Socionics


Welkom

Inleiding

Typen

Relaties

Links

FAQ
Typen


Omdat er inmiddels diverse websites bestaan die uitgebreid ingaan over het karakter van de typen, is bij onderstaande beschrijvingen meer de nadruk gelegd op het herkennen van de typen in de praktijk. klik hieronder op het type of zoek eerst de juiste benaming op.
Plichtsgetrouwen Avontuurlijken Idealisten Rationelen
ESFJ ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESTP ENFJ ENTJ
ISFJ ISFP INFP INTP
ISTJ ISTP INFJ INTJ

Naast het afnemen van een test zijn er verschillende manieren om de typen te herkennen in de praktijk.

Voor beginners die in de praktijd mensen willen typeren:

- probeer de 4 letters te ontdekken door ze een voor een observeren (I/E, S/N, T/F, J/P)
- probeer anders het temperament bepalen door te kijken wat iemand het meest uitstraalt
  (plichtsgetrouw, avontuurlijk, idealist, rationeel.


Voor gevorderden is aan te raden:
- het snelst iemand typeren in de praktijk kan door overeenkomsten (het beroep, woordgebruik tijdens spreken of
  schrijven, voorkeur voor boeken of tv programma's, kleding, gedrag en handelingen
) te zien die je ook bij iemand
  terugziet waarvan je het type al van weet.
- herken de relatie die je met die persoon hebt, dan kun je ook zijn type terugvinden.

Subtypen

Zijn te herkennen door te kijken naar de energie van de persoon t.o.v. gelijke typen. Meer energie betekend dat ze meer gebruik maken van de extraverte functie.ESFJESFJ  
Zijn dienstverlenend ingesteld. Zij zijn van alle types de meest sociale en hun basiskenmerk is het voorzien in de behoeften van degenen met wie zij samenzijn. Dat kan zijn op het werk, bij de familie, met kennissen of vrienden. Gebruiken gezichtsexpressie om woorden uit te beelden of kracht bij te zetten.

 
ESTJESTJ 

Hebben behoefte aan leidinggeven en het zich bezighouden met bewaking, controle en het instandhouden van tradities. ESTJ’s houden van orde en continuïteit en voelen zich derhalve het beste thuis in omgevingen waarin "werk" een belangrijke rol speelt en duidelijke regels heersen. Van alle typen weet de ESTJ het beste wat de dagelijkse werkzaamheden zijn: onderhoud, productie, betalingen en vooral het nakomen van afspraken en regels. In tegenstelling tot de meeste andere types is de ESTJ altijd bij de "les". Door hun directheid kunnen zij soms helaas bot en klantonvriendelijk overkomen. Het omgaan met klanten is niet aan de ESTJ besteed, de ESTJ is eerder iemand die ervoor zorgt dat binnen in de organisatie alles op rolletjes verloopt.

De hoge coherentie van het ESTJ type ligt in het feit dat zij steeds gemakkelijk te herkennen zijn aan hun (soms botte) eerlijkheid en directheid. Zij draaien nooit om de hete brei heen. Bovendien behandelen zij iedereen gelijk, niet altijd even vriendelijk maar wel eerlijk.ISFJ
ISFJ  
Toewijding, het nakomen van plichten en het instandhouden van gewoontes en gebruiken. Geen wonder dat de rol van conservator of beschermer in de meest brede zin van het woord het type ISFJ het beste "pakt". Voor een ISFJ zijn respect, trouw, zorgvuldigheid, netheid en gehoorzaamheid belangrijke deugden. ISFJ’s kenmerken zich door hun behoefte iets voor anderen te betekenen, "their need to be needed".

 
ISTJ
ISTJ
Taakgerichtheid, het nakomen van plichten en het instandhouden van gewoontes en gebruiken. Geen wonder dat de rol van inspecteur of bewaker in de meest brede zin van het woord het type ISTJ het beste "pakt". Voor een ISTJ zijn orde, procedures, financiën en reglementen belangrijke begrippen. ISTJs kenmerken zich door hun bovengemiddelde zakelijkheid, betrouwbaarheid en accuratesse.

De meeste ISTJ s hebben de voorkeur voor een no-nonsense en rechtlijnige aanpak en houden niet van overdreven luxe of van grandeur.

ISTJ s zijn bij uitstek geschikt voor alle beroepen die gebaseerd zijn op inspectie, controle en revisie.

