Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1953-1957


1953

Vrees voor cycloon

9 Juni - Er gaan geruchten door Apeldoorn. Met de meeste stelligheid wordt de voorspelling van ernstige rampen doorverteld. Dezer dagen kwam iemand op een bankinstelling zijn geld opvragen om het naar een andere plaats over te brengen. Want aanstaande Donderdag zou er een hittegolf beginnen. Daaruit ontstaat een cycloon. Deze begint onder Millingen, komt over de Amersfoortseweg naar Apeldoorn, neemt precies de route van de Loolaan, buigt af over de Deventerstraat en zal zich boven Deventer uitstorten. Men beweert dat het van een helderziende is, die de stormramp op 1 Februari ook zou hebben voorspeld.

Banaan verleidt aap

22 October - Gisteren is Kees, de ontsnapte aap uit het Dierenpark van de heer Put, weer gevangen en naar zijn verblijfplaats aan de Zwolseweg teruggebracht. Voor de tweede keer in de wereldgeschiedenis werd een vrucht, aangeboden door een vriendelijke vrouwenhand, de man noodlottig. In die vrucht, een banaan, was nl. een slaapmiddel gedaan en Kees, hongerig na een week zwerven van boom tot boom, kon de verleiding niet weerstaan. Na het nuttigen van de vrucht werd hij door slaap overmand en tuimelde hij slaapdronken uit een boom.

Eierhal heropend

2 November - De na zorgvuldige voorbereidingen weer in het leven geroepen Eiermarkt heeft heden, op de eerste dag, de verwachtingen verre overtroffen. In de voormalige V.A.D.-garage achter de Boerenleenbank waren hedenmorgen omstreeks 9 uur reeds 150.000 eieren aangevoerd en onafgebroken rolde de stroom van wagens met eieren nog voort. Bij de officiële opening herinnerde burgemeester A.L. des Tombe aan de verwoesting van de tempel van Salomo, die door Nehemia werd herbouwd. Bij de plechtige inwijding heerste er vreugde, doch ook droefheid, want het nieuwe gebouw was niet zo fraai als het oude.

Woningnood zeer groot

14 November - De woningnood is ontstellend groot in onze gemeente. Het ontstellende daarbij is, dat het woningtekort jaarlijks toeneemt, doordat het bouwvolume bij lange na niet voldoende is om in de behoefte, ontstaan door de toeneming van de bevolking, te voorzien. Dan spreken we nog niet eens over het inhalen van het bestaande tekort en de vervanging van krotwoningen. In 1945 bedroeg het woningtekort voor Apeldoorn 900. Onze gemeente telde toen 79.000 inwoners. Dit aantal steeg tot op heden tot bijna 93.000. Het woningtekort bedraagt thans 2600.


1954

Windhoos in Loenensebos

8 Januari -Naar eerst thans bekend is geworden, is het Loenensebos Zondag jl. ernstig door een windhoos geteisterd. Het moet om ongeveer 1 uur ’s middags zijn gebeurd. De uitwerking geleek op die van een cycloon. De hoos is in de buurt van het ,,zwarte gat’’ aan de Groenendaalseweg het bos ingestormd en heeft zich een weg gebaand tot De Kouwerik, tegen de grens van de Imbos. Over een lengte van vijf kilometer en een breedte variërend van 30 tot 50 meter zijn alle hoge dennebomen voor de voet weg ontworteld of zijn de stammen drie à vier meter boven de grond afgebroken.

Bosbrand teistert Hoenderloo

14 Mei - De geweldige bos- en heidebrand, die gistermiddag in de buurt van de Krim en nabij het Deelerwoud woedde, heeft zeer veel burgerlijke en militaire ,,blussers’’ op de been gebracht. Het zag er aanvankelijk naar uit, dat er geen houden aan was. Telkens sprong het vuur naar nieuwe gebieden over. Enkele houten huisjes in het voormalige zomerkamp zijn in de as gelegd, maar verder heeft de brand ,,alleen maar’’ een overweldigende hoeveelheid natuurschoon gekost. Een schatting van 50 à 60 geblakerde ha is zeker niet aan de overdreven kant.

VierdaagseApeldoornse Vierdaagse

De Schiedamse Tippelaars actief tijdens de Apeldoornse Vierdaagse van 1964 >.

26 Juli - Tengevolge van de kernsplitsing in onze Nederlandse wandelsport zullen morgen zowel in Nijmegen als in Apeldoorn de Vierdaagse-wandelaars zich op pad begeven. We betreuren het ’t allermeest dat de eerste Apeldoornse Vierdaagse wordt gehouden op hetzelfde tijdstip als de klassieke 38 jaar oude Nijmeegse. Vele wandelaars zijn van mening dat het begrip ,,wandeltocht’’ in Nijmegen verloren is gegaan. De afstandstocht met een sterk militair element is er voor in de plaats gekomen. In Apeldoorn wil men ’t toeristisch karakter meer op de voorgrond stellen.

