Woensdag 21 december 2011 geheel vernieuwd

Meer dan 200 namen van voorouders toegevoegd of gewijzigd.

 

 

 

                                 WEBPAGINAVANDERMEER

1 Genealogie

2 Interesses

3 Contact

 

 

 

 

 

1.1 Easge van der Meer

1.2 Lutske Bethlehem

1.3 Nammen Sytsma

1.4 Antje van der Velde

1.5 Hendrik Bethlehem

1.6 Catharina Henderica de Boer

1.7 Siete Rinkema

1.8 Antje Hofstra

 

      Kwartierstaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds enkele jaren ben ik op zoek naar mijn voorouders. De aanleiding hiervoor was, dat mijn vrouw en ik een gezamelijke voorouder hebben en dan ???? “wordt je nieuwsgierig”. Waar komt het dan samen? Na verschillende boekwerken te hebben door gewroet, blijken er van haar kant 6 generaties, en van mijn kant 5 generaties tot de gezamelijke voorouder “Hendrik Durks Bethlehemte leiden.

Van het één komt het ander en mede door mensen die ook hun genealogieën op het internet hebben geplaatst is de stamboom alleen maar groter geworden.

 

Om een stamboom te maken heb je gegevens nodig van je voorouders bijvoorbeeld geboorte, huwelijks en overlijdensdata kinderen en ouders. Op www.TRESOAR.nl, Fries Historisch en Letterkundig Centrum zijn veel van deze gegevens te vinden.

Als je een stamboom op de computer wilt maken en een database bestand op wilt bouwen, zijn er diverse programma’s vanaf het internet te downloaden. Een uitermate geschikt en gebruikers-vriendelijk programma is Aldfaer.

Graag wil ik nog mijn bronnen bedanken die hun genealogische gegevens ter inzage geven op het internet.

 

1 Genealogie

 

In de kolom hiernaast zijn een aantal links zichtbaar, dit zijn de pake’s en beppe’s van mij en mijn vrouw en zijn verbonden met hun kwartierstaat.

Een kwartierstaat is een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. Omdat iedereen een vader en een moeder heeft, treedt in een kwartierstaat bij iedere generatie die wordt teruggegaan een verdubbeling van het aantal voorouders op. Elke voorouder wordt kwartier genoemd. De persoon waarvan de kwartierstaat uitgaat wordt proband of kwartierdrager genoemd.

In het volgende bestand is per generatie een uitgebreide kwartierstaat te zien, welke begint bij de hiernaast weergegeven pake’s en beppe’s.

Noot : generatie 1 t/m 3 zijn uit privé overwegingen niet zichtbaar gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Interesses

 

Sinds jaar en dag ben geïnteresseerd in muziek, zowel actief als passief.

Zelf bespeel ik al jaren basgitaar en wel een Rickenbacker 4001. Deze basgitaar heeft een zeer specifiek scherp geluid.

Daarnaast bespeel ik een Asama achtsnarige bas welke een vol en warm geluid produceert.

Naast het maken van muziek, beluister ik ook veel muziek. Vooral progressieve rock muziek, waaronder de muziek van Yes, Dream Theater, Spocks Beard, Transatlantic ect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

Heeft u vragen, aanvullingen of wilt u reageren op WEBPAGINAVANDERMEER mag dat via

a.vandermeer13@chello.nl

 

 

LetsStat website statistieken