Genealogie van Dirk Van Duin


 
I.1    Dirk Van Duin, geboren 1680/90.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Dirksz Van Duin(Duijn) (zie II.1).
   2.  Nicolaus (Klaas) Dirksz. Van Duin (zie II.5).
   3.  Arie Dirks van Duin.

 
II.1    Pieter Dirksz Van Duin(Duijn), geboren circa 1715, overleden op 04-03-1789 te Ouburger watermolen, aangegeven door Cornelis Bijwaart. Impost Pro deo. Kinderen van Pieter Dirksz Van Duijn en Antie Ariaens zijn allen geboren in de Ouburger watermolen in de Zanegeest onder Bergen (ook Sanegeest) en gedoopt in Bergen

Pieter Dirksz van Duijn had de bijnaam van Cluis. In de geboortakte's van zijn kinderen wordt hij vermeld als Pieter Dirksz en als Pieter Cluis. In de geboort akte van zijn zoon Albert wordt vermeld " de naam van desen staat voor Pieter Dirksz Kluijs welk een bijnaam is". Zoon van Dirk Van Duin (zie I.1).
Gehuwd (1) op 08-01-1736 te Bergen met Antje Ariaans, overleden op 22-03-1766 te Bergen. Overleden te bergen op 22-3-1766 Antje Aarjens aangegeven door Aalbert Pietersz van Duijn, overleden in de Ouburger poldermolen Pro Deo.
Gehuwd (2) op 10-05-1767 te Bergen met Marijtje Lammerts Keijser, overleden te Ouburger poldermolen, begraven op 18-01-1771 te Bergen, aangever Pieter Dirksz van Duijn. Impost 3:0:0, dochter van Lammert Keijser.
Gehuwd (3) op 09-11-1771 te Bergen met Barbara Pieters Pasjes, 26 jaar oud, geboren op 02-08-1745 te Schoorl, overleden op 28-10-1805 te Bergen op 60-jarige leeftijd, dochter van Pieter Heertjesz Pasjes en Jannetje jans. Kinderen uit dit huwelijk hebben op Pieter na hun oudere broers en zuster als doopgetuige.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lijsbeth pieterse Van Duin, geboren te Zanegeest, gedoopt op 19-05-1737 te Bergen (getuige(n): Jan Ariese), overleden voor 1740.
   2.  Dirk (Theodorus) (Dirk) Pieterse Duin (zie III.2).
   3.  Lijsbeth Pieterse Van Duin, geboren 1740 te Zanegeest, gedoopt op 12-07-1740 te Bergen (getuige(n): Jan Ariaense).
   4.  Adrianus (Aarjen) Pieterse Van Duin (zie III.6).
   5.  Jan Pieterse van Duin, geboren te Zanegeest, gedoopt op 20-02-1744 te Bergen (getuige(n): Gerrit Jansz Klooster).
   6.  Joannes Pieterse Van Duin, geboren 1746 te Zanegeest, gedoopt op 28-01-1746 te Bergen (getuige(n): Gerrit Jansz Klooster).
   7.  Aelbertus (Aalbert) Pieterse Van Duin, geboren te Zanegeest, gedoopt op 12-09-1750 te Bergen (getuige(n): Klaes Dirksz Duijn).

Uit het tweede huwelijk:
   8.  Sijmen Van Duin, geboren te Zanegeest, gedoopt op 29-06-1770 te Bergen (getuige(n): Arie Pieters en Bregje lourens), overleden op 04-07-1771 te Ouburger poldermolen op 1-jarige leeftijd.
   9.  Pieter Paulus Van Duin(duijn), gedoopt op 29-06-1770 te Bergen.

Uit het derde huwelijk:
   10.  Anna van Duin, geboren te Ouburger poldermolen, gedoopt op 29-10-1772 te Bergen (getuige(n): Arie van Duijn en Lijsbeth van Duijn), overleden op 23-06-1798 te Bergen op 25-jarige leeftijd.
   11.  Pieter Pietersz Van Duin (zie III.14).
   12.  Klaas Van Duin, landman, geboren te Ouburger poldermolen, gedoopt op 04-06-1776 te Bergen (getuige(n): Dirk van Duijn), overleden op 22-02-1846 te Schoorl op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd met Antje Castricum.
   13.  Margaretha (Grietje) Van Duin, geboren 1778 te Ouburger poldermolen, gedoopt op 31-08-1778 te Bergen (getuige(n): Aalbert van Duijn).
   14.  Sijmen Van Duin, geboren 1783 te Ouburger poldermolen, gedoopt op 17-07-1783 te Bergen (getuige(n): Dirk Pietersz van Duijn).

