Parenteel van JAN HENRICUSZn DE POEL
NAAST ONZE EIGEN STAMVADER, EN DIENS AANGETROUWDE FAMILIE, (DE ENIGE FAMILIES
WAARVOOR WIJ DE GANG NAAR DE ARCHIEVEN MAKEN), PROBEREN WIJ ZOVEEL MOGELIJK FAMILIES VAN GA(A)LEN IN KAART TE BRENGEN.
ECHTER . . . NIET AL DEZE GEGEVENS ZIJN COMPLEET . . . VEEL GEGEVENS ZIJN OVERGENOMEN UIT DIGITALE BRONNEN, ZOALS GENLIAS EN ANDERE.
U GELIEVE ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT HIERIN FOUTEN VOORKOMEN EN DERHALVE UW EIGEN BRONNEN TE GEBRUIKEN, C.Q. ONZE GEGEVENS TE CONTROLEREN.
NEEMT U GEGEVENS OVER EN KUNT U DE ONZE AANVULLEN EN/OF VERBETEREN, DAN ZIJN UW GEGEVENS VAN HARTE WELKOM!
BEGIN WEBSITE
EMAIL ADRES
Privacy
Mocht U op deze site informatie aantreffen over Uzelf en/of Uw gezinsleden, en stelt U geen prijs op de
publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag.
De gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden, of in overleg met U worden aangepast.

I. JAN HENRICUSZn? DE POEL, tr. omstr. 1756 JOHANNA RITS, geb. Wijk bij Duurstede UT 20 april 1730, dr. van THEODORUS en JOHANNA WESTHOVEN.
Uit dit huwelijk:
1. THEODORA DE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1 mei 1757, overleden ald. 20 juni 1796, begr. In de Kerk te Wijk bij Duurstede UT 25 juni 1796, tr. omstr. 1780 ANTOONIE NARON.
2. THEODORUS DE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 12 juni 1759.
3. JOHANNA HENRICA, volgt IIa.
4. JOHANNES, volgt IIb.

IIa. JOHANNA HENRICA DE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 7 jan. 1761, begr. In de Kerk (Noorderpand) Wijk bij Duurstede UT 26 mei 1802, tr. Wijk bij Duurstede UT 29 okt. 1783 JOHANNES VOS.
Uit dit huwelijk:
1. HENRICA DOROTHEA VOS, geb. Wijk bij Duurstede UT 18 jan. 1784, overleden ald. vr 1785.
2. HENDRICA THEODORA VOS, geb. Wijk bij Duurstede UT 24 maart 1785.
3. FRANCISCA VOS, geb. Wijk bij Duurstede UT 20 dec. 1793.

IIb. JOHANNES DE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 25 juni 1763, overleden 7 aug. 1836, tr. Wijk bij Duurstede UT (kerkelijk RK Kerk Wijk bij Duurstede UT) 2 febr. 1785 NICOLA JOHANS BURGHOUT, geb. Amersfoort UT nov. 1758, ged. RK Kerk te Amersfoort UT 21 nov. 1758, overleden Wijk bij Duurstede UT 17 dec. 1832, dr. van JOHANNES PIETERSZn en FREDERIKA NICOLAASDr VAN BEMMEL.
Uit dit huwelijk:
1. HENDRICA JOHANNA, volgt IIIa.
2. THEODORUS, volgt IIIb.
3. JOANNES, volgt IIIc.
4. JOHANNES, volgt IIId.
5. PIETER TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1791, overleden na 1858.
6. FREDERICUS JOANNES, volgt IIIe.
7. FREDERICUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 14 dec. 1793.
8. HERMANUS, volgt IIIf.
9. DINA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 9 maart 1799.
10. PETRUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 5 mei 1800, overleden Werkhoven UT 25 febr. 1818.
11. HENRICUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1803, overleden ald. 2 febr. 1803.

IIIa. HENDRICA JOHANNA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 9 april 1785, overleden ald. 3 maart 1838.
Haar zoon:
JOHANNES SPURIUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 12 april 1814, overleden ald. 26 juli 1862.

IIIb. THEODORUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 17 dec. 1786, Timmerman, overleden Wijk bij Duurstede UT 24 juni 1848, tr. Wijk bij Duurstede UT 3 nov. 1825 MARIA LOUISA STEINSHEIMER (HEENSHEMER), geb. ’s-Gravenhage ZH 26 juni 1799, overleden Wijk bij Duurstede UT 8 nov. 1837, dr. van CHRISTIAAN STEINSHEIMER en MARIA LEIJSTE (VAN LEISTEN).
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES, volgt IVa.
2. CHRISTIAAN TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 10 nov. 1827.
3. NICOLAAS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1830, overleden ald. 5 juli 1853.
4. HERMANUS, volgt IVb.
5. MARIA, volgt IVc.
6. PETRONELLA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 15 maart 1836.

IVa. JOHANNES TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 28 febr. 1826, Metselaar, Timmerman, overleden 6 febr. 1889, tr. Lienden GLD 17 okt. 1850 DEBEDINA PALLADA, geb. Lienden GLD 12 sept. 1825, overleden Maurik GLD 17 april 1887, dr. van JACOBUS en MARIA SCHERMEY (SCHERMEIJ).
Uit dit huwelijk:
1. ZOON TE POEL, levenloze zoon, geb. Lienden GLD 27 jan. 1851.
2. MARIA, volgt Va.
3. THEODORA TE POEL, geb. Lienden GLD 14 april 1855, tr. Utrecht UT 5 mei 1886 WILHELM GERARDUS ESVELT, geb. Utrecht UT omstr. 1857, zn. van HENDRIK en GERARDA DE HAAS.
4. JAN TE POEL, geb. Lienden GLD 11 nov. 1857, overleden Maurik GLD 1 maart 1860.
5. JOHANNA TE POEL, geb. Maurik GLD 5 maart 1860, tr. Maurik GLD 6 febr. 1889 GERHARDUS VISSCHEDIJK, geb. Oldenzaal OV 3 juni 1859, zn. van GERRIT JAN en ALEIDA KUIPERS.
6. JOHANNES, volgt Vb.
7. JACOBA PETRONELLA, volgt Vc.
8. JACOBUS TE POEL, geb. Maurik GLD 16 dec. 1869, overleden ald. 14 dec. 1870.

Va. MARIA TE POEL, geb. Lienden GLD 11 febr. 1852, overleden Wijk bij Duurstede UT 26 nov. 1919, tr. Wijk bij Duurstede UT 2 juli 1880 JOHANNIS BROUWER, geb. Wijk bij Duurstede UT 17 aug. 1856, zn. van JOSEPH en JOHANNA KNOOP.
Uit dit huwelijk:
1. JOZEF BROUWER, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1881, tr. Wijk bij Duurstede UT 11 juli 1912 GIJSBERTA DEKKERS, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1883, dr. van GIJSBERTUS en CATHARINA ROZENGARDEN.
2. JOHANNA BERNARDINA BROUWER, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1883, tr. Wijk bij Duurstede UT 20 nov. 1910 ALEXANDER VAN GELDEREN, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1877, zn. van JOHANNES BERNARDUS en JOHANNA VAN DER LINDEN.
3. JOHANNES MARINUS BROUWER, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1893, tr. Rotterdam ZH 4 dec. 1918 JOHANNA MARIA VAN DEN HURK, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1896, dr. van HENDRICUS WILHELMUS en MARIA VAN RIJN.

Vb. JOHANNES TE POEL, geb. Maurik GLD 22 okt. 1862, Metselaar, tr. 1e Arnhem GLD 17 juli 1895 MARTHA CORNELIA VAN GALEN, geb. Zaandam NH omstr. 1861, Dienstbode, overleden Driebergen UT 31 okt. 1903, dr. van JOHANNES FREDERICUS en MAARTJE MAAS; tr. 2e Amsterdam NH 7 okt. 1908 JOSEPHINE SAUERBIER, geb. Rotterdam ZH 2 nov. 1862, dr. van WILHELM LODEWIJK en ANNA BENTZEN en wed. van WILHELMUS GAEMERS.
Uit het eerste huwelijk:
JOHANNES FREDERIK TE POEL, geb. Driebergen UT 7 aug. 1902, overleden Arnhem GLD 23 juli 1903.

Vc. JACOBA PETRONELLA TE POEL, geb. Maurik GLD 16 aug. 1864, Dienstbode, overleden Arnhem GLD 27 aug. 1944, tr. Arnhem GLD 30 jan. 1889 FREDERIK VAN GALEN, geb. Zaandam NH 20 okt. 1859, Scheepstimmerman, Metselaar, overleden Arnhem GLD 21 juni 1942, zn. van JOHANNES FREDERICUS en MAARTJE MAAS.
Uit dit huwelijk:
1. EVERDINA, volgt VIa.
2. JAN FREDERIK, volgt VIb.
3. JOHANNA, volgt VIc.
4. JOHANNES, volgt VId.
5. PETRUS JACOBUS, volgt VIe.

VIa. EVERDINA VAN GALEN, geb. Ruhrort (D) omstr. 1890, tr. Wageningen GLD 15 maart 1918 GERRIT JAN DE GREEVE, geb. Wageningen GLD omstr. 1894, Timmerman, zn. van JURRIE ANTHONIE GREEVE en ALBERTHA KLEINRENSINK.
Uit dit huwelijk:
ALBERTUS DE GREEVE, geb. Wageningen GLD 1919, overleden ald. 30 okt. 1943.

VIb. JAN FREDERIK VAN GALEN, geb. Ruhrort (D) 22 aug. 1891, Meubelmaker, overleden Rotterdam ZH 16 april 1973, tr. Rotterdam ZH 18 aug. 1920 PETRONELLA JOHANNA VAN DEN HEUVEL, geb. Rotterdam ZH 27 okt. 1893, overleden ald. 1 juni 1958, dr. van JOHANNES en MARGARETHA CHRISTINA STRAATMAN.
Uit dit huwelijk:
1. FREDERIK?, volgt VIIa.
2. MARGARETHA?, volgt VIIb.

VIIa. FREDERIK? VAN GALEN, geb. Rotterdam ZH omstr. 1922, overleden ald. vr 1999, tr. Rotterdam ZH omstr. 1946 CATHARINA HELENA PLANKEN, geb. Rotterdam ZH omstr. 1925, overleden ald. vr 1999, dr. van ADRIANUS ANTONIUS en ANNA MARGARETHA MARIA HOLIERHOEK.
Uit dit huwelijk:
1. FREDERIK VAN GALEN.
2. HANS VAN GALEN.

VIIb. MARGARETHA? VAN GALEN, geb. Rotterdam ZH omstr. 1925, tr. omstr. 1946 FRANS CLAVAUX.
Uit dit huwelijk:
1. JAN? CLAVAUX, geb. omstr. 1946.
2. DOCHTER? CLAVAUX, geb. omstr. 1948.
3. DOCHTER? CLAVAUX, geb. omstr. 1950.
4. DOCHTER? CLAVAUX, geb. omstr. 1951.
5. DOCHTER? CLAVAUX, geb. omstr. 1952.

VIc. JOHANNA VAN GALEN, geb. Meiderich (D) 3 april 1893, overleden 24 maart 1973, tr. Arnhem GLD 27 nov. 1912 JOHANNES VAN BRAKEL, geb. Renkum GLD 29 nov. 1888, Schilder, overleden 23 dec. 1972, zn. van JOZEF JOHANNES en JOHANNA THEODORA TE BOEKHORST.
Uit dit huwelijk:
JOZEF JOHANNES VAN BRAKEL, geb. Renkum GLD 1 juni 1914, overleden ald. 7 okt. 1914.

VId. JOHANNES VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 5 juni 1896, Stoffeerder, Behanger, overleden Arnhem GLD 12 nov. 1972, tr. Stokkum GLD 10 mei 1924 JOHANNA GARBEN, geb. 19 april 1901, overleden Arnhem GLD 11 april 1964, dr. van HENDRIK en MARIA CHRISTINA WITJES.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBA PETRONELLA, volgt VIIc.
2. MARIA? VAN GALEN, geb. Arnhem GLD omstr. 1929, tr. Arnhem GLD? omstr. 1960 JOOP MATSERS.

VIIc. JACOBA PETRONELLA VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 22 febr. 1926, overleden Nijmegen GLD 5 nov. 1963, tr. Arnhem GLD omstr. 1946 THEO HENRI KRECHTING, Vertegenwoordiger.
Uit dit huwelijk:
1. DOCHTER KRECHTING, levenloze dochter, geb. Arnhem GLD 26 april 1950.
2. DOCHTER? KRECHTING, geb. omstr. 1952.
3. ZOON? KRECHTING, geb. omstr. 1954.

VIe. PETRUS JACOBUS VAN GALEN, geb. Nijmegen GLD 24 febr. 1899, Hulpbrievenbesteller, Stoffeerder, Behanger, overleden Arnhem GLD 14 dec. 1975, tr. Arnhem GLD 5 okt. 1921 GERTRUDA WILHELMINE JOSEFINE RATERING, geb. Duisburg (D) 6 mei 1899, overleden Arnhem GLD 4 sept. 1981, dr. van DERK JAN en MARIA CATHARINA BOGERS.
Uit dit huwelijk:
1. DERK JAN VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 16 aug. 1922, Rijksambtenaar, overleden Arnhem GLD 1995, tr. 1e Arnhem GLD jan. 1949 GERRY VAN DULMEN, overleden Arnhem GLD 1969; tr. 2e Apeldoorn UT omstr. 1978 ATTIE VAN DER HEIDEN.
2. PETRONELLA JACOBA, volgt VIId.
3. FREDERIKUS JOHANNES, volgt VIIe.
4. CORNELIS THEODORUS, volgt VIIf.
5. MARIA CATHARINA JOSEPHINA, volgt VIIg.
6. PETRUS JACOBUS, volgt VIIh.
7. FERDINAND MARIE, volgt VIIi.
8. GEERTRUIDA JOSEPHINA MARIA VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 12 aug. 1940, overleden Warnsveld GLD 7 nov. 1944.
9. JOSEPHINA GERARDA MARIA, volgt VIIj.

VIId. PETRONELLA JACOBA VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 6 nov. 1926, tr. Arnhem GLD 2 juni 1953 BERNARDUS JOHANNES JOSEPHUS FIERING, geb. Lichtenvoorde GLD 21 maart 1926, zn. van BERNARDUS HENDRIKUS JOSEPHUS en JOHANNA HELENA OONK. [Kortenhoef 1981-]
Uit dit huwelijk:
1. BERNARDUS PETRUS FIERING, geb. Arnhem GLD 3 jan. 1954, tr. Kortenhoef UT 1 aug. 1986 MARIJKE ENGEL, geb. Arnhem GLD 13 aug. 1956.
2. GERTRUDIS JOHANNA PETRONELLA, volgt VIIIa.
3. JAN-PETER, volgt VIIIb.
4. BOB FERDINAND, volgt VIIIc.

VIIIa. GERTRUDIS JOHANNA PETRONELLA FIERING, geb. Arnhem GLD 26 juli 1955.
Uit haar relatie met ROB FLEUR:
1. KIM FLEUR, geb. Nigtevegt UT 12 dec. 1984.
2. MYREL KERSTEN FLEUR, geb. Seedorf (D) 6 jan. 1986.

VIIIb. JAN-PETER FIERING, geb. Oosterbeek GLD 9 juni 1958, tr. Huizen NH 1 mei 1986 LIESBETH REUVERS, geb. 2 juni 1968.
Uit dit huwelijk:
1. INGMAR OLOF FIERING, geb. Bussum NH 6 sept. 1987.
2. LARS FIERING, geb. Bussum NH 1 maart 1989.
3. JENS PETER FIERING, geb. Huizen NH 22 jan. 1997.

VIIIc. BOB FERDINAND FIERING, geb. Wisch GLD 24 sept. 1964.
Uit zijn relatie met ANNEKE MONIQUE KUIJPER, geb. Doesburg GLD 2 sept. 1964:
SEBASTIAAN MATHIJS FIERING, geb. Kortenhoef UT 11 aug. 1996.

VIIe. FREDERIKUS JOHANNES VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 19 febr. 1928, Gemeente-Ambtenaar, tr. Oosterbeek GLD 7 juli 1955 ELISABETH ARNOLDA HENDRIKS, geb. Oosterbeek GLD 7 april 1927, dr. van MARTINUS en ALEIDA HENDRIKA BROEKHOF. [Huissen GLD 1972-]
Uit dit huwelijk:
1. PETRUS MARTINUS, volgt VIIId.
2. MARTINUS FREDERIKUS, volgt VIIIe.
3. GERTRUDE ALEIDA, volgt VIIIf.
4. FREDERIKUS JOHANNES VAN GALEN, geb. Oosterbeek GLD 18 febr. 1962.
5. PAULUS HUBERTUS VAN GALEN, geb. Oosterbeek GLD 16 maart 1963.
6. ALEIDA ELISABETH MARIA, volgt VIIIg.

VIIId. PETRUS MARTINUS VAN GALEN, geb. Oosterbeek GLD 29 sept. 1956, tr. Huissen GLD 20 dec. 1985 (kerkelijk 15 mei 1986) HENDRINA AGNES GEMMA MULDER, geb. Huissen GLD 13 sept. 1957, dr. van HENDRIK en CATHARINA JOHANNA VERMAAS.
Uit dit huwelijk:
1. PETRUS FREDERIKUS HENDRIK VAN GALEN, geb. Nijmegen GLD 3 aug. 1989, ged. RK Kapel Dominicanenklooster te Huissen GLD 29 okt. 1989.
2. MATTHIAS PAULUS VAN GALEN, geb. Nijmegen GLD 16 dec. 1991, ged. RK Kapel Dominicanenklooster te Huissen GLD 10 mei 1992.

VIIIe. MARTINUS FREDERIKUS VAN GALEN, geb. Oosterbeek GLD 22 mei 1958, tr. Raalte OV 28 aug. 1990 PAULINA JOSEFINA MARIA MARS, geb. Dalfsen (Vilsteren) 1 maart 1964, ged. Raalte OV 1964.
Uit dit huwelijk:
1. MARLINDA JOHANNA ELISABETH VAN GALEN, geb. Zwolle OV 23 febr. 1992, ged. Raalte OV 1992.
2. MARIA PAULINA JOSEFINA VAN GALEN, geb. Zwolle OV 17 jan. 1994, ged. Raalte OV 1994.
3. ESTHER CAROLINA MARIA VAN GALEN, geb. Zwolle OV 29 mei 1997.

VIIIf. GERTRUDE ALEIDA VAN GALEN, geb. Oosterbeek GLD 5 nov. 1960, tr. Rozendaal GLD (kerkelijk RK Kapel Dominicanenklooster te Huissen GLD) 9 sept. 1993 GERARDUS ADOLF PETRUS DERKSEN, geb. Oosterbeek GLD 7 april 1958, zn. van GERARDUS THEODORUS en ADOLFINA GERARDA VAN DER SCHOUW.
Uit dit huwelijk:
1. KOEN FREDERIKUS GERARDUS DERKSEN, geb. Oosterbeek GLD 28 sept. 1994.
2. MARGOT GERARDA ELISABETH DERKSEN, geb. Oosterbeek GLD 23 nov. 1996.

VIIIg. ALEIDA ELISABETH MARIA VAN GALEN, geb. Oosterbeek GLD 19 nov. 1964, tr. Huissen GLD (kerkelijk RK Kapel Dominicanenklooster te Huissen GLD) 6 aug. 1993 ANTONIUS FRANCISCUS JOHANNES MARIA KOOLEN, geb. Waalwijk NB 28 maart 1964, zn. van ANTONIUS GERARDUS JOHANNES en GIJSBERDINA LAMBERTA LOMBARTS.
Uit dit huwelijk:
1. SACHA ELISABETH KOOLEN, geb. ’s-Gravenhage ZH 7 okt. 1995, ged. RK Kapel Dominicanenklooster te Huissen GLD 1995.
2. PUCK GERTRUDE KOOLEN, geb. ’s-Gravenhage ZH 1 juli 1997, ged. RK Kapel Dominicanenklooster te Huissen GLD 1997.

VIIf. CORNELIS THEODORUS VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 3 febr. 1931, Kantoorbediende, tr. 2 juli (kerkelijk RK Kerk te Nijmegen GLD 2 juni) 1953 DINY EGGENHUIZEN, geb. Elst GLD 4 nov. 1930.
Uit dit huwelijk:
1. CARL, volgt VIIIh.
2. TRUUS, volgt VIIIi.
3. ELS VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 17 dec. 1956.
4. JOSE VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 17 dec. 1956.
5. MIRIAM VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 14 dec. 1958.
6. RON VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 19 aug. 1964.

VIIIh. CARL VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 3 dec. 1953, tr. omstr. 1990 ELISABETH MARIA MONTFROOY, geb. Arnhem GLD 4 dec. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. C C E E VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 13 jan. 1992.
2. C T H VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 16 aug. 1993.

VIIIi. TRUUS VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 9 nov. 1955, tr. omstr. 1990 DARREN CLIMANS.
Uit dit huwelijk:
1. KYLE CLIMANS, geb. Arnhem GLD 6 febr. 1991.
2. SABINA CLIMANS, geb. Newmarket Canada 9 febr. 1993.
3. TIMO CLIMANS, geb. Newmarket Canada 17 juni 1994.

VIIg. MARIA CATHARINA JOSEPHINA VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 19 jan. 1934, tr. Arnhem GLD omstr. 1958 BOB SMIT, geb. 6 febr. 1932.
Uit dit huwelijk:
1. ROB SMIT, geb. 1960.
2. PIM SMIT, geb. 1964.

VIIh. PETRUS JACOBUS VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 28 juni 1936, overleden ald. 2 febr. 2000, tr. omstr. 1960 MARIA HENDRIKA JACOBA STARINK.
Uit dit huwelijk:
1. INGRID VAN GALEN, geb. 8 dec. 1963, tr. Arnhem GLD 22 aug. 2001 GERRIT VAN WOLVEREN, overleden 24 febr. 2008.
2. ASTRID, volgt VIIIj.
3. MARCO VAN GALEN, geb. 4 okt. 1966.
4. CLEMENTINE, volgt VIIIk.

VIIIj. ASTRID VAN GALEN, geb. Renkum GLD 24 april 1965, tr. 22 juni 1990 (echtsch. uitgespr. 2 sept. 2006) BENNO BAKKER.
Uit dit huwelijk:
CELINA BAKKER, geb. 1997.

VIIIk. CLEMENTINE VAN GALEN, geb. omstr. 1973, tr. omstr. 1992 ERIC OOSTERVEEN.
Uit dit huwelijk:
1. DAAN OOSTERVEEN, geb. 11 febr. 1998.
2. YOURI OOSTERVEEN, geb. 17 juli 2000.
3. KOEN OOSTERVEEN, geb. Uffelte DR 19 dec. 2002.

VIIi. FERDINAND MARIE VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 19 okt. 1938, Medewerker Algemene Dienst, tr. omstr. 1963 TRUDY MATSER, geb. Arnhem GLD 8 jan. 1946.
Uit dit huwelijk:
1. ILSE VAN GALEN, geb. omstr. 1963.
2. MARLOES, volgt VIII-l.
3. ANNEMIEK VAN GALEN, geb. omstr. 1967.

VIII-l. MARLOES VAN GALEN, geb. omstr. 1965, tr. omstr. 1999 ARNO LUGTHART.
Uit dit huwelijk:
1. NAN LUGTHART, geb. Huissen GLD 2000.
2. NIJS LUGTHART, geb. Huissen GLD 20 dec. 2002.

VIIj. JOSEPHINA GERARDA MARIA VAN GALEN, geb. Arnhem GLD 29 jan. 1943, tr. Arnhem GLD 21 sept. 1966 WIM BOLDER, geb. Arnhem GLD 6 nov. 1943.
Uit dit huwelijk:
1. ERIK BOLDER, geb. Arnhem GLD 1 dec. 1967.
2. TJERK BOLDER, geb. Arnhem GLD 22 mei 1971.
3. TIMO BOLDER, geb. Didam GLD 18 juli 1973.

IVb. HERMANUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 26 aug. 1831, overleden ald. 31 juli 1872, tr. 1e Langbroek UT 1 mei 1867 CORNELIA BENSCHOP, geb. Wijk bij Duurstede UT 14 nov. 1838, overleden Langbroek UT 23 april 1871, dr. van JOHANNES en CORNELIA DE JONG en wed. van WILHELMUS SMITS; tr. 2e Cothen UT 23 nov. 1871 CATHARINA LINDEMAN, geb. Bunnik UT 17 okt. 1845, dr. van GERARDUS en ANNA MARIA MARGARETHA BERREKAMP; zij hertr. Langbroek UT 8 aug. 1873 CHRISTIANUS ADRIANUS DE RUITER.
Uit het tweede huwelijk:
HERMANUS TE POEL, geb. Langbroek UT 26 dec. 1872, overleden ald. 9 april 1873.

IVc. MARIA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 24 sept. 1833, tr. Wijk bij Duurstede UT 30 april 1863 ALBERTUS WILHELMUS SMIT, geb. Amersfoort UT 26 juli 1831, zn. van WILLEM en ANNA WILLEMARS.
Uit dit huwelijk:
1. ANNA MARIA SMIT, geb. Amersfoort UT 29 maart 1864, tr. Amersfoort UT 20 mei 1885 JACOBUS BLOM, geb. Amersfoort UT omstr. 1861, zn. van HENDRIK en GEERTRUI HOPPERIJS.
2. WILLEM SMIT, geb. Amersfoort UT 5 sept. 1865, tr. Utrecht UT 15 febr. 1906 MARIA ADRIANA ELFRINK, geb. Utrecht UT omstr. 1872, dr. van HENRICUS JACOBUS en MARIA ANNA VERWEIJ.
3. THEODORUS SMIT, geb. Amersfoort UT 11 jan. 1868.
4. MARIA SMIT, geb. Amersfoort UT 25 jan. 1870.
5. LAMBARTUS JOHANNES SMIT, geb. Amersfoort UT 9 febr. 1873.
6. JOHANNES JOSEPHUS SMIT, geb. Amersfoort UT 28 juli 1878, tr. Utrecht UT 14 nov. 1900 ALDEGONDA CORNELIA JOSEPHINA VERHOOF, geb. Tilburg NB omstr. 1877, dr. van EDUARDUS CORNELIS en CATHARINA VAN DONGEN.

IIIc. JOANNES TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 4 febr. 1789, overleden ald. 19 mei 1846, tr. 1e Wijk bij Duurstede UT 25 april 1810 MARIA BOEREBOOM (BOERBOOM), geb. omstr. 1789, overleden 25 april 1825; tr. 2e Wijk bij Duurstede UT 29 sept. 1836 HELENA VAN LEUR, geb. Cothen omstr. 1786, overleden na 1836, dr. van JAN en ANNA MARIA REIJNTJES.
Uit het eerste huwelijk:
1. PETRUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 2 okt. 1810, overleden ald. 23 maart 1881, tr. Wijk bij Duurstede UT 4 nov. 1836 HENDRICA SCHUT, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1805, dr. van WILLEM en JENNEKE DAMHAAR.
2. JOANNA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 12 dec. 1812.
3. MARIA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 15 sept. 1815.
4. PETRONELLA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1817, overleden ald. 19 febr. 1818.
5. CLARA, volgt IVd.
6. HERMANUS, volgt IVe.
7. CORNELIS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 25 mei 1823, overleden ald. 27 okt. 1823.
8. JOHANNES, volgt IVf.

