Kleurcodes

Naam van de KleurWaarde van de hexadecimale paren Proceskleur
Black = #000000 K = (Black)
Navy = #000080
Blue = #0000FF B = (Blue)
Green = #008000
Teal = #008080
Lime = #00FF00 G = (Green)
Aqua = #00FFFF C = (Cyan)
Maroon = #800000
Purple = #800080
Olive = #808000
Grey = #808080
Silver = #C0C0C0
Red = #FF0000
Fuchsia = #FF00FF M = (Magenta)
Yellow = #FFFF00 Y = (Yellow)
White = #FFFFFF
Verklaring van de tabel hierboven

De kleuren in de tabel hierboven zijn benaderingen (een soort grootste gemene deler) van de standaard Windows-kleuren zoals deze op een 16 bit-kleuren beeldscherm worden weergegeven. Het volledige kleurenscala dat op uw scherm beschikbaar is, hanteert u via de syntaxis (hexadecimale paren) om de genoemde kleur aan te geven. Afhankelijk van uw beeldscherm en besturingssysteem zijn deze kleuren al dan niet browserbestendig. De tabel vermeldt ook de proceskleurnamen (printer) die vaak worden gebruikt om naar de puur subtractieve kleuren (CYMK) te verwijzen, evenals de additieve primaire kleuren (RGB) op het scherm. In de standaard zijn het echter niet de officiele namen. Vanwege de verwarrende namen die door browserfabrikanten worden gebruikt, is het aan te raden om de ondubbelzinnige numerieke waarden te gebruiken in plaats van de ogenschijnlijk duidelijkere kleuraanduidingen zoals 'khaki en 'beige'.
Naam van de KleurWaarde van de hexadecimale parende kleur
aliceblue = #F0F8FFaliceblue.
antiquewhite = #FAEBD7antiquewhite.
aqua = #00FFFFaqua.
aquamarine = #7FFFD4aquamarine.
azure = #FOFFFFazure.
beige = #F5F5DCbeige.
bisque = #FFE4C4bisque.
black = #000000black.
blanchedalmond = #FFEBCDblanchedalmond.
blue = #0000FFblue.
blueviolet = #8A2BE2blueviolet.
brown = #A52A2Abrown.
burlywood = #DEB887burlywood.
cadetblue = #5F9EA0 cadetblue.
chartreuse = #7FFF00chartreuse.
chocolate = #D2691Echocolate.
coral = #FF7F50coral.
comflowerblue = #6495EDcomflowerblue.
comsilk = #FFF8DCcomsilk.
crimson = #DC1436crimson.
cyan = #00FFFF (hetzelfde als aqua) cyan.
darkblue = #00008Bdarkblue.
darkcyan = #008B8Bdarkcyan.
darkgoldenrod = #B8860Bdarkgoldenrod.
darkgrey = #A9A9A9darkgrey.
darkgreen = #006400darkgreen.
darkkhaki = #BDB76Bdarkkhaki.
darkmagenta = #8B008Bdarkmagenta.
darkolivegreen = #556B2Fdarkolivegreen.
darkorange = #FF8C00darkorange.
darkorchid = #9932CCdarkorchid.
darkred = #8B0000darkred.
darksalmon = #E9967Adarksalmon.
darkseagreen = #8FBC8Fdarkseagreen.
darkslateblue = #483D8Bdarkslateblue.
darkslategray = #2F4F4Fdarkslategray.
darkturqoise = #00CEDIdarkturqoise.
darkviolet = #9400D3darkviolet.
deeppink = #FF1493deeppink.
deepskyblue = #00BFFFdeepskyblue.
dimgray = #696969dimgray.
dodgerblue = #1E90FFdodgerblue.
firebrick = #B22222firebrick.
floralwhite = #FFFAF0floralwhite.
forestgreen = #228B22forestgreen.
fuchsia = #FF00FFfuchsia.
gainsboro = #DCDCDCgainsboro.
ghostwhite = #F8F8FFghostwhite.
gold = #FFD700gold.
goldenrod = #DAA520goldenrod.
gray = #808080gray.
green = #008000green.
greenyellow = #ADFF2Fgreenyellow.
honeydew = #F0FFF0honeydew.
hotpink = #FF69B4hotpink.
indianared = #CD5C5Cindianared.
indigo = #4B0082indigo.
ivory = #FFFFF0ivory.
khaki = #F0E68Ckhaki.
lavender = #E6E6FAlavender.
lavenderblush = #FFF0F5lavenderblush.
lawngreen = #7CFC00lawngreen.
lemonchiffon = #FFFACDlemonchiffon.
lightblue = #ADD8E6lightblue.
lightcoral = #F08080lightcoral.
lightcyan = #E0FFFFlightcyan.
lightgoldenrodyellow= #FAFAD2lightgoldenrodyellow.
lightgreen = #90EE90lightgreen.
lightgrey = #D3D3D3lightgrey.
lightpink = #FFB6C1lightpink.
lightsalmon = #FFA07Alightsalmon.
lightseagreen = #20B2AAlightseagreen.
lightskyblue = #87CEFAlightskyblue.
lightslategrey = #778899lightslategrey.
lightsteelblue = #B00C4DElightsteelblue.
lightyellow = #FFFFE0lightyellow.
lime = #00FF00lime.
limegreen = #32CD32limegreen.
linen = #FAF0E6linen.
magenta = #FF00FF (hetzelfde als fuchsia) magenta.
maroon = #800000maroon.
mediumaquamarine = #66CDAAmediumaquamarine.
mediumblue = #0000CDmediumblue.
mediumorchid = #BA55D3mediumorchid.
mediumpurple = #9370DBmediumpurple.
mediumseagreen = #3CB371mediumseagreen.
mediumslateblue = #7B68EEmediumslateblue.
mediumspringgreen = #00FA9Amediumspringgreen.
mediumturquoise = #48DICCmediumturquoise.
mediumvioletred = #C711585mediumvioletred.
midnightblue = #191970midnightblue.
minicream = #F5FFFAminicream.
mistyrose = #FFE4E1mistyrose.
moccasin = #FFE4B5moccasin.
navajowhite = #FFDEADnavajowhite.
navy = #000080 navy.
oldlace = #FDF5E6oldlace.
olive = #808000 olive.
olivedrab = #6B8E23olivedrab.
orange = #FFA500orange.
orangered = #FF4500orangered.
orchid = #DA70D6orchid.
palegoldenrod = #EEE8AApalegoldenrod.
palegreen = #98FB98palegreen.
paleturquoise = #AFEEEEpaleturquoise.
palevioletred = #DB7093palevioletred.
papayawhip = #FFEFD5papayawhip.
peachpuff = #FFDAB9peachpuff.
peru = #CD853Fperu.
pink = #FFC0CBpink.
plum = #DDA0DDplum.
powderblue = #B0E0E6powderblue.
purple = #800080purple.
red = #FF0000red.
rosybrown = #BC8F8Frosybrown.
royalblue = #4169E1royalblue.
saddlebrown = #8B4513saddlebrown.
salmon = #FA8072salmon.
sandybrown = #F4A460sandybrown.
seagreen = #2E8B57seagreen.
seashell = #FFF5EEseashell.
sienna = #A0522Dsienna.
silver = #C0C0C0silver.
skyblue = #87CEEBskyblue.
slateblue = #6A5ACDslateblue.
slategray = #708090slategray.
snow = #FFFAFAsnow.
springgreen = #00FF7Fspringgreen.
steelblue = #4682B4steelblue.
tan = #D2B48Ctan.
teal = #008080teal
thistle = #D8BFD8thistle.
tomato = #FF6347tomato.
turquoise = #40E0D0turquoise.
violet = #EE82EEviolet.
wheat = #F5DEB3wheat.
white = #FFFFFFwhite.
whitesmoke = #F5F5F5whitesmoke.
yellow = #FFFF00yellow.
yellowgreen = #9ACD32 yellowgreen.
Kleurnamen in Netscape

