in de Hooglandsche kerk.

1138    Andries STAATS, tr.
1139    Sara Jans BOLIVIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth STAATS (zie 569).

1184    Adriaan Claasz de CORT, ged. Gorinchem 27-03-1682 (get.: Philips Cort, Ida Bessem (grootouders), Samuel Cort (broer van de vader, Geertruid van Nippel), kleermaker, overl. Gorinchem 09-09-1744, zn. van Nicolaas (Claes) CORT (zie 2368) en Agneeske Adriaans van ROSSUM (zie 2369), tr.kerk Gorinchem 26-11-1704.
1185    Maria Carels van NIFTRICK, ged. Gorinchem 24-05-1682, overl. Gorinchem 09-09-1722, dr. van Caerl Adriaensz van NIFTRICK (zie 2370) en Heijltie Jans COOLHAAS (zie 2371).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Adriaans de CORT, ged. Gorinchem 24-09-1704, begr. Gorinchem 13-08-1759.
   2.  Carel Adriaans KORT (zie 592).
   3.  Nicolaas Adriaansz de CORT, ged. Gorinchem 27-04-1708, begr. Gorinchem 02-06-1708.
   4.  Helena Adriaans (Lena) de CORT, ged. Gorinchem 28-07-1709, begr. Gorinchem 26-03-1773.
   5.  Nicolaas Adriaansz de CORT, ged. Gorinchem 07-08-1711.
   6.  Agneeske Adriaans de CORT, ged. Gorinchem 17-01-1714.
   7.  Johanna Adriaans de CORT, ged. Gorinchem 22-01-1716.
   8.  Maria Adriaans de CORT, ged. Gorinchem 30-03-1718.
   9.  Marike Adriaans de CORT, ged. Gorinchem 03-01-1721.

1186    Claes Cornelisz RADDER, overl. Waddinxveen 16-06-1736, tr.kerk Waddinxveen 07-02-1689.
1187    Pieternella Isaaks VERHARDT, dr. van Isaack Bastiaensz VERHART (zie 2374) en Hilletje Dirks KOOT (zie 2375).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Claasz RADDER, ged. Waddinxveen 06-11-1689, overl. Waddinxveen ca. 1693, tussen 15-6-1692 en 19-9-1694.
   2.  Isaacq Claasz RADDER, ged. Waddinxveen 12-11-1690.
   3.  Abraham Claasz RADDER, ged. Waddinxveen 15-06-1692, overl. Waddinxveen na 1694, tussen 19-9-1694 en 23-2-1698.
   4.  Maria Claas RADDER, ged. Waddinxveen 08-07-1693, overl. Waddinxveen voor 1701, tussen 8-7-1693 en 17-1-1701.
   5.  Cornelis Claasz RADDER, ged. Waddinxveen 19-09-1694, overl. Zevenhuizen na 1742.
   6.  Abraham Claasz RADDER, ged. Waddinxveen 23-02-1698, overl. na 1723.
   7.  Maria Claas RADDER (zie 593).
   8.  Pieter Claasz RADDER, ged. Waddinxveen 30-07-1702, visser, overl. Waddinxveen 18-09-1744, aangegeven.
   9.  Hillegond Claas RADDER, ged. Waddinxveen 23-10-1705, overl. na 1738.
   10.  Anna Claas RADDER, ged. Berschenhoek 03-04-1707.

1190    Dirk Claasz ROOS, overl. Zaandijk 14-12-1748, impost f 3,--, aangegeven, begr. Westzaan, zn. van Claas ROOS (zie 2380) en NN NN (zie 2381), tr.
1191    Dieuwertje Dirks PRINS, ged. Zaandijk 09-02-1687, dr. van Dirk Claesz PRINS (zie 2382) en Eefje Claes (zie 2383).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eefje Dirks ROOS (zie 595).
   2.  Grietje Dirks ROOS, ged. Zaandijk 20-01-1718, overl. Zaandijk voor 1719.
   3.  Grietje Dirks ROOS, ged. Zaandijk 20-11-1719, overl. Zaandijk voor 1721.
   4.  Grietje Dirks ROOS, ged. Zaandijk 16-11-1721.
   5.  Aagje Dirks ROOS, ged. Zaandijk 25-03-1725, overl. Zaandijk 10-09-1730, aangegeven, begr. Westzaan, impost pro deo.

1192    Pieter Claasz van BERGEN, geb. Jisp voor 1672, doopboeken beginnen pas in 1672, zn. van Claes Jansz van BERGEN (zie 2384) en Neel Pieters (zie 2385), tr.kerk Jisp 16-11-1692.
1193    Neeltie PIETERS, geb. Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guurtje Pieters van BERGEN, ged. Jisp 11-09-1695.
   2.  Pieter Pietersz van BERGEN, ged. Jisp 05-06-1697.
   3.  Klaas Pietersz van BERGEN, ged. Jisp 09-10-1701, begr. Jisp 04-03-1770, buiten impost pro deo.
   4.  Jacob Pietersz van BERGEN, ged. Jisp 06-09-1705, overl. na 1736.
   5.  Jan Pietersz van BERGEN (zie 596).

1194    Cornelis Cornelisz, tr.
1195    Trijntje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Crelis (zie 597).

1196    Aernout Jansz van der MARKT, ged. Diemermeer, koperslager, overl. Westzaan 02-12-1707, aangegeven, begr. Westzaan, impost pro deo f 3,-, zn. van Jan Jansz van der MARK (zie 2392) en Hermina Jans de la COURT (zie 2393), tr.kerk Amsterdam 07-08-1683.
1197    Grietje Jacobs, geb. Monnikendam, overl. Westzaan 14-10-1730, aangegeven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Aernoutsz van der MARKT, ged. Monnickendam 30-07-1684, koperslager, overl. Zaandijk 22-07-1719, impost pro deo aangegeven.
   2.  Claes Aernoutsz van der MARKT, ged. Monnickendam 01-05-1687, overl. Westzaan 31-08-1756, impost pro deo aangegeven.
   3.  Annetje Aernouts van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 15-10-1690.
   4.  Sijbrigh Aernouts van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 31-10-1694 (get.: trijntje Dircks), overl. Westzaan 15-02-1766, impost pro deo aangegeven door haar man Willem Ijsbrand Poort.
   5.  Coenraad Aernoutsz van der MARKT (zie 598).
   6.  Harmijntje/Ermijntje van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 25-12-1697, overl. Westzaan 06-11-1753, impost pro deo aangegeven.
   7.  Jacobus Aernoutsz van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 23-08-1699, koperslager, overl. Westzaandam 17-08-1747, aangegeven, begr. Westzaandam 20-08-1747, impost pro deo.
   8.  Willem Aernoutsz van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 17-04-1701, overl. Koog a/d Zaan 03-11-1758, aangegeven in Westzaandam.
   9.  Grietje Aernouts van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 10-09-1702, overl. Westzaan 03-11-1708, aangegeven door haar broer Claes Aernoutsz.
   10.  Cornelis Aernoutsz van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 27-07-1704, overl. Westzaan 06-10-1770, aangegeven door zijn kinderen Aernout en Jan van der Markt.
   11.  Elisabeth Aernouts van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 18-07-1706.
   12.  Jannetje Aernouts van der MARKT, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, overl. Zaandijk 25-10-1723, aangegeven, begr. Zaandijk 26-10-1723, impost pro deo in Westzaan aangegeven door haar broer Coenraad Aernoutsz van der Markt.

1198    Jan Jansz VERWEEL/BAKKER, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 13-11-1667, zn. van Jan Jansz VERWEEL (zie 2396) en Aafje Jacobs (zie 2397), tr.kerk Westzaan 03-04-1695.
1199    Antje METS, overl. Westzaan 07-01-1712, aangegeven, begr. Westzaan, impost pro deo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bregje Jans BAKKER (zie 599).
   2.  Maritje Jans BAKKER, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 15-06-1698, overl. Westzaan 14-10-1699, impost pro deo aangegeven door haar vader Jan Jans Bakker.
   3.  Maritje Jans BAKKER, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 13-06-1700, overl. Westzaan 26-06-1700, impost pro deo aangegeven door haar vader Jan Jans Bakker.
   4.  Maritje Jans BAKKER, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 25-09-1701.
   5.  Jan Jansz BAKKER, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 07-06-1705, overl. Westzaan 23-03-1745 Kwar» u., aangegeven door Coenraad van der Markt.
   6.  Aafje Jans BAKKER, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 29-07-1708.

1280    Gerrit Jansz/Janse (gezindte: r.k.), overl. na 1690, zn. van Jan Janse (zie 2560) en Grietje Krelis (zie 2561), tr. Edam 11-01-1682, voor het gerecht gehuwd als Gerrit Jansz TAVES, tr.kerk Edam 03-02-1682 (r.k. (St. Nicolaaskerk)).
1281    Neeltie Krelis Abelsz(gezindte: r.k.), overl. na-05-1722.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetie Gerrits, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 29-09-1682 (get.: Grietje Krelis, grootmoeder), in de St. Nicolaaskerk, overl. Volendam voor 1686.
   2.  Jannetien Gerrits, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 28-07-1686 (get.: Geertie Jans), in de St. Nicolaaskerk.
   3.  Krelis Gerritse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 04-04-1688 (get.: Jannetie Jans, gehuwd met Jacob Janse), genealogie Mol, overl. Volendam voor 1690.
   4.  Krelis Gerritsz (zie 640).

1284    Claas Jansz HOORN, zn. van Jan Sijmensz HOORN (zie 2568) en NN NN (zie 2569), tr.
1285    Trijn Heins CAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Claesz HOORN (zie 642).

1288    Johannus/Jan Fransz SPIEGELENBURG, geb. Amsterdam, ged. (geref.) Amsterdam 01-08-1655 (get.: Deinxertie Jans), in de Noorderkerk, zijn ouders hebben nog geen achternaam, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 19-12-1703, op prinsz. Eijlant op de vier winde kringh, onvermogend aangegeven, begr. Amsterdam 21-12-1703, op het Kartuizer kerkhof, zn. van Francoys/Frans Jansz (zie 2576) en Aeltie Jans (zie 2577), tr.kerk (1) ca 1678 Jannetie Jacobs Ockesz, overl. Amsterdam voor 1686, tr.kerk (2) Amsterdam 23-02-1686 Theuntien Sijmens (zie 1289).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Frans Jansz SPIEGELENBURG, ged. Amsterdam 30-06-1686.
   2.  Aeltje Jans SPIEGELENBURG, ged. Amsterdam 03-08-1687.
   3.  Sijmon Jansz SPIEGELENBURG (zie 644).
1289    Theuntien Sijmens, ged. (geref.) Amsterdam 26-06-1661 (get.: Geertie Willems), in de Zuiderkerk, dr. van Sijmon Jurrijaensz (zie 2578) en Aeltie Jans (zie 2579).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 1288).

1290    Andries Andriesz, geb. Harlingen, overl. voor 1737, tr.kerk Harlingen 02-09-1708 (Westerkerk), beiden van Harlingen.
1291    Aafke Jans, geb. Harlingen, overl. voor 1737.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinsje Andries BOGAARD (Blaauw) (zie 645).

1296    Jan Cornelisz, ged. (geref.) Oostzaan 02-06-1666, zn. van Cornelis Jansz (zie 2592) en Giert Jans CANT (zie 2593), tr.
1297    Grietje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
   1. Cornelis Jansz (zie 648).
   2.  Claas Jansz DRAL, ged. Wormerveer ca. 1695.

1298    Gerrit Cornelisz GIETER, ged. (geref.) Oostzaan 11-08-1669, overl. voor 1716, zn. van Cornelis Gerritsz GIETER (zie 2596) en Marij Jans (zie 2597), tr.kerk (1) ca. 1706 Grietje Claas MOLENAAR, overl. na 1716, tr. (2) Grietie Cornelis (zie 1299).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelis Gerritsz GIETER, ged. (geref.) Oostzaan 19-01-1698.
   2.  Jacob Jacobsz GIETER, ged. (geref.) Oostzaan 18-10-1699, overl. voor 1704.
   3.  Maartie/Maritje Gerrits GIETER (zie 649).
   4.  Trijntje Jacobs GIETER, ged. (geref.) Oostzaan 01-04-1703.
   5.  Jacob Jacobsz GIETER, ged. (geref.) Oostzaan 10-09-1704.
1299    Grietie Cornelis, overl. Oostzaan ca. 1705.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 1298).