Parkeerprobleem neemt toe

15 November - Het steeds maar intensiever wordende verkeer zet verkeersdeskundigen aan het denken over de vraag hoe in centra van grotere plaatsen zoals Apeldoorn al die geparkeerde auto’s nu en in de toekomst zullen moeten worden weggewerkt. Apeldoorn telde op 1 Januari 1954 meer dan 2600 auto’s. Veilig mag worden aangenomen dat het aantal vergeleken met voor de oorlog vervijfvoudigd is. Niets wijst erop dat de toeneming zal worden afgeremd. Integendeel. Wil het centrum van Apeldoorn z’n aantrekkingskracht blijven behouden, dan zullen de automobilisten in de onmiddellijke nabijheid voldoende parkeerruimte moeten kunnen vinden.

22 halve millionairs

21 December - Volgens de vermogensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 1947 in ons land 726 millionnairs. Volgens de nieuwste gegevens zijn er 941. In Apeldoorn woonden in 1947 twintig ingezetenen, die meer dan een half millioen bezaten, terwijl er volgens de jongste opgave twee en twintig van deze ,,gelukkigen’’ zijn.


1955

MarxTroelstra-oord afgebrand

< Bij de brand gingen enkele unieke glas-in-lood ramen, vervaardigd door W.A. van de Walle, verloren. De resterende sieren nu het huidige Tulip Inn hotel.

28 Februari - Het vacantie- en vormingscentrum Troelstra-oord te Beekbergen, dat voor velen uit de oude S.D.A.P. en Partij van de Arbeid een begrip is geworden, is in de nacht van Zaterdag op Zondag door een hevige brand in het hoofdgebouw voor het grootste gedeelte verwoest. In de lange, ijskoude nacht, bij plm. dertien graden vorst, hebben de beurtelings aan hitte en felle kou blootgestelde brandweermannen van Apeldoorn en Beekbergen, het korps gemeente-politie versterkt met een afdeling marechaussee en een aantal omwonenden, de ongelijke strijd tegen de hoog oplaaiende vuurzee gestreden, kampend met bevroren leidingen, verstijfde ledematen en een tekort aan bluswater, reddend van de inboedel wat er nog te redden viel.

Hinderlijk obstakel

14 April - Gedurende geruime tijd vormde een vooruitspringend voortuintje bij het perceel Arnhemseweg 19 een hinderlijk obstakel. Er is eindelijk overeenstemming bereikt inzake de opruiming, die thans in volle gang is.

Holbewoner bij Waterbronpark

4 Augustus - Nabij het Waterbronpark bovenaan de Waterloseweg woont een bejaarde stadgenoot, Theunis Wentink, in een hol waarin een boer z’n vee nog niet zou onderbrengen. Wentink is een eenzelvig man, die men zijn vijf en zeventig jaar niet aanziet. ’s Nachts legt hij zich ter ruste in een gat in de grond waarin zich slechts enkele vodden bevinden, waar omheen hij een stapel stenen heeft gestapeld. Een woonruimte mocht hij zelfs veertig jaar geleden niet bouwen, doch stapelen, zonder specie, is geoorloofd. Een dakbedekking was ook spoedig vervaardigd.

C&A koopt grond

23 September - De gemeenteraad heeft gisteren, zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming, besloten tot verkoop van grond aan de N.V. Confectiehandel C. en A. Brenninkmeyer, ter grootte van 837 m², naast de (en over de te overkluizen) Grift op de hoek Hoofdstraat-Hofstraat. Het overig gedeelte van de Grift wordt van gemeentewege overkluisd tot aan de Nieuwstraat. Het aldus verkregen terrein wordt als parkeerruimte klaargemaakt. Voor uitvoering van de plannen keurde de Raad een krediet goed van f 190.000.


1956

C. Schilperoort naar K.R.O.

20 april - De heer C. Schilperoort heeft met ingang van 1 juli ontslag genomen als secretaris bij de intendance ,,Het Loo’’. Hij zal op die datum in dienst treden bij de K.R.O. te Hilversum als medewerker op de amusementsafdeling. De heer Schilperoort geniet behalve onder zijn eigen naam ook bekendheid bij de radioluistraars als Gait Jan Kruutmoes.

RockAroundTheClockRock en roll-rellen

A tribute to Rock Around The Clock (Rockabilly Hall of Fame) >

22 oktober - In het centrum van Apeldoorn is het zaterdagavond en zondagavond zeer rumoerig geweest. Het verbod van de burgemeester inzake de vertoning van de film ,,Rock around the clock’’, met haar sterk ritmische boogie-woogie-achtige muziek, had blijkbaar veel ontstemming gewekt bij een aantal jongelui. Waren het zaterdag enkele honderden jongens en meisjes, zondagavond waren er wel een paar duizend demonstranten op de been. ,,Rock en roll’’ schreeuwend stroomden zij naar het centrum. Flesjes en stenen vlogen in het rond. Een groep jongelui trok naar de woning van de burgemeester, waar een ruit werd ingegooid. De politie arresteerde enkele aanstichters.

