Tableau Kwartierstaat van Aesge van der Meer
 

Generatie I
 
1 Aesge van der Meer; geboren 1 maart 1881 te Nes, overleden 21 juni 1881 te Nes.
Aesge van der Meer; geboren 11 juni 1882 te Nes, overleden 13 juni 1882 te Nes.
Aesge van der Meer; geboren 20 sep 1889 te Birstum bij Akkrum, overleden 12 mei 1987 te Grouw; Idaarderadeel.
Hij trouwde 10 mei 1917 te Oldeboorn; Utingeradeel, met Lutske Bethlehem; geboren 3 jan 1895 te Terwispel; Opsterland, overleden 3 juni 1986 te Grouw; Idaarderadeel.
Bouke van der Meer; geboren 21 juni 1883 te Nes, overleden 24 april 1946 te Carnation USA.
Hij trouwde 21 sep 1911 te Issaquah, met Sjoukje Postma; geboren 26 juli 1880 te Haskerdijken; Haskerland, overleden 8 april 1938 te Diedin Monroe LA.
Heabeltje van der Meer; geboren 24 juli 1887 te Birstum bij Akkrum, overleden 5 juni 1979 te Grouw; Idaarderadeel.
Zij trouwde 5 mei 1910 te Opsterland, met Otte Bouma; geboren 26 maart 1889 te Rotstergaast, overleden 30 april 1964 te Grouw; Idaarderadeel.
Hylkje Geertruida van der Meer; geboren 26 jan 1892 te Birstum bij Akkrum, overleden 13 juni 1982 te Akkrum; Utingeradeel.
Zij trouwde 9 mei 1914 te Grouw; Idaarderadeel, met Pieter Wisse Deelstra; geboren 11 feb 1890 te Grouw; Idaarderadeel, overleden 21 nov 1978 te Akkrum; Utingeradeel.
Jentje van der Meer; geboren 30 dec 1876 te Terhorne; Utingeradeel, overleden 20 april 1896 te Nes; Utingeradeel.
Jentje van der Meer; geboren 28 mei 1897 te Birstum bij Akkrum, overleden 1 jan 1970 te Drachten; Smallingerland.
Hij trouwde (1) 18 dec 1937 te Akrrum, met Hermine Bethlehem; geboren 28 juni 1901 te Terwispel; Opsterland, overleden 4 juni 1983 te Akkrum; Utingeradeel.
Hij trouwde (2) 5 mei 1923, met Baukje de Boer; geboren 26 mei 1903 te Eernewoude, overleden 14 jan 1927 te Terhorne; Utingeradeel.
Kornelis Hette van der Meer; geboren 13 juni 1878 te Terhorne; Utingeradeel, overleden 21 okt 1963 te DenHaag.
Hij trouwde 7 nov 1907 te Akkrum; Utingeradeel, met Afke de Jong; geboren 27 dec 1880 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 18 nov 1957 te Den Haag.
Teuntje van der Meer; geboren 4 dec 1894 te Birstum bij Akkrum, overleden 7 maart 1937 te Grouw; Idaarderadeel.
Zij trouwde 17 mei 1919 te Grouw; Idaarderadeel, met Jan Uilkema; geboren 30 nov 1894 te Grouw; Idaarderadeel, overleden 11 feb 1956.
Trijntje van der Meer; geboren 23 juli 1885 te Nes, overleden 1 okt 1974 te Ureterp; Opsterland.
Zij trouwde 21 nov 1912 te Menaldumadeel, met Klaas Baarda; geboren 26 april 1886 te Blessum, overleden 4 juni 1961 te Blessum.
 

Generatie II
 
2 Hette Jentjes van der Meer; geboren 21 sep 1849 te Go´ngarijp; Doniawerstal, overleden 9 juni 1929 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde 11 mei 1876 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
3 Sjoukje van der Krieke; geboren 21 sep 1854 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 8 nov 1936 te Akkrum; Utingeradeel.
 

Generatie III
 
4 Jentje Jacobs van der Meer; geboren 6 maart 1817 te Gauw; Wymbritseradeel, overleden 10 jan 1907 te Irnsum; Rauwerderhem.
Trouwde 14 mei 1842 te Rauerd, met
5 Heabeltje Hettes Boonstra; geboren 13 juli 1821 te Poppingawier; Rauwerderhem, overleden 28 feb 1854 te Go´ngarijp; Doniawerstal.
 
