Digital Architecture: Foundations of the Architectural Principle

Werkwijze

© Pieter Buitenhuis, 2006

Hoe dit omvangrijke onderzoek aan te pakken in een dergelijk jong vakgebied?
Samen met mijn begeleiders zal dit nog verder moeten worden uitgewerkt, maar
op dit moment lijkt het erop dat het een mix wordt tussen een literatuuronderzoek
en interviews met experts uit de praktijk.

Via het literatuuronderzoek zal het voor mij mogelijk zijn om een visie over
voorschrijvende architectuur te ontwikkelen en vanuit deze visie een generieke
architectuurmodelleertaal te definiŽren. Deze modelleertaal wil ik dan verifiŽren
door deze theorie in interviews voor te leggen aan experts.

Vanuit deze taal is het dan mogelijk om over de linguÔstieke eigenschappen van de taal het ťťn en ander te zeggen. Ook deze eigenschappen zullen worden voorgelegd aan experts.† Een validatie met de praktijk behoort ook tot de gewenste stappen in het onderzoek.

Aangezien het een flink onderzoek betreft zal er van tijd tot tijd gekeken moeten worden of het mogelijk is om alle onderdelen te beantwoorden. Het onderzoek zal in een aantal iteraties behandeld worden. Zo heeft het geen zin om maanden bezig te zijn met de architectuurmodelleertaal om dan de syntaxis, semantiek en pragmatiek af te raffelen. De taal met linguÔstiek dient in een aantal iteraties tot stand te komen.†