Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1963-1967


1963

Melkgebrek door modderwegen

3 januari - De toestand van vele buitenwegen veroorzaakt een enorme stagnatie in de aanvoer van melk naar de melkfabrieken. Reeds op nieuwjaarsdag heeft men pogingen ondernomen om tal van buitenwegen enigszins begaanbaar te maken, maar de harde wind heeft vrijwel al dit werk te niet gedaan. Op sommige buitenwegen ligt de sneeuw anderhalve meter hoog en alleen groot materieel kan hier uitkomst brengen. Doordat de melk veel langer onderweg is, doet zich in de bussen ijsvorming voor en dat maakt de zaak nog weer veel moeilijker.

PapingApeldoorner rijdt Elfstedentocht uit

< Reinier Paping was de winnaar van de allerkoudste Elfstedentocht ooit. (Vereniging De Friese Elf Steden)

21 januari - ,,Ik kroop daar, een eindje voor de finish, op het ijs rond op zoek naar mijn inschrijfkaart, die ik verloren had. De sneeuw voelde zo lekker zacht aan, dat ik zin had om erin te gaan liggen en eens flink uit te rusten. Maar gelukkig heb ik dat niet gedaan.’’ De heer Henk Gorter, een rustige, bescheiden Fries, sinds ongeveer anderhalf jaar woonachtig in Apeldoorn en leraar aan de technische school in de edele kunst van het bakken, heeft het gepresteerd om de Elfsteden-monstertocht uit te rijden. Hij vertrok zijn gezicht wat pijnlijk, toen hij zich uit zijn gemakkelijke stoel hees om een sigaret te pakken, want er was geen spier in zijn lichaam die hem niet pijn deed.

Condoleance-receptie

6 juli - Het bestuur van A.G.O.V.V. had plannen om een opgewekte receptie te organiseren, wanneer het eerste elftal erin zou slagen de eerste divisie te bereiken en de belangstellenden in de gelegenheid te stellen een bijdrage ten behoeve van de Stichting Betaald Voetbal ,,Apeldoorn’’ als cadeau te overhandigen. De promotie ging niet door, maar de behoefte aan geld bleef. Daarom zal het bestuur nu op zaterdag 13 juli een condoleance-receptie houden, waar bouwsteentjes verkrijgbaar zijn van verschillende waarden van f 10 tot f 100, om in het volgend seizoen een nieuwe kans te wagen en daartoe behoorlijk spelersmateriaal aan te kopen.

KennedyApeldoorn krijgt Kennedylaan

Op 21 november 1963 werd president Kennedy vermoord >

7 december - B. en W. van Apeldoorn stellen de gemeenteraad voor om de nagedachtenis van de onlangs overleden president van de Verenigde Staten van Amerika, John F. Kennedy, te eren door aan het gedeelte van de Sprengenweg, lopende van de Staringlaan tot de Jachtlaan, de naam John F. Kennedylaan te geven.


1964

Vrijgezellen krijgen eigen flat

11 februari - Er wordt naarstig gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw va een vrijgezellenflat op de hoek van de Vlijtseweg en de Deventerstraat. Het is de bedoeling dat het twee-kamerflats zullen worden, die worden verhuurd of in huurkoop gegeven. Ter vergadering van de Nederlandse Vrijgezellenbond gaven zich gisteren direct 14 nieuwe leden op. De bond streeft naar opruiming van de vele onrechtvaardigheden waarmee de ongehuwde te kampen heeft, zoals de onevenredig hoge belastingen en de achterstelling ten opzichte van het toewijzen van woonruimte.

StationLooSloop van station Het Loo

< Het stationnetje Het Loo rond 1930. (Collectie Stationsweb)

11 maart - Het oude station Het Loo aan de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle wordt met de grond gelijk gemaakt. Met een gevoel van weemoed zien vele oudere Apeldoorners de slopers aan het werk. Het gebouw maakt plaats voor een parallelweg tussen de Zwolseweg en de Naald, die gedeeltelijk over het terrein van het station zal lopen. Het gebouw zag er de laatste jaren onooglijk uit.

