Bij het buurtschap de Wacht aan de Kil stond een Wachthuis wat gebouwd was 400 M ten noorden van het eerste Wachthuis in 1669. Volgens de historie was het een prachtig gebouw waarin 6 kanonnen waren. Bij het Wachthuis waren 3 woningen gebouwd. Een 300 M ten zuiden daarvan aan de Meerkade (thans Meerkoet) waren 2 a 3 woningen en later tot 9 woningen gebouwd. Er werden in de loop der tijd meer woningen gebouwd en rond 1800 woonden er ongeveer 90 mensen op de Wacht waarbij ook een kerkje was gebouwd.

De Wacht heeft het meest zijn bestaan gehad van schippers en vissers en proviandvaarders (parlevinkers) en nog enkele landarbeiders. Ook waren er nog twee herbergen waar de ene kastelein ook veerman per roeiboot was naar de andere zijde van de Kil. Het was overgegaan van vader op zoon en heeft vele jaren bestaan en is in 1948 opgeheven.

De andere kastelein was daarbij vissersman op de Kil en voorheen ook visser in het Spui te Nieuw Beijerland. Verder bewonen de fam. van der Klok de Wacht voor hele lange tijd en waren parlevinker op de Kil. Ook bezaten zij een bunkerschip om de binnenvaartschippers van olie en gebruiksartikelen te voorzien. Ook was op de Wacht één boer voor het bewerken van de landbouwgrond van de Kilpolder en nog een paar landarbeiders.

In de jaren 1885-1905 waren er twee kerkjes, de Ned.Herv.Kerk en één van de nakomelingen van Ds.Ledeboer welke in 1905 werd opgeheven. De andere kerk is in 1953 tijdens de watersnood vernield. Deze is niet meer opgebouwd.

Thans zijn op de Wacht nieuwbouw woningen gebouwd en zijn er geen parlevinkers meer. Het bunkerschip is nog wel aanwezig en bevoorraad de binnenschippers met beperkte artikelen.