[HOME]

Hellevoetsluis door de eeuwen heen:

De oorsprong van Hellevoetsluis begint aan het eind van de veertiende eeuw als een geul waardoor het polder water uitwaterde, met daarbij een simpele aanlegplaats.

1598
  Staten van Holland besluiten het landhoofd te verbeteren. De vloot verzamelde zich hier toen al regelmatig.
1604
  Aanvang van het inrichten van een haven.
1619
  Een nieuwe sluis en een ruime havenkom.
1636
  Besluit door de Admiraliteit van de Maze tot het bouwen van een werf.
1665
  Een simpele wal met vier bastions en een hoornwerk werden aangelegd. volgens het oud Nederlands stelsel.
1667
  Michiel de Ruyter (vlootvoogd) bracht het engelse oorlogsschip: “Prins Charles” binnen.
1688
  Willem III vertrekt vanaf de rede van Hellevoetsluis naar Engeland.
1695
  Volgens plannen van Puy de l’Espinasse wordt gestart met het bouwen van vestingwerken volgens het Franse stelsel.
1705
  De vestingwerken zijn gereed waardoor, voor die tijd, Hellevoetsluis een geavanceerde Vesting was.
1806
  Voltooiing van het voorste deel van het droogdok.
1874
  De vestingwet is van kracht. Hellevoetsluis maakt deel uit van de Vesting Holland als onderdeel van de “Stelling van de Monden der Maas en van het Haringvliet”.
Start van de samenvoeging van het Westelijk hoornwerk en het Haerlems bolwerk voor de bouw van de westelijke kustbatterij met maar liefst dertien 24-cm kanonnen. Voor die tijd een hele zware bewapening.
1880
  Het fort (kazerne) “Haerlem” wordt gebouwd. Met daarbij het Kruit- en Projectielen magazijn en de Poterne die toegang geeft tot het torpedostation met kanonkazematten (uitgevoerd als capponiere).
1890
  De Vesting wordt uitgebreid met twee meetstations en 2 waarnemingsposten, ook wel genaamd batterijposten.
1902
  Groepsstations (meetstations) worden gebouwd en nissen voor spreekbuisbedienden.
1926
  Het oostelijk deel van de omwalling wordt als vesting opgeheven.
1930
  Hellevoetsluis heeft niet langer de status van vesting.
1940 - 1945
  De duitsers braken bijna de complete bebouwing aan de westzijde van de haven af en bouwden een kanonkazemat van het type 612 als onderdeel van het Stützpunkt XXVIII op het zuidelijke puntje van de westelijke kustbatterij.
1957
  Het westelijk deel van de vesting wordt als vestingwerk opgeheven.
1972
  Januari. De Voornse Trekkers en de Flora groep nemen de bomvrije kazerne in gebruik als clubhuis.

[HOME]