BURGER


Adrianus Dignusse Weyte en Lijnke Pauwels .
1592 tot ????

Bastiaan Adriaansz Weysburger"Filius" Weyte,voerman, geboren 1592 te Zierikzee, huwde 29-4-1618 met Martijnken Pietersd geboren te Goes, overl ???.

1624 tot ????
Pieter Bastiaansz, gedoopt 11-9-1624 te Goes, overl voor 1659, huwde 24-6-1646 te Goes met Maycke Jacobsd, geboren te Kloetingen, overl ???.
kinderen:
Bastiaan, hij huwde met Jannetje Jacobsd S(c)okker.
Jacobus.
1647 tot ????
Bastiaan Pietersz Borger, gedoopt 25-1-1647 te Goes,overl ??? hij was gehuwd met Jannetje jacobsd S(c)okker en waarschijnlijk wonende te Goes.
Hij was in 1672 samen met zijn broer Jacobus lid van de handbooggilde  Sint Sebastiaan, hij woonde waarschijnlijk in 1678 in s'Gravenpolder want toen betaalde hij daar belasting inzake familiegeld.
????? tot 1743
Marinus Bastiaansz Borger ,landbouwer, wonende op de boerderij " De Roode Hoeve " te Zwake onder s'Gravenpolder, geb ???, overl omstreeks 1743, gehuwd met Rosette Jansd de Ruiver, geb ????, overl na 1746 Ze laten tien kinderen dopen waaronder  Jan, Frans, Marinus en Bastiaan.

Bastiaan Burger,landbouwer, wonende op de boerderij " De Roode Hoeve " te Zwake onder s'Gravenpolder, geb ?? overl ??? gehuwd met Francijna Ruvers.
Bastiaan was diaken in o.a 1746 en dijkgraaf in1761.

???? tot omstreeks 1813

Francios Bastiaansz Burger, landbouwer, wonende op de boerderij " De Roode Hoeve " te Zwake onder s' Gravenpolder, geb ???, overl voor 1813, gehuwd met Cornelia de Boodt, geb 1764 overl 11-7-1813
1793 tot 1857

Bastiaan Franciosz Burger, landbouwer wonende op de boerderij " De Roode Hoeve " te Zwake onder s'Gravenpolder geb 6-2-1793 te s'Gravenpolder, overl 16-12-1857 te s'Gravenpolder, huwde 25-8-1814 met Maaitje op' t Hof, geb 16-1-1792 te Nisse, overl 23-2-1867 te s'Gravenpolder d.v Jacob op' t Hof en Cornelia van Boven.
Kinderen :
Jacob,       geb in 1816, hij huwde met Chatarina Steketee
Francios,   geb in 1820, hij huwde met Maria Verburg
Cornelis,    geb in 1822, hij huwde met Chatarina Meijers
Marinus,    geb in 1824, hij huwde met Johana Sia Pijke en voor de tweede maal met                  Adriana Chatarina Trimpe.
Hij mocht na koningklijk besluit van omstreeks 1872 de naam Trimpe-Burger voeren.
Adriana,     geb in 1826,
Jacobus,  geb in 1827, hij huwde met Sara van Damme
Bastiaan,   geb in 1829, hij huwde met Wilhelmina Klazina Emaar
Machalina, geb in 1832, zij huwde met Jan Blok

1827 tot 1913

Jacobus Burger,landbouwer te Schore, Biezelinge en Yersekemoer, geb 16-10-1827 te s'Gravenpolder, overl 30-3-1915 te Kapelle, huwd 27-2-1851 met Sara van Damme, geb 2-6-1828 te s Gravenpolder, overl 24-11-1895 d.v  Cornelis van Damme en Jacomina Kole.
Kinderen :
Maaitje,    geb in 1851, zij huwde met Leendert Pieter van Oeveren.
Cornelis,   geb in 1853, hij huwde met Wilhelmina de Schiper en voor de tweede maal met Johanna Dominicus.
Jacob,       geb in 1855, hij huwde met Adriana Wabeke
Hendrik,     geb in 1857, hij huwde met Maria de Schipper en voor de tweede maal met Adriana de Schipper.
Jacomina,   geb in 1859, zij huwde met Jacob Stevense.
Bastiaan ,   geb in 1862, hij huwde met Adriana Dominicus.
Francios,    geb in 1865, hij huwde met Johanna Chatarina Lindeberg.
Jannetje,    geb in 1866, zij huwde met Jozias Boone.
Cornelia,    geb in 1869,
Marinus,    geb in 1874, hij huwde met Adrana van Maris.
Er waren ook nog twee kinderen jong overleden.
1853 tot 1931