6 Kornelis Baukes van der Krieke; geboren 11 maart 1827 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 15 sep 1913 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde 29 mei 1850 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
7 Trijntje Theunis Brouwer; geboren 23 sep 1828 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 21 feb 1891 te Akkrum; Utingeradeel.
 

Generatie IV
 
8 Jacob Abrahams van der Meer; geboren 28 sep 1793 te Terzool; Rauwerderhem, overleden 5 feb 1857 te Tietjerksteradeel.
Trouwde (2) 27 feb 1830 te Rauwerderhem, met Aafkes Tietes de Boer; geboren 1807 te Terzool; Rauwerderhem, overleden 3 feb 1867 te Baarderadeel.
Trouwde (3) 24 feb 1827 te Rauwerderhem, met Maria Johannes de Vries; geboren 1796 te Sybrandaburen, overleden 28 nov 1827 te Rauwerderhem.
Trouwde (1) 5 juni 1814 te Rauwerd, met
9 Hylkje Jentjes Harsta; geboren 28 nov 1788 te Oppenhuizen, gedoopt te Oppenhuizen, overleden 13 dec 1821 te Terzool; Rauwerderhem.
 
10 Hette Sjoukes Boonstra; geboren 1790 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden 11 maart 1882 te Poppingawier; Rauwerderhem.
Trouwde 18 aug 1813 te Gaasterland, met
11 Geertruida Johannes Betzema; geboren 17 sep 1791 te Balk; Gaasterland, gedoopt te Balk; Gaasterland, overleden 2 aug 1871 te Poppingawier; Rauwerderhem.
 
12 Bauke Arjens van der Krieke; geboren 17 april 1788 te Nes; Utingeradeel, overleden 10 sep 1861 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde 16 juni 1821 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
13 Sjoukje Kornelis Zwart; geboren 11 okt 1797 te Tjalleberd; AEngwirden, overleden 2 nov 1839 te Akkrum; Utingeradeel.
 
14 Theunis Lieuwes Brouwer; geboren 1789 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden 15 feb 1862 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde 18 mei 1812 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
15 Nieske Abes Zantema; geboren 1793 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 22 dec 1875 te Oldeboorn; Utingeradeel.
 

Generatie V
 
16 Abraham Jacobs van der Meer; geboren 1747 te Nes; Utingeradeel, overleden 10 aug 1823 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde 26 feb 1792 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
17 Ytje(Yttje) Jelgers(Jelles); geboren te Go´ngarijp; Doniawerstal, gedoopt 15 maart 1843 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 15 maart 1843 te Akkrum; Utingeradeel.
 
18 Jentje Tetmans Harsta; gedoopt 4 feb 1753 te Dearsum; Rauwerderhem, overleden 1 jan 1825 te Terzool; Rauwerderhem.
Trouwde 21 mei 1775 te Poppingawier; Rauwerderhem, met
19 Jetske Ates Bergsma; geboren 27 maart 1752 te Terzool; Rauwerderhem, overleden 15 nov 1826 te Terzool; Rauwerderhem.
 
20 Sjouke Aesges Boonstra; geboren 1759 te Nes; Utingeradeel, overleden 22 sep 1823 te Poppingawier; Rauwerderhem.
Trouwde 12 jan 1783 te Akkrum; Utingeradeel, met
21 Heabeltje Watzes (Dijkstra); geboren voor 1763 te Scharrel-Nijega, overleden 2 juli 1807 te Joure; Haskerland.
 
22 Johannes Betzes Betzema; geboren 14 maart 1760 te Balk; Gaasterland, overleden 20 sep 1807 te Balk; Gaasterland.
Trouwde 24 feb 1788 te Balk; Gaasterland, met
23 Antje Sytzes Sytzema; gedoopt 19 feb 1766 te Harich; Gaasterland, overleden 20 maart 1820 te Balk; Gaasterland.
 
24 Arjen Uiltjes van der Krieke; geboren 1755 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 19 aug 1826 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde 13 aug 1780 te Akkrum; Utingeradeel, met
25 Wypke Sytzes; geboren rond 1740 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 23 feb 1793 te Akkrum; Utingeradeel.
 
26 Kornelis Idzes Zwart; gedoopt 14 maart 1771 te Tjalleberd; AEngwirden, overleden 2 mei 1854 te Tjalleberd; AEngwirden.
Trouwde 28 sep 1794 te Gersloot; AEngwirden, met
27 Geeske Barteles de Leeuw; geboren 11 nov 1764 te Beulake, overleden 14 nov 1851 te Tjalleberd; AEngwirden.
 
