De instrumenten

Piffero betekent in het Italiaans eigenlijk gewoon gewoon "fluit", maar in het gebied van de "quattro province" (Alessandria, Pavia, Piacenza en Genua) wordt er een traditioneel blaasinstrument met dubbel riet mee aangeduid: een primitieve hobo.

In vroeger tijden speelde men erop, samen met een doedelzak, die men ter plaatse musa noemt, maar sinds de uitvinding van de trekharmonica geeft men de voorkeur aan dit instrument, en aan het accordeon, ter begeleiding van de piffero. Dit duo wordt kortweg "i pifferi" genoemd.

De dansen

De pifferi spelen in de eerste plaats dansmuziek (al is er ook een rol voor weggelegd tijdens carnaval, processies en begrafenissen). De traditionele dansen vallen, voor zover bewaard gebleven, onder de verzamelterm giga. Daarin worden onderscheiden: monferrina, alessandrina en piana. Voorbeelden daarvan kun je o.a. bekijken op video4p. Verder zijn walsen, mazurka's en polka's zeer geliefd.

De muzikanten

Er zijn enkele tientallen duo's actief, soms ook in wisselende samenstelling, en sommige zijn ook beroeps. De "juiste" interpretatie van de traditionele nummers is vaak genoeg onderwerp van een soms felle richtingenstrijd.

Er zijn veel jaarlijks terugkerende dorpsfeesten waar de pifferi spelen, en de laatste tijd komt het verschijnsel "cena e ballo" in zwang: dansavonden in restaurants.

Voor wie wel een beetje Italiaans begrijpt: www.appennino.it voor super-uitgebreide info.