Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1968-1972


1968

Orgelman 75 jaar

23 januari - Zeventig jaar is hij onlangs geworden, Karel Bakker, de kleine Apeldoornse orgelman. Reeds vijfenveertig jaar lang trekt hij met een pierement langs de straten, om aan de vaak maar al te sombere ernst van het dagelijks bestaan een vleugje blijdschap te verlenen. Dit jaar viert hij zijn tweede lustrum in Apeldoorn, want in 1958 kreeg hij hier een vaste vergunning. De Apeldoornse orgelman moet toegeven dat de motor op zijn orgel afbreuk doet aan de romantiek van het instrument. Orgeldraaiers zijn er echter tegenwoordig niet meer.

Huur valt tegen

16 mei - De toekomstige bewoners van de tienhoog-flats in Zevenhuizen zijn gisteren pijnlijk verrast door een brief van de woningbouwvereniging Ons Huis, waarin staat dat de huur, inclusief alle bijkomende kosten, is vastgesteld op f 192,50 per maand. Het gemeentebestuur heeft lange tijd verkondigd dat de huur plus minus f 160 zou bedragen. Ons Huis verklaart dat de verhoging is ontstaan door wijziging in de grondprijs, door hogere onderhoudsnormen en door de doorwerking van de nieuwe wet omzetbelasting.

AHOB bij Naald

18 mei - De man me de rode vlag die sinds mensenheugenis op het kruispunt De Naald het verkeer heeft geattendeerd op de nadering van een treintje, zal andere werkzaamheden bij de N.S. moeten zoeken. Zijn arbeid zal met ingang van volgende week worden verricht door een batterij AHOB’s, automatische halve overwegbomen. Het kruispunt is ook beveiligd met gewone verkeerslichtinstallaties, zodat De Naald er bij avond bij volledige werking feestelijk verlicht uit kan zien.

WapenAdelaar 150 jaar

Het wapen van Apeldoorn (City of Apeldoorn, Pipes and drums) >

3 oktober - Op 7 oktober wordt hij 150 jaar: de arend in het wapen van de gemeente Apeldoorn. Eigenlijk is hij al veel ouder, maar formeel houdt men het bij het jaar waarin hij bij de Hoge Raad van Adel werd ingeschreven. Dat gebeurde op 7 oktober 1818 en nog wel ,,van wege den Koning’’. Daar ,,arend’’ een verzamelnaam is voor grote roofvogels, mogen we aannemen dat op het wapen een adelaar prijkt. De legende wil dat een adelaar zich om de honderd jaar tegen de rotsen stort, om daarna weer geheel verjongd op de wieken te gaan.


1969

HetLooRestauratie Het Loo

< Historische pentekening van Paleis Het Loo (Historisch Genootschap Valkenswaard)

8 februari - In overleg tussen Hare Majesteit de Koningin en de bij deze aangelegenheid betrokken ministers is thans besloten, dat paleis Het Loo allereerst in verband met bouwkundige gebreken en met in de loop der tijden aangebrachte historisch onverantwoorde wijzigingen, gerestaureerd moet worden, opdat het als belangwekkend historisch monument in oude stijl hersteld wordt. Daarna zal het paleis ingericht worden als museum - waarbij de nadruk zal vallen op de sterke banden tussen Nederland en het Huis van Oranje - en als zodanig te bezichtigen zijn.

Huisvrouw van Epe

6 oktober - Mevrouw J.W.S. Beekhuis-Lok uit Vaassen mag zich huisvrouw van de gemeente Epe noemen. Zaterdagavond versloeg zij, in de met 1300 mensen gevulde grote tent bij ,,De Cannenburgh’’ te Vaassen, haar drie concurrentes met een kwartje verschil. Het laatste onderdeel ging er om uit een enorme hoeveelheid een aantal boodschappen te selecteren, dat een bedrag van vijftien gulden het dichtst benaderde. Mevrouw Beekhuis kwam tot f 15,51, precies een kwartje dichter bij de waarheid dan mevr. A.H. van de Snel-Schrijver uit Emst.

Mussen- en Spreeuwenweg eisen riolering

14 oktober - De bewoners van de Mussenweg en de Spreeuwenweg hebben besloten door te gaan met hun actie ,,riolering’’. Door het ontbreken van riolering zijn in de woningen in deze buurt geen w.c.’s met doorspoeling, hetgeen veel ongerief meebrengt. Bovendien is er veel wateroverlast, die mede het gevolg is van de vele oneffenheden en gaten in het wegdek.

BusslooPlan Bussloo

Kaart van de Recreatioeplas Bussloo ('De Stekkenplek; website met duiklocaties) >

6 november - Middenin het met bossen, weilanden en hofsteden gelardeerde gebied tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen is een grote, drijvende zandzuiger, in de weilanden neergepoot, begonnen met het verslinden van de eerste porties van een enorme hap zand van 5 miljoen kubieke meter, die in de loop van de komende jaren plaats gaan maken voor een plas van ongeveer 100 hectare, waaraan over een jaar of vijf ongeveer twintigduizend dagjesmensen zich kunnen vermaken.


1970

05760

16 januari - B. en W. van Apeldoorn gaan zich tot de hoofddirectie van de PTT in Den Haag wenden met het verzoek te bevorderen dat de hele gemeente Apeldoorn onder hetzelfde telefoonnet (05760) gaat ressorteren. Stad en dorpen vallen thans onder acht netten, wat nogal geldverslindend is.

Blonde Marie

31 januari - De Apeldoorners Joop Braakhekke en Karel Kinds, die een carnavalsplaatje uitgeven onder de titel ,,Blonde Marie’’, kunnen een proces verwachten. Een ongehuwde moeder uit Amsterdam heeft de platenmaatschappij laten weten dat zij zich door de tekst van het liedje aangetast acht in haar eer en goede naam.

ApenheulApendoorn

< Apenheul ging in 1971 van start. (Spreekbeurt Ellen Broek)

8 juli - Het is zo goed als zeker dat ’s werelds eerste sanctuarium (lees: schuilplaats) voor apen in Apeldoorn komt. In het natuurpark Berg en Bos is 5 ½ ha voor dit project gereserveerd. In het sanctuarium staan centraal de volledige ontplooiing van het natuurlijk gedragspatroon van de dieren (13 gorilla’s en 35 wolapen) en de ontmoeting tussen mens en dier.

Zwarte sneeuw

23 november - De heer en mevrouw Wassink aan het Stuyvenburghplein in Eerbeek keken zaterdagavond vreemd op toen ze hun kinderen zwart als roet de kamer binnen zagen struikelen. ,,Zwarte sneeuw’’ had hun kleren rijp voor de stomerij gemaakt. Aanleiding was een roetregen uit de schoorsteen van de papierfabriek Huiskamp en Sanders. ,,Er is al zoveel rottigheid in de wereld, daar kan nog wel een beetje vuil bij’’, reageerde de stoker. Toen hij merkte dat er inderdaad wat fout was gegaan staakte hij direct het vuren.

Koopavonden

1 december - Dat een koopavond in Apeldoorn zeer zeker in een behoefte voorziet blijkt vooral in deze ,,donkere dagen’’ voor Sinterklaas. Men kan, met name in het centrum van de stad, ’s avonds over de hoofden lopen van het winkelend publiek dat de goedheiligman een handje helpt bij het inkopen doen. Zo heb je er geen en zo kun je een weeklang in de avonduren je inkopen doen! Praat men met mensen over het hete hangijzer ,,koopavonden’’, dan blijkt men unaniem voorstander te zijn.


1971

Betaald voetbal

1 maart - De Apeldoornse bevolking heeft massaal en sportief gedemonstreerd tegen het besluit van de gemeenteraad, om AGOVV geen verdere financiële steun te verlenen. Naar schatting zes- à zevenduizend inwoners namen deel aan de door het Actiecomité tot Behoud van Betaald Voetbal georganiseerde protestmars naar het gemeentehuis, waar burgemeester mr. A.L. des Tombe 20.000 handtekeningen in ontvangst nam.

Olietrein ontspoord

25 augustus - Vier uit de rails gelopen wagons, boordevol met olie, hebben tegen het middaguur enorme ravage en een schade van enkele miljoenen veroorzaakt op en in de directe omgeving van een onbewaakte overweg in de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort. Na een doffe knal raakten de laatste vier van twintig met olie gevulde wagons op drift. Twee daarvan vlogen onmiddellijk in brand. Metershoge vuurtongen schoten op en roetzwarte dampen vulden het zwerk. Aan de brandweerkorpsen van Apeldoorn, Ede en Harskamp is het te danken dan de fraaie natuur, op een enkele are na, behouden bleef.

