“Verband leggend tussen alles is het denken.”

Heraclitus

 

 

Al vanaf de tijd van de Griekse filosofen is gepoogd inzicht te ontwikkelen in de centrale orde van de kosmos, de Logos, Maat, Rede of Idee. Dit vanuit de veronderstelling dat inzicht in deze orde in staat stelt om te gedijen in die kosmos. Het is te verduidelijken met de volgende metafoor. Stel bijvoorbeeld dat de kosmos is als een groot zich ontwikkelend spel. Het is dan enkel vanuit inzicht in de regels ervan, dat wij op een zinvolle wijze kunnen deelnemen aan dit spel.

 

De filosofie is sinds de Grieken grotendeels een reeks van pogingen om de regels van dit spel te achterhalen en neer te schrijven in de vorm van een centrale orde, idee of verbindend patroon. Waarbij reeds de filosofieën van bijvoorbeeld Heraclitus, Plato en Aristoteles te zien zijn als pogingen tot articulatie van die centrale orde. Zoals in de eeuwen daarna ook bijvoorbeeld Eriugena, Thomas, Spinoza, Kant en Hegel dergelijke filosofie ontwikkeld hebben.

 

Als je evenwel rondkijkt in de huidige verzameling culturen wereldwijd, dan zien we dermate veel spanningen in die culturen intern, tussen die culturen onderling, en tussen het geheel van die culturen en de omringende natuur, dat dit er blijk van geeft dat ons inzicht in een harmoniserende Logos nog maar zeer gering is. Voorstelbaar is dan een toekomstige cultuur die meer één is, meer creatief, constructief en rechtvaardig, maar dit is enkel mogelijk op basis van inzicht in die Logos en vandaaruit een groter harmonie met de kosmos. Het is dus van belang om nogmaals te proberen die Logos te formuleren.

 

In dit essay presenteer ik aldus in een nieuwe filosofie het principe aos als voorstel van Logos. Het wijst ons de weg naar groter harmonie met de kosmos. En het nodigt ons uit tot een bestaan als cocreator van die kosmos.

 

 

Bovenstaande tekst is bedoeld als kafttekst van het boek ‘Aos en kosmos’, dat ik toekomstig hoop te publiceren en dat een verdere uitwerking is van de artikelen over aos gepubliceerd in GAMMA, het tijdschrift van de Stichting Teilhard de Chardin.

 

De pijlen hierboven geven toegang tot artikelen van mij en aanvullende info en illustraties en ook kunst die ik ontwikkeld heb in de aanloop naar het principe aos en ter verdere verduidelijking ervan.

 

© Benedict Broere, 2014, Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE

PAGINA

VOLGENDE

PAGINA

1-21