1300    Jacob Albertsz, ged. (geref.) Oostzaan 02-01-1661, zn. van Albert Sijmonsz (zie 2600) en Niesje Jans (zie 2601), tr.
1301    Grietje Dircks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jacobsz LOOPER (zie 650).

1344    Cornelis Claasz MASEREEU, ged. (geref.) Medemblik 17-07-1672 (get.: Anne Pieters), overl. na 1710, zn. van Claes Pietersz MASUREU (zie 2688) en Jannetie Wouters (zie 2689), tr. Medemblik 03-02-1697.
1345    Maartien Sijmons SEEU, ged. (geref.) Medemblik 08-01-1673, overl. na 1697, dr. van Sijmon Jansz SEEU (zie 2690) en Aagien Pieters KEIJSER (zie 2691).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Cornelis MASEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 20-10-1697, overl. na 03-1743.
   2.  Dirk Cornelisz MASEREEU, ged. (geref.) Oppedoes 25-12-1698, overl. Opperdoes 15-04-1733.
   3.  Sijmen Cornelisz MAZEREEUW (zie 672).
   4.  Trijntje Cornelis MASEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 26-08-1702, overl. Twisk 27-04-1781.
   5.  Aagje Cornelis MASEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 28-12-1704, overl. na 1733.
   6.  Neeltje Cornelis MASEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 23-02-1708, overl. Twisk 05-07-1785.
   7. Jacob Cornelisz MASEREEU, ged. (geref.) Opperdoes 02-09-1710, overl. voor 1745.

1432    Jan Hendriks BESSE, geb. Marken-Binnen, otr. Uitgeest 31-01-1699, impost.
1433    Guert Maartens, geb. Oostknollendam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans BESSE (zie 716).

1440    Jan Jacobsz BELIJ, tr.
1441    Anne Willems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jansz BELIJ (zie 720).

1442    Cornelis Jansz PLOEGER, tr.
1443    Guurtje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Cornelis PLOEGERS (zie 721).

1472    Pieter Jansz LUSTIE, tr.
1473    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pietersz LUST (zie 736).
   2.  Trijntje Pieters LUSTJES.
   3.  Pieter Pietersz LUSTIE.

1474    Albert Pieterse, tr.
1475    Aeltje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Alberts (zie 737).

1520    Arent Cornelisz BOL, tr.
1521    Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Arentsz BOL (zie 760).

1522    Willem Jansz MES, ged. (geref.) Oostzaan 12-12-1685, zn. van Jan Jacobsz MES (zie 3044) en Marij Jans LAPS (zie 3045), tr.kerk Oostzaan 02-10-1707, is Willem Jansz Mes brijdegom geworde met Immetje van Lantsmeer, blz. 42 van De Kroniek Daalder.
1523    Immetje Jacobs, ged. (geref.) Landsmeer 28-10-1685.
Uit dit huwelijk:
   1.  Giertje Willems MES (zie 761).

1604    Theodorus COENEN, geb. Hülm (gezindte: r.k.), begr. Hülm 18-09-1675, tr.kerk voor 1641.
1605    Mechtildis DRIESSEN (gezindte: r.k.), begr. Hülm 19-02-1694.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonius COENEN, ged. (r.k.) Hülm (Dld.) 18-03-1641.
   2.  Maria COENEN, ged. (r.k.) Hülm (Dld.) 05-03-1647.
   3.  Jacobus COENEN, ged. (r.k.) Hülm (Dld.) 09-05-1650.
   4.  Joannes COENEN/KOENEN (zie 802).
   5.  Stephanus COENEN, ged. (r.k.) Hülm (Dld.) 05-05-1655.
   6.  Theodorus COENEN, ged. (r.k.) Hülm (Dld.) 03-06-1659.

1626    Joannes van den KERKHOFF (gezindte: r.k.), begr. Bergen 13-08-1726, tr.kerk voor 1687.
1627    Petronella aen gen POORT/AEN de PORT (gezindte: r.k.), begr. Bergen 09-06-1721.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria van den KERKHOFF (zie 813).

1630    Henricus COPPIS, begr. Bergen 18-05-1711, tr.kerk voor 1692.
1631    Margaretha Aerts, begr. Bergen 20-03-1724.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria COPPIS (zie 815).

1664    Cornelis Bartolomeus van ALCKEMADE, geb. Noordwijkerhout (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 01-06-1716, zn. van Bartholomeus Cornelisz van ALCKEMADE (zie 3328) en Sophie Jans (zie 3329), tr. Noordwijk 09-11-1670, voor het gerecht.
1665    Grietge Cornelis van der CLERCK, geb. Noordwijkerhout (gezindte: r.k.), overl. Noordwijk 01-05-1716, dr. van Cornelis van der CLERCK (zie 3330) en Lijsbet van NIEROP (zie 3331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomeus Cornelisz van ALCKEMA (zie 832).

1676    Hendrick CAPETEIJN/CAPTAIN, geb. Noordwijk, otr. Noordwijk 13-04-1692, tr.kerk Noordwijk 13-04-1692 (r.k.).
1677    Annetje Mees van STEENVOORDEN, geb. Noordwijk, dr. van Mees van STEENVOORDEN (zie 3354) en NN NN (zie 3355).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Hendricksz CAPETEIJN/CAPTAIN (zie 838).
   2.  Mees Hendricksz CAPETEIJN/CAPTAIN.

1678    Gerrit Woutersz van SCHIE, geb. Noordwijk, zn. van Wouter Tonisz van SCHIE (zie 3356) en Marijtje/Maartje Gerrits van der GRIFT/CLUFT/DRIFT (zie 3357), otr. Noordwijk 15-05-1695.
1679    Neeltje Pieters SCHRAVENDIJK, dr. van Pieter SCHRAVENDIJK (zie 3358) en NN NN (zie 3359).
Uit dit huwelijk:
   1. Marijtje Gerrits van SCHIE, ged. (r.k.) Noordwijk 20-06-1696, overl. na 1742.
   2.  Ariaantje Gerrits van SCHIE, ged. (r.k.) Noordwijk 26-12-1696, overl. Noordwijk <24-3-169.
   3.  Ariaantje Gerrits van SCHIE, ged. (r.k.) Noordwijk 24-03-1699.
   4.  Wouter Gerritsz van SCHIE, ged. (r.k.) Noordwijk 29-10-1700, overl. na 1750.
   5.  Neeltie Gerrits van SCHIE (zie 839).
   6.  Geertie Gerrits van SCHIE, ged. (r.k.) Noordwijk 03-01-1704.

1680    Leendert Pieterse van der PLAS (gezindte: r.k.), bouwman, overl. na8-5-1694, overleden tussen 8-5-1694 en 5-6-1698, zn. van Pieter Leenderse van der PLAS (zie 3360) en Anna/Annetje Maertens (zie 3361), tr. Noordwijk 27-05-1668, haar derde gebod, tr.kerk Zoeterwoude 25-05-1668 (r.k.).
1681    Neeltje Claes ONDERWATER, geb. Zoeterwoude (gezindte: r.k.), overl. na5-5-1712, dr. van Claes Cornelis van ONDERWATER (zie 3362) en Dirkje Arents REWIJCK (zie 3363).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria/Marijtje Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 29-05-1679, overl. Noordwijk 26-11-1754.
   2.  Anna Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 13-05-1682, overl. voor 1686.
   3.  Nicolaas/Klaas Leenderse van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 07-08-1683, overl. Noordwijk 01-11-1732.
   4.  Anna Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 08-03-1686, overl. Noordwijk voor8-1687.
   5.  Anna Leenders van der PLAS, ged. (r.k.) Noordwijk 13-08-1687.
   6.  Pieter Leenderse van der PLAS (zie 840).
   7.  Dirckje Leenders van der PLAS, overl. Noordwijk 10-07-1748.
   8.  Mensje Leenders van der PLAS.

1682    Huijbert Hendricksz de Oude HEEMSKERK, overl. Lisse 09-01-1709, begr. Noordwijkerhout 21-01-1709, zn. van Hendrick Matheusz HEEMSKERK (zie 3364) en Cornelia Huyberts (Neeltgen) van der SWIL (zie 3365), tr.
1683    Agnees/Agniesje Cornelis (van) ZEESTRATEN (gezindte: r.k.), overl. Lisse 07-07-1708, begr. Noordwijkerhout 24-07-1798, impost f 3,- om vervoerd te mogen worden van Lisse naar Noordwijkerhout, aangegeven door haar echtgenoot Hubert Hendrikse Heemskerk, die tekent met zijn merk HH, dr. van Cornelis Claesz van ZEESTRATEN (zie 3366) en Willemtje Willems (zie 3367).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Huijbers (Willempje/Willemtje) HEEMSKERK (zie 841).
   2.  Johannes Huijbertsz HEEMSKERK, geb. Noordwijkerhout, ged. (r.k.) Noordwijk 22-08-1681, overl. Lisse na 1709.
   3.  Hubertje Huijberts HEEMSKERK, ged. (r.k.) Noordwijk 17-11-1764, overl. Berkenrode 13-02-1703.
   4.  Hendrik Huybertsz HEEMSKERK, overl. Lisse <20-8-1730.
   5.  Margaretha Huijberts (Grietje) HEEMSKERK.
   6.  Cornelia Huijberts (Neeltje) HEEMSKERK, overl. Noordwijk 09-07-1742.
   7.  Agatha Huijberts HEEMSKERK.
   8.  Cornelis Huijbertsz HEEMSKERK, geb. Noordwijkerhout, bouwman, overl. Heemstede 07-03-1739.

1696    Cornelis Cornelisz van LANTSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 17-09-1649 (get.: Joannes Laurentii i.p.v. Cornelie Michaels en Margareta Cornelii van Riel), overl. 17-03-1707, zn. van Cornelis Pauwelsz van LAN(T)SCHOT (zie 3392) en Maria van ELSACKER (zie 3393), tr.kerk (1) voor 1674 Paulina Antonis JONCKER (zie 1697), tr.kerk (2) Zundert 15-12-1692 Anna Jansdr van WUURTWEZEL, geb. Antwerpen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adrianus Franciscus/Fransis van LAN(t)SCHOT (zie 848).
   2.  ?? van LANSCHOT, begr. Loon op Zand 19-05-1716.
   3.  ?? van LANSCHOT, begr. Loon op Zand 15-07-1716.
   4.  ?? van LANSCHOT, begr. Loon op Zand 10-08-1716.
1697    Paulina Antonis JONCKER, ged. (r.k.) Rijsbergen 07-06-1642, overl. <-12-1692, dr. van Antonie Mertens Pauwels JONCKER (zie 3394) en Joanna Pauwels ADRIAENSEN (zie 3395).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 1696).

1698    Lambertus Adrianus van den HOVE, tr.
1699    Maria Dominicus SCHENCKELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Lamberts van den HOVE (zie 849).

1724    Willem Jansz BINKHORST, tr.kerk voor 1677.
1725    Neeltje Willems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Willems BINKHORST, ged. (r.k.) Noordwijk 01-08-1678.
   2.  Jan Willemse B(R)INKHORST (zie 862).
   3.  Jeroen Willemsz BINKHORST, ged. (r.k.) Noordwijk 11-04-1682.
   4.  Willem Willemsz BINKHORST, ged. (r.k.) Noordwijk 07-09-1683.

1726    Maarten DUIJNDAM, tr.
1727    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje/Maartje Maartens DUIJNDAM (zie 863).
   2.  Jeroen Maartensz DUIJNDAM.

1760    Huijch Jansz van der KLUFT, overl. >15-5-1664, tr.
1761    Trijntje Cornelis van HEEMSKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis/Crelis Huijghe van der KLUFT (zie 880).
   2.  Hubert Huijghsz van der KLUFT.

