English

GorbTrack

Home
Over Berry
GorbTrack

GorbTrack of Geostationary Orbit Tracker is een gratis programma voor het volgen van geostationaire satellieten. Het programma levert gegevens die van nut kunnen zijn bij het afstellen van een schotelantenne. Daarnaast geeft het diverse astronomische waarden waaronder de posities van zon en maan. GorbTrack leest bestanden aangeleverd door het Amerikaanse NIMA met de lokaties van duizenden steden in landen over de hele wereld, met uitzondering van de VS.

Het programma berekent de posities van de satellieten met behulp van een externe module, DJTSatLib.dll, gemaakt door David Taylor. Deze module gebruikt het SGP4/SDP4 algoritme geimplementeerd door TS Kelso. De module werkt door het laden van zogenaamde element set bestanden die de belangrijkste parameters van de omloopbaan van de satelliet bevatten op een gegeven tijdstip. Het programma extrapoleert deze gegevens m.b.v. SGP4/SDP4 naar het gewenste tijdstip. De element set bestanden dienen regelmatig te worden vernieuwd, het programma haalt het primaire bestand (Geo.txt) eenmaal per week op van het internet.

GorbTrack mag vrij worden gebruikt en gekopieerd. De huidige versie is 0.4, Januari 2004. Het programma is alleen beschikbaar in het Engels.

Download GorbTrack.zip

Het programma kan geïnstalleerd worden door het bestand te unzippen in een tijdelijke map en Setup.exe uit te voeren. Het programma is getest op Windows 98, Windows 2000 en Windows NT. De enige documentatie is de beschrijving in het readme bestand.

Wanneer je Gorbtrack gaat gebruiken dien je als eerste je locatie in te stellen in het Location tabblad. Je kunt de Country / City lijsten gebruiken (wel even geduld bij het laden van de plaatsnamen) of de lengte- en breedtegraad intypen. Om deze locatie de standaardlocatie te maken kun je in het Tools menu Options kiezen en op Default klikken.

Op het Sat Info tabblad zijn de gegevens van de satellieten te vinden. De filterknoppen kunnen worden gebruikt op het aantal weergegeven satellieten te beperken. Datum en tijd kunnen worden veranderd om te zien hoe de posities in de loop van de dag veranderen. Om satellieten te kunnen vinden levert GorbTrack een aantal kaarten die de satellieten vanuit diverse perspectieven laten zien:

  • De Clarke Belt laat de band van satellieten aan de horizon vanuit jouw locatie zien.
  • De Ground Map (onder-je-voeten-kaart) of Azimuth Map geeft de horizontale hoeken naar de satellieten weer.
  • De Sun Dial (zonnewijzer) laat dezelfde kaart zien gecombineerd met een verticale zonnewijzer. Als je deze uitprint, plat op de grond legt en een stokje in het midden steekt kun je uitgaande van de tijd snel het zuiden en de richtingen naar de satellieten vinden. Een voorbeeld kun je zien in de about box. Vertikale zonnewijzers hebben wel het nadeel dat ze slechts enkele dagen geldig zijn.
  • De Hour Angle Map (uurhoekkaart) laat de hoeken zien voor een polair gemonteerde antennerotor.
  • De Elevation Map (elevatiekaart) laat de vertikale hoeken naar de satellieten zien.

Veel plezier!