Digital Architecture: Foundations of the Architectural Principle

Onderzoeksopdracht

© Pieter Buitenhuis, 2006

Vanuit de probleemstelling beredenerend, is het dus essentieel om te onder-
zoeken welke fundamentele beginselen op linguÔstiek vlak er achter
een generieke architectuurmodelleertaal voor voorschrijvende
architectuur schuil gaan (klik
hier voor een conceptueel model).

De volgende onderzoeksvraag staat op dit moment centraal in het onderzoek:

ďHoe dienen de (taalkundige) eigenschappen, o.a. afkomstig uit het requirements formulation vakgebied en gebaseerd op het SMART acroniem, van een voorschrijvende, principegeoriŽnteerde architectuurmodelleertaal, bestaande uit architectuurconcepten, op een (semi-)formele wijze ontworpen te worden, zodat een geformuleerde architectuur voldoet aan de doelstellingen van voorschrijvende, digitale architectuur?Ē

De volgende, onvolledige, lijst deelvragen zijn op dit moment gedefinieerd om bovenstaande onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden:

1)†††††††††††††  Wat is voorschrijvende, digitale architectuur?

2) †††††††††††† Aan welke doelstellingen beoogt een voorschrijvende architectuur te voldoen?

3) †††††††††††† Welke requirements dienen aan een generieke architectuurmodelleertaal, welke voldoet aan de doelstellingen van een voorschrijvende architectuur, gesteld te worden?

4) †††††††††††† Hoe dient een generieke architectuurmodelleertaalgedefinieerd te zijn welke voldoet aan ††† de †††††††††††††††† gestelde requirements?

Tijdens het beantwoorden van deze vraag zullen architectuurconcepten, zoals het architectuurprincipe, worden gedefinieerd en geclassificeerd. Hierbij dienen de relaties tussen en de eigenschappen van deze concepten worden benoemd. Deze zullen uit de theorie en uit de praktijk gehaald worden, door het houden van interviews met experts uit het vakgebied. Ook worden hierin de SMART en requirements formulation theorieŽn meegenomen.

5) †††††††††††† Welke taalkundige (syntactische, semantische en pragmatische) eigenschappen dienen de modelleerconcepten in de generieke architectuurmodelleertaalte bezitten?

Na het definiŽren van de modelleertaal zullen de syntaxis, semantiek en pragmatiek van deze taal worden ontworpen. Hoe formeler deze aspecten zijn gedefinieerd, hoe beter de taal verifieerbaar is.

6)  Hoe is de ontworpen taal met taalkundige eigenschappen in de praktijk te hanteren? 

Een theorie dient ook in de praktijk geŽvalueerd te worden.