*. Jacobus van Alten: Geb. te Hoek <1705, overl. <1745. Tr. 1. te Hoek, rond 1716, met Sara Taeselaars, geb. te Hoek <1695, overl. <1730. Tr.2. te Hoek 17-12-1730, met Pieternelle Klinken, geb. te Hoek <1709, overl. 1752/1753.

Kinderen van Alten 1e huwelijk:
-Pieter. Geb. te Hoek 30-10-1717.
- Antonijntje. Geb. te Hoek 27-08-1720. Tr. te Hoek 11-11-1741, met Cornelis de Witte, geb. te Hoek <1716.
- Johannes. Geb. te Hoek 25-03-1722.
- Elisabeth. Geb. te Hoek 20-10-1723.
- Jacobus (van Halteren). Geb. te Hoek
01-01-1725.
- Jacobus. Geb. te Hoek 16-05-1726.

Kinderen van Alten 2e huwelijk:
- Johanna. Geb. te Hoek 14-07-1731.
- Joannes. Geb. te Hoek 30-06-1732.
- Joanna. Geb. te Hoek 15-05-1733.
- Jacobus. Geb. te Hoek 20-06-1734.
- Neeltje. Geb. te Hoek 20-06-1734.
- Zuzanna. Geb. te Hoek 13-09-1735.
- Maria Jacoba. Geb. te Hoek 15-10-1736.
- Isaak. Geb. te Hoek 01-01-1738.
- Sara. Geb. te Hoek 24-02-1739, overl. 25-12-1806.
- Willemijntje. Geb. te Hoek 24-02-1739.
- Jacoba. Geb. te Hoek 11-12-1741.


*. Pieter van Alten: Geb. te Hoek 30-10-1717, zn. van Jacobus van Alten en Sara Taeselaars. Tr. te Hoek 06-04-1743, met Levina de Witte, geb. te Hoek 29-07-1716, dr. van Pieter de Witte en Elisabeth Westelinck.

Kinderen van Alten:
- Sara. Geb. te Hoek 01-01-1744.
- Elisabeth. Geb. te Hoek 15-03-1746, overl. 31-03-1803. Tr. 1. te Terneuzen 06-05-1770, met Daniël Lamere, geb. te Terneuzen rond 1742, overl. <1800.
Tr.2. te Hoek 29-12-1800 (54,jr.), met Cornelis Drabbe, landbouwer ( 70 jr.), geb. te Axel 19-04-1730.
- Antonientje. Geb. te Hoek 06-04-1747.
- Pieter. Geb. te Hoek 20-01-1750.
- Jan Ged. te Hoek 14-02-1751.( zie * ).
- Debora. Geb. te Hoek 10-04-1752.
- Martina. Geb. te Hoek 17-09-1754.


*. Jan van Alten: Ged. te Hoek 14-02-1751, overl. 06-04-1818,zn. van Pieter van Alten en Levina de Witte. Tr.te Hoek, Met Aagtje de Klerk, geb. te Terneuzen ca. 1751, overl. 29-12-1814.

Kinderen van Alten:
- Levina. Geb. te Hoek 14-06-1782.
- Pieter. Geb. te Hoek 11-08-1783.
- Pieter. Geb. te Hoek 19-09-1784.
- Jan. Geb. te Hoek 07-10-1785, overl. te Hoek 17-07-1786.
- Jacobus. Arbeider, geb te Hoek, ca. 1786. Tr. te Hoek, 15-11-1806, 20 jr. oud, met Gerritje Smies, geb te Hoek ca. 1785, 21 jr. oud. Dr. van Jan Smies en Catharina Riemens.
- Jan. Geb. te Hoek 21-05-1788.
- Aagtje. Geb. te Hoek 26-10-1791.
- Dirk. Geb. te Hoek, ca. 1794. (zie *).

- Aagtie. Geb. te Hoek 19-05-1797, overl.te Hoek 08-07-1797.


*. Dirk van Alten: Boerenknecht, geb te Hoek ca. 1794, overl. te Hoek 30-12-1831. Zn. van Jan van Alten en Aagtje de Klerk. Tr. te Hoek 18-09-1819, 25 jr. oud, met Tanneke van Damme, dienstmeid, geb te Hoek ca. 1798, 21 jr. oud, overl. te Hoek 20-11-1851, dr. van Pieter van Damme en Johanna Hiebels.

Kinderen van Alten:
- Aagtje. Geb. te Hoek ??-03-1820, overl te Hoek 20-09-1820, 6 mnd. oud.