IVd. CLARA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 4 juni 1818, overleden ald. 16 april 1883, tr. Wijk bij Duurstede UT 2 febr. 1849 ARNOLDUS VAN DER SCHOUW, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1817, overleden ald. 24 mei 1876, zn. van JAN en ALIJDA VAN LEUR.
Uit dit huwelijk:
1. PETRUS HJOHANNES VAN DER SCHOUW, geb. Wijk bij Duurstede UT 8 dec. 1849, overleden ald. 22 dec. 1849.
2. JOHANNES PETRUS VAN DER SCHOUW, geb. Wijk bij Duurstede UT 1 jan. 1851.
3. MARIA JOHANNA VAN DER SCHOUW, geb. Wijk bij Duurstede UT 3 juni 1853.
4. ALIJDA GEERTRUIDA VAN DER SCHOUW, geb. Wijk bij Duurstede UT 22 juni 1856, tr. Wijk bij Duurstede UT 26 april 1883 JOHANNES HENDRIKUS VAN DAAL, geb. Everdingen omstr. 1862, zn. van HENDRIKUS en PETRONELLA VAN HOOGWAARDEN.

IVe. HERMANUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 17 dec. 1820, tr. Wijk bij Duurstede UT 7 juni 1849 CLASINA WESSELS, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1821, dr. van JACOBUS en HENDRICA DE RUIJTER.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS HENRICUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1851, overleden ald. 28 aug. 1895.
2. MARIA JOHANNA, volgt Vd.

Vd. MARIA JOHANNA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1857, tr. Breda NB 5 nov. 1873 WILLEM HENDRIKS, geb. Breda NB, zn. van GERRIT en PERRETTE HENRIETTE HEBBERER.
Uit dit huwelijk:
1. HENRIETTE CLASINA HENDRIKS, geb. Breda NB 24 febr. 1874, tr. Breda NB 5 aug. 1901 GERARDUS CORNELIS VAN DONGEN, geb. Breda NB 3 maart 1875, zn. van CORNELIUS ANTONIUS en JOHANNA CLASINA EVERS.
2. JOHANNA HENRIETTE HENDRIKS, geb. Breda NB omstr. 1886, tr. Breda NB 24 sept. 1917 HENRI WILHELM LUTZKE, geb. Luebeck (D) omstr. 1882, zn. van FRIEDRICH en WILHELMINA SOPHIE LUHMAN.

IVf. JOHANNES TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 8 dec. 1824, overleden ald. 1 dec. 1912, tr. Wijk bij Duurstede UT 12 mei 1853 MARIA JOHANNA BERNE, geb. Maurik GLD 1825, dr. van NEELIS en JOHANNA VENDELOO.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA JOHANNA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1855, overleden ald. 29 okt. 1940, tr. Utrecht UT 6 mei 1896 FRANCISCUS VAN SELM, geb. Utrecht UT omstr. 1866, zn. van JAN en ELISABETH VAN DER VELDEN.
2. JOHANNA PETRONELLA, volgt Ve.
3. CORNELIS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1865, tr. 1e Zeist UT 10 sept. 1903 GEERTRUIDA SOPHIA VAN HELDEN, geb. Gouda ZH omstr. 1854, overleden vr 1913, dr. van ANTHONIE ARNOLDUS HENDRIKUS en MARIA KALVELAGE; tr. 2e Wijk bij Duurstede UT 8 mei 1913 MARIA CORNELIA SIEBELING, geb. Haarlemmermeer NH omstr. 1876, dr. van GERRIT en JOHANNA HESSELS en gesch. echtg. van RUDOLF BLANKESPOOR.

Ve. JOHANNA PETRONELLA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1857, overleden ald. 29 dec. 1933, tr. Wijk bij Duurstede UT 2 jan. 1879 CORNELIS FRANCISCUS HUPPELSCHOTEN, geb. Amersfoort UT 1857, overleden vr 1933, zn. van WESSEL en JOHANNA MARIA VAN AGTHOVEN.
Uit dit huwelijk:
MARIA JOHANNA HUPPELSCHOTEN, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1883, tr. Wijk bij Duurstede UT 11 jan. 1912 BEREND BRUG, geb. Meppel DR omstr. 1887, zn. van KLAAS en HENDRIKJE BAKKER.

