Wat is koolmonoxidevergiftiging nu eigenlijk precies
Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar giftig reukloos gas. Koolstofmonoxide ontstaat bij brand en/of onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, propaangas, butaangas, hout, kolen of andere brandstof in bijvoorbeeld een geiser,  cv-ketel, gaskachel, gasstel, gasboiler of gaslamp Dit komt meestal doordat de mengselverhouding tussen gas en zuurstof niet goed is of dat er lekkages zijn.


Let op:
Bij inademing wordt de koolmonoxide (CO) geabsorbeerd door rode bloedcellen in de longen dit zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof, deze rookgassen veroorzaken ook nog eens een tekort aan zuurstof in de lucht. Dit resulteert in snelle beschadiging van het hart en de hersenen door zuurstofgebrek met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. In een lage concentratie kan koolmonoxide al hoofdpijn, misselijkheid, groeiproblemen en problemen met de concentratie tot gevolg hebben. Het vervelende is dat je het niet in de gaten hebt en langzaam suf je weg, je krijgt een enorme slaap, waar je
niet meer uit wakker wordt. Nog gevaarlijker wordt het als je al slaapt, je wordt niet meer wakker.

 

Hoe ontstaat zoiets
Bij koud weer doet iedereen er meestal van alles aan om er warmpjes bij te zitten, alle kieren en spleten zijn gedicht. Hierbij een simpel voorbeeld die ik nogal eens te horen krijg is dat mensen het gasstel aanzetten om de caravan te verwarmen met meer gevolgen dan alleen het warmer worden in de caravan. Deze verkeerde afkeurende verwarmingsmethode kan leiden tot ernstige problemen doordat ook nog eens de broodnodige ventilatieopeningen, welke verse zuurstof aanvoert  vaak worden afgesloten. Zuurstof is nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt zich koolmonoxide. De koolmonoxide kan niet naar buiten en zo ontstaat een levensgroot gevaar van vergiftiging. Het lekken van een kachel schoorsteen gebeurt ook nog al eens. Soms start de kachel moeilijk, vaak door gebrek aan onderhoud of aan de onjuiste manier van ontsteken, de grote toegevoerde hoeveelheid gas ontsteekt met een grote knal de kachel springt aan. Het gevolg kan zijn dat het schoorsteenkapje 3 campings verderop neerslaat op een nietsvermoedende kampeerder. Dat u geen schoorsteenkapje meer heeft dat is geen ramp maar dat de afvoerpijp welke rechts onder uit de kachel komt gescheurd kan zijn door de overdruk wordt vaak niet gezien/opgemerkt. Afvoergas komt nu in de caravan en bij een smerig branderbed of een slecht werkende kachel komt het gevaar als een sluipende moordenaar bij u op bezoek.

 

Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn:

Dat de vlam oranje brand en hoger dan normaal is door de vrijkomende waterdamp, die niet via de ventilatieafvoer verdwijnt, beslaan de ramen.

Een blauwe vlam geeft aan dat het toestel een goede verbranding heeft.

 

Symptomen van koolmonoxide (CO) vergiftiging

De meeste mensen weten dat een hoog gehalte van CO schadelijk is, hoewel de periode van blootstelling ook erg belangrijk is. De volgende symptomen zijn kenmerkend voor een koolmonoxidevergiftiging

 

Matige blootstelling

Lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, vermoeidheid (vaak beschreven als griepgelijke symptomen)

 

Gemiddelde blootstelling

Hevig kloppende hoofdpijn, desoriëntatie, verwarring, snelle hartslag.

 

Extreme blootstelling

Bewusteloosheid, stuiptrekkingen, ademhalingsproblemen, dood.

 

In het volgende schema laat het effect zien op mensen wanneer zij worden blootgesteld aan verschillende concentraties CO. Uit onderzoek blijkt dat, doordat veel slachtoffers zich onwel voelen, het oriëntatievermogen zeer sterk afneemt. Daardoor zijn de slachtoffers niet in staat zichzelf te redden, het verblijf te verlaten of om hulp te roepen. Jonge kinderen en huisdieren worden vaak het eerste getroffen.

 

De effecten van blootstelling aan CO

A = Concentratie van koolmonoxide (CO) (ppm*)

B = Inademingstijd en symptomen die zullen volgen in de lucht         

 

A

B

35

De maximale toelaatbare concentratie voor ononderbroken

blootstelling in een periode van 8 uur volgens de OSHA**

150

Lichte hoofdpijn na 1.5 uur

200

Lichte hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid

na 2-3 uur.

