“Het verstand en het gevoel zijn twee elkaar aanvullende aspecten van onze verhouding tot de wereld, die elkaar in het ideale geval in evenwicht moeten houden.” André Klukhuhn; André Klukhuhn, Alle mensen heten Janus. Het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst, Bert Bakker, Amsterdam, 2008, p. 119.

“In zijn vreemdheid tegenover zichzelf staat de mens zowel op afstand van zichzelf als op afstand van de wereld. De moderne filosofie vergroot deze afstand, werkt vervreemding in de hand.” Bernard Delfgaauw, Filosofie van de vervreemding. Als vervreemding van de filosofie. Deel IV. Zoeken naar het vaste punt, Kok Agora, Kampen, 1990, p. 193.