Caravan vraag & antwoord

De aardlekschakelaar

a

e

c

b

d

A)          - Zekeringautomaat  10 Ampère

B)          - Aardlekschakelaar

C)          - Caravaninstallatie

D)          - Aarde verdeelblok

E)          - Kabel CEE invoerdoos

Tekstvak: T

T = testknop

Wat is een aardlekschakelaar eigenlijk en hoe werkt het

Om het niet al te ingewikkeld te maken is het wel goed om te weten hoe of het werkt: 

Aardlekschakelaars komen met name in huisinstallaties voor. Maar ook  in de caravans van nu kom je ze steeds vaker tegen. Met als één groot doel en dat is bescherming te bieden tegen elektrocutie. Een aardlekschakelaar meet de stroom die een installatie via de FASE  de spanningvoerende BRUINE draad, opneemt, en de hoeveelheid stroom die via de NUL  spanningsloze BLAUWE draad,  terug komt. De aardedraad heeft een GROEN/GELE kleur. Die verschilstroom zou theoretisch door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-geaarde toestellen, of aan een niet-geaarde wandcontactdoos aangesloten geaarde toestellen zou een isolatiedefect een levensgevaarlijke stroomdoorgang door een lichaam van een mens of dier ten gevolge kunnen hebben. De aardlek beveiliging reageert hierop door de stroomtoevoer bij een dergelijk ‘lek’ af te sluiten. Dit gebeurt zo snel (binnen enkele milliseconden) dat degene die het lek veroorzaakte helemaal niets voelt (behalve dat het apparaat niet meer werkt).
Indien de hoeveelheid stroom die de installatie in gaat groter is dan de stroom die terug komt is er sprake van een lekstroom. Lekstroom treedt op als stroom via de aarding wegvloeit. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de ommanteling van een toestel onverhoopt onder elektrische spanning komt te staan en iemand deze ommanteling aanraakt. Er zal een stroom vloeien door de persoon naar de aarde. Zodra de lekstroom een vastgestelde waarde overschrijdt schakelt de aardlekschakelaar af waardoor de installatie spanningsloos wordt.
In woningen geldt een waarde van 30 mA als lekstroom waarbij de aardlekschakelaar de stroom afschakelt. Aardlekschakelaars van 300 of 500 mA werden vroeger toegepast bij ‘natte’ groepen (zoals de wasmachineaansluiting), maar in woningen mag tegenwoordig alleen nog 30 mA worden toegepast.
Het lijkt onlogisch om natte groepen te beveiligen met een aardlekschakelaar met een hogere grenswaarde dan 30 mA. De reden is dat er kleine lekstroompjes in bijvoorbeeld een wasmachine kunnen optreden door het neerslaan van vocht. Deze lekstroompjes zouden een 30 aardlekschakelaar onbedoeld en onnodig in werking kunnen zetten. Het gebruik van 30 mA aardlekschakelaars is verplicht bij alle eindgroepen beveiligd met een overstroombeveiliging van ten hoogste 25 A. Dus ook bij wasmachines, drogers e.d.
 
Let op:

De aardlekschakelaar biedt geen enkele bescherming voor situaties waarin een persoon contact maakt met zowel de nul als de fasedraad; alleen wanneer de stroom uit de fasedraad naar aarde weglekt zal de schakelaar de stroom onderbreken.

 Werking

 

 

Als 1.3 weglekt naar aarde, dan zijn 1.1en 1.2 verschillend en gaat de schakelaar open

 

In een aardlekschakelaar zit een relais waarop zowel de fase als de nuldraad een wikkeling hebben. Deze twee wikkelingen zijn tegengesteld in richting. Wanneer de stroom door de fasedraad en de nuldraad gelijk is, zal de kern van de spoel niet worden gemagnetiseerd. Als ergens in de groep een lekstroom naar aarde loopt, worden de twee stromen ongelijk doordat de nulleider (vóór de aardlekschakelaar) ook aan aarde ligt; de resulterende magnetisatie van de spoelkern trekt een palletje weg dat de schakelaar door veerkracht laat afvallen. Na gebruik moet de schakelaar met de hand weer gesloten worden; dit kan alleen als de lekstroom op dat moment niet meer aanwezig is.
Ook is er vaak een testknop aanwezig die kunstmatig een kleine lekstroom introduceert, hiermee kan de goede werking gecontroleerd worden.
 