Nudisten in Loenen

28 april - De gemeente Apeldoorn heeft de organisatie ,,Stichting Terrein Gelderland’’ doen weten dat de bouw van een schutting bij de Groenendaalseweg in Loenen moet worden gestaakt en dat alle obstakels moeten worden verwijderd. Men heeft redenen om aan te nemen dat een organisatie van nudisten hier bezig is een kampement op te slaan. ,,Hier is uitsluitend in het geding het bouwen van een schutting’’, aldus commentaar ten gemeentehuize.

OrpheusOrpheus naar Orpheus

Het beeld van Orpheus, vervaardigd door Zadkine (Praatjes en plaatjes van een schouwburg) >

17 november - Zadkine’s beeld ,,De grote Orpheus’’, dat twee jaar geleden door de gemeente Apeldoorn is gekocht en dat sedert vorig jaar op een sokkel in de tuin van het Arnhemse gemeentemuseum staat omdat er in Apeldoorn geen ruimte voor het beeld is, zal over enkele maanden zijn definitieve plaats krijgen in het parkje dat aan de Loolaan voor het nieuwe cultureel centrum zal worden aangelegd. Orpheus zal dan oog-in-oog komen te staan met ,,Orpheus’’, want dat is de naam die voor het centrum gekozen is.


1965

SchaffelaarMargriet naar Schaffelaer?

< Het Landhuis De Schaffelaar in Barneveld (Vrienden van De Schaffelaar)

13 maart - In Barneveld en omgeving gaan geruchten dat prinses Margriet en Pieter van Vollenhove zich na hun huwelijk misschien gaan vestigen op het kasteel ,,De Schaffelaer’’ aan het begin van de weg van Barneveld naar Voorthuizen. Het heeft de aandacht getrokken dat vorige week naast de zuilen van de toegangspoort tot het onbewoonde kasteel onverwachts een bord met ..Verboden toegang, ook voor houders van wandelkaarten” is verschenen.

Feestverlichting tijdens feestdagen

8 mei - De winkeliersvereniging ,,Het Centrum’’ heeft een evenementencommissie ’65 in het leven geroepen uit een behoefte om meer fleur te geven aan het gehele centrum van Apeldoorn. De commissie heeft zich in een schrijven tot ongeveer 400 winkeliers en belanghebbenden gewend met een verzoek om een geldelijke bijdrage, teneinde te komen tot een feestverlichting tijdens de feestdagen aan het eind van het jaar. De kosten hiervan zijn geraamd op f 25.000.

Duisternis blijft

24 augustus - ,,Het enige gerief dat we hier hebben is een goede weg’’, zeggen de boeren in de ,,binnenlanden’’ in de omgeving van het Kanaal-Zuid. Ze klagen niet alleen over het gebrek aan waterleiding, maar hebben ook de aanleg van electrische wegverlichting op hun verlanglijstje staan. Straks, als het vroeg donker wordt, vinden vele jonge meisjes het niet prettig alleen in het donker over de weg te moeten. Op dinsdagavond, als er in Apeldoorn automarkt wordt gehouden, houden de boeren hun dochters maar liever thuis.

Gaslicht gedoofd

23 oktober - Wethouder G. van der Tak heeft gisteravond - precies om vijf minuten over zes, toen de duisternis al over Apeldoorn was gevallen - op de Deventerstraat de laatste nog in bedrijf zijnde gaslantaarn gedoofd. Direct daarna ontstak zijn collega, wethouder J. Wieten, een deel van de electrische straatverlichting die voor de meer dan 100 jaar bestaande gasverlichting in de plaats is gekomen.


1966

BP naar 7 zetels

2 juni - De Boerenpartij is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn de grote winnaar geworden: zij komt van één op zeven zetels. ,,Voor Apeldoorn is dit een enorme winst en een verschuiving naar rechts, aldus de lijstaanvoerder, de heer E.J. Harmsen >. ,,Deze uitslag maakt het wel duidelijk dat men het gesol van de laatste jaren goed beu is geworden.’’

