LINKPAGINA’S

Aardecirkel.jouwpagina.nl Healing…

Bewustwording-startkabel.nl Spiritualiteit…

Butterflywings.linkoverzicht.be Filosofie…

De Alternatieve Startpagina Interessante…

Esoterie.Start.be Diversen…

Esoterie-Startkabel.nl  A

Ethiek.verzamelgids.nl Varia

Een-betere-wereld.jouwpagina.nl Inspiratie

Filosofie-bestewebgids.nl Online…

Filosofie.opzijnbest.nl Filosofie

Filosofie.startpagina.nl filosofen

Filosofie-Startkabel.nl Persoonlijke…

Filosofie Overzicht Divers

Filosofie.uwpagina.nl Filosofie…

Filosofie.verzamelgids.nl Online…

Geestelijkwelzijn.jouwpagina.nl Inspirerende… 

Goden.startpagina.nl Wetenschap…

Healing.startkabel.nl  Boeken & Auteurs

Hier-en-nu.jouwpagina.nl Artikelen

Holistisch.jouwpagina.nl Publicaties

Leer-jezelf-kennen.jouwpagina.nl Spiritualiteit

Levende Gedachten Links—Herakleitos

Natuur-Startkabel.nl Natuurfilosofie

Newage.ikwilhetnu.nl Filosofie

New-age.Startkabel.nl Boeken

New-age.2link.be Boeken…

New-Age.Start.be Spiritueel

Newage.verzamelgids.nl New-Age Alg.

Religie.opzijnbest.nl Filosofie

Religie.startpagina.nl Werkstukken

Religie.Verzamelgids.nl Wetenschap

Start spiritueel Holisme

Spiritualiteit Beginthier.nl/ H… spiritualiteit

Spiritualiteit.Coolbegin.com Boeken

Spiritualiteit.openstart.nl Bewustwording

Spiritualiteit.Startpagina.be Waarheid… 

Spiritualiteit.startpagina.nl Spirituele…

Spiritualiteit.goedhegin.nl Filosofie

Spiritualiteit.2Link.be  Filosofie

Spiritualiteit.links.7x.nl  Filosofie

Spiritueel—Startkabel.nl Boeken

Spiritueel-verzamelgids Spiritueel

Spiritueel.jouwverzamelaar.nl Boeken

Spiritueel.webdraad.nl Diversen

Theosofie.verzamelgids.nl Boeken…

Wijsheden - linkpagina Filosofie

Wijsheid.besteoverzicht.nl  Wat is wijsheid

Zelfkennis.vindhetviahier.nl  artikel…

Zelfonderzoek.jouwpagina.nl Inspirerende…

 

 

VOLGENDE

PAGINA

“Verband leggend tussen alles is het denken.”

Heraclitus

 

 

Al vanaf de tijd van de Griekse filosofen is in een lange reeks van filosofische systemen gepoogd een essentieel inzicht te ontwikkelen wat betreft de kosmos en de rol van ons mensen daarin. Dit vanuit de veronderstelling dat dit inzicht, Logos, Maat, Idee, ons in staat stelt ons bestaan zodanig vorm te geven, dat wij daarmee gedijen in die kosmos, in harmonie zijn met die kosmos.

Het is te verduidelijken met een metafoor. Stel bijvoorbeeld dat de kosmos is als een groot zich ontwikkelend spel. Het is dan vanuit inzicht in de regels van dit spel, dat je op een zinvolle en gunstige wijze kan deelnemen aan dit spel. De Logos, Maat, Idee, is dan te zien als het geheel van de regels van dit spel. Vanuit inzicht in de Logos is het mogelijk ons eigen bestaan in te richten in harmonie met het bestaan in het algemeen.

De geschiedenis van speciaal de westerse filosofie is grotendeels een reeks van pogingen om de regels van dit spel neer te schrijven in de vorm van een centrale idee, een verbindend patroon, een Logos. Het toont een indrukwekkend geheel van filosofieën en wetenschappen, dat ons evenwel nog maar beperkt in staat stelt te komen tot een samenleven dat uitstijgt boven de huidige wereld van ernstige culturele kloven en spanningen en een problematische relatie met de natuur. Zodat het voor een algemeen betere kwaliteit van cultuur van belang is nogmaals te proberen die Logos te formuleren, die Maat, Logos, Idee, die aan de basis ligt van mens en natuur.

In dit essay presenteer ik aldus het principe AOS als voorstel van Logos. Het betreft een voorstel van essentiële regel en wet en thema van variatie. Het wijst ons de weg naar groter harmonie met de kosmos.

 

 

 

 

 

Bovenstaande tekst is bedoeld als kafttekst van het boek ‘Aos en kosmos’, dat ik toekomstig hoop te publiceren en dat een verdere uitwerking is van de artikelen over aos gepubliceerd in GAMMA, het tijdschrift van de Stichting Teilhard de Chardin.

 

De pijlen hierboven geven toegang tot artikelen van mij en aanvullende info en illustraties en ook kunst die ik ontwikkeld heb in de aanloop naar het principe aos en ter verdere verduidelijking ervan.

 

© Benedict Broere, 2014, Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE

PAGINA

VOLGENDE

PAGINA