Cornelis Burger, boerenkecht, later landbouwer, geb 16-5-1853 te s Gravenpolder, overl 1-2-1931 te Wemeldingen, huwd 1-11-1877 te Wemeldingen met Wilhelmina de Schipper, geb 16-8-1857 te Wemeldingen, overl 2-4-1891 d.v Adriaan de Schipper en Geertruid van de Vrede.
Kinderen :
Jacobus,     geb in 1878, hij huwde met Sara Maria Servaas.
Geertruid,    geb in 1880, zij huwde met Aarnout Vleugel.
Adriaan,      geb in 1881, hij huwde met Maatje Dekker.
Sara,          geb in 1884, zij huwde met Leendert Constanje.
Maaitje,      geb in 1886, zij huwde met Adriaan Otten.
Cornelis,     geb in 1887, hij huwde met Maria Cornelia Helena Vos.
Na het overlijden van Wilhelmina huwde Cornelis op 4-2-1909 te Wemeldingen met Johanna Dominicus geb 1858 te Wemeldingen, overl 20-12-1935 te Wemeldingen d.v Foort Dominicus en Adriana van Boven.

1887 tot 1967
Cornelis Burger, vertegenwoordiger in landbouwzaad, landbouwer te Westkerke onder Scherpenissen, geb 25-10-1887 te Wemeldingen, overl 23-12-1967 te Scherpenissen huwd 20-5-1915 te Bergen op Zoom met Maria Cornelia Helena Vos, geb 24-3-1891 te Bergen op Zoom, overl 29-12-1981 te Oud-Beijerland, d.v Marinus Cornelis Vos en Adriana van Dishoeck.
kinderen :
Wilhelmina Adriana, geb 1916, ongehuwd
Adriana Johanna,     geb 1919, zij huwde met A v.d Ent
Geertruid,                geb 1921, zij huwde met A Roos
Marinus,                  geb 1922, hij huwde met F v.d Linden
Cornelis,                  geb 1924, hij huwde met M Kersten
Pieter,                    geb 1927, hij huwde met A Snijders
Sara,                       geb 1928, zij huwde met A Nobel
Cornelia,                  geb 1929, ongehuwd, jong overleden.

1927 tot heden
Pieter Burger, magazijnbediende, geb 22-1-1927 te Ossendrecht, overl 27-8-2009 te Rotterdam,huwd 10-8-1950 te Nieuw-Beijerland met Adriaantje Snijders, geb 22-9-1930 te Nieuw-Beijerland, overl 18-4-2003 te Rotterdam d.v Drik Cornelis Snijders en Maria Wilhelmina de Bie.
kinderen :
Maria Cornelia Helena, geb 1951, zij huwde met A.J de Zeeuw.
Marie Wilhelmijna,           geb 1952, zij huwde met J Verhulp.
Cornelia,                         geb 1953, zij huwde met D Kleinsmit.
Drik Cornelis,                  geb 1955, hij huwde met T Wey.
Pieter,                            geb 1956, hij huwde met N Schutter
Marinus,                         geb 1963, hij huwde met M Zevenbergen

1951 tot heden
Maria Cornelia Helena Burger,geb 18-1-1951 te Nieuw-Beijerland, huwd 16-11-1972 te Piershil met Arie Jacob de Zeeuw, timmerman, geb 29-1-1949 te Rotterdam, z.v Leendert de Zeeuw en Davina Maria Kloote.Enkele gegevens komen uit de volgende boeken :
s' Gravenpolder Dorp van de Graaf door dhr J de Ruiter, Oude boerderijen in Zeeland door dhr van Ysseldijk en Gereformeerd en Evangelisch door Dr.C Dekker.
De boerdrij '' De Roode Hoeve " is in 2010 in zijn oude staat hersteld.
zie http:slikopdeweg.blogspot.com