LINKPAGINA’S

Aardecirkel.jouwpagina.nl Healing…

Bewustwording-startkabel.nl Spiritualiteit…

Butterflywings.linkoverzicht.be Filosofie…

De Alternatieve Startpagina Interessante…

Esoterie.Start.be Diversen…

Esoterie-Startkabel.nl  A

Ethiek.verzamelgids.nl Varia

Een-betere-wereld.jouwpagina.nl Inspiratie

Filosofie-bestewebgids.nl Online…

Filosofie.opzijnbest.nl Filosofie

Filosofie.startpagina.nl filosofen

Filosofie-Startkabel.nl Persoonlijke…

Filosofie Overzicht Divers

Filosofie.uwpagina.nl Filosofie…

Filosofie.verzamelgids.nl Online…

Geestelijkwelzijn.jouwpagina.nl Inspirerende… 

Goden.startpagina.nl Wetenschap…

Healing.startkabel.nl  Boeken & Auteurs

Hier-en-nu.jouwpagina.nl Artikelen

Holistisch.jouwpagina.nl Publicaties

Leer-jezelf-kennen.jouwpagina.nl Spiritualiteit

Levende Gedachten Links—Herakleitos

Natuur-Startkabel.nl Natuurfilosofie

Newage.ikwilhetnu.nl Filosofie

New-age.Startkabel.nl Boeken

New-age.2link.be Boeken…

New-Age.Start.be Spiritueel

Newage.verzamelgids.nl New-Age Alg.

Religie.opzijnbest.nl Filosofie

Religie.startpagina.nl Werkstukken

Religie.Verzamelgids.nl Wetenschap

Start spiritueel Holisme

Spiritualiteit Beginthier.nl/ H… spiritualiteit

Spiritualiteit.Coolbegin.com Boeken

Spiritualiteit.openstart.nl Bewustwording

Spiritualiteit.Startpagina.be Waarheid… 

Spiritualiteit.startpagina.nl Spirituele…

Spiritualiteit.goedhegin.nl Filosofie

Spiritualiteit.2Link.be  Filosofie

Spiritualiteit.links.7x.nl  Filosofie

Spiritueel—Startkabel.nl Boeken

Spiritueel-verzamelgids Spiritueel

Spiritueel.jouwverzamelaar.nl Boeken

Spiritueel.webdraad.nl Diversen

Theosofie.verzamelgids.nl Boeken…

Wijsheden - linkpagina Filosofie

Wijsheid.besteoverzicht.nl  Wat is wijsheid

Zelfkennis.vindhetviahier.nl  artikel…

Zelfonderzoek.jouwpagina.nl Inspirerende…

 

 

VOLGENDE

PAGINA

“Verband leggend tussen alles is het denken.”

Heraclitus

 

 

Al vanaf de tijd van de Griekse filosofen is gepoogd inzicht te ontwikkelen in de centrale orde van de kosmos, de Logos, Maat, Rede of Idee. Dit vanuit de veronderstelling dat inzicht in deze orde ons mensen in staat stelt om als het ware ‘thuis’ te zijn in deze kosmos. Om aldus te gedijen in die wereld, in het meewerken aan haar verdere ontwikkeling.

        Het is te verduidelijken met de volgende metafoor. Stel bijvoorbeeld dat de kosmos is als een groot zich ontwikkelend spel. Het is dan vanuit inzicht in de regels van dit spel, dat wij op een zinvolle wijze kunnen deelnemen aan dit spel. Dat wij als het ware onze eigen melodie kunnen harmoniëren met de grote ons omringende symfonie.

        De filosofie is sinds de Grieken grotendeels een reeks van pogingen om de regels van dit spel te achterhalen en neer te schrijven in de vorm van een centrale orde, idee of verbindend patroon. Waarbij uiteraard reeds de filosofieën van bijvoorbeeld Heraclitus, Plato en Aristoteles te zien zijn als pogingen tot articulatie van die centrale orde. Zoals in de eeuwen daarna ook bijvoorbeeld Spinoza, Kant en Hegel dergelijke filosofie ontwikkeld hebben.

        Evenwel rondkijkend in de huidige wereld en de algemene conditie inschattend van de mens in verhouding tot de omringende kosmos, dan lijkt het er niet op dat wij al in staat zijn ons bestaan te doen gedijen in het grotere bestaan waar wij deel van zijn. Er zijn de vele spanningen tussen de verschillende vormen van cultuur en wereldbeschouwing, spanningen die zich tonen in excessieve vormen van afbraak en verval (armoede, terreur, criminaliteit, enzovoort). Voorstelbaar is dan zeker wel een wereld die meer één is en constructief en in harmonie met de kosmos. Maar dit is enkel mogelijk op basis van een groter afstemming op het bestaan in het algemeen.

        Het is dus van belang om nogmaals te proberen die Logos te formuleren die aan de basis ligt van mens en natuur. In dit essay presenteer ik aldus in een nieuwe filosofie het principe aos als voorstel van Logos. Het betreft een voorstel van essentiële orde, dat ons de weg wijst naar groter harmonie met de kosmos, en dat ons uitnodigt tot een bestaan als cocreator in die kosmos.

 

 

 

Bovenstaande tekst is bedoeld als kafttekst van het boek ‘Aos en kosmos’, dat ik toekomstig hoop te publiceren en dat een verdere uitwerking is van de artikelen over aos gepubliceerd in GAMMA, het tijdschrift van de Stichting Teilhard de Chardin.

 

De pijlen hierboven geven toegang tot artikelen van mij en aanvullende info en illustraties en ook kunst die ik ontwikkeld heb in de aanloop naar het principe aos en ter verdere verduidelijking ervan.

 

© Benedict Broere, 2014, Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE

PAGINA

VOLGENDE

PAGINA