Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1948-1952


1948

zeseneenkwart SeyssBunker van < 6 1/4 open

De toegang tot de bunker van Seyss-Inquart (Oud-Apeldoorn: Loolaan) >

24 Maart - De burgemeester is bereid gevonden op Zaterdagmiddag 17 April, Apeldoorns bevrijdingsdatum, de commando-bunker van wijlen dr. Seyss Inquart, aan de Loolaan 54, officieel te openen. De bunker zal geheel zoals tijdens de Duitse bezetting zijn ingericht, toen dr. Seyss Inquart met zijn staf er schuilplaats koos als er vanuit de lucht gevaren dreigden.

Beukenallee geveld

14 Mei - Vanwege het Kroondomein is men sinds enige tijd doende de prachtige beuken langs de spoorlijn tussen de Loolaan en de Soerenseweg te vellen. In de laatste oorlogsdagen hadden deze beuken, die met ere hun 120-jarige ouderdom torsten, het zwaar te verantwoorden door het granaatvuur dat op het kruispunt bij de Gedenknaald werd onderhouden. Dadelijk na de bevrijding zijn de zwaarst getroffen bomen omgehakt. Tal van andere bleken echter ook zoveel te hebben geleden, dat zij ten dode waren opgeschreven.

De 85 duizendste

28 Mei - Naar thans blijkt, bereikte de gemeente Apeldoorn op Donderdag van de vorige week het 85 duizendste inwonertal, met de geboorte van Alberta van Maneen, dochter van Evert Jacob van Manen en Alberta Pannekoek, Mercuriuslaan 34.

Wild voetballen wordt aanfluiting

15 Juli - Het wilde voetbal heeft in Apeldoorn grote afmetingen aangenomen. De oorspronkelijke bedoeling, n.l. het spelen van genoeglijke wedstrijden tussen elftallen uit verschillende bedrijven, is tot een aanfluiting geworden. Het is veel meer het botvieren van haat van de ene firma tegen de andere. De Apeldoornse Voetbalfederatie heeft twee belangrijke besluiten genomen om de excessen te beteugelen. Het eerste omvat een verbod aan de z.g. top-spelers, dus degenen die in het eerste elftal van een voetbalclub uitkomen, te spelen in een bedrijfsvoetbal-elftal. Het tweede is, dat een speler, die als lid van zijn vereniging bedankt omdat het hem verboden is aan bedrijfsvoetbal deel te nemen, door geen enkele andere voetbalvereniging zal worden geaccepteerd.

Wilhelmina terug in Het Loo

13 September - H.K.H. Prinses Wilhelmina heeft zich Zaterdagmiddag, ter gelegenheid van Haar vestiging op het paleis Het Loo, een betoging van trouw en aanhankelijkheid van Haar personeel en de pachters, verbonden aan Het Loo en aanhorigheden, alsmede de gepensioneerden uit Haar dienst, laten welgevallen. De gezondheidstoestand van H.K.H. liet een huldiging in groter verband niet toe.


1949

Alle klokken luiden op Zaterdagavond

19 April - Voor de eerste maal hebben Zaterdagavond alle Apeldoornse kerkklokken gezamenlijk de Zondag ingeluid, zoals voortaan iedere Zaterdagavond het geval zal zijn. De initiatiefnemer heeft eer van zijn werk: zelfs de Radionieuwsdienst maakte melding van dit navolgenswaardig voorbeeld van harmonieuze samenwerking

Wildwest op Loolaan

17 Augustus - In het moderne natriumlicht van de Loolaanlampen heeft zich Maandagavond een echt ouderwetse wild-westfilm afgespeeld: een ontvoering met fikse kloppartijen alles wat daar bij hoort. Vacantiegasten zagen uit de Bosweg een paartje naderen. Vrijwel op hetzelfde moment kwam van richting Gedenknaald met flinke vaart een veevervoerswagen uit Uddel aangereden. Met hevig remmengeknars stopte de vrachtwagen plotseling naast de beide jongelui. Uit de wagen sprongen zes à zeven mannen, die de verblufte jongeman ongenadig afrosten. Het luide om hulp roepende meisje werd in de vrachtwagen geworpen en de auto schoot vooruit richting dorp. De jongeman vertelde ons dat het 23-jarig meisje a.s. Maandag het ja-woord zou geven en dat haar ouders tegen hun huwelijk waren. De ,,gangsters’’ werden door de politie aangehouden. Het geschaakte bruidje is nog in de macht van de Uddelnaars.

