WEG & WIS : INDEX

< ^ >

ARABESQUE


M. bloeit strikt zwart & wit
de wilde bloemen van ‘t hart;
zo bloot het veldboeket, dat
elk kruid bloost papaverrood,

en alle dieren in, op en aan
het water roder nog: reigers,
reptielen, amfibieën, vissen,
libellen, vlinders. Het roodst

de lokroep van de Loreley, en
bleek, het deinen van de zee,
d’ wiekslag om de kim, alsook
het eiland zonder naam: alles

zijt perceptie, jah, perspectief;
het ijlt zich deels ontdubbeling.

BELVEDERE


Alle wegen leiden naar M. - muur na muur
ontzetten, kruislings ‘t schragen, voorwaarts;
maak mij, verbrand en verdamp en verwaai,
in grondeloos besef: M., als M., spelt g-o-d.

God bestaat, zo prevelt men, als idee, god,
als heilige triniteit, zo eenvoudig / qua
vierendelend doen, wezen en worden,
alsmede zijn, danwel zuiver niets. Wel, M.,

wij, zij - niet nemend’ deel aan het etc. -
ademen taal, bekennen, strikt bolvormig /
laat elk en ieder ander zelf zich leunen tegen
ruige rauken, hoe ene M. houdt van gene

M., stralig staande in de lichtende stroom,
tussen schepsels van licht met mist alom ...