Welkom bij de gezelligste Carnavalsverening in Amsterdam-Noord 

Maar... ook wij zijn gestopt (helaas) met het organiseren
van onze aktiviteiten. Als vereniging blijven wij wel bestaan.

Deze onderstaande brief is aan al onze (betalende) leden verstuurd.

In deze periode van het jaar bent u gewend een programma van carnavalsvereniging de Bullekes boven ít IJ te ontvangen.
Helaas is het dit jaar anders. Na 33 jaar heeft het bestuur een zeer moeilijke beslissing moeten nemen,
namelijk om te gaan stoppen met alle activiteiten.
Dit houdt dus in dat wij stoppen met het organiseren van de Bingomiddagen, de carnavalsfeesten en,
jammer genoeg, het Seniorencarnaval.

U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom.
Het is helaas onmogelijk om met ons relatief klein ledental grootse activiteiten op te zetten.
Ook u zult hebben gemerkt dat de zaal in de loop der jaren leger werd en het is gebleken dat het zeer moeilijk is
om nieuwe leden, in alle leeftijden, te werven.
Dit zagen wij al bij andere carnavalsverenigingen en helaas geldt dit ook voor ons.
Een klein ledental houdt ook in dat de kosten voor onze activiteiten te hoog worden.
Op langere termijn is dit voor onze vereniging niet vol te houden.

Het stoppen is zeker geen gemakkelijke beslissing geweest.
Juist omdat wij, carnavalsvereniging de Bullekes boven ít IJ, tijdens ons 33 jaar bestaan al die activiteiten
met heel veel plezier voor u hebben georganiseerd.

Tot slot willen wij u hartelijk danken dat u al die jaren gast bij ons bent geweest en tevens hopen wij
dat u een passend en bovenal gezellig alternatief zult vinden.

Namens het bestuur, de gehele raad van elf inclusief de  dames van de raad van elf,

Een allerlaatste carnavalsgroet: ALAAF.