GENEALOGIE BINSMA


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 53, 106


     
I.

Binne Gosses trouwt Wytske Jitses

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hiltje Binnes, geboren 10-1748 en gedoopt Lippenhuizen 22-11-1748, trouwt Lippenhuizen 11-04-1779 Lubbert Jans, bij huwelijk afkomstig van Lippenhuizen, overleden voor 1811
  b. Sytse, geboren 02-1752 en gedoopt Lippenhuizen 12-03-1752   volgt II.A
  c. Girbe Binnes, geboren 07-1756 en gedoopt Lippenhuizen 08-08-1756   volgt II.B
     
II.A Sytse Binnes Binsma, geboren 02-1752 en gedoopt Lippenhuizen 12-03-1752, overleden Opsterland 03-04-1842, trouwt Hemrik 30-04-1780 Hylkjen Luitjens Brouwer, gedoopt Duurswoude 02-11-1744, overleden Hemrik 21-12-1821, dochter van Luitsen Luitsens en Aaltje Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 30 april 1780, Hemrik
Man:           Sytse Binnes, Hemrik
Vrouw:        Hylkjen Luitjerns, Wijnjeterp
NB:             zij is afkomstig van Wijnjeterp of Duurswoude

Familienamen 1811 - Mairie Lippenhuizen, fol. 3v
Binsma, Sytse Binnes, Hemrik
k.       Luitsen 30, Binne 29, Wytse 23
kk.      van Luitsen - Hemrik: Sytse 4 weken
          van Binne - Hemrik: Hylkjen 2, Jan 8 weken,

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Luitsen, geboren Hemrik 25-10-1781 en gedoopt aldaar 02-12-1781   volgt III.A
  b. Binne, geboren Hemrik 27-01-1783 en gedoopt aldaar 09-02-1783   volgt III.B
  c. Wytske, geboren Hemrik 27-01-1783 en gedoopt aldaar 12-12-1784, overleden voor 1811
  d. Wytse, geboren Hemrik 19-01-1789 en gedoopt aldaar 08-02-1789   volgt III.C
     
II.B Girbe Binnes Binsma, geboren 07-1756 en gedoopt Lippenhuizen 08-08-1756, overleden Opsterland 29-10-1825, trouwt Hemrik 30-04-1780 Uilkjen Atses, geboren 02-1761 en gedoopt Lippenhuizen 29-03-1761, overleden Opsterland 13-09-1820, dochter van Atse Heines en Saraa Dirks

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 30 april 1780, Hemrik
Man:           Girbe Binnes, Hemrik
Vrouw:        Uilkjen Atses, Hemrik

Familienamen 1811 - Mairie Lippenhuizen, fol. 41
Binsma, Girbe Binnes, Lippenhuizen
Atse 30, Binne 8, Wytske 16

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Atze Girbes Binsma, geboren Hemrik 09-04-1782 en gedoopt aldaar 23-06-1782   volgt III.D
  b. Wytske, geboren Hemrik 24-12-1783 en gedoopt aldaar 25-01-1784
  c. Antje, geboren Lippenhuizen 08-09-1788 en gedoopt aldaar 28-09-1788
  d. Wytske Girbes Binsma, geboren ca. 1801, overleden Opsterland 12-01-1877, trouwt Opsterland 22-04-1843 Ate Tjeerds Madhuizen, geboren mairie Gorredijk 14-07-1814, overleden Opsterland 02-12-1855, zoon van Tjeerd Gjalts Madhuisen en Antje Ates
  e. Binne Girbes Binsma, geboren ca. 1803, overleden Opsterland 08-01-1876, ongehuwd
     
III.A Luitsen Sytzes Binsma, geboren Hemrik 25-10-1781 en gedoopt aldaar 02-12-1781, trouwt Pietertje Wiebes Wybinga,

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sietze Luitzens Binsma, geboren mairie Lippenhuizen 1812, overleden Opsterland 08-03-1867, ongehuwd
  b. Wiebe Luitzens Binsma, geboren mairie Lippenhuizen 25-08-1814, overleden Opsterland 10-03-1863, ongehuwd
  c. Hylke Luitzens Binsma, geboren Opsterland 05-01-1820, overleden aldaar 14-10-1839, ongehuwd
  d. Jan Luitzens Binsma, geboren Opsterland 19-02-1825   volgt IV.A
     
III.B Binne Sytzes Binsma, geboren Hemrik 27-01-1783 en gedoopt aldaar 09-02-1783, overleden Opsterland 18-08-1862, weduwnaar, trouwt Hemrik 24-05-1807 Trijntje Jans Jansma, geboren Lippenhuizen 01-11-1785 en gedoopt aldaar 06-11-1785, overleden Opsterland 14-06-1855, dochter van Jan Ayses en Jeltje Clases