400

Frontale hoofdpijn binnen 1-2 uur, levensbedreigend na 3 uur

800

Duizeligheid, misselijkheid en stuiptrekkingen binnen 45 minuten.

Bewusteloosheid binnen 2 uur. Overlijden in 2 à 3 uur.

1600

Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 20 minuten.

Overlijden binnen 1 uur.

3200

Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 5-10 minuten.

Overlijden binnen 25-30 minuten.

6400

Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 1-2 minuten.

Overlijden binnen 10-15 minuten.

12.800

Overlijden binnen 1-3 minuten

 

 

 

* parts per million (CO deeltjes per miljoen zuurstofdeeltjes)

** Occupational Safety & Health Association

 

 

Hoe herken ik iemand die last van vergiftiging heeft
Door een zeer rode kleur van de huid, duizelig, suf, gapen, hoofdpijn, misselijk, slaap. Het bloed neemt namelijk veel beter koolmonoxide op dan zuurstof. Waardoor het zuurstof niet meer kan worden opgenomen. Je stikt dus
terwijl je gewoon ademt. Na een vergiftiging, stel overleving duurt het dan ook een maand eer alle koolmonoxide uit het bloed is. Rokers hebben altijd een hoeveelheid in hun bloed. Dat verminderd dus de opname van zuurstof voor een deel. Het gezegde meer lucht is dus echt waar. (bij stoppen met roken)

 

De koolmonoxidemelder anno vroeger

Wilde u vroeger zekerheid door koolmonoxide tijdig te ontdekken dan kon een kanarie hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Deze ruikt en proeft als het ware het koolmonoxide en zingt als er gevaar dreigt om u te waarschuwen. De kanarie waarschuwde vroeger ook de mijnwerkers voor het explosieve mijngas, omdat hij daardoor van het stokje viel. Op deze manier werd men snel gewaarschuwd voor het dodelijke koolmonoxide.

Heden ten dage gaat het ander en hebben we koolmonoxidemelders.


Het plaatsen van een Koolmonoxidemelder

 

Alvorens je iets gaat plaatsen moet je dus kijken waar kan ik dit gas verwachten ingeval erom wat voor een reden iets mis kan gaan. En dan wil je dat weten. Plaats de melder minstens op enige afstand van een apparaat dat koolmonoxide kan afgeven. Dit voorkomt onnodig vals alarm wanneer kortstondig een kleine hoeveelheid koolmonoxide wordt uitgestoten, bijvoorbeeld bij het aansteken van een gasfornuis of het opstarten van een gaskachel.

 

                           

 

Er wordt standaard aanbevolen dat de koolmonoxidemelder tenminste 1,5 meter hoog moet hangen. Tevens moet de melder tenminste 1,85 meter, horizontaal gezien, verwijderd zijn van de verbrandingsapparaten. Of plaats een CO melder tegen het plafond. Koolmonoxide is onder normale omstandigheden even zwaar als lucht en zal ook bij de verwarming met de lucht meegevoerd worden. Wanneer de CO melder tegen het plafond is bevestigd, meet het als eerste de hoge concentratie en bent u ook op tijd gewaarschuwd.

De koolmonoxidemelder is voorzien van een akoestisch alarm (85dB). Zodra de CO melder is geactiveerd wordt de omgevingslucht continue bemonsterd en gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. De sensor reageert op een in de tijd gemeten gemiddelde waarde koolmonoxide. Deze waarde is afhankelijk van de concentratie koolmonoxide (ppm) en de tijdsduur van blootstelling. De melder geeft een vroegtijdig alarm wanneer er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan als gevolg van een te hoge concentratie koolmonoxide. Dit vooralarm stelt u in staat om actie te ondernemen voordat er een levensbedreigende situatie ontstaat. Blijft de concentratie toenemen dan schakelt de melder over op het hoofdalarm.

 

Plaats een koolmonoxidemelder niet in het geval van

1)              Binnen een bereik van 1,85 m van het apparaat

2)              In of onder een kast

3)              In een vochtige omgeving

4)              In een stoffige omgeving

5)              Niet direct boven een gootsteen, kookplaat of kachel

6)              Niet direct naast een raam of een andere tochtige plek

7)              Het apparaat dient niet te worden geblokkeerd door meubels of gordijnen

8)              In een omgeving waar de temperatuur kouder dan -5 °C en/of warmer dan +40 °C kan                  worden.

9)              Op plaatsen waar de melder eenvoudig kan worden beschadigd.

10)           Niet in de buurt van verf, thinner, spuitbussen of andere oplosmiddelen (de vluchtige bestanddelen/aerosols kunnen de detectiekamer beïnvloeden).

