Caravan vraag & antwoord

De Accu deel 1 

Wat heb ik aan een accu in de caravan, hoor ik u zeggen

Als er geen vaste stroomaansluiting in de buurt is kunnen verlichting, waterpomp kachelventilator en televisie en enz. op een 12V accu werken. En bent u wat onafhankelijker van een campingplaats met een vaste stroomaansluiting in de buurt. Ook zult u vaak op de wat mooiere plaatsen staan iets verder van de medemens maar wel dichter bij de natuur. Het wordt met een accu zelfs goed mogelijk om echt in het wild te staan, wat in diverse landen toegestaan wordt.

 

Hoe groot moet die accu (in Ah) dan wel zijn, dat zal uw volgende vraag zijn

Dat kunt u zelf goed berekenen aan de hand van het volgende voorbeeld:

2 Lampjes van 10 Watt verbruiken 2 x 10 Watt  Het stroom verbruik is 20 Watt : 12 Volt  =  1,6 Ampère. Na 3 uur is er 3 x 1,6 Ah = 4,8 Ah verbruikt.

2 Uur tv kijken met een toestel van 50 Watt is 2 x 50 Watt is 100 Watt : 12V 8,3 Ah verbruikt.

Het is warm de kachelventilator draait 6 uur en verbruikt 10 Watt per uur 6 x 10 Watt = 60 Watt : 12 = 5 Ah verbruikt.

4,8 + 8,3 + 5 Ah  = het totale dagverbruik 18 Ah.

Met een accu van 105 Ah zou u in theorie bijna 6 dagen u zelf kunnen voorzien van stroomconsumptie. Dus aan de slag maak volgens het voorbeeld zelf een berekening. Tja en met een lichtpaneel op het dak van de caravan bent u nergens meer afhankelijk van stroom.

Zie ook op HET ZONNEPANEEL en op ACCU AANSLUITSCHEMA’S

 

Maar wat betekent dat

105 Ah (Ampère per uur) geeft de capaciteit aan. Berekening daarvan vindt plaats aan de hand van een capaciteitstest van 20 uur. Deze accu moet 105 : 20  =  5,25 Ampère kunnen leveren gedurende die 20 uur. Na deze test blijft er een spanning van ongeveer 10,5 Volt (1,75 Volt per cel) over. Bij een lagere spanning werken 12 Volt apparaten niet of nauwelijks meer. Het is niet zo dat dezelfde accu ook gedurende 1 uur 105 Ampère kan leveren.

 

Wat is de werking van een accu

Een accu bestaat uit cellen: In een 12 Volt accu zitten er 6. Deze cellen bevatten plusplaten (loodsuperoxide) en minplaten (poreus lood) die hangen in Elektrolyt (een geleidend mengsel van zwavelzuur en gedestilleerd water). Een chemische reactie zorgt voor de opwekking van spanning, ongeveer 2 Volt per cel.

 

Wat is het verschil tussen een autoaccu en een caravanaccu

Een autoaccu is ontworpen om kortstondig een zeer hoge stroomsterkte te leveren aan een startmotor van wel 100 tot 300 Ampère. Caravans gebruiken gedurende uren of dagen een lagere stroomsterkte voor verlichting, water en enz. zo’n 4 tot 8 Ampère. Autoaccu’s zijn niet bestand tegen die langdurige belasting, daarom wordt in de caravan een ander type accu gebruikt.

 

Welk type accu wordt er dan gebruikt

Een 12 Volt caravanaccu ook wel tractie- accu genoemd met een capaciteit van minimaal 70 Ah Deze zijn in tegenstelling tot een startaccu (autoaccu) ook goed bestand tegen diepe ontlading.

 

Hoe moet ik een accu opslaan

Breng het vloeistofniveau op peil met gedestilleerd water. Laad de accu vervolgens goed op.

Warmte versnelt zelfontlading, dus zoek een koele vorstvrije bewaarplaats. Maak de bovenzijde schoon met een licht sopje. Maar kijkuit dat er geen sop of kraanwater in de cellen terecht komt. Smeer de polen in  met zuurvrije vaseline. Caravanaccu’s moeten regelmatig ontladen en weer opgeladen worden. Gelaccu’s kunnen zonder onderhoud worden opgeslagen, alleen de polen even insmeren met zuurvrije vaseline.