 
III.2    Dirk (Theodorus) (Dirk) Pieterse Duin, venter met winkelwaren, geboren op 13-10-1738 te in de Zanegeest, gedoopt op 13-10-1738 te Bergen (getuige(n): Claas Dirkse), overleden op 05-08-1817 te Limmen op 78-jarige leeftijd, zoon van Pieter Dirksz Van Duin(Duijn) (zie II.1) en Antje Ariaans.
Gehuwd (1) circa 1768 met Antje WILLEMS Klaver, geboren op 03-02-1746 te Schermer, gedoopt (RK) op 03-02-1746 te Oudorp (getuige(n): Trijn Egberts), overleden op 13-04-1798 te Crabbendam onder Warmenhuizen op 52-jarige leeftijd. Begraven te Warmenhuizen: op 13-4-1798 geefty Dirk van Duijn het lijk aan van zijn Huijsvrouw Antje Willems Klaver te Crabbendam onder Warmenhuizen in de 4e classis overleden. impost 3:0:0, dochter van Willem Arienzn Klaver en Trijntje Claas Post.
Gehuwd (2) 1799, gehuwd voor de kerk op 60-jarige leeftijd op 04-08-1799 te Noord Scharwoude (RK) met Aagje Schonenberg, gedoopt op 07-01-1772 te Groet, overleden op 30-03-1830 te Limmen op 58-jarige leeftijd, weduwe van Dirk van Duijn, aangegeven door Willem van Duijn 29j zoon, boerenknecht, dochter van Willem Adamsz Schonenborgh en Aaltje Harmse van den Brink.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmus Duin, geboren op 21-01-1770 te Alkmaar, geboren aan de Westdijk in Alkmaar, gedoopt (rk) op 21-01-1770 te Alkmaar (getuige(n): Maartje Willems Klaver), gedoopt in de St. Jacobsstraat.
   2.  Willem van Duin, gedoopt op 18-02-1771 te Hoogwoud (Pade) (getuige(n): Maartje Willemse).
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 19-05-1805 te Limmen (getuige(n): in facie ecclesiae) met Grietje Aalb: Castricum.
   3.  Jan van Duin (zie IV.4).
   4.  Claas Van Duin (zie IV.6).
   5.  Gerrit Van Duin (zie IV.9).
   6.  Antje Dirks van Duin, geboren te Hoogwoud, gedoopt op 20-10-1780 te Hoogwoud (getuige(n): Albert Pieterse van Duyn).
   7.  Pieter Dirksz Van Duin, boereknecht bij zijn broer Claas, gedoopt op 29-11-1783 te Hoogwoud (getuige(n): Albert Pieterse van Duyn), overleden op 09-11-1815 om 01.00 uur te Harenkarspel op 31-jarige leeftijd. In het jaar Agttienhonderd vijftien den negende van de maand November des morgens agt uuren zijn voor ons Jan Sart Burgemeester der gemeente van HaringCarspel Divisie Schagen Kwartie Alkmaar Gouvernement Noordholland Gecompareerd:
Klaas van Duin oud agt en dertig jaren van beroep boer en Klaas van Duin oud 30 jaren arbeider beide wonende te Dirkshorn onder dee gemeente, als broeders van de na ten noemen overledene. Dewelke aan ons verklaard hebben dat ten zelven dag des morgens ten een uur overleden is hun broeder Pieter van duin in den ouderdom van drie en dertig jaren boere knegt en bij hun inwonend (zoon van Dirk van Duin van beroep venter wonende te Limmen en van wijlen Antje Klaver dezelve huisvrouw) ten huize van de eerstgenoemde staande te Dirkshorn voornoemd getekend met no 61. En hebbende de Declaranten deze acte nada deselve aan hun was voorgelesen, beneven ons ondertekend
ten jaren, maanden en dagen als boven gemeld.
   8.  Klaas Dirksz Van Duin (zie IV.13).
   9.  Trijntje Duin, gedoopt (rk) op 03-05-1788 te Hoogwoud (Langereis) (getuige(n): Jacob Rar).

