www.markiske.tk - projecten: een laagje beschaving?!

WWW.MARKISKE.TK

BLOG - DR - FOTO'S - GEDICHTEN - PROJECTEN - Q-BASIC - WEGWIJZERS - ZVEAEen laagje beschaving?!

Massamoorden zijn van alle tijden (dat er beschavingen bestonden.) Tijdens de Griekse en Romeinse beschaving vond er een massamoord op de ‘barbaren’ plaats. De Azteken vermoorden massa’s mensen ritueel als offer aan de goden. Kolonisten vermoorden de indianen en andere natuurvolken omdat ze vonden dat ze zogenaamd meer recht hadden op het land en haar grondstoffen, dat ze vervolgens vernietigden.

Met de Holocaust werd er een massamoord op de joden gepleegd, onder de nazistische desillusie dat ze zogenaamd van een ander ras zouden zijn die zogenaamd minder recht had om te leven volgens de mening van deze overheerser. Stalin gaf ‘succesvol’ opdracht alle intellectuelen in Rusland te vermoorden of iedereen die kritiek had op zijn macht.

Maar nooit stond er zoveel op het spel als de massamoord en de vernietiging die het kapitalisme, de westerse beschaving, het industrialisatie tijdperk, het olietijdperk, het einde van de geschiedenis, het Amerikaans imperialisme, of hoe je deze periode wilt noemen, en met welke beschaving je het wilt toedekken, op het spel zet.

Als de economie en de politiek zo doorgaan als ze doorgaan, als de westerse beschaving haar macht blijft uitoefenen over de rest van de wereld, olie opmaakt en co2 en andere gifstoffen blijft uitstoten, zal grofweg 95 procent van alle soorten levende wezens, inclusief de mens, niet meer op de aarde kunnen leven.

Als er niets gedaan wordt, als er niet iets drastisch verandert, als er niet iets veel drastischer dan wat drastisch betekent verandert, zal het grootste gedeelte van het leven op aarde binnen aanzienlijke tijd vernietigt worden. en als het nog langer zo doorgaat. Al het leven.

De mensen die de macht hebben om deze vernietiging in gang te zetten zijn blijkbaar niet van plan haar te stoppen. Anders hadden ze dit al jaren geleden. Nee, honderden jaren geleden. Nee, duizenden jaren geleden gedaan. Met het begin van de westerse beschaving voor een andere soort beschaving gekozen.

Maar de massa die hier geen direct belang bij heeft is nog altijd in de meerderheid. Heeft de massa de plicht om op te staan en de vernietiging die de macht in gang gezet heeft te stoppen.

En enkelingen kunnen ingenieus zijn zoals Homerus wist toen hij odysseus zijn paard van Troje gaf. Hebben de enkelingen met een geweten de plicht om op te staan en de vernietiging die de macht in gang gezet heeft te stoppen.

maar wacht eens even. Mag ik dit wel zeggen. is dit wat ik nu opschrijf niet een wat al te radicaal standpunt?

Of is dat wat radicaal is dat iemand een economisch systeem verzint uitvoert en met geweld in stand houdt dat dit daadwerkelijk op het spel zet?

Afgezien van de vernietiging (van het klimaat en de ecosystemen zoals plankton en dus uiteindelijk het verdwijnen van de condities op aarde waaronder leven op aarde mogelijk is) die de te veel co2 uitstoot tot gevolg heeft, zijn olie, gas, kool, uranium en andere fossiele brandstoffen een eindige grondstof. De goedkope energie waar heel de economie op gebaseerd is, waar jouw maatschappij op gebaseerd is, waar jouw leven en jouw overtuigingen op gebaseerd zijn raken binnen nu en vijftig, hoogstens honderd jaar, volgens de meeste berekeningen overigens veel eerder, op. dit is zeker. Jouw kinderen zullen niet in de soort maatschappij kunnen leven waarin jij nu leeft, in investeert alsof die blijvend is.

Dat is die niet. En wat doe je hier aan. Welke consequenties trek je hieruit. Betekenen je kinderen dan helemaal niets voor je. Betekent de gezondheid van een aarde niets voor je. Betekent een toekomst niets voor je.

En als dit wel iets voor je betekent. Waarom ga je dan toch door met dingen produceren, dingen kopen, dingen consumeren, alsof het systeem op grond waar van je deze dingen produceert niet falende is op alle mogelijke manier die ik hierboven noem. Sterker nog alsof het mogelijk is naar oneindige groei van de productie van dingen te streven, terwijl je weet dat je op een eindige aarde leeft?

Bijvoorbeeld. Een gemiddelde banaan die nu in de supermarkt ligt heeft waarschijnlijk meer van de wereld gezien dan jij voordat jij hem in je mond stopte. Denk je dat de bananen die de halve wereld afreizen voordat ze in de supermarkt belanden, nog steeds de halve wereld af kunnen reizen zonder de fossiele brandstoffen op grond waarvan ze dit doen? en hoe dan? En al het anderen eten en alle anderen spullen waarover hetzelfde gezegd kan worden?

Welke veranderingen wil je doorvoeren om het mogelijk te maken dat jouw kinderen ook op deze aarde zullen kunnen wonen, de kinderen van de anderen ouders, de kinderen van de kinderen.

En wat als de oorzaak voor het vergiftigen van de lucht, het verdwijnen van zuurstof, het vernietigingen van een toekomst, ligt bij het land dat het grootste leger heeft die bepaald onder welke omstandigheden de schaarse grond en grondstoffen gestolen, toegeëigend dan wel geplunderd mogen worden en dit met rechtvaardigheid wordt verwart en met massavernietigingswapens wordt toegedekt.

Je aan een democratie niks hebt. Ik kan immers niet stemmen tegen privé bezit over schaarse grond en grondstoffen en de armoede en de slavernij die dit tot gevolg heeft, tegen de uitstoot van te veel co2, er is geen eens een reële beleidvoering hier omtrent, en als ik dat al kan, staat er een leger mensen tegenover mij, die blijkbaar voor de uitstoot van te veel c02, vóór privé bezit over schaarse grond en grondstoffen, en voor de massamoord op het grootste gedeelte van leven op aarde stemt.

Rechtvaardig ten opzichte van wie of wat? Ten opzichte van het water dat je straks niet meer kunt drinken omdat het vervuilt is. Democratisch ten opzichte van wie of wat? De lucht die je niet meer kunt inademen omdat ze vervuilt is.

En als macht je enige excuus is als verklaring waarom je nog niet in verzet bent gekomen hiertegen, of waarom je er nog aan mee doet. Waarom zou je het doorvoeren van deze veranderingen overlaten aan de personen die deze destructie ingang hebben gezet? zijn zij werkelijk het meest geschikt om haar te stoppen? Precies dezelfde mensen die ooit de beslissing hebben genomen dat de wereld het waard is om op te offeren voor het korte termijn geheugen van een handvol rijken?

Kun je nu twee dingen doen, je besluit het verhaaltje van het kapitalisme en een vastberaden geloof in autoriteit dat je wordt aangeleerd na te praten, je ogen te sluiten voor de massamoord die aan de gang is, de te hoge co2 uitstoot te blijven negeren, je schouders op te halen voor de slavernij en de armoede en de plunderingen op de schaarse grond en grondstoffen, je slikt de mogelijkheden van emancipatie en herorganisatie, ontwikkeling en rechtvaardigheid in. Of je doet op zijn minst een poging te formuleren wat de consequenties zijn van de manier waarop de grond en de grondstoffen toegeëigend en verbrand worden.

Bijvoorbeeld: gelijk met de massale productie van olie, werd zonnen energie uitgevonden. Waarom is dit toen niet verder ontwikkelt. Waarom wordt dit niet verder ontwikkelt. Waarom, nu we weten dat olie op raakt en vernietigend is, wordt dit niet op massale schaal verder ontwikkelt. Het idee van zonnen energie bestaat al sinds 1878 en wat is er al die tijd mee gedaan? Gelijk met het idee van het kapitalisme, werd een alternatief van een communisme geformuleerd. Gelijk dat het kolonialisme zijn schepen in formatie zetten, hadden de indianen, de Aboriginals en andere natuurvolken een manier gevonden om daadwerkelijk duurzaam te zijn en met het land samen te leven.

Keer op keer op keer was er een kans de vernietiging niet te willen, op zijn minst een serieuze poging te doen eerlijk het land te verdelen, met alleen het noodzakelijke genoegen te nemen, een duurzaam beleid te voeren. Keer op keer op keer werd er gekozen niet alleen de rijken rijker te laten worden ten koste van de levens van alle anderen, de goede ideeën de mond te snoeren, maar dus zelfs, de rijken de kans te geven de vernietiging van het leven op aarde in gang te zetten.

En als je nog langer de moeite neemt om hier bij stil te staan, en als je er goed naar kijkt blijkt het probleem dan niet veel simpeler te zijn dan het in eerste instantie lijkt. De probleemstelling is niet de denktraditie van de westerse beschaving zoals Heidegger ooit voorstelde. Het probleem is veel simpeler dan dat het is de westerse beschaving zelf zoals de realiteit van de economie zich nu aan ons op dringt ergens in haar eindstadium.