 

Is zelfontlading te voorkomen

Zelfontlading is een normaal proces en is niet te voorkomen. Vervuild accuzuur, gemorste zuurresten en het te vol gieten tijdens het bijvullen bespoedigen zelfontlading. Zelfs een vervuilde bovenzijde vormen, wanneer deze van pool na pool gaat , een zwak geleidend pad voor elektriciteit. Ook al heeft u de accu log gekoppeld van het 12 Volt circuit. Het proces voltrekt zich langzaam circa 1 % per dag (bij een nieuwe accu gaat het wat langzamer) Dat betekend dus dat na 50 dagen de volle accu 50% ontladen is en aan de lader zal moeten worden gezet. Houd de accu dus schoon.

 

Zijn tractie accu’s beter dan gelaccu’s

Elektrolyt is gewoonlijk vloeibaar, maar zit als een dikke gelatinepudding in een gelaccu. Zowel een autoaccu als een caravanaccu kunnen gevuld zijn met gel.

Voordelen van een gelaccu zijn: de hogere capaciteit gecombineerd met een langere levensduur en zelfontlading vindt praktisch niet plaats. Zonder onderhoud komt de accu gemakkelijk de winter door.  Nadeel de accu is een stuk duurder en er is een speciale acculader voor nodig.

 

Ze zeggen dat een onderhoudsvrije accu geen onderhoud nodig heeft, klopt dat 

Voorheen konden loodplaten van een accu worden vervangen. Maar nu zijn de accu’s zo gemaakt dat ze niet meer open kunnen (onderhoudsvrij) en antimoon werd aan de loodplaten toegevoegd om de levensduur daarvan te verlengen. Dat antimoon veroorzaakt wel meer waterverbruik. Dus de accu moet regelmatig gecontroleerd worden op het elektrolytniveau, en zo nodig bijgevuld worden met gedistilleerd water.

 

Is knalgas gevaarlijk

Tijdens het laden kan er door bepaalde omstandigheden waterstof en zuurstof uit de accu ontsnappen. Knalgas is een mengsel van deze twee gassen. Plaats de caravanaccu daarom bijvoorkeur in een zuur bestendige accubak, met een ontluchting op de accucellen zodat het knalgas via het slangetje door de vloer naar buiten wordt afgevoerd. Boor geen gaten in de accubak.

 

Kan ik ook gekookt water gebruiken om het elektrolytniveau bij te vullen

Nee, dit is niet aan te raden er blijven na het koken nog verschillende stoffen achter die schade kunnen aanrichten. Gebruik gedistilleerd of gedemineraliseerd water.

 

Is het nodig dat ik de accu van het 12 Volt circuit haal als ik de caravan even niet gebruik

De meeste problemen tijdens het stallen (winterstalling) ontstaan doordat de accu aangesloten blijft aan het 12 Volt circuit. Omdat bijna geen enkele schakeling geheel stroomloos is om wat voor een reden dan ook, zorgen lekstroompjes ervoor dat gedurende een wat langere stalling de accu volledig wordt ontladen. Het resultaat is een gesulfateerde en kapotte accu. Een lekstroompje van slechts 50mA zorgt er al voor dat een 90 Ah accu in 75 dagen 100% ontladen is: 50mA per uur is 1,2 Ah per dag.  90Ah : 1,2 Ah is 75 dagen. Koppel de accu dus los als u hem even niet gebruikt. 

 

Laden voor de stalling

Controleer na het afkoppelen van de accu het elektrolytniveau in de cellen. Vul zo nodig bij. Zet dan de accu aan de lader op een koele, droge, vorstvrije en geventileerde plaats en laad de accu goed op. Na het beëindigen van het laadproces en het afkoppelen van de lader, houdt u de accu een paar keer schuin om de lengteas, om gas te laten verdwijnen en het zuur een keer extra goed te mengen. Het laden is van groot belang. Indien het een koude winter wordt kan, vanwege het grillige verloop ven de bevriezingstemperaturen van de verdund zwavelzuur de accu plotseling bevriezen en daardoor de bak barsten. Een goed geladen accu met een zuursterkte van 1,280kg/l heeft het laagste vriespunt: -70ºC.

Als tijdens de winterstalling de accu WEL aan een druppelader blijft dan kan er relatief weinig gebeuren. Wel af en toe even kijken of het niveau goed blijft om de 6 weken.

