Militair pistool

De schijf is 76 cm hoog en 45 cm breed en uitgevoerd conform het schaalmodel zoals weergegeven in de afbeelding.De schijf is zwart en heeft een ongeveer 1 cm brede witte rand.

De schijf is door middel van ongeveer 1 mm brede witte lijnen verdeeld in 5 zones.

De centrale zone (10 punten) wordt gevormd door twee verticale lijnen van 5 cm lang en 10 cm uit elkaar welke met elkaar verbonden zijn door twee halve cirkels met een straal van 5 cm. De centrale zone is dus 10 cm breed en 15 cm hoog.

De zones met telling 9 tot 6 zijn soortgelijk gevormd. Hun breedte wordt steeds vermeerderd met 10 cm (5 cm aan elke zijde) en hun hoogte wordt steeds vermeerderd met 15 cm (7,5 cm aan elke zijde).

De verticale lijnen die de zijdelingse begrenzing vormen van de zones worden telkens 5 cm langer en de middelpunten van de halve cirkels schuiven steeds extra 2,5 cm op.

Het middelpunt van de 10-zone ligt op 37,5 cm onder het hoogste punt van de 6-ring.

Op de afmeting van de 10-zone is een tolerantie van +/- 0,5 mm en op de andere zones een tolerantie van +/- 1 mm toegestaan. De zones worden gemeten vanaf de buitenzijde van de witte scheidingslijnen.

De zones zijn gemerkt met cijfers welke overeenstemmen met hun waarde (9, 8, 7, 6). Deze cijfers zijn geplaatst op ieder van de vier onderlinge loodrechte horizontale en verticale richtingen. De cijfers dienen 30 mm hoog en 15 mm breed te zijn, terwijl de lijndikte ervan ongeveer 2 mm bedraagt. De 10-zone is niet genummerd.
 

 

Sportpistool

Internationale pistoolschijf