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Willem Duin, geboren te Koedijk onder Bergen, gedoopt (RK) op 03-05-1800 te Bergen (getuige(n): Lijsbeth Schonenberg).
   11.  Willem Duin (zie IV.17).
   12.  Adrianus Duin, geboren te Koedijk onder Bergen, gedoopt (RK) op 05-12-1803 te Bergen (getuige(n): Pieter van Duijn).
   13.  Antje Duin, geboren te Koedijk, gedoopt op 11-12-1805 te Bergen (getuige(n): Jan Pieters van Duin).

 
IV.4    Jan van Duin, bouwman, boer, landbouwer, geboren op 07-11-1773 te Hoogwoud, gedoopt op 07-11-1773 te Hoogwoud, zoon van Dirk (Theodorus) (Dirk) Pieterse Duin (zie III.2) en Antje WILLEMS Klaver.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 23-01-1814 te Harenkarspel met Pietertje Goudsblom, 21 jaar oud, boerenmied, geboren op 28-11-1792 te Warmenhuizen, gedoopt op 28-11-1792 te Warmenhuizen, dochter van Maarten Goudsblom, boer, bouman, en Trijntje Cornelis Stam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van Duin, geboren op 03-11-1814 te Harenkarspel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-05-1842 te Wieringen met Grietje Wagende, geboren circa 1812 te Wieringen, dochter van Barend Wagende, dagloner, en Trijntje Evertsdr. Veld.
   2.  Trijntje van Duin, geboren op 07-01-1816 te Dirkshorn.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-02-1844 te Hoogwoud met Pieter Schouten, geboren circa 1817 te Hoogwoud, zoon van Jan Schouten en Grietje Kuiper.
   3.  Antje van Duin, geboren op 20-01-1817 te Harenkarspel, overleden op 02-02-1817 te Harenkarspel, 13 dagen oud (aangifte door: aangevers de vader en Cornelis bregman), 14 dagen oud.
   4.  Pieter van Duin, geboren op 02-10-1818 te harenkarspel, overleden op 28-10-1818 te Harenkaspel, 26 dagen oud.
   5.  Antje van Duin, geboren op 10-03-1820 te Dirkshorn.
   6.  Maarten van Duin, geboren op 06-09-1821 te Harenkarspel, overleden op 23-07-1822 te Harenkarspel, 320 dagen oud.
   7.  Jan van Duin, geboren op 09-01-1824 te Harenkarspel.
   8.  Maartje van Duin, geboren op 17-05-1826 te Harenkarspel.
   9.  Jantje van Duin, geboren op 06-11-1828 te Harenkarspel.
   10.  Pieter Van Duin, geboren circa 1830 te Harenkarspel.
Gehuwd op 24-01-1852 te Harenkarspel met Neeltje Smunk.
   11.  Maarten van Duin, geboren op 09-11-1831 te Dirkshorn.
   12.  Jantje van Duin, geboren op 17-10-1833 te Harenkarspel, kan ook 16-11-1833 zijn.

 
IV.6    Claas Van Duin, landman, gedoopt op 08-03-1776 te Hoogwoud (getuige(n): Gerrit Dircks Zoomeren), zoon van Dirk (Theodorus) (Dirk) Pieterse Duin (zie III.2) en Antje WILLEMS Klaver.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-01-1801 te Harenkarspel, gehuwd voor de kerk op 11-01-1801 te Dirkshorn met Jannetje Gras, geboren circa 1778 te Zuid-Scharwoude, overleden op 12-05-1837 te Sint Maarten, dochter van Hendrik Gras en Trijntje Simons Kort.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 22-10-1837 te Abbekerk met Maartje Rustenburg, geboren circa 1790 te Hoogwoud, dochter van Jan Rustenburg en Maartje Rood.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henricus (Hendrik) Van Duin (zie V.16).
   2.  Theodorus (Dirk) van Duin, geboren op 17-01-1804 te Dirkshorn, overleden op 27-12-1812 te Dirkshorn op 8-jarige leeftijd.
   3.  Catharina (Trijntje) Van Duin, geboren op 30-03-1806 te Dirkshorn.
   4.  Petrus (Pieter) Van Duin, geboren op 04-02-1808 te Dirkshorn.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-04-1829 te Sint Maarten met Dieuwertje Boersen, 19 jaar oud, geboren op 27-01-1810 te Alkmaar, dochter van Simon Boersen en Trijntje Klugt.
   5.  Jan van Duin, gedoopt op 17-01-1812 te Dirkshorn, overleden op 01-02-1816 te Dirkshorn op 4-jarige leeftijd.
   6.  Jan van Duin (zie V.23).

