Blad 1 van 17 bladen. Volgend blad    Laatste blad

Genealogie van Hessel JANS


Bestand : C:\PG30\NL\DATA\MIED1
Datum : 30-12-2003
 
I    Hessel JANS, geboren te Menaldum circa 1715, schoolonderwijzer, overleden te Boer circa 1768.
Gehuwd voor de kerk voor 1739 met Gertje SIEUKES, overleden te Boer circa 1778.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan HESSELS, geboren te Boer op 03-11-1739 (zie IIa).
   2. v  Sieuke HESSELS, geboren te Boer op 02-06-1743, gedoopt aldaar op 16-06-1743.
Gehuwd voor de kerk te Ried op 06-05-1770 met Rein SIPKES, geboren te Ried? circa 1740.
   3. v  Hiltje HESSELS, gedoopt te Boer 30-02-1745, overleden aldaar voor 1749.
   4. v  Pietske HESSELS, gedoopt te Boer op 19-03-1747.
   5. v  Lolkien (Lolkje) HESSELS, geboren te Boer op 07-01-1749, gedoopt aldaar op 19-01-1749, overleden te Franeker 00-10-1804.
Gehuwd voor de kerk te Boer op 27-06-1784 met Ymke GEELES, geboren te Franeker circa 1754, arbeider, overleden aldaar op 29-04-1811.
   6. v  Hiltje HESSELS, geboren te Boer op 20-04-1751, gedoopt aldaar op 26-04-1751, overleden te Berlikum na 1811.
   7. v  Pijtie HESSELS, geboren te Boer op 01-09-1753, gedoopt aldaar op 09-09-1753, dienstmaagd, werkvrouw, overleden te Ried op 29-07-1822.
Gehuwd voor de kerk te Boer op 18-06-1786 met Jelger MIEDEMA, gedoopt te Hallum op 18-06-1747, arbeider, overleden te Ried op 06-03-1818, zoon van Jacob JACOBS.
   8. m  Pijter HESSELS, geboren te Boer op 02-12-1755 (zie IIb).
   9. m  Gerlof HESSELS, geboren te Boer op 02-02-1758, gedoopt aldaar op 17-02-1758.

 
IIa    Jan HESSELS, geboren te Boer op 03-11-1739, gedoopt aldaar op 15-11-1739, boer, landman, overleden aldaar op 08-02-1800, zoon van Hessel JANS (zie I) en Gertje SIEUKES.
Gehuwd voor de kerk (1) te Ried op 17-05-1767 met Aaltje EIBERTS, geboren te Achlum circa 1740, overleden te Boer op 05-04-1790, dochter van Eibert WIEBES en Antje PIETERS.
Gehuwd voor de kerk (2) te Boer op 26-11-1797 met Grietje RINSES, gedoopt te Tzummarum op 07-03-1734, dochter van Rinse PIJTTERS en Trijntje PIERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Hessel MIEDEMA, geboren te Boer op 20-07-1769 (zie IIIa).
   2. m  Eibert MIEDEMA, geboren te Boer op 07-05-1772 (zie IIIb).
   3. m  Anne MIEDEMA, geboren te Boer op 28-08-1775 (zie IIIc).
   4. m  Geert MIEDEMA, geboren te Boer op 06-06-1778, gedoopt aldaar op 21-06-1778, arbeider, overleden aldaar op 28-01-1848.
Gehuwd voor de kerk (1) aldaar op 22-05-1809 met Baukje JOHANNES, geboren te Westvliet te Franeker op 01-08-1780, gedoopt te Franeker op 16-08-1780, overleden te Boer op 25-01-1816, dochter van Johannes AEDSGERS en Trijntje RENTJES.
Gehuwd (2) te Franeker op 11-07-1816 met Rigtje HOEKSTRA, geboren te Franeker op 06-11-1784, gedoopt te Harlingen op 12-12-1784, dienstmeid, overleden te Boer op 28-01-1828, dochter van Simon Martens HOEKSTRA en Aaltje DOUWES.
Gehuwd (3) te Franeker op 15-02-1829 met Sjoerdje GROENEVELD, geboren te Tzummarum op 06-10-1793, gedoopt aldaar op 03-11-1793, werkvrouw, overleden te Boer op 13-05-1846, dochter van Gerrijt Gerrijts GROENEVELD en Janke JACOBS.

 
IIb    Pijter HESSELS, geboren te Boer op 02-12-1755, gedoopt aldaar op 14-12-1755, overleden te Berlikum? na 1806, zoon van Hessel JANS (zie I) en Gertje SIEUKES.
Gehuwd voor de kerk te Berlikum op 22-05-1785 met Anskje HOUKES, geboren circa 1755, overleden te Berlikum op 28-04-1806.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertie PIJTERS, geboren te Berlikum op 18-09-1788, gedoopt aldaar op 12-10-1788, overleden te Berlikum? na 1788.
   2. m  Houke PIJTERS, geboren te Berlikum op 14-12-1791, gedoopt aldaar op 05-02-1792, overleden te Berlikum? na 1792.

 
IIIa    Hessel MIEDEMA, geboren te Boer op 20-07-1769, gedoopt aldaar op 13-08-1769, boer, koemelker, huisman, overleden te Tzummarum op 04-03-1840, zoon van Jan HESSELS (zie IIa) en Aaltje EIBERTS.
Gehuwd voor de kerk te Dongjum op 09-12-1792 met Sjoerdtje PIETERS, geboren te Sexbierum op 03-02-1765, overleden te Tzummarum op 23-01-1840, dochter van Pieter SJOERDS en Bregtje AUKES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje MIEDEMA, geboren te Minnertsga op 24-12-1793, gedoopt aldaar op 19-01-1794, winkeliersche, bolloopster, overleden te Pingjum op 12-02-1880.
Gehuwd (1) te Sexbierum op 04-06-1815 met Frans de BOER, geboren te Engelum op 27-11-1777, gedoopt aldaar op 07-12-1777, boer, landbouwer, arbeider, overleden te Pingjum op 29-10-1831, zoon van Wijtze Franzes de BOER en Gertje Sjoerds TERPSTRA.
Gehuwd (2) te Witmarssum op 13-05-1837 met Pieter de WITTE, geboren te Pingjum op 07-01-1798, gedoopt aldaar op 21-01-1798, arbeider, overleden aldaar op 05-09-1846, zoon van Jetse Sijberens de WITTE en Tjettje PIETERS.
   2. m  Pieter MIEDEMA, geboren te Minnertsga op 15-12-1795 (zie IVa).
   3. m  Jan MIEDEMA, geboren te Minnertsga op 18-01-1800 (zie IVb).
   4. m  Frerik MIEDEMA, geboren te Tzummarum op 16-06-1805, gedoopt aldaar op 21-07-1805, overleden voor 1811.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software