28 Lieuwe Thomas Brouwer; geboren 1753 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden 21 okt 1822 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde (2) na 1789, met Hinke Ruurds; geboren 1760 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden 16 sep 1826 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde (1) 7 mei 1786 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
29 Antje Theunis; geboren te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden 2 nov 1789 te Oldeboorn; Utingeradeel.
 
30 Abe Piers Zantema; geboren 17 sep 1754 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 17 sep 1794 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde 20 aug 1775 te Akkrum; Utingeradeel, met
31 Marijke Gerrits Hofstra; geboren 24 feb 1755 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 26 okt 1826 te Akkrum; Utingeradeel.
 

Generatie VI
 
32 Jacob Klazes ( van der Meer); geboren voor 1725 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden 8 juni 1811 te Roordahuizum; Idaarderadeel.
Trouwde (2) 3 juli 1757 te Grou, met Trijntje Klazes; geboren jan 1735 te Grou, overleden 8 feb 1817 te Roordahuizum; Idaarderadeel.
Trouwde (1) 3 okt 1745 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
33 Ytje Tjitzes; geboren voor 1725 te Nes, overleden voor 1757.
 
34 Jelger Harms; geboren voor 1733 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden te Terhorne; Utingeradeel.
Trouwde 16 sep 1753 te Go´ngarijp; Doniawerstal, met
35 Janke Jacobs; geboren voor 1733 te Go´ngarijp; Doniawerstal, overleden te Gauw; Wymbritseradeel.
 
36 Tetman Jentje ( Harsta); gedoopt 4 maart 1720 te Dearsum; Rauwerderhem, overleden 1803 te Raard.
Trouwde 22 sep 1743 te Poppingawier; Rauwerderhem, met
37 Hyke Berents; geboren te Wirdum; Leeuwarderadeel, gedoopt 5 dec 1723 te Poppingawier; Rauwerderhem, overleden 30 dec 1808 te Rauwerd.
 
38 Ate Klazes ( Bergsma); gedoopt 16 april 1713 te Dearsum; Rauwerderhem, overleden 1803 te Terzool; Rauwerderhem.
Trouwde 23 jan 1735 te Sibrandabuorren, met
39 Sytske Foppes; gedoopt 5 dec 1708 te Sibrandabuorren.
 
40 Aesge Jentjes; geboren voor 1714 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 14 jan 1794 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde 25 mei 1740 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
41 Tietje(Fettje) Douwes; geboren voor 1716 te Nes, overleden rond 1800 te Nes.
 
42 Watze Hylkes; geboren rond 1730 te Heerenveen, overleden rond 1784 te Ouwsterhaule; Doniawerstal.
Trouwde 30 mei 1745 te Heerenveen, met
43 Jeltien Hetttes Baerdt; geboren 14 april 1726 te Joure; Haskerland, overleden na 1798.
 
44 Betze Johannes ( Betzema); gedoopt 13 dec 1731 te Balk; Gaasterland.
Trouwde met
45 Aaltje Baukes; geboren rond 1730 te Balk; Gaasterland.
 
46 Sytze Arends; overleden te Balk; Gaasterland.
Trouwde 1 juli 1747 te Balk; Gaasterland, met
47 Truijke Barts; overleden te Balk; Gaasterland.
 
48 Uiltje Tjittes; geboren voor 1720, overleden te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde rond 1736, met
49 Janke Arjens; geboren voor 1720.
 
50 Sijtse Gaukes.
Trouwde 27 maart 1735 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
51 Rimke Ages.
 
52 Ids Kornelis ( Zwart); gedoopt 31 okt 1734 te Tjalleberd; AEngwirden.
Trouwde rond 1766, met
53 Sjoukje Bjinzes; geboren maart 1747 te Sintjohannesga; Schoterland, overleden 28 okt 1830 te Tjalleberd; AEngwirden.
 
54 Bartelt Jacobs de Leeuw; gedoopt 12 feb 1730 te Beulake, overleden 18 feb 1812 te Luinjeberd; AEngwirden.
Trouwde 16 dec 1754 te Beulake, met
55 Meintsjen Jans Dragt; geboren 17 april 1735 te Beulake, overleden 8 feb 1812 te Luinjeberd; AEngwirden.
 