- Pieter. Boerenknecht. Geb te Hoek ca. 1822, overl. te Axel 20-06-1854 ( 32 jr. oud ). Tr te Axel 09-07-1846, 24 jr. oud, met Cornelia Galle, dienstmeid, geb. te Axel ca.1824, oud 22 jr. Dr. van Cornelis Galle en Catharina de Bruijne.
- Jan. Arbeider, geb. te Hoek ca. 1823, overl. te Krabbendijke 17-01-1861, 37 jr. oud. Tr. te Krabbendijke 08-01-1858, 34 jr. oud, met Adriana Valij, arbeidster, geb te Krabbendijke ca. 1824, 33 jr. oud. Dr. van Dignus Valij en Elisabeth Dierse.
- Johanna. Levenloos geb. te Hoek 01-02-1826.
- Jacobus. Geb. te Hoek ca. 1827. ( zie * ).


*. Jacobus van Alten: Boerenknecht, geb. te Hoek ca. 1827. Zn. van Dirk van Alten en Tanneke van Damme .Tr. te 's Heer Abtskerke 09-07-1853, 26 jr. oud, met maria Catharina Lutijn, dienstmeid, geb. te Axel 23 jr. oud. Dr. van Johannes Lutijn en Maria Haverbeke.

Kinderen van Alten:
- Tanneke: Geb. te Hoedekenskerke 30-07-1855. Tr. met Simon Kelder.( zie stamboom Kelder).
- Catharina. Geb te Hoedekenskerke ca. 1857, overl. te Rilland en Maire 24-11-1859, 2 jr. oud.
- Dirk. Geb te Rilland en Maire 02-02-1860, overl. te Rilland en Maire 14-02-1860, 14 dg. Oud.
- Kaatje. Geb. te Rilland en Maire ??-04-1861, overl. te Rilland en Maire 01-05-1861, 3 wk. Oud.
- Dirk. Geb te Rilland Bath, ca. 1862. ( zie *).


*. Dirk van Alten: Koopman, geb. te Rilland Bath, ca. 1862, overl. te Amsterdam 02-11-1917. Tr. te Zaandam, 20-07-1886, 24 jr. oud, met Tjerkje Wielenga, geb. te Sneek ca. 1856, overl. te Zaandam 25-01-1922, 30 jr. oud. Dr. van Johannes Wielenga en Johanna Langius.

Kinderen van Alten:
- Maria Catharina. Geb. te Zaandam 16-04-1887, tr. te Zaandam 04-08-1910, 23 jr. oud, met Adrianus Maij, geb te Zaandam 15-05-1886, 24 jr. oud, zn. van Cornelis Maij en Elisabeth Wezel.
- Johanna. Geb. te Zaandam 19-08-1888.

- Jacobus. Geb. te Zaandam 05-09-1889, tr. te Zaandam 23-08-1917, 27,jr. oud, met Guurtje Hoorn, geb te Zaandam ca. 1893, dr. van Jacob Hoorn en Sijmetje Goezinne.
- Hendrina. Geb te Zaandam 10-03-1891, tr. te Zaandam 25-04-1912, 21 jr. oud, met Johan Willem Bönker, geb. te Zaandam 21-05-1884, 27 jr. oud, zn. van Johan Willem Bönker en Grietje Kraaij.
- Berendina. Geb te Zaandam 19-02-1893, tr. te Zaandam 15-02-1922, 28 jr. oud, met Jacobus van Leeuwen, geb te Delft ca. 1893, zn. van Leendert Johannes van Leeuwen en Jacoba Maria Post.
- Jacoba. Geb. te Zaandam 11-08-1894, tr. te Zaandam 21-08-1919, 25 jr. oud, met Gerrit Jan Mulder, geb te Groningen ca. 1891, 28 jr. oud, zn. van Gerrit Mulder en Sara Margaretha Dikken.
- Luikje. Geb te Zaandam 07-06-1896, tr. te Zaandam 19-10-1921, 25 jr. oud, met Jan Willem Langwerden, geb. te Rheden ca. 1898, 23 jr. oud, zn. van Gerrit Jan Langwerden en Arendje van Tent.
- Johannes. Geb. te Zaandam 20-10-1898, tr. te Zaandam 17-05-1922, met Ida Boerma, geb te Ten Boer ca. 1900, dr. van Albert Boerma en Jantje Toxopeus.
- Tjerkje. Geb te Zaandam 30-05-1901 om 4,00 uur, overl. te Zaandam 26-04-1902.
- Dirkje. Geb te Zaandam 30-05-1901 om 4,30 uur, overl. te Zaandam 11-11-1902.


Vorige

Home