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 mei 1807, Hemrik
Man:          Binne Sytses, Hemrik
Vrouw:       Trijntje Jans, Hemrik

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hielkjen Binnes, geboren Hemrik 06-09-1808 en gedoopt aldaar 11-09-1808, jong overleden
  b. Hylkjen Binnes Binsma, geboren Hemrik 02-04-1810 en gedoopt aldaar 13-05-1810, overleden Opsterland 12-08-1889, trouwt Opsterland 22-05-1834 Tjibbe Jochems Kerkhof, geboren Oudeschoot 06-05-1810 en gedoopt Mildam 20-05-1810, overleden Schoterland 23-01-1878, zoon van Jochem Tjibbes Kerkhof en Rinske Harmens Vledder
  c. Janbres Binnes Binsma, geboren mairie Lippenhuizen 17-01-1812   volgt IV.B
  d. Jeltje Binnes Binsma, geboren mairie Lippenhuizen 08-11-1813, trouwt Opsterland 21-05-1835 Libbe Sytzes Jongsma
  e. Sytse Binnes Binsma, geboren mairie Lippenhuizen 01-12-1815, overleden aldaar 13-12-1815
  f. Sytske Binnes Binsma, geboren mairie Lippenhuizen 09-10-1816, trouwt Opsterland 05-05-1838 Hendrik Harmens van Seyen, geboren mairie Lippenhuizen 17-01-1814, overleden Opsterland 01-01-1909, zoon van Harmen Jakobs van Seyen en Jitske Fokkes
  g. Wytske Binnes Binsma, geboren Opsterland 03-03-1819, trouwt Opsterland 15-04-1851 Anne Metzes Klazema, geboren Opsterland 18-02-1821, overleden aldaar 01-03-1896, zoon van Metze Klazes Klazema en Tjitske Annes Jongsma
  h. Klaske Binnes Binsma, geboren Opsterland 05-01-1822, trouwt Opsterland 28-04-1859 Sytze Melles van der Wal, geboren Opsterland 14-02-1819, zoon van Melle Sytzes van der Wal en Pietje Jans Wever
  i. Tettje Binnes Binsma, geboren Opsterland 04-04-1824, trouwt Opsterland 04-10-1852 Louwrens Gosses Haisma, geboren Opsterland 08-03-1828, zoon van Gosse Hayes Haisma en Hendrikjen Lourensis
  j. Sytse Binnes Binsma, geboren Opsterland 26-09-1826   volgt IV.C
  k. Luitzen Binsma, geboren Opsterland 03-06-1830, overleden aldaar 15-02-1835
     
III.C Wytse Sytzes Binsma, geboren Hemrik 19-01-1789 en gedoopt aldaar 08-02-1789, trouwt mairie Lippenhuizen 13-05-1813 Trijntje Gosses Jansma, geboren Hemrik 03-12-1792 en gedoopt aldaar 23-12-1792, overleden Opsterland 30-05-1865, weduwe, dochter van Gosse Jans Jansma en Antje Martens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Wytzes Binsma, geboren mairie Lippenhuizen 31-05-1814, overleden Opsterland 15-09-1827
  b. Hylkjen Wytzes Binsma, geboren Opsterland 01-01-1817, overleden Smallingerland 01-06-1898, trouwt Opsterland 08-05-1846 Bruin Douwes Plantinga, geboren mairie Lippenhuize 21-07-1814, overleden Opsterland 20 februari 1892, zoon van Douwe Wiebes Plantinga en Trijntje Bruins
  c. Gosse Wytzes Binsma, geboren Opsterland 18-02-1821   volgt IV.D
  d. Sytske Wytzes B(e)insma, geboren Opsterland 20-03-1824, overleden Smallingerland 12-02-1906, weduwe, trouwt Opsterland 09-05-1862 Thede Douwes Posthuma, geboren Opsterland 21-02-1828, zoon van Douwe Egberts Posthuma en Margrietje Teedes Engelsma
  e. Antje Wytzes Binsma, geboren Opsterland 17-01-1831, trouwt Opsterland 03-04-1852 Ernst Jans Koopmans, geboren Opsterland 24-05-1824, overleden aldaar 20-04-1898, gehuwd, zoon van Aafke Gosses
     
III.D Atze Girbes Binsma, geboren Hemrik 09-04-1782 en gedoopt aldaar 23-06-1782, overleden Opsterland 12-12-1863, trouwt Opsterland 11-03-1824 Geertje Johannes Obman, geboren Ureterp 08-01-1780 en gedoopt aldaar 24-09-1780, overleden Ooststellingwerf 05-04-1853, dochter van  Johannis Gerrits Obman en Hinke Hendriks
     
