Het Broeden


Bevrucht ei


Tweede dag

Derde dag

Zevende dag

Tiende dag

Veertiende dag

Zeventiende dag

éénentwintigste dag

Twééentwintigste dag

Met dank voor de foto's Kippenfreak