 
V.16    Henricus (Hendrik) Van Duin, geboren op 16-01-1802 te Dirkshorn, zoon van Claas Van Duin (zie IV.6) en Jannetje Gras.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-05-1834 te Sint Maarten met Maartje Goudsblom, 24 jaar oud, gedoopt op 25-09-1809 te Warmenhuizen, dochter van Jan Maartensz Goudsblom, dagloner, en Guurtje Kuilboer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Van Duin, geboren op 14-03-1835 te Tuitjenhorn.
   2.  Trijntje van Duin, geboren op 21-08-1836 te Tuijtjenhorn.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-01-1866 te Warmenhuizen met Christiaan Scheid, werkman, geboren circa 1837 te Warmenhuizen, zoon van Pieter Scheid, werkman, en Jantje Hoogeboom.
   3.  Jannetje Van Duin, geboren circa 1838 te Harenkarspel.

 
V.23    Jan van Duin, winkelier, geboren op 25-04-1817 te Haringcarspel, overleden op 18-11-1886 te Abbekerk op 69-jarige leeftijd, zoon van Claas Van Duin (zie IV.6) en Jannetje Gras.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1843 te Abbekerk met Geertje Buis, geboren 1825 te Zijbecarspel, overleden op 09-02-1864 te Abbekerk, dochter van Pieter Buis, landsman, en Trijntje Teunisdr. Zwart.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Van Duin, geboren op 25-02-1846 te Abbekerk, overleden op 19-11-1919 te Abbekerk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-04-1869 te Abbekerk met Jan de Bont, 28 jaar oud, geboren op 05-12-1840 te Abbekerk, zoon van Louris de Bont en Geertje Koning.
   2.  Pieter Van Duin, geboren op 04-02-1848 te Abbekerk.
   3.  Trijntje van Duin, geboren op 04-09-1851 te Abbekerk.
   4.  Nicolaas (Klaas) Van Duin (zie VI.9).

 
VI.9    Nicolaas (Klaas) Van Duin, winkelier, bode, koopman, geboren op 25-02-1855 te Haringcarspel, overleden op 22-02-1924 op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan van Duin (zie V.23) en Geertje Buis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1879 te Abbekerk met Pieternella Kuijpers, 21 jaar oud, geboren op 28-06-1857, overleden op 06-01-1932 te Abbekerk op 74-jarige leeftijd, dochter van Godefridus (Rikus) Kuijpers, metselaar, bij huwelijk winkelbediende bij Quelle in de Langstraat, en Adriana Smeets.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (Geertje) Van Duin (tante Geertje), geboren op 08-02-1880 te Abbekerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1905 te Bergen (getuige(n): Johannes Vrasdonk 38j. postbode, en Nicolaas Vrasdonk arbeider) met Adam Vrasdonk, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 24-09-1880 te Bergen, zoon van Nicolaas (Klaas) Vrasdonk, vrachtrijder, en Guurtje Zuurbier, naaister.
   2.  Godefridus (Frits) Van Duin (zie VII.3).
   3.  Adriana (Jaantje) Van Duin (jante Jaantje), geboren op 08-07-1884 te Abbekerk, overleden te Alkmaar. Jaantje was naaister in het ziekenhuis in Alkmaar waar zij ook woonde.
   4.  Johannes Van Duin, geboren op 23-10-1886 te Abbekerk, overleden wv 1888.
   5.  Joannes (Jan) Van Duin (ome Jan) (zie VII.7).
   6.  Petrus Van Duin, geboren circa 1893, overleden circa 1893 te Bergen.

 
VII.3    Godefridus (Frits) Van Duin, Huisschilder, geboren op 01-12-1882 te Abbekerk, overleden op 14-04-1967 te Goirle op 84-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1967 te Tilburg, zoon van Nicolaas (Klaas) Van Duin (zie VI.9) en Pieternella Kuijpers.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-08-1911 te Bussum met Hendrika Johanna (Rika) van der Voort, 24 jaar oud, geboren op 24-12-1886 te Bussum, overleden op 02-10-1965 te Tilburg op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Frederikus George van der Voort, metselaar(1886) herbergier(1889)_metselaar (1891), en Alida De Beer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Alida Maria (Nellie) Van Duin (zr. Oda), Zuster Van Het Heilig Hart, geboren op 05-08-1912 te Bussum, overleden op 07-04-1995 te Wamel op 82-jarige leeftijd.
   2.  Alida Johanna Maria (Ans) Van Duin (Alie), Coupeuse, geboren op 21-07-1913 te Bussum, overleden op 20-01-1993 te Hoofddorp op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-01-1993 te Westgaarde Amsterdam.
Gehuwd (1) 1937 te Bussum, gescheiden op 11-01-1950 te Amsterdam, 17-11-1949 van Jacobus Johannes (Jacob) Smit, Seinhuiswachter, geboren op 20-10-1906 te Amsterdam, overleden op 17-02-1999 om 17.30 uur te Laren ziekenhuis Gooi-Noord op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-02-1999 te Bilthoven(Den en Rust), zoon van Antoon Maria Smit, Bakker, en Catharina Frederika Pannekoek.
Samenwonend (2) circa 1950 te Badhoevedorp, gehuwd op 44-jarige leeftijd op 18-12-1957 te Hoofddorp met Johannes Petrus (Joop) Annard, 50 jaar oud, geboren op 14-04-1907 te Amsterdam, overleden dec.1993 te Hoofddorp, begraven te Amsterdam.