Nieuwbouw in Maten

28 augustus - De N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten hoopt nog dit jaar een begin te maken met de bouw en verkoop van in totaal 650 huur- en koopwoningen in het wijkgedeelte Erica-West van de geprojecteerde nieuwe Apeldoornse woonwijk Maten. Helaas is over de koop- of huurprijzen van de woningen nog niets met zekerheid te zeggen.

Monument voor Japanse vrouwenkampen

15 december - Koningin Juliana heeft vanmorgen in het Prinsenpark het monument ter herinnering aan de slachtoffers van de Japanse vrouwenkampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een meer dan duizendkoppig publiek was op de been om te luisteren naar de toespraken. Door mevrouw J.E. van Dijk-Manders werd het monument, dat door de beeldhouwer Frans Nix werd vervaardigd, overgedragen aan burgemeester mr. A.L. des Tombe.


1972

Turks gezin in schuur

15 maart - Het uit vijf personen bestaande gezin van de Turkse gastarbeider H. Kücüberbil ,,woont’’ in een schuur aan de Derk Kamphuisweg, waarvan het dak letterlijk boven het hoofd is afgebroken. Het gezin zat al in de schuur toen de nieuwe eigenaar het huis kocht. Volgens hem hebben de Turken niets te maken in zijn schuur. Nadat hij eerst al het gas en water had afgesloten is nu een begin gemaakt met de afbraak.

Aanmoedigingen

25 maart - Drie artistiek begaafde Apeldoorners hebben gisteravond uit handen van wethouder G. Bierman een ‘Aanmoedigingsprijs Beeldende Kunst 1971’ in ontvangst mogen nemen. Mevrouw M. Landsbergen-Langras kreeg een bedrag voor twee pentekeningen, mevrouw C.S. de Ferrante-Calmeyer) bij de meesten beter bekend als Fie de Ferrante) mocht duizend piek incasseren voor drie monotypen en de heer A.H.P. Post zag zich met vijfhonderd gulden verrijkt voor twee tekeningen en een aquarel die hij had ingestuurd. Over het algemeen was de jury nogal teleurgesteld over het gemiddelde niveau van de inzendingen. Ongeveer drie-kwart kwam niet door de eerste beoordelingsronde heen.

Ugchelen raakt zoek

5 mei - Ugchelen, hoewel het nog altijd als een apart plaatsje op de kaart van Gelderland staat, is tegenwoordig voor mensen die er iets te zoeken hebben praktisch niet te vinden. Het is onlangs zelfs voorgekomen dat een begrafenisstoet de weg naar Heidehof kwijt was. Vroeger werd de kom van Ugchelen duidelijk door borden aangegeven. Toen later de maximumsnelheid werd ingevoerd kwamen er borden met de aanduiding Apeldoorn. Op verzoek van ,,Ugchelens Belang’’ werden daaronder kleine bordjes aangebracht waar Ugchelen opstond. Enige tijd geleden zijn deze bordjes zonder enige inspraak verdwenen.Gebleken is de Ugchelen, ook zonder inspraak, een wijk van Apeldoorn is geworden.

MolenVordermanMolen brandt af

De 'Molen van Vorderman', een achtkantige grondzeiler, bij voltooing van de restauratie in 2008 (Karin en René, Flickr>

4 september - Duizenden mensen waren gisteravond op de been om de trieste ondergang van de Molen van Vorderman mee te maken. Donkere rookwolken kolkten boven Zevenhuizen. Honderden mensen sloegen vanaf de balkons van de flat het inferno gade. Tientallen muizen vluchtten uit de als een fakkel brandende molen. Veel van dit ongedierte verdronk in het bluswater, dat buiten de molen een ,,binnenzeetje’’ vormde. De roeden, staart, as en drijfwerk van de molen zijn al geruime tijd geleden gesloopt. Wat nu overbleef was een ruïne.

Novemberstorm

13 november - Een zware westerstorm met windstoten van 100 tot 150 km per uur, die in de loop van zondagnacht opstak, heeft een spoor van vernieling over Nederland getrokken. In Apeldoorn werd mevrouw K. (43) dor springend gas van een flat aan de Laan van Zevenhuizen zo aan haar voet gewond, dat zij in het Julianaziekenhuis moest worden opgenomen. Honderden bomen werden ontworteld. Brokken marmer werden van de Brinklaanflat gerukt. Met nietsontziende kracht rukte de storm televisieantennes op de daken krom. De leerlingen van de dependance van de Koninklijke Scholengemeenschap aan de Rijnstraat kregen vrijaf omdat hoogspanningskabels over de school dreigden te knappen.

Lees verder van 1973 tot 1977


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje