Parenteel van HINDERK WESSELS (VAN DIJKUM)
NAAST ONZE EIGEN STAMVADER, EN DIENS AANGETROUWDE FAMILIE, (DE ENIGE FAMILIES
WAARVOOR WIJ DE GANG NAAR DE ARCHIEVEN MAKEN), PROBEREN WIJ ZOVEEL MOGELIJK FAMILIES VAN GA(A)LEN IN KAART TE BRENGEN.
ECHTER . . . NIET AL DEZE GEGEVENS ZIJN COMPLEET . . . VEEL GEGEVENS ZIJN OVERGENOMEN UIT DIGITALE BRONNEN, ZOALS GENLIAS EN ANDERE.
U GELIEVE ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT HIERIN FOUTEN VOORKOMEN EN DERHALVE UW EIGEN BRONNEN TE GEBRUIKEN, C.Q. ONZE GEGEVENS TE CONTROLEREN.
NEEMT U GEGEVENS OVER EN KUNT U DE ONZE AANVULLEN EN/OF VERBETEREN, DAN ZIJN UW GEGEVENS VAN HARTE WELKOM!
BEGIN WEBSITE
EMAIL ADRES
Privacy
Mocht U op deze site informatie aantreffen over Uzelf en/of Uw gezinsleden, en stelt U geen prijs op de
publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag.
De gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden, of in overleg met U worden aangepast.
I. WESSEL N.N., tr. omstr. 1676 HISKE N.N..
Uit dit huwelijk:

II. HINDERK WESSELS, geb. omstr. 1677, Smid, overleden Wybelsum Oostfriesland (D) 13 jan. 1728, tr. Larrelt Oostfriesland (D) 16 sept. 1703 GEESKE HANSEN, geb. Larrelt Oostfriesland (D) omstr. 1685, overleden ald. 14 aug. 1771, dr. van HANS GARRELTS en ANTJE? N.N.; zij hertr. Larrelt Oostfriesland 9 maart 1732 ONNEKE SYBENS VAN MARK.
Uit dit huwelijk:
1. HANS HINDERKS, volgt IIIa.
2. WESSEL VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 2 april 1708.
3. ANTJE VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 24 febr. 1710.
4. GARREBRANT VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 1712, overleden vr 1716.
5. HISKE HENRICHS, volgt IIIb.
6. GARBRAND, volgt IIIc.
7. DIRK HINDERKS, volgt IIId.
8. HINDERK VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 1720, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 1 aug. 1742, begr. Wybelsum Oostfriesland (D) 4 aug. 1742.

IIIa. HANS HINDERKS VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 30 maart 1706, Hereboer, overleden Wybelsum Oostfriesland (D) 18 maart 1761, begr. Kerk Wybelsum Oostfriesland (D) 27 maart 1761, tr. Wybelsum Oostfriesland (D) 26 sept. 1760 GRIETJE HINDERKS, geb. Rysum Oostfriesland (D) omstr. 1734, overleden Wybelsum Oostfriesland (D) 1 okt. 1775; zij hertr. Wybelsum Oostfriesland 2 mei 1762 TJARK FEIKES JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
HINDERK WESSELS VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 29 nov. 1760, overleden ald. 9 dec. 1760.

IIIb. HISKE HENRICHS VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 1714, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 29 sept. 1783, begr. Kerk Larrelt Oostfriesland (D) 7 okt. 1783, tr. Larrelt Oostfriesland (D) 8 juli 1736 MATTHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 15 okt. 1715, Zylrechter, Kerkvoogd, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 13 mei 1795, begr. Kerk Larrelt Oostfriesland (D) 21 mei 1795, zn. van MENO UILRICH en LEENTIE WATZEN.
Uit dit huwelijk:
1. MEENO ULRICH, volgt IVa.
2. HENRICH WESSELS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 28 nov. 1738, overleden ald. 10 maart 1748.
3. ONNEKE SYBENS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 27 maart 1740, overleden ald. 15 april 1740.
4. ONNEKE SYBENS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 24 maart 1741.
5. LEENTIE LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 24 april 1742, overleden ald. 11 febr. 1748.
6. GEESKE HANSEN, volgt IVb.
7. ANTIE MATTHIAS, volgt IVc.
8. ELTIE LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 19 juli 1747, overleden ald. 2 febr. 1753.
9. LEENTIE LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 27 sept. 1749, overleden ald. 30 okt. 1749.
10. HENRICH LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 11 juni 1751, overleden ald. 6 juli 1760.
11. HANS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 19 aug. 1752, overleden ald. 23 juli 1753.
12. LEENTJE LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 5 jan. 1755, overleden ald. 19 aug. 1790.
13. HANS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 30 maart 1757, overleden ald. 23 juli 1757.

IVa. MEENO ULRICH LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 25 maart 1737, Landbouwer te Twixlum, overleden Twixlum Oostfriesland (D) 27 nov. 1776, tr. Larrelt Oostfriesland 22 mei 1770 REENDELTJE UDEN OHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 21 febr. 1750, overleden Twixlum Oostfriesland 18 april 1831.
Uit dit huwelijk:
1. MATTHIAS LEHLING, geb. Twixlum Oostfriesland 24 maart 1771, overleden ald. 1 april 1771.
2. ENGEL MEENEN, volgt Va.
3. HISKE MEENEN, volgt Vb.
4. MEENTJE LEHLING, geb. Twixlum Oostfriesland (D) 20 dec. 1776, overleden ald. 30 dec. 1779.

Va. ENGEL MEENEN LEHLING, geb. Twixlum Oostfriesland (D) 5 mei 1772, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 5 juni 1828, tr. Larrelt Oostfriesland (D) 24 mei 1793 ALBERT ARENDS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 6 febr. 1764, Voorganger, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 29 maart 1835, zn. van AREND FOLPENTS HETTINGA en TAALKE ALBERTS.
Uit dit huwelijk:
1. DOCHTER VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 24 febr. 1794.
2. ZOON VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 26 okt. 1795, overleden ald. 29 okt. 1795.
3. MEENE ALBERTS, volgt VIa.
4. ARENT VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 13 juli 1798, overleden ald. 17 mei 1801.
5. TAALKE VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 1 febr. 1800, overleden ald. 21 april 1821.

VIa. MEENE ALBERTS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 2 nov. 1796, overleden ald. 22 jan. 1857, tr. Larrelt Oostfriesland 28 april 1828 NOMTJE CORNELIUS FREERKSEN, geb. Wybelsumer Hammrich Oostfriesland 1802, overleden Larrelt Oostfriesland 2 febr. 1878, dr. van CORNELIUS en OKJE FEIKEN.
Uit dit huwelijk:
1. ALBERT MEENEN, volgt VIIa.
2. OKJE VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 2 okt. 1830, overleden ald. 24 nov. 1834.
3. KORNELIUS MEENEN, volgt VIIb.
4. ENGELS MEENEN, volgt VIIc.

VIIa. ALBERT MEENEN VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 25 juni 1824, Landeigenaar, overleden Twixlum Oostfriesland 28 mei 1873, begr. Larrelt Oostfriesland 2 juni 1873, tr. Larrelt Oostfriesland 18 mei 1854 SIEWER JANSSEN MUELLER, geb. Larrelt Oostfriesland 24 april 1822, overleden ald. 23 maart 1906, dr. van JAN BUSSEN en ELSKE REINDERS EBELING.
Uit dit huwelijk:
1. MEENE ALBERTS, volgt VIIIa.
2. ELSINA ALBERTS VAN HETTINGA, geb. Twixlum Oostfriesland 13 juni 1848, overleden ald. 30 juli 1859, begr. Larrelt Oostfriesland 3 aug. 1859.

VIIIa. MEENE ALBERTS VAN HETTINGA, geb. Twixlum Oostfriesland 15 aug. 1845, overleden Wybelsumer Hammrich Oostfriesland, begr. Wybelsum Oostfriesland 25 mei 1883, tr. Twixlum Oostfriesland 18 dec. 1869 ANNA WARNERS KRYNS, geb. Wybelsumer Hammrich Oostfriesland 27 nov. 1846.
Uit dit huwelijk:
1. ALBERT MEENEN VAN HETTINGA, geb. Wybelsumer Hammrich Oostfriesland 23 jan. 1870.
2. WARNER CRYNS MEENEN VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 27 maart 1873.
3. ELSINA VAN HETTINGA, geb. Twixlum Oostfriesland 22 maart 1875, overleden Weener Oostfriesland 23 febr. 1943, tr. Larrelt Oostfriesland 30 mei 1895 GEBHARD THEODOOR DIDDENS, geb. 1 sept. 1867, overleden Oldenburg (D) 3 jan. 1946, zn. van KLAAS HERMANN en MARGARETHA AYELDINA GROENEVELD.
4. HINRICH MEENEN VAN HETTINGA, geb. Twixlum Oostfriesland 1 dec. 1876, overleden ald. 1 maart 1877.
5. ANNETTE MEENEN VAN HETTINGA, geb. Twixlum Oostfriesland 8 okt. 1878, ged. Wybelsum Oostfriesland.

VIIb. KORNELIUS MEENEN VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 25 sept. 1836, Landeigenaar, begr. Larrelt Oostfriesland 27 april 1896, tr. Engerhafe Oostfriesland 15 april 1860 GEESKE GERHARDUS TER HAAR, geb. Klein-Heikeland Oostfriesland 26 mei 1837, overleden Larrelt Oostfriesland 22 juni 1918, dr. van GERARDUS NEELEN en CATHARINA MARIA KIRCHHOFF MEINEN.
Uit dit huwelijk:

VIIIb. KLAAS GERHARDUS BRECHTERS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 26 maart 1860, overleden ald. 15 jan. 1910, tr. Larrelt Oostfriesland 25 sept. 1897 TRIENTJE JANSSEN, geb. Emden Oostfriesland 12 aug. 1875, overleden Larrelt Oostfriesland 17 april 1949.
Uit dit huwelijk:
1. TRIENTJE GRIETJE BRECHTERS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 14 juli 1898.
2. GEESKE KATRINA BRECHTERS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 18 okt. 1899.
3. CORNELIUS MEENE BRECHTERS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 7 aug. 1901, overleden Wybelsummer Hammrich Oostfriesland 7 dec. 1982, tr. 22 april 1925 META HEERSINA ULFERTS, geb. Twixlum Oostfriesland 6 jan. 1896, overleden Emden Oostfriesland 19 okt. 1965, dr. van NITTERT HAYEN en HEERSINA EDDEN FLEETJER.
4. JANNEKE CATHARINA MARIA BRECHTERS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 29 maart 1903.
5. JACOB ROELF JANSSEN BRECHTERS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 2 okt. 1904.
6. BRECHTER HARMS BRECHTERS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 19 juni 1906, overleden ald. 12 dec. 1906.
7. BRECHTER HARMS BRECHTERS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 1 nov. 1907.

VIIc. ENGELS MEENEN VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 12 okt. 1839, Landeigenaar, overleden Larrelt Oostfriesland 3 mei 1909, tr. Upleward Oostfriesland 1866 MOEDERKE DIRKS JANSSEN TEELMANN, geb. Pilsum Oostfriesland 3 juli 1843, begr. Larrelt Oostfriesland 20 okt. 1889, dr. van KAMPE WIARDS en MEENKE ANNA HERLYN FEGTER.
Uit dit huwelijk:
1. MEENE ALBERTS, volgt VIIIc.
2. KAMPE TEELMANN VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 3 april 1868, overleden ald. 26 nov. 1869.
3. NOMTJE CORNELIUS FREERKSEN VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 27 febr. 1871, overleden ald. 5 dec. 1910.
4. DOCHTER? VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 4 april 1873, overleden ald. 29 april 1873.
5. MEENA FEGTER VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 20 mei 1874, overleden ald. 10 aug. 1874.
6. ZOON VAN HETTINGA, levenloze zoon, geb. Larrelt Oostfriesland 16 maart 1877.
7. DOCHTER? VAN HETTINGA, geb. 1885, begr. Larrelt Oostfriesland 4 juli 1885.

VIIIc. MEENE ALBERTS VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 10 sept. 1866, overleden ald. 13 jan. 1933, tr. Larrelt Oostfriesland 9 mei 1895 GRIETJE WEERDA, geb. Larrelt Oostfriesland 12 juli 1874, overleden Sandhorst Oostfriesland 5 nov. 1951, begr. Larrelt Oostfriesland 11 nov. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. ENGELS MEENEN VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 8 juni 1896, overleden Smolensk (RU) 27 juli 1941, begr. Nishnaja-Dubrowenka (RU).
2. BERENDINE GRIETJE VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 27 febr. 1898.
3. ZOON? VAN HETTINGA, levenloze zoon, geb. Larrelt Oostfriesland 4 dec. 1900.
4. MOEDERKE NOMMINE VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 17 febr. 1903.
5. JABBO WEERDA VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 22 mei 1905, overleden ald. 1 juli 1905.
6. JABBO WEERDA VAN HETTINGA, geb. Larrelt Oostfriesland 14 jan. 1910.

Vb. HISKE MEENEN LEHLING, geb. Twixlum Oostfriesland (D) 28 juli 1774, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 17 juli 1859, tr. Twixlum Oostfriesland (D) 24 dec. 1797 HINDERK LUPPEN, geb. Twixlum Oostfriesland (D) 21 okt. 1769, Kerkvoogd, Landeigenaar, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 3 jan. 1822, zn. van LUPPE JANSEN BAKKER en MARTJE HINDERKS.
Uit dit huwelijk:
1. MARTJE HINDERKS BAKKER, geb. Twixlum Oostfriesland (D) 27 dec. 1797, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 30 dec. 1858.
2. MEENO ULRICHS, volgt VIb.
3. LUPPE BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 16 maart 1803, overleden ald. 18 juli 1803.
4. LUPPE BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 3 juni 1804, overleden ald. 1808.
5. DIRK BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 14 mei 1807, overleden ald. 4 aug. 1807.
6. REENDELTJE HINDERKS, volgt VIc.
7. LUPPE BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 18 jan. 1810, overleden ald. 6 maart 1810.
8. LUPPE BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 28 sept. 1811, overleden ald. 28 febr. 1812.
9. LUPPE HINDERKS, volgt VId.
10. DIRK BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 21 jan. 1816, overleden ald. 15 april 1817.
11. AALTJE NEESKEA HINDERKS BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 8 april 1818, tr. Emden Oostfriesland (D) 1852 JAN GIESEN KUIKEN, Arbeider.

VIb. MEENO ULRICHS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 13 okt. 1800, Arbeider, overleden Larrelt Oostfriesland 16 nov. 1831, tr. 1e Larrelt Oostfriesland 9 nov. 1823 FROUKE JACOBS BUSS, geb. Simonswolde Oostfriesland 1798, overleden Larrelt Oostfriesland 26 aug. 1827, dr. van WILKE ARENDS en ANTJE HEVEN; tr. 2e Larrelt Oostfriesland 21 aug. 1830 PETERKE HINDERKS RA, geb. 1800.
Uit het eerste huwelijk:
1. HINDERK LUPPEN BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland 20 dec. 1823, overleden ald. 21 juli 1826.
2. WILKE LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 22 mei 1825, overleden ald. 22 maart 1828.
Uit het tweede huwelijk:
3. HINDERK MEENEN LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 4 okt. 1830.

VIc. REENDELTJE HINDERKS BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 30 juni 1808, overleden Wybelsum Oostfriesland (D) 23 juli 1855, tr. Wybelsum Oostfriesland (D) 9 april 1836 HILDERT ANTOONS PRUISNER, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 12 dec. 1807, Arbeider, overleden Wybelsum Oostfriesland (D) 3 april 1865, zn. van ANTOON PIETERS en HAUKE HILDERTS.
Uit dit huwelijk:
1. HAUKE HILDERTS PRUISNER, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 8 sept. 1836.
2. MEENE UILDERKS, volgt VIId.
3. HISKE HILDERTS PRUISNER, geb. Wybelsum Oostfriesland 29 april 1843, overleden ald. 17 juni 1852.
4. ZOON PRUISNER, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 15 juni 1850.
5. JAN TEJEN, volgt VIIe.

VIId. MEENE UILDERKS PRUISNER, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 4 juli 1840, overleden Parkersburg Indiana USA 20 febr. 1908, begr. Buck Grove Indiana USA, tr. Illenois USA 1870 JANNA ENNEN VUEST, geb. Simonswolde Oostfriesland 18 okt. 1845, overleden Parkersburg Indiana USA 26 maart 1914, begr. Buck Grove Indiana USA 31 maart 1914, dr. van ENNE en JANNA SCHOENEMANN.
Uit dit huwelijk:
1. HILDERT, volgt VIIId.
2. ANDREW, volgt VIIIe.
3. JOHN PRUISNER, geb. Illenois USA omstr. 1874.
4. JENNIE, volgt VIIIf.
5. ZOON? PRUISNER, levenloze zoon, geb. Grundy County Indiana USA 1880.
6. DOCHTER? PRUISNER, levenloze dochter, geb. Grundy County Indiana USA 1880.
7. RIENTJE, volgt VIIIg.
8. GRACE, volgt VIIIh.
9. HISKA PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 8 mei 1887, overleden Parkersburg Indiana USA 11 juli 1969, begr. Buck Grove Indiana USA 14 juli 1969.
10. MINNIE, volgt VIIIi.

VIIId. HILDERT PRUISNER, geb. Freeport Illenois USA 10 nov. 1872, overleden Parkersburg Indiana USA 1 april 1944, tr. 12 maart 1896 EFFIE HUTING, geb. Pleasant Valley Indiana USA 6 juni 1876, overleden Parkersburg Indiana USA 25 maart 1949, dr. van RENT en ELSKE MULLER.
Uit dit huwelijk:
1. JENNIE, volgt IXa.
2. ELLA PRUISNER, geb. 1898, overleden 1899.
3. RAYMOND PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 4 okt. 1902, overleden Waterloo Indiana USA 13 sept. 1979, begr. Parkersburg Indiana USA 17 sept. 1979, tr. 1e 12 juli 1927 ANNA EILERS, geb. Colfax Indiana USA 16 okt. 1909, overleden Buck Grove Indiana USA 25 juni 1936; tr. 2e na 1940 HATTIE HEMMEN, geb. 4 jan. 1922, overleden 17 jan. 2000.
4. ALLENE PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 11 okt. 1905, overleden 18 jan. 1984, tr. 12 jan. 1926 BEN LAUTERBACH, geb. 22 juli 1905, overleden 1 jan. 1973.
5. MINERT PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 29 mei 1909, overleden 4 febr. 1978, tr. 1e 25 febr. 1932 HANNAH KLUNDER, geb. 1 juli 1911, overleden 27 aug. 1944; tr. 2e na 1944 MINNIE KIEWIET.
6. HILMER PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 13 febr. 1916, overleden Waterloo Indiana USA 7 dec. 1995, begr. Parkersburg Indiana USA 9 dec. 1995, tr. omstr. 1940 MARTHA HARKEN, dr. van CORNELIUS en ETTA NEYMEYER.

IXa. JENNIE PRUISNER, geb. 16 febr. 1897, overleden 30 dec. 1943, tr. 13 aug. 1918 SABEN HAGEN, geb. 22 juli 1885, overleden 5 febr. 1973.
Uit dit huwelijk:
1. BERNARR HAGEN, geb. 10 juni 1919, overleden 2 febr. 1976, tr. omstr. 1950 ANNE MARIE SWANSON.
2. ANDREW HAGEN, geb. omstr. 1920, tr. omstr. 1950 GLADYS JOHNSON.
3. HILDA HAGEN, geb. omstr. 1922, tr. 1e omstr. 1945 RUSSEL HEERTS; tr. 2e omstr. 1955 MARVIN HOOGESTRAT, geb. 31 jan. 1916, overleden 13 nov. 1974.
4. AVIS HAGEN, geb. omstr. 1925, tr. omstr. 1950 WILLIAM HEERTS, geb. 5 dec. 1923, overleden 19 april 1979.
5. LUELLA HAGEN, geb. 1 maart 1933, overleden 15 nov. 1934.

VIIIe. ANDREW PRUISNER, geb. Illenois USA 23 april 1873, overleden 29 nov. 1926, begr. Steamboat Rock Indiana USA, tr. 12 juni 1903 KATE HOFFMANN, geb. Duitsland 16 dec. 1884, overleden Steamboat Rock Indiana USA 10 aug. 1954, dr. van LAMMERT en WIARDINA BLOEMPOT.
Uit dit huwelijk:
1. JEANETTE PRUISNER, geb. 31 maart 1904, Verpleegster, overleden 26 maart 1907.
2. VERA PRUISNER, geb. omstr. 1906, tr. omstr. 1930 RICHARD OKKEN, geb. 24 aug. 1902.
3. LESTER PRUISNER, geb. 19 maart 1908, overleden Janesville Indiana USA 22 juni 1972, begr. Cedar Falls Indiana USA, tr. omstr. 1935 TILLE KLUNDER.
4. MINNIE PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 28 juni 1910, overleden Steamboat Rock Indiana USA 21 aug. 2003.

VIIIf. JENNIE PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 27 maart 1879, overleden 2 nov. 1957, begr. Buck Grove Indiana USA, tr. 25 nov. 1897 JOHN HUTING, geb. 24 jan. 1879.
Uit dit huwelijk:
1. LULU, volgt IXb.
2. ELLA HUTING, geb. 22 aug. 1898.
3. MINERT HUTING, geb. 21 maart 1901, overleden 5 okt. 1918.
4. RAY HUTING, geb. 1 sept. 1903, overleden 7 nov. 1977, tr. 20 jan. 1926 AMELIA JENSEN, geb. 30 sept. 1901, overleden 9 jan. 1991.
5. EFFIE HUTING, geb. 5 dec. 1909, overleden 15 mei 1972, tr. 19 april 1930 BEN HAACK, geb. 5 aug. 1901.
6. JOEL HUTING, geb. 1 sept. 1915, overleden 31 mei 1983, tr. omstr. 1940 LUCILE MITCHELL.

IXb. LULU HUTING, geb. 22 aug. 1898, tr. 14 jan. 1920 HARM VIEL, geb. 6 sept. 1894.
Uit dit huwelijk:
1. ROSINA VIEL, geb. omstr. 1921, tr. omstr. 1945 LAVERNE WUNSCHEL.
2. JOSEPHINE VIEL, geb. omstr. 1923.

VIIIg. RIENTJE PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 12 jan. 1881, overleden 2 febr. 1963, begr. Parkersburg Indiana USA, tr. 25 sept. 1902 DAN HUTING, geb. 14 jan. 1879, overleden 26 okt. 1956.
Uit dit huwelijk:
1. JESSIE HUTING, geb. omstr. 1903, tr. omstr. 1927 JOHN LOGER.
2. ELLA HUTING, geb. 16 mei 1903, overleden 7 dec. 1949, tr. 9 jan. 1924 JOHN VIET.
3. MARGARET HUTING, geb. omstr. 1904, tr. omstr. 1930 LEWIS DE GROOT, geb. 5 dec. 1905, overleden 11 nov. 1970.
4. DORIS HUTING, geb. omstr. 1905, tr. omstr. 1930 JOHN KRULL.
5. FRANCES HUTING, geb. omstr. 1909, tr. omstr. 1935 ALVIN SCHUCK.
6. BERNICE HUTING, geb. omstr. 1911.
7. ESTHER HUTING, geb. omstr. 1913, tr. omstr. 1938 RUSSELL M HOWE, geb. 14 jan. 1911, overleden 8 maart 1962.

VIIIh. GRACE PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 5 aug. 1883, overleden 8 april 1945, begr. Buck Grove Indiana USA, tr. 12 jan. 1905 HERMAN BRANDT, geb. 20 jan. 1876, overleden 25 juni 1950.
Uit dit huwelijk:
1. JOHN BRANDT, geb. 8 nov. 1902, overleden 31 maart 1968, tr. omstr. 1930 CARRIE SIEBRANDS.
2. MENNO BRANDT, geb. 5 aug. 1904, overleden 10 maart 1973, tr. omstr. 1930 GAYLE WHITE MILLER.

VIIIi. MINNIE PRUISNER, geb. Grundy County Indiana USA 8 okt. 1889, overleden 29 okt. 1981, begr. Buck Grove Indiana USA, tr. 23 febr. 1910 JOHN BRANDT, geb. 28 april 1879, overleden 19 okt. 1918, begr. Buck Grove Indiana USA.
Uit dit huwelijk:
1. JOHN BRANDT, geb. omstr. 1910, tr. omstr. 1935 GRACE LUCHTENBERG.
2. JEANETTE BRANDT, geb. 20 aug. 1913, overleden 19 okt. 1918.
3. MILDRED BRANDT, geb. omstr. 1914, tr. omstr. 1938 DONALD LYONS.
4. VIOLA BRANDT, geb. omstr. 1916, tr. omstr. 1940 LEONARD HOFFMAN.

VIIe. JAN TEJEN PRUISNER, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 4 april 1852, tr. Grundy County Iowa USA? omstr. 1879 BRECHTJE AGATHA ANTONS.
Uit dit huwelijk:
1. RENELTJE PRUISNER, geb. Grundy County Iowa USA 9 dec. 1879, overleden ald. 15 april 1952, begr. Holland Iowa USA, tr. omstr. 1900 HENRY K KRUGER, geb. Holland Iowa USA 25 mei 1872, overleden 5 okt. 1946, begr. ald..
2. HAUKE, volgt VIIIj.

VIIIj. HAUKE PRUISNER, geb. Grundy County Iowa USA 4 dec. 1882, overleden Black Hawk County Iowa USA 11 aug. 1964, tr. 25 febr. 1903 KLAAS BARNEY KRUGER, geb. Grundy County Iowa USA 14 febr. 1879, overleden 20 maart 1929, begr. Holland Iowa USA.
Uit dit huwelijk:
1. KLAAS CHRISTIAN KRUGER, geb. Grundy County Iowa USA 19 juni 1903, overleden Cedar Falls Iowa USA 27 jan. 1985, begr. Holland Iowa USA 29 jan. 1985, tr. Blairstown Iowa USA 6 okt. 1928 FERN RAMONA WANDLING, geb. Blairstown Iowa USA 16 nov. 1908, overleden Marshalltown Iowa USA 31 jan. 1939, begr. Holland Iowa USA 3 febr. 1939.
2. HARM KRUGER, geb. omstr. 1904.
3. DOCHTER KRUGER, levenloze dochter, geb. 1905, begr. Holland Iowa USA.
4. BESSIE KRUGER, geb. omstr. 1906, tr. omstr. 1930 HOWARD STARN.
5. HATTIE KRUGER, geb. omstr. 1907.
6. GERTIE KRUGER, geb. omstr. 1908, tr. omstr. 1935 RAYMONS KUELPER.
7. BERENDINA KRUGER, geb. Grundy County Iowa USA 1 maart 1909, overleden 14 jan. 1969, tr. Nashua Iowa USA 7 juli 1930 WILHELM DIRKS, geb. Holland Iowa USA 17 april 1903, overleden ald. 2 jan. 1963, zn. van HILLERT en HINEREKA DIRKS.
8. HENRY KRUGER, geb. omstr. 1910.

VId. LUPPE HINDERKS BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 24 juni 1813, Arbeider, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 7 mei 1877, tr. Larrelt Oostfriesland (D) 9 nov. 1839 FROUKE PETERS MEIBORG, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 17 febr. 1813, overleden ald. 17 dec. 1858, dr. van PIETER AALFS en AAFKE JANSSEN BRUINS.
Uit dit huwelijk:
1. PETER LUPPEN BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 22 okt. 1839.
2. HISKE MEENEN LEHLING BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 3 okt. 1842, overleden ald. 11 jan. 1859.
3. HINDERK LUPPEN BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 10 mei 1846, Arbeider, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 31 maart 1878, tr. 30 maart 1878 ANTJE JANSSEN REDENIUS, geb. Victorbur Oostfriesland 31 dec. 1854.
4. POPPE LUPPEN, volgt VIIf.
5. AAFKE BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 6 sept. 1856.

VIIf. POPPE LUPPEN BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 17 nov. 1850, Arbeider, tr. omstr. 1876 TALEA DIRKS JANSSEN, geb. Westerhusen Oostfriesland 22 april 1852, dr. van DIRK MENNEN en DOROTHEA POPPEN WIARDA.
Uit dit huwelijk:
FRAUKE PETERS MEIBORG BAKKER, geb. Larrelt Oostfriesland 13 juni 1876.

IVb. GEESKE HANSEN LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 12 april 1744, overleden vr 1815, tr. Larrelt Oostfriesland 9 maart 1777 ROELF ELLEN, geb. Gross Midlum Oostfriesland 21 sept. 1749, overleden Larrelt Oostfriesland 13 juni 1784.
Uit dit huwelijk:
1. HISKE ROELFS ELLEN, geb. Larrelt Oostfriesland 3 dec. 1777, overleden ald. 27 dec. 1777.
2. ANTJE ROELFS, volgt Vc.
3. MATTHIAS ROELFS ELLEN, geb. 21 dec. 1779, overleden Larrelt Oostfriesland 15 jan. 1780.
4. HISKE HINDERKS VAN DIJKUM ROELFS ELLEN, geb. Larrelt Oostfriesland 26 april 1782.
5. ELTJE ROELFS ELLEN, geb. Larrelt Oostfriesland 27 sept. 1783, overleden ald. 3 febr. 1784.

Vc. ANTJE ROELFS ELLEN, geb. Larrelt Oostfriesland 4 dec. 1778, overleden ald. 10 juli 1848, tr. Larrelt Oostfriesland 30 april 1815 WIARD ULBENTS, geb. Larrelt Oostfriesland 17 nov. 1785, overleden 6 maart 1847, zn. van ULBENT WIARDS MELCHERS en GRIETJE HEEREN BOESEN.
Uit dit huwelijk:
ULBENT MELCHERS, geb. Larrelt Oostfriesland 31 aug. 1816.

IVc. ANTIE MATTHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 19 maart 1746, overleden ald. 5 juni 1818, tr. Larrelt Oostfriesland okt. 1773 JASPER JANSEN, geb. Larrelt Oostfriesland 21 aug. 1748, overleden ald. 25 dec. 1816, zn. van JAN MARTENS en TETJE TONJES.
Uit dit huwelijk:
1. JAN JASPERS, geb. Larrelt Oostfriesland 9 dec. 1773, overleden ald. 28 maart 1774.
2. MATTHIAS, volgt Vd.
3. TETJE, volgt Ve.
4. JAN MARTENS, volgt Vf.
5. DOCHTER JASPERS, geb. Larrelt Oostfriesland 14 april 1783.

Vd. MATTHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 20 febr. 1775, overleden ald. 19 sept. 1849, tr. omstr. 1800 BAUKE MENNEN, geb. 1780, overleden Larrelt Oostfriesland 1 aug. 1860, dr. van MENNE en GETRUIT RENKEN.
Uit dit huwelijk:
1. JASPER MARTYN LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 15 maart 1801.
2. GEERTRUIDA MATHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 13 sept. 1802, tr. Larrelt Oostfriesland 5 maart 1827 CARL ANTHON BOYERT, geb. Steenfeld Oldenburg 1806, zn. van JOHAN BEREND en ANNA MARIA KNAELMANN.
3. ANTJE MATTHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 6 febr. 1804.
4. JOHAN MATTHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 19 febr. 1806.
5. MATTHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 8 maart 1808, overleden ald. 2 dec. 1808.
6. MENNA MATTHIAS, volgt VIe.
7. GRIETA ANDRINA LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 3 aug. 1812, tr. Emden Oostfriesland 1838 RYKE BENGEN, Arbeider.
8. TETTJE MATTIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 9 juli 1814, overleden ald. 15 juli 1814.
9. TETTA SIEMINA LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 23 juli 1815, tr. Larrelt Oostfriesland 5 maart 1843 HINRICH CHRISTOFFER FLESNER, Arbeider.
10. MATTHIAS, volgt VIf.
11. LENA WATSEN, volgt VIg.

VIe. MENNA MATTHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 18 april 1810, tr. omstr. 1835 JOHAN GEORGE KRAM.
Uit dit huwelijk:
MATTHIAS KRAM, geb. Amsterdam NH omstr. 1850, tr. Rotterdam ZH 23 mei 1888 HENDRICA ROZINA ASKAMP, geb. Arnhem GLD omstr. 1860, dr. van JOHANNES HERMANUS en PIETERNELLA HELENA EVA REMMERS.

VIf. MATTHIAS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 25 okt. 1817, tr. Heenvliet ZH 1 juli 1853 DIRKJE SNOEIJ, geb. Heenvliet ZH 14 nov. 1822, overleden ald. 22 jan. 1889, dr. van ABRAHAM en CATHARINA VAN DER MEER.
Uit dit huwelijk:
1. BOUKE MARTINA, volgt VIIg.
2. CATHARINA MARIA LEHLING, geb. Heenvliet ZH 31 juli 1859, tr. Heenvliet ZH 14 okt. 1887 WILLEM ZWARTVELD, geb. Zwartewaal ZH 1863, zn. van WILLEM en MAARTJE VISSER.
3. MATTHIAS LEHLING, geb. Heenvliet ZH 13 febr. 1861, overleden Stompwijk ZH 4 sept. 1934, tr. omstr. 1900 MARIA THERESIA WALLIJ, overleden 1934.

VIIg. BOUKE MARTINA LEHLING, geb. Heenvliet ZH 15 april 1854, tr. Heenvliet ZH 18 febr. 1881 ANTONIE DANIEL VAN KRIEKEN, geb. 1845, zn. van CORNELIS MARINUS en ARIAANTJE BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1. ADRIANA VAN KRIEKEN, geb. Rotterdam ZH 8 april 1881, overleden ald. vr 1894.
2. DIRKJE ADRIANA VAN KRIEKEN, geb. Rotterdam ZH 30 jan. 1884, tr. Hellevoetsluis ZH 25 juni 1908 JAN JOHANNES MUNTER, geb. Helder 1880, zn. van BERTUS en GRIETJE LEEGWATER.
3. PIETER MATTHIAS VAN KRIEKEN, geb. Rotterdam ZH 14 mei 1889.
4. MARTINA GEERTRUIDA VAN KRIEKEN, geb. Rotterdam ZH 4 febr. 1891.
5. ADRIANA VAN KRIEKEN, geb. Rotterdam ZH 29 juli 1894.

VIg. LENA WATSEN LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 22 mei 1820, overleden ald. 14 dec. 1892, tr. Larrelt Oostfriesland 10 nov. 1848 PETER GEERDS VAN JINNELT, geb. Larrelt Oostfriesland 16 okt. 1805, overleden ald. 27 febr. 1900, zn. van GEERD MARTENS en ZEETSE PIETERS.
Uit dit huwelijk:
1. ZEEDSE PIETERS VAN JINNELT, geb. Larrelt Oostfriesland 23 juni 1850, overleden ald. 11 nov. 1909.
2. MATTHIAS PETERS VAN JINNELT, geb. Larrelt Oostfriesland 16 okt. 1853.
3. LEHNA PETERS VAN JINNELT, geb. Larrelt Oostfriesland 18 aug. 1855, tr. Larrelt Oostfriesland 24 juli 1894 JOHANN FRIEDERICH BRUNKHORST, Leraar.
4. GERTRUDA PETERS VAN JINNELT, geb. Larrelt Oostfriesland 21 dec. 1857, overleden ald., begr. Larrelt Oostfriesland 20 jan. 1882.
5. GRETA PETERS VAN JINNELT, geb. Larrelt Oostfriesland 3 mei 1863.

Ve. TETJE JASPERS, geb. Larrelt Oostfriesland 1 juni 1776, overleden ald. 10 aug. 1853, tr. Larrelt Oostfriesland 22 mei 1801 SYMON FREERKS, geb. Larrelt Oostfriesland 2 mei 1774, overleden ald. 29 april 1823, zn. van FREERIK HINDERKS NIEMAN en TRIENTJE SYMONS MENNINGA.
Uit dit huwelijk:
1. ANTJE LEHLING NIEMAN, geb. Larrelt Oostfriesland 6 april 1802.
2. TRYNTJE NIEMAN, geb. Larrelt Oostfriesland 19 sept. 1804.
3. AALTJE SYMENS NIEMAN, geb. Larrelt Oostfriesland 8 nov. 1806, overleden ald. 7 aug. 1851.
4. TEITE NIEMAN, geb. Larrelt Oostfriesland 28 aug. 1808, tr. Emden Oostfriesland 1842 JAN EIKEMA.
5. DOCHTER NIEMAN, levenloze dochter, geb. Larrelt Oostfriesland 28 jan. 1812.
6. FREERK NIEMAN, geb. Larrelt Oostfriesland 3 nov. 1813.
7. TETJE, volgt VIh.

VIh. TETJE NIEMAN, geb. Larrelt Oostfriesland 13 sept. 1816, overleden ald. 10 okt. 1849.
Haar dochter:
JANTJE NIEMAN, geb. Larrelt Oostfriesland 11 april 1845.

Vf. JAN MARTENS LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 3 febr. 1779, Arbeider, overleden Larrelt Oostfriesland 25 jan. 1845, tr. Larrelt Oostfriesland 12 april 1819 GEERTJEN PIETERS PANNENBORG, geb. Weener Oostfriesland 22 mei 1786, overleden Larrelt Oostfriesland 24 febr. 1851, dr. van PIETER CRYNS en NOMTJE SYBENS VAN MARK.
Uit dit huwelijk:
1. ANTJE JANSEN LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 2 mei 1820.
2. NOMTJE SYBENS VAN MARK, geb. Larrelt Oostfriesland 30 sept. 1822.
3. JASPER JANSEN LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 12 sept. 1824, overleden ald. 25 okt. 1826.
4. JASPER JANSEN LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 12 april 1828, overleden ald. 7 april 1830.
5. PETER JANSEN LEHLING, geb. Larrelt Oostfriesland 4 febr. 1831, tr. Larrelt Oostfriesland april 1865 TAATJE DOEDEN IHMELS, geb. Loquard Oostfriesland 21 jan. 1822, dr. van CORNELIUS ONNEN en GREETJE FOLKERTS.

IIIc. GARBRAND VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 16 april 1716, Chirurgijn, overleden Termunten GR 20 april 1800, tr. 1e Termunten GR 12 juli 1739 JOHANNA ATZEMA, geb. Delfzijl GR 14 juli 1700, overleden vr 1780, dr. van OETZE en IDA WIARDA en wed. van PHILIP VAN GORKUM; tr. 2e Termunten GR 15 okt. 1780 ALBERTJE SCHARPHUIS, geb. Appingedam GR.
Uit het eerste huwelijk:
HINDRIK VAN DIJKUM, geb. Termunten GR 1745.

IIId. DIRK HINDERKS VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 1718, Smid, overleden Wybelsum Oostfriesland (D) 2 juli 1784, tr. Wybelsum Oostfriesland (D) 14 mei 1742 JANNA JANSSEN, geb. Rorichum Oostfriesland (D) 6 febr. 1725, overleden Loquard Oostfriesland (D) 19 okt. 1798, dr. van JAN JELLES en AALTJE JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
1. HENDRICK VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 12 mei 1743, overleden ald. 9 okt. 1752.
2. JAN VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 5 juli 1745, overleden ald. 22 juni 1751.
3. HANS DIRKS, volgt IVd.
4. AALTJE VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 8 juli 1752, overleden ald. 17 okt. 1752.
5. GEESKE DIRKS, volgt IVe.
6. AALTJE, volgt IVf.

IVd. HANS DIRKS VAN DIJKUM (DIJKEN), geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 23 dec. 1747, Smid te Larrelt, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 15 juli 1785, tr. Wybelsum Oostfriesland (D) 6 juli 1772 MARIA NICOLAI, geb. Canhusen Oostfriesland (D) 18 okt. 1749, overleden Larrelt Oostfriesland (D) 26 juni 1784, dr. van NICOLAUS en CATHARINA SOPHIA HEINS.
Uit dit huwelijk:
1. DERK VAN DIJKUM (DIJKEN), geb. Utttum Oostfriesland (D) 5 april 1773, ged. Uttum Oostfriesland (D) 9 april 1773, Commissionair (Effectenhandelaar), overleden Groningen GR 15 aug. 1829.
2. NICOLAAS, volgt Vg.
3. GARBRAND HINDRIKS, volgt Vh.
4. CATHARINA SOPHIA, volgt Vi.
5. RUDOLPHUS OOSTERVELD, volgt Vj.

Vg. NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Uttum Oostfriesland (D) 30 dec. 1774, Koopman, Winkelier, overleden Groningen GR 16 jan. 1835, tr. Groningen GR 1 nov. 1801 PETRONELLA CORNELIA MEDENDORP, geb. Bellingwolde GR 1771, Koopvrouw, overleden Groningen GR 31 okt. 1859, dr. van CORNELIS WILLEMSE en GEERTRUIDA JACOBS.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA, volgt VIi.
2. CORNELIUS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 1804, overleden vr 1805.
3. CORNELIUS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 4 dec. 1805, Koopman, tr. Groningen GR 10 dec. 1850 JOHANNA ANGENIS JANSSEN, geb. Emden Oostfriesland 21 juli 1822, dr. van FOLKERT en JOHANNA MEIJER.
4. JOHANNA, volgt VIj.
5. GEERTRUIDA, volgt VIk.
6. NICOLAAS, volgt VI-l.
7. CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR omstr. 1815, overleden ald. 5 okt. 1840.

VIi. MARIA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 4 aug. 1802, overleden Winsum GR 13 juni 1885, tr. Groningen GR 25 febr. 1825 ERNST FREDERIK AUGUST ROST, geb. Oude Lemmer (Weststellingwerf) FRL 17 maart 1802, overleden Groningen GR 29 nov. 1841, zn. van ERNST FREDERIK en ANNIGGIEN STARKE.
Uit dit huwelijk:
1. NICOLAAS ROST, geb. Groningen GR omstr. 1825, overleden ald. 20 okt. 1826.
2. ZOON ROST, levenloze zoon, geb. Groningen GR 24 mei 1828.
3. NICOLAAS, volgt VIIh.
4. ANNIGGIEN ROST, geb. Groningen GR 3 april 1834, tr. 1e Groningen GR 4 aug. 1858 JACOB SCHAINCK BOLT, geb. Groningen GR 24 nov. 1832, Koopman, overleden vr 1880, zn. van NICOLAAS WIJS en GEERTRUIDA VAN GROENENBERGH; tr. 2e Groningen GR 20 okt. 1880 ANTHONIJ KEIZER, geb. Wetsinge (Adorp) 17 juli 1830, Bierbrouwer, zn. van JAN en FENNA SARA DE MUINCK.
5. PIETRONELLA CORNELIA, volgt VIIi.
6. DOCHTER ROST, geb. Groningen GR 28 juli 1838.
7. ERNESTINA FREDERIKA, volgt VIIj.
8. ERNESTIENA AUGUSTA MARIA, volgt VIIk.

VIIh. NICOLAAS ROST, geb. Groningen GR 18 aug. 1829, tr. Groningen GR 10 mei 1854 ALIEDA HINDERIKA BUSSCHER, geb. Peins (Franekeradeel) 4 april 1832, dr. van GERHARD en SALOMEA BRAAK.
Uit dit huwelijk:
1. GERHARD ROST, geb. Groningen GR 1857, overleden Haren GR 30 dec. 1925.
2. ALBERT ROST, geb. Groningen GR 13 nov. 1861, tr. Nijmegen GLD 1 mei 1895 LOUISE CHRISTINA WILLEMINA REIJERS, geb. Elst GLD 13 jan. 1867, dr. van PETER ANTOON en HELENA HENDRICA JANSSEN.

VIIi. PIETRONELLA CORNELIA ROST, geb. Groningen GR 30 mei 1836, overleden ald. 24 april 1921, tr. Groningen GR 3 aug. 1859 HINDRIK MIEDENDORP, geb. Groningen GR 1 nov. 1832, Predikant, overleden Winsum GR 28 maart 1881, zn. van HINDRIK en GEERTIEN ABBRING RIENEWERF.
Uit dit huwelijk:
MARIA MIEDENDORP, geb. Delfzijl GR 15 aug. 1869, tr. Groningen GR 10 mei 1893 EDE DOMMERING, geb. Groningen GR 27 juni 1869, zn. van WILLEM en ANNA MARIA MULDER.

VIIj. ERNESTINA FREDERIKA ROST, geb. Groningen GR 10 aug. 1839, overleden ald. 14 mei 1891, tr. Groningen GR 3 aug. 1859 ROELOF KRANENBURG, geb. Groningen GR 4 okt. 1834, overleden Helpman GR 19 okt. 1921, zn. van HINDRIK IPES en ALBERTIEN KLEIN.
Uit dit huwelijk:
1. ALBERTINE KRANENBURG, geb. Groningen GR 10 maart 1862, tr. Groningen GR 18 juni 1884 RIENKO PIETER HAAN, geb. Groningen GR 14 mei 1859, zn. van TAMMO en ABELIA GESINA BEUKEMA.
2. MARIA KRANENBURG, geb. Groningen GR 3 aug. 1863, overleden ald. 4 juni 1865.
3. MARIA ERNSTINA FREDRIKA KRANENBURG, geb. Groningen GR 14 dec. 1870, overleden ald. 16 maart 1871.
4. ANNA MARIA, volgt VIIIk.

VIIIk. ANNA MARIA KRANENBURG, geb. Groningen GR 31 okt. 1877, overleden Zeist UT 5 dec. 1970, tr. Groningen GR 12 juni 1899 HENRICUS BEEKHUIS, geb. Sybrandaburen FRL 5 jan. 1872, overleden ’s-Gravehage ZH 22 febr. 1959, zn. van WILLEM en TITIA CHRISTINA HOUDINA IDZERDA.
Uit dit huwelijk:
1. ERNESTINA FREDERIKA, volgt IXc.
2. WILLEM HERMAN BEEKHUIS, geb. Bolsward FRL 3 nov. 1902.

IXc. ERNESTINA FREDERIKA BEEKHUIS, geb. Bolsward FRL 10 april 1900, overleden Bilthoven UT 15 dec. 1992, tr. Bolsward FRL 9 mei 1921 MARIUS TEN CATE, geb. Lochem GLD 20 juli 1892, Arts, overleden Amsterdam NH 20 dec. 1973, zn. van LAURENS en MARIANNE SANDERS.
Uit dit huwelijk:

Xa. HENRICUS WILLEM TEN CATE, geb. Bolsward FRL 31 aug. 1924, overleden Weesp NH 22 maart 1987, tr. Bussum NH 20 dec. 1950 GEERTRUIDA DE MAAR, geb. Medan Ned.Indi 25 mei 1924, dr. van THEODORUS JAN en JENNY LOUISE TIERIE.
Uit dit huwelijk:
1. LAURENS MARTIJN TEN CATE, geb. Amsterdam NH 17 april 1952.
2. THEODORUS JAN, volgt XIa.
3. ERNST FREDERIK TEN CATE, geb. Amsterdam NH 25 april 1955.
4. PHILIP BASTIAAN MARIUS TEN CATE, geb. Amsterdam NH 15 febr. 1957.
5. MICHEL ANTON TEN CATE, geb. Amsterdam NH 3 sept. 1960.
6. ANNA MARIA TEN CATE, geb. Amsterdam NH 25 febr. 1962.

XIa. THEODORUS JAN TEN CATE, geb. Amsterdam NH 10 juni 1953, tr. omstr. 1981 INEKE TEN CATE-X.
Uit dit huwelijk:
BALDER DAVID TEN CATE.

VIIk. ERNESTIENA AUGUSTA MARIA ROST, geb. Groningen GR 24 mei 1842, tr. 1e Groningen GR 18 sept. 1867 HENDRIK KEIZER, geb. Groningen GR 19 okt. 1837, Cichoreifabrikant, overleden vr 1880, zn. van HINDRIK en JACOBA DIEPHUIS; tr. 2e Groningen GR 17 juli 1880 TJARKO VAN HEEL, geb. Groningen GR 8 jan. 1843, zn. van CASPARUS JOHANNES en GEESKE WIEBENGA.
Uit het eerste huwelijk:

VIII-l. MARIA KEIZER, geb. Groningen GR 24 dec. 1872, overleden Amsterdam NH 3 nov. 1953, tr. Groningen GR 5 aug. 1895 HAJO BRUGMANS, geb. Groningen GR 5 maart 1868, overleden Amsterdam NH 6 dec. 1939, zn. van IZAAK JOHANNES en CATHARINA HAIJONA NAPJUS.
Uit dit huwelijk:
1. IZAK JOHANNES, volgt IXd.
2. ERNESTINA AUGUSTA MARIA, volgt IXe.
3. HENDRIK BRUGMANS, geb. Amsterdam NH 13 dec. 1906, Rector Europacollege in Brugge (B) van 1950 tot 1972, overleden Brugge (B) 12 maart 1997, tr. 1e omstr. 1932 JOANNA BRAL; tr. 2e 21 dec. 1934 ENGELINA CAROLINA MARY KAN.

IXd. IZAK JOHANNES BRUGMANS, geb. Groningen GR 6 nov. 1896, Hoogleraar Economische Geschiedenis UvA (1947-1967)., overleden ’s-Gravenhage ZH 19 dec. 1992, tr. 1920 LOUISE IRENE MARTENS, overleden 1979.
Uit dit huwelijk:
1. GERDA J A BRUGMANS, geb. Amsterdam NH omstr. 1922, tr. Amsterdam NH 21 juni 1950 H J DE KOSTER.
2. ADLE ADELAIDE CHARLOTTE BRUGMANS, geb. Amsterdam NH 6 nov. 1924.
3. HAJONA IRENE, volgt Xb.

Xb. HAJONA IRENE BRUGMANS, geb. Amsterdam NH 6 nov. 1924, tr. 1e Wassenaar NH 16 juni 1948 (echtsch. uitgespr. Amsterdam NH 4 sept. 1952) JOHANNES PAULUS WILDSCHUT, geb. Haarlem NH 5 juni 1917, Hoofd Bureau Scheikunde TU Delft ZH, overleden Haarlem NH 23 april 1998, begr. Jisp NH, zn. van JOHANNES en MARGARETHA FLENTROP; tr. 2e na 1952 ADOLF AREND AZUERUS DIKKERS.
Uit het eerste huwelijk:
1. HAJO IZAAK, volgt XIb.
2. ADLE ADELAIDE CHARLOTTE WILDSCHUT, geb. Amsterdam NH 22 april 1951, tr. 1e 1974 WILLEM PIJPER; tr. 2e 1983 JAN LANGMAN, zn. van R en FEMIA SNIJDER.

XIb. HAJO IZAAK WILDSCHUT, geb. Amsterdam NH 30 maart 1950.
Uit zijn relatie met MARINA VAN DIJK:
1. DOUWE IZAAK WILDSCHUT.
2. TAMMO FRANS WILDSCHUT.
3. JORD WILDSCHUT.
4. JITSKE IRENE WILDSCHUT, geb. Amsterdam NH 31 mei 1980.

IXe. ERNESTINA AUGUSTA MARIA BRUGMANS, geb. Groningen GR? 29 juni 1898, overleden 16 maart 2000, tr. Amsterdam NH 21 sept. 1923 WILLEM BOREEL, overleden vr 2000, zn. van JOHAN JACOB.
Uit dit huwelijk:
DOCHTER? BOREEL, levenloze dochter, geb. Hellevoetsluis ZH 23 mei 1931.

VIj. JOHANNA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 12 aug. 1807, tr. Groningen GR 7 dec. 1842 JAN DIEMERS, geb. Groningen GR 25 febr. 1800, zn. van WILLEM en HILLEGIEN REINDERS en wedr. van ANNA CHRISTINA BOLMEIJER.
Uit dit huwelijk:
HILLEGIENA DIEMERS, geb. Groningen GR 6 april 1844, tr. Groningen GR 9 nov. 1881 HENDRIK JOHANNES WOLVERS, geb. Goirle 1 april 1844, Controleur Staats Spoor, zn. van LODOWICUS en GEERTRUIDA KOCK.

VIk. GEERTRUIDA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 7 febr. 1810, tr. Groningen GR 12 mei 1841 NICOLAAS WIJS BOLT, geb. Zuidsleen GR 9 febr. 1800, wedr. van GEERTRUIDA VAN GROENENBERGH.
Uit dit huwelijk:
1. ANNA CATHARINA BOLT, geb. Groningen GR 1842, overleden ald. 10 okt. 1843.
2. NICOLAAS BOLT, geb. Groningen GR 1846, overleden ald. 13 april 1847.
3. CORNELIA MARGARETHA ELISABETH, volgt VII-l.

VII-l. CORNELIA MARGARETHA ELISABETH BOLT, geb. Groningen GR 30 maart 1848, tr. Groningen GR 28 okt. 1871 JOHANN ADOLPH FERDINAND HENNINGS, geb. Emden Oostfriesland 29 okt. 1845, Hoedenfabrikant, zn. van KARL FERDINAND en HENRIETTE JOHANNE SCHLUETER.
Uit dit huwelijk:
HENRIETTA JOHANNA HENNINGS, geb. Groningen GR 1873, overleden Zuidlaren GR 3 jan. 1915.

VI-l. NICOLAAS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 17 dec. 1811, Koek- en Banketbakker, tr. Groningen GR 7 juni 1841 SARA SCHUITEMA, geb. Groningen GR 24 okt. 1818, dr. van LAMMERT BERENDS en HINDERIKA GESINA SCHIERBEEK.
Uit dit huwelijk:
1. PETRONELLA CORNELIA, volgt VIIm.
2. LAMBERTUS HINDERIKUS, volgt VIIn.

VIIm. PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 8 mei 1842, overleden Zuidlaren GR 29 nov. 1906, tr. 1e Groningen GR 28 dec. 1870 PIETER CORNELIS DREWES, geb. Groningen GR 8 sept. 1830, Beurtschipper, zn. van WILLEM JANS en HINDERKJE KROOK; tr. 2e Groningen GR 15 april 1879 HENDERIKUS POTHOFF, geb. Groningen GR 27 febr. 1837, Scheepskapitein, overleden na 1906, zn. van CORNELIUS en CATHARINA KROOK.
Uit het eerste huwelijk:
1. WILLEM JAN DREWES, geb. Groningen GR 14 sept. 1871, overleden vr 1873.
2. WILLEM JAN DREWES, geb. Groningen GR 15 maart 1873, Sigarenfabrikant, tr. Naarden NH 19 sept. 1901 DIRKJE FREDERICA VAN DER VELDEN, geb. Muiden NH omstr. 1870, dr. van ABRAHAM en AALTJE PORSIUS.
3. SARA, volgt VIIIm.

VIIIm. SARA DREWES, geb. Groningen GR omstr. 1875, tr. Naarden NH 19 sept. 1901 WILLEM BERNHARD VAN AKEN, geb. Westervoort GLD omstr. 1871, Boomkweker, zn. van PIETER HENRI ANTONI en HENDRIKA FREDERIKS.
Uit dit huwelijk:
PETRONELLA CORNELIA HENDRIKA VAN AKEN, geb. Soest UT 26 mei 1902.

VIIn. LAMBERTUS HINDERIKUS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR omstr. 1844, tr. Assen DR 27 jan. 1875 TRIJNTJE MENNINGA, geb. Assen DR omstr. 1849, dr. van HENDRIK en TRIJNTJE RUIBINGH.
Uit dit huwelijk:

VIIIn. TRIJNTJE VAN DIJKEN, geb. Middelstum GR omstr. 1875, overleden na 1934, tr. Assen DR 24 april 1902 DERK THOLEN, geb. Winschoten GR 1874, overleden Utrecht UT 12 juli 1934, zn. van JOHANNES en HELENA HENDRIKA GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:
HENDRIK HARMS THOLEN, geb. 1906, overleden Utrecht UT 7 okt. 1913.

Vh. GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM, geb. Larrelt Oostfriesland (D) 17 mei 1778, Kastelein, Commissionair, Landbouwer te Kranenborg, overleden Groningen GR 8 okt. 1853, tr. 1e Groningen GR 26 april 1803 ADRIAANTJE JELKES KRUIZINGA, geb. Windeweer GR 25 nov. 1779, overleden ald. 24 nov. 1804, dr. van JELKE MEINES en HILLIGJE JANS ELEVELD; tr. 2e Groningen GR 28 okt. 1810 JANTJE GOEDHUIS, geb. Groningen GR 1786, overleden ald. 28 jan. 1859, dr. van JAN en SIJTSKE DE VRIES.
Uit het eerste huwelijk:
1. JOHANNES VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 1804, overleden ald. vr 1811.
Uit het tweede huwelijk:
2. GARBRAND HINDERKS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 6 april 1811, ged. Martinikerk te Groningen GR 19 april 1811, overleden Heveskes? GR na 1827.
3. SIETSKE, volgt VIm.
4. JAN VAN DIJKUM, geb. Hoogkerk GR 30 juni 1816, Barbier, Kolonist, overleden Ommerschans OV 13 jan. 1854, tr. Groningen GR 21 mei 1840 AAFJEN ELTJES KOSTER, geb. Winschoten GR 9 okt. 1806, dr. van ELTJE AALDRIKS en FENNECHIEN HENDRIKS; zij hertr. Groningen GR 6 aug. 1857 WILLEM GEERTS DUSSEL.
5. MARIA ALBERDINA VAN DIJKUM (DIJKEN), geb. Groningen GR 4 nov. 1820, overleden ald. 31 mei 1822.
6. JOHANNES, volgt VIn.
7. MARIA ALBERDINA CATHARINA SOPHIA VAN DIJKUM (DIJKEN), geb. Groningen GR 8 dec. 1826, overleden ald. 25 dec. 1826.
8. ALBERTUS, volgt VIo.
9. WILLEM, volgt VIp.

VIm. SIETSKE VAN DIJKUM, geb. Hoogkerk GR 30 aug. 1814, overleden Harderwijk GLD 24 mei 1893, tr. Groningen GR 28 juni 1851 BEREND RAVEN, geb. Groningen GR 1 april 1804, Klerk, overleden Groningen GR 24 jan. 1861, zn. van HENDRIK en HENDRIKJE BERENDS FLOTHUIS en wedr. van EVA HENDRIKA KOPPEN.
Uit dit huwelijk:
1. SIETSKE RAVEN, geb. Groningen GR 17 mei 1854, overleden ald. 20 mei 1854.
2. SIETSKE, volgt VIIo.

VIIo. SIETSKE RAVEN, geb. Groningen GR 8 dec. 1855, tr. Harderwijk GLD 31 aug. 1892 ANDRIES VAN ONCK, geb. Nijkerk GLD omstr. 1868, Manufacturier, zn. van WILLEM JAN en JANNETJE SIBION.
Uit dit huwelijk:
GABRIELLA CHRISTINA FRANCISCA VAN ONCK, geb. Hilversum NH 1894, tr. Utrecht UT 5 aug. 1920 ALBERTUS JAN VAN FRANKENHUIJZEN, geb. Utrecht UT 1892, zn. van JAN en WILHELMINA MARIA BOUMAN (BOUWMAN).

VIn. JOHANNES VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 5 jan. 1825, Brugwachter, overleden Appingedam GR 29 april 1883, tr. Delfzijl GR 4 mei 1852 ETTJEN KUIJPER, geb. Eexta GR omstr. 1824, overleden Opwierde GR 13 nov. 1895, dr. van JAN ROELFS en FROUWKE JANS MULDER.
Uit dit huwelijk:
1. JAN VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Delfzijl GR 24 april 1851, Klerk, Logementbediende, tr. Arnhem GLD 3 maart 1880 EVERTJE VAN MARM, geb. Arnhem GLD omstr. 1850, Diensbode, dr. van EVERT en ELISABETH STEFFEN.
2. JANTJE VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Groningen GR 12 april 1854.
3. GARBRAND HENDRIK VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Veendam GR 7 dec. 1856, overleden Leeuwarden FRL 22 nov. 1863.
4. FROUKJE, volgt VIIp.
5. GARBRAND HINDRIK, volgt VIIq.

VIIp. FROUKJE VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Leeuwarden FRL 22 aug. 1863, overleden Groningen GR 30 okt. 1926, tr. Appingedam GR 24 mei 1890 DAVID ROELFS, geb. Farmsum GR omstr. 1860, Scheepstimmerman, zn. van ROELF en ANNA DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
1. ETTJE ROELFS, geb. Farmsum GR omstr. 1890, tr. Delfzijl GR 2 aug. 1916 DIRK HENDRIK DE VRIES, geb. Delfzijl GR omstr. 1888, zn. van DERK en ENGELINA BLOEM.
2. ANNA ROELFS, geb. Farmsum GR omstr. 1892, tr. Delft ZH 30 juli 1919 JAN VAN DER LUIT, geb. Delfzijl GR omstr. 1889, Matroos, zn. van LUBBERTUS en AALTJE RIDDERBOS.
3. JOHANNA ROELFINA ROELFS, geb. Farmsum GR omstr. 1898, tr. Delfzijl GR 2 aug. 1922 CORNELIS LEEFLANG, geb. Hellevoetsluis ZH omstr. 1890, Werkzaam bij de Rijkswerven, zn. van CORNELIS en MARIA VAN HARTEN.
4. FROUWINA ROELFS, geb. Farmsum GR omstr. 1900, tr. Delfzijl GR 23 nov. 1921 (door echtsch. ontbonden 27 juni 1952) KLAAS HERMAN SOL, geb. Veendam GR 1896, Bloemist, zn. van JOSEPHUS FRANCISCUS en WIBBIENA LANDEWEER.

VIIq. GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Leeuwarden FRL 19 april 1866, Schilder, Sluiswachter, overleden ’t Zandt GR 9 mei 1940, tr. Appingedam GR 10 jan. 1896 TRIJNTJE JANS DIJKEMA (DIJKMAN), geb. Opwierde GR 14 febr. 1864, overleden Haren GR 26 febr. 1949, begr. ’t Zandt GR, dr. van KLAAS ALBERTS DIJKEMA en KUNJE DERKS SMIT.
Uit dit huwelijk:
1. KUNJE, volgt VIIIo.
2. ETTJEN, volgt VIIIp.
3. KLAASSIENA, volgt VIIIq.
4. JAN, volgt VIIIr.

VIIIo. KUNJE VAN DIJKEN, geb. Opwierde GR 1896, overleden Appingedam FRL 1954, tr. Appingedam GR 15 mei 1919 WILLEM PIETER VAN WEERDEN, geb. ’t Zandt GR omstr. 1892, overleden 1969, zn. van JAN en STIENTJE VEGTER.
Uit dit huwelijk:
1. STIENTJE VAN WEERDEN, geb. 1920.
2. TRIJNTJE VAN WEERDEN, geb. 1921.
3. JAN VAN WEERDEN, geb. 1922.
4. GARBRAND HINDRIK, volgt IXf.

IXf. GARBRAND HINDRIK VAN WEERDEN, geb. Westernieland 25 nov. 1923, tr. omstr. 1954 WILLEMINA JACOBA WIERINGA, geb. Nieuwe Ruigezandster Polder 29 okt. 1924.
Uit dit huwelijk:
1. KUNJE CHRISTINA VAN WEERDEN, geb. Brochville 25 mei 1955.
2. AVA GRETHA, volgt Xc.
3. WILLEM PIETER VAN WEERDEN, geb. Brochville 3 april 1958.
4. JOAN KATHARINA VAN WEERDEN, geb. Arnprior 25 nov. 1959.
5. JULIE ANN, volgt Xd.
6. CORNELIS CLARK VAN WEERDEN, geb. Arnprior 30 juli 1962.
7. DIEDERICK VAN WEERDEN, geb. Arnprior 22 nov. 1965.

Xc. AVA GRETHA VAN WEERDEN, geb. Brochville 19 aug. 1956, tr. omstr. 1978 HERMAN SANDINK, geb. Ridderkerk ZH 22 dec. 1954.
Uit dit huwelijk:
1. ANNA CHRISTINA SANDINK, geb. Hamilton Nieuw Zeeland 29 sept. 1980.
2. JAN DEIDE SANDINK, geb. Meaford 24 april 1983.
3. HARMINA LYNN SANDINK, geb. 8 maart 1984.

Xd. JULIE ANN VAN WEERDEN, geb. Arnprior 18 sept. 1961, tr. omstr. 1980 ALBERT VAN TOL, geb. Stoney Creeke.
Uit dit huwelijk:
ELAINE VAN TOL, geb. 28 dec. 1983.

VIIIp. ETTJEN VAN DIJKEN, geb. Opwierde GR 1898, overleden 1973, tr. omstr. 1924 JACOB BOLT, geb. Bedum GR 20 sept. 1900, overleden 1971, zn. van JAN en ABELTJE KLONT.
Uit dit huwelijk:
1. ABELTJE BOLT, geb. 1925.
2. JAN BOLT, geb. 1927, overleden Sumatra Indonesi 1949.
3. TRIJNTJE BOLT, geb. 1928.
4. GARBRAND HENDRIK BOLT, geb. 1929.
5. WILLEM BOLT, geb. 1932.
6. EILBERT JAN BOLT, geb. 1935.
7. KUNJE KLAASSIENA BOLT, geb. 1937.
8. KLAASSIENA ANNY BOLT, geb. 1940.
9. KLAAS JOHANNES BOLT, geb. 1941, overleden 1944.
10. JOHANNES BOLT, geb. 1943.

VIIIq. KLAASSIENA VAN DIJKEN, geb. Opwierde GR 1900, overleden 1981, tr. omstr. 1939 JAN JAGER, geb. Appingedam FRL 27 april 1906, overleden 6 april 1993, zn. van DERK JAN en CORNELIA SMIT.
Uit dit huwelijk:
1. ZOON JAGER, levenloze zoon, geb. Dokkum FRL omstr. 1939.
2. CORNELIA ANNA JAGER, geb. 1940.
3. TRIJNTJE GARBRANDINA JULIANA JAGER, geb. 1941, tr. omstr. 1965 HAYO VAN WEERINGH.
4. DERK JAN JAGER, geb. 1942, tr. omstr. 1968 ANNEKE VAN DE BERG.

VIIIr. JAN VAN DIJKEN, geb. Opwierde GR 25 juni 1903, Referendaris PTT, Directeur Postkantoor Dokkum, overleden Dokkum FRL 22 jan. 1945, begr. Gem.Begraafplaats Dokkum FRL, tr. Appingedam GR 28 juli 1932 ANJE BOLT, geb. Onderdendam (Bedum) 23 mei 1904.
Uit dit huwelijk:
1. GARBRAND HENDRIK VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Amsterdam NH 9 sept. 1933.
2. KLAAS WILLEM VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Leeuwarden FRL 22 nov. 1934.
3. JAN VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Leeuwarden FRL 8 april 1937.

VIo. ALBERTUS VAN DIJKUM (VAN DIJKEN), geb. Heveskes (Gem.Delfzijl) GR 6 juni 1828, Klerk, Commissionair (Effectenhandelaar), Koopman, overleden Sloten NH 29 maart 1911, tr. Groningen GR 8 mei 1851 MARIA NIEVEEN, geb. Groningen GR 15 okt. 1832, overleden ’s-Gravenhage ZH 16 dec. 1921, dr. van HARM REINTS en ROELFJEN JANS KAMMINGA.
Uit dit huwelijk:
1. GERBRAND HENDRIK, volgt VIIr.
2. HARMANUS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 21 okt. 1853, overleden ald. 1 juli 1866.
3. REINT, volgt VIIs.
4. ALBERTUS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 18 okt. 1857, overleden ald. 18 april 1860.
5. ROELFIENA MARIA VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 9 febr. 1859, overleden ald. 30 juli 1859.
6. ROELFINE VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 6 nov. 1860, overleden ald. 12 dec. 1860.
7. ALBERTUS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 26 dec. 1861, overleden ald. 28 mei 1865.
8. ROELOF JAN VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 3 nov. 1864, overleden ald. 22 okt. 1870.
9. MARIA, volgt VIIt.
10. HARMANNUS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 10 dec. 1867, overleden ald. 17 nov. 1870.
11. BERTHA ROELFINA VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 30 maart 1869, overleden ald. 17 juni 1869.
12. ROELOF JAN, volgt VIIu.
13. HARMANNUS, volgt VIIv.

VIIr. GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 29 febr. 1852, Grutter (1852), Koopman (1860), Slachter (1878), Kantoorbediende (1890), overleden Amsterdam NH 4 mei 1902, tr. Groningen GR 15 juni 1878 ANTJE ANNETTA SIEMELINK, geb. Groningen GR 4 jan. 1860, Winkelierster, overleden Velsen NH 2 juli 1935, dr. van TJAARD HINDRIK en TRIENTJE LIEFHEID.
Uit dit huwelijk:
1. ALBERTUS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 23 april 1879, overleden ald. 25 sept. 1880.
2. TRIENTJE, volgt VIIIs.
3. ALBERTUS, volgt VIIIt.
4. TJAARD GERBRAND HENDRIK, volgt VIIIu.
5. MARIA, volgt VIIIv.
6. ANTJE ANNETTA, volgt VIIIw.

VIIIs. TRIENTJE VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 13 sept. 1882, overleden Amsterdam NH 13 aug. 1952, tr. Amsterdam NH 27 juni 1907 ROELOF HEEROMA, geb. Leeuwarden FRL 28 mei 1881, Roosjesslijper, overleden Ommen OV 13 nov. 1963, zn. van KLAAS ANNES en RINSKE SINKELER.
Uit dit huwelijk:
RINSKE HEEROMA, geb. Amsterdam NH 7 april 1908.

VIIIt. ALBERTUS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 8 juni 1884, Magazijnbediende, overleden Hilversum NH 23 sept. 1958, begr. Noorderbegraafplaats Hilversum 26 sept. 1958, tr. 1e Amsterdam NH 8 sept. 1910 MARRIGJE DE JONG, geb. Amsterdam NH 11 nov. 1885, overleden ald. 16 juli 1917, dr. van JACOBUS en MEINTJE BAKKER; tr. 2e Amsterdam NH 19 juni 1919 BARENDINA BRUIJN, geb. Amsterdam NH 10 dec. 1891, overleden Hilversum NH 2 aug. 1985, begr. Noorderbegraafplaats Hilversum 6 aug. 1985, dr. van JAN en JACOBA AALDERS.
Uit het tweede huwelijk:

IXg. JACOBA VAN DIJKUM, geb. Hilversum NH 4 mei 1922, overleden Zwolle OV 15 juli 2004, tr. omstr. 1950 HENDRIK ZANTINGE, overleden 15 juli 2004.
Uit dit huwelijk:
1. B (Barendina?) ZANTINGE, tr. omstr. 1980 W WAGENAAR.
2. H J (zoon? Hendrikus Jacobus?) ZANTINGE.
3. J (Jacoba?) ZANTINGE.
4. ALBERTA KLAZINA, volgt Xe.

Xe. ALBERTA KLAZINA ZANTINGE, geb. Groningen GR 7 maart 1952, tr. Hattem GLD 17 aug. 1979 (echtsch. uitgespr. 17 jan. 2001) FLORIS WILLEM RELL, Jonkheer, geb. 1950, zn. van FREDERIQUE FRANCOIS, Jonkheer, en ANNA WILHELMINA MATTHIEU.
Uit dit huwelijk:
1. THOMAS HENDRIK RELL, Jonkheer, geb. West Terschelling FRL 1 dec. 1980, Piloot.
2. MARIEKE WILLEMIJN RELL, Jonkvrouw, geb. West Terschelling FRL 4 sept. 1982.

VIIIu. TJAARD GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 25 dec. 1892, Procuratiehouderm Koffie Handelaar te Amsterdam, Vice-Consul Venezuela, overleden Laren NH 28 maart 1972, tr. 1e Amsterdam NH 13 febr. 1919 (door echtsch. ontbonden ald. 13 nov. 1939) WILLEMIJNTJE CORBA, geb. Amsterdam NH 5 juni 1892, overleden Bloemendaal ZH 10 maart 1982, dr. van JOHANNES en LOUISA VAN LEUNEN; tr. 2e Blaricum NH 19 dec. 1939 (echtsch. uitgespr. ald. 5 maart 1949) ERIKA FRIEDA AUGUSTA OLGA VON FABINI, geb. Inssbruck (A) 27 juli 1906, overleden Hilversum NH 19 febr. 1994, dr. van HERMAN LUDWIG en LILLY VOSS; zij hertr. 1967 HENDRIK DUCO DIJKSTRA; tr. 3e Laren NH 22 maart 1951 CORNELIA KLAUI, geb. ’s-Gravenhage ZH 19 jan. 1916, overleden Weesp NH 9 dec. 1999, begr. Laren NH 13 dec. 1999, dr. van CHRISTIAAN en JOHANNA HENDRIKA VAN DER BOON en wed. van ANTONIUS HUBERTUS JOHANNES THONUS.
Uit het eerste huwelijk:
1. WLLEMIJNTJE ANNETTA, volgt IXh.
2. GERDA LOUISA VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 28 juni 1923, overleden Haarlem NH 31 mei 1947, tr. Heemstede NH 24 aug. 1946 JAN BOUDEWIJN GENET, geb. Amsterdam NH 11 okt. 1923, Marine Officier, overleden Ashtead (GB) 6 april 1999; hij hertr. omstr. 1948 WLLEMIJNTJE ANNETTA VAN DIJKUM (IXh).
3. HILLEGONDA, volgt IXi.
Uit het tweede huwelijk:
4. GERBRAND VAN DIJKUM, geb. Blaricum NH 23 aug. 1936, Koffie Makelaar, tr. 1e Eemnes UT 30 dec. 1976 (echtsch. uitgespr. 1988) DANIELLE E M WAREMAN; tr. 2e Laren NH 21 juni 2003 ELLA R E VAN NIEROP.
5. KLAUS LUDWIG, volgt IXj.
Uit het derde huwelijk:
6. SASKIA VAN DIJKUM, geb. Hilversum NH 26 febr. 1950, tr. omstr. 1975 JOHAN WHITEHEAD.
7. TITIA ANNETTA VAN DIJKUM, geb. Laren GLD 31 jan. 1954, Stewardess, overleden Hatton Sri Lanka 4 dec. 1974.

IXh. WLLEMIJNTJE ANNETTA VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 21 jan. 1920, tr. 1e omstr. 1940 (echtsch. uitgespr. vr 1947) SIEWERT DERK HUIZINGA, geb. Parimaribo Suriname 19 jan. 1916, Landbouwkundige, zn. van DERK SIEWERT en PETRONELLA JORDENS; tr. 2e omstr. 1948 JAN BOUDEWIJN GENET, geb. Amsterdam NH 11 okt. 1923, Marine Officier, overleden Ashtead (GB) 6 april 1999, wedr. van GERDA LOUISA VAN DIJKUM (VIIIu,2).
Uit het tweede huwelijk:
PATRICIA GENET.

IXi. HILLEGONDA VAN DIJKUM, geb. Zandvoort NH 26 jan. 1926, tr. 12 febr. 1947 FREDERIK HENDRIK DE GEEST, geb. 16 juli 1923.
Uit dit huwelijk:
1. FRITS DE GEEST, geb. omstr. 1946.
2. ROLF DE GEEST, geb. omstr. 1947.
3. KRISTINE DE GEEST, geb. 22 aug. 1963.
4. SASKIA DE GEEST, geb. 2 nov. 1964.

IXj. KLAUS LUDWIG VAN DIJKUM, geb. Blaricum NH 14 nov. 1938, tr. Amsterdam NH 6 maart 1964 KARIN GITA SLUITMAN, geb. omstr. 1945, dr. van VADER en MOEDER WNSCH.
Uit dit huwelijk:
1. FLORIS GERBRAND HENDRIK, volgt Xf.
2. ANNE MARGUERITE MARIE, volgt Xg.
3. LENNARD WILLEM KLAUS VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 19 maart 1971.
4. DERK JAN ALBERT VAN DIJKUM, geb. Darien Connecticut USA 25 juni 1982.
5. EMMA KARIN ERIKA VAN DIJKUM, geb. Darien Connecticut USA 13 okt. 1985.

Xf. FLORIS GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM, geb. Amsterdam-Buitenveldert NH 17 nov. 1967, tr. London GB? omstr. 1998 ALLISSON MICHAELS, geb. omstr. 1970.
Uit dit huwelijk:
1. ALEXANDRA LAUREN HENDRIKA? VAN DIJKUM, geb. London GB 21 jan. 2001.
2. JULIUAN ROBERT KLAUS? VAN DIJKUM, geb. Westminster London GB mei 2003.

Xg. ANNE MARGUERITE MARIE VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 4 april 1969, tr. Westminster London GB 4 april 1993 NEIL GARFINKEL.
Uit dit huwelijk:
1. BENJAMIN GARFINKEL, geb. California USA 14 dec. 1995.
2. NICHOLAS GARFINKEL, geb. California USA 19 juli 1997.
3. NINA GARFINKEL, geb. California USA 17 juni 1999.

VIIIv. MARIA VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 3 febr. 1895, Lingerienaaister, overleden Steenwijk OV 22 febr. 1983, tr. Amsterdam NH 28 mei 1919 JOHAN DE MEIJER, geb. Amsterdam NH 15 juli 1891, Werkman, Operateur, overleden Bloemendaal ZH 6 maart 1967, zn. van HENRI en JOHANNA ALIDA PRINS.
Uit dit huwelijk:
JOHAN DE MEIJER, geb. Amsterdam NH 20 april 1922, tr. Bloemendaal NH 21 mei 1952 A P DE RUITER.

VIIIw. ANTJE ANNETTA VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 21 aug. 1899, overleden Utrecht UT 8 aug. 1969, tr. Amsterdam NH 4 mei 1925 JELLE WOUDSTRA, geb. Baarderadeel FRL 26 febr. 1901, Afdelingschef, Kantoorbediende, overleden Bussum NH 5 aug. 1984, zn. van HENDRIK en LAMKJEN BOUMA.
Uit dit huwelijk:
1. HENDRIK WOUDSTRA, geb. Amsterdam NH 8 okt. 1927, tr. Bussum NH 26 juli 1955 H SONDORP.
2. HANS WOUDSTRA, geb. Amsterdam NH 20 juni 1929, tr. Hilversum NH 10 nov. 1961 E S MICHELS.
3. ANNIE ANETTA WOUDSTRA, geb. Amsterdam NH 14 jan. 1931, tr. Naarden NH 18 nov. 1961 P VAN DE WATER.
4. ALBERTUS, volgt IXk.

IXk. ALBERTUS WOUDSTRA, geb. Amsterdam NH 6 nov. 1932, Directeur Transportmiddelenfabriek, tr. Amsterdam NH (kerkelijk Kerk Amsterdam) 7 maart 1962 JOHANNA ELISABETH WIEGAND, geb. Padang Indonesi 27 maart 1933, Onderwijzeres, dr. van OTTO LOUIS OLEG en ANNA MARIA VICTORINE ELISE SWEERS.
Uit dit huwelijk:
1. MATTHIJS JELLE, volgt Xh.
2. ANNA MARIA, volgt Xi.
3. HEIN TJEERS, volgt Xj.
4. ALBERTUS ANDREAS HENDRIK WOUDSTRA, geb. ’s-Gravenhage ZH 13 juni 1968, Administrateur.
5. JOLANDA NATASCHA, volgt Xk.

Xh. MATTHIJS JELLE WOUDSTRA, Doctorandus, geb. Rijswijk ZH 15 mei 1962, Hoofdambtenaar (Ministerie van Economische Zaken), tr. Utrecht UT 8 okt. 1992 MARINA ELLEN PASTOOR, Doctoranda, geb. Amersfoort UT 7 mei 1964.
Uit dit huwelijk:
1. MARTIJN AIKO JELLE WOUDSTRA, geb. Utrecht UT 14 dec. 1994.
2. FEMKE REINA ELISABETH WOUDSTRA, geb. Utrecht UT 9 nov. 1997.

Xi. ANNA MARIA WOUDSTRA, Doctoranda, geb. Voorburg ZH 19 juli 1963, Uitgeefster, tr. Amsterdam NH 2 sept. 1993 JAN WIEBE MOKKEN, Doctorandus, geb. Amsterdam NH 29 mei 1959, Marktonderzoeker, zn. van ROBERT JAN en THELMA BUCHHOLZ.
Uit dit huwelijk:
1. DAVID ROBERT JAN MOKKEN, geb. Amsterdam NH 18 sept. 1994.
2. STERRE ELISABETH MOKKEN, geb. Amsterdam NH 27 maart 1996.
3. EVA MARIA MOKKEN, geb. Amsterdam NH 27 maart 1996.
4. SARA MYRTHE MOKKEN, geb. Amsterdam NH 23 aug. 1999.
5. BENTE MIJNTJE MOKKEN, geb. Amsterdam NH 23 aug. 1999.

Xj. HEIN TJEERS WOUDSTRA, geb. Waddinxveen ZH 6 nov. 1967, Verkoopleider, tr. Leusden UT 12 dec. 1991 DANILA SCHUBERT, geb. Oosterhout NB 25 nov. 1969, Commercieel Medewerkster, dr. van DIETER KARL en MILENA MARIJA SLRIBE.
Uit dit huwelijk:
ROGIER MAXIMILIAAN HEIN WOUDSTRA, geb. Leusden UT 6 jan. 1995.

Xk. JOLANDA NATASCHA LOUSBERG, geb. ’s-Gravenhage ZH 6 sept. 1969, tr. Zeewolde FRL 27 mei 1994 REMCO ETTEN, geb. Amersfoort UT 26 maart 1967, Administrateur, zn. van SJOERD en EVERDINA QUIRINA VAN DE HEER.
Uit dit huwelijk:
1. DAPHNE ETTEN, geb. Veghel L 24 april 1995.
2. VINCENT ETTEN, geb. Veghel L 1 april 1997.

VIIs. REINT NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 14 juni 1856, Wijnhandelaar, overleden ’s-Gravenhage ZH 6 dec. 1919, tr. Amsterdam NH 19 april 1888 MARIA GERARDINA ROMBOUT, geb. Schiedam ZH 31 jan. 1859, overleden ’s-Gravenhage ZH 6 okt. 1921, dr. van FRANCISCUS en MARIA BLOM.
Uit dit huwelijk:
1. FRANCISCUS ANTONIUS JACOBUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 10 sept. 1888, overleden ald. 12 sept. 1888.
2. REINT MARIUS ALBERTUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. Goes ZL 22 okt. 1890, overleden ald. 12 april 1970, begr. Kerkhof Goes ZL 16 april 1970.
3. HERMAN FRANCISCUS, volgt VIIIx.
4. FRANCISCUS ARMAND NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. ’s-Gravenhage ZH omstr. 1897.

VIIIx. HERMAN FRANCISCUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. Leiden ZH 1 febr. 1895, Directeur Persbureau, overleden Lisse ZH 30 nov. 1969, tr. 1e ’s-Gravenhage ZH 29 mei 1918 ANNA MARIA HENDRIKA ADRIANA STRENGNART, geb. ’s-Gravenhage ZH 1 nov. 1888, overleden Heemstede NH 3 juli 1963, dr. van HENDRIK JACOBS en HENDRIKA JOHANNA SCHIFFERSTEIN; tr. 2e Heemstede NH 2 okt. 1963 BERNARDINA MARIA CAPTIJN, geb. Haarlem NH 1 juli 1918, overleden ald. 19 febr. 1990, dr. van GERHARDUS HERMINUS en MARIA CATHARINA JOHANNA LOOTS.
Uit het eerste huwelijk:
1. ADELBERTUS HERMANUS JACOBUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. ’s-Gravenhage ZH 9 sept. 1923.
2. REINOLDUS ANTONIUS CANSIUS, volgt IX-l.

IX-l. REINOLDUS ANTONIUS CANSIUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. ’s-Gravenhage ZH 1 dec. 1925, overleden Capelle aan de IJssel ZH 24 april 1987, begr. Oud Kralingen Rotterdam ZH 28 april 1987, tr. ’s-Gravenhage ZH 7 april 1956 ELISABETH JACOBA MARIA COPRAY, geb. Rijswijk ZH 5 sept. 1926, overleden Capelle aan de IJssel ZH 17 juni 2005, begr. RK Kerkhof Oud-Kralingen Capelle aan de IJssel 23 juni 2005.
Uit dit huwelijk:
1. PAULUS FRANCISCUS XAVERIUS, volgt X-l.
2. HIERONYMUS ADALBERTUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. ’s-Gravenhage ZH 31 mei 1966.
3. ELISABETH JACQUELINE MARIA, volgt Xm.