 
VII.7    Joannes (Jan) Van Duin (ome Jan), Koster, geboren op 25-02-1888 te Abbekerk, overleden op 07-01-1943 te Bergen op 54-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1943 te Bergen, zij hadden volgens mij in ieder geval een kind want er was een oom Niek, zoon van Nicolaas (Klaas) Van Duin (zie VI.9) en Pieternella Kuijpers.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-02-1920 te Bergen met Adriana Geertruida Burger, 26 jaar oud, geboren op 23-11-1893 te Egmond-binnen, dochter van Pieter Burger en Johanna de Waard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Van Duin, geboren te Bergen.
   2.  Nicolaas Petrus (Nico) Van Duin, geboren te Bergen.
   3.  Joannes Adrianus Van Duin, geboren te Bergen.

 
IV.9    Gerrit Van Duin, geboren op 02-02-1779 te Hoogwoud, gedoopt (gereformeerd) op 02-02-1779 te Hoogwoud (getuige(n): Jan Pieterse van Duyn), zoon van Dirk (Theodorus) (Dirk) Pieterse Duin (zie III.2) en Antje WILLEMS Klaver.
Gehuwd met Grietje Berger.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Van Duin, geboren circa 1805.
Gehuwd met Pieter Bleeker, geboren circa 1804 te Oude Niedorp, overleden op 08-11-1862 te Harenkarspel.

 
IV.13    Klaas Dirksz Van Duin, boerenknecht bij zijn broer Claas, landsman, geboren op 12-12-1785 te Hoogwoud (getuige(n): Maartje Willemse), overleden op 11-10-1857 te Haringcarspel op 71-jarige leeftijd. Overleden te Haringcarspel 11-10-1857 Klaas van Duin 72j. geb. te Hoogwoud en wonende te Haringcarspel. weduwnaar van Jantje Glas. Zoon van Dirk van Duin en Antje Willems Klaver. Aangegeven door Bartholomeus van Duin, arbeider 38j zoon. In het jaar 1817 de 22 december 's morgens om 8 uur verscheen voor de burgemeester Jan Sart van de gemeente Haringcarspel provincie Salland noordelijk gedeelte Klaas van Duin 31 jaar arbeider geboren te Hoogtwoud en wonende te Dirkshorn zoon van Dirk van Duin venter wonende te Limmen gemeente Heilo en Antje Willems Klaver in Warmehuisen overleden en Johanna Glas 26 jaar boerenmeid geboren te Warmehuisen en wonende te Tuitjehorn dochter van Bartholomeus Glas overleden te Warmehuisen en Grietje van de Molen, zoon van Dirk (Theodorus) (Dirk) Pieterse Duin (zie III.2) en Antje WILLEMS Klaver.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-12-1816 te Haringcarspel met Johanna (Jannetje) Glas, 23 jaar oud, Boerenmeid, geboren op 17-04-1793 te Warmehuisen, gedoopt op 17-04-1793 te Warmenhuizen (getuige(n): Arie Glas), overleden op 23-11-1844 te Haringcarspel op 51-jarige leeftijd, overleden te Haringcarspel op 23-11-1844 Jantje Glas 52j. geboren te Warmenhuizen. Echtgenoot van Klaas van Duin, arbeider 58j. dochter van bartholomeus Glas en Grietje van der Molen beide overleden, dochter van Bartholomeus (Mies) Ariensz Glas en Grietje Sijmons van der Moolen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje van Duin, geboren op 16-02-1818 te Harenkarspel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-02-1845 te Harenkarspel met Maarten Koomen, geboren circa 1815 te Nieuwe Niedorp, zoon van Jan Jans Koomen en Aaltje Klaver.
   2.  Bartholomeus Van Duin (zie V.29).
   3.  Hendrik (Dirk) Van Duin, Landbouwer, geboren op 06-01-1821 te Harenkarspel.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 05-05-1850 te Harenkarspel met Maartje Hoogeboom, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 29-03-1823 te Harenkarspel, overleden op 30-12-1852 te Harenkarspel op 29-jarige leeftijd, dochter van Dirk Hoogeboom en Antje van der velden.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 13-01-1854 te Harenkarspel met Maartje Kresser, geboren circa 1812 te Zuid-Scharwoude, dochter van Hendrik Kresser en Lijsbeth Metzelaar.
   4.  Jan Van Duin, geboren op 23-09-1823 te Harenkarspel, overleden op 07-06-1841 te Harenkarspel op 17-jarige leeftijd.
   5.  Pieter Van Duin (zie V.36).
   6.  Grietje Van Duin, geboren op 19-01-1829 te Tuijtjenhorn.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-02-1854 te Harenkarspel met Jan Huibers.
   7.  Ariaantje van Duin, geboren op 29-05-1833 te Harenkarspel, overleden op 06-04-1897 te Zuid Scharwoude op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1856 te Harenkarspel met Anthonius (Teunis) Kraakman, 29 jaar oud, Dagloner-koopman-venter, geboren op 09-10-1826 te Zuid Scharwoude, overleden op 19-11-1889 te Zuid Scharwoude op 63-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) Kraakman, Landbouwer, en Neeltje Hoogwater, dienstmaagd.
   8.  Willem van Duin (zie V.43).