1762    Jacob Abrahamsz KOK/COCK, overl. na 10-1670, tussen 20-11-1670 en 3-6-1681, wonende te Lisse, zn. van Abraham Willemsz de KOK/COCQ (zie 3524) en Catharina Willems DEKKER (zie 3525), tr.
1763    Grietje Dirks van STEIJN, overl. na-05-1681, dr. van Oude Dirck Engel van LARUM/VAN STEIJN (zie 3526) en Marijtje Adriaens Jan BRERO/HITS (zie 3527).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen/Marijtje/Maartje Jacobs KOK (zie 881).
   2.  Catharina Jacobs de KOK/COCK, overl. na 1683.
   3.  Abraham Jacobsz de KOK/COCK, overl. < 10-1694.

1768    Willem Pietersz van THOL, geb. Noordwijkerhout, herbergier te Noordwijkerhout, tr.
1769    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willemse TOL (zie 884).
   2.  Theunis Willemse van THOL.

1792    Marcelius/Marselis Jan (Marselis) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 20-01-1619, overl. Helmond 18-02-1680, aan de teringkoorts (febris physica), zn. van Jan Henrick SANDERS (zie 3584) en Catharina/Cathelijn Leunis (Cathelijn) Abels (zie 3585), tr.kerk Helmond 05-06-1647 (r.k.).
1793    Mechtildis Wouters, geb. Boxtel, overl. Helmond 28-05-1690, dr. van Wouter Corstiaensen (zie 3586) en Heylken Jan Martens van TUYLL (zie 3587).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Marcelisse SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 29-12-1649.
   2.  Christianus Marcelissen (Corstiaen) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 25-09-1651, overl. Helmond 21-07-1743.
   3.  Heilwigis (Heijlken, Helena) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 10-06-1653, overleden tussen 1688 en 1699.
   4.  Catharina SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 08-11-1655.
   5.  Wouter Marcelissen SANDERS (zie 896).
   6.  Alexander Marcelissen (Sander) SANDERS (gezindte: r.k.), doopdatum onbekend, overl. Helmond 18-05-1730.

1952    Joannes NOTERMANS, overl. na9-8-1713, tr.
1953    Margaretha ENGBROX/ENGBROCK (gezindte: r.k.), overl. na7-2-1717.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maximilianus NOTERMANS (zie 976).

1998    Joannes Henricus SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 04-03-1650, deken van het weversambacht, burgemeester (1710-1711), overl. Helmomd 05-01-1725, zn. van Henricus/Hendrick Jan SANDERS (zie 3996) en Mechteld LAMBERTS (zie 3997), tr. (1) Helomd 13-08-1674, voor schout en schepenenChristina van BRUSSEL, overl. Helmond 06-01-1685, dr. van Peter Marcelissen van Brussel en Joanna. Tr. (2) Maria Joannes BEX/BECKS (zie 1999).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henricus Janse SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 09-05-1677, overl. Helmond 23-02-1717.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Theodorus SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 05-06-1686, jong overleden.
   3.  Maria Christina SANDERS (zie 999).
   4.  Joannes SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 30-07-1689, overl. Helmond voor 1698.
   5.  Antonius Jan (Antony) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 19-04-1692, deken van het weefambacht (1732-1733; 1741-1742), burgemeester (1721-1722; 1734-1735; 1742-1743; 1757-1758), overl. Helmond 17-08-1762.
   6.  Mechtildis SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 10-05-1695, na 1715.
   7.  Joannes Janse (Jan) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 21-01-1698, burgemeester 1730-1731, overl. Helmond 04-12-1742.
1999    Maria Joannes BEX/BECKS, overl. Helmond 11-11-1735, dr. van Jan Geeraert BECKS (zie 3998) en Joanna PETERS (zie 3999).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 1998).

2032    Philips ROEFS, deken van het timmermanambacht, burgemeester van Helmond 1680-1681 en 1690-1691, begr. Helmond 09-06-1692, zn. van Goord ROEFS (zie 4064) en NN NN (zie 4065), tr.
2033    Catharina van der VELDE, dr. van Peter van der VELDE (zie 4066) en NN NN (zie 4067).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans ROEFS (zie 1016).
   2.  Catharina ROEFS, overl. na 1704.
   3.  Petronella ROEFS, overl. na 1689.
   4.  Goord ROEFS.
   5.  Joannes ROEFS, burgemeester van Helmond 1690-1691.

Generatie XII

2112    Cornelis ENDENBURG, geb. Gouda, zn. van Aert Geerloffs ENDENBURG (zie 4224) en Catharina Andries BURIER (zie 4225), tr.kerk Gouda 16-06-1665.
2113    Heyltgen Gerrits, geb. Gouda.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arien Cornelissen ENDENBURG (zie 1056).

2272    Johannes van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 16-09-1635, in de Hooglandsche kerk, saaiwerker, begr. Leiden ??-04-1718, in de Hooglandsche kerk, zn. van Jan van der WALLE (zie 4544) en Susanna Abrahams TAVERNIERS (zie 4545), otr. Leiden 22-06-1656.
2273    Jannetgen Claes, overl. voor 1696.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 08-09-1657 (get.: Abraham Paeveion, Jacob de Lange en Fursan Cordener), in de Marekerk, lakenwerker, begr. Leiden ??-12-1701.
   2.  Abraham van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 30-10-1658 (get.: Neeltje Thomas en Coenraad Fansoen), in de Pieterskerk, overl. Leiden voor9-1659.
   3.  Abraham van der WALLE (zie 1136).
   4.  Susanna van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 23-10-1661 (get.: Jan de Hane en Susanne Taveniers, grootmoeder), in de Hooglandsche kerk, overl. Leiden voor 1665.
   5.  Isaack van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 05-08-1663 (get.: Susannetje Jans en Simon Teunisz), in de Hooglandsche kerk, lakenwever.
   6.  Susanne van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 04-10-1665 (get.: Susanne Abrahams), in de Loodskerk.
   7.  Neeltje van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 01-01-1668 (get.: Susanne Samuels of Susanne Tanniers), in de Loodskerk.
   8.  Claas Jansz van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 21-07-1669 (get.: Maartje Claas), in de Loodskerk, lakenwerker.
   9. Maria van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 27-12-1671 (get.: Susanne Abrahams), in de Loodskerk.
   10.  Hendrikcgen van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 02-05-1674 (get.: Jannetgen Abrahams), in de Loodskerk.
   11.  Jacob van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 04-02-1677 (get.: Teunis Renselaar, Elisabeth Geschier en Annetje Jans), in de Hooglandsche kerk.
   12.  Catharina van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 14-09-1681 (get.: Johannes van der Walle en Grietje Crul), in de Loodskerk.

2368    Nicolaas (Claes) CORT, geb. Gorinchem, soldaat, begr. Gorinchem 27-12-1691, zn. van Philippus KORT (zie 4736) en Ida Claas BESSEM (zie 4737), tr.kerk Gorinchem 22-02-1671.
2369    Agneeske Adriaans van ROSSUM, ged. Gorinchem 15-01-1648, dr. van Adriaan Hendriksz van ROSSUM (zie 4738) en Catalijn Abrahams van der ULFT (zie 4739).
Uit dit huwelijk:
   1.  Plip de CORT, ged. Gorinchem 14-03-1670.
   2.  Adriaan Claasz de CORT, ged. Gorinchem 01-02-1673 (get.: Philippus de Kort (grootvader) en Ida Bessem (gehuwd met Philippus de Kort), Adriaan van Cleef en Catharina Bessems (zuster van de grootmoeder Ida)), begr. Gorinchem 10-02-1673.
   3.  Margareta Claas de CORT, ged. Gorinchem 23-02-1674 (get.: Philps Kort, stadhouder (grootvader), adriaan van Cleef, Ida Bessem (gehuwd met Philips Kort), Adriana Bessem (zuster van de grootmoeder)).
   4.  Catharina Claas de CORT, ged. Gorinchem 11-11-1676 (get.: Phillipus Kort (grootvader), stadhouder, Adriaan van Kleef, burgemeester, Ida Bessem (gehuwd met Philippus Kort), Nettie van Rossum), overl. Gorinchem, tussen 1679 en 1686.
   5.  Ida Claas de CORT, ged. Gorinchem 28-11-1678 (get.: Philip de Cort (grootvader, Ida Bessems (gehuwd met Philip de Cort, Jennetie de Wit), overl. na 1741.
   6.  Adriaan Claasz de CORT, ged. Gorinchem 18-12-1680 (get.: Philips Cort, Ida Bessems (grootouders), Samuel Cort (broer van de vader), Geertruid van Nippel), overl. Gorinchem voor 1682, begr. Gorinchem. N. de Cort sijn kint impost £ iiij. 6st.
   7.  Adriaan Claasz de CORT (zie 1184).
   8.  Abraham Claesz de CORT, ged. Gorinchem 21-05-1684.
   9.  Cathrina Claes de CORT, ged. Gorinchem 13-12-1686 (get.: Kwartierstaat van Bregje Smiesing-Steenhuizen), overl. Gorinchem, voor 23-12-1687.
   10.  Catharina Claes de CORT, ged. Gorinchem 23-12-1687.
   11.  Clazijntje Claas de CORT, ged. Gorinchem 16-09-1691.

2370    Caerl Adriaensz van NIFTRICK, ged. Gorinchem 28-07-1645, zn. van Adriaan Segersz van NIFTRICK (zie 4740) en Catalijntie Caerls DANCKOY (zie 4741), tr.
2371    Heijltie Jans COOLHAAS, geb. Gorinchem, dr. van Johannes/Jan (Jan) COLLAS/COLLARD (zie 4742) en Jannetje Gerrits (zie 4743).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catelijn Carels van NIFTRIK, ged. Gorinchem 12-10-1674 (get.: Jacqueline Bofort/Bafort, Cathelijne Charel Danquoy (grootmoeder), Otto Arijnse van Niftrick (broer van de vader)).
   2.  Johanna Carels van NIFTRIK, ged. Gorinchem 24-01-1676, dr. van Heijtje Niftrick i.p.v. Coolhaas.
   3.  Aletta Carels van NIFTRIK, ged. Gorinchem 23-01-1678.
   4.  Adriaan Carelsz van NIFTRIK, ged. Gorinchem 05-03-1679.
   5.  Maria Carels van NIFTRICK (zie 1185).

2374    Isaack Bastiaensz VERHART, geb. Moordrecht, begr. Waddinxveen 14-03-1687, van westen aen xe vack, no. 10, zn. van Bastiaen Huijbertsz VERHARD (zie 4748) en Pieterge Claes (zie 4749), tr.
2375    Hilletje Dirks KOOT, begr. Waddinxveen 11-04-1685, in de Oude kerck van westen aen V1e vack, no. 4, dr. van Dirck Fransz KOOT (zie 4750) en Beatrix Dircks (zie 4751).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix Isaaks VERHART, begr. Waddinxveen 21-09-1715.
   2.  Dirk Isaaksz VERHART, begr. Waddinxveen 03-11-1724.
   3.  Christiaan Isaaksz VERHART, overl. Waddinxveen 05-10-1724, impost pro deo, aangegeven door Claas Radder.
   4.  Barber Isaaks VERHART, begr. Waddinxveen 19-06-1684, in de Nieukerck, van westen aen Viii vack, no. 7.
   5.  Pieternella Isaaks VERHARDT (zie 1187).

2380    Claas ROOS, tr.
2381    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Claasz ROOS (zie 1190).
   2.  Jacob Claasz ROOS.

2382    Dirk Claesz PRINS, tr.
2383    Eefje Claes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Dirksz PRINS, ged. Zaandijk 23-09-1685.
   2.  Dieuwertje Dirks PRINS (zie 1191).
   3.  Lopie Dirks PRINS, ged. Zaandijk 27-03-1689, overl. Zaandijk 16-03-1724, aangegeven, begr. Westzaan, impost f 3,-- aangegeven door Dirck Jansz Bakker.

