ANALYSE      OMEGA    SYNTHESE

v o r m g e v i n g   n a t u u r

Scheiden, Splitsen         Denken    Verbinden, Verenigen

Isoleren, Apart stellen    Handeling    Invoegen, Samenbrengen

Verbreken, Fragmenteren      Dingen     Samenvoegen, Integreren

Rechte, Driehoek, Kubus    Meetkunde   Cirkel, Spiraal, Boog, Bol

Delen, Onderdelen, Details      Ideeën         Gehelen, Geheel, Totaal

Getallen, Differentiatie         Wiskunde       Verzamelingen, Integratie

Rekenen, Meten, Ordenen        Wetten           Verbeelden, Organiseren

Recht, Vierkant, Hoekig         Organisch           Rond, Cirkel, Gebogen

Vernietigen, Ontbinden          Expressies         Scheppen, Synthetiseren

Vergaan, Oplossen, Sterven   Causaliteit  Ontstaan, Opkomen, Kiemen

Verspreiden, Verstrooien           Materie       Concentreren, Verzamelen

Dissimileren, Eroderen         Aardkorst           Assimileren, Verstenen

Vergaan, Verval, Entropie      Evolutie      Ontstaan, Groei, Syntropie

Veroudering, Ontbinding       Organismen        Groei, Ontwikkeling

Concurrentie, Competitie      Activiteit         Coöperatie, Teamwork

Divergent, Divers               Universum         Convergent, Uniform

b e w u s t z i j n   e n   c u l t u u r

Berekenend, Instrumenteel    Denken    Bezinnend, Essentie, Visie 

Afstand, Isolatie, Apart        Ervaren     Empathie, Deelname, Eén

Ontleden, Analyseren        Creativiteit           Analogie, Associatie

Redeneren, Onderzoeken     Benadering   Combineren, Fantaseren

Detail, Aspect, Deel           Waarnemen     Gestalt, Patroon, Geheel

Abstract, Begrensd, Taal     Informatie     Metafoor, Context, Ritueel

Specifiek, Specialistisch       Aandacht           Globaal, Generalistisch

Ratio, Logica, Redeneren      Kennen          Deelname, Gevoel, Extase

Objectiveren, Beheersen     Bejegening    Verbinden, Eén worden met

Vervreemding, Leegte          Betekenis           Samenhang, Zinvolheid

Observatie, Objectivering  Benadering      Liefde, Adoratie, Verering

Hebben, Benutten, Nemen      Ander           Voeden, Zorgen, Geven

Egoïsme, Narcisme          Gerichtheid           Altruïsme, Openheid

Scepsis, Kritiek, Twijfel      Inzicht     Overgave, Intuïtie, Geloof

Cynisme, Satire, Ironie       Houding    Fanatisme, Loyaal, Trouw

Subject-Object-Splitsing      Ik en Al      Mens deel van kosmos

Object, Materie, Ding        Kosmos      God, Geest, Numineuze

Ik, Individu, Autonomie   Zelf, Ander   Wij, Collectief, Traditie

Ego, Delen, Objecten        Cultuur       Geheel, Goden, Geesten

Vrijheid, Atomisme      Samenleving   Communitarisme, Groep

Nihilisme, Naturalisme       Ervaren     Animisme, Panentheïsme

Individualisme, Anarchie   Organisatie   Collectivisme, Hiërarchie

Liberalisme, Kapitalisme     Politiek      Socialisme, Communisme

Innovatie, Nieuw, Revolutie       Idee         Conventie, Oud, Traditie

Relativisme, Pluralisme          Weten             Absolutisme, Monisme

Materialisme, Atheïsme          Geloof        Spiritualiteit, Religiositeit

Rationalisme, Empirisme        Kennis          Mystiek, Natuurmystiek

Exploitatie, Objectivering        Relatie          Zorg, Empathie, Ander

Reductionisme, Positivisme    Verklaren     Holisme, Panpsychisme

Fragmentatie, Demontage      Denken      Constructie, Samenhang

Objectiveren, Manipuleren    Ik, Ander  Afstemming, Harmonie

Analyse, Deconstructie        Filosofie         Synthese, Essentie

Wereldbeeld, Interpretatie   Bestaan   Leven, Kosmos, Ziel

Variaties op aos

VOLGENDE

PAGINA

2