DE ARCO FOTO-CD

 

Video-foto’s zijn foto’s die afkomstig zijn van video-opnamen die met een videocamera zijn gemaakt.

Een seconde videofilm bestaat uit 25 fotootjes, in vaktermen frames genoemd.

Met behulp van de computer zijn dus van een  seconde videofilm 25 verschillende fotootjes te maken.

Een videofilm van een uur bestaat dus uit 60 x 60 x 60 = 216.000 foto’s.

ARCO videoproducties kan hieruit een selectie maken en deze op een CD plaatsen, de zogenaamde ARCO FOTO-CD.

Deze foto’s kunt u dan eventueel zelf met de computer bewerken en/of afdrukken. Ook wij kunnen dat natuurlijk voor u doen.

 

Vraag naar de mogelijkheden.