 
V.29    Bartholomeus Van Duin, dienstknecht, landbouwer, arbeider, geboren op 14-02-1819 te Harenkarspel, overleden na 1881, zoon van Klaas Dirksz Van Duin (zie IV.13) en Johanna (Jannetje) Glas.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 02-02-1845 te Harenkarspel met Stijntje Lievendag, dienstmeid, geboren circa 1822 te Warmenhuizen.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 08-11-1850 te Warmenhuizen met Neeltje Kamper, geboren circa 1825 te Warmenhuizen, dochter van Dirk Kamper en Antje Scheid, werkster.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Klaas Van Duin (zie VI.11).
   2.  Bregje van Duin, geboren circa 1859 te Harenkarspel.

 
VI.11    Klaas Van Duin, geboren op 19-10-1854, zoon van Bartholomeus Van Duin (zie V.29) en Neeltje Kamper.
Gehuwd met Antje Volkers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomeus van Duin (zie VII.10).

 
VII.10    Bartholomeus van Duin, geboren op 19-01-1891 te Warmenhuizen, zoon van Klaas Van Duin (zie VI.11) en Antje Volkers.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-10-1915 te Koedijk met Jacoba Groen, 22 jaar oud, geboren op 06-08-1893 te Koedijk, dochter van Simon Groen en Catharina Bleeker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas van Duin, geboren te Schoorl.
   2.  Catharina Adriana van Duin, geboren op 16-09-1917 te Warmenhuizen, overleden op 13-09-1974 te Warmenhuizen op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd te Warmenhuizen met Nicolaas Ligthart, geboren te Warmenhuizen, zoon van Simon Ligthart en Catharina Vader.
   3.  Simon Adrianus van Duin, geboren te Warmenhuizen.
   4.  Bartholomeus Dominicus van Duin, geboren te Warmenhuizen.
   5.  Adrianus van Duin, geboren op 11-01-1922 te Warmenhuizen, overleden op 23-01-1922 te Warmenhuizen, 12 dagen oud.
   6.  Adrianus van Duin, geboren te Warmenhuizen, 9-10-1936 naar Kloosterweg in Heemstede.
   7.  Anna Ursela van Duin, geboren te Warmenhuizen, 16-10-1939 naar Plantage Middenlaan Amsterdam.
   8.  Adriana van Duin, geboren te Warmenhuizen.
   9.  Theodorus Jacobus van Duin, geboren op 26-01-1928 te Warmenhuizen, overleden op 07-04-1928 te Warmenhuizen, 72 dagen oud.
   10.  Margaretha Jacoba van Duin, geboren te Warmenhuizen.
   11.  Theodorus van Duin, geboren te Warmenhuizen.
   12.  Maria van Duin, geboren te Warmenhuizen.
   13.  Jacoba van Duin, geboren te Warmenhuizen.