X-l. PAULUS FRANCISCUS XAVERIUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. Heerlen L 22 febr. 1957, tr. omstr. 1980 MARJOLEIN MARGARETHA TJALMA, geb. omstr. 1960, dr. van GERRIT en GEZINA MAGRITA WESSELS.
Uit dit huwelijk:
CHARLOTTE FEYOUNA DIEUDONNEE MARIA NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. omstr. 1988.

Xm. ELISABETH JACQUELINE MARIA NIEVEEN VAN DIJKUM, geb. ’s-Gravenhage ZH 28 maart 1968, tr. omstr. 1998 ERIK BEEM.
Uit dit huwelijk:
1. THIJS BEEM, geb. Moordrecht ZH 29 okt. 2000.
2. EVELINE LILLEMOR ELISABETH BEEM, geb. Moordrecht ZH 29 okt. 2000.
3. ERIK BEEM, geb. omstr. 2003.

VIIt. MARIA VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 9 febr. 1866, overleden Leiden ZH 8 mei 1945, tr. Amsterdam NH 14 sept. 1893 (echtsch. uitgespr. ald. 10 mei 1921) HERMANNUS FREDERIK ROLL, geb. Gouda ZH 27 mei 1867, Oost-Indisch Ambtebaar, Arts, overleden vr 1939, zn. van HERMANNUS FREDERIK en JOHANNA WILHELMINA KRATZENSTEIN; hij hertr. Wenen (A) 26 mei 1921 VALERIE ROSENBERG.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA WILHELMINA, volgt VIIIy.
2. GEORG HENDRIK ROLL, geb. Batavia Ned.Indi 6 sept. 1897, Scheikundige, tr. ’s-Gravenhage ZH 31 jan. 1922 MARGARETHA ELISABETH MOLL, geb. Soerabaja Ned.Indi 4 febr. 1898, Tekenlerares, dr. van CORNELIS en HENRIETTE JOHANNA TADEMA WIELANDT.
3. HERMAN FRITS ROLL, geb. Amsterdam NH 16 febr. 1901.
4. HENRITTE ROLL, geb. Amsterdam NH 16 febr. 1901.

VIIIy. MARIA WILHELMINA ROLL, geb. Weltevreden Batavia Ned.Indi 13 okt. 1894, overleden ’s-Gravenhage ZH 10 okt. 1971, tr. 24 febr. 1920 MARTIJN WILLEM HOOGENBOEZEM, geb. Nieuw Helvoet ZH 23 nov. 1894.
Uit dit huwelijk:
1. JACOB HOOGENBOEZEM, geb. Semarang Ned.Indi 16 febr. 1923.
2. MARTIJN HOOGENBOEZEM, geb. Semarang Ned.Indi 29 sept. 1924.

VIIu. ROELOF JAN VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 27 okt. 1870, Hofmeester bij de KNSM, Zeeman, overleden Amsterdam NH 3 mei 1939, tr. Amsterdam NH 17 sept. 1902 (echtsch. uitgespr. ald. 1 juli 1927) CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS, geb. Amsterdam NH 1 juni 1885, overleden Zaandam NH 29 febr. 1952, dr. van GERARDUS VAN DER SLUIJS en MARIA ELISABETH MEIJER; zij hertr. Zaandam NH 20 dec. 1928 JACOBUS HENRICUS PRINS.
Uit dit huwelijk:
1. ROELOF JAN PIETER GEERTS, volgt VIIIz.
2. GERBRAND HENDRIK, volgt VIIIaa.

VIIIz. ROELOF JAN PIETER GEERTS VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 14 nov. 1903, overleden Oostzaan NH 17 nov. 1960, tr. Oostzaan NH 8 sept. 1927 ANTJE WALST, geb. Oostzaan NH 21 april 1908, overleden ald. 18 juli 1993.
Uit dit huwelijk:
1. JAN, volgt IXm.
2. LIJSBETH ANNIE, volgt IXn.

IXm. JAN VAN DIJKUM, geb. Oostzaan NH 16 juli 1928, overleden ald. 12 febr. 1993, tr. Huizen NH 27 aug. 1952 MARRETJE SLOKKER, geb. Huizen NH 3 april 1933, overleden Oostzaan NH 3 sept. 1992.
Uit dit huwelijk:
1. ROELOF LAMBERT JAN, volgt Xn.
2. MAJORIE ANNEKE, volgt Xo.
3. ANKIE MARION, volgt Xp.

Xn. ROELOF LAMBERT JAN VAN DIJKUM, geb. Oostzaan NH 14 mei 1954, Matroos binnenvaart, tr. Amsterdam NH 24 juni 1993 GREET KLOET.
Uit zijn relatie met KARI ANN BERG, geb. Oslo (N) 13 sept. 1958, dr. van JON en FROYDIS JENSEN:
1. LENNART VAN DIJKUM, geb. Hoorn NH 29 mei 1983.
2. EDVART VAN DIJKUM, geb. Hoorn NH 11 april 1986.

Xo. MAJORIE ANNEKE VAN DIJKUM, geb. Oostzaan NH 1 febr. 1956, tr. 11 aug. 1977 LUCAS MARINUS GERRETS, geb. Amsterdam NH 13 jan. 1956.
Uit dit huwelijk:
1. JOSE GERRETS, geb. Amsterdam NH 31 okt. 1979.
2. LINDA GERRETS, geb. Zwaag NH 13 jan. 1984.

Xp. ANKIE MARION VAN DIJKUM, geb. Oostzaan NH 14 juli 1960, tr. 1e Oostzaan NH 25 okt. 1978 J S B LOS; tr. 2e 27 aug. 1987 ADRIANUS WILHELMUS PETRUS HENDRIKX, geb. Breda NB 25 sept. 1962.
Uit het tweede huwelijk:
1. ALANA HENDRIKX, geb. Klundert NB? 24 juli 1994.
2. ALLARD HENDRIKX, geb. Klundert NB? 7 juni 1997.

IXn. LIJSBETH ANNIE VAN DIJKUM, geb. Oostzaan NH 2 febr. 1942, tr. 26 april 1963 GERARDUS VAN DER SPOEL, geb. Nijmegen GLD 15 juni 1936.
Uit dit huwelijk:
1. ANITA VAN DER SPOEL, geb. Zaandam NH 16 sept. 1963.
2. MICHEL VAN DER SPOEL, geb. Zaandam NH 10 juli 1966.
3. EDWIN VAN DER SPOEL, geb. Zaandam NH 20 juni 1971.
4. ROBIN VAN DER SPOEL, geb. Zaandam NH 9 aug. 1978.

VIIIaa. GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 25 febr. 1905, overleden Zaandam NH 15 aug. 1979, tr. Amsterdam NH 21 aug. 1930 HENDRIKA AGATHA WILHELMINA SCHAGEN, geb. Zaandam NH 10 aug. 1910, overleden Zaanstad NH 23 sept. 1998, begr. Alg.Begraafplaats Zuid aan de Wibautstraat Zaandam Graf K005, dr. van SIMON en MAARTJE DE VRIES.
Uit dit huwelijk:
1. HENDRIKA AGATHA WILHELMINA VAN DIJKUM, geb. Zaandam NH 14 jan. 1933, tr. Zaandam NH 25 juni 1953 A L DE GOOIJER.
2. GERBRAND HENDRIK, volgt IXo.
3. ZOON? VAN DIJKUM, levenloze dochter, geb. Zaandam NH 14 jan. 1939.
4. MARGA VAN DIJKUM, geb. Zaandam NH 12 juli 1940, tr. 1e Zaandam NH 24 mei 1961 W VAN OUDENAREN; tr. 2e Zaandam NH? 7 juni 1967 JOHANNES BERNARDUS PRIJN, geb. Den Helder NH 21 mei 1926, overleden Blaricum NH 7 nov. 2007, zn. van TEUNIS en HENDRIKA GIJSBERTA PUREVEEN en wedr. van G MAZEREEUS.
5. ROELOF JAN VAN DIJKUM, geb. Zaandam NH 1 dec. 1947, tr. omstr. 1975 HANNY VAN DIJKUM-X.
6. QUIRINA CHRISTINA, volgt IXp.

IXo. GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM, geb. Zaandam NH 13 juni 1937, tr. Den Helder NH 2 juli 1960 COR LOBREGT, geb. Den Helder NH omstr. 1940.
Uit dit huwelijk:
1. REGINA VAN DIJKUM, geb. Zaandam NH 29 okt. 1960, tr. Las Vegas (USA) 27 maart 2000 ERNST K SCHOT.
2. RON, volgt Xq.
3. RENE, volgt Xr.

Xq. RON VAN DIJKUM, geb. Den Helder NH 15 dec. 1963, Politie-agent, Sportinstructeur, tr. Heemstede NH 16 dec. 1994 JOLANDA HOOLBOOM.
Uit dit huwelijk:
1. JORDAN VAN DIJKUM, geb. Hoofddorp NH 23 nov. 1999.
2. ROBYN VAN DIJKUM, geb. Hoofddorp NH 23 nov. 1999.

Xr. RENE VAN DIJKUM, geb. Den Helder NH 8 maart 1966, tr. Den Helder NH 9 sept. 1999 SANDRA J DE KLERK.
Uit dit huwelijk:
MICHAEL THOMAS VAN DIJKUM, geb. Den Helder NH 5 jan. 2004.

IXp. QUIRINA CHRISTINA VAN DIJKUM, geb. Zaandam NH 1 juli 1954, tr. Zaandam NH 1 mei 1975 KOOS DE BOER.
Uit dit huwelijk:
1. LESLIE DE BOER, geb. Den Helder NH 7 juli 1977.
2. DEBORA DE BOER, geb. Den Helder NH 24 okt. 1979.

VIIv. HARMANNUS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 11 dec. 1873, Werkman bij Boldoot (Zeepmaker), Muzikant, overleden Amsterdam-Sloten NH 3 juni 1918, tr. 1e Amsterdam NH 30 okt. 1901 MARTHA VAN SLOCHTEREN, geb. Ezinge GR 18 sept. 1871, overleden Amsterdam-Sloten NH 2 aug. 1917, dr. van KORNELIS JAN en ZWAANTJE KREMER; tr. 2e Amsterdam NH 9 jan. 1918 WEIKE KAAP, geb. Uithuizen GR 27 sept. 1873, overleden Amsterdam NH 21 febr. 1959, dr. van JOCHUM SIKKES en AAFKE KLASEN PRUIM.
Uit het eerste huwelijk:
1. MARIA ZWAANTJE, volgt VIIIab.
2. CORNELIS ALBERTUS VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 15 febr. 1905, Bankwerker.
3. MARTHA HERMANNA VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 15 dec. 1906, overleden ald. 13 dec. 1981.

VIIIab. MARIA ZWAANTJE VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 8 febr. 1903, Werkster, overleden Amsterdam NH 14 jan. 1987, tr. 1e Zandvoort NH 19 aug. 1926 (echtsch. uitgespr. Amsterdam NH 23 okt. 1951) JAN MEINDERT VAN EEKEN, geb. Amsterdam NH 2 jan. 1899, Arbeider bij de Nederlandse Spoorwegen, overleden Amsterdam NH 3 aug. 1989, zn. van JAN MEINDERT en JOHANNA CHRISTINA VAN OPZEELAND; hij hertr. 1952 WILHELMINA JOHANNA MULDER; tr. 2e Amsterdam NH 23 aug. 1952 ANTONIE JACOBUS PFANN, geb. Amsterdam NH 26 nov. 1900, overleden ald. 16 juni 1971, zn. van JACOBUS ANTONIE en ALIDA HENDRIKA NADELS en wedr. van CATHARINA HELENA KOSTER.
Uit het eerste huwelijk:
MARIJANNE VAN EEKEN, geb. Zandvoort NH 17 mei 1927, tr. Amsterdam NH 20 febr. 1954 J BAKKER.

VIp. WILLEM VAN DIJKUM, geb. Heveskes (Gem.Delfzijl) GR 24 febr. 1830, Verversleerling, Bloemkweker, Koffiehuishouder, Commissionair, Kantoorbediende, overleden Groningen GR 5 mei 1870, tr. Groningen GR 10 nov. 1853 GEERTRUIDA HOOGHUIS, geb. Groningen GR 21 juli 1832, overleden ald. 28 jan. 1901, begr. Noorderbegraafplaats Groningen GR 2 febr. 1901, dr. van KLAAS PIETERS en GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE.
Uit dit huwelijk:
1. GEERTRUIDA VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 25 jan. 1854, overleden ald. 24 sept. 1899, begr. Noorderbegraafplaats Groningen GR 29 sept. 1899.
2. GARBRAND HINDERKS VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 1 jan. 1856, Kleermaker, overleden Groningen GR 13 april 1874.
3. CHRISTINA VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 19 maart 1859, overleden ald. 13 aug. 1884, begr. Noorderbegraafplaats Groningen GR.
4. WILLEMINA, volgt VIIw.

VIIw. WILLEMINA VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 26 jan. 1865, overleden ald. 22 juli 1933.
Haar zoon:

VIIIac. CHRISTIAAN VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 11 maart 1890, Chemiker, Houder Wasinrichting, Fabrikant Spiegel poetsartikelen, Districtsvertegenwoordiger De Amstel en Erdal., overleden Deventer OV 11 maart 1975, begr. Algemene Begraafplaats te Deventer OV 14 maart 1975, tr. 1e Groningen GR 18 mei 1914 KLASIENA ARKEMA, geb. Ten Boer GR 5 juli 1879, overleden Deventer OV 12 aug. 1932, begr. Algemene Begraafplaats te Deventer OV 15 aug. 1932, dr. van EGBERT en JULLIENA SCHOLMA; tr. 2e Deventer OV (kerkelijk Gereformeerde Kerk Deventer) 13 nov. 1945 GRIETJE BIRZA, geb. Winsum GR 5 nov. 1880, overleden Deventer OV 5 juli 1968, begr. Algemene Begraafplaats te Deventer OV.
Uit het eerste huwelijk:
1. WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA, volgt IXq.
2. JULIANA EGBERDINA, volgt IXr.
3. EGBERT HENDRIK, volgt IXs.

IXq. WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 26 febr. 1916, overleden Bentley Western Australia 15 juni 1996, begr. Karrakatta Western Australia, tr. Deventer OV 30 maart 1939 JOHANNES GERRIT FERDINAND BELTMAN, geb. Deventer OV 7 sept. 1914, overleden Bentley Western Australia 12 aug. 1998, begr. Karrakatta Western Australia, zn. van ALBERT HENDRIK en JOHANNA SCHAAKE.
Uit dit huwelijk:
1. KLASIENA JOHANNA, volgt Xs.
2. JOHANNA CHRISTINA BELTMAN, geb. Deventer OV 20 mei 1941, overleden Victoria Park Western Australia 6 okt. 1996, begr. Karrakatta Western Australia.
3. WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA, volgt Xt.
4. JULIENA, volgt Xu.
5. ALBERT CHRISTIAAN JOHAN, volgt Xv.
6. AGINA CHRISTA, volgt Xw.

Xs. KLASIENA JOHANNA BELTMAN, geb. Deventer OV 14 febr. 1940, overleden Australi 27 sept. 2003, tr. 14 febr. 1961 THOMAS GERWYN ROY JONES.
Uit dit huwelijk:
1. KLASIENA JANE, volgt XIc.
2. THOMAS GERWYN ROY JONES, geb. 1964.
3. CAROLINE JONES, geb. 15 febr. 1966, tr. 12 jan. 1985 WARREN McSHANE.

XIc. KLASIENA JANE JONES, geb. 4 juli 1963, tr. 1e omstr. 1984 (echtsch. uitgespr. 1985) DARRYL BOLGER; tr. 2e 13 sept. 1986 NEIL SMITH.
Uit het tweede huwelijk:
BENJAMIN SMITH, geb. 1986.

Xt. WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA BELTMAN, geb. Deventer OV 2 juni 1944, overleden Perth Western Australia 20 sept. 1976, tr. omstr. 1965 KERRY J ANDREWS.
Uit dit huwelijk:
PATRICIA SHERRYL ANDREWS, geb. 24 nov. 1967.

Xu. JULIENA BELTMAN, geb. Deventer OV 8 april 1946, tr. Cottesloe Australia 14 febr. 1970 HUMPHREY DERRICK WRIGHT.
Uit dit huwelijk:
1. NICOLE WRIGHT, geb. 15 juli 1971, Schooltandarts.
2. KAREN WRIGHT, geb. 9 nov. 1972.
3. DAVID WRIGHT, geb. 11 juli 1976.

Xv. ALBERT CHRISTIAAN JOHAN BELTMAN, geb. Deventer OV 19 jan. 1948, tr. 13 mei 1972 SUSAN GOODWIN, geb. 22 aug. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. JOHN CHRISTIAAN BELTMAN, geb. 27 juni 1977.
2. DARREN ROBERT BELTMAN, geb. 5 aug. 1978.
3. SCOTT JAMES BELTMAN, geb. 21 april 1982.
4. CAROL SUE BELTMAN, geb. 27 febr. 1984.

Xw. AGINA CHRISTA BELTMAN, geb. Deventer OV 8 jan. 1953, tr. omstr. 1975 MARK FOTAKIS, geb. 22 sept. 1952.
Uit dit huwelijk:
1. NICHOLAS ANDREW FOTAKIS, geb. 18 dec. 1976.
2. ADAM FOTAKIS, geb. 19 sept. 1979.
3. LISA MICHELLE FOTAKIS, geb. 23 juli 1981.

IXr. JULIANA EGBERDINA VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 1 febr. 1918, tr. Deventer OV 7 juni 1945 LAMBERTUS HENSTRA, geb. 12 mei 1918, zn. van ROUKE KLAAS en ALBERTINA SCHUIL.
Uit dit huwelijk:
1. KLASIENA, volgt Xx.
2. ALBERTINE, volgt Xy.
3. ROUKE KLAAS HENSTRA, geb. Middelstum GR 12 okt. 1949.
4. CHRISTIAAN, volgt Xz.

Xx. KLASIENA HENSTRA, geb. Kantens GR 11 april 1946, tr. Gorinchem ZH 25 sept. 1970 KLAAS SNOEK, geb. 6 aug. 1946.
Uit dit huwelijk:
1. LAMBERTUS ROBERT SNOEK, geb. Gorinchem ZH 31 jan. 1971.
2. ELIZABETH ESTHER SNOEK, geb. Gorinchem ZH 25 maart 1973.

Xy. ALBERTINE HENSTRA, geb. Middelstum GR 30 juni 1947, tr. ’s-Hertogenbosch NB 27 dec. 1972 ANTONIUS A A KUIJLEN.
Uit dit huwelijk:
1. JACQUELINE KUIJLEN, geb. Tilburg NB 14 juli 1976.
2. MONIQUE KUIJLEN, geb. Tilburg NB 18 april 1978.

Xz. CHRISTIAAN HENSTRA, geb. Sleeuwijk 6 mei 1952, tr. Groningen GR 25 jan. 1974 IRENE BOS, geb. 23 okt. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. WOUTER HENSTRA, geb. Groningen GR omstr. 1975.
2. GIJS ALLARD HENSTRA, geb. Groningen GR 12 sept. 1984.

IXs. EGBERT HENDRIK VAN DIJKUM, geb. Groningen GR 30 aug. 1919, Ingenieur Tropische Landbouw, overleden ’s-Gravenhage ZH 4 febr. 1997, tr. Diepenveen 9 aug. 1945 MARGARETHA BEEK, geb. Deventer OV 20 april 1922, overleden Leusden UT 28 maart 2001, dr. van HENDRIK WILLEM en WILHELMINA HENDRIKA SOTTHEWES.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMINA VAN DIJKUM, geb. ’s-Gravenhage ZH 26 nov. 1946, Lerares, tr. ’s-Gravenhage ZH 30 jan. 1976 HENDRIK J F DAALWIJK, geb. 16 maart 1946, zn. van GERT WILLEM en JANNA KLEIN NAGELVOORT.
2. CHRISTINA, volgt Xaa.
3. CHRISTIAAN EGBERT, volgt Xab.

Xaa. CHRISTINA VAN DIJKUM, geb. ’s-Gravenhage ZH 22 sept. 1948, Verpleegkundige, tr. Amersfoort UT 27 sept. 1974 (echtsch. uitgespr.) HENDRIK MAARTEN SCHRIJVER.
Uit dit huwelijk:
1. INGEBORG SCHRIJVER, geb. Amersfoort UT 2 mei 1980.
2. MAARTEN SCHRIJVER, geb. Amersfoort UT 5 juni 1982.

Xab. CHRISTIAAN EGBERT VAN DIJKUM, geb. ’s-Gravenhage ZH 20 febr. 1951, Natuurkundige, tr. Amstelveen NH 7 okt. 1976 ANNETTE JACOMINE HEIDSMA, geb. Oegstgeest ZH 18 april 1949, Verpleegkundige, overleden Nootdorp ZH 5 mei 1998, begr. Voorburg ZH 11 mei 1998.
Uit dit huwelijk:
1. ANNEMARIJE VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 24 maart 1981.
2. EDZARD VAN DIJKUM, geb. Amsterdam NH 10 maart 1983.

Vi. CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Larrelt Oostfriesland (D) 21 nov. 1780, overleden Groningen GR 7 jan. 1813, tr. Groningen GR 7 maart 1806 JAN VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 1772, Blauwverwer, Wever, Stoffenverwer, overleden Groningen GR 16 okt. 1825, zn. van BALSTER en WIJBERGINA FABERS en wedr. van ETTJEN DREWES; hij hertr. Groningen GR 17 nov. 1813 TRIENTJE ENGELBERTS.
Uit dit huwelijk:
1. JAN AIKES, volgt VIq.
2. RUDOLPHUS JOHANNES, volgt VIr.
3. NICOLAAS, volgt VIs.

VIq. JAN AIKES VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 22 jan. 1807, Winkelier, Koopman, Rentenier, overleden Winschoten GR 20 sept. 1880, tr. 1e Winschoten GR 31 maart 1832 MARIA KOOPS, geb. Oude Pekela GR 7 febr. 1807, overleden vr 1837, dr. van GERHARDUS en GEREBINA TAMMES DE RUITER; tr. 2e Winschoten GR 8 juni 1837 HEMMEGIEN VAN DIJK, geb. Winschoten GR 1 juni 1814, overleden Berlijn (D) 2 dec. 1875, begr. Winschoten GR, dr. van EGGO JACOBS en FREE JANS BESSELING.
Uit het eerste huwelijk:
1. CATHARINA SOPHIA, volgt VIIx.
2. GERHARDUS, volgt VIIy.
Uit het tweede huwelijk:
3. FREDERIKA, volgt VIIz.
4. JAN, volgt VIIaa.
5. EGGO, volgt VIIab.
6. TRIJNTJE ENGELBERTA, volgt VIIac.
7. RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 10 okt. 1844, overleden 7 aug. 1919.
8. ANNA DOELINA VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 18 mei 1847, overleden Zutphen GLD 7 dec. 1921, tr. Winschoten GR 4 okt. 1886 HENDRIK PIETER VAN DER MANDELE, geb. Delft ZH 22 april 1838, Stationschef, overleden Deventer OV 18 juli 1893, zn. van PETRUS EGBERTUS en ELISABETH KLEIJN VAN WILGEN.
9. JOHANNA, volgt VIIad.

VIIx. CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 31 juli 1833, overleden 19 nov. 1915, tr. Winschoten GR 9 juni 1858 WILHELMUS JOHANNES KLEIN, geb. Groningen GR omstr. 1835, Houtkoper, overleden omstr. 1915, zn. van ROELOF en JOHANNA GROENMAN.
Uit dit huwelijk:
MARIA HEMMECHIENA KLEIN, geb. Groningen GR 25 maart 1862, tr. Groningen GR 4 sept. 1899 PETRUS FRANCISCUS VOS, geb. Dordrecht ZH 4 juni 1860, Commies, zn. van CORNELIS en MARIA DE KONINGH.

VIIy. GERHARDUS VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 11 nov. 1835, Burgermeester, overleden Sappemeer GR 16 okt. 1913, begr. Winschoten GR 20 okt. 1913, tr. Groningen GR 25 okt. 1861 TITIA KLEIN, geb. Groningen GR 18 juni 1841, overleden ald. 21 aug. 1916, dr. van ROELOF en JOHANNA GROENMAN.
Uit dit huwelijk:
1. JAN AIKES VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 16 sept. 1862, Oud Consul, overleden Sappemeer GR 20 sept. 1897, begr. Winschoten GR.
2. ROELOF VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 14 sept. 1864.
3. HEMMECHIENA TITIA ANNETTE JOHANNA VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 9 juni 1869, overleden ’s-Gravehage ZH 27 juli 1917.
4. JOHANNA WILHELMINA VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 19 febr. 1871, overleden Utrecht UT 19 jan. 1922, tr. Sappemeer GR 3 aug. 1903 CORNELIS WILLEM STAR BUSMAN, geb. Leeuwarden FRL 6 juli 1877, Advocaat, overleden Utrecht UT 5 juli 1966, zn. van EDUARD en MARIE FRDRIQUE ISABELLE DE MILLIJ.

VIIz. FREDERIKA VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 5 sept. 1838, overleden ald. 25 juni 1876, tr. Winschoten GR 12 aug. 1863 PIETER BROUWER, geb. Winschoten GR 4 mei 1839, Koopman, overleden Arnhem GLD 16 juli 1904, zn. van FREDERIK PIETERS en GEERTRUIDA BERENDS CRAKER.
Uit dit huwelijk:
1. FREDERIK PIETER JAN BROUWER, geb. Winschoten GR 3 april 1865, overleden ald. 3 juni 1875.
2. JAN GERHARD WILLEM BROUWER, geb. Winschoten GR 20 jan. 1868, overleden ald. 19 juni 1888.
3. GERHARD WILHELMUS JOHANNES BROUWER, geb. Winschoten GR 18 dec. 1871, overleden ald. 12 juni 1885.

VIIaa. JAN VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 30 nov. 1839, Kassier, overleden ’s-Gravenhage ZH 6 juni 1916, tr. Groningen GR 24 juli 1868 MARTHA KLEIN, geb. Groningen GR 25 maart 1844, overleden Winschoten GR 6 juni 1909, dr. van ROELOF en JOHANNA GROENMAN.
Uit dit huwelijk:
ROELOF JAN VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 30 nov. 1869, overleden ald. 13 juni 1933.

VIIab. EGGO VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 1 nov. 1841, Koopman, Manufacturier, overleden Deventer OV 1900, tr. Oude Pekela GR 20 juni 1868 JOHANNA POTT, geb. Oude Pekela GR 14 nov. 1847, overleden Coevorden DR 16 nov. 1909, dr. van WIARDUS WILLEM en DINA HARMS DE BOER.
Uit dit huwelijk:
1. HEMMECHIENA CATHARINA SOPHIA FREDERIKA, volgt VIIIad.
2. DINA GEERTRUIDA VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 3 april 1871.
3. JAN AIKES VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 13 juni 1874, overleden Deventer OV 1926.
4. EGGO WIARDUS VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 9 juni 1883, tr. Coevorden DR 10 nov. 1907 (echtsch. uitgespr. Winschoten GR 19 juni 1929) DINA GEERTINA BOUMAN, geb. Meeden GR omstr. 1874, dr. van LUITJEN en MELINA POTT.

VIIIad. HEMMECHIENA CATHARINA SOPHIA FREDERIKA VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 15 juni 1869, overleden ald. 24 okt. 1948, tr. Winschoten GR 7 aug. 1895 THEODOOR ABRAHAM ANDERSON, geb. Harderwijk GLD 5 dec. 1868, Drogist te Steenwijk (later te Winschoten), Loco-Burgemeester te Winschoten., overleden Groningen GR 19 juni 1960, begr. Winschoten GR, zn. van TEUNIS ABRAHAM en MARIA JACOBA FIJNVANDRAAT.
Uit dit huwelijk:
MARIA JACOBA ANDERSON, geb. Winschoten GR 18 juli 1896, overleden Groningen GR 3 maart 1960, begr. Winschoten GR.

VIIac. TRIJNTJE ENGELBERTA VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 14 april 1843, tr. Winschoten GR 25 mei 1867 HENDRIK GEERTS GROENEVELD, geb. Winschoten GR 14 mei 1843, Kassier, overleden Winschoten GR 21 april 1915, zn. van GEERT JANS en EGBERTJE MEIJER.
Uit dit huwelijk:
1. HEMMECHIENA EGBERDINA FRIESINA GROENEVELD, geb. Winschoten GR 1868, tr. Winschoten GR 5 maart 1897 (echtsch. uitgespr. Arnhem GLD 7 juni 1906) JOHAN WILLEM BERENDS, geb. Arnhem GLD 1871, Bankier, zn. van BEREND ADRIAAN en JACOBA MARIA CAROLINA PIEK; hij hertr. Arnhem GLD 18 jan. 1908 NEELINA JOHANNA WILHELMINA VAN NIEVELT.
2. GEERT JAN, volgt VIIIae.
3. JAN HENDRIK GROENEVELD, geb. Winschoten GR 1873, tr. Beerta GR 6 april 1904 ELISABETH JANTINE EBBENS, geb. Nieuw Beerta (Beerta) GR 1883, dr. van HILLENIUS DERMER en HENRITTE REINDERS.

VIIIae. GEERT JAN GROENEVELD, geb. Winschoten GR 1869, Bankier, tr. Renkum GLD 30 sept. 1897 JOHANNA WILHELMINA NELINA BERENDS, geb. Arnhem GLD 1868, dr. van BEREND ADRIAAN en JACOBA MARIA CAROLINA PIEK.
Uit dit huwelijk:
JAOCBA MARIA CAROLINA GROENEVELD, geb. Winschoten GR omstr. 1897, tr. Winschoten GR 21 dec. 1921 GODFRIED ANTON VAN LEEUWEN, geb. ’s-Gravenhage ZH omstr. 1886, zn. van WILLEM PETER en ANTOINETTE ELISABETH QUACK.

VIIad. JOHANNA VAN KREGTEN, geb. Winschoten GR 19 febr. 1849, overleden ald. 1 juni 1923, tr. Winschoten GR 3 okt. 1874 JOHANN ANTON WIEMANN, geb. Leer Oostfriesland 21 juli 1849, Boekhouder, Kassier, overleden Winschoten GR 8 sept. 1915, zn. van HERMANN en DINA MULDER.
Uit dit huwelijk:
1. HERMANN HEMMO WIEMANN, geb. Berlijn (D) 3 dec. 1875, ged. Leer Oostfriesland 7 juli 1876, tr. Bremen (D) 10 jan. 1903 JOHANNA EGGERS.
2. JOHANN KARL WIEMANN, geb. Winschoten GR 28 juli 1878, overleden Groningen GR 12 juni 1927, begr. Winschoten GR.
3. WILLEM GERHARD WIEMANN, geb. Winschoten GR 17 juli 1883, ged. Leer Oostfriesland 30 juli 1885, Advocaat, overleden Groningen GR 29 aug. 1947, begr. Winschoten GR, tr. Haren GR 20 maart 1916 TITIA MARGARETHA VISSERING, geb. Haren GR 21 juni 1891, overleden na 1947, dr. van JACOB TEN CATE VISSERING en LUTGERDINA SISSINGH.

VIr. RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN, geb. 26 maart 1809, Koek- en Banketbakker, overleden Groningen GR 12 dec. 1862, tr. 1e Groningen GR 17 mei 1837 WILHELMINA CATHARINA ALTING, geb. Groningen GR 27 maart 1815, overleden ald. 1 juni 1851, dr. van HEYE ANDRIES en ALBERDINA EELKMAN; tr. 2e Groningen GR 14 juli 1852 JANTJE DOBBINGA, geb. Groningen GR 18 nov. 1810, dr. van CORNELIUS en FOSKE FREERKS VOS.
Uit het eerste huwelijk:
1. DOCHTER VAN KREGTEN, levenloze dochter, geb. Groningen GR 24 febr. 1838.
2. HAJO VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 25 maart 1839, overleden ald. 29 nov. 1839.
3. CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 1 okt. 1840, overleden ald. 13 dec. 1840.
4. ALBERDINA, volgt VIIae.
5. CATHARINA SOPHIA, volgt VIIaf.
6. HEIJE VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 1 juli 1846, overleden ald. 6 sept. 1846.

VIIae. ALBERDINA VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 16 dec. 1841, overleden ald. omstr. 1871, tr. Groningen GR 29 april 1863 WIERT WILLEM SIKKENS, geb. Groningen GR 11 nov. 1833, Koopman, zn. van WIERT WILLEM en AAFKE ALDERSHOFF.
Uit dit huwelijk:
WILHELMINA CATHARINA SIKKENS, geb. Groningen GR 5 febr. 1867, tr. Groningen GR 5 nov. 1896 UBBO PETRUS OKKEN, geb. Appelscha FRL 8 dec. 1859, Horlogemaker, zn. van HEIKO HEINRICH en ALBERDINA JACOBA WITKOP.

VIIaf. CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 31 jan. 1844, overleden ’s-Gravenhage ZH 9 maart 1915, tr. Groningen GR 9 mei 1874 HEIJE WIARDI, geb. Groningen GR 5 sept. 1840, overleden ’s-Gravehage ZH 11 juni 1919, zn. van PETRUS en HILLEGIJN ALTING.
Uit dit huwelijk:
1. PETRUS, volgt VIIIaf.
2. WILLEM CATHERINA WIARDI, geb. Groningen GR omstr. 1876.

VIIIaf. PETRUS WIARDI, geb. Groningen GR 30 maart 1875, Banketbakker, tr. Groningen GR 28 april 1904 HENDRIKA MARIA WILHELMINA ONRUST, geb. Amsterdam NH 1875, dr. van LOUIS FRANCISKUS JOHANNIS en WILHELMINA SCHENK.
Uit dit huwelijk:

IXt. HEIJE LOUIS PETRUS WIARDI, geb. Groningen GR 15 sept. 1908, tr. Groningen GR 17 april 1940 DINA HOFF.
Uit dit huwelijk:
HENDRIKA WILHELMINA WIARDI, geb. 3 maart 1941.

VIs. NICOLAAS VAN KREGTEN, geb. 30 april 1811, Koopman, overleden Groningen GR 21 juli 1891, tr. 1e Groningen GR 6 okt. 1836 ANNA SWART, geb. Groningen GR 25 dec. 1813, overleden ald. 15 juli 1842, dr. van ROELOF TEKES en LEENTJE MENNES; tr. 2e Groningen GR 19 juni 1843 JOHANNA FREDERIKA DOBBINGA, geb. Groningen GR 28 febr. 1813, dr. van CORNELIUS en FOSKE FREERKS VOS.
Uit het eerste huwelijk:
1. ZOON VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 6 sept. 1837, overleden ald. 6 sept. 1837.
2. LEENTJE VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 8 juni 1839, overleden ald. 3 juli 1839.
3. LEENTJE VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 9 jan. 1841.
Uit het tweede huwelijk:
4. FOSKEA HINDRIKA, volgt VIIag.

VIIag. FOSKEA HINDRIKA VAN KREGTEN, geb. Groningen GR 28 maart 1844, tr. Groningen GR 18 aug. 1869 WILLEM HENDRIK DE WITT, geb. Groningen GR 7 april 1839, Koopman, zn. van FERDINAND en ELIZABETH WEEMA.
Uit dit huwelijk:

VIIIag. JOHANNA FREDERIKA DE WITT, geb. Groningen GR 15 mei 1870, tr. Groningen GR 29 aug. 1893 CHRISTIAAN JOHAN NEEB, geb. Solok Ned.Ind. 19 mei 1860, zn. van PIETER GERARDUS en ANNA FRANCINA INTVELD.
Uit dit huwelijk:
ANNA FRANCINA NEEB, geb. Bangil Ned.Ind. omstr. 1893, tr. Utrecht UT 29 sept. 1919 JAN HARM VAN DEN BERG, geb. Zwartsluis OV omstr. 1892, zn. van ROELF en ANNA CORNELIA FREIJE.

Vj. RUDOLPHUS OOSTERVELD VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Larrelt Oostfriesland (D) 18 nov. 1782, Commissionair (Effectenhandelaar), overleden na 1825, tr. Groningen GR 29 april 1812 MARGARETHA REIGERSBERG, geb. Groningen GR 25 febr. 1787, overleden ald. 20 febr. 1825, dr. van MEINDERT en CATHARINA RINGELS.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA, volgt VIt.
2. CATHARINA VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. 1814, overleden Groningen GR 15 nov. 1826.
3. JOHANNES, volgt VIu.
4. JACOBUS, volgt VIv.
5. RUDOLPHUS OOSTERVELD, volgt VIw.
6. ANNA VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Groningen GR 1822, overleden ald. 29 nov. 1826.
7. ALBERDINA VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Groningen GR 1 jan. 1823, overleden ald. 18 april 1823.
8. ALBERDINA VAN DIJKEN (DIJKUM), geb. Groningen GR omstr. 1824, overleden ald. 4 maart 1831.

VIt. MARIA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 17 okt. 1812, ged. Ned. Hervormde Martini Kerk Groningen 5 nov. 1812, overleden Eelde DR 6 jan. 1878, tr. Eelde DR 28 febr. 1846 KORNELIS GERRITS DUSSEL, geb. Eelde DR 25 april 1823, overleden ald. 22 dec. 1876, zn. van GERRIT LAMBERTS en FREDERIKA ERNESTINA KNAUST.
Haar dochter:
1. DOCHTER VAN DIJKEN, levenloze dochter, geb. Eelde DR 3 aug. 1845.
Uit het huwelijk:
2. FREDERIKA ERNESTINA, volgt VIIah.
3. MARGARETHA ALBERDINA, volgt VIIai.
4. GERRIT DUSSEL, geb. Eelde DR 12 aug. 1854, overleden ald. 22 maart 1932.

VIIah. FREDERIKA ERNESTINA DUSSEL, geb. Eelde DR 14 jan. 1847, overleden ald. 9 sept. 1908, tr. Eelde DR 15 mei 1869 HARM STAATS, geb. Paterswolde Eelde DR 22 jan. 1841, Arbeider, overleden Vries DR 23 maart 1925, zn. van AALTIEN BARTELS HULS.
Uit dit huwelijk:

VIIIah. AALTJE STAATS, geb. Paterswolde (Eelde) DR 26 febr. 1871, overleden na 1945, tr. Haren GR 29 april 1897 EGBERT VAN DALEN, geb. Haren GR 8 febr. 1864, Boerenknecht, overleden Vries DR 3 febr. 1945, zn. van HINDRIK en HINDRIKJE VRIELING.
Uit dit huwelijk:
1. HARMANNUS VAN DALEN, geb. Peelo (Assen) DR 25 mei 1889, overleden Vries DR 18 sept. 1901.
2. HENDRIKJE VAN DALEN, geb. Peelo (Assen) DR 7 sept. 1897, overleden Donderen (Vries) DR 5 aug. 1922, tr. Vries DR 19 juni 1920 JANNES BOELENS, geb. Donderen (Vries) DR 20 febr. 1898, zn. van GEERT en AALTJE BEUKEMA.
3. ZOON VAN DALEN, levenloze zoon, geb. Vries DR 16 sept. 1902.
4. DOCHTER VAN DALEN, levenloze dochter, geb. Vries DR 15 aug. 1904.

VIIai. MARGARETHA ALBERDINA DUSSEL, geb. Eelde DR 7 aug. 1850, overleden ald. 5 febr. 1927, tr. Eelde DR 19 april 1884 TIJM BIJKER, geb. Vries DR 17 mei 1830, overleden Eelde DR 18 dec. 1890, zn. van HENDRIK en JANTIEN ODDING.
Uit dit huwelijk:
1. ZOON? BIJKER, levenloze zoon, geb. Eelde DR 29 dec. 1887.
2. CORNELIS BIJKER, geb. Eelde DR 3 maart 1890, tr. 1e Roden DR 9 nov. 1916 ROELFIEN VAN ZANTEN, geb. Roden (Fokswolde) 21 maart 1885, overleden ald. 27 dec. 1920; tr. 2e 1923 HINDERKIEN WOLTERS, geb. Haren GR 26 april 1893.

VIu. JOHANNES VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 18 sept. 1815, Schrijnwerker, tr. Assen DR 7 maart 1841 SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER, geb. Delft ZH 20 juni 1819, dr. van JOHANNES ADRIANUS en SOPHIA JANNA STOCKINK.
Uit dit huwelijk:
1. RUDOLOPHUS JOHANNES VAN DIJKEN, geb. De Huizen Hoogeveen FR 16 okt. 1841, Sergeant, Schrijver, tr. Groningen GR 9 sept. 1880 SIEBRIGJE DIJKSTRA, geb. Stroobos (Grootegast) 22 sept. 1840, dr. van MAGCHIEL WILLEMS en TRIENTJE NIEKELS VAN DER MOLEN en wed. van JOHANNES GANKEMA.
2. ALBERTUS ADRIANUS, volgt VIIaj.
3. JOHANNES CAROLUS ADRIANUS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 24 dec. 1846, overleden ald. 31 dec. 1846.
4. SOPHIA JANNA, volgt VIIak.
5. MARGARETHA MARIA, volgt VIIal.
6. JOHANNA ADRIANA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 28 dec. 1856, tr. Groningen GR 29 juni 1882 MENNO VAN DIJK, geb. Noordhoorn GR 1 april 1852, Kleermaker, zn. van JURRE en ANTJE MEINTS KOEKOEK.
7. ALBERDINA, volgt VIIam.