IIId. JOHANNES DE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1790, overleden ald. 2 okt. 1849, tr. omstr. 1815 ELISABETH GOSENS, overleden na 1849.
Uit dit huwelijk:

IVg. PETRONELLA DE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1819, overleden ald. 9 jan. 1853, tr. Wijk bij Duurstede UT 4 juli 1845 JOHANNES VERKERK, geb. Wijk bij Duurstede UT 1821, overleden vr 1853, zn. van ELISABETH VERKERK.
Haar dochter:
ELISABETH TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 1844, overleden ald. 9 maart 1844.

IIIe. FREDERICUS JOANNES TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 25 nov. 1791, overleden ald. 2 okt. 1849, tr. Wijk bij Duurstede UT 27 mei 1819 ELISABETH GOOSSENS, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1788, overleden ald. 4 dec. 1869, dr. van PETRUS en HILLEGONDA FOUZIKINS (FOESIK).
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES FREDERICUS, volgt IVh.
2. PETRUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 15 okt. 1817.
3. PETRONELLA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 27 dec. 1818, overleden ald. vr 1821.
4. CLARA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1819.
5. PETRONELLA, volgt IVi.

IVh. JOHANNES FREDERICUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 24 jan. 1813, overleden Amersfoort UT vr 1864, tr. Amersfoort UT 9 dec. 1835 CHRISTINA ELISABETHA VAN VATHORST, geb. Amersfoort UT 1799, overleden ald. 1 febr. 1864, dr. van HENDRIK TEUNISSEN en GEERTRUIJ HOPPESTEIJN.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES TE POEL, geb. Amersfoort UT 4 okt. 1836, overleden ald. 3 febr. 1858.
2. GEERTRUIDA TE POEL, geb. Amersfoort UT 15 okt. 1838, overleden ald. 8 dec. 1861.
3. CHRISTINA ELISABETH TE POEL, geb. Amersfoort UT 4 juli 1841, overleden ald. 5 juni 1854.
4. ANNA MARIA TE POEL, geb. Amersfoort UT 29 maart 1864.
5. WILLEM TE POEL, geb. Amersfoort UT 5 sept. 1865.

IVi. PETRONELLA TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1821, tr. Wijk bij Duurstede UT 4 juli 1845 JOHANNES VERKERK, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1821, zn. van ELISABETH VERKERK.
Uit dit huwelijk:
ELISABETH VERKERK, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1849, tr. Utrecht UT 12 febr. 1873 JOHANNES FREDERIK VAN GEEST, geb. Utrecht UT omstr. 1849, zn. van GEERTRUIDA VAN GEEST.

IIIf. HERMANUS TE POEL, geb. Wijk bij Duurstede UT 25 nov. 1796, overleden Langbroek UT 14 april 1831, tr. Langbroek UT 11 aug. 1826 IJDA VAN ESCH (NES), geb. Tiel GLD 1792, overleden Wijk bij Duurstede UT 14 dec. 1865, dr. van JOHANNES VAN ESCH en MARIA CATHARINA HULSCHBOS.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA PETRONELLA, volgt IVj.
2. HARMANNUS, volgt IVk.

IVj. MARIA PETRONELLA TE POEL, geb. Langbroek UT omstr. 1829, tr. Langbroek UT 16 juni 1853 CORNELIS VAN DER GEER, geb. Wijk bij Duurstede UT omstr. 1817, zn. van GEURT en JANNIGJE DE ROOIJ.
Uit dit huwelijk:
1. JANNIGJE VAN DER GEER, geb. Langbroek UT omstr. 1854, tr. Langbroek UT 3 nov. 1881 KAREL EBERGEN, geb. Langbroek UT omstr. 1854, zn. van JOOST en ADRIANA VAN DER LEE.
2. ANTOON VAN DER GEER, geb. Langbroek UT omstr. 1866, tr. Cothen GLD 21 mei 1891 JOANNA VAN KLEEF, geb. Cothen GLD omstr. 1863, dr. van JOHANNES en MARIA VAN MAZIJK.

IVk. HARMANNUS TE POEL, geb. Langbroek UT omstr. 1831, overleden Driebergen UT 26 aug. 1907, tr. Driebergen UT 29 juni 1866 JOHANNA JACOBA POOT, geb. Driebergen UT omstr. 1833, dr. van ANTHONIUS en PETRONELLA MARIA DE SAIN.
Uit dit huwelijk:
1. HERMANUS TE POEL, geb. Driebergen UT 22 aug. 1868, overleden ald. 22 aug. 1868.
2. HERMANUS ANTHONIUS TE POEL, geb. Driebergen UT 14 nov. 1870, overleden ald. 15 april 1871.

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 27 jan. 2012 18:43