Kakkers tegen vetkuiven

6 juni - Een stevige knokpartij tussen twee opgroeiende knapen, ,,vooraanstaande’’ vertegenwoordigers van de ,,kakkers’’ en de ,,vetkuiven’’, twee concurrerende jeugdgroepen, verwekte gistermiddag in het stampvolle Kristalbad nogal enige consternatie. De ,,opjutters’’ lieten zich niet onbetuigd. Het smijten met een limonadefles tussen de deinende massa bewees wel hoe spoedig het incident in een chaos had kunnen ontaarden. Op zichzelf is groepsvorming onder de jeugd geen probleem van onze tijd. Er is door de jaren heen altijd gevochten door jongelui, die met hun energie niet goed raad weten.

Polio in Uddel

11 oktober - Het aantal poliogevallen op de Noordwest-Veluwe is gestegen tot zeven. Aangenomen wordt dat twee kinderen uit Uddel, die gisteren met symptomen van deze gevreesde ziekte in een ziekenhuis te Harderwijk zijn opgenomen, besmet blijken te zijn. Van de 343 kinderen in Elspeet, die gisteren door middel van een suikerklontje gevaccineerd konden worden, hebben er 92 geweigerd. Onbekenden plakten een plakkaat met het portret van ds. Wisse op diens kerk met als onderschrift: ,,1000 gulden bewoning voor de moordenaar ds. Wisse’’.

Banden met Minden

14 oktober - De banden tussen het Duitse Minden aan de Wezer en Apeldoorn zijn nog hechter geworden door het tegenbezoek dat burgemeester mr. A.L. des Tombe en enige raadsleden en ambtenaren deze week aan Minden hebben gebracht. Burgemeester Des Tombe zei, na officieel welkom te zijn geheten, dat men het als een opdracht moet beschouwen om de kloof die in het recente verleden tussen Nederlanders en Duitsers is ontstaan weer te overbruggen.


1967

Ajax in Orpheus

2 maart - De klassieke helden Ajax en Orpheus hebben elkaar gisteravond na vele eeuwen ontmoet, en nog wel in Apeldoorn. Vele honderden belangstellenden zagen in de schouwburg ,,Orpheus’’ op twaalf televisietoestellen het tragikomische spel ,,Wie is er bang voor Johan Cruyff’’. Dukla was uit Praag overgekomen om ook een kunstwerk op de planken te brengen. U weet het: 1-1 is de uitslag. Zal dat voldoende zijn om in Praag de halve finale te bereiken? Nee

Enquête over betaald voetbal

24 maart - De Apeldoornse bevolking zal op korte termijn moeten tonen of ze daadwerkelijk wil meehelpen het betaald voetbal voor Apeldoorn te behouden. Van haar wordt zonder meer ’n daadkrachtige steun verwacht in de vorm van een redelijke financiële bijdrage. Dat is waarom een, zij het kleine, meerderheid van de Apeldoornse gemeenteraad vraagt na het ruim twee uur durende debat om de rekeningcourant-overeenkomst met AGOVV te verhogen tot f 150.000 en de gemeentelijke sociografische dienst te laten meewerken aan een enquête over de al dan niet wenselijkheid van behoud van betaald voetbal.

Bomen geveld bij De Naald

1 april - Bij Rijkswaterstaat is een plan in voorbereiding tot reconstructie van het beruchte kruispunt ,,De Naald’’, waar Loolaan, Zwolseweg, Amersfoortseweg, Jachtlaan en Koning Lodewijklaan tezamen komen en bovendien nog enkele keren per dag een goederentrein moet passeren. In verband met deze te verwachten blijde gebeurtenis moet een aantal fraaie oude bomen het veld ruimen.

Blauwe Zone voor parkeerschijven

1 juli - Vandaag start Apeldoorn officieel met de ,,Blauwe Zone’’ en de parkeerschijven voor een klein gebied in het stadscentrum. De nieuwe maatregel ter wering van langparkeerders en ter winning van ruimte die de binnenstad voor een kort bezoek binnen moeten geldt alleen op werkdagen.

Lees verder van 1968 tot 1972


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje