Van toen tot nu.        From then to now.        Von damals bis heute


Ik begon met microsoft flightsimulator in 1995, samen met mijn vader vloog ik via het netwerk samen de wereld rond.
Van een joystick tot echt vliegstuur gingen we over en naar mate de ervaring vorderde met FS (Flight Simulator) gingen we addons in FS,
 zetten en later ook repaints van verschillende vliegtuig maatschappijen te downloaden en in fs teinstaleren.
Naarmate dat steeds beter ging wilde ik ook zelf wel eens gaan repainten maar ik wist niet wat je daar voor nodig had en hoe dat verder allemaal in zijn werk ging.
Door via via in contact te zijn gekomen met Robert Versluys leerde ik door hem repainten.
Mijn begin carrière van het repainten begon zo in 1999.
Ik gebruikte toen de programma's Paint en ik gebruikte een "af file converter" om toen zo gehete af texture bestanden omtezetten tot een bmp bestand.

mijn eerste repaint was toen voor FS.98

ik repainte toen nog voor  prive gebruik en deed ze verder niet online zetten
nadat microsoft de versies van FS vernieuwde moest ik ook weer mee met de vernieuwde programma`s
zo ging ik painten voor Fs2000 waar voor ook weer een andere convurter (BMP2000) nodig was om de files lees baar tekrijgen voor paint.
En het volgende resultaat was dus al weer beter dan de fs 98 versies,

onder tussen ging ik er dan eens een paar op internet online zetten waar onder dus deze helicopter van de nederlandse politie.
Die voor FS2000 bestemd was,
2 jaar later kwam FS 2002 uit veel anders was daar niet aan dan alleen weer wat dingen mooier en luxer.

In FS2002 werden de meeste vliegtuigen voor zien van animatie onderdelen zoals bewegende flaps, staart roer en dat soort dingen.
Tot dat FS 2004 uit kwam had ik nog niet zoveel speciale dingen gerepaint.
In FS2004 gingen er vele dingen voor me open kwa repainten betreft, ik ging gebruik maken van Photoshop 7, die ik tot nu toe nog steeds gebruik.
ook kwam er een nieuw converter programma (DXTbmp) uit. Waar door ik meer functies kon genereren voor de repaints, onder ander de nacht texture en glimmende effecten.
Door dat ik steeds handiger werd met bewerken van foto's ging ik dan ook de repaints steeds meer fotorealistisch maken waar op de repaints steeds beter en mooier er uit komen te zien.
                                   
Mijn eerste FS2004 repaint                                                                  Mijn eerste voledig foto realistische repaint

Toen kwam FS X in het leven. jammer genoeg is mijn computer daar telangzaam voor om die voledig tekunnen gebruiken.
Ik gebruik die dan ook voorlopig alleen voor aanvragen die voor FS X gedaan worden.

Mijn eerste repaint voor FS X,

Door dat ik hier en daar wat repaints aan gevraagt kreeg besloot ik dan ook een eigen website tegaan opzetten met een soort virtueel bedrijf.
Door inspiraties op te doen van youtube filmpjes over vliegtuigen spuiten heb ik dan ook een loods na gemaakt voor FS zodat het net echt lijkt.
Zodoende is dus Aircraft Painting Service Stellendam (APSS) ontstaan.

Tot zover de beschrijving van toen tot nu.

 

I started with microsoft flight simulator 1995, I flew with my father via a network around the world.
A joystick to really fly wheel, we went on and as the experience progressed with FS (Flight Simulator), we put in FS addons and later aircraft repaints of various companies to download and to install fs.
As it was getting better, I wanted to repaint itself, but I did not know what you needed, and how it all played out further.

By others i come in contact with Robert Versluys I learned repainting from him.
My early career began as the repaint in 1999.
I then used the Paint program and I used an "ex-file converter" for it when so-called texture files to convert to a bmp file.

My first repaint for FS.98

I then repaint for private use and not put them online
Microsoft had updated versions of FS when I had to start using the new program

so I went Painting for FS2000 were also I needed another convurter (BMP2000) to get the files readable for the paint.
And this result was therefore already better than 98 fs versions


in between I put a few on the internet online
This helicopter is one of the Dutch police. I've put online
For FS2000 intended,
2 years later, FS 2002, was not much different than just stuff a bit nicer and more luxurious.


