www.markiske.tk - gedichten | poëtica

WWW.MARKISKE.TK

BLOG - DR - FOTO'S - GEDICHTEN - PROJECTEN - Q-BASIC - WEGWIJZERS - ZVEAGEDICHTEN | POËTICA

Een gedicht? Soms een ding van taal, een constructie, een proces, 't exploreren van de stoffelijkheid van woorden binnen dit en dat spanningsveld, een onderzoek naar de organisatiemogelijkheden van grammaticale structuren - en soms anders, als ademen.

Het begint met losse woorden en regels op kladjes, snippers, digitaal in deze of gene device, dan schuiven en schaven in RoughDraft, bembo. En die aanzetjes dan, waar komen die vandaan? Niet van een idee, de gedichten hier zijn (grotendeels) geen "vertaald" idee, maar zelf iets, ook gaan deze gedichten niet echt ergens over - een steen gaat toch ook nergens over?! - wat niet wil zeggen dat het op alle niveaus betekenisloos is; ook dit type poëzie kan op tig manieren gekend worden.

Een configuratie van contingente elementen, later (chrono)logisch geordend, zo gaat het ook met die aanzetjes en opzetjes.

De crux zit 'm natuurlijk in dat "ordenen", het is talig schuiven op de vierkante millimeter tot het past, tot het klopt, maar wat is dat, passen, kloppen? Een ordening zodanig dat elke verschuiving, elke verplaatsing, elke vervorming en/of vervanging, een verslechtering zal opleveren. Een duidelijk verhaal, nietwaar? Blijft de vraag wat een verslechtering is ... kan dat wel; alsof er een abstracte blauwdruk bestaat waar het gedicht in meer of mindere mate mee samenvalt, zeg of platoons dichten?

Wellicht valt het gedicht niet zozeer samen met die blauwdruk, maar is het die blauwdruk. Maar, op welke manier weet iemand dan voor zo'n gedicht er volledig is, hoe en wat? Ik kan Augustinus er natuurlijk bijhalen, met zijn bon-mot over de tijd die hij kent als men het hem niet vraagt, en die hij niet kent als men het hem wel vraagt, maar dat is het verplaatsen van het probleem, wijzen zonder bewijs, wapperen en wuiven met de handen.

Heb ik als dichter binnen de context van deze poëtica iets te melden met dit werk? Tussen de dichter en de wereld ligt een kloof, die met daden niet, maar met woorden wordt gedicht - dixit HM. Wat dicht ik dan, wat maak ik dan? Ik moet toegeven dat ik bij deze gedichten ernaar streef dat alles wat ik zeg en stel en opmerk, in evenwicht probeer te laten zijn met alles wat ik niet zeg, stel en opmerk. Dat de gedichten op deze bladzijde, in expressieve zin, zichzelf als het ware opheffen, in wezen letterlijk nietszeggend zijn, in figuurlijke zin ondingen ...

Waarom schrijf ik zulk werk? Om taal aan elkaar te knopen, ja, maar waarom taal aan elkaar knopen als het draait om niets, om het ter sprake brengen van leegte en stilte. Men kan ook touwtjes aan elkaar knopen, haren vlechten, veters strikken. Omwille van positieve kortsluiting, een esthetisch genoegen, intellectuele bevrediging, voor mijn part ('t ervaren van) het sublieme. De dichter maakt visioenen, ontregelt, verbreedt perspectief, deelt inzichten, en bevraagt met elk woord los en vast volledig waar de status quo.www.markiske.tk is in handen van Mark Iske en bevat zowel dit als dat, en is groener dan groen door te bestaan uit 100% gerecyclede electronen.