INTRODUCTIE

De afgelopen jaren ben ik druk bezig geweest met het opzetten van:

  1. Stamboom van Hessel Jans Miedema, afkomstig uit Boer
  2. Parenteel van de Thijs Tiesma uit Parrega
  3. Kwartierstaat van mijn zoon: Jan Hessel Miedema, zoon van Dirk Klaas Miedema en Romkje Tiesma
  4. Grafregisters uit de gemeente Achtkarspelen toegankelijk maken.

Vanwege de bescherming van de privacy is het niet mogelijk om alle gegevens op internet te publiceren. U treft alleen gegevens aan van overleden personen of personen die voor 1903 geboren zijn. Als u meer gegevens over de fam. Miedema en fam. Tiesma wilt bestaat de mogelijkheid om in het bezit te komen van een volledige stamboomversie op CD-ROM.

Op deze CD-ROM kunt u zonder internetverbinding de gegevens en foto's bekijken.

De CD-ROM kunt u krijgen door een e-mail te sturen aan Deka Miedema, met vermelding van uw : naam, adres, plaats en telefoonnummer. Gaarne vermelden van welke Miedema of Tiesma u afstamt. De kosten zijn circa  5 euro.

Gegevens over personen die begraven zijn in de gemeente Achtkarspelen kunt u verkrijgen door een e-mail te sturen met vermelding van de achternaam van de betreffende persoon.

E-mail adres: deka.miedema-chello.nl (op de plaats van - moet u een @ plaatsen)

 


         HOMEPAGE                 LINKS               EMAIL               MEER INFO          GASTENBOEK              TELLER