ESFPESFP 

ESFP’s zijn van alle types veruit de vrolijkste en het meest \"easy-going\". Verder zijn ze vlot in de omgang, populair en vaak te herkennen aan hun zorgeloosheid. ESFP’s nemen dingen niet te zwaar op en zien steeds de rooskleurige kant van het leven. Sommige ESFP's zien overal de humor van in en lachen om alles wat afwijkt van het normale. Daarom zijn zij bij uitstek geschikt om anderen weer op te monteren of gewoonweg te zorgen voor een gezellige, ontspannen sfeer. De rol van entertainer of sfeermaker is hun dan ook op het lijf geschreven.


ESTPESTP
Behoefte aan leidinggeven en het naar de hand zetten van de buitenwereld. Geen wonder dat de rol van promotor of (onder)handelaar in de meest brede zin van het woord het type ESTP het beste "pakt". Kenmerkend voor een ESTP is de competitiedrang, de behoefte om als grote jongen of vooraanstaande dame op te vallen (to show off) en de innerlijke drive en ontevredenheid waardoor hij/zij zich keer op keer gedwongen voelt om uitzonderlijke prestaties te leveren. De aangeboren gave tot onderhandelen, wedijveren en beïnvloeden is kenmerkend voor de ESTP.

Ze zijn ambitieus en hebben veel de behoefte dit naar de buitenwereld ten toon te spreiden door bijvoorbeeld een luxe auto, een groot huis maar vooral door anderen te laten merken welke positie zij in hun werk innemen.
 ISFP
ISFP  
Toewijding en het naar de hand zetten van de buitenwereld. Geen wonder dat de rol van trendsetter of sensualist in de meest brede zin van het woord het type ISFP het beste "pakt". ISFP’s zijn van alle 16 types het meest alert en oplettend op hun directe omgeving. Zij nemen dingen waar die anderen niet waarnemen, "they are the first to hear the different drummer". ISFP’s hebben van alle types de sterkste waarnemingszin. Dankzij deze gave hebben zij een sterk ontwikkeld gevoel voor mooi en lelijk, de esthetica dus. ISFP’s zijn hierdoor erg trendgevoelig en zullen meer dan de andere types op de hoogte zijn van nieuwe trends. Vele ISFP’s zijn artistiek aangelegd en houden zich bezig met inrichting, design en/of schilderen. ISTP
ISTP 
Taakgerichtheid en het naar de hand zetten van de buitenwereld. Geen wonder dat de rol van operator of technicus in de meest brede zin van het woord het type ISTP het beste "pakt". ISTP-ers zijn van alle types het meest praktisch ingesteld. Zij nemen dingen onder handen, of letterlijk in de handen, waar andere types hun neus voor ophalen. Zij zijn in staat om een apparaat, instrument of vehikel vanuit de defecte toestand weer naar de operatieve toestand te brengen. 

ISTP's zien het leven vol met hindernissen die overwonnen of problemen die opgelost moeten worden. Daarom sparen zij liever hun energie voor de momenten waarop zij het echt nodig hebben. ISTP's zijn van alle Myers-Briggs Typeringen het best uitgerust om ontberingen te verdragen. ISTP’s kunnen igeruime tijd een hoge mate van passiviteit vertonen. ENFP
ENFP  
ENFP's zien het leven als een groot drama en tegelijkertijd als een maalstroom waarin je wordt meegesleurd. Het enige doel wat een ENFP heeft is alles uit het leven halen wat erin zit: zoveel mogelijk lol hebben, veel spannende avonturen beleven en de belangrijkste en meest interessante mensen ontmoeten en leren kennen. Kortom: niets missen van het leven! Dit verklaart ook waarom sommige ENFP's zo vol zijn van zichzelf, terwijl andere uiterst pessimistisch zijn, het ligt er maar aan in welke stroom je terecht bent gekomen. De spirituele levensopvatting waarin gebeurtenissen zijn voorbestemd spreekt vrijwel iedere ENFP aan. ENFP’s zijn over het algemeen erg veelzijdig - grillig is een betere omschrijving - en kunnen daarom ook over de meeste zaken meepraten, van diepzinnige thema’s tot de meest alledaagse vormen van vermaak. De meeste ENFP’s vallen door hun prominente aanwezigheid, typische innemendheid en excentriciteit in een groep direct op. Deze aangeboren gave tot het naar zich toe trekken van grote menigten mensen is veruit het meest ontwikkeld in dit type. Zij zijn dan ook in staat om op onconventionele wijze grote groepen mensen te entertainen.
 ENFJ
ENFJ  
Omgang met mensen (sociale interactie), het aanbrengen van structuur en het toepassen van kennis (organiseren en opleiden). Geen wonder dat de rol van pedagoog in de meest brede zin van het woord het type ENFJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een ENFJ is de drang om zijn/haar liefde voor alles wat met cultuur, geschiedenis en aanverwante disciplines te maken heeft, over te brengen op anderen. Deze aangeboren gave tot kennisoverdracht is veruit het meest te vinden in dit type. ENFJ’s zijn dankzij hun sterke charismatische uitstraling als geen ander in staat om anderen te motiveren of te overtuigen. Bovendien zullen zij het uiterste van zichzelf geven om ervoor te zorgen dat degenen met wie zij samenwerken of aan wie zij leiding geven hun potentieel zo volledig mogelijk benutten.

ENFJ's zijn warme persoonlijkheden die zich erg betrokken voelen bij anderen. In groepsverband zorgen zij ervoor dat iedereen aan bod komt. Bovendien zijn veel ENFJ's erg goed in het motiveren van mensen. ENFJ's munten uit in hun presentatie.


 
INFP
INFP  
Toewijding en het zich bezighouden met universeel relevante thema’s. Geen wonder dat de rol van vredesstichter of hulpverlener in de meest brede zin van het woord het type INFP het beste \"pakt\". Kenmerkend voor een INFP is het verlangen naar vrede, welzijn en harmonie voor iedereen. De aangeboren liefde voor alles wat leeft is typerend voor de INFP. Dankzij deze gave hebben zij een sterk ontwikkeld gevoel voor goed en kwaad, GOOD and EVIL. INFP’s zullen het uiterste van zichzelf geven om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in hun basisbehoeften worden voorzien. Het zijn juist de INFP’s die met hun superieure voelsprieten merken wat anderen nodig hebben.

INFP's komen voor de buitenwereld over als kalm en gelijkmoedig. Van binnen beschikken zij daarentegen over een rijke fantasie en een diepe gevoelswereld waarin van zelfs het onmogelijke mogelijk is. Bovendien zijn zij in staat meer liefde te geven dan welke andere typering dan ook. In de praktijk komen veel INFP's over als mensen die midden in het normale leven staan: veel INFP's verbergen zich onder een façade van een geharde persoonlijkheid. Dit doen zij onbewust om zich minder kwetsbaar op te stellen.

 INFJ
INFJ  
Toewijding, het aanbrengen van structuur en het toepassen van kennis (organiseren en begeleiden). Geen wonder dat de rol van ethicus of organisatiebouwer in de meest brede zin van het woord het type INFJ het beste \"pakt\". Kenmerkend voor een INFJ is het verlangen naar kwaliteit, perfectie en harmonie, met name in collectief verband, dus voor organisaties. Het aangeboren normbesef en oog voor kwaliteit is typerend voor de INFJ. INFJ’s zullen het uiterste van zichzelf geven om te zorgen dat alles binnen de organisatie op rolletjes verloopt. Het zijn juist de INFJ’s die met hun superieure voelsprieten aanvoelen wat de organisatie of de maatschappij nodig heeft. Zij voeren het werk uit dat gedaan moet worden maar dat niemand wil doen.

INFJ’s komen in teamverband helemaal tot bloei, zeker als iedereen zijn best doet. Zij lijken dan meer extravert dan introvert, in werkelijkheid zijn zij echt introvert: over hun eigen wensen praten hoor je ze bijna nooit, aangezien zij steeds in het belang van de groep spreken. Van alle types is de INFJ een teamworker pur sang die zichzelf helemaal in dienst stelt van het team of van de gehele organisatie.

ENTP10
ENTP 
Leidinggeven en het zich bezighouden met universeel relevante thema’s. Geen wonder dat de rol van innovator of uitvinder in de meest brede zin van het woord het type ENTP het beste "pakt". Kenmerkend voor een ENTP is de drang om vernieuwing en verbetering aan te brengen bij bestaande processen, technieken en methoden. Deze aangeboren gave tot innovatie is het meest ontwikkeld in de ENTP.