‘Vriend was bedrieger’

22 Augustus - De familie van het meisje doet het volgende weten: ,,Het betrof hier de nauwelijks meerderjarige dochter van een ouderpaar te Uddel, dat het ten zeerste verdroot dat zijn kind trouwplannen had met een man, wiens antecedenten hun weinig bevielen. Behalve dat de echtvriend-in-spé zich voor jeugdiger dan hij was had uitgegeven, had hij verzwegen reeds tweemaal getrouwd te zijn geweest en ook eenmaal gescheiden. De maat der ergernis liep over toen de ouders hoorden dat ’t meisje haar betrekking als dienstbode had opgegeven en bij haar toekomstige echtgenoot in was getrokken. Buurtgenoten staken hun hoofden bij elkaar. Voor de ogen van haar verblufte vriend werd het meisje in de vrachtwagen getild. De wederspannige jongedame was niet erg ingenomen met de gang van zaken, maar de ouders hadden hun zin: hun kind was weer in veilige haven.’’

Gevonden voorwerpen

26 September - Dezer dagen werd op de Loenenseweg, ter hoogte van de ,,Vrijenberg’’, een koppel schapen onbeheerd aangetroffen. Op de Loenermark vond de politie de 78 jaar oude scheper, Van Dijk uit Eerbeek, met z’n hond. De oude baas vertelde dat z’n kudde bezoek had gehad van een paar wilde varkens. Hij was er op uitgegaan om de knorrende bezoekers te verjagen. Toen hij terugkwam was een koppel schapen zoek. Een schaap loopt niet in zeven sloten tegelijk, dacht Van Dijk, en hij was op één oor gaan liggen. Eén schaap had een ietwat vreemd ding om de nek. Helemaal niet vreemd, vond Van Dijk. Z’n sokken waren nat en die moesten drogen. Daarom had hij een schapennek maar als drooglijn gebruikt.


1950

Kreymborg en De Bijenkorf rokende puinopen door catastrophale brand

20 Mei - Gisteravond, toen Apeldoorn zich nagenoeg ter ruste had begeven, is onze gemeente in het hart van de stad getroffen door een catastrofale brand, welke twee der grootste zakenpanden, sieraden van de Apeldoornse middenstand, Kreymborg en de Bijenkorf, in enkele uren van rijk voorziene, moderne kledingmagazijnen heeft veranderd in rokende puinhopen. Van elf tot twee uur heeft de Apeldoornse brandweer met groot materieel, weldra geassisteerd door de brandweren van De Eendracht, Ugchelen, Beekbergen, Arnhem en Deventer, een ring van dertig stralen om het complex winkels en huizen tussen de Beekstraat en de Kanaalstraat gelegd en duizenden kubieke meters water gestort in een verzengende, hoog oplaaiende en brullende vuurhaard, waarbij bijna tweehonderd brandweermensen met drie ladderwagens hun uiterste krachten inspanden.

Brug Deventerstraat electrisch omhoog

17 Juni - De electrificatie van het beweegmechanisme van de Deventerbrug is gereedgekomen. Het wachten voor de open brug, als er een motorboot of stoomboot door de brugopening vaart, is nu tot circa vier minuten teruggebracht. Eén druk op een van de vele knoppen in het lichte brugwachtershuis en het zware brugdek suist omhoog. Geruisloos, in veertig seconden. Het schip vaart er door. Weer een druk op een knop en het bruggedek gaat omlaag. Ook het op- en neergaan van de afsluitbomen geschiedt electrisch.

Nieuwe schietbaan

11 Juli - Sedert enkele dagen heeft het garnizoen een nieuwe schietbaan in gebruik, waarvan men de ingang vindt een paar honderd meter voorbij de Postweg, waar de Asselsestraat zandweg wordt. Een grote oppervlakte bosterrein is hierdoor onveilig geworden. Het is dringend noodzakelijk dat vooral kinderen die bosbessen gaan plukken of vacantiegangers die ter plaatse onbekend zijn worden gewaarschuwd. Rondom de gehele onveilige zone zijn waarschuwingsborden geplaatst, die van een rode vlag zijn voorzien wanneer er geschoten wordt. Aangezien evenwel deze borden vanaf de Asselsestraat niet zichtbaar zijn, is oppassen dubbel geboden.

Succesvolle emigrant

23 December - Dezer dagen is de Klarenbeekse boerenzoon Theo Gijsbers, die in Juni 1948 met zijn broer Antoon naar Canada emigreerde, voor een paar maanden teruggekeerd in zijn ouderlijk huis te Klarenbeek. Maanden achtereen werkte Theo niet minder dan 16 uur per dag op een steenfabriek, waar hij het zwaarste werk deed, omdat dit het beste werd betaald. Maar dit harde werken werd rijkelijk beloond, zodat er veel geld overgespaard kon worden om een eigen bedrijf te kopen. In het begin van 1950 kochten zij een boerderij met een oppervlakte van 50 ha.


1951

Ontploffing bij Sparta

15 Februari - In de nieuwe afdeling van de Spartafabrieken aan de Waterloseweg heeft zich in de afgelopen nacht een hevige explosie voorgedaan. De heer Visser van de Blekersweg verklaarde een dreunende slag te hebben gehoord en daarna te hebben gezien hoe een hoge vuurzuil overging in een gele gloed. Een bouwsel van vijf bij twintig meter werd volledig verwoest. Persoonlijke ongevallen hebben zich niet voorgedaan. Onderzoek wees uit dat de ontploffing niet onwaarschijnlijk is veroorzaakt door acetyleengas, dat uit een cylinder ontsnapt was.