Als tijdens de winterstalling de accu NIET aan een druppellader blijft dan is het raadzaam om de accu om de 8 weken na te laden ongeacht de zuurgraad.

Te veel lading is tijdens opslag te prefereren boven te weinig. Als de zuurgraad beneden de 1,250 kg/l is dan moet de accu geladen worden.

 

Overzicht van de 4 meest gebruikte accu’s

 

Specificatie:

70 Ah

90 Ah

105 Ah

120 Ah

Nominale spanning:

12 Volt

12 Volt

12 Volt

12 Volt

Capaciteit:

70 Ah/20 h

90 Ah/20 h

105 Ah/20 h

120 Ah/20 h

Gewicht:

± 21 kg

± 25 kg

± 28 kg

± 45 kg

 

Veiligheid

1)              Plaats de accu altijd in een accubak van kunststof.

2)              Bevestig de bak goed vast op zijn plek. Zorg er natuurlijk wel voor dat u de accu er                              gemakkelijk uit kunt tillen.

3)              Een geladen accu bevat Explosieve gassen  (knalgas) houdt open vuur uit de buurt.                              Controleer nooit het vloeistof niveau met een aansteker. Voorkom vonkvorming van de                       accupolen. Vonkvorming dicht in de buurt van de accu kan deze laten ontploffen. Eerst de                  minpool los maken.

4)              Accuzuur is een bijtende stof en tast lichaamsdelen, kleding en verf enz. onherstelbaar aan.                  Handen goed wassen met water en zeep.

5)              Zorg voor een gasafvoer set op de cellen en leid zo knalgas naar buiten af. Boor een gatje                  naast de  accubak naar buiten waar het slangetje door wordt gestoken.

 

Stroomverbruik

Bereken het stroomverbruik nauwkeurig en vooral niet te optimistisch. Een volgeladen accu van bijvoorbeeld 70 Ah geeft in het beste geval: 12 X 70 = 840 Wh.

Enige verbruikers op een rij: Waterpomp ca 25 W/h, TL Lampen Ca 11 W/h, 12 Volt TV Toestel tussen de 30 en 60 W/h, en het verbruik van de Gloeilampjes staat op het lampje ( 10 Watt is dus 10 W/h enz). Bij koude geeft een accu minderstroom af. De energie verdwijnt echter niet, maar komt terug als het warmer wordt.

 

Temperatuur:

+ 25 graden C

0 graden C

- 25 graden C

 

 

 

 

Capaciteit:

100 %

80 %

60 %

 

70  %

45 %

30 %

 

40  %

25 %

10 %

 

Onderhoud

1)              Accu regelmatig controleren op vloeistofniveau, zo nodig bijvullen met Gedestilleerd of                  gedemineraliseerd water tot 1,5 cm boven de platen.

2)              De accupolen in smeren met zuurvrije vaseline.

3)              Tijdens de winter de accu vorstvrij en goed opgeladen wegzetten. Elke 2 maanden de accu                  opladen met een lader van 4 Ampère. Een te grote laadstroom geeft sterke gas                                        ontwikkeling en kristalvorming op de platen tot gevolg, waardoor de capaciteit van

                 de accu afneemt.

4)              Door te meten onbelaste spanning — soortelijk massa vloeistof — belastingstest, spanning                  en stroomtest.

 

Controle

1)              Lekkage accubak.

2)              Vuile accu.

3)              Kleur elektrolyt (vloeistof).

4)              Bolle wangen (accu).

5)              Bloemkolen (aanslag op de accupolen).

6)              Afvoerslang gassen goed aangesloten en door de vloer naar buiten afgevoerd.

7)              Accuklemmen goed vast.

8)              Accubak goed aan de vloer vast.

9)              Voldoende vloeistof.

10)           Voldoende spanning.

 

Accu testen met een accutester

De tester aansluiten op de polen. De accutester onttrekt veel stroom uit de accu en na 10 seconden mag de spanning niet veel zijn gedaald. De belasting en de spanningsdaling is afhankelijk van de capaciteit van de accu.