Kort om een aardlekschakelaar springt niet zomaar uit

Kijk wat er op het moment van de uitschakeling aanstond schrijf dit op, en zet alle verbruikers uit en zet dan 1 voor 1 omstebeurt de verbruikers weer aan tot de dader van de storing zich meld.
 
Kortsluiting in de koelkast of boiler zijn de meest bekendste oorzaken.
Kijk eerst goed wat er op dat moment gedaan werd en schakel dan pas de stroom weer

 

U wilt een aardlekschakelaar maar weet niet hoe u hem moet aansluiten.

Boven aan deze bladzijde is een overzicht hoe een AARDLEKSCHAKELAAR moet worden aangesloten.

 

Veiligheid staat boven alles

Een aardlekschakelaar is daarbij onmisbaar.

Als u zelf aan de slag gaat stroomsnoer los koppelen van de Caravan.

Gebruik  Minimaal 2,5 mm²  stroomsnoer voor de doorverbindingaansluiting.

 

TEST

Is de klus gedaan voorzie de Caravan weer van stroom. Door de zwarte testknop in te drukken moet de hefboom van de aardlekschakelaar terugslaan.

Bij twijfel neem contact op met een Caravan dealer of elektrotechnisch installateur

Gebruik alleen goedgekeurde Caravan aansluitsnoeren of –haspels.

Rol haspels ten alle tijde helemaal uit, zo ontstaat er geen warmte opeenhoping in de haspel.

Test op elke Camping de aardlekschakelaar, of één keer per maand. Werkt de installatie niet laat er naar kijken door Camping eigenaar of elektrotechnisch installateur.

 

 

Tekstvak: Voor uw veiligheid.

 

 

A)             Niet geaarde caravan onder 230 V netspanning

B)             Geaarde caravan

 

 

 

Tekstvak: A

 

 

 

Tekstvak: B

Begin pagina

Alles over 230Volt

Alles over 12 Volt

Alles over gas

Caravan, auto en tent

Tips en weetjes

Banden en onderstel

Alles over water en vlekken

Wat zegt de Wet

Alles over: De 7/13 p. stekker/doos

Nieuws en actueel

Visite kaartje en Contact

De 7/13 p. stekker/doos

Het zonnepaneel

De aardlekschakelaar

Welke omvormer

De accu: deel 1

De accu: deel 2

Accu aansluitschema’s

13 p stekker naam caravan

A t/m E

13 p stekker naam caravan

E t/m P

13 p stekker naam caravan

P t/m Z

Tips: deel 1 De winter

Tips: deel 2

Tips: deel 3

Tips: deel 4 Onderhoud

Gas: Wat u nu ook weet

230 Volt: Wat u nu ook weet

Keuring en Identificatie

Alles over banden

Wettelijke eis en artikelen

Opbouweisen

Regels en verplichtingen

Het Rijbewijs

De kachel deel 1

De kachel deel 2

Veilig op reis checklist

De tent: deel 1

De tent: deel 2

Een tent: Opzetten

Rijden met de caravan:

deel 1

Rijden met de caravan:

deel 2

Rijden met de caravan:

deel 3

Rijden met de caravan:

deel 4

Wist u dat………?

12 Volt berekeningen

Gas techniek

Handig om te weten

Storingen: deel 1

Storingen: deel 2

Onderhoud & voorkomen

De onderhoudsbeurt

Laatste nieuws: deel 1

Laatste nieuws: deel 2

Kenteken & (ver) koop

Alles over water

Vertaal woordenlijst

In de bergen kamperen

Veiligheid: Brand

Veiligheid: Koolmonoxide

De koelkast

Ik neem mee op vakantie

Veiligheidsvoorschriften: deel 1

Veiligheidsvoorschriften: deel 2

Reiniging en onderhoud

De aanrijding deel 1

De aanrijding deel 2