StalinHulp aan Hongaren

< Een vernield standbeeld van Stalin in de straten van Budapest. (History Learning Site: Hungary 1956)

6 november - Geen gebeurtenis na de oorlog heeft zo duidelijk de beelden van de bezetting van ons land door de Duitsers opgeroepen als het bloedige, wanhopige verzet van de Hongaren tegen de Russische overweldigers. De Sociale Raad van Apeldoorn vraagt de bevolking in een oproep om een offer. Het is thans nog niet te zeggen of hulp aan de Hongaren in hun eigen land kan worden geboden, of aan de vele duizenden vluchtelingen die het land hebben verlaten. Kleding, voedsel, huisvesting van vluchtelingen vragen geld.

Bakkersoorlog

1 december - Twee Apeldoornse bakkers hebben afgelopen week de broodprijs met vijf cent verlaagd. De gezamenlijke Apeldoornse bakkers, die zoals men weet in ,,De Halm’’ bakken, maken nu bekend dat in twee winkels het brood tien cent goedkoper zal worden verkocht. Zij zien in de aangekondigde prijsverlaging van een paar bakkers een grove aantasting van de goede naam van de gehele Apeldoornse bakkerij. De indruk wordt gewekt dat de prijs te hoog zou zijn en dat de bakkers hoge winsten maken. Het tegendeel is waar.

Benzineloze zondag klap voor restarants

10 december - Voor de restaurants in Apeldoorn, die met name op zondag geliefde rustpunten zijn, is het zondagsrijverbod een gevoelige slag. Waar anders honderd koppen koffie worden geschonken voor 12 uur en per dag zo’n veertig diners worden besteld, noteerde men gisteren, op de derde benzineloze zondag… 3 koffie, 5 diners. Ook de grote garagebedrijven lijden mee: de autohandel ligt vrijwel geheel stil. Een deskundige verzekerde ons: als alle automobilisten op zeven dagen in de week hun snelheid op 70 kilometer houden in plaats van op 90, 100 of 120 kilometer, dan wordt er zeker zoveel benzine gespaard als op één dag zonder.


1957

TV-mast voor flat

9 januari - De woningnood is nog groot, maar in Apeldoorn heerst een grote bouwactiviteit. Aan de Koning Lodewijklaan wordt de laatste hand gelegd aan twee blokken hoogbouw, elk van 24 woningen, in vier woonlagen. Elk blok telt slechts één trappenhuis. Via een galerij is dan de woning te bereiken. Naast de deur van elke woning bevindt zich een kolenbergplaats. Daarnaast krijgt elk gezin een bergplaats in het souterrain. Een bijzonderheid en nieuw voor Apeldoorn is, dat op elk blok één centrale televisiemast komt voor alle televisiebezitters in het blok.

Diamanten records

7 februari - Drie echtparen, die op zaterdag 6 februari 1897 hun ,,ja’’-woord gaven, hebben gisteren hun diamanten bruiloft gevierd. Het waren Hendrik Jan van der Haar en Aaltje ter Maten, die tegenover de Ramsbrug wonen, Kanaal-Noord 484; Aalt Vos en Aaltje Kluin van de Ordermolenweg 113 en Arend Jan Karman en Hendrikje Albers, Vosselmanstraat 33. Het jaar 1957 lijkt voor Apeldoorn een recordjaar te worden wat diamanten huwelijken betreft. Niet minder dan 20 echtparen zijn zestig jaar getrouwd.

Bromfietsexamen

4 april - Voor de eerste maal is in Apeldoorn, onder auspiciën van het Verbond voor Veilig Verkeer, een groot aantal bromfietsers geëxamineerd. De uitslag was verrassend: er slaagden slechts 17 van de 65 deelnemers. Gezien het feit dat alleen al in de plaats Apeldoorn ongeveer 7000 bromfietsers rijden, mag ’t van betekenis worden genoemd dat berijders van een rijwiel met hulpmotor tot dame of heer in het verkeer worden opgeleid, aldus de heer H.E. Sondorp, tweede voorzitter van Veilig Verkeer.

Ballonnen over IJzeren Gordijn

4 september - De ballonwedstrijd op het VVV-festival in het Beekpark heeft drie winnaars opgeleverd, wier balonnetjes achter het IJzeren Gordijn terecht zijn gekomen. Die van Gisela van Riel, Asselsestraat 118, legde de grootste afstand af, namelijk 428 km, en kwam terecht in het dorpje Neundorff bij Welda, in de kreis Gerha, Thüringen.

Wateroverlast door overvloedige regenval

25 september - De streek ten zuiden van de spoorlijn Apeldoorn-Deventer en ten westen van het Apeldoorns-Dierens Kanaal dreigt te worden toegevoegd aan de reeks gebieden met grote wateroverlast, zoals Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, de gehele Gelderse Vallei en vele hectaren grond in Overijsel. De overvloedige regenval heeft er de laatste weken aan diverse gewassen reeds grote schade toegebracht. Zo zijn de aardappelen voor een zeer groot deel reeds in de grond verrot. Bovendien wordt de hoeveelheid melk, die dagelijks naar de fabriek wordt vervoerd, elke dag minder.

Lees verder van 1958 tot 1962


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje