www.markiske.tk - projecten

WWW.MARKISKE.TK

BLOG - DR - FOTO'S - GEDICHTEN - PROJECTEN - Q-BASIC - WEGWIJZERS - ZVEAde Bibliotheek van Babel

De bibliotheek van Babel bestaat uit duizenden, miljoenen, miljarden boeken, veel-veel meer zelfs - elk boek van 410 bladzijden is een variatie op het stramien van bladzij na bladzij 40 regels, met elke regel 80 tekens (uit een verzameling van het totale alfabet en de punt, de komma en de spatie) - dus, elk boek dat kan bestaan, bestaat er: de haarfijne geschiedenis van de toekomst, de biografieën der aartsengelen, de correcte catalogus van de bieb, tig maal tig valse versies, de zuivere vertaling van elk boek in welke taal dan ook, het vurige essay dat Y. had kunnen schrijven (maar niet deed) over 't epibreren bij de Vikingen, het verhaal van uw vluchtige leven, de verloren werken van M.

In het hart van de bibliotheek bevindt zich een karmozijnrood hexagon. Hier staan enkele boeken met een kleiner formaat dan gebruikelijk: krachtige, geïllustreerde, ja magische boeken ... dit is het beste dat de bibliotheek te bieden heeft - het is mij een eer om deze boeken met u te mogen delen.

Ik wens u eindeloos veel leesplezier!


Boekenwenslijst

Mijn boekenwenslijst is lang en eindeloos, maar de werken in deze lijst staan er zeker op.


Open brief aan Lieke Marsman (en ieder ander ...)

Brief aan Lieke Marsman (en alle anderen die het klimaat - en het leven - een warm hart toedragen, en ook aan de rest ...)


www.even-helemaal-niets.tk

www.even-helemaal-niets.tk


Sonnet 00

Shigeru MATSUI is, onder andere, een (japans) conceptueel dichter. Met conceptueel bedoel ik in dit verband dat zijn gedichten voornamelijk het resultaat zijn van het consequent toepassen van procedures, processen, concepten. Het concept is als het ware het 'machientje' dat het gedicht 'genereert', om de mantra van de conceptualisten losjes te parafraseren.

Eén van zijn gedichten - Poetics (March 1, 2004) - bestaat uit 130 "regels", genummerd no.001 t/m no.130, waarbij hij elk van deze regelnummers laat volgen door de getallenreeks van 01-31 in pseudo-willekeurige volgorde. Dit was één van de inspiraties achter m'n idee om de getallen 01-14 in pseudo-willekeurige volgorde op een regel te plaatsen, 14 regels lang, 14 keer, om op die manier de (westerse) traditie van het sonnet (14 sonnetten is een sonnettenkrans, waarbij de slotregel van het ene sonnet de beginregel van het volgende is) expliciet te koppelen met de moderne insteek van de methodicisten en hun onderzoek van (afwezigheid van) betekenis, tekensystemen en betekenaars zoals letters en cijfers, willekeur en strikte procedures, enz. Het resultaat staat hier.

Note to self: complementair ooit nog 'ns iets doen met de traditie vd haiku en de generatieve insteek van conceptuele poëzie ...


junk DNA, or: living sonnets

The idea of junk DNA is a synthesis between the statistical workings of evolution and the conceptual cent mille milliards de poèmes written by Raymond Queneau in 1961. By sheer statistics (and what's evolution else than statistics dancing with DNA) some of these poems will contain some real DNA, and are therefore, in a sense, living! - evolving with every decision, coming into being with each mouseclick made, and, breathing the minute you're reading it! If you want, you might even whisper a fitting name for them.


Ode ode boe

Droom is het leven was mijn inzending voor de eerste editie van de A.L. Snijdersprijs.


Ode ode boe

Ode ode boe is niet zozeer een project, als wel een poging (essay) de meedogenloze schoonheid van 't Nederlands te vieren.


Schemerbrieven

Het jaar waarin ik dertig werd was niet het jaar waarin ik werd geboren, niet het jaar waar ik leerde lopen, praten, stapelen van blokken en ethiek, verlies van vader, lezen en schrijven, rekenen, niet het jaar dat ik vertrok naar A. en niet het jaar dat ik terugkwam in A., ook niet het jaar dat ik engels leerde en/of ontkwam aan het maken van straten. Het was niet het jaar waarin ik pech had vermoed maar die niet kwam (geluk evenmin), niet het jaar van rook en vuur, niet het jaar van "ik ben zestien" en niet het jaar van zestien-zijn, niet het jaar van de bliksem van rimbaud, niet het jaar van klaar met school en niet het jaar van fietsen naar de zon. En ook was het niet het jaar van wiskunde, niet van filosofie, niet van dit en niet van dat en niet het haveloze jaar van wonen in een tentje in Z. Het was niet het jaar dat ik muze M. ontmoette, niet het jaar van duisternis, en niet het jaar van het belcampisme. Niet het jaar van dood het jaar ervoor, niet het jaar van ik-weet-niet wat. PS: het jaar waarin ik dertig werd, was het jaar dat ik ade-msc-hom-mel verschreef, en concepten tot personages maakte en tig brieven schreef. Het was het jaar dat ik niet naar China ging. Het was het jaar dat ik muze M. her-ontmoette, niet het jaar dat wij woonden waar de vogels wonen, niet het jaar van 'n dozijn vogels in de kop (dat was het jaar na de vogelhutjes) en het was niet vorig jaar en/of dit jaar. Schemerbrieven  |  motto  |  I II III IV V VI VII VIII IX X


Boek der 9999 nullen en 1 één

Boek der 9999 nullen en 1 één is een bundel vol cijfers, in het licht van het taoïstische thema van de tienduizend dingen. De bundel ademt 9999 nullen en 1 één, en onderzoekt zo regelmaat, het doorbreken van regelmaat, de impact van de uitzondering op "de" regel, de betekenis van 1 (en/of 0) binnen de setting van de bundel, de manier waarop een schier eentonige serie betekenis genereert; het bevraagt lees-strategieën (hoe de bundel te lezen - cijfer voor cijfer, regel voor regel, of mentaal in z'n totaliteit, en hoe werken de afzonderlijke cijfers dan?), etc. De gebruikte cijfers, 0 en 1, zijn manifestaties van een/de onderliggende structuur, en, indachtig de literatuurwetenschappelijke insteek van muze M., er zijn vragen te stellen bij de wisselwerking tussen die structuur en de wijze waarop die structuur wordt gemanifesteerd door die betekenaars 0 en 1, en hoe dat betekenis genereert, qua context, zoals: wat is de verhouding tussen betekenis en betekenaar(s), wat is de (betekenis-)impicatie van (de keus voor) deze of gene betekenaar(s), hoe werkt de structuur van de bundel door in de betekenaars, hoe(veel) dragen de betekenaars bij aan die structuur (en betekenis), etc.


The Shakespearian

Was Shakespeare een vampier, dan zou hij vandaag 450 geworden zijn. Nu is hij dood (als hij al ooit bestaan heeft, al begrijp ik die existentiële heisa niet; Shakespeare is toch gewoon degene die die werken geschreven heeft, iemand heeft het gedaan, en dat is S, maar goed, dat terzijde) maar zijn werk leeft voort.

Sonnet 18 is een van de meest vertaalde sonnetten uit de wereldliteratuur - elke vertaler zal er op zijn eigen manier mee aan de slag gaan; de een neemt dit facet en combineert dat met zijn interpretatie en vertaalt het zus, de ander neemt dat facet en combineert het met haar interpretatie en vertaalt het zo, enz. Een verzameling vertalingen zal dientgevolge een staalkaart zijn van de vele verschillende facetten (en interpretaties ervan) van sonnet 18. En, de ene lezer zal die vertalingen zo lezen, de andere lezer zus, met focus dit, en associatie en dergelijke dat ... het gedicht als eeuwige spiegel.

Ik heb zo'n 28 vertalingen bijeen gebracht, ter lering ende vermaeck. En niet in boekvorm maar in krantvorm, om daarmee het omgekeerde te onderzoeken van Kenneth Goldsmith. Hij wilde onderzoeken wat er zou gebeuren als men een krant zou onderbrengen in een boek, DAY - dat is, de "realiteit" plaatsend in een "literaire" setting/context, en wat die verschuiving oplevert voor de betekenis van "krant" en "feiten"; wat levert het omgekeerde op, wat als we Shakespeare (en literatuur in het algemeen) zouden plaatsen in de "realiteit" van een krant, literatuur zouden lezen als harde feiten van en over en in interactie met deze wereld?!


Love minus zero / no limit

~80 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, that's the number of ways to shuffle a deck of cards - more than stars in the universe (or atoms for that matter), more than seconds from big bang 'till big crunch, less than all my ways of missing you - and this is one of them:

Six of Clubs
Jack of Spades
Queen of Diamonds
King of Hearts
Five of Spades
Four of Hearts
Ace of Hearts
Eight of Hearts
Four of Diamonds
King of Spades
Ten of Spades
Nine of Diamonds
Ace of Clubs
Seven of Spades
Six of Spades
Five of Diamonds
Three of Spades
Five of Hearts
Two of Spades
Nine of Spades
Seven of Clubs
Ace of Diamonds
Two of Diamonds
Four of Clubs
King of Diamonds
Jack of Hearts
Jack of Clubs
Queen of Spades
Six of Hearts
Five of Clubs
King of Clubs
Six of Diamonds
Nine of Clubs
Eight of Clubs
Seven of Diamonds
Queen of Clubs
Nine of Hearts
Jack of Diamonds
Two of Hearts
Ten of Diamonds
Three of Diamonds
Queen of Hearts
Two of Clubs
Four of Spades
Eight of Diamonds
Three of Hearts
Ace of Spades
Eight of Spades
Ten of Hearts
Three of Clubs
Seven of Hearts
Ten of Clubswww.markiske.tk is in handen van Mark Iske en bevat zowel dit als dat, en is groener dan groen door te bestaan uit 100% gerecyclede electronen.