Tips
Overige

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Boven Onder
A
Access Provider
Een provider regelt de toegang tot Internet voor zijn gebruikers. De gebruiker maakt verbinding met de provider. Er bestaan vele providers welke hun diensten veelal 'gratis' aanbieden. Dit betekent dat de gebruiker geen abonnementkosten heeft maar wel de normale telefoonkosten.
Animated gif
Dit is een bewegende afbeelding met de extentie gif. Een animated gif bestaat uit meerdere afbeeldingen welke achter elkaar worden getoond.
Apestaartje
Dit is het @-teken in een e-mailadres en staat voor 'at'. Dus pietje@provider.nl betekent Pietjes e-mailadres 'at' (bij) Provider.
Attachment
Dit is een bijlage van een e-mail.
B
Bandbreedte
Geeft aan hoeveel data er per seconde door een communicatiekanaal wordt gestuurd.
Banner
Een banner is een afbeelding op een internetpagina waarmee een link gemaakt wordt naar een website van derden, bv. een adverteerder.
BCC (Blind carbon copy)
Wanneer u een e-mailbericht aanmaakt, kunt u naast de geadresseerde eveneens een kopie versturen middels BCC. In dat geval ziet de geadresseerde niet dat er ook nog een kopie naar iemand anders wordt gezonden.
Bookmarks
Dit is een lijst met favorieten websites die een gebruiker zelf aan kan maken binnen Netscape Navigator.
Browser
Zie Webbrowser.
C
Cache
Een deel van het geheugen dat gereserveerd is voor tijdelijke opslag.
CC (Carbon Copy)
Wanneer u een e-mailbericht aanmaakt, kunt u met CC een kopie versturen naar een tweede geadresseerde.
Client
Een client is een computer welk is gekoppeld aan een centrale computer (Server). De client maakt via de server gebruik van bestanden, printers e.d.
Compressie
Dit is een methode om de omvang van bestanden te verkleinen, waardoor ze eenvoudiger en sneller te versturen zijn en minder harde schijf ruimte in beslag nemen.
Cookies
Cookies zijn bestanden welke op uw harde schijf terecht komen tijdens het surfen. Hierin worden diverse zaken met betrekking tot uw surfgedrag bijgehouden.
D
Defragmenteren
Door veel mutaties op een harde schijf raken bestanden gefragmenteerd. Delen van bestanden raken her en der verspreid over de harde schijf. Dit heeft een slechte invloed op de prestaties van het systeem. Hierdoor is defragmenteren noodzakelijk.
Disk Mirroring
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een tweede harde schijf met exact de zelfde inhoud als de eerste harddisk, waardoor in geval van een storing de gegevens beschikbaar blijven.
Domein
Een domein is een netwerk van een aantal computers welke gezamelijk bronnen delen.
Downloaden
Het via Internet ophalen van bestanden van een andere computer naar de eigen pc. Voor dit downloaden dient men gebruik te maken van een FTP-programma.
E
E-zine
E-zine staat voor electronisch magazine en wordt vaak ook aangeduid als nieuwsbrief. U kunt zich (meestal gratis) aanmelden en vervolgens ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. Er bestaan e-zines over vele onderwerpen.
Externe toegang
Dit zorgt ervoor dat met een computer door middel van een modem en een telefoonlijn verbinding gemaakt kan worden met een andere computer.
F
FAQ (Frequently Asked Questions)
Dit is een document met de meest gestelde vragen en antwoorden over een bepaald onderwerp.
Firewall
Internetbeveiliging om een netwerk te beschermen tegen indringers.
FTP (File Transfer Protocol)
Dit is een gereedschap voor internet om bestanden van een andere computer af te halen (downloaden) en bestanden op een nadere computer te plaatsen (uploaden). Veel gebruikte FTP-programma's zijn WS-FTP en CUTE-FTP.
G
Gateway
Een Gateway zorgt ervoor dat verschillende netwerken aan elkaar worden verbonden.
GPS (Global Positioning System)
Exacte positie bepaling aan de hand van satelieten.
H
Hyperlink
Dit is een koppeling van het ene document naar het andere. Door op een plaatje of een (vaak onderstreept) stukje tekst te klikken wordt naar de andere locatie gesprongen.
