RIDDERKERK e.o


,WELKOM OP MIJN WEBSITE
A.J de Zeeuw.
De voorouders van de familie " de Zeeuw " in Zuid-Beijerland.e.o


De oudste gegevens over  ' de zeeuwen ' stammen van omstreeks 1550 uit Ridderkerk,  omstreeks 1618 werd de achternaam de Zeeuw voor het eerst genoend bij Arij de tweede zoon van Pieter en Maritgen.
Waarom Arij de achternaam de Zeeuw is gaan gebruiken en zijn broers en zussen niet, is niet duidelijk, dhr Sigmond (*) die veel onderzoek in en om Ridderkerk heeft gedaan was van mening dat de naam de Zeeuw mogelijk van Maritgen Adriaansd kant kwam,De eerste die de Hoekse-Waard introk was Leendert een van de zonen van Arij, hij trouwde in Westmaas en ging aan de Westdijk wonen.
Vanaf de Westmaas verspreiden zijn nakomelingen zich uit over de Hoekse-Waard, eerst naar Mijnsherenland, daarna naar Oud-Beijerland, toen aan de Kraagweg onder Zuid-Beijerland, naar Goudswaard en vanaf 1806 aan de Schenkeldijk onder Zuid-Beijerland.

circa 1520 tot 1574
De oudst bekende voorvader was Willem Pietersz, de eerste gegevens komen uit de kohieren van de 10e penning over het jaar 1553 en daar eigenaar van een huis was.
Bron:Arch Staten van Holland voor 1572,
Hij werd als secretaris en taxateur genoemd in een overzicht van geannoteerde goederen onder Ridderkerk, over de periode van  1573 en 1574.De naam van zijn vrouw is niet bekend wel dat hij twee kinderen had n.l Pieter en Janitgen en omstreeks 1575 overleden was.We kunnen dus wel aannemen dat hij zelf eigenaar van een huis was, ook pachtte hij over de periode  1570 tot 1574, 8 honts land land dat toe behoorde aan Mr Boudewijn Jacobsz
Bron:A.R.A Rekenkamer ter auditie, inv no:4543.
In de periode 1575-1581 werd Willem Pieters  land in de Oud-Reijerwaard, groot 6 morgen en 2 hont door zijn weduwe en zijn weeskinderen  gebruikt, de eigenaar was Jacob van Poelgeest, ook gebruikte ze nog 6 morgen en 2 hont van Jacob van Beveren, liggend in het Gheert Roelofs houf.
Bron:.A Ridderkerk, inv no: 48 en 49.
circa 1560 tot 1604.
Pieter Willemsz(op den Dijk) geb ??, overl omstreeks 1604 x 4-3-1585 te Ridderkerk  met Maritgen Adriaansd(Arijswager)
Maritgen was waarschijnlijk een d.v Adriaan Adriaansz Arijswager.Dit blijkt omdat ze beide als doopgetuigen op traden bij kleinkinderen van Adriaan Adriaansz Arienswager.
Wouter  Geerits,Maritgen Arienswager, Neeltgen Jan Dammis huisvrouw waren d.d 28-6-1582 doopgetuigen bij Adreangen d.v  Bastiaan Adriaans Arijswager en Lijske Jansd.
Bron:D.T.B Ridderkerk
Pieter Willemsz was doopgetuigen bij kinderen van Bastiaan, Lenaert, Pieter enYchtgen Ariens (Arienswager) .
Bron:D.T..B Ridderkerk.
Al deze broers van Maritgen waren boer, ook zijn zwager Aert Aerts Calis die met Ychtgen getrowd was.
Pieter en Marigen woonde beide voor hun huwelijk onder Ridderkerk, al hun acht kinderen -waaronder mijn stamvader Arij -zijn  geboren en gedoopt in Ridderkerk.
Bron D.T.B Ridderkerk

Jorisje     ,ged 26-1-1586, zij trouwde met Daniel Foppen van  Driel,bouwman onder Barendrecht.
doopgetuigen: Laurens Jacobsz
                     Volcken Leendert Adriaans wijff
                     Janneke Willems Pietersd.

Willem    ,ged 23-1-1588,hij trouwde met Grietje Cornelisd
doopgetuigen:Adriaan Pauwels
                   Cornelis Meewisz
                   Elizabeth Jansd( vrouw van Bastiaan Arienswager)

   
Arij               ,ged 6-1-1591,hij trouwde met Janneke Pieters     Cramer.
doopgetuigen: Cornelis Adriaans
                      Janneke Willlems (zus van Arij)

Geertruit      ,ged 18-3-1593,zij trouwde met Bastiaan Meeusen  j.m uit Krimpen
doopgetuigen: Willem Cornz Stuij (Aecht Jans zijn vrouw was     doopgetuigen bij kinderen van Maritgens broers)
                     Adriaantijen Theunisz
                     Martijen Martens huisvrouw

Cornelis         ,ged 17-8-1595, jong overleden.
doopgetuigen: geen

Cornelis       ,ged 13-3-1597, hij trouwde met Barbertje Pietersd
                     Cramer
doopgetuigen:Marijcken Adriaansd

Lijsbeth        ,ged 19-3-1600, ongehuwd en jong overleden
doopgetuigen:Roosken Goosens

Simon          ,ged omstreeks 1604, hij trouwde met Grietje         Pieters Cramer.

