Digital Architecture: Foundations of the Architectural Principle

Curriculum Vitae

Hieronder is mijn CV te downloaden (in PDF formaat):

 

 

© Pieter Buitenhuis, 2006

Publicaties

Tijdens mijn “loopbaan” op het HBO en WO heb ik een flink aantal opdrachten (essays, scriptie, etc) moeten produceren. Ik denk dat onderstaande producten een aardig beeld geven van mijn bezigheden gedurende de laatste 5 jaar. 

 

 

HBO Scriptie

 

In mijn afstudeerproject heb ik een aanwezigheidsregistratiesysteem ontwikkeld voor ROC A12.  In mijn scriptie heb ik mijn afstudeertraject beschreven en verdedigd.

ICT & Samenleving

In deze cursus zijn een aantal ethische en culturele problemen behandeld welke gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van de ICT.

     Hacker Ethics
     Case Study Ariane 5
     Nature of Intelligence
     Virtual Communication

Systeemtheorie

In deze cursus is de systeemtheorie van Ashby behandeld. Ter tentaminering van deze cursus moest er een essay geschreven worden waarin de systeemtheorie aan de ICT werd gerelateerd.

     Viable Software

Bedrijfsethiek

In de cursus bedrijfsethiek is ingegaan op ethische concepten en problemen welke zich kunnen voordoen bij de bedrijfsvoering.

     Marktwerking in de zorg
     Case study Ford Pinto
     De groot-inquisiteur: de ethiek van de hypocrisie

Systeemontwikkeling

Tijdens deze cursus is het C2000 project geanalyseerd en een advies uitgebracht op het terrein van het programmamanagement.

     C2000 adviesrapport

Met dank aan mijn studiegenoten Mark Adriaanse, Arjan Kieskamp, Thijs Leusink, Joris Reijbroek en Robert Smit