“Verband leggend tussen alles is het denken.”

Heraclitus

 

 

De filosofie heeft van oudsher als ideaal om vanuit inzicht in mens en kosmos te komen tot een samenleving die in harmonie is met de kosmos. Dat inzicht noemt men ‘Logos’ en die harmonie ‘Kosmopolis’. Men ziet de kosmos als een mooie voorbeeldige orde, waaraan de mens zich spiegelen kan om te komen tot het juiste of goede leven, het gedijen in die kosmos. In evenwel de afgelopen eeuwen is dit ideaal in de vergetelheid geraakt omdat de mens zich is gaan zien als autonoom subject dat beschikt over de wereld als betreft het een te exploiteren object, een verzameling dode, zinloze, gefragmenteerde materie. Modern wetenschappelijk onderzoek laat evenwel zien dat mens en kosmos zeer wel verbonden zijn, in die zin dat de mens is als een vorm van natuur dat uitermate deel is van die natuur. Wat dan opnieuw actueel maakt dat oorspronkelijk ideaal van verwerven van inzicht in de Logos van mens en kosmos, teneinde te komen tot Kosmopolis. Het is aldus vanuit deze achtergrond dat ik wil proberen u precies zo’n idee plausibel te maken. Het betreft een door mij ontwikkeld principe genaamd aos, dat betrekking heeft op de dialectisch in elkaar grijpende ideeën analyse, omega en synthese. Dit aos is te zien als een voorstel van Logos, en het zal ons helpen te komen tot Kosmopolis.

 

 

Bovenstaande tekst is bedoeld als korte introductie van het boek ‘Aos. Voorstel van Logos’ dat ik toekomstig hoop te publiceren. Het boek is een verdere uitwerking van de artikelen over aos gepubliceerd over de periode van 1995 t/m 2014 in GAMMA, het tijdschrift van de Stichting Teilhard de Chardin. De pijlen hierboven geven toegang tot enkele artikelen en ook foto’s van kunstwerken en natuur plus citaten en schema’s die het principe aos illustreren.

 

© Benedict Broere 2019, Nederland.