fotowebsite rupsen en vlinders
door Albert Jacob Wit

voorwoord English version homepage

De boeiende wereld van de vlinders
In Nederland komen meer dan 2400 vlindersoorten voor. Dagvlinders als koolwitjes, kleine vos, dagpauwoog, atalanta, landkaartje en gehakkelde aurelia treffen we algemeen in onze tuinen aan. Daarnaast bestaat er een wereld van veel soorten die voor veel mensen verborgen blijft. Deze soorten vallen weinig op of vliegen alleen 's nachts. Toch is er binnen deze soortenrijkdom van minder bekende vlinders (meer dan 95% van de Nederlandse vlinderfauna!) een boeiende veelheid aan vormen, kleuren en levenswijzen te vinden.

Van voorjaarsuil tot wintervlinder
De eerste tekenen van mijn belangstelling voor vlinders en rupsen dateren uit de beginjaren van 1950. Achteraf gezien was dit een tijd waarin de vlinders nog massaal voorkwamen. Zo ben ik al ruim 50 jaar met deze liefhebberij bezig, die aanvankelijk begonnen is met het verzamelen en determineren van vlinders en het opkweken van rupsen, hoofdzakelijk bestemd voor kollektie-doeleinden. Het verzamelen van vlinders was in die eerste jaren geen enkel probleem, gezien de grote hoeveelheden vlinders die er vooral 's avonds bij lampen rondvlogen. Als onderdeel van deze hobby houd ik mij vooral bezig met het bestuderen van de systematiek, verspreiding en levenswijze van soorten, en de voedselplanten en lichaamskenmerken van rupsen.

Mijn hobbie vlinderfotografie
Vanaf de beginjaren 1980 begon ik met het fotograferen - op kleurendia's - van uitsluitend levende, Nederlandse vlinders en rupsen, inclusief de diverse rupsenstadia. Ik leg hiermee de grote rijkdom aan vormen en kleuren vast die ik aantref. Met mijn fotografie toon ik tevens de grote variatie in kleur en tekening die er vaak binnen één stadium van één soort te vinden is. Inmiddels omvat mijn collectie enkele duizenden dia's. Met deze website wil ik een klein deel van mijn vlinderdia's aan de buitenwereld tonen.

Specialisatie: het beschrijven van de lichaamskenmerken van rupsen
Als specialisatie beschrijf ik de bij rupsen voorkomende grote hoeveelheid, vaak variabele, lichaamskenmerken (tekening, kleuren, etc.). Vooral bij de nachtvlinders zijn de verschilpunten tussen verwante soorten soms heel minimaal, zodat de determinatie van rupsen erg moeilijk is.

colofon
Fotowebsite rupsen en vlinders - versie 3 (2006)

Afbeeldingen: © Albert J. Wit, Wageningen, tenzij anders vermeld. Er zijn tevens foto's van enkele externe fotografen opgenomen.

Teksten en web-ontwerp: © Albert K.H. Wit, Gouda.

Mail: bertwit@versatel.nl

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt voor commerciële doeleinden, via druk, fotocopie, micro- of videofilm, CD / DVD of via welke digitale bewerking dan ook, zonder toestemming van de auteur.

zoekt u deze rups?
ligusterpijlstaart (rups) Sphinx ligustri groot avondrood (volwassen rups, bruingrijze vorm) Deilephila elpenor
klik op de foto voor vergroting en informatie

nieuw in deze website
teunisbloempijlstaart (volwassen rups) Proserpinus proserpina teunisbloempijlstaart (volwassen rups) Proserpinus proserpina groot avondrood (volwassen rups, bruingrijze vorm) Deilephila elpenor koninginnenpage (vlinder) Papilio machaon kleine ijsvogelvlinder(vlinder) Limenitis camilla witte tijger (volwassen rups) Spilosoma lubricipeda huismoeder (halfvolwassen rups) Noctua pronuba lijnsnuituil (vlinder) Zanclognatha tarsipennalis volgeling (volwassen rups) Noctua comes
klik op de foto voor vergroting en informatie

       Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25 augustus 2013.