Blad 1 van 27 bladen. Volgend blad    Laatste blad

               
Kwartierblad van
Jan Hessels MIEDEMA
Hessel MIEDEMA
* 24-06-1887 Minnertsga
+ 15-11-1946 Minnertsga
Jacoba BOERSMA
* 05-04-1890 Minnertsga
+ 10-05-1967 Leeuwarden
Dirk SCHOTANUS
* 25-05-1889 Minnertsga
+ 06-03-1962 Minnertsga
Elisabeth TILSTRA
* 01-01-1892 Minnertsga
+ 12-02-1954 Minnertsga
Sjoerd TIESMA
* 11-10-1909 Parrega
+ 29-07-1989 Bolsward
Baukje de JONG
* 22-12-1909 Exmorra
+ 26-07-2000 Bolsward
Hendrik van der BERG
* 30-08-1899 Surhuizum
+ 31-10-1966 Harkema
Romkje LAND
* 12-12-1901 Harkema-Opeinde
+ 16-07-1976 Drachten
x 22-05-1912 Barradeel
x 01-05-1913 Barradeel
x 14-05-1930 Wonseradeel
x 24-05-1924 Achtkarspelen
Jan Hessels MIEDEMA
* 24-04-1915 Minnertsga
+ 10-03-1989 Drachten
Renske SCHOTANUS
* 13-07-1916 Minnertsga

Thijs TIESMA
* 12-04-1931 Exmorra

Trijntje van der BERG
* 10-05-1930 Harkema-Opeinde

x 19-05-1941 Barradeel
x 18-06-1955 Wonseradeel
Dirk Klaas MIEDEMA
* 27-02-1956 Drachten

Romkje TIESMA
* 15-12-1956 Bolsward

x 08-06-1979 Sneek
Jan Hessels MIEDEMA
* 12-09-1985 Leeuwarden

               
Kwartierblad van
Hessel MIEDEMA
Jan MIEDEMA
* 18-01-1800 Minnertsga
+ 30-06-1864 Minnertsga
Pietje KAMSMA
* 20-01-1796 Harlingen
+ 20-03-1846 Minnertsga
onbekende VADER


Johanneske WESTRA
* 04-07-1803 Spannum
+ 21-06-1848 Franeker
Lieuwe TUINHOF
* 31-08-1800 Minnertsga
+ 10-02-1876 Minnertsga
Berber van der VELDE
* 01-03-1806 Berlikum
+ 13-01-1863 Minnertsga
Simke DIJKSTRA
* 17-03-1810 Minnertsga
+ 27-08-1849 Minnertsga
Gelbrig ALGRA
* 20-12-1812 Jelsum
+ 07-04-1843 Minnertsga
x 15-08-1821 Barradeel

x 15-12-1827 Barradeel
x 23-04-1836 Sexbierum
Hessel MIEDEMA
* 29-10-1821 Oosterbierum
+ 19-08-1885 Minnertsga
Grietje Baukes WESTRA
* 28-08-1824 Harlingen
+ 10-09-1905 Minnertsga
Bauke TUINHOF
* 02-12-1833 Minnertsga
+ 24-05-1888 Minnertsga
Trijntje DIJKSTRA
* 29-03-1837 Minnertsga
+ 23-11-1924 Minnertsga
x 05-04-1851 Barradeel
x 09-07-1859 Barradeel
Jan MIEDEMA
* 22-09-1859 Minnertsga
+ 02-12-1922 Minnertsga
Gelbrig TUINHOF
* 19-01-1861 Minnertsga
+ 24-04-1915 Minnertsga
x 09-05-1885 Barradeel
Hessel MIEDEMA
* 24-06-1887 Minnertsga
+ 15-11-1946 Minnertsga

               
Kwartierblad van
Jacoba BOERSMA
Arjen BOERSMA
* 10-10-1805 Wier
+ 22-04-1871 Wier
Trijntje VIS
* 15-12-1804 Menaldum
+ 07-10-1874 Wier
Johannes FABER
* 16-04-1799 Berlikum
+ 03-08-1849 Berlikum
Zwaantje KEUNING
* 02-03-1806 Menaldum
+ 15-04-1883 Slappeterp
IJde ZIJLSTRA
* 20-04-1811 Stiens
+ 04-07-1847 Stiens
Janke van DIJK
* 09-05-1810 Wier
+ 06-11-1903 Berlikum
Johannes WERKHOVEN
* 08-04-1797 Berlikum
+ 28-07-1881 Berlikum
Trijntje TILSTRA
* 10-09-1800 Berlikum
+ 19-10-1887 Berlikum
x 10-04-1833 Menaldumadeel
x 07-05-1834 Menaldumadeel
x 14-11-1838 Menaldumadeel
x 01-12-1830 Menaldumadeel
Arjen BOERSMA
* 30-03-1837 St. Jacobiparochie
+ 02-07-1892 Wier
Fintje FABER
* 13-11-1838 Berlikum
+ 10-02-1928 Minnertsga
Dirk ZIJLSTRA
* 15-09-1833 Wier
+ 22-02-1909 Wier
Aafke WERKHOVEN
* 22-01-1840 Berlikum
+ 03-12-1919 Wier
x 08-05-1862 Menaldumadeel
x 14-05-1862 Menaldumadeel
Johannes BOERSMA
* 05-06-1863 Berlikum
+ 20-01-1945 Minnertsga
Janke ZIJLSTRA
* 19-11-1866 Wier
+ 14-12-1927 Minnertsga
x 16-05-1889 Menaldumadeel
Jacoba BOERSMA
* 05-04-1890 Minnertsga
+ 10-05-1967 Leeuwarden

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software