Ambonezen naar Teuge

4 Mei - Morgen, Zaterdag, komen 23 Ambonese gezinnen aan in het kamp op Teuge, waar dan 400 mensen wonen. Een ongezochte gelegenheid om te herinneren aan de collecte en inzameling van speelgoederen enz. ten behoeve van de Ambonezen. Men geve…. Er zijn nog collectanten nodig. Hoe meer collectanten, hoe groter omzet. Men kan zich alsnog opgeven bij het secretariaat van de stichting ,,Door de eeuwen trouw’’.

Trein rijdt electrisch

18 Mei - Heren in deftige, zwarte jacquets, hoge hoeden en witte handschoenen, dames in lange jurken en brede hoepelrokken, met breedgerande, flatteuze hoeden op het hoofd. Dat was de aanblik die het station Apeldoorn in 1876 bood, toen de eerste trein hier binnen kwam. Nu, 75 jaar later, beleeft Apeldoorn weer zo’n heuglijke dag. De dag, waarop eindelijk de lijn Amersfoort-Enschede volledig geëlectrificeerd is. Ongetwijfeld zal deze nieuwe verbinding in sterke mate bijdragen tot de verdere ontwikkeling en bloei van Apeldoorn.

1eTVEerste tv-uitzending

< TV als technisch wonder, artikel uit 1930

3 October - Meer dan honderd Apeldoorners konden gisteren de eerste Nederlandse televisieuitzending volgen. De firma A.M. Jansen aan de Arnhemseweg had drie toestellen geplaatst in café Bannink, heel dicht bij de grote antenne van dit radiobedrijf. De televisie moet niet ons, maar wij moeten de televisie beheersen, was de waarschuwing van mr. Cals en prof. Kors voor ons allen, ,,die pas kwamen kijken’’. Alles wat in het beeld kwam hebben we met onverholen belangstelling gevolgd.


1953

Misère aan overweg

1 Maart - De overweg in de Arnhemseweg is een bron van misère. Wij hoorden van de stationschef tot onze verbazing dat de bomen daar per dag… ruim 200 maal dicht gaan! Er passeren alleen al 132 treinen van de vaste dienstregeling, goederentreinen inbegrepen. Hoe ondankbaar de functie van seinhuiswachter is hebben we zelf kunnen constateren. Zelden of nooit kan hij de bomen normaal doen neer gaan; altijd zijn er vluggelingen die, gebogen over het stuur van hun fiets, of plotseling rennende als een haas, het gevaar van een klap te krijgen trotseren.

Apeldoorn Roept U

23 Juni - ,,Dames en heren, de veertienduizendste bezoeker bevindt zich momenteel op de beurs’’, zo klonk Zaterdagavond voor de laatste maal de stem van de omroepster door de hallen van de Handels- en Industriebeurs ,,Apeldoorn Roept U’’, toen nog slechts enkele minuten scheidden van het officiële sluitingsuur. Kort daarop sprak de voorzitter, de heer Spijkerman, zijn voldoening uit over de gunstige resultaten. We wisten natuurlijk al lang, dat Apeldoorn in zijn winkels voor geen enkele plaats behoeft onder te doen. De beurs, aan het Griftplein, heeft die wetenschap nog eens bevestigd. De standhouders gaven een uitnemend beeld van de Apeldoornse middenstand.

Veemarkt in gevaar

11 October - Het is met de wekelijkse veemarkt in Apeldoorn slecht gesteld. Het beestengedoetje, waarop men nog steeds elke Woensdag de naam veemarkt moet toepassen, bestaat in de regel uit één of twee B-koeien, een paar ,,muiters’’ (wrakken van koeien), twee of drie nuchtere kalveren en een enkele pink. Dit kwijnend voortbestaan van wat eens toch een flinke markt mocht heten, is voor burgemeester en wethouders reeds aanleiding geweest sluiting te overwegen. Een actieve commissie van particulieren wil een laatste krachtdadige poging doen de markt tot nieuw leven te brengen.

Zelfwasserij geopend

27 October - De heer Chr. Meijer heeft aan zijn wasserijbedrijf aan de Waterloseweg een zelfwasserij toegevoegd, welke Zaterdagmiddag onder grote belangstelling van de plaatselijke wasserij-industrieëlen en vrouwenverenigingen geopend werd. De nieuwe afdeling bestaat uit drie cabines met de meest moderne wasmachines, waarin men door een rond raampje het gehele wasproces kan volgen, bovendien in elke cabine een waskuip, emmers, een fonteintje met warm en koud water. In een uur tijds kan 12 kg goed worden gewassen. Tenslotte kan men de was in een centrifuge drogen.

Lees verder van 1953 tot 1957


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje