HomeContact
 
Wat wij doen
Wie we zijn
Onze werkwijze

InterConnectUs is een samenwerkingsverband van onafhankelijke zelfstandige professionals, ieder specialist op het eigen vakgebied en met een eigen relatienetwerk. InterConnectUs is daardoor in staat om voor ieder (ICT-)project de meest optimale setting van deskundigen te formeren die garant staat voor een maximaal projectresultaat. Deze benadering geeft ruimte voor een ‘best setting’ en een ‘best of breed’ invulling met componenten en diensten van verschillende merken en leveranciers.

Wat InterConnectUs biedt.

  • Uitgaande van de visie en missie van de organisatie en een korte informatieanalyse, uitschrijven van een informatieplan waarin verbeterpunten in de informatievoorziening gestructureerd zijn beschreven.
  • Het uitwerken van businesscases en projectplannen voor de realisatie van doelstellingen.
  • Het voorbereiden van aanbestedingen (opstellen en afhandelen van RFI’s), het ondersteunen van pakketselecties, het opstellen van SLA’s.
  • Het verzorgen van projectmanagement.
  • Begeleiding van de integratie van ICT-systemen in de keten.
  • Het opzetten van de beheerorganisatie voor interne- en externe ICT-dienstverlening conform ITIL ®. Het uitvoeren van een quick scan informatiebeveiliging.
  • Het introduceren van prestatiemanagement op basis van Balanced Scorecard ® c.q. Organisatiecockpit ® om strategie meetbaar te maken.
© 2010 InterConnectUs