2384    Claes Jansz van BERGEN, ged. Jisp 21-03-1649, begr. Wormer 11-03-1704, zn. van Jan Pietersz van BERGEN (zie 4768) en NN NN (zie 4769), tr.kerk Jisp 05-08-1668.
2385    Neel Pieters, geb. Jisp, begr. Jisp 05-06-1692.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Claasz van BERGEN (zie 1192).
   2.  Anna Claes van BERGEN, ged. Jisp 24-09-1673.
   3.  Trijnke Claes van BERGEN, ged. Jisp 15-11-1674, overl. Wormer 11-02-1731, impost pro deo, aangegeven.
   4.  Pieter Claesz van BERGEN, ged. Jisp 13-02-1676, begr. Jisp 26-06-1676, buiten.
   5.  Pieter Claesz van BERGEN, ged. Jisp 11-07-1677.
   6.  Jan Claesz van BERGEN, ged. Jisp 09-02-1679.
   7.  Neeltje Claes van BERGEN, ged. Jisp 28-11-1680, begr. Jisp 02-03-1681, buiten.
   8.  Neeltje Claes van BERGEN, ged. Jisp 01-01-1682, begr. Jisp 09-01-1682, buiten.
   9.  Cornelis Claesz van BERGEN, ged. Jisp 08-07-1683.
   10.  Claas Claesz van BERGEN, ged. Jisp 14-07-1685, begr. Jisp 10-09-1693, buiten.
   11.  Neeltje Claes van BERGEN, ged. Jisp 11-12-1687.

2392    Jan Jansz van der MARK, geb. Amsterdam, schout Diemermeer, overl. ca. 1667, overl. tussen 1666 en 1668, zn. van Jan van der MARK (zie 4784) en NN NN (zie 4785), tr.
2393    Hermina Jans de la COURT, overl. na 1678, dr. van Jan de la COURT (zie 4786) en Margrieta van LEEUWEN (zie 4787), otr. (2) Amsterdam 19-10-1668, tr.kerk Sloterdijk 04-11-1668 Pieter Andriesse BOOM, tr. (1) Jan Jansz van der MARK (zie 2392).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Jansz van der MARK, overl. na1-1-1706.
   2.  Grietje Jans van der MARK.
   3. Aernout Jansz van der MARKT (zie 1196).
   4.  Anna Jans van der MARK, begr. Amsterdam 15-01-1719, op het Anthonius kerkhof.

2396    Jan Jansz VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 21-11-1635 (get.: Mary Vrericks, peterse (moeder)), zn. van Jan Jansz VERWEEL (zie 4792) en Marij Vrericxs (zie 4793), tr.kerk Westzaan 03-10-1660.
2397    Aafje Jacobs, geb. Westzaan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Jans VERWEEL, geb. Westzaan, in 't Suydend, ged. Westzaan 18-09-1661, overl. na5-8-1708.
   2.  Jan Jansz VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 19-08-1663, overl. na 1687.
   3.  Frederick Jansz VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 13-09-1665.
   4.  Jan Jansz VERWEEL/BAKKER (zie 1198).
   5.  Claes Jansz VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 27-10-1669, overl. Westzaan 28-01-1716, impost pro deo, aangegeven.
   6.  Grietje Jans VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 10-07-1672, overl. na7-6-1705.
   7.  Bregtje Jans VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 31-03-1675.

2560    Jan Janse, overl. na 1678, tr.
2561    Grietje Krelis, overl. na 1682.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrebrant Janse, geb. Volendam, ged. (r.k.) Edam 30-06-1676 (get.: Neel Floris), in de St. Nicolaaskerk.
   2.  Grietje Jans, ged. (r.k.) Edam 26-09-1678 (get.: Trijntje Krelis), in de St. Nicolaaskerk.
   3.  Gerrit Jansz/Janse (zie 1280).

2568    Jan Sijmensz HOORN, tr.
2569    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claas Jansz HOORN (zie 1284).

2576    Francoys/Frans Jansz, ged. (geref.) Amsterdam 05-04-1615 (get.: Aechie Cornelis), modderscheepman (baggeraar), zn. van Jan Francoys/Fransz (zie 5152) en Femmetje Heynrixs/Henricks (zie 5153), tr.kerk Amsterdam 24-10-1637.
2577    Aeltie Jans, geb. Amsterdam ca. 1617, dr. van Johannes Dircksz (zie 5154) en NN NN (zie 5155).
Uit dit huwelijk:
   1. Johannus/Jan Fransz SPIEGELENBURG (zie 1288).

2578    Sijmon Jurrijaensz, overl. Amsterdam na 2-1686, tr.
2579    Aeltie Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theuntien Sijmens (zie 1289).

2592    Cornelis Jansz, tr.
2593    Giert Jans CANT, geb. Oostzaan, in Kathoecke, ged. (geref.) Oostzaan 14-02-1638, dr. van Jan Pietersz CANT (zie 5186) en Hil Sijmons (zie 5187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelisz (zie 1296).

2596    Cornelis Gerritsz GIETER, geb. Oostzaan, ged. (geref.) Oostzaan 24-01-1638, burgemeester ca. 1704, overl. Oostzaan 06-09-1704, zn. van Gerrit Cornelisz (zie 5192) en Trijn Cornelis (zie 5193), tr.
2597    Marij Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Cornelisz GIETER (zie 1298).

2600    Albert Sijmonsz, geb. Oostzaan, ged. (geref.) Oostzaan 22-04-1629, de naam van zijn moeder wordt in het doopboek niet genoemd, zn. van Sijmon Dircksz (zie 5200) en NN NN (zie 5201), tr.
2601    Niesje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Albertsz (zie 1300).

2688    Claes Pietersz MASUREU, ged. (geref.) Medemblik 17-12-1636. De naam van zijn moeder, Maertien Jaspers, wordt in het doopboek niet vermeld, overl. na 1672, zn. van Pieter Adams (zie 5376) en Maertien Jaspers (zie 5377), tr.
2689    Jannetie Wouters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Claesz MASUREU, ged. (geref.) Medemblik 03-02-1658.
   2.  Kornelis Claesz MASUREU, ged. (geref.) Medemblik 20-08-1662.
   3.  Wouter Claesz MASUREU, ged. (geref.) Medemblik 13-07-1664.
   4.  Trijntje Claes MASUREU, ged. (geref.) Medemblik 02-10-1669.
   5.  Cornelis Claasz MASEREEU (zie 1344).

2690    Sijmon Jansz SEEU, tr.
2691    Aagien Pieters KEIJSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartien Sijmons SEEU (zie 1345).

3044    Jan Jacobsz MES, ged. (geref.) Oostzaan 15-10-1662, overl. Oostzaan 19-08-1693, tr.kerk voor 1684.
3045    Marij Jans LAPS (gezindte: geref.), overl. Oostzaan 03-10-1714, tr.kerk (1) voor 1684 Jan Jacobsz MES (zie 3044), tr.kerk (2) na 1693 Marte Jansz WEVER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Jansz MES (zie 1522).
   2.  Grietje Jans MES.

3328    Bartholomeus Cornelisz van ALCKEMADE (gezindte: r.k.), zn. van Cornelis Cornelisz van ALCKEMADE (zie 6656) en NN NN (zie 6657), tr.
3329    Sophie Jans (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Bartolomeus van ALCKEMADE (zie 1664).

3330    Cornelis van der CLERCK, tr.
3331    Lijsbet van NIEROP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietge Cornelis van der CLERCK (zie 1665).

3354    Mees van STEENVOORDEN, tr.
3355    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetje Mees van STEENVOORDEN (zie 1677).
   2.  Hendrik Meesze van STEENVOORDEN.

3356    Wouter Tonisz van SCHIE, geb. Noordwijk, bouwman, zn. van Anthonis/Teunis/Tonis Jacobsz van SCHIE (zie 6712) en Immetje Cornelis van der SPECK (zie 6713), tr.
3357    Marijtje/Maartje Gerrits van der GRIFT/CLUFT/DRIFT, geb. Noordwijk, overl. Noordwijk voor 1681, dr. van Gerrit van der GRIFT/CLUFT/DRIFT (zie 6714) en NN NN (zie 6715), tr.kerk (1) Noordwijk 06-08-1679 (r.k.) Maarten Cornelisz van ROON/KLEY, tr. (2) Wouter Tonisz van SCHIE (zie 3356).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gerrit Woutersz van SCHIE (zie 1678).
   2.  Huybert Woutersz van SCHIE, geb. Noordwijk, overl. voor 1710.

3358    Pieter SCHRAVENDIJK, tr.
3359    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Pieters SCHRAVENDIJK (zie 1679).

3360    Pieter Leenderse van der PLAS (gezindte: r.k.), overl. <26-4-1670, zn. van Lenaert Lenaertse van der PLAS (zie 6720) en Maertge/Maritgen Crijnen (zie 6721), tr.
3361    Anna/Annetje Maertens (gezindte: r.k.), overl. <8-3-1694, dr. van Maarten Huijbertsz (zie 6722) en Trijntgen Pieters DECKERS (zie 6723).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Pieterse van der PLAS (zie 1680).
   2.  Maarten Pieterse van der PLAS, bouwman, overl. na-03-1701.
   3.  Jan Pieterse van der PLAS.
   4.  Neeltje Pieters van der PLAS.
   5.  Jannetje Pieters van der PLAS.
   6.  Trijntje Pieters van der PLAS.
   7.  Huijbertje Pieters van der PLAS.
   8.  Maertje Pieters van der PLAS.

3362    Claes Cornelis van ONDERWATER, geb. Zoetermeer, overl. <31-5-1679, tr.
3363    Dirkje Arents REWIJCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Claes ONDERWATER (zie 1681).

3364    Hendrick Matheusz HEEMSKERK, bouwman, schepen Noordwijkerhout, overl. Noordwijkerhout voor 1675, zn. van Matheus Corsz HEEMSKERK (zie 6728) en Wendelmoet Venters RIJCHOUT (zie 6729), tr.
3365    Cornelia Huyberts (Neeltgen) van der SWIL, geb. Noordwijkerhout voor 1623, overl. Noordwijkerhout ca. 1688, dr. van Huybert Willemsz SWIL (zie 6730) en Aechte Jans (zie 6731).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matheus Hendricksz HEEMSKERK (gezindte: r.k.), overl. Oegstgeest 25-05-1723.
   2.  Huijbert Hendricksz de Oude HEEMSKERK (zie 1682).
   3.  Maria Hendricks HEEMSKERK, overl. voor 1688.
   4.  Aagt Hendricks HEEMSKERK, overl. voor 1688.
   5.  Pieter Hendricksz HEEMSKERK, geb. Noordwijkerhout, bouwman, overl. Noordwijkerhout voor 1715.
   6.  Huijbert Hendricksz de Jonge HEEMSKERK, bouwman, overl. Noordwijkerhout voor 1704.
   7.  Aafje Hendricks HEEMSKERK, overl. voor 1688.
   8.  Trijntgen Hendricks HEEMSKERK, overl. voor 1688.
   9.  Grietgen Hendricks HEEMSKERK, overl. voor 1688.
   10. Maerten Hendricksz HEEMSKERK, overl. voor 1688.

3366    Cornelis Claesz van ZEESTRATEN, overl. na7-3-1672, tr.
3367    Willemtje Willems, overl. na7-3-1672.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnees/Agniesje Cornelis (van) ZEESTRATEN (zie 1683).