 

Accu testen met een zuurweger

Met behulp van een zuurweger kan men veel over de toestand van de accu te weten komen. Laat gedurende 1 à 2 uur de accu met rust.
Uit de batterijspanning kan men de S.M. waarde berekenen, er is n.l. het volgende verband:

EMK (per cel) = S.M. (in kg/dm3) + 0.84

Voorbeeld

Meet men een rustspanning van 12.36 V dan is de celspanning 12.36 / 6 = 2.06 V
De soortelijke massa is dan S.M. = 2.06 - 0.84 = 1.220


De zuurweger meting is bij veel accu’s mogelijk, men kan via de vuldoppen de S.M. van elke cel onafhankelijk bepalen.
Alleen bij sommige onderhoudsvrije accu’s is dit niet mogelijk.

De waarde van de S.M. is zeer belangrijk om de ladingstoestand van de batterij te weten.
De concentratiedaling van het elektroliet, d.w.z. van de S.M. is exact evenredig met het aantal geleverde ampère-uren. Omgekeerd, de stijging is recht evenredig met het aantal geladen Ah.
De waarde van de S.M. wordt wel verschillend weergegeven, volgens de SI standaard moet het opgegeven worden in kg/m
3 maar men ziet ook vaak de waarde in kg/dm3 of ook wel in g/ml (vaak op zuurwegers)
Onderstaande figuur en schema maakt het een en ander duidelijk.

 

Laadtoestand van de Accu

De laadtoestand van de accu controleert men het eenvoudigst met een accuzuurweger. Om goed af te lezen dient men de zuurweger rechtstandig te houden. Zorg dat er voldoende elektrolyt opgezogen wordt, zodat de aerometer goed drijft.

 

Ladingstoestand accu

% Ontlading

Soortelijke massa

Rustspanning in Volt

 

 

 

 

100 %

0

1:28

12,72

80   %

20

1:245

12,51

60   %

40

1:21

12,30

40  %

60

1:175

12,09

20  %

80

1:14

11,88

0   %

100

1:10

11,64

 

Let op:

Omdat de soortelijke massa van een lege accu laag is,  is de kans groot dat in de winter een ontladen accu kapot vriest. Onderhoud de accu goed zie boven.                 

 

Sommige zuurwegers zij tevens voorzien van een kleurcode op de achterkant van de aerometer

 

 

 

Klik hier naast voor de accu deel 2

Rechthoekige toelichting: Ook met een accu denkt u aan het milieu. En samen met een lichtpaneel helemaal. U bent totaal onafhankelijk. En de koelkast dan?
Die kan aan het gas.

Begin pagina

Alles over 230Volt

Alles over 12 Volt

Alles over gas

Caravan, auto en tent

Tips en weetjes

Banden en onderstel

Alles over water en vlekken

Wat zegt de Wet

Alles over: De 7/13 p. stekker/doos

Nieuws en actueel

Visite kaartje en Contact

De 7/13 p. stekker/doos

Het zonnepaneel

De aardlekschakelaar

Welke omvormer

De accu: deel 1

De accu: deel 2

Accu aansluitschema’s

13 p stekker naam caravan

A t/m E

13 p stekker naam caravan

E t/m P

13 p stekker naam caravan

P t/m Z

Tips: deel 1 De winter

Tips: deel 2

Tips: deel 3

Tips: deel 4 Onderhoud

Gas: Wat u nu ook weet

230 Volt: Wat u nu ook weet

Keuring en Identificatie

Alles over banden

Wettelijke eis en artikelen

Opbouweisen

Regels en verplichtingen

Het Rijbewijs

De kachel deel 1

De kachel deel 2

Veilig op reis checklist

De tent: deel 1

De tent: deel 2

Een tent: Opzetten

Rijden met de caravan:

deel 1

Rijden met de caravan:

deel 2

Rijden met de caravan:

deel 3

Rijden met de caravan:

deel 4

Wist u dat………?

12 Volt berekeningen

Gas techniek

Handig om te weten

Storingen: deel 1

Storingen: deel 2

Onderhoud & voorkomen

De onderhoudsbeurt

Laatste nieuws: deel 1

Laatste nieuws: deel 2

Kenteken & (ver) koop

Alles over water

Vertaal woordenlijst

In de bergen kamperen

Veiligheid: Brand

Veiligheid: Koolmonoxide

De koelkast

Ik neem mee op vakantie

Veiligheidsvoorschriften: deel 1

Veiligheidsvoorschriften: deel 2

Reiniging en onderhoud

De aanrijding deel 1

De aanrijding deel 2