GENEALOGIE DE VRIES


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  1, 2, 4, 8, 16, 32, 64


     
I. Andries Willems, bij huwelijk afkomstig van 't Vliet (Leeuwarden), ondertrouw Leeuwarden 12-09-1722 en trouwt aldaar 04-10-1722 Dora Johanna Hansen, bij huwelijk afkomstig van 't Vliet (Leeuwarden)

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1722 - DTB nr:     988, 1721 - 1726
Vermelding:      Bevestiging huwelijk van 4 oktober 1722
Man:               Andries Willems, Leeuwarden
Vrouw:            Dora Johanna Hansen, Leeuwarden
NB:                 gehuwd in de Grote Kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Andries, gedoopt Leeuwarden 08-01-1723
  b. Willem Andries, gedoopt Leeuwarden 08-10-1724
  c. Willem Andries, gedoopt Leeuwarden 17-11-1726
  d. Tryntje Andries, gedoopt Leeuwarden 10-04-1729
  e. Japikje Andries, gedoopt Leeuwarden 26-12-1730
  f. Klaaske Andries, gedoopt Leeuwarden 19-11-1732
  g.. Willemke Andries, bij huwelijk afkomstig van 't Vliet, gedoopt Leeuwarden 08-08-1734, ondertrouw Leeuwarden 16-05-1772 en trouwt aldaar 31-05-1772 Harmen Wessels, bij huwelijk afkomstig van 't Vliet, schippersknecht
  h. Willem Andries, gedoopt Leeuwarden 12-02-1736   volgt II.A
  i. Claas Andries, gedoopt Leeuwarden 25-06-1738   volgt II.B
  j. Andries Andries, gedoopt Leeuwarden 06-11-1740
  k. Janneke Andries, gedoopt Leeuwarden 21-08-1743
     
II.A Willem Andries, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, varensgezel, gedoopt Leeuwarden 12-02-1736, ondertrouw Leeuwarden 24-01-1766 en trouwt aldaar 09-02-1766 Antie Geerts, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1766 - DTB nr:     996, 1766 - 1772
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 9 februari 1766
Man:              Willem Andries, Leeuwarden
Vrouw:           Antie Geerts, Leeuwarden
NB:                gehuwd in de GalileeŽr kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dorothea Willems, gedoopt Leeuwarden 28-09-1766, ondertrouw Leeuwarden 18-01-1793 en trouwt aldaar 03-02-1793 Albartus Ydema, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden
  b. Hendrikje Willems, gedoopt Leeuwarden 28-09-1766
  c. Claas Willems, gedoopt Leeuwarden 02-10-1768
  d. Andries Willems, gedoopt Leeuwarden 13-01-1771
  e. Trijntje Willems, geboren 31-03-1775 en gedoopt Leeuwarden 19-04-1775
     
II.B Claas Andries de Vries, stads kalkmeter, gedoopt Leeuwarden 25-06-1738, overleden voor 11-1817, ondertrouw Leeuwarden 26-09-1783 en trouwt aldaar 12-10-1783 Sophia Jans ook genoemd Sophia Jans Postmus alias Posthumus, geboren Leeuwarden ca. 1746, overleden aldaar 03-11-1817

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1783 - DTB nr:     999, 1783 - 1789
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 12 oktober 1783
Man:           Claas Andries de Vries, Leeuwarden
Vrouw:        Sophia Posthumus, Leeuwarden
NB:             gehuwd in de GalileeŽr kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Clases de Vries, geboren Leeuwarden 04-05-1787 en gedoopt aldaar 13-05-1787   volgt III    
  b. Dora (Dorothea) Claas de Vries, geboren Leeuwarden 07-02-1790 en gedoopt aldaar 21-02-1790, overleden aldaar 25-07-1870, trouwt (1) Leeuwarden 02-05-1824 Pieter Munniks, geboren ca. 1777, overleden Leeuarden 25-11-1824, trouwt (2) Leeuwarden 19-06-1836 Anske Hayes de Graaff, geboren ca. 1794, overleden Leeuwarden 17-05-1856
     
III. Jan Clases de Vries, metselaar, geboren Leeuwarden 04-05-1787 en gedoopt aldaar 13-05-1787, overleden Leeuwarden 22-10-1834, trouwt (1) Leeuwarden 20-09-1807 Dina Buysing, geboren 08-09-1783 en gedoopt aldaar 19-09-1783, overleden Leeuwarden 20-06-1823, dochter van Hendrik Buising en Hester Joukes, trouwt (2) Leeuwarden 04-09-1831 Grietje Ros, geboren Leeuwarden 18-10-1796 en gedoopt aldaar 11-11-1796, overleden Leeuwarden 11-01-1841, dochter van Petrus (Pieter) Ros en Neeltje Heeres

kinderen 1e huwelijk:  
 

  a. Hendrik de Vries, geboren Leeuwarden 03-07-1811 en gedoopt aldaar 21-07-1811
 
kinderen 2e huwelijk:
 
  b. Lodewijk de Vries, geboren Leeuwarden 25-07-1824 als Lodewijk Ros en gewettigd bij huwelijk d.d. 04-09-1831 door Jan Clases de Vries en Grietje Ros   volgt IV.A
  c. Neeltje Ros, geboren Leeuwarden 17-03-1827, dochter van Grietje Ros, overleden aldaar 24-09-1829
  d. Sophias de Vries, geboren Leeuwarden 24-04-1833   volgt IV.B  
  e. Neeltje Ros, geboren Leeuwarden 03-03-1837, dochter van Grietje Ros
     