 
V.36    Pieter Van Duin, landman, geboren op 18-02-1826 te Harenkarspel, overleden op 02-03-1865 te Harenkarspel op 39-jarige leeftijd, zoon van Klaas Dirksz Van Duin (zie IV.13) en Johanna (Jannetje) Glas.
Gehuwd (1) voor 1853 met Neeltje Tames, overleden voor 1856.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 15-06-1856 te Zuid Scharwoude (getuige(n): Klaas van Duin 70j. vader van de bdg, Maarten Koomen 40j zwager en Cornelis Kraakman broeder van de bruid) met Maria Maartje Kraakman, 27 jaar oud, geboren op 20-10-1828 te Zuid Scharwoude, overleden op 18-12-1871 te Harenkarspel op 43-jarige leeftijd, aangegeven door Dirk van Duin landbouwer 50j. behuwd broer. zij is naar haar trouwen in Harenkarspel gaan wonen, dochter van Wilhelmus (Willem) Kraakman, Landbouwer, en Neeltje Hoogwater, dienstmaagd.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Klaas Van Duin, geboren na 1856 te Harenkarspel, overleden op 12-05-1860 te Harenkarspel.
   2.  Johannes (Jan) Van Duin (zie VI.15).

 
VI.15    Johannes (Jan) Van Duin, arbeider, postbode, geboren circa 1863 te Haringkarspel, overleden op 26-07-1930 te Zuid-Scharwoude, zoon van Pieter Van Duin (zie V.36) en Maria Maartje Kraakman.
Gehuwd op 11-01-1893 te Zuid-Scharwoude met Antje Buter, 31 jaar oud, geboren op 19-04-1861 te Oudkarspel, overleden op 21-10-1923 te Zuid-Scharwoude op 62-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Buter, arbeider, kuiper, en Margaretha (grietje) Smunk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Van Duin, geboren op 17-10-1894 te Zuid-Scharwoude.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-08-1919 te Noord-Scharwoude met Theodorus Leering, 36 jaar oud, geboren op 18-11-1882 te Zuid-Scharwoude.
   2.  Margaretha Van Duin, geboren op 03-07-1896.
   3.  Johanna Van Duin, geboren op 25-10-1897.
   4.  Ursula van Duin, geboren op 23-03-1899.
   5.  Hendrik Van Duin, tuinbouwer, geboren op 08-11-1900.
   6.  Petrus Van Duin.

 
V.43    Willem van Duin, arbeider, geboren op 03-06-1839 te Harenkarspel (gezindte: rk), overleden op 15-08-1913 om 22.00 uur te Opmeer op 74-jarige leeftijd, aangifte gedaan door zoon Johannes van Duin, zoon van Klaas Dirksz Van Duin (zie IV.13) en Johanna (Jannetje) Glas.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 05-05-1872 te Obdam met Helena (Leentje) Winneps, 31 jaar oud, geboren op 26-01-1841 om 07.00 uur te Obdam (gezindte: rk), overleden op 10-03-1882 om 16.00 uur te Opmaar op 41-jarige leeftijd, dochter van Sijmon Winneps, arbeider, en Marijtje Muus.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 01-05-1884 te opmeer met Sijtje Stroet.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johanna (Jantje) Van Duin, geboren op 06-03-1874 te Opmeer (gezindte: rk), overleden op 25-10-1939 te Obdam op 65-jarige leeftijd, begraven op 31-10-1939 te Obdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-04-1901 te Obdam met Johannes (Jan) Kaag, 27 jaar oud, veldarbeider, geboren op 25-06-1873 te De Weere gem Hoogwoud, overleden op 07-01-1956 te Obdam op 82-jarige leeftijd, begraven op 10-01-1956 te Obdam RKHof H. Victor, zoon van Klaas Kaag, landbouwer, en Aafje (Aagje) Brink.
   2.  Simon Van Duin, geboren op 24-05-1875 te Opmeer (gezindte: rk).
   3.  Nicolaas van Duin, geboren op 05-10-1876 te Opmeer (gezindte: rk), overleden op 10-12-1953 op 77-jarige leeftijd, begraven te Obdam.
Gehuwd met Christina Appel, geboren op 04-06-1880, overleden op 05-10-1861, begraven te Obdam.
   4.  Neeltje Van Duin, geboren op 08-04-1878 te Opmeer (gezindte: rk).
   5.  Johannes Van Duin, geboren circa 1885.

 
IV.17    Willem Duin, geboren te Koedijk onder Bergen, gedoopt (RK) op 19-09-1801 te Bergen (getuige(n): Lijsbeth Schonenberg), zoon van Dirk (Theodorus) (Dirk) Pieterse Duin (zie III.2) en Aagje Schonenberg.
Gehuwd met Aagje Lodder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Duin, geboren op 22-10-1836 te Dirkshorn.
   2.  Cornelia Duin, geboren circa 1845 te Harenkarspel.
   3.  Martina Duin, geboren circa 1849 te Harenkarspel.

 
III.6    Adrianus (Aarjen) Pieterse Van Duin, geboren 1742 te Zanegeest, gedoopt op 15-07-1742 te Bergen (getuige(n): Zijme Ariaens), zoon van Pieter Dirksz Van Duin(Duijn) (zie II.1) en Antje Ariaans.
Gehuwd op 21-04-1771 te Bergen met Immetje Aarjens Sweerenkant, geboren te Spanbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Aarjens van Duin, geboren circa 1778, overleden op 13-02-1845 te Schoorl.
Gehuwd op 12-01-1806 met Klaas Jansz Bijl, overleden voor 1845.

 
III.14    Pieter Pietersz Van Duin, watermolenaar, geboren te Ouburger poldermolen, gedoopt op 22-04-1774 te Bergen (getuige(n): Jan Rijke en Neeltje Rijke), overleden voor 1838, zoon van Pieter Dirksz Van Duin(Duijn) (zie II.1) en Barbara Pieters Pasjes.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 26-01-1817 te Bergen met Jacoba Molenaar, 26 jaar oud, geboren te Lemmeschans, gedoopt (RK) op 26-07-1790 te Limmen (getuige(n): Klaas Cornelisse Molenaar), dochter van Engel Cornelisz Molenaar en Guurtje Jans Bakkum (Baccum).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Van Duin, geboren op 06-11-1817 te Bergen.
   2.  Barbara van Duin, geboren op 11-01-1820 te Bergen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-02-1845 te Schoorl met Arien Glas, winkelier, geboren circa 1821 te Sint Maarten, zoon van Cornelis Glas en Antje de Graaf.
   3.  Aagje van Duin, geboren op 09-03-1822 te Bergen, overleden op 31-12-1881 te Alkmaar op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 15-08-1847 te Alkmaar (getuige(n): Tijs Dekker arbeider 36jaar broer van de bruidegom, Jacob Ruiter tuinman 35 jaar bekende, Pieter Schoen 51jaar Behuwdvader van de bruid en Gerrit hemme 32 bekende) met Dirk Janse Dekker, tuinmansknecht, geboren circa 1813 te Bergen, zoon van Jan Tijse Dekker en Aafje Dirks Klaver.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 12-07-1863 te Alkmaar met Hendricus Koster, geboren circa 1813, zoon van Martinus Koster en Eva Nieuwenhuizen.
   4.  Cornelis Van Duin, geboren op 29-05-1823 te Bergen.
   5.  Jan Van Duin.

 
II.5    Nicolaus (Klaas) Dirksz. Van Duin, overleden voor 1795, zoon van Dirk Van Duin (zie I.1).
Gehuwd met Antje Klaes Volger, overleden op 05-12-1795 te Bergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van Duin (zie III.20).
   2.  Dirk Van Duin, gedoopt op 24-10-1748 te Bergen.
   3.  Nicolaus (Klaas) Van Duin, geboren op 14-11-1750, gedoopt op 14-11-1750 (getuige(n): Gerrit Klaes), overleden ws 1800, aarschijnlijk 14-10-1800 dan overlijd er een Claas klaase Duijn in Sint maarten.
   4.  Trijntje van Duin, geboren op 06-06-1756 te Bergen, niet gevonden, overleden op 03-05-1836 te Bergen op 79-jarige leeftijd (aangifte door: op verklaring van de armen meesters), weduwe.

 
III.20    Jan van Duin, watermolenaar, geboren circa 1747, zoon van Nicolaus (Klaas) Dirksz. Van Duin (zie II.5) en Antje Klaes Volger.
Gehuwd op 04-05-1769 te Bergen met Willemijntje Louwrens Melcker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje van Duin, gedoopt op 16-04-1799 te Bergen (getuige(n): Aaltje A. van Aaken).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-05-1820 te Bergen met Pieter Sijbent Groot, geboren circa 1796 te Spierdijk, zoon van Sijbent Pietersz Groot en Antje Cornelisdr Mooij.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software