De kleuren in de tabel hierboven zijn de kleuren die standaard aan UNIX-systemen werden ontleend door Netscape en later werden overgenomen door Microsoft, aangevuld met de in HTML 4.0 genoemde kleuren uit de tabel boven aan deze pagina(de vet afgebeelde). Veel browsers ondersteunen kleurnamen niet. Verder ondersteunen de meeste browsers een volledig verschillende verzameling van kleuren op 256 bit-kleuren beeldschermen. Als u voor een zo groot mogelijk publiek ontwerpt, moet u de hexadecimale aanduidingen gebruiken en niet de kleurnamen. Gebruik de namen nooit als u standaard voor 256-kleuren beeldschermen outwerpt, omdat de meeste van deze kleuren bij lagere kleurdiepten een slechte dithering opleveren. Bij het begin van het ontwerp zijn kleurnamen echter wel handig, omdat u ze veel gemakkelijker outhoudt dan de vreemde hexadecimale getallen. Als uw publiek (zoals op een intranet van een bedrijf) uitsluitend met 256-kleuren beeldschermen werkt, kunt u de kleurnamen uiteraard zonder problemen gebruiken. Denk er in dat geval aan dat u de kleuren zo nodig naar het dichtstbijzijnde browser bestendige equivalent vertaalt.Valid HTML 4.0!