3392    Cornelis Pauwelsz van LAN(T)SCHOT, ged. (r.k.) Zundert 30-11-1603 (get.: doopheffers: Cornelius Martinus Wymers en zijn echtgenote Maria), vorster te Zundert, leenman, schepen van Wernhout, overl. Zundert 03-10-1669, als vorster van Zundert, naergelaten vrouw en kinderen tot Groot-Zundert, begr. Zundert 08-10-1669, in de kerk, zn. van Pauwel Cornelisz van LANCSCHOT (zie 6784) en Anna Jan Martinus WYMER (zie 6785), tr.
3393    Maria van ELSACKER, ged. (r.k.) Loenhout 01-11-1616 (get.: Andreas Jordani, Gerardus Luyks en Cornelia, uxor Gualteri Ren), overl. Zundert 05-10-1658, dr. van Michiel Jansz van ELSACKER (zie 6786) en Anna/Anneke/Tannke Peters JORDAENS (zie 6787).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus van LANSCHOT, ged. (r.k.) Breda 03-03-1638 (get.: peter: Michael van Elsacker en meter: Mevrouw de Baronessche in Loenhout en Popendonck), apart ingeschreven in het r.k. doopboek van Zundert.
   2.  Anna van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 27-12-1639 (get.: peter: Antonius Lanschot en meter: Francisca Cornelii).
   3.  Margaretha van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 29-09-1641 (get.: peter: Arnoldus Cornelii van de Bolck en meter: Anna Godefridi), overl. Zundert 17-02-1705.
   4.  Jan van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 29-09-1643 (get.: peter: Cornelis Christiani en meter: Elizabetha van Lanschot), brouwer, poorter te Breda op 7-5-1672.
   5.  Michiel van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 06-02-1646 (get.: peter: Lambertus Joannis en meter: Gasper Pauli van Lanschot), broeder, brouwer, overl. Antwerpen 07-05-1724.
   6.  Cornelis van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 21-02-1648 (get.: peter: Jacobus Rommers en meter: Francisca Cornelii, loco Margareta van Elsacker), overl. Zundert 14-05-1649.
   7.  Cornelis Cornelisz van LANTSCHOT (zie 1696).
   8.  Petronella van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 18-01-1652 (get.: peter: Cornelii Bosman i.p.v. Paulus Cornelii van Lanschot en meter: Anna Petri Jordens i.p.v. Margareta Pauli van Lanschot), overl. Zundert 14-06-1700.
   9.  Frans van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 17-04-1654 (get.: peter: Michael van Elsacker en meter: Elizabet Joannis Schellekens).
   10.  Elisabeth van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 21-12-1657 (get.: peter: Joannes Joannis Corn. Hestermans en meter: Maria Huberti Vermeren i.p.v. Margareta Pauli van Lanschot), overl. Loon op Zand 26-03-1734.
   11.  Kind (doodgeboren) van LANSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 21-12-1657, vermeld in doopboek (vertaald in het Nederlans) overleden twee van een tweeling van Cornelius Paulus van Lanschot, een gedoopt door de vroedvrouw), overl. Zundert 21-12-1657.
   12.  Kind (doodgeboren) van LANSCHOT, geb. Zundert 21-12-1657, overl. Zundert 21-12-1657.

3394    Antonie Mertens Pauwels JONCKER (gezindte: r.k.), tr.
3395    Joanna Pauwels ADRIAENSEN (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulina Antonis JONCKER (zie 1697).

3524    Abraham Willemsz de KOK/COCQ, overl. Lisse na1-1-1632, tussen 1-1-1632 en 20-11-1670, tr.
3525    Catharina Willems DEKKER, overl. na 1623.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Abrahamsz KOK/COCK (zie 1762).

3526    Oude Dirck Engel van LARUM/VAN STEIJN, duinmeier, overl. na 1623, zn. van Engel Adriaensz van LARUM (Rebel) (zie 7052) en Oude Pietertje Pauwels COLIN/COLIJN (zie 7053), tr.kerk Hillegom ??-09-1614 (r.k.).
3527    Marijtje Adriaens Jan BRERO/HITS, geb. Hillegom, overl. na 1623, dr. van Adriaen Jan Gerrits HITS/VAN BREDERO/JONGHOUT (zie 7054) en Maria Cornelis ADMIRAAL (zie 7055).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Dirks van STEIJN (zie 1763).

3584    Jan Henrick SANDERS, geb. ca. 1580, overl. Helmond 14-05-1670, zn. van Henric Jan SANDERS (zie 7168) en NN NN (zie 7169), tr.kerk rond 1612.
3585    Catharina/Cathelijn Leunis (Cathelijn) Abels, geb. ca. 1590, overl. Helmond 08-12-1672.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna (Jenneke) SANDERS, geb. Helmond ca. 1613, overl. Helmond 18-10-1672.
   . 
   2.  Henricus/Hendrick Jan SANDERS (zie 3996).
   3.  Joannes Janse SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 30-11-1616, Heilge Geestmeester (armenbestuur),, tussen 1657 en 1659.
   4.  Marcelius/Marselis Jan (Marselis) SANDERS (zie 1792).
   5.. Wilhelmus Janse SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 22-10-1620, jong overleden.
   6.  Ambrosius Janse SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 02-02-1625, jong overleden.
   7.  Aegidius Janse (Dielis) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 10-01-1628, overl. na 1685.
   8.  Maria SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 12-12-1630, jong overleden.
   9.  Mattias Janse (Matthijs) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 23-08-1634, overl. Helmond 27-11-1717.

3586    Wouter Corstiaensen, X11-3586, tr.
3587    Heylken Jan Martens van TUYLL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mechtildis Wouters (zie 1793).

3996    Henricus/Hendrick Jan SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 14-12-1614, ijk- en keurmeester van het weversambacht (1659), deken van het weversambacht (1666-1667; 1668-1669; 1671-1672), schepen (1670), burgemeester (1674-1675), overl. Helmond 17-12-1677, aan langdurige koorts, zn. van Jan Henrick SANDERS (zie 3584) en Catharina/Cathelijn Leunis (Cathelijn) Abels (zie 3585), tr.
3997    Mechteld LAMBERTS (gezindte: r.k.), overl. Helmond 02-07-1693, dr. van Antonis Willem LAMBERTS (zie 7994) en Catharina van LUIJTELAER (zie 7995).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Hendricx (Hendrick) SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 20-06-1645, burgemeester (1681-1692), schepen (1698-1699), overl. Lierop ca. 1746.
   2.  Anthonius Hendrick SANDERS, ged. (r.k.) Helmond 23-08-1647.
   3.  Joannes Henricus SANDERS (zie 1998).

3998    Jan Geeraert BECKS.
Kinderen:
   1.  Maria Joannes BEX/BECKS (zie 1999).
3999    Joanna PETERS.
Kinderen: 1 kind.

4064    Goord ROEFS, schepen van Helmond 1620-1629, burgemeester van Helmond 1629-1630, zn. van Jan ROEFS (zie 8128) en NN NN (zie 8129), tr.
4065    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philips ROEFS (zie 2032).
   2.  Jan ROEFS.
   3.  Hendrik ROEFS.
   4.  Willem ROEFS.

4066    Peter van der VELDE, politiemeester, bouwmeester van Helmond, benoemd 11-7-1641, tr.
4067    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina van der VELDE (zie 2033).

Generatie XIII

4224    Aert Geerloffs ENDENBURG, notaris, overl. Gouda 07-07-1652, zn. van Geerloff Hendrix ENDENBURG (zie 8448) en Maeritgen Aerts (zie 8449), tr. Gouda 13-10-1647, voor het gerecht.
4225    Catharina Andries BURIER, geb. Gouda, dr. van Andries BURIER (zie 8450) en Neeltje ERASMUS (zie 8451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis ENDENBURG (zie 2112).

4544    Jan van der WALLE, geb. Beveren/Neyeukerchen, (Vlaanderen), baeywercker, overl. Leiden, van de Langegracht, begr. Leiden 05-11-1635, in de Hooglandsche kerk, otr. Leiden 11-11-1632, tr.kerk Leiden 28-11-1632 (geref.), in de Pieterskerk.
4545    Susanna Abrahams TAVERNIERS, geb. Delft, overl. Leiden voor 1671, dr. van Abraham TAVERNIERS (zie 9090) en Neeltgen COMPEIJNS (zie 9091).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 11-09-1633 (get.: Abraham Tavernier, Jan Phlippoo en Febe Luppaerts), in de Hooglandsche kerk, waarbij de moeder niet vermeld wordt, overl. Leiden, bij de Marepoort, begr. Leiden 29-09-1635, in de Pieterskerk.
   2.  Neeltje van der WALLE, ged. (geref.) Leiden 06-08-1634 (get.: Augustijn van Peperstraet en Neeltjen Taverniers), overl. Leiden, in het Gasthuis, begr. Leiden 02-08-1650, in de Hooglandsche kerk. Het is niet zeker dat de overledene ook werkelijk deze Neeltje is.
   3.  Johannes van der WALLE (zie 2272).

4736    Philippus KORT, geb. Spijkenisse, hellebarbier, stadhouder, overl. na 1689, tr.kerk Gorinchem 29-03-1644.
4737    Ida Claas BESSEM, geb. Gorinchem, overl. >27-3-1682, dr. van Claes Pietersz BESSEM (zie 9474) en Grietge Pieters (zie 9475).
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel CORT, geb. Gorinchem.
   2.  Nicolaas (Claes) CORT (zie 2368).

4738    Adriaan Hendriksz van ROSSUM, geb. Gorinchem, schoenmaker, begr. Gorinchem 02-10-1658, zn. van Hendrik Peters van ROSSUM (zie 9476) en Maddalena (zie 9477), tr.kerk Gorinchem 15-10-1634.
4739    Catalijn Abrahams van der ULFT, geb. Gorinchem, dr. van Abraham Alberts van der ULFT (zie 9478) en Neesken Reiniers (zie 9479).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abram Adriaansz van ROSSUM, ged. Gorinchem 17-12-1634, overl. Gorinchem na1-4-1645, tussen 12-4-1645 en 9-8-1656.
   2.  Maddalena Adriaans van ROSSUM, ged. Gorinchem 26-07-1637.
   3.  Anneken Adriaans van ROSSUM, ged. Gorinchem 09-10-1639.
   4.  Mechelken Adriaans van ROSSUM, ged. Gorinchem 22-10-1642.
   5.  Hendrik Adriaansz van ROSSUM, ged. Gorinchem 12-04-1645.
   6.  Agneeske Adriaans van ROSSUM (zie 2369).
   7.  nn Adriaans van ROSSUM, ged. Gorinchem 02-11-1650.
   8.  Catalijne Adriaans van ROSSUM, ged. Gorinchem 28-11-1653.
   9.  Abram Adriaansz van ROSSUM, ged. Gorinchem 09-08-1656.

4740    Adriaan Segersz van NIFTRICK, geb. Gorinchem (gezindte: geref.), overl. Gorinchem >20-2-1677, in het pesthuis, zn. van Seger van NIFTRICK (zie 9480) en NN NN (zie 9481), tr.kerk Gorinchem 11-02-1646.
4741    Catalijntie Caerls DANCKOY, geb. 's Gravenhage, dr. van Caerl DANCKOY (zie 9482) en NN NN (zie 9483).
Uit dit huwelijk:
   1.  Caerl Adriaensz van NIFTRICK (zie 2370).
   2.  Oth/Otto Adriaansz van NIFTRIK, ged. Gorinchem 01-09-1647 (get.: Jeremias Carels (broer van de moeder), Maria Carels Dankoy (zus van de moeder), Jan Segers van Niftrick (broer van de vader), Marijken Samuels van Dueren), begr. Gorinchem 1683/1684.

4742    Johannes/Jan (Jan) COLLAS/COLLARD, geb. Thüringen (Dld), soldaat, tr.kerk Gorinchem 16-11-1642.
4743    Jannetje Gerrits, geb. Tricht, overl. Gorinchem voor 1655.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heijltie Jans COOLHAAS (zie 2371).

4748    Bastiaen Huijbertsz VERHARD, timmerman, overl. <8-3-1659, tr.
4749    Pieterge Claes, overl. na8-3-1659.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaack Bastiaensz VERHART (zie 2374).

4750    Dirck Fransz KOOT, overl. <1-6-1656, tr.
4751    Beatrix Dircks, overl. >12-5-1682.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilletje Dirks KOOT (zie 2375).

4768    Jan Pietersz van BERGEN, tr.
4769    NN NN, begr. Jisp 01-06-1689, begr. binnen, Jan van Bergen wijf.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neel Jans van BERGEN, ged. Jisp 05-10-1636.
   2.  Pieter Jansz van BERGEN, ged. Jisp 13-09-1643, begr. Jisp 26-05-1669, binnen.
   3.  Guert Jans van BERGEN, ged. Jisp 02-12-1646, overl. Jisp 19-04-1656, begr. Jisp 23-04-1656, buiten.
   4.  Claes Jansz van BERGEN (zie 2384).
   5.  Reijntien Jans van BERGEN, ged. Jisp 11-02-1652, begr. Jisp 12-12-1666.
   6.  Heyndrick Jansz van BERGEN, ged. Jisp ca. 1655, geen doopboek.
   7.  Migchiel Jansz van BERGEN, ged. Jisp ca. 1660, geen doopboek.

4784    Jan van der MARK, tr.
4785    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Jans (Trijntje) van der MARK, geb. ca. 1626, begr. Westzaan 10-03-1706, impost f 3,-, aangegeven door Aernout van der Mark, haar neef.
   2.  Jan Jansz van der MARK (zie 2392).

4786    Jan de la COURT, tr.
4787    Margrieta van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
 
   1.  Hermina Jans de la COURT (zie 2393).

4792    Jan Jansz VERWEEL, overl. Westzaan 1639, zn. van Jan Sijmonsz VERWEEL (zie 9584) en NN NN (zie 9585), tr.kerk ca. 1727.
4793    Marij Vrericxs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brechgen Jans VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 29-10-1628 (get.: Jan Sijmons sijn vader gevaeder (grootvader)).
   2.  Baert Jansz VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 18-07-1632 (get.: Jan Sijmons Verweel (grootvader) en Marij Vrericxs, peterse (moeder)).
   3.  Willem Jansz VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 18-07-1632 (get.: Jan Sijmons Verweel (grootvader) en Marij Vrericxs, peterse (moeder)).
   4.  Thrijn Jans VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 12-04-1634 (get.: Mary Vrericxs, peterse (moeder)).
   5.  Jan Jansz VERWEEL (zie 2396).
   6.  Cornelis Jans VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 13-01-1638 (get.: Mary Vrericks, peterse (moeder)).
   7.  Jannetje Jans VERWEEL, geb. Westzaan, in de Krabbelbuurt, ged. Westzaan 15-01-1640.

5152    Jan Francoys/Fransz, geb. Bourgogne (Fr.) ca. 1590, metselaar, overl. Amsterdam voor 1637, tr.kerk Amsterdam 12-04-1614.
5153    Femmetje Heynrixs/Henricks, overl. Amsterdam voor 1637.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francoys/Frans Jansz (zie 2576).

5154    Johannes Dircksz, overl. na 1637, tr.
5155    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltie Jans (zie 2577).

5186    Jan Pietersz CANT, overl. na 1637, tr.
5187    Hil Sijmons.
Uit dit huwelijk:
   1.  Giert Jans CANT, ged. (geref.) Oostzaan 07-04-1630, overl. Oostzaan voor8-1631.
   2.  Giert Jans CANT, ged. (geref.) Oostzaan 24-08-1631, overl. Oostzaan voor2-1638.
   3.  Pieter Janse CANT, ged. (geref.) Oostzaan 14-02-1634.
   4.  Giert Jans CANT (zie 2593).

5192    Gerrit Cornelisz, ged. ca. 1610, tr. ca. 1637.
5193    Trijn Cornelis, geb. ca. 1615.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Gerritsz GIETER (zie 2596).

5200    Sijmon Dircksz, tr.
5201    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Sijmonsz (zie 2600).

5376    Pieter Adams, chirurgijn, biersteker, overl. Medemblik na 1660, tr.
5377    Maertien Jaspers, overl. na 1660.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pietersz MASEREE, ged. (geref.) Medemblik 14-06-1626, chirurgijn, schepen.
   2.  Griet Pieters MASEREE, ged. (geref.) Medemblik 09-04-1628.
   3.  Anne Pieters MASEREE, ged. (geref.) Medemblik 12-05-1630.
   4.  Adam Pietersz MASEREE, ged. (geref.) Medemblik 09-05-1632, chirurgijn, poorter, overl. na 1674.
   5.  Cornelis Pietersz MASEREE, ged. (geref.) Medemblik 07-06-1634, overl. na 1654.
   6.  Claes Pietersz MASUREU (zie 2688).

6656    Cornelis Cornelisz van ALCKEMADE (gezindte: r.k.), overl. Noordwijkerhout 04-03-1682, zn. van Cornelis Cornelisz van ALCKEMADE (zie 13312) en Geertgen Pieters (zie 13313), tr.
6657    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon Cornelisz van ALCKEMADE, ged. (r.k.) ca. 1625, tr. Fijtge van den BERGH (gezindte: r.k.).
   2.  Bartholomeus Cornelisz van ALCKEMADE (zie 3328).

6712    Anthonis/Teunis/Tonis Jacobsz van SCHIE, geb. ca. 1605, overl. Leiden 20-04-1676, tussen 1-5-1669 en 20-4-1676. Hij zou bij zijn overlijden 71 jaar zijn. Begr. Noordwijk april-1676, zn. van Jacob Teunisz van SCHIE (zie 13424) en ?? Jeroensdr STEENVOORDEN (zie 13425), tr.kerk Noordwijk 08-01-1628.
6713    Immetje Cornelis van der SPECK, geb. Voorhout, overl. voor 1681, tussen 1676 en 9-4-1681, dr. van Cornelis van der SPECK (zie 13426) en Trijntje Jans HAEKMAN (zie 13427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Teunis van SCHIE, geb. Noordwijk.
   2.  Willem Tonisz van SCHIE, geb. Noordwijk, schoenmaker, overl. na 1688.
   3.  Wouter Tonisz van SCHIE (zie 3356).
   4.  Jacob Tonisz van SCHIE, geb. Noordwijk, overl. na 1687.
   5.  Cornelis Anthonisz van SCHIE, geb. Noordwijk, overl. <1-04-1709, tussen 13-5-1700 en 1-4-1709.
   6.  Jannetje Tonis van SCHIE, geb. Noordwijk, overl. na 1683.
   7.  Jeroen Teunisz van SCHIE, geb. Noordwijk, overl. na 1686.
   8.  Arij/Arie/Adriaan Anthonisz van SCHIE, overl. na 1680.

6714    Gerrit van der GRIFT/CLUFT/DRIFT, tr.
6715    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje/Maartje Gerrits van der GRIFT/CLUFT/DRIFT (zie 3357).

6720    Lenaert Lenaertse van der PLAS, geb. Noordwijk ca.1562/3, overl. Noordwijk 20-01-1637, zn. van Lenaert Jeroensz VERPLAS/VAN der PLAS (zie 13440) en Neeltgen Pieters (zie 13441), tr.
6721    Maertge/Maritgen Crijnen, overl. Noordwijk 28-01-1652, op de grafsteen van N.H. kerk Noordwijk-Binnen staat vermeld: Hier leyt begraven Leendert Leentersoon van der P... is ghestorven den 20 Jannuary ... met syn huysvrouw Marijtgen Crijne is ghestorven den 28 Jannuary 1652, dr. van Crijn Syverts (zie 13442) en Marijtgen FOPPEN (zie 13443).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Leenderse van der PLAS (zie 3360).
   2.  Maritgen Leenders van der PLAS.
   3.  Jan Leenderse van der PLAS, overl. voor 1673.
   4.  Crijn Leenderse van der PLAS, overl. ca. 1661.
   5.  Neeltgen Leenders van der PLAS.
   6.  Geertgen Leenders van der PLAS.
   7.  (Jonge)Neeltgen Leenders van der PLAS.
   8.  Jannetgen Leenders van der PLAS, overl. voor4-1644.
   9.  Annetgen Leenders van der PLAS.

6722    Maarten Huijbertsz, tr.
6723    Trijntgen Pieters DECKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna/Annetje Maertens (zie 3361).

6728    Matheus Corsz HEEMSKERK, geb. Heemstede, tr.
6729    Wendelmoet Venters RIJCHOUT, overl. ca. 1645, dr. van Fynto Pietersz RIJCHOUT (zie 13458) en NN NN (zie 13459).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Matheusz HEEMSKERK, bouwman, schepen Heemstede 1627-1638.
   2.  Hendrick Matheusz HEEMSKERK (zie 3364).
   3.  Corneisje Matheus HEEMSKERK.
   4.  Grietje Matheus HEEMSKERK.
   5.  Trijntje Matheus HEEMSKERK, overl. Leiden 09-10-1667.

6730    Huybert Willemsz SWIL, zn. van Willem Pietersz SWIL (zie 13460) en NN NN (zie 13461), tr.
6731    Aechte Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Huyberts (Neeltgen) van der SWIL (zie 3365).
   2.  Claesgen Huyberts SWIL.
   3.  Neeltgen Huyberts SWIL.
   4. Maritgen Huyberts SWIL.
   5.  Willem Huybertsz SWIL.
   6.  Huybert Huybertsz SWIL.

6784    Pauwel Cornelisz van LANCSCHOT, ged. (r.k.) < 1575, overl. Zundert 12-09-1630, begr. Zundert, onder een zerk, die nog voor de sacristie ligt in de kerk te Zundert en behalve zijn wapen met de drie bomen het volgende opschrift draagt: HIER LEYDT BEGRAVEN PAUWELS CORNELISSEN VAN LANSCHOT, VORSTER in syn LEVEN TOT SUNDERT EN is GERUST IN DEN HR den 12 SEPT. 1630. BIDT VOOR DE SIEL. Zn. van Cornelis Jacobsz van LANCSCHOT (zie 13568) en Margriet BUERSTEDE (zie 13569), tr.
6785    Anna Jan Martinus WYMER (gezindte: r.k.), overl. na 1618, dr. van Jan Martinusz van de WIJMERE (zie 13570) en Elisabeth Frans Cornelis van der BOLCK (zie 13571).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pauwelsz van LAN(T)SCHOT (zie 3392).
   2.  Martinus Pauwelsz van LANCSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 28-08-1605, schout Halsteren (1640), secretaris Halsteren, dijkgraaf Oud en Nieuw Beymoer (1644), margrafelijk rentmeester Wouw, Halsteren en het Zuid-Kwartier, overl. Halsteren 21-10-1689, begr. Halsteren, in de kerk.
   3.  Margaretha Pauwels van LANCSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 27-05-1607, overl. na 1634.
   4.  Maria Pauwels van LANCSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 24-06-1609, overl. Breda na 1641.
   5.  Joannes Pauwelsz van LANCSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 19-03-1611.
   6.  Elisabeth Pauwels van LANCSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 30-09-1612.
   7.  Jasparina Pauwels van LANCSCHOT, ged. (r.k.) Zundert 05-12-1613, overl. na 1646.

6786    Michiel Jansz van ELSACKER, geb. Loenhout 1589/1590 (gezindte: r.k.), stadhouder van de lenen van de heer van Loenhout en de Heilige Geestmeester van Loenhout, schepen van Loenhout, brouwer te Loenhout in het Schalienhuist, overl. Loenhout 23-04-1645, begr. Loenhout, in de kerk, zn. van Jan Baptist van ELSACKER (zie 13572) en Anna/Tanneke Jans GOORSENS/GORIS/GRASEN (zie 13573), tr.
6787    Anna/Anneke/Tannke Peters JORDAENS, geb. 1586/1587 (gezindte: r.k.), overl. Loenhout 26-04-1667, begr. Loenhout 29-04-1667, dr. van Peter Michael JO(E)RDAENS (zie 13574) en Margaretha Wilhelmus BOLCKMANS (zie 13575).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis van ELSACKER, ged. (r.k.) Loenhout 1611.
   2.  Peeter van ELSACKER, ged. (r.k.) Loenhout 1612.
   3.  Jan van ELSACKER, ged. (r.k.) Loenhout 1614.
   4.  Maria van ELSACKER (zie 3393).
   5.  Michiel van ELSACKER, ged. (r.k.) Loenhout 1630.
   6.  Cornelia van ELSACKER, ged. (r.k.) Loenhout.
   7.  Anna van ELSACKER, ged. (r.k.) Loenhout.
   8.  Margriet van ELSACKER, ged. (r.k.) Loenhout.

7052    Engel Adriaensz van LARUM (Rebel), geb. ca. 1553, bouwman, schepen te Lissen van 1593-1596, overl. <25-8-1607, zn. van Adriaen Dircks van LARUM (zie 14104) en Marijtje Pieter Jeroens (zie 14105), tr.
7053    Oude Pietertje Pauwels COLIN/COLIJN, overl. na7-5-1636, dr. van Pauwel Reijns van BROUCKHUIJSEN/AAN de BEEK (zie 14106) en Machteld Pieters COLING (zie 14107).
Uit dit huwelijk:
   1.  Oude Dirck Engel van LARUM/VAN STEIJN (zie 3526).

