Digital Architecture: Foundations of the Architectural Principle

Probleemstelling

Digitale architectuur is nog een zeer jong vakgebied. Een gevolg hiervan is
het feit dat veel (digitale) architecten op dit moment nog geen expliciete
aanpak hebben om architectuurprincipes (met de bijbehorende impact) te
definiëren en te verzamelen. Vaak worden oude architecturen als referentie
gebruikt en worden de principes uit de losse pols gedefinieerd.

Dit is echter nog niet het geval voor de digitale architectuur, waardoor een opgestelde architectuur per architect zeer verschillend kan zijn en de opdrachtgever dus geen “garantie” kan krijgen dat het perfecte product wordt gerealiseerd.
Uiteraard is dit een niet gewenste situatie: in de “steentijd” van het digitale tijdperk werd er nog ad-hoc een informatiesysteem ontworpen, ontwikkeld en geďmplementeerd, met alle risico’s van dien. Gelukkig zijn we dit stadium nu voorbij; er bestaan nu een groot aantal systeemontwikkelmethoden en –talen om een informatiesysteem op te leveren volgens bepaalde kwaliteitscriteria.

Voordat deze kwaliteitscriteria opgesteld kunnen worden moet er eerst expliciet worden gedefinieerd wat een architect nu precies moet formuleren bij het opstellen van een architectuur. Iedere architect heeft zijn eigen impliciete of expliciete architectuurmodelleertaal. Deze taal schrijft voor uit welke concepten een architectuur bestaat en aan welke eigenschappen deze moet voldoen. Deze taal dient voort te komen uit de doelstellingen van digitale architectuur. Elke taal heeft een syntaxis, semantische en pragmatische lading, een architectuurmodelleertaal dus ook.

Door het definiëren van de architectuurmodelleertaal met taalkundige criteria zal een architect meer handvaten hebben om een architectuur op te stellen welke voldoet aan de doelstellingen welke aan voorschrijvende architectuur zijn verbonden. Hoe formeler de criteria hoe beter het is om een architectuur te valideren en te evalueren, dus hoe beter het vakgebied erbij gebaat is.

Bij het bepalen van de criteria zal er, naast de verschillende literatuur en ervaringen uit de digitale architectuur, ook gekeken worden naar theorievorming over SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,  Realistisch en Tijdsgebonden) doelstellingen en requirements formulation.

© Pieter Buitenhuis, 2006