56 Thomas Gerbens Brouwer; geboren te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde 27 mei 1736 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
57 Trintje Hettes; geboren te Irnsum; Rauwerderhem.
 
58 Teunis Ruurds; geboren rond 1728 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden 22 feb 1814 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde 20 mei 1753 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
59 Trijntje Ruurds.
 
60 Pier Gerrits; overleden 1783 te Terkaple.
Trouwde 1741, met
61 Hyke Abes; geboren 14 aug 1723 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden na 1787.
 
62 Gerrit Sijnes Hofstra; geboren 30 okt 1708 te Akkrum; Utingeradeel, overleden 12 mei 1796 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde (2) 21 sep 1732 te Langezwaag; Opsterland, met Suster Jelles; geboren te Langezwaag; Opsterland.
Trouwde (1) na 1748, met
63 Richtje Wytzes Holtrop; geboren 25 dec 1727 te Haskerdijken; Haskerland, overleden te Akkrum; Utingeradeel.
 

Generatie VII
 
72 Jentje S(y)ietses.
Trouwde 4 aug 1712 te Dearsum; Rauwerderhem, met
73 Akke Tetmans; geboren te Dearsum; Rauwerderhem.
 
74 Beer Hotses; gedoopt 17 sep 1682 te Rauwerd; Rauwerderhem.
Trouwde 14 maart 1723 te Poppingawier; Rauwerderhem, met
75 Tjitske Harmens.
 
76 Claas Jacobs.
Trouwde 7 mei 1702 te Dearsum; Rauwerderhem, met
77 Riemke Sipkes.
 
78 Foppe Claes; geboren voor 1684.
Trouwde 18 maart 1703 te Sijbrandaburen, met
79 Hiltie Gerbens; geboren voor 1685 te Oosterwijtwerd.
 
80 Jentje Easges; geboren rond 1680, overleden rond 1746 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde rond 1710 te Akkrum; Utingeradeel, met
81 Neeltje Atzes; geboren rond 1680 te Akkrum; Utingeradeel, overleden rond 1746 te Oldeboorn; Utingeradeel.
 
82 Douwe Hotses; geboren te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden 1762.
Trouwde 30 april 1713 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
83 Antie Foockes; geboren te Lemmer; Lemsterland, overleden voor 1762.
 
84 Hylke Watzes; geboren rond 1692, overleden 1772 te Joure; Haskerland.
Trouwde 31 juli 1718 te Joure; Haskerland, met
85 Hebeltje Gjalts; geboren rond 1693 te Noorder Drachten; Smallingerland.
 
86 Hette Pytters Baar; geboren 1 jan 1689 te Leeuwarden.
Trouwde 23 april 1718 te Joure; Haskerland, met
87 Richtje Tjebbedr; geboren rond 1698.
 
88 Johannes Betzes; geboren rond 1705.
Trouwde 10 aug 1731 te Balk; Gaasterland, met
89 Antje Innes; geboren rond 1705.
 
96 Tiete Rienx; geboren rond 1700 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde voor 1720, met
97 Froukje Gooitzes; geboren rond 1700.
 
98 Arrien Theunis; geboren rond 1650 te Goengahuizen, overleden voor 20 okt 1682.
Trouwde 17 april 1675 te Haskerland, met
99 Tryn Ruurds; geboren rond 1656 te Joure; Haskerland, overleden voor 9 juni 1725 te Utingeradeel.
Zij hertrouwde 17 sep 1682 te Utingeradeel, met Focke Jacobs; geboren rond 1650, overleden voor 23 mei 1708 te Oldeboorn; Utingeradeel.

104 Kornelis Tjeerds.
Trouwde met
105 Grietje Jelles.
 
106 Bjinse Hylkes; geboren nov 1718 te Langezwaag; Opsterland, overleden na 1776.
Trouwde 9 mei 1745 te Langezwaag; Opsterland, met
107 Grietje Jans; geboren rond 1720 te Langezwaag; Opsterland, overleden na 1776.
 
108 Jacob Jans de Leeuw; geboren rond 1700 te Beulake.
Trouwde 13 feb 1729 te Beulake, met
109 Geesjen Bartels; geboren te Wanneperveen, gedoopt 16 jan 1700 te Beulake.
Zij hertrouwde 13 feb 1729 te Beulake, met Claas Coops; overleden voor 1729.