7054    Adriaen Jan Gerrits HITS/VAN BREDERO/JONGHOUT, duinmeier, tr.
7055    Maria Cornelis ADMIRAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje Adriaens Jan BRERO/HITS (zie 3527).

7168    Henric Jan SANDERS, overl. na 1582, zn. van Jan SANDERS (zie 14336) en Gelis Goyart OEMS (zie 14337), tr.
7169    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Henrick SANDERS (zie 3584).

7992 =    3584 Jan Henrick SANDERS.
7993 =    3585 Catharina/Cathelijn Leunis (Cathelijn) Abels.

7994    Antonis Willem LAMBERTS, tr.
7995    Catharina van LUIJTELAER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mechteld LAMBERTS (zie 3997).

8128    Jan ROEFS, zn. van Mattheus ROEFS (zie 16256) en Grietje (zie 16257), tr.
8129    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Goord ROEFS (zie 4064).
   2.  Gerard/Matheus Gerards/Geerits van Uden ROEFS (gezindte: r.k.), deken van het leegambacht (1647-1648), herbergier, geref. kerkmeester gekozen 31-10-1649, lid geref. kerkeraad, gekozen 27-1-1650, stadssecretaris 19-7-1650 tot 7-10-1650, schepen 1650-1651, plaatsvervangend schout 1654, overl. Helmomd ca. 1658.
   3.  Arnoldus ROEFS.

Generatie XIV

8448    Geerloff Hendrix ENDENBURG, geb. Gouda, vettewarier, zn. van Hendrick Reyniers van ENDENBURGH (zie 16896) en NN NN (zie 16897), tr.
8449    Maeritgen Aerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aert Geerloffs ENDENBURG (zie 4224).

8450    Andries BURIER, drukker, boekverkoper te Gouda, tr.
8451    Neeltje ERASMUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Andries BURIER (zie 4225).

9090    Abraham TAVERNIERS, tr.
9091    Neeltgen COMPEIJNS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna Abrahams TAVERNIERS (zie 4545).

9474    Claes Pietersz BESSEM, overl. Gorinchem voor 1631, zn. van Pieter Jansz BESSEM (zie 18948) en NN NN (zie 18949), tr.
9475    Grietge Pieters, overl. Gorinchem na 1649.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claesken Claas BESSEM.
   2.  Grietje Claas BESSEM.
   3.  Pieter Claasz BESSEM, begr. Gorinchem 09-10-1656.
   4.  Geetruid Claas BESSEM.
   5.  Catharina Claa BESSEM, overl. Gorinchem na6-9-1643.
   6.  Ida Claas BESSEM (zie 4737).

9476    Hendrik Peters van ROSSUM, overl. Gorinchem 13-11-1657, tr.
9477    Maddalena.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Hendriks (Margriet) van ROSSUM, geb. Gorinchem.
   2.  Pieter Hendriks van ROSSUM, geb. Gorinchem.
   3.  Lambert Hendriks van ROSSUM, geb. Gorinchem.
   4.  Hendrick Hendricksz van ROSSUM, geb. Gorinchem, begr. Gorinchem 1657.
   5. Breghtgen Hendriks van ROSSUM, geb. Gorinchem.
   6.  Adriaan Hendriksz van ROSSUM (zie 4738).

9478    Abraham Alberts van der ULFT, geb. ca. 1590, glasmaker, begr. Gorinchem 1634/1635, zn. van Albert Martens van der ULFT (zie 18956) en Anneke Lievens LOUIS (zie 18957), tr.
9479    Neesken Reiniers, overl. Gorinchem 16-04-1664, impost £ vij.-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Abrahamsz van der ULFT, geb. Gorinchem ca. 1619, begr. Gorinchem 11-01-1664, impost £ vij.
   2.  Jacob Abrahamsz van der ULFT, ged. Gorinchem 25-03-1621 (get.: Pieter Cornelisz, Lijsbeth Ariaans huysvrouwe van der Does, Janneken van Ulft,), burgemeester, glazenmaker, schilder, tekenaar, schepen, begr. Gorinchem 18-11-1689.
   3.  Geertruid Abrahams van der ULFT, ged. Gorinchem 26-03-1625.
   4.  Jenneken Abrahams van der ULFT, ged. Gorinchem 07-12-1631.
   5.  Catalijn Abrahams van der ULFT (zie 4739).
   6.  Albert Abrahamsz van der ULFT, begr. Gorinchem 19-01-1673, impost £ vij voor het openen van het graf en voor 1 uur luiden van de klok.
   7.  Annae Abrahams van der ULFT.

9480    Seger van NIFTRICK, tr.
9481    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneken Zegers van NIFTRICK.
   2.  Uijlken Zegers van NIFTRICK.
   3.  Maijken Zegers van NIFTRICK.
   4.  Dircken Zegersz van NIFTRICK.
   5.  Grietje Zegers van NIFTRICK, begr. Gorinchem 11-09-1665.
   6.  Jan Zegersz van NIFTRICK, geb. Gorinchem, koperslager, begr. Gorinchem 1668, impost over het openen voor het graf en het luiden van de klok van Jan Segers van Niftrick.
   7.  Adriaan Segersz van NIFTRICK (zie 4740).

9482    Caerl DANCKOY, tr.
9483    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Carels DANCKOY, overl. na1-9-1647.
   2.  Jeremias Carelsz DANCKOY, overl. na1-9-1647.
   3.  Marije Carels DANCKOY, overl. >28-7-1645.
   4.  Catalijntie Caerls DANCKOY (zie 4741).

9584    Jan Sijmonsz VERWEEL, overl. Westzaan na 6-1632, tr.
9585    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmon Jansz VERWEEL, overl. Westzaan na 1629.
   2.  Willem Jansz VERWEEL, overl. Westzaan na 1641.
   3.  Pieter Jansz VERWEEL, overl. Westzaan na 1634.
   4.  Jan Jansz VERWEEL (zie 4792).

13312    Cornelis Cornelisz van ALCKEMADE (gezindte: r.k.), overl. Noordwijkerhout 22-03-1629, zn. van Cornelis van ALCKEMADE (zie 26624) en Adriane Jans (zie 26625), tr.
13313    Geertgen Pieters (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisz van ALCKEMADE (zie 6656).

13424    Jacob Teunisz van SCHIE, zn. van Teunis Willemsz van SCHIE (zie 26848) en NN NN (zie 26849), tr.
13425    ?? Jeroensdr STEENVOORDEN, dr. van Jeroen STEENVOORDEN (zie 26850) en NN NN (zie 26851).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonis/Teunis/Tonis Jacobsz van SCHIE (zie 6712).
   2.  Neeltgen Jacobs van SCHIE.
   3.  Nicolaas/Claes Jacobsz van SCHIE.
   4.  Maritgen Jacobs van SCHIE.

13426    Cornelis van der SPECK, tr.
13427    Trijntje Jans HAEKMAN, dr. van Jan HAEKMAN (zie 26854) en NN NN (zie 26855).
Uit dit huwelijk:
   1.  Immetje Cornelis van der SPECK (zie 6713).

13440    Lenaert Jeroensz VERPLAS/VAN der PLAS, overl. voor 1563, tr. voor 1560.
13441    Neeltgen Pieters, overl. voor 1610, tussen 20-7-1602 en 5-12-1610, dr. van Pieter Gerytsz (zie 26882) en NN Pouwelsdr (zie 26883), tr. (1) voor 1560 Lenaert Jeroensz VERPLAS/VAN der PLAS (zie 13440), tr.kerk (2) na 1563 Jan Symonsz, overl. <29-7-1602, tusen 1599 en 29-7-1602.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Lenaert Lenaertse van der PLAS (zie 6720).
   2.  Neeltgen van der PLAS.

13442    Crijn Syverts, tr.
13443    Marijtgen FOPPEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maertge/Maritgen Crijnen (zie 6721).

13458    Fynto Pietersz RIJCHOUT, geb. in Vlaanderen, zn. van Pieter RIJCHOUT (zie 26916) en NN NN (zie 26917), tr.
13459    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Feyntene Venters/Fijnters, geb. Goes.
   2.  Wendelmoet Venters RIJCHOUT (zie 6729).
   3.  Pieter Feyntensz RIJCHOUT, overl. na 1618.
   4.  Diver Feyntens RIJCHOUT.

13460    Willem Pietersz SWIL, geb. Noordwijkerhout ca. 1531, overl. voor 1610, tussen 1604 en 5-12-1610, zn. van Pieter Gerytsz (zie 26882) en NN Pouwelsdr (zie 26883), tr.
13461    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Willemsz SWIL, geb. Noordwijkerhout ca. 1566, overl. <22-2-1640, ongehuwd overleden.
   2.  Huybert Willemsz SWIL (zie 6730).
   3.  Jan Willemsz SWIL, overl. <22-2-1640, ongehuwd overleden.
   4.  Adraen Willemsz SWIL, overl. Delftland ? na 1616, woonde 8-3-1616 in Delftland.
   5.  Pouwel Willemsz SWIL, overl. Noordwijkerhout voor 1612, tussen 1609 en 25-10-1612.
   6.  Niesgen Willems SWIL, geb. Noordwijkerhout, overl. na 1616, wordt vermeld tussen 8-8-1612 en 2-1-1617.
   7.  Adriaentgen Willems SWIL, geb. Langeveld (Noordwijk), overl. na 7-1624, wordt vermeld tussen 2-1-1617 en 19-10-1624.
   8.  Marijtgen Willems SWIL, geb. Rijswijk, overl. >16-6-1652, kinderloos overleden, wordt nog vermeld 2-1-1617, 6-5-1640, 16-6-1652.
   9.  Agnietgen Willems SWIL, geb. Voorburg, overl. voor 1649, tussen 6-5-1640 en 19-5-1648.
   10.  Lijsbeth Willems SWIL, geb. Voorhout, overl. <10-6-1617, tussen 1614 en 1617.

13568    Cornelis Jacobsz van LANCSCHOT (gezindte: r.k.), schoolmeester ca. 1565, vorster van Zundert, schepen, leenman te Wernhout, overl. <11-2-1593, zn. van Jacob Jansz CHRISTIAENS (zie 27136) en Cornelia Peters van ARDENNE (zie 27137), tr. (1) Margriet BUERSTEDE (zie 13569), tr. (2) Antonia Cornelia Jans van den BROECK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pauwel Cornelisz van LANCSCHOT (zie 6784).
13569    Margriet BUERSTEDE (gezindte: r.k.), dr. van Jan BUERSTEDE (zie 27138) en Lijsbeth Pauwels Jan WRIJTENS (zie 27139).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 13568).

13570    Jan Martinusz van de WIJMERE (gezindte: r.k.), zn. van Marten Jansz van de WIJMARE (zie 27140) en NN NN (zie 27141), tr.
13571    Elisabeth Frans Cornelis van der BOLCK (gezindte: r.k.), dr. van Frans Cornelisz van der BOLCK (zie 27142) en Katharina SCONINX (zie 27143).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Jan Martinus WYMER (zie 6785).

13572    Jan Baptist van ELSACKER, geb. Loenhout (gezindte: r.k.), brouwer in de brouwerij van het Schalienhuis, schepen, Heilige Geestmeester en Bedezetter te Loenhout, overl. Loenhout ca. 1620, tussen 18-9-1620 en 23-1-1621, zn. van Michiel Cornelisz van ELSACKER (zie 27144) en Maria MAES (zie 27145), tr.kerk voor7-1581.
13573    Anna/Tanneke Jans GOORSENS/GORIS/GRASEN (gezindte: r.k.), overl. na 1615.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Jansz van ELSACKER (zie 6786).

13574    Peter Michael JO(E)RDAENS, tr.
13575    Margaretha Wilhelmus BOLCKMANS (gezindte: r.k.), overl. Loenhout 08-02-1637.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna/Anneke/Tannke Peters JORDAENS (zie 6787).

14104    Adriaen Dircks van LARUM, bouwman, overl. voor 1572, tr.
14105    Marijtje Pieter Jeroens, overl. na 1600.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel Adriaensz van LARUM (Rebel) (zie 7052).