I
IIS (Internet Information Server)
Bestaat uit WWW, FTP en Gopher-services en zorgt ervoor dat een organisatie gebruik kan maken van het Internet en Intranet.
Internet
Een netwerk van vele netwerken over de hele wereld welke in principe vrij toegankelijk is om informatie uit te wisselen.
Internet Explorer
Met dit programma, een zgn. browser, kunt u internet pagina's bekijken. Internet Explorer (IE) wordt gratis geleverd door Microsoft bij aanschaf van Windows.
Intranet
Internet-netwerk binnen een organisatie. Dit intranet kan gekoppeld worden aan het Internet.
J
Javascript
Met Javascript kunt websites verfraaien en extra funkties meegeven die met de standaard HTML niet mogelijk zijn.
K
Koppeling
Zie Hyperlink
L
LAN (Local Area Network)
Een LAN is een netwerk van computers/werkstations op een relatief klein opervlak. Deze werkstations staan in verbinding met de Server. De gebuikers hebben toegang tot zowel de software en hardware van hun eigen computer alsmede de applicaties, data en hardware welke in verbinding staan met de server. Het voordeel van een LAN is dat meerdere gebruikers bepaalde informatie en apparatuur kunnen delen. Door middel van e-mail kunnen de gebruikers op snelle en doeltreffende wijze met elkaar communiceren.
M
Multitasking
Dit betekent dat meerdere prorgamma's op het zelfde moment door de computer worden uitgevoerd.
Multiuser
Software welke op het zelfde moment door meerdere personen gebruikt kan worden.
N
Netscape Navigator
Met dit programma, een zgn. browser, kunt u internet pagina's bekijken. Na(ast) Internet Explorer is Netscape Navigator een van de meest gebruikte browser.
Netwerk
Een aantal met elkaar verbonden computers. Het doel van het koppelen is om bestanden en hardware met elkaar te delen.
Nieuwsbrief
Zie E-zine
O
Off line
Het niet verbonden zijn met het netwerk of internet.
On line
Het wel verbonden zijn met het netwerk of internet.
P
Peer to peer
Een peer to peer netwerk is er een waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een file-server. De computers zijn onderling met elkaar verbonden en delen samen data en hardware.
Protocol / Netwerkprotocol
Gedragsregels/afspraken met betrekking tot de wijze van het versturen en ontvangen van informatie via netwerken.
Q
R
Router
Hardware die er voor zorgt dat data wordt verstuurd binnen netwerken.
S
Server
De centrale computer binnen een netwerk.
Stand alone
Een computer welke is ontworpen om onafhankelijk, dus niet aan een netwerk gekoppeld, te werken.
T
TCP/IP
Dit staat voor 'Transmission Control Protocol / Internet Protocol'. Dit is een verzameling protocollen welke de basis vormen voor de communicatie via het Internet.
U
URL (Uniform Resource Locator)
Dit is het adres van een internetpagina. Als u in de adresbalk van de webbrowser het internetadres invoert, wordt de betreffende pagina opgezocht.
USB (Universal Serial Bus)
Standaard voor het, op eenvoudige wijze, koppelen van verschillende soorten externe hardware. De eenvoud zit in de zgn. Plug en Play-installatie.
V
VBscript
Dit is net als Javascript een scriptingtaal voor HTML pagina's. VBscript is een uitgeklede versie van Visual Basic. Voordeel: VBscript is een redelijk eenvoudige taal. Nadeel: VBscript wordt (nog) alleen ondersteund door Internet Explorer.
W
Webbrowser
Programma waarmee internetpagina's bekeken kunnen worden.
Webmaster
Dit is de persoon die een website maakt en beheert.
Werkstation
Computer welke draait binnen een netwerk.
WAN (Wide Area Network)
Een WAN is een netwerk wat zich uitbreidt over een groot opervlak (vergelijk met LAN). Een Wide Area Network bestaat vaak uit meerdere LAN's en zijn aan elkaar gekoppeld zijn door middel van bijvoorbeeld een telefoonverbinding.
WWW (World Wide Web)
WWW is het wereldwijde netwerk van websites.
X
Y
Z
Zoekmachine /Zoekprogramma
Website waarmee informatie op het internet gezocht kan worden.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Boven Onder