 

Onderhoud

De CO melder is voorzien van een 9 Volt batterij die een levensduur heeft van minimaal 5 jaar onder normale omstandigheden. Behoudens het af en toe reinigen van de buitenzijde met een droge doek, heeft de melder geen onderhoud nodig. Ook kalibreren van de melder is niet nodig. Het wordt aanbevolen om de koolmonoxidemelder bij installatie te testen en daarna 1 keer per week een test uit te voeren om er zeker van te zijn dat de melder werkt. Dit helpt om u en uw familie vertrouwd te maken met het alarmgeluid.

 

Wat te doen wanneer het alarm afgaat

1)              Open deuren en ramen om te ventileren.

2)             Schakel wanneer mogelijk het verbrandingsapparaat uit. De melder stopt wanneer het koolmonoxide niveau onder de 150ppm.

3)              Evacueer onmiddellijk alle aanwezigen uit het verblijf en laat alle ramen en deuren open.

4)             Betreedt de ruimte niet voordat het alarm is gestopt, wacht dan minstens 5 minuten zodat de melder kan controleren of de koolmonoxide is verdwenen.

5)             Zorg voor medische hulp voor degenen die symptomen vertonen van koolmonoxidevergiftiging hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid enz.

6)             Gebruik het verbrandingsapparaat niet voordat het is gecontroleerd door een deskundige brandweer, installateur.

 

Negeer nooit het alarm

Opmerking: Het koolmonoxidemelder kan afgaan wanneer er sigarettenrook ingeblazen wordt of spuitbussen (aerosols) dichtbij worden gebruikt.

 

Voorkom dat

1)              Dat de koolmonoxidemelder niet of slecht werkt wanneer de batterij onvoldoende vermogen                  heeft. Controleer dit met de test knop in ieder geval voor de vakantie of bij onder andere                  lange afwezigheid.

2)             CO moet in de melder komen voordat de koolmonoxidemelder dit kan detecteren. Deuren, tocht enz. kunnen voorkomen dat de CO in de buurt van de melder komt.

3)             Het kan zijn dat de koolmonoxidemelder niet gehoord wordt vanwege dat die persoon alcohol of drugs genuttigd heeft. Het geproduceerde geluid is wel luid (85dB op 3 meter). Een koolmonoxidemelder is niet geschikt voor mensen met een gehoorbeschadiging.

4)             De koolmonoxidemelder hebben een eindigende levensduur.  Koolmonoxidemelders zijn elektronische apparaten. Hoewel de koolmonoxidemelder en de onderdelen een strenge test zijn ondergaan en ontwikkeld zijn als betrouwbaar, kan het zijn dat door gebruik en tijd de koolmonoxidemelder kapot gaan. Daarom moet u de koolmonoxidemelder wekelijks testen.

5)             De koolmonoxidemelder moet elke 5 jaar vervangen worden. Controleer de sticker met "replace unit by…" aan de zijkant of achterkant van de melder.

6)             De koolmonoxidemelder is geen voorkomer van CO. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. De koolmonoxidemelder waarschuwt wanneer het CO gehalte stijgt, maar het voorkomt geen koolmonoxideaandoening of -vergiftiging. De melder meldt alleen en daarna kunt u passende maatregelen nemen (evacuatie, ramen en deuren open enz.)

7)             Koolmonoxidemelders zijn geen vervangers van rookmelders. Brand kan weliswaar CO produceren, maar de reactie van deze koolmonoxidemelder is onvoldoende om brand te detecteren. Daartoe dienen juist rookmelders die snel rook en dus brand detecteren.

8)             De koolmonoxidemelder detecteert niet de aanwezigheid van natuurlijke gassen (methaan gas), flessengas (propaan, butaan) of andere brandbare gassen. Daarvoor moet u specifieke gasmelders plaatsen.

9)              Waarschuwing: Een koolmonoxide melder is geen vervanger van een rook- of gasmelder.

HOE UW FAMILIE TE BESCHERMEN.

Om het risico op koolmonoxide vergiftiging te verminderen

1)              Weet en herken de signalen dat koolmonoxide aanwezig kan zijn.

Denk aan:

a)              De koolmonoxidemelder waarschuwt bij afwijkende CO gehaltes.

b)             Een gele of oranje gasvlam in plaats van blauw in de kachel, koelkast gasstel, gasboiler of gaslamp.

c)              Een vreemde, onbekende geur bij het verbrandingsapparaat.

d)             Personen, huisdieren die griepsymptomen hebben door koolmonoxide vergiftiging zoals eerder genoemd in dit hoofdstuk.