IV.A Jan Luitzens Binsma, geboren Opsterland 19-02-1825, overleden aldaar 20-01-1884, weduwnaar, trouwt Opsterland 16-04-1869 Akke Aizes de Vries, geboren Opsterland 02-09-1830, dochter van Aize Sytzes de Vries en Fokjen Sytzes Bouma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Luitzen Jans Binsma, geboren Hemrik 27-06-1869   volgt V.A
  b. Aize Jans Binsma, geboren Hemrik 27-02-1872, overleden aldaar 20-07-1876
     
IV.B Janbres Binnes Binsma, geboren mairie Lippenhuizen 17-01-1812, overleden Opsterland 12-11-1877, trouwt Opsterland 28-06-1841 Saakjen Andries Bos, geboren Opsterland 19-06-1818, overleden aldaar 01-03-1906, dochter van Andries Annes Bos en Trijntje Roels

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Binsma, geboren Opsterland 02-02-1843
  b. Binne Binsma, geboren Opsterland 11-04-1845   volgt V.B
  c. Maria Binsma, geboren Opsterland 22-01-1852, trouwt Opsterland 06-02-1873 Sjoerd Harings Glasz, geboren Opsterland 18-02-1848, zoon van Haring Lodewijk Glasz en Aaltje Sjoerds Hylkema
  d. Antje Binsma, geboren Opsterland 21-06-1854, trouwt Opsterland 27-05-1875 Eesge Tolman, geboren Opsterland 31-07-1841, zoon van Douwe Eesges Tolman en Antje Andries Zwaga
     
IV.C Sytse Binnes Binsma, geboren Opsterland 26-09-1826, overleden Smallingerland 19-02-1900, gehuwd, trouwt Opsterland 22-05-1852 Albertje Roels Jonker, geboren Opsterland 30-07-1825, dochter van Roel Hendriks Jonker en Trijntje Alles Attema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Binsma, geboren Opsterland 01-05-1853
  b. Wytske Binsma, geboren Opsterland 13-10-1855, overleden Smallingerland 10-03-1930, gehuwd, trouwt Opsterland 09-05-1878 Ridzert Meyer, geboren Opsterland 01-02-1850, overleden Smallingerland 29-01-1937, zoon van Jan Eizes Meyer en Trijntje Roels de Jong
  c. Geertje Binsma, geboren Opsterland 01-02-1858, trouwt Opsterland 21-05-1885 Popke de Vries
  d. Roel Binsma, geboren Opsterland 19-04-1860   volgt V.C
  e. Binne Binsma, geboren Beetsterzwaag 21-12-1866   volgt V.D
     
IV.D Gosse Wytzes Binsma, geboren Opsterland 18-02-1821, overleden aldaar 21-09-1866, trouwt Opsterland 04-05-1850 Tjaltje Martens Tolsma, geboren Opsterland 17-10-1825, overleden aldaar 25-09-1866,, dochter van Marten Oenes Tolsma en Hylkjen Tjalles de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Trijntje Binsma, geboren Opsterland 04-08-1851
    Hylkjen Binsma, geboren Opsterland 13-03-1854
    Trijntje Binsma, geboren Opsterland 24-08-1856, overleden Schoterland 14-11-1887
    Marten Binsma, geboren Opsterland 10-07-1859, overleden aldaar 8 juni 1932
     
V.A Luitzen Jans Binsma, geboren Hemrik 27-06-1869, overleden Opsterland 21-12-1939, trouwt Smallingerland 14-05-1897 Wietske Kielstra, geboren Boornbergum 14-04-1861, overleden Opsterland 21-04-1937, dochter van Reinder Broors Kielstra en Wietske Sjirks van den Burg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Reinder Binsma, geboren 03-04-1898
     
V.B Binne Binsma, geboren Opsterland 11-04-1845, overleden aldaar 13-05-1918, trouwt Opsterland 21-11-1874 Wytske Hessels Zwaagstra
     
V.C Roel Binsma, geboren Opsterland 19-04-1860, trouwt Opsterland 14-05-1886 Aukje de Vries
     
V.D Binne Binsma, geboren Beetsterzwaag 21-12-1866, overleden Smallingerland 26-10-1938, gehuwd, trouwt Smallingerland 12-05-1893 Grietje Sietzema, oud 24 jaar, geboren Drachten, dochter Hendrik Hidzers Sietzema en Jantje Petrus Arendsz
     
     

GenWar2002

disclaimer