IV.A Lodewijk de Vries, geboren Leeuwarden 25-07-1824 als Lodewijk Ros, zoon van Grietje Ros en gewettigd bij huwelijk d.d. 04-09-1831 door Jan Clases de Vries en Grietje Ros, overleden aldaar 10-08-1907, trouwt Leeuwarden 23-07-1848 Ibeltje Halbertsma, geboren ca. 1819, overleden Leeuwarden 26-12-1902, dochter van Hidde Jacobus Halbertsma en Hiltje Dirks Rouwerda

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter), 03-12-1851
  a. Grietje de Vries, geboren Leeuwarden 20-12-1852
  b. Hiltje de Vries, geboren Leeuwarden 21-01-1856, overleden aldaar 02-02-1856
     
IV.B Sophias de Vries, in 1911 telegrambesteller te Buitenpost, geboren Leeuwarden 24-04-1833, overleden Beetsterzwaag 07-02-1931, trouwt Grijpskerk 20-06-1855 Sijke Arends Dijkstra, geboren Waarden (Grijpskerk) ca. 1831, overleden Buitenpost 01-12-1911, dochter van Arend Sijes Dijkstra (Aarnt Sijes) en Neeltje Jelles de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje de Vries, geboren Achtkarspelen 30-01-1856, trouwt Tietjerkstradeel 12-12-1878 Hijlke Hotzes Simonides, geboren Tietjerksteradeel 01-1849, zoon van Hotse Hylkes Simonides en Lijsbert Sijbes Bandstra
  b. Grietje de Vries, geboren Achtkarspelen 09-05-1857
  c. Eltjen Folkert de Vries, geboren Niezijl ca. 1861   volgt V.A
  d. Lodewijk de Vries, geboren Buitenpost 02-04-1863   volgt V.B
  e. Jan Klaas de Vries, geboren Buitenpost 02-05-1867, overleden Franeker 30-04-1883
  f. Arend de Vries, geboren Buitenpost 12-12-1869   volgt V.C
     
V.A Eltjen Folkert de Vries, geboren Niezijl ca. 1861, trouwt Zuidbroek 19-05-1883 Tetje Venema, geboren Zuidbroek ca. 1858, dochter van Frederik Venema en Tonje Jager

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tonje de Vries, geboren Zuidbroek ca. 1885, trouwt Groningen 11-05-1911 Jan Lourens Dekens, geboren Pieterburen ca. 1883, zoon van Johannes Kornelis Dekens en Everdina Hein
  b. Sophia Jantina de Vries, geboren Zuidbroek ca. 1887, trouwt Groningen 05-10-1911 Hindrik Louwe de Jonge, geboren Groningen ca. 1885, zoon van Jelies de Jonge en Aaltje Hoekzema
  c. Frederika de Vries, geboren Zuidbroek ca. 1889, trouwt Groningen 06-09-1917 Andries Oltmans, geboren Groningen ca. 1889, zoon van Andries Oltmans en Knelske Riepma
  d. Lodewijk de Vries, geboren Groningen ca. 1892, trouwt Groningen 10-03-1921 Grietje Wolthers, geboren Groningen ca. 1892, dochter van Jan Wolthers en Pietertje Niesen
     
V.B Lodewijk de Vries, geboren Buitenpost 02-04-1863, overleden Het Bildt 30-11-1924, gehuwd, trouwt Groningen 10-07-1887 Korneliske de Boer, geboren Groningen 11-06-1863, dochter van Jans de Boer en Grietje Klomp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sophia Sijke de Vries, geboren Baarderadeel 27-07-1890, trouwt Barradeel 08-05-1915 [Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 21-11-1931] Gerardus Johannes Martinus Souwerbren, geboren Leeuwarderadeel 02-12-1890, zoon van Johannes Wilhelmus Souwerbren en Rindertje Kalma
     
V.C Arend de Vries, logementhouder, geboren Buitenpost 12-12-1869, overleden Beetsterzwaag 21-01-1942, trouwt (1) Achtkarspelen 26-10-1889 Johanna Potgiezer, geboren Winschoten 01-12-1863, overleden Beetsterzwaag 15-09-1911, dochter van Antoon Ludolf Potgiezer en Elsien Jans Knip, trouwt (2) Beetsterzwaag 24-04-1913 Frouke van der Laan, geboren Ferwert 31-03-1882

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sophias de Vries, geboren Harlingen 28-02-1890   volgt VI.A
  b. Antoon Ludolf de Vries, geboren Buitenpost 18-12-1891   volgt VI.B
  c. Sije de Vries, geboren Buitenpost 07-07-1893
  d. Eltjen Jan de Vries, geboren Buitenpost 25-10-1895   volgt VI.C
  e. Lodewijk de Vries, geboren Buitenpost 20-01-1898, overleden Buitenpost 18-02-1898
  f. Sijke de Vries, geboren Buitenpost 08-11-1899
  g. Lodewijk de Vries, geboren Buitenpost 30-09-1901
  h. Jan de Vries, geboren Buitenpost 03-09-1906
  i. Elsie de Vries, geboren Beetsterzwaag 04-09-1909
     
VI.A Sophias de Vries, geboren Harlingen 28-02-1890, trouwt Achtkarspelen 20-05-1916 Elizabeth Mulder, geboren Nijega 26-03-1892, dochter van Jan Annes Mulder en Wipke Veenstra
     
VI.B Antoon Ludolf de Vries, geboren Buitenpost 18-12-1891, trouwt Schoterland 18-11-1920 Pietje Elzinga
     
VI.C Eltjen Jan de Vries, trambeamte, kelner, geboren Buitenpost 25-10-1895, trouwt Beetsterzwaag 24-06-1926 Baukje Hemminga, geboren Beetsterzwaag 05-05-1899, overleden aldaar 28-02-1979, dochter van Geert Hemminga en Anna alias Antje Jarings

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert de Vries, geboren Beetsterzwaag 22-02-1930
     

GenWar2002

      

disclaimer