Een kapitalistisch economisch systeem is gebaseerd op winst. Winst impliceert oneindige groei. Een economie kan niet oneindig groeien op een eindige planeet. Winst is een fictie zoals god een fictie is.

wie prikt deze fictie door? Laten we het aan de natuur zelf over of vraagt het kapitalisme om een antikapitalist, zoals de ficties van het christendom om een antichrist vroegen.

Oneindige groei betekent de noodzakelijke vernietiging van alles wat leeft op deze planeet inclusief jou. God is dood, en zo is winst. Als je haar denkt te kunnen planten in de grond van een eindige aarde.

Of zoals derrick jensen het uitlegt in zijn boek endgame, beschavingen ontstaan met het stichten van steden. Steden kunnen gebouwd worden met en door de grondstoffen van het omliggende land toe te eigenen, ongeacht wie daar al op of en van leeft. Steden zijn vampieren. Ze groeien sneller dan dat er grond is om de groei mee te voeden. Steden kunnen nooit duurzaam zijn. Steden zijn onnatuurlijk. Steden zijn het zichtbare resultaat van de hoogmoed die er aan het waanzinnige geloof in oneindige economische groei ten grondslag ligt. Steden vernietigen het land waarna er voor niemand meer iets over is om te eten. Steden zijn gebouwd om te vallen. Beschavingen zijn gebouwd op steden die gebouwd zijn om te vallen. het idee van winst is gebouwd om te vallen. Het idee van oneindige groei is gebouwd om te vallen. Als je haar plant in de grond van een eindige aarde en dit in handen geeft van het korte termijn geheugen van een immer slinkend percentage rijke overheersers en een immer stijgend percentage (loon)slaven die denkt dat hun geen andere keuze wordt gelaten.

Maar dat wisten we allemaal waarschijnlijk al. Er zijn genoeg mensen op te sommen die dit allemaal al op geschreven hebben. en er zullen er ongetwijfeld nog een hele hoop volgen. Maar als we dit allemaal al weten dan blijft nog steeds dezelfde vraag over als die ik eerder stelde, waarom voeren we dan toch hun systeem uit? waarom geloof je er nog in. En wat is het eigenlijk precies waar je dan nog in gelooft.

Wil jij die persoon zijn die de vernietiging van de aarde met eigen hand (want het zijn niet hun handen die het werk doen) in gang zette, obligaties op de dood neemt, solliciteert naar een ondergang van ongekende proporties, op apathisch kapitaal inzet, of de persoon die het stopte?

De westerse beschaving heeft altijd veel op het spel gezet.

Iets wat ze overigens niet kan rechtvaardigen. Is Mahler genoeg om het uitsterven en dood aan spoelen op de stranden van alle landen die naar diepzee olie boren van de walvissen wiens trommelvliezen ontploffen door de hoogte van de tonen waarmee naar het laatste restje olie gezocht wordt voor het onherroepelijk toch echt op is, waarna ze aan interne bloedingen overlijden of doordat ze niet meer kunnen navigeren met hun gehoor dat verwoest is, mee te rechtvaardigen?

Een diersoort wiens gehoor veel fijngevoeliger is dan de mens en die communiceert op grond van complexe melodieën waar de mens tot op heden niets van begrijpt? Een diersoort die als die deze bloedingen en tonen al overleeft niet veel meer te eten heeft omdat de oceaan waarin hij leeft is leeggevist. Waar die moeite heeft om aan genoeg zuurstof te komen omdat er meer plastic in deze oceaan ligt dan plankton.

Is wasting time on the internet, belangrijker dan slavernij, armoede en een massamoord op wie dan ook niet tot deze vorm van beschaving word gerekend en dus ook nauwelijks toegang tot haar internet heeft om genoeg publiciteit te verkrijgen om dit op een website te zetten en onder jouw aandacht te brengen?

Maar nooit is er zo veel op het spel gezet, als de bedreiging van de toekomst van leven op aarde zelf.

Is dit een nachtmerrie?
Een horrorscenario voor een of andere rampen film waar ik veel geld mee denk te kunnen verdienen?
De plot voor een nieuwe bestseller? (alsof er niet al genoeg bestsellers zijn.)
Een complot. Olie op het vuur van een zogenaamde publieke ruimte die zelf weer vermoord wordt in de hoogovens van een cultuur industrie. Een tsunami van populisme.
Mijn fantasie die op hol slaat met een te groot gevoel voor zwarte humor?
Propaganda voor een communisme.
Een resentiment jegens het resentiment.

Of is dit alles wat je maar blijft ontkennen dat het is?www.markiske.tk is in handen van Mark Iske en bevat zowel dit als dat, en is groener dan groen door te bestaan uit 100% gerecyclede electronen.