VIIaj. ALBERTUS ADRIANUS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 20 maart 1844, Bediende, Schilder, Pakhuisknecht, overleden Groningen GR 22 okt. 1921, tr. Groningen GR 21 mei 1876 KORNELSKE VAN DIJK, geb. Zuidhoorn GR 5 mei 1848, overleden Assen DR 17 febr. 1927, dr. van JURRE en ANTJE MEINTS KOEKOEK.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES RUDOLPHUS, volgt VIIIai.
2. JURRE, volgt VIIIaj.
3. ANTJE VAN DIJKEN, geb. Groningen GR omstr. 1881, tr. Groningen GR 31 okt. 1907 JAN VAN ZON, geb. Groningen GR omstr. 1883, zn. van LAMBERTUS en BERENDINA CAROLINA LEER.

VIIIai. JOHANNES RUDOLPHUS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR omstr. 1876, Schilder, overleden na 1937, tr. Groningen GR 13 aug. 1905 GEESIEN TALENS, geb. Bunne (Vries) DR 12 nov. 1879, overleden Assen DR 25 okt. 1937, dr. van ALBERT en JACOBJE SCHUILING.
Uit dit huwelijk:
ALBERT JURRE VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 28 jan. 1908, Schilder, overleden Dalum (D) 12 febr. 1945, begr. KZ Friedhof Dalum, Landkreis Meppen, Geeste, Niedersachsen (D).

VIIIaj. JURRE VAN DIJKEN, geb. Groningen GR omstr. 1880, Sigarenmaker, tr. Assen DR 14 mei 1913 ROELFINA GEERTINA VAN DER VELDE, geb. Hoogersmilde (Smilde) DR 18 febr. 1887, dr. van WILLEM en HENDRIKJE HEINS.
Uit dit huwelijk:
ZOON VAN DIJKEN, levenloze zoon, geb. Assen DR 20 sept. 1913.

VIIak. SOPHIA JANNA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 12 juni 1850, overleden ald. 24 april 1935, tr. Groningen GR 17 juni 1880 ROELOF ERENDS, geb. Leeuwarden FRL 2 juni 1851, Loopknecht, zn. van ROELOF JANS en JANNA KOOIBOER.
Uit dit huwelijk:
1. ROELOF ERENDS, geb. omstr. 1880, Biljartmaker, tr. Groningen GR 26 juli 1906 TRIENTJE TEKELENBURG, geb. Leeuwarden FRL omstr. 1881, dr. van ADRIAAN HINDERIKUS en JOHANNA AGGENIETA VAN STROE.
2. SOPHIA ADRIANA ERENDS, geb. Groningen GR omstr. 1883, tr. Groningen GR 9 sept. 1920 SIMON LANTING, geb. Middelstum GR omstr. 1895, Arbeider, zn. van NANNING en SIJKE WETZEMA.

VIIal. MARGARETHA MARIA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 27 aug. 1853, tr. Groningen GR 5 febr. 1880 ERNST ERENDS, geb. Groningen GR 3 jan. 1843, Schipper, zn. van ROELOF JANS en JANNA KOOIBOER en wedr. van ALINA D VAN DEN BERG.
Uit dit huwelijk:

VIIIak. SOPHIA ADRIANA JANNA ERENDS, geb. Amsterdam NH 4 april 1886, overleden Artesia California USA 4 febr. 1984, tr. Hanford California USA 30 nov. 1910 DIRK DANKERT VERSLUYS, geb. Haarlemmermeer NH 5 maart 1887, Landbouwer, Fruitteler, overleden Hanford California USA 6 juni 1958.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA ELSJE FRANCIJNA VERSLUYS, geb. Hanford California USA 30 okt. 1911, tr. Mont Hermon California USA 17 aug. 1968 GUSTAV EMMANUEL WESTLAND, geb. Sunne (S) 16 maart 1901, overleden 16 nov. 1978.
2. MARGARETHA MARIA VERSLUYS, geb. Hanford California USA 26 juni 1913, overleden ald. 8 maart 1917.
3. PIETER GERRIT VERSLUYS, geb. Hanford California USA 18 april 1915, Restauranteigenaar, overleden Melbourne Australi 1976, tr. Melbourne Australi 9 juni 1944 LORNA ROBBINS, geb. Melbourne Australi 20 mei 1923.
4. MARGARETHA MARIA VERSLUYS, geb. Hanford California USA 4 febr. 1918, tr. Hanford California USA 30 aug. 1940 ALBERT JOHN VAN GRONINGEN, geb. omstr. 1910.
5. SOPHIA ADRIANA JANNA VERSLUYS, geb. Hanford California USA 8 febr. 1921, tr. Hanford California USA 20 juni 1942 FREDERIK KREMERS, geb. omstr. 1921.

VIIam. ALBERDINA VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 2 jan. 1860, Werkvrouw, overleden Groningen GR 11 dec. 1923, tr. 1e Groningen GR 11 aug. 1889 JOHANNES EPPES, geb. Noordhoorn GR 21 maart 1862, Kleermaker, overleden Groningen GR vr 1919, zn. van BERNARDUS JOSEPHUS en HINDRIKJE VISSCHER; tr. 2e Groningen GR 10 juli 1919 NANNING LANTING, geb. Paddepoel Noorddijk GR omstr. 1863, Arbeider, zn. van REINDER en ETJE FOLGERS en wedr. van SIJKE WETZEMA.
Uit het eerste huwelijk:
1. SOPHIA JANNA EPPES, geb. Helpman (Haren) GR omstr. 1892, overleden ald. 5 mei 1892, tr. Groningen GR 29 jan. 1914 HENDRIK HIELKEMA, geb. Groningen GR omstr. 1891, Arbeider, zn. van HENDRIK JOHANNES en VROUKTJE VAN DER WOUDE.
2. HENDRIKJE EPPES, geb. Groningen GR omstr. 1896, tr. Groningen GR 13 juli 1916 ABRAHAM FOEKENS, geb. Groningen GR omstr. 1892, zn. van KORNELIS en TALLINA MARGARETHA DE VRIES.

VIv. JACOBUS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 10 april 1817, Koopman, overleden na 1867, tr. Groningen GR 16 juni 1842 ROELINA DE VRIES, geb. Groningen GR 27 maart 1822, overleden Dokkum FRL 9 nov. 1867, dr. van JAN en JANTIEN RUDOLFS.
Uit dit huwelijk:
1. JAN JACOB VAN DIJKEN, geb. Dokkum FRL 3 febr. 1846, overleden ald. 27 sept. 1848.
2. ROELINA KATHARINA ANNATHA ALBERDINA VAN DIJKEN, geb. Dokkum FRL 14 juni 1849, overleden ald. 24 april 1870.
3. SUSETTA JACOBA VAN DIJKEN, geb. Dokkum FRL 4 dec. 1852.

VIw. RUDOLPHUS OOSTERVELD VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 27 febr. 1819, Commissionair (Effectenhandelaar), overleden vr 1871, tr. Groningen GR 30 april 1846 JACOBA HEIKENS, geb. Groningen GR 25 sept. 1822, Koopvrouw, overleden vr 1871, dr. van DIETERT en AALTJE JACOBS LUKKIEN.
Uit dit huwelijk:
1. RUDOLPHUS OOSTERVELD VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 1 juli 1846, overleden ald. 16 aug. 1846.
2. MARGARETHA ALEIDA JACOBA, volgt VIIan.
3. DIETERUS RUDOLPHUS VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 12 mei 1849, overleden ald. 25 juli 1849.
4. RUDOLPHUS OOSTERVELD VAN DIJKEN, geb. Groningen GR 29 sept. 1850, overleden ald. 25 april 1852.

VIIan. MARGARETHA ALEIDA JACOBA VAN DIJKEN, geb. omstr. 1848, overleden vr 1914, tr. Vries DR 21 jan. 1871 JAN WINTER, geb. Appingedam GR 20 nov. 1840, overleden Tynaarlo (Vries) DR 4 april 1914, zn. van JANNES JAN en MARTJE ABELS VELTMAN.
Uit dit huwelijk:
1. MARTHA MARGARETHA WINTER, geb. Vries DR 27 jan. 1872, overleden Smilde DR 13 aug. 1938, tr. 1e Vries DR 15 mei 1915 (echtsch. uitgespr. Assen DR 15 nov. 1916) JAN KOOPS, geb. Assen DR omstr. 1861, zn. van ALBERT en FREDERIKA POLLING; tr. 2e Smilde DR 19 mei 1922 JAN DOUWES, geb. Norg DR omstr. 1874, overleden na 1938, zn. van AREND en LIEUWTJE WALDA.
2. RUDOLF WINTER, geb. Vries DR 5 maart 1874, overleden ald. 13 aug. 1877.
3. JANKE WINTER, geb. Vries DR 8 jan. 1877, overleden ald. 23 febr. 1877.
4. JANKE WINTER, geb. Vries DR 7 aug. 1878, overleden ald. 2 april 1880.
5. JANSJE WINTER, geb. Vries DR 4 febr. 1884, tr. 1e Vries DR 17 okt. 1908 DERK KOOPS, geb. Zuidlaren GR omstr. 1885, overleden vr 1921, zn. van EGBERT en PETERDINA TIMMER; tr. 2e Assen DR 31 aug. 1921 GERRIT BOER, geb. Dwingelo DR omstr. 1871, zn. van LAMBERT en VROUGJE BOELEN.
6. DOCHTER WINTER, levenloze dochter, geb. Vries DR 30 mei 1887.

IVe. GEESKE DIRKS VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 30 jan. 1755, overleden vr 1798, tr. Oldersum Oostfriesland (D) 20 okt. 1775 EVERT HEYKES, geb. Oldersum Oostfriesland (D) 1744, zn. van HEYKE EVERTS en REMBDE BUSSEN.
Uit dit huwelijk:
1. JANNA EVERTS HEIKES, geb. Oldersum Oostfriesland (D), tr. Landschaftspolder Oostfriesland 31 aug. 1817 EILDERT VON LAAR, geb. Weener Oostfriesland, zn. van GEERT en VROUW VON LAAR-X.
2. REMDE EVERTS, volgt Vk.
3. GEESKE EVERTS, volgt V-l.

Vk. REMDE EVERTS HEIKES, geb. Oldersum Oostfriesland (D) 26 juli 1785, overleden ald. 20 juli 1881, tr. Landschaftspolder Oostfriesland (D) 30 sept. 1809 JAN SIKKES, geb. Landschaftspolder Oostfriesland (D) 22 juli 1784, Koopman, Bakker, overleden Heinitzpolder Oostfriesland (D) 15 aug. 1826, zn. van SIKKE HARMS en GEESKE HARMS GOSSELAAR.
Uit dit huwelijk:
1. EVERT HEIKES, volgt VIx.
2. SIKKO, volgt VIy.
3. JOANNES SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 8 maart 1814, overleden Brest (F) 26 jan. 1840, tr. Emden Oostfriesland 27 april 1839 IDA RUDOLPHS RUYL, geb. Emden Oostfriesland 1820.
4. GEESKE SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 6 nov. 1816, tr. Landschaftspolder Oostfriesland 20 april 1840 GERHARDUS JANSSEN, geb. Emden Oostfriesland 1812.
5. JANNA, volgt VIz.
6. MENNA SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 13 jan. 1822, overleden ald. 15 april 1823.
7. HARMINA SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 2 april 1824, overleden ald. 15 juni 1824.
8. MENNO SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 19 maart 1826, overleden ald. 30 maart 1836.

VIx. EVERT HEIKES SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 24 jan. 1810, Hulpprediker, Predikant Oldersum, - Emden, -Bunde en Beerta, Superintendent Beerta, overleden Winschoten GR 20 juli 1897, tr. omstr. 1832 EILKE FOLKERTS, geb. Oldersum Oostfriesland 24 aug. 1806, overleden Beerta GR 26 febr. 1884, dr. van FOLKERT REEMTS en GRIETJE HARBERTS DE VRIES.
Uit dit huwelijk:
1. REMDA JEANETTE SIKKES, geb. Oldersum Oostfriesland 1833, tr. Beerta GR 4 febr. 1858 WIJBRANDUS VERWEIJ, geb. Gasselte DR 1833, zn. van WIJBRANDUS en HESTER HUISINGA.
2. GRIETJE, volgt VIIao.
3. VOLLRATH REMETIUS, volgt VIIap.
4. MENNO JOHANNES, volgt VIIaq.
5. JOHANN WILHELM THEODOOR EBERHARD, volgt VIIar.
6. FENTJE SIKKES, geb. Beerta GR 2 april 1846, overleden 4 jan. 1847.
7. REMO HARBERT FANNIUS SIKKES, geb. Beerta GR 1848, Arts, Officier van Gezondheid, 1e klasse, overleden Velp GLD 20 mei 1926, begr. Worth Rheden GLD, tr. Arnhem GLD 9 aug. 1877 GEERTRUIDA JOHANNA ZUR MUEHLEN, geb. Amsterdam NH 1848, overleden Velp GLD 9 april 1931, dr. van BAREND en ELISABET FRANCISCA NETSCHER.

VIIao. GRIETJE SIKKES, geb. Oldersum Oostfriesland 1835, tr. Beerta GR 29 nov. 1860 KLAAS GROENEVELD, geb. Winschoten GR 1831, zn. van GEERT JANS en EGBERTJE MEIJER.
Uit dit huwelijk:
1. EMMA EILKE JOHANNA, volgt VIIIal.
2. EGBERDINA, volgt VIIIam.
3. FRIESANA HELENA, volgt VIIIan.

VIIIal. EMMA EILKE JOHANNA GROENEVELD, geb. Winschoten GR 1862, overleden na 1916, tr. Winschoten GR 7 juni 1889 JOHANNES WIARDUS MEIJER, geb. Sneek FRL 1854, Fabrikant, overleden Amsterdam NH 13 jan. 1916, zn. van LIJKELE en WILLEMINA VAN GORKUM.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMINA MARGRETHA ATTINE MEIJER, geb. Sneek FRL 15 mei 1890, tr. 1e Sneek FRL 24 juli 1918 ANDREAS JACOBUS THOMAS, overleden vr 1930; tr. 2e 5 juni 1930 CORNELIS JACOBUS SNIJDERS, geb. Nieuwe Tonge 29 sept. 1852, Opperbevelhebber Land- en Zeemacht (1e Wereldoorlog), overleden Hilversum NH 26 mei 1939, zn. van CORNELIS JACOBUS en SARA MARIA MULLER.
2. NICOLAAS EVERHARD GROENEVELD MEIJER, geb. Sneek FRL 6 febr. 1892, tr. Groningen GR 23 aug. 1920 CATHARINA CLASINA BERGSMA, geb. Groningen GR 1895, dr. van JAN en MARIA ELIZABETH DE WILJES.
3. WILLEM LYKELE GROENEVELD MEIJER, geb. Sneek FRL 11 okt. 1897.

VIIIam. EGBERDINA GROENEVELD, geb. Winschoten GR 1866, overleden Nijmegen GLD 10 juni 1925, tr. Winschoten GR 22 nov. 1888 GERARD CORNELIS VAN GORKUM, geb. Sneek FRL 21 nov. 1861, Fabrikant, zn. van JACOB en HERMINA WENDELINA MATTIJSEN.
Uit dit huwelijk:
1. NIKLAAS GERRIT VAN GORKUM, geb. Sneek FRL 27 aug. 1889.
2. HERMAN JACOB VAN GORKUM, geb. Sneek FRL 26 juli 1890, overleden ald. 25 okt. 1894.
3. JACOB VAN GORKUM, geb. Sneek FRL 4 juni 1892.

VIIIan. FRIESANA HELENA GROENEVELD, geb. Winschoten GR 15 jan. 1866, overleden Sneek FRL 1 maart 1952, tr. Winschoten GR 1 aug. 1892 LOUWRENS JOHANNES KROOK, geb. Breukelen (Nijenrode) UT 19 dec. 1853, overleden Sneek FRL 26 nov. 1927, zn. van JOHANNES en ALIDA ELIZABETH SCHOENMAKER.
Uit dit huwelijk:
1. JOHAN GERARD, volgt IXu.
2. GERRIT NIKLAAS KROOK, geb. Sneek FRL 17 jan. 1896, Tandarts, overleden Kamp Amersfoort UT 28 nov. 1942, begr. Ereveld Loenen.
3. NICOLAAS JOHANNES KROOK, geb. Sneek FRL 1 juni 1900, Makelaar, overleden Sneek FRL 3 febr. 1973, tr. Lemmer FRL 16 sept. 1936 DIEUWKE BOERSMA, geb. Leeuwarden FRL 24 aug. 1908, overleden Sneek FRL 14 april 1984.

IXu. JOHAN GERARD KROOK, geb. Sneek FRL 15 aug. 1893, Zuivel-Inspecteur bij het Ministerie van Landbouw, overleden Pretoria Zuid Afrika 3 maart 1953, tr. Pretoria Zuid Afrika 14 okt. 1939 JOHANNA ELISABETH DU BUY, geb. Heerenveen (Schoterland) FRL 1 mei 1908, dr. van FRANS HENDRIK WENDEL en HENRITTE JOHANNA HEITZ.
Uit dit huwelijk:

Xac. LOUWRENS FRANS WENDEL KROOK, geb. Pretoria Zuid Afrika 12 febr. 1942, Chemisch Ingenieur, tr. Pretoria Zuid Afrika omstr. 1967 KARIN INGEBORG HEIM, geb. Lrrach (D) 9 nov. 1940, dr. van FRANS en LIESEL REUSS.
Uit dit huwelijk:
1. ANDRE KROOK, geb. Pretoria Zuid Afrika 29 dec. 1968, Civiel Ingenieur.
2. TONI JENS KROOK, geb. Pretoria Zuid Afrika 7 dec. 1971, Mechanisch Ingenieur.
3. KRISTINE KROOK, geb. Pretoria Zuid Afrika 20 juli 1977.

VIIap. VOLLRATH REMETIUS SIKKES, geb. Bunde Oostfriesland 10 juni 1837, Pastor Bunde; Predikant Oudeschild (1861-1868); - Bovensmilde (1868-1870); Ter Apel (1870-1877); Sleen (1877-1882); Horsten Musselkanaal (1882-1884); Vlagtwedde (1884-1886); Veendam (1886-1898) en Veenwouden (1898-1901)., overleden Nijmegen GLD 24 aug. 1918, tr. Leer Oostfriesland (D) 31 okt. 1861 (kerkelijk Texel NH 31 juli 1862) CATHARINE ELISE MARIA UKENA, geb. Leer Oostfriesland (D) 25 okt. 1838, overleden Nijmegen GLD 25 jan. 1920, dr. van BRUNO CHRISTIAN en WILHELMINE SIEFKES (SIEFKEN, SIEFKENS).
Uit dit huwelijk:
WILHELMINA SIKKES, geb. Texel NH 1863, tr. Veendam GR 23 sept. 1896 GEORG HEINRICH JODOCUS BRENSTEIN, geb. Leer Oostfriesland 2 okt. 1858, Apotheker, zn. van HINRICH en MARGARETHA HELENA MLLER.

VIIaq. MENNO JOHANNES SIKKES, geb. Bunde Oostfriesland 1838, tr. Oude Pekela GR 28 maart 1866 SARA WIJA RUBING, geb. Oude Pekela GR 1844, dr. van GEERT JANS en ELSIJN ALBERTS SCHUURING.
Uit dit huwelijk:
EILKE SIKKES, geb. Rosaria de Santa F (ARG) 1869, Apotheker, tr. Winschoten GR 15 okt. 1902 HENDRIK BOERMA, geb. Veendam GR 1868, zn. van EGGE en SIJKE BRAAM.

VIIar. JOHANN WILHELM THEODOOR EBERHARD SIKKES, geb. Bunde Oostfriesland 14 okt. 1840, Officier van Gezondheid, 1e klasse, Oost-Indisch Leger, overleden Nijmegen GLD 2 april 1902, tr. omstr. 1870 WILHELMINA ENGELINA DONLEBEN, geb. 1844, overleden Amsterdam NH 4 mei 1929.
Uit dit huwelijk:
1. EILKE JACOBA WILHELMINA ELISABETH, volgt VIIIao.
2. EVERT HEIKO, volgt VIIIap.
3. WILHELMINA ENGELINA, volgt VIIIaq.

VIIIao. EILKE JACOBA WILHELMINA ELISABETH SIKKES, geb. Soerakarta Ned.Indi 1 okt. 1870, overleden Heemstede NH 28 jan. 1945, tr. ’s-Gravenhage ZH 9 juni 1891 JACOBUS THEODOOR FREDERIK ZEVERIJN, geb. Padan-Pandjang Ned. Indi 31 mei 1864, overleden Basel (CH) 9 aug. 1895, zn. van SAKO BIJL en CHRISTINA WILHELMINA VAN OORDT.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMINA ENGELINA, volgt IXv.
2. SAKO WILLEM ZEVERIJN, geb. Batavia Java IND 1 jan. 1894, Landbouwer, overleden Nieuwveen Leiden ZH 18 febr. 1973.

IXv. WILHELMINA ENGELINA ZEVERIJN, geb. Batavia Java IND 15 juni 1892, overleden Heemstede NH 8 sept. 1978, tr. omstr. 1915 JOAN MUIJSKENS, geb. Haarlem NH 3 jan. 1885, overleden Heemstede NH 1 mei 1952.
Uit dit huwelijk:
J W MUIJSKENS.

VIIIap. EVERT HEIKO SIKKES, geb. Soerakarta Ned.Indi 23 dec. 1871, Arts, overleden Bilthoven UT 26 aug. 1925, begr. De Bilt UT 29 aug. 1925, tr. Leiden ZH 21 april 1898 GEERTRUIDA SARA SEVERIJN, geb. Batavia Java IND 2 dec. 1873, overleden ’s-Gravenhage ZH 7 april 1958, gecrem. Velsen NH 11 april 1958.
Uit dit huwelijk:
1. ENGELINA WILHELMINA, volgt IXw.
2. JOHANN WILHELM THEODOOR EBERHARD SIKKES, geb. Leeuwarden FRL 12 aug. 1901, overleden ’s-Gravenhage ZH 9 febr. 1980, tr. ’s-Gravenhage ZH 12 mei 1939 SIMONE MARIE TOURNEFIER.

IXw. ENGELINA WILHELMINA SIKKES, geb. Leeuwarden FRL 15 mei 1899, tr. Velp GLD 15 okt. 1930 FREDERIK GERARD JACOB VAN LEENT, geb. Amsterdam NH 12 jan. 1903, overleden ’s-Gravenhage ZH 28 juli 1939.
Uit dit huwelijk:

Xad. NICOLETTE GEERTRUIDA VAN LEENT, geb. omstr. 1932, tr. ’s-Gravenhage ZH 21 okt. 1954 HENRICUS GEORGE RIS, geb. Soerabaja Ned.Indi 9 maart 1931, zn. van PIETER HENRICUS en MARIA GEORGINE REIJNDERS.
Uit dit huwelijk:
1. NANETTE ENGELINA GEORGINA RIS.
2. PATRICIA ANNEKE, volgt XId.
3. JOHAN WILLEM FREDERIK, volgt XIe.
4. NICOLE HENRIETTE, volgt XIf.

XId. PATRICIA ANNEKE RIS, tr. 1985 PAUL ROPER YARBOROUGH.
Uit dit huwelijk:
1. NICOLETTE YARBOROUGH.
2. WILLEM ORIN YARBOROUGH.

XIe. JOHAN WILLEM FREDERIK RIS, tr. omstr. 1990 SABRINA ROBLES DE MEDINA.
Uit dit huwelijk:
IRADA LEONTINE RIS.

XIf. NICOLE HENRIETTE RIS, tr. omstr. 1988 OLIVIER BOUDRI.
Uit dit huwelijk:
1. MARIE BOUDRI.
2. STIJN BOUDRI.

VIIIaq. WILHELMINA ENGELINA SIKKES, geb. 1873, overleden ’s-Gravenhage ZH 1 april 1958, gecrem. Velsen NH 5 april 1958, tr. omstr. 1895 ROELOF OOSTINGH, geb. Assen DR 1868, Arts, Generaal-Majoor K.N.I.L., overleden Gouda ZH 15 maart 1943.
Uit dit huwelijk:
1. ROELOF, volgt IXx.
2. WILHELMINA ENGELINA OOSTINGH, geb. omstr. 1898, tr. omstr. 1920 ZEGER DE HAAN, geb. 1893, overleden ’s-Gravenhage ZH 1 april 1955.

IXx. ROELOF OOSTINGH, geb. omstr. 1896, Arts, tr. omstr. 1920 J H MAGERMANS.
Uit dit huwelijk:
1. FRITS F OOSTINGH.
2. ROELOF, volgt Xae.

Xae. ROELOF OOSTINGH, geb. omstr. 1922, tr. omstr. 1950 P E MOOYMAN.
Uit dit huwelijk:
REINA OOSTINGH.

VIy. SIKKO SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 16 maart 1811, Koopman, Bakker, Waard, overleden 26 sept. 1865, tr. Landschaftspolder Oostfriesland 6 mei 1838 TRIENTJE STAEL, geb. Emden Oostfriesland 1811, overleden Bunde Oostfriesland 1877, dr. van LEONARD en GRIETJE O JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
JOHANNES SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 19 jan. 1843.

VIz. JANNA SIKKES, geb. Heinitzpolder Oostfriesland 30 maart 1819, ged. Landschaftspolder Oostfriesland 12 april 1819, overleden Leer Oostfriesland 20 sept. 1889, tr. 1e Landschaftspolder Oostfriesland 24 dec. 1838 WILHELM CHRISTIAN UKENA, geb. 1811, Scheepskapitein, overleden vr 1843; tr. 2e Landschaftspolder Oostfriesland 12 dec. 1843 TOENJES WEIJERTS RABENBERG, geb. Halte, Papenburg Oostfriesland 11 nov. 1808, Landeigenaar, Molenaar, overleden Leer Oostfriesland 1 okt. 1858, zn. van WYERT TOENJES en HILKE LUEPKES TREY.
Uit het eerste huwelijk:
1. MARTHA, volgt VIIas.
Uit het tweede huwelijk:
2. WIARD HILLRICH RABENBERG, geb. Leer Oostfriesland 1 okt. 1844, overleden ald. 25 nov. 1848.
3. EMMA GESINA RABENBERG, geb. Leer Oostfriesland 19 juni 1846, overleden ald. 24 nov. 1848.
4. EMMA GESINA, volgt VIIat.
5. HILLENE GERHARDINE, volgt VIIau.
6. JOHANNES RABENBERG, geb. Rohrichmoor Oostfriesland 2 nov. 1853, overleden 4 dec. 1943, tr. Leer Oostfriesland 23 april 1882 LOUISE WILHELMINE FREDERIKE DIRKSEN, geb. Leer Oostfriesland 1 maart 1857, overleden ald. 9 nov. 1920, dr. van CHRISTIAN HERMANN en LOUISE WILHELMINE BOTHMANN.
7. WIARD THEODOOR RABENBERG, geb. Neermoor Oostfriesland 24 nov. 1856.

VIIas. MARTHA UKENA, geb. Leer Oostfriesland (D) 23 nov. 1839, overleden vr 1895, tr. 1e omstr. 1860 MAN MEYER, overleden vr 1861; tr. 2e Leer Oostfriesland 3 maart 1861 JOHANN LEHNHOFF, geb. Leer Oostfriesland 31 jan. 1826, Scheepskapitein, overleden Leer Oostfriesland 26 jan. 1866; tr. 3e Leer Oostfriesland 16 jan. 1868 DIRK HINRICH UHLENKAMP, geb. Loga Oostfriesland (D) 23 dec. 1838, Scheepskapitein, zn. van FOLKERT HINRICHS en ADELHEID MARIA BAHNS.
Uit het tweede huwelijk:
1. JOHANNES HEINRICH LEHNHOFF, geb. Leer Oostfriesland 7 dec. 1861, overleden 1890.
2. WILHELM CHRISTIAN LEHNHOFF, geb. Leer Oostfriesland 8 okt. 1863, overleden ald. 26 sept. 1864.
3. EMMA JEANETTE LEHNHOFF, geb. Leer Oostfriesland 9 april 1865, tr. omstr. 1890 MAN ALBERTS.
Uit het derde huwelijk:
4. FOLKERT DIEDRICH UHLENKAMP, geb. Leer Oostfriesland 3 sept. 1868, overleden vr 1895.
5. WILHELM CHRISTIAN UHLENKAMP, geb. Leer Oostfriesland 7 sept. 1870, overleden vr 1895.
6. ADELHEID MARIE UHLENKAMP, geb. Leer Oostfriesland 7 juli 1872, overleden Kassel (D) 11 sept. 1945, tr. Leer Oostfriesland 27 juni 1899 DIEDRICH CHRISTIAN UKENA, geb. Leer Oostfriesland 25 jan. 1868, zn. van CHRISTIAN FRIEDRICH en JOHANNA WILHELMINA HARTING.

VIIat. EMMA GESINA RABENBERG, geb. Nttermoor Oostfriesland 3 aug. 1849, tr. Leer Oostfriesland 2 mei 1869 JACOB FREERKS PEIL, geb. Ditzum Oostfriesland 18 dec. 1842, Scheepskapitein, zn. van FREERK JACOBS en GEERTJE JUERGENS MUELLER.
Uit dit huwelijk:
JANETTE MATHILDE PEIL, geb. Leer Oostfriesland 12 nov. 1870.

VIIau. HILLENE GERHARDINE SIKKES, geb. Kloster Muehle, Nuettermoor Oostfriesland 2 aug. 1851, overleden Duisburg-Meiderich DDR 6 mei 1927, tr. Leer Oostfriesland 29 juli 1873 CARL CHRISTIAN WILHELM DIRKSEN, geb. Leer Oostfriesland 10 febr. 1850, Onderwijzer, overleden Duisburg-Meiderich DDR 27 sept. 1930, zn. van CHRISTIAN HERMANN en LOUISE WILHELMINE BOTHMANN.
Uit dit huwelijk:
1. CHRISTIAN, volgt VIIIar.
2. GEORG DIRKSEN, geb. omstr. 1875.
3. JOHANNES, volgt VIIIas.
4. HILLENE, volgt VIIIat.
5. WILHELM DIRKSEN, geb. omstr. 1880.
6. MARIE, volgt VIIIau.
7. KARL, volgt VIIIav.
8. STEPHANUS HABERTUS, volgt VIIIaw.
9. WILHELMINE DIRKSEN, geb. Meiderich (D) 13 april 1888, overleden 14 sept. 1964, tr. omstr. 1910 KARL JUST ALBERT JORDAN, geb. Bennungen (D) 23 juli 1886, overleden 14 okt. 1974.

VIIIar. CHRISTIAN DIRKSEN, geb. Esens Oostfriesland 21 juni 1874, overleden 3 nov. 1940, tr. omstr. 1902 FRANZISKA HORST, geb. Hhscheid Solingen (D) 8 febr. 1877, overleden 1958, dr. van HELMUT en FRANZISKA BATH.
Uit dit huwelijk:
1. LILLI DIRKSEN, geb. 17 juni 1904, overleden 1967.
2. HELMUT DIRKSEN, geb. 29 jan. 1912, overleden 1993.
3. CHRISTEL DIRKSEN, geb. 20 mei 1917.

VIIIas. JOHANNES DIRKSEN, geb. Meiderich (D) 23 april 1876, tr. omstr. 1900 HEDWIG KARMANN.
Uit dit huwelijk:

IXy. HEDWIG DIRKSEN, geb. omstr. 1902, tr. 1e omstr. 1925 WILLI OERTEL, Directeur; tr. 2e omstr. 1933 AUGUST ROBERT WIELAND, Fabrikant.
Uit het eerste huwelijk:
1. INGRID, volgt Xaf.
Uit het tweede huwelijk:
2. ROBERT WIELAND.

Xaf. INGRID OERTEL, tr. omstr. 1955 MAN ONBEKENDE.
Uit dit huwelijk:
KERSTIN ONBEKENDE.

VIIIat. HILLENE DIRKSEN, geb. Meiderich (D) 29 mei 1878, overleden Soltau BRD 24 juli 1964, tr. omstr. 1904 HUGO GRB, geb. 15 febr. 1877, Directeur Middelbare school, overleden 5 jan. 1956.
Uit dit huwelijk:
1. HELENE, volgt IXz.
2. HUGO, volgt IXaa.
3. KARL, volgt IXab.

IXz. HELENE GRB, geb. 10 okt. 1905, overleden 26 juli 1997, tr. omstr. 1927 WILHELM PETERSEN, geb. 14 febr. 1900, Pastor, overleden 26 febr. 1969.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELM, volgt Xag.
2. JRGEN, volgt Xah.
3. ALMUTH, volgt Xai.

Xag. WILHELM PETERSEN, geb. 5 dec. 1929, Rector, overleden 19 dec. 1997, tr. 1959 ROSEMARIE HITSCHFELD, geb. 25 maart 1936, Bankmedewerkster.
Uit dit huwelijk:

XIg. TANJA PETERSEN, geb. Orsoy Niederrhein (nu Rheinberg) (D) 1967, Professor, Dr Sociologie, tr. 1995 WALTER BONNADIO.
Uit dit huwelijk:
1. MARTIN JEROME BONNADIO, geb. 1995.
2. ALEXANDRA MARIA BONNADIO, geb. 1996.
3. CHRISTINA SOPHIA BONNADIO, geb. 1996.

Xah. JRGEN PETERSEN, geb. 18 mei 1931, Tandarts, tr. omstr. 1960 ERIKA REISS, geb. 3 febr. 1937.
Uit dit huwelijk:
1. SILKE PETERSEN, geb. 23 jan. 1961.
2. FRAUKE PETERSEN, geb. 5 maart 1964, tr. omstr. 1990 PETER. MAGIN.
3. SABINE PETERSEN, geb. 15 nov. 1965, Tandarts, tr. omstr. 1993 BODO VON GADOMSKI.

Xai. ALMUTH PETERSEN, geb. 23 nov. 1934, overleden 22 april 1991, tr. omstr. 1960 LEO HERBERT ROTH, geb. Papiscken (D) 5 jan. 1935, Pedagogisch Proffessor aan de Universiteit te Bremen (D), zn. van PETER en ANNA KASENTER.
Uit dit huwelijk:
DIETMAR ROTH, geb. 5 april 1963, Hotelmanager, tr. 3 febr. 1995 ANA MARIA SNCHEZ GMEZ, geb. 9 dec. 1962, dr. van SATURNINO SNCHEZ ALCANTUD en CONSUELO GMEZ RAMN.

IXaa. HUGO GRB, geb. 12 maart 1912, Medisch Assistent, overleden Soltau BRD 1 jan. 1986, tr. omstr. 1944 ILSE LEHNE, geb. 26 okt. 1919.
Uit dit huwelijk:
LUTZ GRB, geb. 19 sept. 1945, Slachter.

IXab. KARL GRB, geb. 30 dec. 1919, Elektro-Ingenieur AEG, tr. 1e omstr. 1942 INGE GRNER; tr. 2e omstr. 1945 HANNE KOTHE, geb. 2 juli 1918.
Uit het eerste huwelijk:
1. MARION GRB, geb. omstr. 1943.
Uit het tweede huwelijk:
2. WOLFRAM GRB, geb. 16 april 1946, Electricien.

VIIIau. MARIE DIRKSEN, geb. Meiderich (D) 14 sept. 1883, tr. omstr. 1910 PAUL GESSEL, Bedrijfleider Munitiefabriek.
Uit dit huwelijk:
1. HILDE, volgt IXac.
2. PAUL GESSEL, geb. omstr. 1912.
3. WILHELM GESSEL, geb. omstr. 1913.

IXac. HILDE GESSEL, geb. omstr. 1911, tr. omstr. 1935 MAN ONBEKEND.
Uit dit huwelijk:
WILHELM ONBEKEND.

VIIIav. KARL DIRKSEN, geb. Meiderich (D) 21 juni 1884, Hotelier Hotel "Zur Trotzburg" Moers (D), overleden 1936, tr. omstr. 1910 HENRIETTE LINDENBERG.
Uit dit huwelijk:
1. HANNE DIRKSEN, geb. omstr. 1912, tr. omstr. 1935 MAN KUHLMANN.
2. KARL, volgt IXad.

IXad. KARL DIRKSEN, geb. 1913, Hotellier "Zur Trotzburg", overleden 1987, tr. omstr. 1940 VROUW DIRKSEN-X.
Uit dit huwelijk:
JRGEN DIRKSEN, Hotellier "Zur Trotzburg".

VIIIaw. STEPHANUS HABERTUS DIRKSEN, geb. Meiderich (D) 3 mei 1886, Directeur, overleden Essen-Bredeney (D) 28 nov. 1945, tr. Essen/Rurh (D) 22 april 1921 AMALIE KATHARINA HENRIETTE WIEMANN, geb. Essen (D) 1 febr. 1892, overleden Essen-Bredeney (D) 20 maart 1973.
Uit dit huwelijk:
1. HELMUT DIRKSEN, geb. Essen (D) 19 dec. 1921, Geluidsman (WDR), overleden Keulen (D) 9 maart 1995, tr. 6 okt. 1951 INGEBORG IRMA DRTZBACH, geb. Karlsruhe (D) 10 juni 1922, overleden Keulen (D) 4 juli 1996.
2. GISELA ALMUT, volgt IXae.

IXae. GISELA ALMUT DIRKSEN, geb. Essen (D) 12 jan. 1926, tr. 5 maart 1955 WOLFGANG DANNEMANN, geb. Duesseldorf (D) 21 juli 1926, zn. van HERBERT en OLGA MEDITA MICHAELIS.
Uit dit huwelijk:
1. STEFAN, volgt Xaj.
2. GERHARD, volgt Xak.
3. CHRISTIAN, volgt Xal.

Xaj. STEFAN DANNEMANN, geb. Karlsruhe (D) 29 aug. 1956, Computer Technicus.
Uit zijn relatie met MIRJAM ENGELMANN:
CLARA ENGELMANN, geb. Karlsruhe (D) 3 mei 2005.

Xak. GERHARD DANNEMANN, geb. Essen-Ruettenscheid (D) 2 juni 1959, Hoge School Proffessor aan de Humboldt Universiteit te Berlijn (D), tr. Freiburg (D) 15 aug. 1991 ULRIKE FREITAG, geb. 24 febr. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. JULIA AMIRA DANNEMANN-FREITAG, geb. Londen (GB) 28 juli 1999.
2. PHILIPP DANNEMANN-FREITAG, geb. 30 juni 2001.

Xal. CHRISTIAN DANNEMANN, geb. Essen-Ruettenscheid (D) 25 febr. 1962, Managing Director (Merus Software Ltd), tr. 1e Treptow Berlijn (D) 6 juli 1995 (echtsch. uitgespr. 8 april 2003) NICOLA JANE DENNING, geb. Cullumpton Devon (GB) 6 juli 1967, Architect, dr. van BRIAN REGINALD en NORA BETTY HEAMAN; tr. 2e Stroud (GB) 25 mei 2006 NATALYA SCOTT, geb. Birmingham (GB) 2 maart 1972, dr. van MALCOLM en PAMELA WILKIE.
Uit het eerste huwelijk:
1. BRIAN DANNEMANN, geb. Cheltenham (GB) 5 jan. 2001.
2. LINUS DANNEMANN, geb. Cheltenham (GB) 5 febr. 2001.
Uit het tweede huwelijk:
3. LUCIE JANE DANNEMANN, geb. Stroud (GB) 4 mei 2005.

V-l. GEESKE EVERTS HEIKES, geb. Oldersum Oostfriesland (D) 1788, tr. Landschaftspolder Oostfriesland (D) 13 jan. 1811 HINDERK CASPERS MUELLER, geb. Manslagt Oostfriesland 1781, zn. van KASPER HINDRIKS en VROUW HINDRIKS-X.
Uit dit huwelijk:
1. EVERT HEIKES MUELLER, geb. Landschaftspolder Oostfriesland 2 maart 1811.
2. KASPER MUELLER, geb. Landschaftspolder Oostfriesland 7 maart 1813.
3. ANNA GESINA MUELLER, geb. Landschaftspolder Oostfriesland 30 april 1815, tr. Grosswolde Oostfriesland 27 sept. 1842 PETRUS JOHANNES SPARRINGA, geb. Grosswolde Oostfriesland 6 okt. 1812, zn. van EILARDUS PETRUS en FOLMET MAMMEN.

IVf. AALTJE VAN DIJKUM, geb. Wybelsum Oostfriesland (D) 16 dec. 1765, overleden Loquard Oostfriesland (D) 30 april 1848, tr. Loquard Oostfriesland (D) 3 mei 1787 HINDRYK (HINRICH) JANSSEN, geb. Upleward Oostfriesland 18 maart 1759, overleden Loquard Oostfriesland 13 okt. 1821.
Uit dit huwelijk:
1. JAN HINRICHS, geb. Loquard Oostfriesland 24 aug. 1788, overleden ald. 22 dec. 1788.
2. DIRK HINRICHS, geb. Loquard Oostfriesland 4 mei 1790, overleden ald. 15 sept. 1808.
3. AAFKE HINRICHS, volgt Vm.
4. JAN HINRICHS JANSSEN, geb. Loquard Oostfriesland 13 sept. 1795, tr. Loquard Oostfriesland 5 maart 1830 GEPKE TEBBEN BRECHTERS, geb. omstr. 1810.
5. JOHANNA HINRICHS, geb. Loquard Oostfriesland 13 nov. 1798.
6. HINRICH JANSSEN, geb. Loquard Oostfriesland 17 april 1801.
7. WESSEL HINRICHS, geb. Loquard Oostfriesland 29 febr. 1804, overleden ald. 10 juni 1825.
8. PETRUS HINRICHS, geb. Loquard Oostfriesland 23 juli 1806.

Vm. AAFKE HINRICHS JANSSEN, geb. Loquard Oostfriesland 2 mei 1793, overleden ald. 2 okt. 1873, tr. Loquard Oostfriesland 23 sept. 1826 SEEBEN POPPE OHLING, geb. Loquard Oostfriesland 21 sept. 1782, overleden ald. 17 okt. 1869, zn. van POPPE ELTIES ELTEN en FRAUKE HINRICHS.
Uit dit huwelijk:
1. POPPE ELTEN OHLING, geb. Loquard Oostfriesland 14 sept. 1833.
2. PETRUS HINRICHS OHLING, geb. Loquard Oostfriesland 7 juni 1837.

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 26 jan. 2012 20:19