110 Jan Theunis Dragt; gedoopt 26 dec 1688 te Beulake, overleden na 1748.
Trouwde 23 sep 1712 te Beulake, met
111 Geertje Sanders Sok; geboren te Wanneperveen, gedoopt 28 april 1695 te Beulake, overleden na 1748.
 
112 Gerben Tomas; geboren 1685 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde 12 jan 1704 te Wymbritseradeel, met
113 Jeltje Tyssen; geboren te Woudsend; Wymbritseradeel.
 
116 Ruurd Tomas; geboren rond 1685 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde 30 april 1724 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
117 Bauk Hobbes.
 
122 Abe Clases.
Trouwde 26 feb 1719 te Utingeradeel, met
123 Jetske Aukes.
 
124 Zijne Jacobs van der Goot; geboren rond 1680 te Terhorne; Utingeradeel, overleden 20 feb 1743.
Trouwde 23 feb 1702 te Leeuwarden, met
125 Sjieuwke Gerryts; geboren te Leeuwarden, overleden 1752.
 
126 Wijtse Sipkes Holtrop.
Trouwde 26 jan 1721 te Haskerdijken; Haskerland, met
127 Trijntje Giolts Nijdam; geboren rond 1702.
 

Generatie VIII
 
144 S(y)ietse Jentjes.
Trouwde met
145 Jetske Ages.
 
146 Tetman x.

148 Hotse Ypes.
Trouwde 18 feb 1677 te Friens; Idaarderadeel, met
149 Hijlckjen Beerts.
 
162 Atze Auckes; geboren rond 1650 te Akkrum; Utingeradeel, overleden voor 12 dec 1709 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde met
163 Aefke Wybrens; geboren rond 1655, overleden 18 sep 1709 te Akkrum; Utingeradeel.
 
164 Hotse Tettes; geboren rond 1660 te Warniahuizen, overleden voor 1751 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde met
165 Antsje Ydes; geboren rond 1674, overleden voor 1749.
 
168 Watze Siouckes; geboren te Joure; Haskerland, overleden 3 dec 1706.
Trouwde 28 feb 1688 te Joure; Haskerland, met
169 Rigt Hylkes; geboren te Woudsend; Wymbritseradeel, overleden rond 1720.
 
170 Gjalt Hendriks; geboren te Drachten; Smallingerland.
Trouwde 21 maart 1697 te Drachten; Smallingerland, met
171 Jancke Jans; geboren te Drachten; Smallingerland.
 
172 Pyter Symens ( De)Baar(dt); geboren april 1626.
Trouwde 8 jan 1688 te Leeuwarden, met
173 Jeltie Hettedr Baarda; geboren rond 1635.
 
174 Tjebbe Jans.
Trouwde met
175 Yts Gerkedr.
 
196 Theunis Arriens; geboren rond 1618 te Goengahuizen.
Trouwde 30 april 1650 te Smallingerland, met
197 Bauck Sydses; geboren rond 1622 te Grou.
 
198 Ruurd Rienks; geboren 1638 te Grou, overleden voor 10 mei 1669.
Trouwde met
199 Aeltje Wybes; geboren rond 1619, overleden rond 1677.
 
212 Hylke Bjentzes; geboren 4 mei 1675 te Langezwaag; Opsterland.
Trouwde 6 mei 1717 te Langezwaag; Opsterland, met
213 Antje Hylkes; geboren 6 jan 1689 te Langezwaag; Opsterland.
 
214 Jan.

216 Jan ( Jacobs).

218 Bartelt Gerrits Huisman.
Trouwde met
219 Coopien Jacobs.
 
220 Teunis jans Dragt; geboren te Op 't Sand, gedoopt 4 dec 1650 te Vollenhove, overleden voor 1748.
Trouwde 9 mei 1680 te Beulake, met
221 Jantien Jans; gedoopt 11 juli 1641 te Vollenhove.
Zij hertrouwde 25 jan 1672 te Beulake, met Peter Sanders Sok; geboren rond 1640 te Beulake, overleden rond 1679 te Beulake.

222 Sander Jacobs Sock; geboren te Beulake, gedoopt 2 jan 1659 te Vollenhove.
Trouwde voor 1682, met
223 Merchijn (Mense) (Mensje) Sijmens (Simons) (Cijmons) Groenewegen; geboren rond 1658.
 
224 Tomas Gooyes; geboren rond 1645.
Trouwde 20 feb 1670 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
225 Rinske Sjoerds.
 
232 Tomas Tjeerds; geboren rond 1655, overleden 1705.
Trouwde rond 1680 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
233 Richtje Sijmens; overleden 1703.
 
234 Hobbe Birdes; geboren rond 1670 te Terbor.
Trouwde 21 maart 1616, met
235 Hylk Annes; geboren rond 1670 te Oldeboorn; Utingeradeel.
 
248 Jacob Sijnes.

252 Sipke Jelles; geboren te Grouw; Idaarderadeel.
Trouwde 12 juli 1674 te Grou, met
253 Jansen Geerts; geboren te Warga; Idaarderadeel.
 
254 Gjalt Hendriks; geboren rond 1670 te Oldeboorn; Utingeradeel, overleden te Joure; Haskerland.
Trouwde 14 feb 1697 te Utingeradeel, met
255 Teatske Annes Nijdam; geboren voor 1683 te Akkrum; Utingeradeel.
 

Generatie IX
 
288 Jentje Sijtses.

290 Age Murks.
Trouwde met
291 Antie Sijtses.
 
326 Wybrant Crijns; overleden voor 17 juni 1682.
Trouwde met
327 Jaeij Rommerts.
 
328 Tette Doekes; geboren rond 1630 te Warniahuizen, overleden 1683 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde rond 1655 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
329 Taeckje Hotzes; geboren 1632 te Oudehaske; Haskerland.
 
330 Yde Reinstra; overleden rond 1716 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde rond 1670, met
331 Tiets Foockes; overleden voor 1708.
 
336 Sioucke (Sjouke) Ruerdts (Ruurds); overleden 1697.
Trouwde 12 nov 1657 te Joure; Haskerland, met
337 Mertentje Reyns (Marteintje Reins) Althaus; overleden voor 3 dec 1706.
 
346 Hette Jelles; geboren rond 1618.
Trouwde 4 nov 1660 te Hallum, met
347 Helena Folpertsdr Baerdt; geboren rond 1618.
 
394 Sieds Wybes; geboren rond 1588 te Easterein.
Trouwde 9 maart 1617 te Grou, met
395 Rinck Ruurds; geboren rond 1593.
 
396 Rienk Ruurds; geboren rond 1603 te Grou.
Trouwde met
397 Ates N N.
 
424 Bjentse Hylckes; geboren rond 1649 te Langezwaag; Opsterland, overleden te Kortezwaag; Opsterland.
Trouwde 22 okt 1669 te Langezwaag; Opsterland, met
425 Sjouck Lieuwes; geboren rond 1650 te Langezwaag; Opsterland, overleden te Kortezwaag; Opsterland.
 
426 Hylke Jans; geboren rond 1662 te Katlijk; Schoterland, overleden te Kortezwaag; Opsterland.
Trouwde 25 okt 1685 te Langezwaag; Opsterland, met
427 Janke Saakes; geboren rond 1665 te Langezwaag; Opsterland.
 
440 Jan Theunis Dragt; geboren te Bersbeke, gedoopt 17 juni 1621 te Vollenhove, overleden april 1654 te Beulake.
Trouwde met
441 Femme Lamberts; geboren rond 1624, overleden voor 1650.
 
444 Jacob Jans; geboren rond 1630.
Trouwde met
445 Hendrikje Sanders; geboren rond 1637.
 
446 Simon Groenewegen; gedoopt 25 april 1632 te Zoetermeer, overleden voor 1677.
Trouwde voor 1658, met
447 Grietje Coster; geboren rond 1629.
 
464 Tjeerd Tjeerds; geboren rond 1630.

468 Birde Hobbes; geboren rond 1640 te Terhorne; Utingeradeel.
Trouwde (2) 22 maart 1685 te Utingeradeel, met Jantje Jelles; geboren te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde (1) met
469 Boukje Annes.
 
510 Anne Abes Nijdam; geboren rond 1655 te Akkrum; Utingeradeel, overleden voor 1683 te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde 29 juli 1676 te Hennaarderadeel, met
511 Welmoed Thomas; geboren rond 1656.
 

Generatie X
 
576 Sijtse Jenckesz.
Trouwde voor 1596, met
577 Griet Janckedr.
 
656 Doecke Ydes; geboren rond 1595 te Joure; Haskerland, overleden voor 7 mei 1663 te Oldeboorn; Utingeradeel.
Trouwde 1622 te Oldeboorn; Utingeradeel, met
657 Mincke Wolters; geboren rond 1600 te Oldeboorn; Utingeradeel.
 
660 Rein Hylckes.

672 Ruerdt Watzes; geboren te Tussen 1605 en 1610, overleden na 1677.
Trouwde met
673 Corneliske Wybes.
 
694 Folpert Laeses Baerdt; geboren te Tussen 1588 en 1589 te Schingen.
Trouwde 13 juli 1617 te Makkum; Wonseradeel, met
695 Reynu Jans Wederspan; geboren 1592.
 
790 Ruurd Wytzes; geboren rond 1562 te Grou.
Trouwde rond 1590 te Grou, met
791 Tiets Gjalts; geboren rond 1565.
 
792 = 790 (Ruurd Wytzes)
 
793 = 791 (Tiets Gjalts)
 
848 Hylcke Feijtzes; geboren rond 1625 te Langezwaag; Opsterland.
Trouwde 21 maart 1650 te Langezwaag; Opsterland, met
849 Boukjen Pieters; geboren rond 1630 te Drachten; Smallingerland.
 
850 Lieuwe.

852 Jan.

854 Saake Gooitzens; geboren rond 1640 te Tjalleberd; AEngwirden.
Trouwde 19 feb 1665 te Luinjeberd; AEngwirden, met
855 Antje Jaans; geboren rond 1640 te Kortezwaag; Opsterland.
 
888 = 440 (Jan Theunis Dragt)
 
889 = 441 (Femme Lamberts)
 
890 Sander Jans Suck (Sok); geboren rond 1600, overleden 1660 te Beulake.
Trouwde rond 1636, met
891 Clara Peters; geboren 1604, overleden mei 1663 te Beulake.
 
892 Leendert Groenewegen; gedoopt 18 feb 1607 te Zoetermeer.
Trouwde (2) 24 feb 1647 te Zoetermeer, met Grietje van der Sman; overleden voor 1672.
Trouwde (1) 17 nov 1630 te Zoetermeer, met
893 Arijaentje Sijmensdr; geboren te Zoetermeer.
 
894 Cornelis Claeszn Coster; geboren rond 1600.
Trouwde met
895 Meijnsje Pouwelsdr; geboren rond 1600.
 
936 Hobbe; geboren rond 1610.

1020 Abe Meijnerts Nijdam; geboren rond 1624 te Akkrum; Utingeradeel, overleden te Akkrum; Utingeradeel.
Trouwde rond 1655, met
1021 Antie Annes; geboren rond 1630.
 

Generatie XI
 
1152 Jencke Aerns; geboren rond 1540 te Rauwerd, overleden rond 1606 te Irnsum; Rauwerderhem.
Trouwde met
1153 Anna Dircksdr; overleden rond 1598.
 
1312 Eede Doekes; geboren rond 1570.

1388 Laes Lieuwes; geboren 1590 te Schingen, overleden voor 20 okt 1603 te Schingen.
Trouwde voor 23 mei 1584 te Schingen, met
1389 Eelck Folpertsdr Baerdt; geboren 1565 te Schingen, overleden te Tussen 1607 en 1608 Schingen.
 
1390 Jan Jans Wederspan.
Trouwde met
1391 Jelcke Riencksdr.
 
1780 Jan Suck; geboren rond 1580, overleden voor 1631.
Trouwde met
1781 Anna Harms; geboren rond 1585, overleden 1645 te Beulake.
 
1782 Peter Ariaans; geboren 1579 te Delft.
Trouwde na 28 mei 1616 te Amsterdam, met
1783 Anna Neurenburch; geboren rond 1580.
 
1784 Willem Groenewegen; geboren rond 1580.
Trouwde met
1785 Maertge Meesdr.
 
2040 Meijnert Willems Nijdam; geboren rond 1580 te Idaarderadeel, overleden voor 1652 te Utingeradeel.
Trouwde rond 1620, met
2041 Teth Heeresdr; geboren rond 1595 te Utingeradeel, overleden te Utingeradeel.
 

Generatie XII
 
2306 Dirk Willems; geboren 1525, overleden 1595.
Trouwde met
2307 Nanne Pytersdr; geboren rond 1525.
 
2778 Folpert Tiettes Baerdt; geboren 1540 te Schingen, overleden te Tussen 1582 en 1585.
Trouwde rond 1562 te Schingen, met
2779 Mrs Folpert Tiettes Baerdt; geboren rond 1541.
 
3568 Leendert Groenewegen; geboren rond 1560.

4080 Willem Willems ( Nijdam 'de oude' ); geboren rond 1555 te Irnsumerzijl, overleden rond 1634 te Irnsumerzijl.
Trouwde rond 1578 te Irnsumerzijl, met
4081 Nieske Meijnerts; geboren rond 1559 te Grouw; Idaarderadeel, overleden 23 sep 1632 te Irnsumerzijl.
 

Generatie XIII
 
5556 Tiete Folperts Baerdt; geboren 1480 te Schingen of Arum, overleden nov 1547.
Trouwde rond 1505 te Schingen of Arum, met
5557 Duedt Sjoerdsdr; geboren rond 1480 te Menaldum of Arum, overleden na 1551.
 
8160 Willem Gerbens; geboren rond 1517 te Rauwerd, overleden na 1590 te Rauwerd.
Trouwde rond 1540 te Grouw; Idaarderadeel, met
8161 Sijts Ids (van Roorda); geboren rond 1520 te Grouw; Idaarderadeel.
 
8162 Meijnert Outgerts; geboren rond 1530 te Rauwerd, overleden rond 1590 te Rauwerd.
Trouwde rond 1555, met
8163 Hiltje; geboren rond 1533.
 

Generatie XIV
 
11112 Folpert Tietes Baerdt; geboren rond 1450 te Schingen of Arum, overleden na 1511.
Trouwde rond 1475 te Arum; Wonseradeel, met
11113 N N.
 
11114 Sjoerd Aesgama; geboren rond 1463, overleden 16 juni 1500.
Trouwde met
11115 Doedt Offkes Dotinga; geboren 1490, overleden na 1511.
 
16320 Gerbren Willems; geboren rond 1490 te Rauwerd, overleden na 1543 te Rauwerd.

16322 Ids Idsesz (van Roorda); geboren rond 1490 te Grou, overleden na 1543 te Grou.
Trouwde voor 1525, met
16323 SŠck Sijtzes (van Idsinga); geboren rond 1493.
 

Generatie XV
 
22224 Tiette Baerdt; geboren 1430 te Schingen.

22230 Offke Dotinga.
Trouwde met
22231 Luts Feddes Mernstra ( Haerda).
 
32644 Idzardus Gravius; geboren rond 1455 te Grou, overleden na 1511 te Grou.

32646 Sijtze Ates Sijtzes van Idsingha; geboren rond 1465.
Trouwde rond 1490, met
32647 Ferckje Gerbrants (van Aijtta); geboren voor 1474.
 

Generatie XVI
 
44462 Fedde Pieters Mernstra ( Haerda).
Trouwde met
44463 Catharina (Marijke Freerks).
 
65292 Ate van Idsingha; geboren rond 1435.

65294 Gerbrant Ferckesz Aijtta; geboren rond 1450, overleden 24 feb 1484 te Roordahuizum; Idaarderadeel.
Trouwde rond 1473, met
65295 Jets Wytses Bockema; geboren rond 1450 te Wergea, overleden 2 mei 1528 te Roordahuizum; Idaarderadeel.
 

Generatie XVII
 
130588 Fercke Folckertsz Aytta; geboren rond 1420, overleden 1460 te Wergea.
Trouwde rond 1445, met
130589 Syts Bockes van Helvadra; geboren rond 1420 te Wergea, overleden 1460 te Hemrickseyn.
 
130590 Wytse Sjoerdsz Buchama; geboren rond 1420.
Trouwde rond 1445, met
130591 Mints Jetses Schutsma; geboren rond 1420.
 

Generatie XVIII
 
261176 Folckert Gerbethsz Aytta; geboren rond 1390.
Trouwde rond 1415, met
261177 N N; geboren rond 1390.
 
261178 Bucho Helvadra; geboren rond 1390.
Trouwde rond 1415, met
261179 N N; geboren rond 1390.
 
261180 Sjoerd Bockema.
Trouwde met
261181 N N.
 
261182 Jetse Schutsma; geboren rond 1390.
Trouwde met
261183 N N van Jornahuis; geboren rond 1390.
 

Generatie XIX
 
522352 Gerbeth Aytta; geboren rond 1360.
Trouwde rond 1385, met
522353 Auck Aytta; geboren rond 1360.