GENEALOGIE COP


 


Voor voorgeslacht Adolf Hendriks Cop zie: Deel Genealogie Hemminga
     
I. Adolf Hendriks Cop, geboren Beetsterzwaag 17-04-1780 en gedoopt aldaar 14-05-1780, overleden Beetsterzwaag 08-07-1839, zoon van Hendrik Lieuwes en Martjen Sjoerds, trouwt Beetsterzwaag 11-06-1809 Wietske Jans van Dam, geboren Zuider Drachten 04-09-1782, overleden Beetsterzwaag 27-04-1845, dochter van Jan Gosses en Froukje Michiels

Familienamen 1811 - Mairie Beetsterzwaag, fol. 18
Cop, Adolf Hendriks, Beetsterzwaag
k. Martjen 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martje Adolfs Cop, geboren 18-12-1810 en gedoopt Beetsterzwaag 13-01-1811, overleden Opsterland 13-11-1841, trouwt Opsterland 09-05-1833 Jan Pieters de Vries, geboren Gorredijk 18-05-1809 en gedoopt aldaar 04-06-1809, overleden 05-01-1891, zoon van Pieter Jans en Trijntje Foppes
  b. Froukjen Adolfs Cop, geboren mairie Beetsterzwaag 08-02-1814   volgt II
  c. Attje Adolfs Cop, geboren mairie Beetsterzwaag 05-08-1816, overleden Opsterland 11-11-1842, trouwt Opsterland 14-05-1842 Hinne Andries van der Veer, geboren mairie Beetsterzwaag 01-03-1816, zoon van Andries Hinnes van der Veer en Jantje Sytses Geertsma
  d. Gepke Adolfs Cop, geboren Opsterland 16-06-1820, overleden Franeker 08-11-1871, trouwt Tietjerksteradeel 21-05-1853 Gjalt Durks Hoekstra, geboren Tietjerksteradeel 05-04-1826, overleden aldaar 18-01-1917, zoon van Durk Jelles Hoekstra en Jeltje Gjalts Dijkstra
  e. Hendrik Adolfs Cop, geboren Opsterland 25-08-1822, overleden aldaar 06-02-1847, ongehuwd
  f. Sjoerd Adolfs Cop, geboren Opsterland 04-09-1825, overleden aldaar 04-08-1848, ongehuwd
     
II. Froukjen Adolfs Cop, geboren mairie Beetsterzwaag 08-02-1814, overleden Tietjerksteradeel 06-01-1875, trouwt Tietjerksteradeel 15-11-1848 Jan Fokkes de Graaf, geboren Tietjerksteradeel 21-12-1819, overleden aldaar 21-03-1894, zoon van Fokke Lammerts de Graaf en Antje Jans Kats

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Adolf Cop, geboren Opsterland 16-01-1840   volgt III
     
III. Adolf Cop, geboren Beetsterzwaag 16-01-1840, overleden Tietjerksteradeel 07-09-1913, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 23-05-1863 Froukjen Huizinga, geboren Beetsterzwaag 18-10-1836, dochter van Pieter Siebes Huizinga en Gaitske Molles Duursma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Adolfs Cop, geboren Bergum 05-04-1864   volgt IV
  b. Froukje Adolfs Cop, geboren Bergum 31-01-1866, trouwt Tietjerksteradeel 19-10-1907 Jan Rienks van Koten, oud 38 jaar, geboren Oostermeer, zoon van Rienk Jans van Koten en Jantje Pieters Hoogland
  c. Gaytske Adolfs Cop, geboren Bergum 17-03-1868, trouwt Tietjerksteradeel 30-07-1892 Yke Wijga, oud 29 jaar, geboren Oosterwierum, zoon van  Jelle Wijga en Wytske Hyke de Vries
  d. Jan Adolfs Cop, geboren Bergum 16-03-1871
  e. Wytske Adolfs Cop, geboren Bergum 17-10-1873, Tietjerksteradeel 30-05-1896 Simon Joustra, oud 26 jaar, geboren Leeuwarden, zoon van Hans Joustra en Louise Sperling
   - levenloos kind (dochter); Bergum 20-02-1877
     
IV. Pieter Adolfs Cop, geboren Bergum 05-04-1864, trouwt Steenbergen 11-09-1893 Helena Elizabet de Neef, geboren Steenbergen, dochter van Johannis de Neef en Maria Jacoba de Does

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maria Jacoba Paulina Cop, geboren 23-10-1896
     

GenWar2002

disclaimer