14106    Pauwel Reijns van BROUCKHUIJSEN/AAN de BEEK, overl. Lisse <27-8-1621, tussen 6-3-1590 en 27-8-1621, tr.
14107    Machteld Pieters COLING, overl. Lisse <27-8-1621.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oude Pietertje Pauwels COLIN/COLIJN (zie 7053).

14336    Jan SANDERS, overl. Mierlo voor 1582, tr.
14337    Gelis Goyart OEMS, overl. Mierlo voor 1582.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henric Jan SANDERS (zie 7168).
   2.  Mr. Goyart Jansen SANDERS, overl. na 1582.
   3.  Sander Jansen SANDERS, overl. na 1582.
   4.  Maria Jansen SANDERS, overl. na 1582.
   5.  Leyntken SANDERS, overl. na 1582.

16256    Mattheus ROEFS, schepen van Helmond 1577, 1579, 1584, 1588-1589, overl. Helmond ca. 1590, tr.
16257    Grietje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan ROEFS (zie 8128).

Generatie XV

16896    Hendrick Reyniers van ENDENBURGH, tr.
16897    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geerloff Hendrix ENDENBURG (zie 8448).

18948    Pieter Jansz BESSEM, overl. Gorinchem, tussen 1596 en 1604, zn. van Jan BESSEM (zie 37896) en NN NN (zie 37897), tr.
18949    NN NN, overl. na 1604.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pietersz BESSEM, begr. Gorinchem 1656/1657, impost £ 5-12-8 voor het begraven en het "luyden metten klocken over Jan Peters Bessem".
   2.  Claes Pietersz BESSEM (zie 9474).
   3.  Samuel Pietersz BESSEM, geb. Gorinchem, overl. Gorinchem, tussen 1649 en 1653.

18956    Albert Martens van der ULFT, glasmaker, tr.
18957    Anneke Lievens LOUIS, overl. <22-3-1610, dr. van Lieven LOUIS (zie 37914) en NN NN (zie 37915).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Alberts van der ULFT (zie 9478).
   2.  (Meisje) van der ULFT, begr. Gorinchem 1626/1627, impost £ 6.10 st. voor het begraven "ende luyden over de zuster van Abraham van der Ulft".

26624    Cornelis van ALCKEMADE (gezindte: r.k.), overl. Noordwijkerhout 06-11-1614, tr.
26625    Adriane Jans (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisz van ALCKEMADE (zie 13312).

26848    Teunis Willemsz van SCHIE, geb. Noordwijk, overl. na 1600, zn. van Willem van SCHIE (zie 53696) en NN NN (zie 53697), tr.
26849    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Teunisz van SCHIE (zie 13424).
   2.  Claes Teunisz van SCHIE, overl. voor 1631.
   3.  Willem Teunisz van SCHIE.

26850    Jeroen STEENVOORDEN, tr.
26851    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  ?? Jeroensdr STEENVOORDEN (zie 13425).
   2.  Willem Jeroensz STEENVOORDEN.

26854    Jan HAEKMAN, tr.
26855    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Jans HAEKMAN (zie 13427).

26882    Pieter Gerytsz, schout te Noordwijkerhout 1552-1553, overl. ca. 1563, overleden tussen 8-5-1562 en 1564, zn. van Geryt AELWIJNSZ (zie 53764) en NN NN (zie 53765), tr.
26883    NN Pouwelsdr, overl. na 1568, dr. van Pouwel Claesz (zie 53766) en NN Sijmonsdr (zie 53767).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Pietersz SWIL (zie 13460).
   2.  Symon PIETERSZ, geb. Langeveld (Noordwijk) ca. 1534, overl. ca. 1580, tussen 20-5-1577 en 1-5-1584.
   3.  Pouwel Pietersz, geb. Noordwijkerhout ca. 1546, overl. na 1622, wordt vermeld tussen 1580 en 1623.
   4.  Neeltgen Pieters (zie 13441).
   5.  Gerritgen Pietersdr, geb. Langeveld(Noordwijk), overl. <16-3-1557.
   6.  Ysbrant Pietersz, overl. na 1580, tussen 1580 en 5-12-1610 (Noordwijkerhout?).
   7.  Maritgen Pietersdr, overl. Noordwijkerhout <5-12-1610.
   8.  Cytgen Pietersdr, overl. ca. 1612, ongehuwd overleden tussen 5-12-1610 en 2-1-1617.
   9.  Leentgen Pietersdr.

26916    Pieter RIJCHOUT, tr.
26917    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fynto Pietersz RIJCHOUT (zie 13458).
   2.  Anna Pieters RIJCHOUT, geb. Goes, overl. na 1618.

26920 =    26882 Pieter Gerytsz.
26921 =    26883 NN Pouwelsdr.

27136    Jacob Jansz CHRISTIAENS, geb. <1513 (gezindte: r.k.), meier van Zundert, schout en schepen van de Eninge van Rijsbergen, overl. Zundert <-04-1583, zn. van Jan Hendrick CHRISTIAENS (zie 54272) en Lijsbeth Cornelis COPPENS (zie 54273), tr. (1) Elisabeth Jans VERGOUWEN (gezindte: r.k.), tr. (2) Cornelia Peters van ARDENNE (zie 27137), tr. (3) Jacomijna van LIEDEKERCKE (gezindte: r.k.), overl. >17-7-1585, dr. van Joost Raesz van Liedekercke en Wilhelmina Geerts.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobsz van LANCSCHOT (zie 13568).
27137    Cornelia Peters van ARDENNE (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 27136).

27138    Jan BUERSTEDE (gezindte: r.k.), tr.
27139    Lijsbeth Pauwels Jan WRIJTENS (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margriet BUERSTEDE (zie 13569).

27140    Marten Jansz van de WIJMARE (gezindte: r.k.), zn. van Jan Jan Rombouts van de WIJMARE (zie 54280) en Lijsbeth Cornelis COPPENS (zie 54273), tr.
27141    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Martinusz van de WIJMERE (zie 13570).

27142    Frans Cornelisz van der BOLCK (gezindte: r.k.), tr.
27143    Katharina SCONINX (gezindte: r.k.), dr. van Jan Gerritsz SCONINX (zie 54286) en Lijsbeth Jan Heinricsz CHRISTIAENS (zie 54287).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Frans Cornelis van der BOLCK (zie 13571).

27144    Michiel Cornelisz van ELSACKER, geb. Loenhout (gezindte: r.k.), schepen, brouwer en herbergier in het Schalienhuis te Loenhout, overl. Loenhout < 11-1575, zn. van Corneel Michielsz van ELSACKER (zie 54288) en Margriet Nout Peeter Nouts (zie 54289), tr.
27145    Maria MAES (gezindte: r.k.), overl. Loenhout <11-3-1585.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Baptist van ELSACKER (zie 13572).

Generatie XVI

37896    Jan BESSEM, tr.
37897    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart Jansz BESSEM, overl. Gorinchem na 1729.
   2.  Klaas Jansz BESSEM, overl. Gorinchem ca. 1611.
   3.  Pieter Jansz BESSEM (zie 18948).

37914    Lieven LOUIS, tr.
37915    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneke Lievens LOUIS (zie 18957).

53696    Willem van SCHIE, tr.
53697    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Willemsz van SCHIE (zie 26848).

53764    Geryt AELWIJNSZ, overl. voor 1492, tr.
53765    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Gerytsz (zie 26882).

53766    Pouwel Claesz, schout van Noordwijkerhout 1522-1523, zn. van Symon Brantsz (zie 107532) en Marytgen (zie 107533), tr.
53767    NN Sijmonsdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN Pouwelsdr (zie 26883).

54272    Jan Hendrick CHRISTIAENS (gezindte: r.k.), overl. ca. 1516, tussen 2-1-1516 en 24-11-1517, zn. van Henrick Jansz CHRISTIAENS (zie 108544) en Margriet Servaes van LANCSCH(O)OT (zie 108545), tr.kerk voor 1510.
54273    Lijsbeth Cornelis COPPENS (gezindte: r.k.), dr. van Cornelis Aert Jansz COPPENS (zie 108546) en Kathelijn Geert Jan DIERICS (zie 108547), tr.kerk (1) voor 1510 Jan Hendrick CHRISTIAENS (zie 54272), tr.kerk (2) ca. 1520, tussen 1518 en 20-8-1521 Jan Jan Rombouts van de WIJMARE (zie 54280).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Jansz CHRISTIAENS (zie 27136).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Marten Jansz van de WIJMARE (zie 27140).

54280    Jan Jan Rombouts van de WIJMARE (gezindte: r.k.), tr.kerk ca. 1520, tussen 1518 en 20-8-1521.
54281 =    54273 Lijsbeth Cornelis COPPENS.

54286    Jan Gerritsz SCONINX (gezindte: r.k.), tr.
54287    Lijsbeth Jan Heinricsz CHRISTIAENS (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Katharina SCONINX (zie 27143).

54288    Corneel Michielsz van ELSACKER (gezindte: r.k.), bedezetter, overl. Loenhout ca. 1576, tussen 17-8-1576 en 28-8-1577, zn. van Michiel Cornelisz van ELSACKER (zie 108576) en Maria Peters van den BUYTEN (zie 108577), tr. (1) Margriet Nout Peeter Nouts (zie 54289), tr. (2) Catharina Cornelisdr De CONICK (gezindte: r.k.), overl. Loenhout 06-02-1571, tr. (3) Johanna.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Michiel Cornelisz van ELSACKER (zie 27144).
   2.  Cornelis van ELSACKER.
   3.  Hendrik van ELSACKER.
   4.  Peeter van ELSACKER.
54289    Margriet Nout Peeter Nouts (gezindte: r.k.), overl. Loenhout <27-1-1560.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 54288).

Generatie XVII

107532    Symon Brantsz, tr.
107533    Marytgen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pouwel Claesz (zie 53766).

108544    Henrick Jansz CHRISTIAENS (gezindte: r.k.), overl. ca. 1503, tussen 14-6-1502 en 18-9-1504, zn. van Jan Christiaensz Jansz Maessone (zie 217088) en NN NN (zie 217089), tr.
108545    Margriet Servaes van LANCSCH(O)OT (gezindte: r.k.), overl. <-10-1500, dr. van Servaes Gielisz van LANCSCHOT (zie 217090) en Kathlijn Willems van NEDERVEN (zie 217091).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrick CHRISTIAENS (zie 54272).

108546    Cornelis Aert Jansz COPPENS (gezindte: r.k.), tr.
108547    Kathelijn Geert Jan DIERICS (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth Cornelis COPPENS (zie 54273).

108576    Michiel Cornelisz van ELSACKER, vermoedelijk geboren rond 1473 in Hoogstraten (gezindte: r.k.), landbouwer op Sneppel (B), overl. Loenhout na 1539, tr.
108577    Maria Peters van den BUYTEN (gezindte: r.k.), overl. Loenhout 12-12-1539, dr. van Peter van den BUYTEN (zie 217154) en Anne (zie 217155).
Uit dit huwelijk:
   1.  Corneel Michielsz van ELSACKER (zie 54288).

Generatie XVIII

217088    Jan Christiaensz Jansz Maessone (gezindte: r.k.), overl. <4-8-1491, zn. van Christiaen Jansz Maesz (zie 434176) en Lijsbeth Henrick Coninx (zie 434177), tr.
217089    NN NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrick Jansz CHRISTIAENS (zie 108544).

217090    Servaes Gielisz van LANCSCHOT (gezindte: r.k.), leenman in de enige van Rijsbergen, tr.
217091    Kathlijn Willems van NEDERVEN (gezindte: r.k.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margriet Servaes van LANCSCH(O)OT (zie 108545).

217154    Peter van den BUYTEN, tr.
217155    Anne.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Peters van den BUYTEN (zie 108577).

Generatie XIX

434176    Christiaen Jansz Maesz (gezindte: r.k.), overl. <1-8-1501, tr.
434177    Lijsbeth Henrick Coninx (gezindte: r.k.), overl. <1-8-1501.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Christiaensz Jansz Maessone (zie 217088).

Homepage | E-mail

10-2-01

Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland