Sabijnse maagden

 


da Bologna 1524-1608

 

david 1799.jpg
david 1799

 

kawash 1999.jpg
kawash 1999

Picasso 1962.jpg
Picasso 1962


poussin 1638

 


poussin 1636

 

 

  1. De kunstenaars hierboven hebben het verhaal van de Sabijnse maagden afgebeeld. Ze kiezen allemaal het moment dat de meisjes geroofd worden, op één na. Wie kiest er een ander moment, en welk moment kiest hij?
  2. De schilderijen van Poussin lijken op elkaar. Welk gevoel heeft de schilder op beide schilderijen weergegeven? Leg je antwoord kort uit.
  3. Er is ook een belangrijk verschil tussen de beide schilderijen van Poussin. Welk verschil is dat?
  4. Beeldt da Bologna hetzelfde gevoel uit als Poussin, of maakt hij een andere keus? Leg kort uit.
  5. Kawash heeft het beeld van da Bologna gebruikt als inspiratie voor haar eigen schilderij. Leg uit waar je dat aan kunt zien.
  6. Tenslotte Picasso: neem de tijd om het schilderij goed te bekijken. Waaraan kun je zien dat het verhaal in Rome speelt?
  7. Waar ligt volgens jou zijn sympathie: bij de mannen of bij de meisjes? Geef kort de redenen voor je mening.

 

Laatst bijgewerkt: 03-11-05