In FS2002, the majority of aircraft parts such as seeing animation animated flaps, rudder and stuff.
FS until 2004 came out I had not really special things.
In FS2004 there were many things for me to repaint, I started using Photoshop 7, which until now I still use.
Also there was a new converter program (DXTbmp) so i have more function’s By to generate more features for the repaints, among other the night texture and shiny effects.
because I had become more and more experience with Photoshop my repaints become more realistic images that make the repaints getting to look better and better.

                                   
My first FS2004 repaint                                                                    My first full dot LDC photorealistic repaint

Then FS X to life. Unfortunately my computer is too slow for there to be fully integrated to be able to use.
I use that too being only for applications for FS X done.

My first repaint for FS X

Because I was prompted to some repaints, I decided therefore to set up a website with a kind of virtual company.
By inspirations to do, I watched videos on YouTube spray planes, I also made a shed from FS so it just seems real.
so is Aircraft Painting Service Stellendam (APSS)  arise

 This concludes the description of then to now.

 

 

Ich begann mit Microsofts Flight Simulator 1995. Mit meinem Vater flog ich über ein Netzwerk um die Welt. Wir benutzten dann irgendwann einen Joystick,
um ein realistischeres Flugerlebnis im FS (Flight Simulator) zu bekommen. Später benutzten wir Flugzeugrepaints von verschiedenen Fluggesellschaften,
die man herunterladen und installieren konnte.
Als ich besser wurde, wollte ich selber repainten, aber ich wusste nicht, was ich dazu benötige und wie ich das hinbekomme.
Ich trat also in Kontakt mit Robert Versluys, von dem ich das Repainten lernte. Meine Karriere als Repainter begann im Jahre 1999.
Ich benutzte damals das Programm Paint und einen Dateikonvertierer um die so genannten Texturdateien in .bmp-Dateien umzuwandeln.

Mein erstes Repaint für den FS98.

Zunächst habe für den Privatgebrauch gepaintet und nichts davon online gestellt.
Microsoft hatte mittlerweile verbesserte Versionen des FS herausgebracht als ich damit begann neue Programme zum painten zu benutzen.
Nun fertigte ich also FS2000 Repaints an, wofür ich jedoch ein anderes Konvertierungsprogramm (BMP2000) benötigte,
um die Dateien des Repaints für den FS lesbar zu machen. Und diese Ergebnisse waren besser als für den FS98.


In der Zwischenzeit stellte ich ein paar Repaints online.
Dieser Helikopter ist ein Helikopter der Niederländischen Polizei. Ich habe es online gestellt, es ist für den FS2000.
2 Jahre später kam der FS2002 heraus. Es gab keinen großen Unterschied außer, dass er ein bisschen netter und luxuriöser gestaltet war.

Im FS2002 konnte man an den meisten Flugzeugen animierte Landeklappen und Ruder und andere Dinge sehen.
Als der FS2004 (FS9) herauskam hatte ich noch nicht so viele Erfahrungen mit speziellen Repaints,
so genannten Sonderbemalungen, gesammelt. Im FS2004 gab es einige Sachen zu painten.
Also begann ich mit Photoshop 7 zu arbeiten, das ich bis heute immer noch benutze. Mit dem FS2004 kam auch ein neues Konvertierungsprogramm, DXTBmp,
bei dem mir mehr Funktionen zur Verfügung standen wie beispielsweise andere Nachttexturen oder Glanzeffekte.
Da ich immer mehr Erfahrung im Umgang mit Photoshop bekam, wurden meine Repaints realistischer und somit auch von Mal zu Mal besser.
                                   
Mein erstes FS2004 Repaint.                                                                     Mein erstes voll fotorealistsches Repaint.
 

Dann trat der FSX in mein Leben. Leider ist mein Computer zu langsam, um den FSX flüssig laufen zu lassen.
Ich nutze ihn somit lediglich, um zum Anfertigen von FSX-Repaints.

Mein erstes Repaint für den FSX.

Da ich einen sehr großen Ansporn habe, entschied ich mich dazu meine Internetseite wie eine virtuelle Firma zu betreiben.
Um Inspirationen zu bekommen, wie so etwas aussehen könnte, schaute ich mir Videos auf Youtube zum Thema Flugzeuge lackieren an.
Ich „baute“ mir also im FS einen Lackierhangar, sodass es realistischer scheint.

So ist also Aircraft Painting Service Stellendam (APSS)  entstanden.
 

Dies beendet die Beschreibung “Von damals bis heute”.


 

 

Aircraft Painting Service Stellendam

Copyright © 2011 - 2016
All Rights Reserved.