A. Abel Moises: Geb te Lypkowitz 1739, overl. Te Waldorf (dld) 01-12-1824 ,85 jr. Tr. met Ester Levy.Geb. te kenkern? 1747, overl. Te Waldorf 01-03-1816, 68 jr.

Kinderen:
Leopold. (zie b.)


B. Leopold Moises: Geb. te Bornheim, dec. 1794, overl. Te Bornheim11-02-1865. Tr. te Waldorf, 10-12-1828, met Gertrud Levy, geb. te Gran Rheindorf 1794,overl te Bornheim 17-08-1861, dr. Van Levy Moises, overl 05-06-1828, en Maria Marx?

Kinderen:
Eva. (zie c.)


C. Eva Moises: Geb te Bornheim 09-01-1832, overl. Te Bornheim 25-06-1904. Tr. te Waldorf 26-09-1855, met Andreas Katz, handelsmann, geb te Walberberg 02-07-1823, overl. Te Bornheim 27-07-1883.

Kinderen:
Albert.( zie stamboom
Katz)

Vorige

Home