Als één van deze signalen aanwezig zijn laat dan het apparaat controleren en vervangen/repareren door een deskundige. Als familieleden ziek zijn schakel dan medische hulp in.

2)             Laat verbrandingsapparaten regelmatig onderhouden. Zorg voor voldoende luchttoevoer aan uw verbrandingsapparaat.

3)             Wees er zeker van dat de schoorsteen niet geblokkeerd zijn of lekt. Laat deze elk jaar controleren.

4)              Gebruik nooit een gasstel om warmte te creëren in de caravan

5)             Kinderen moeten op de hoogte gesteld worden van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging. Sta niet toe dat kinderen de testknop van de koolmonoxidemelder indrukken.

6)             Tochtpreventie in de caravan vermindert de ventilatie en staat toe dat gevaarlijke gassen zich kunnen concentreren. Daarom laat de ramen of deuren iets open (ventileren). Dit zal het risico van een verhoogde CO waarde verminderen.

7)             Installeer een koolmonoxidemelder in de ruimtes zoals aanbevolen in de gebruiksaanwijzing of zoals hierboven genoemd.

8)             Koolmonoxide vergiftiging kan de veroorzaker zijn wanneer familieleden in de caravan griepsymptomen vertonen maar zich gauw al beter voelen wanneer ze buiten zijn (een belangrijk symptoom).

 

Er zijn twee manieren om de koolmonoxidemelder te testen met CO

1)             CO wordt geproduceerd door nagloeiende sigaretten en wierook. Demonteer de koolmonoxidemelder in leg deze samen met nagloeiende sigaret of wierook in een kookpan. Druk op de testknop. De melder gaat nu elke 4 seconden de hoeveelheid CO deeltjes controleren. Doe daarna de deksel op de pan. De melder zal de CO deeltjes binnen 60 seconden detecteren en zal 3x luid piepen. Daarna zal het zich resetten naar normale modus. Als de melder niet reageert wacht dan tot er vol doende rook in de pan is en herhaal de testprocedure.

2)             De melder kan ook getest worden met een spuitbus met CO. Volg de instructies op de spuitbus. Om het testen te versnellen kunt u weer de testknop indrukken voordat u de CO gaat spuiten. Zodra de melder de CO detecteert zal deze 3x luid piepen. Daarna zal de melder zich reset ten naar normale modus.  Het is erg belangrijk dat de CO in de melder blijft hangen (zorg dat het niet wordt weggeblazen door tocht) totdat het alarm afgaat. Als de melder weigert te reageren op CO herhaal de test even later nog eens

 

 

Caravan vraag & antwoord

Veiligheidsaspecten: Koolmonoxide

Begin pagina

Alles over 230Volt

Alles over 12 Volt

Alles over gas

Caravan, auto en tent

Tips en weetjes

Banden en onderstel

Alles over water en vlekken

Wat zegt de Wet

Alles over: De 7/13 p. stekker/doos

Nieuws en actueel

Visite kaartje en Contact

De 7/13 p. stekker/doos

Het zonnepaneel

De aardlekschakelaar

Welke omvormer

De accu: deel 1

De accu: deel 2

Accu aansluitschema’s

13 p stekker naam caravan

A t/m E

13 p stekker naam caravan

E t/m P

13 p stekker naam caravan

P t/m Z

Tips: deel 1 De winter

Tips: deel 2

Tips: deel 3

Tips: deel 4 Onderhoud

Gas: Wat u nu ook weet

230 Volt: Wat u nu ook weet

Keuring en Identificatie

Alles over banden

Wettelijke eis en artikelen

Opbouweisen

Regels en verplichtingen

Het Rijbewijs

De kachel deel 1

De kachel deel 2

Veilig op reis checklist

De tent: deel 1

De tent: deel 2

Een tent: Opzetten

Rijden met de caravan:

deel 1

Rijden met de caravan:

deel 2

Rijden met de caravan:

deel 3

Rijden met de caravan:

deel 4

Wist u dat………?

12 Volt berekeningen

Gas techniek

Handig om te weten

Storingen: deel 1

Storingen: deel 2

Onderhoud & voorkomen

De onderhoudsbeurt

Laatste nieuws: deel 1

Laatste nieuws: deel 2

Kenteken & (ver) koop

Alles over water

Vertaal woordenlijst

In de bergen kamperen

Veiligheid: Brand

Veiligheid: Koolmonoxide

De koelkast

Ik neem mee op vakantie

Veiligheidsvoorschriften: deel 1

Veiligheidsvoorschriften: deel 2

Reiniging en onderhoud

De aanrijding deel 1

De aanrijding deel 2