Er was ook nog een Marten Pieters, of dit een zoon van Arij en Janneke was is niet duidelijk (voor mij in ieder geval niet)
Marten Pieters j.m uit Rijsoort huwd d.d 9-01-1628 met Sijken Damis,zij kwam uit H.id Ambacht.
Bron: Huwelijk H.id Amb en Sandelingen Amb. 1627-1719.
Hier word gesproken over iemand uit Rijsoord en niet Ridderkerk.
Maar in D.T.B van Ridderkerk staat Sijken Dammis de  vrouw van Marten Pieters vermeld als doopgetuigen d.d 27-9-1637 bij Joosje d.v Willem Pieters (op den Dijk) en Grietje Cornelisd.
Er zijn geen overlijdings datums bekend van Pieter en Maritgen.
Van deze kinderen ging Jorisje in Barendrecht en Geertruit in Oud-Beijerland  wonen en de andere bleven in Ridderkerk.

circa 1591 tot 1667
Arij Pietersz de Zeeuw, 35 jaar, ged 6-1-1591 te Ridderkerk, overl eind 1667of begin 1668 te Ridderkerk  x 3-1-1627 te Ridderkerk met Janneke Pieters , 22 jaar, ged 29-9-1605, overl 1668 d.v  Pieter Jansz Cramer en Adriaantje Sijmons ze woonde aan de Pruimendijk onder Ridderkerk en kregen de volgende kinderen:

Pieter,         ged 3-9-1629, jong overleden

Marite,        ged????????, overl ?-5-1682.
zij trouwde met Leendert Corn Coman, bouwman a.d Westdijk onder  Mijnsherenland.
?-Mei-1682,begraven de vrouw van Leendert Coomen.
Bron:Kerkvoogdij rek no:16,arch kerk Mijnsherenland.

Adriaantien, ged 4-5-1631, zij trouwde met Claas Jansz Schelling, schoenmaker te Westmaas.

Leendert,   ged 16-2-1633, hij trouwde met Stijntje Pouwels
                   Na het overlijden van Stijntje trouwde hij met Maijcke Simons

Bastiaan,    ged 1-4 -1635, trouwde met Adriaantje Hardingsveld
                   Bastiaan gebruikte ook wel eens Droogendijk als achternaam. Bron:Weeskamer arch no:2 Mijnsherenland.

Willem,       ged 18-1-1637, trouwde met Jacomijntje Wouters 
                 
Huijch,        ged 14-11-1838, trouwde met Leentje Cornd Boterklomp

Cornelis,     ged 23-12-1640, trouwde met Willemtje Cornd Schaarmans

Arjen,          ged 9-12-1646, trouwde met Heiltje Pleumen Vink

Marite, Adriaantien en Leendert gingen in Westmaas in de Hoekse-Waard wonen, Willem in Oud-beijerland de andere bleven in Ridderkerk.
Arij en Janneke overleden eind 1667 of begin 1668.
(*) Bij deze dank aan dhr Sigmond.

Enkele gegevens over Arij en Janneke:
Janneke was een dochter van Pieter Jansz Cramer en Adriaantje Simons, hij was landeigenaar in de Oud-Reijerwaard, geboren in Charlios en kwam in 1696 naar Ridderkerk.
Op d.d 24-6-1627 verkochtten Arij Pieters Zeeu, Cornelis  Pieters , Sijmon Pieter, meede Bastiaan Meexen, als man en voogd van Truigen Pietersd, hun zuster wonende te Beijerland, aan hun zwager Daniel Foppen van Driel, 700 roeden land in Nieuw-Reijerwaard in een weer van 6 morgen strekkende aan de grasdijk tot den Kruisdijk.
Bron:R.A Ridderkerk.inv no:9
Arijen kocht daarna in het zelfde jaar, een huis,erf ,griend en boomgaard  aan de Oude-Reijerwaardsedijk.
Bron:R.A Ridderkerk, inv no:9.
Van Janneke's moeder erft ieder van de dochters 1/4 van het nagelaten huis,drie van de vier erfgenamen verkochtte hun aandeel aan de vierde n.l Simon Pieters die met Grietje was gehuwd.Van haar moeder werd verder nog geerfd 1/4 in 1123 roeden grond, op d.d 3-5-1632 verkocht Arij zijn aandeel hierin.
Bron:R.A Ridderkerk,inv no:9
In 1654 werd hij genoemd als diaken van de kerk.
In 1659 nam hij een hypotheek van F 180,00 op zijn huis aan de Drogendijk
Bron: R.A Ridderkerk, inv no;11
Arij en Janneke maken op d.d  14-8-1667 voor notaris Pieter van Gilst een testament op, Janneke is dan ziek, kort daarna zijn beide overleden.
Op de akte hierna d.d 21-7-1668 comparen de kinderen voor de notaris en verklaren dat de erven van Arij en Janneke hun deel van de erfenis zullen laten aan twee van hun broeders n.l Cornelis en Arjan.
Bron: Not Arch Rijsoord, inv no:7052.
Uit deze akte blijk dat ze allebij overleden waren voor d.d 21-7-1668


a.zeeuw16@chello.nl
Stuur een email naar:
a.zeeuw16@chello.nl