 ENTJ
ENTJ  
Leidinggeven en het aanbrengen van structuur op een hoger niveau (organiseren en managen). Geen wonder dat de rol van officier of manager in de meest brede zin van het woord het type ENTJ het beste \"pakt\". Kenmerkend voor een ENTJ is de drang om leiding te geven en orde te scheppen in de chaos die binnen een organisatie bestaat. De aangeboren gave tot leidinggeven is het meest ontwikkeld in de ENTJ. Verder zijn zij dankzij hun helikopterview erg besluitvaardig, zijn erg sterk in plannen en het uitzetten van strategieën maar ondervinden enige moeite met abstract denken.

ENTJ’s zijn erg ambitieus en hebben de neiging hun leven naar hun werk in te richten.
 

 INTP
INTP  
Bezighouden met universeel relevante thema’s. Geen wonder dat de rol van wetenschapper of architect in de meest brede zin van het woord het type INTP het beste "pakt". Kenmerkend voor een INTP is het verlangen de wereld en zelfs het universum te begrijpen, het vinden van een optimale configuratie in ontwerpen en/of het ontwikkelen van een zo efficiënt mogelijk apparaat. 

INTP’s zijn vaak diep in gedachten verzonken en veel dingen die voorvallen in het dagelijkse leven gaan aan hen voorbij. Qua gedrag kunnen de INTP’s worden omschreven als rustig, bedachtzaam en meegaand. Bovendien staan zij open voor anderen.  INTJ
INTJ  
Taakgerichtheid, het aanbrengen van structuur en het toepassen van kennis. Geen wonder dat de rol van onderzoeker of systeembouwer in de meest brede zin van het woord het type INTJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een INTJ is de drang naar functionaliteit, perfectie en systematiek. De aangeboren accuratesse en scherpheid zijn typerend voor de INTJ. Zij zijn van alle types het meest specialistisch aangelegd. Een andere eigenschap van de INTJ is de grote zelfverzekerdheid waarmee zij te werk gaan.

Overzicht aanduidingen voor de typen

MBTI MBTI naam Socionics Socionics naam Keirsey naam Functies
ESFJ Caregiver ESE Bonvivant / Enthusiast / Victor hugo Provider Fe Si Te Ni, Ti Ne Fi Se
ESTJ Guardian LSE Director / Administrator / Sherlock holmes (Robespier) Supervisor Te Si Fe Ni, Fi Ne Ti Se
ISFJ Nurturer ESI Conservator / Guardian / Theodore Dreiser Protector Fi Se Ti Ne, Te Ni Fe Si
ISTJ Duty fulfiller LSI Inspector / Pragmatist / Maxim Gorky Inspector Ti Se Fi Ne, Fe Ni Te Si
ESFP Performer SEE Politician / Ambassador / Ceasar (Napoleon) Performer Se Fi Ne Ti, Ni Te Si Fe
ESTP Do-er SLE Legionaire / Conqueror / Zhukov Promoter Se Ti Ne Fi, Ni Fe Si Te
ISFP Artist SEI Mediator / Peacemaker / Dumas Composer Si Fe Ni Te, Ne Ti Se Fi
ISTP Mechanic SLI Craftsman / Artisan / Jean Gabin Crafter Si Te Ni Fe, Ne Fi Se Ti
ENFP Inspirer IEE Psychologist / Reporter / Tom Sawyer (Huxley) Champion Ne Fi Se Ti, Si Te Ni Fe
ENFJ Giver EIE Mentor / Actor / Hamlet Teacher Fe Ni Te Si, Ti Se Fi Ne
INFP Idealist IEI Lyricist / Romantic / Bradbury (Esenin) Healer Ni Fe Si Te, Se Ti Ne Fi
INFJ Protector EII Humanist / Empath / Dostoyevsky Counseler Fi Ne Ti Se, Te Si Fe Ni
ENTP Visionary ILE Seeker (Searcher) / Inventor / Don Quixote Inventor Ne Ti Se Fi, Si Fe Ni Te
ENTJ Executive LIE Entrepeneur / Pioneer / Jack London Fieldmarshal Te Ni Se Fi, Fi Se Ti Ne
INTP Thinker ILI Critic / Observer / Balzac Architect Ni Te Si Fe, Se Fi Ne Ti
INTJ Scientist LII Analist / Decartes (Shirlitz) Mastermind Ti Ne Fi Se, Fe Si Te Ni