LichtDicht > Dicht 01-36 > 35 - WEG & WIS : COLOPHON

< ^ >
COLOPHON


© Tekst: Mark Iske te Amsterdam
© Cover: Black Hole in the Heart
of M87 - by EHT Collaboration / ESO

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

www.markiske.tk - markiske@hotmail.com
http://www.eso.org/public/images/eso1907a/